בעניין תשע חנויות אי אזילינן בתר רוב הבשר או רוב חנויות


פותח הנושא
יהושע
הודעות: 1685
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 16 פעמים
קיבל תודה: 149 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

בעניין תשע חנויות אי אזילינן בתר רוב הבשר או רוב חנויות

שליחה על ידי יהושע » 29 נובמבר 2019, 08:16

בעניין השאלה בתשע חנויות אם הולכים אחר רוב חנויות או רוב בשר או רוב מכירות, לכאורה מה שמסתבר זה לילך אחר רוב מכירות, וכן היא דעת הבית אפרים והיד יהודה והשערי יושר, והחזו״א במקום שנמכר יותר מאחד.

והח״א והישיעות יעקב דעתם לילך אחר רוב הבשר, וצריך ביאור, שהרי אם הבשר הטרף נמכר יותר, מה זה משנה רוב הבשר הנשאר בחנות, למה הדבר דומה בעיר שרובם עכום ונמצא בשר ברחוב שרוב העוברים שם הם יהודים, אע״פ שמגיעים שם אנשים מכל העיר תולים שזה מיהודי, אותו דבר פה, כל הבשר הנמכר לגבי הבשר הנשאר בחנות הוא כמו אנשי העיר, והבשר הנמכר הוא כמו הבשר ברחוב.

והחזו״א חילק בין היכי שנמכר הרבה בשר שהולכים אחר בשר הנמכר, בין נמכר אחד ואין אנו יודעים מה נמכר, ולכאורה הוא הדין אם נמכר הרבה ואין אנו יודעים מה נמכר יותר, וסברתו כי כך הוא גם בבשר הנמצא ברחוב שהלך שם רק אדם אחד או שאין אנו יודעים מי הרוב שם שהולכים אחר רוב העיר.

אבל לכאורה גם על החזו״א קשה, שהרי אם אם שתי חנויות אחד של יהודי המוכר כשר ואחד של גוי המוכר טריפות, ויש בשני החנויות מספר בשר שווה, האם כשבעלי החנויות קונים מטבחים מעלמא האם נימא שהולכים אחר רוב טבחים, אלא מאי שלא דמי לרחוב בעיר כמו שכתב הבית אפרים שאין רוב הבשר גורם כלום רק הקונה, וצריך לילך אחר רוב הקונים.

והבית מאיר מצדד לומר שהולכים אחר רוב חנויות, וכן מסתפקים בנודע ביהודה ובכנסת יחזקאל, וגם זה צ״ב, שהרי אם בעיר יש רוב יהודים הרי הדין שתולים שנפל מיהודי, וכי אם יש יותר חנויות טרף ישתנה הדין, א״כ מאי שנא רוב יהודים או סתם רוב קוני בשר כשר.


למה זה תשאל לשמי
הודעות: 819
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 297 פעמים
קיבל תודה: 243 פעמים
סטטוס: מחובר

Re: בעניין תשע חנויות אי אזלינן בתר רוב הבשר או רוב חנויות

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 21 יוני 2020, 19:18

יהושע כתב:
29 נובמבר 2019, 08:16
בעניין השאלה בתשע חנויות אם הולכים אחר רוב חנויות או רוב בשר או רוב מכירות, לכאורה מה שמסתבר זה לילך אחר רוב מכירות, וכן היא דעת הבית אפרים והיד יהודה והשערי יושר, והחזו״א במקום שנמכר יותר מאחד.

והח״א והישיעות יעקב דעתם לילך אחר רוב הבשר, וצריך ביאור, שהרי אם הבשר הטרף נמכר יותר, מה זה משנה רוב הבשר הנשאר בחנות, למה הדבר דומה בעיר שרובם עכום ונמצא בשר ברחוב שרוב העוברים שם הם יהודים, אע״פ שמגיעים שם אנשים מכל העיר תולים שזה מיהודי, אותו דבר פה, כל הבשר הנמכר לגבי הבשר הנשאר בחנות הוא כמו אנשי העיר, והבשר הנמכר הוא כמו הבשר ברחוב.

והחזו״א חילק בין היכי שנמכר הרבה בשר שהולכים אחר בשר הנמכר, בין נמכר אחד ואין אנו יודעים מה נמכר, ולכאורה הוא הדין אם נמכר הרבה ואין אנו יודעים מה נמכר יותר, וסברתו כי כך הוא גם בבשר הנמצא ברחוב שהלך שם רק אדם אחד או שאין אנו יודעים מי הרוב שם שהולכים אחר רוב העיר.

אבל לכאורה גם על החזו״א קשה, שהרי אם אם שתי חנויות אחד של יהודי המוכר כשר ואחד של גוי המוכר טריפות, ויש בשני החנויות מספר בשר שווה, האם כשבעלי החנויות קונים מטבחים מעלמא האם נימא שהולכים אחר רוב טבחים, אלא מאי שלא דמי לרחוב בעיר כמו שכתב הבית אפרים שאין רוב הבשר גורם כלום רק הקונה, וצריך לילך אחר רוב הקונים.

והבית מאיר מצדד לומר שהולכים אחר רוב חנויות, וכן מסתפקים בנודע ביהודה ובכנסת יחזקאל, וגם זה צ״ב, שהרי אם בעיר יש רוב יהודים הרי הדין שתולים שנפל מיהודי, וכי אם יש יותר חנויות טרף ישתנה הדין, א״כ מאי שנא רוב יהודים או סתם רוב קוני בשר כשר.

במש''כ אחר רוב מכירות, אמאי, הרי בשר הנופל הוא אירוע שאין לו כלל משמעות לגבי רוב מכירות, אף שיש לבאר זאת כדבעינן למימר קמן מ''מ אי''ז קושיא.

במה שתמה מע''כ על החי''א יש לומר שרוב הבשר אינו רוב עתה אלא רוב קבוע, ולכן כמו שישנו עתה רוב בשר באותה חנות כן היה מאז ומעולם, ולכן יש הסתברות שנפל משם וכנ''ל בהערה קודמת.

חילוק החזו''א שכתב מע''כ מגומג' ואשמח אם יפרש שיחתו.

במה שתמה על החזו''א י''ל דכשיש רוב קונים בחנות אחת יש יותר 'יציאות מן החנות' ויותר 'גרם נפילה' ועיין, מיהו כשלמדתי ענין זה לא ראיתי סברא זו כמדומה.

במה שתמה על הבית מאיר, י''ל דרוב ישראל עדיפא, וכי ליכא אזלינן בתר רוב חנויות (וכיו''ב עי' ב''מ כד.).

בברכת התורה.

 


פותח הנושא
יהושע
הודעות: 1685
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 16 פעמים
קיבל תודה: 149 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: בעניין תשע חנויות אי אזלינן בתר רוב הבשר או רוב חנויות

שליחה על ידי יהושע » 21 יוני 2020, 19:56

למה זה תשאל לשמי כתב:
21 יוני 2020, 19:18
יהושע כתב:
29 נובמבר 2019, 08:16
בעניין השאלה בתשע חנויות אם הולכים אחר רוב חנויות או רוב בשר או רוב מכירות, לכאורה מה שמסתבר זה לילך אחר רוב מכירות, וכן היא דעת הבית אפרים והיד יהודה והשערי יושר, והחזו״א במקום שנמכר יותר מאחד.

והח״א והישיעות יעקב דעתם לילך אחר רוב הבשר, וצריך ביאור, שהרי אם הבשר הטרף נמכר יותר, מה זה משנה רוב הבשר הנשאר בחנות, למה הדבר דומה בעיר שרובם עכום ונמצא בשר ברחוב שרוב העוברים שם הם יהודים, אע״פ שמגיעים שם אנשים מכל העיר תולים שזה מיהודי, אותו דבר פה, כל הבשר הנמכר לגבי הבשר הנשאר בחנות הוא כמו אנשי העיר, והבשר הנמכר הוא כמו הבשר ברחוב.

והחזו״א חילק בין היכי שנמכר הרבה בשר שהולכים אחר בשר הנמכר, בין נמכר אחד ואין אנו יודעים מה נמכר, ולכאורה הוא הדין אם נמכר הרבה ואין אנו יודעים מה נמכר יותר, וסברתו כי כך הוא גם בבשר הנמצא ברחוב שהלך שם רק אדם אחד או שאין אנו יודעים מי הרוב שם שהולכים אחר רוב העיר.

אבל לכאורה גם על החזו״א קשה, שהרי אם אם שתי חנויות אחד של יהודי המוכר כשר ואחד של גוי המוכר טריפות, ויש בשני החנויות מספר בשר שווה, האם כשבעלי החנויות קונים מטבחים מעלמא האם נימא שהולכים אחר רוב טבחים, אלא מאי שלא דמי לרחוב בעיר כמו שכתב הבית אפרים שאין רוב הבשר גורם כלום רק הקונה, וצריך לילך אחר רוב הקונים.

והבית מאיר מצדד לומר שהולכים אחר רוב חנויות, וכן מסתפקים בנודע ביהודה ובכנסת יחזקאל, וגם זה צ״ב, שהרי אם בעיר יש רוב יהודים הרי הדין שתולים שנפל מיהודי, וכי אם יש יותר חנויות טרף ישתנה הדין, א״כ מאי שנא רוב יהודים או סתם רוב קוני בשר כשר.

במש''כ אחר רוב מכירות, אמאי, הרי בשר הנופל הוא אירוע שאין לו כלל משמעות לגבי רוב מכירות, אף שיש לבאר זאת כדבעינן למימר קמן מ''מ אי''ז קושיא.

במה שתמה מע''כ על החי''א יש לומר שרוב הבשר אינו רוב עתה אלא רוב קבוע, ולכן כמו שישנו עתה רוב בשר באותה חנות כן היה מאז ומעולם, ולכן יש הסתברות שנפל משם וכנ''ל בהערה קודמת.

חילוק החזו''א שכתב מע''כ מגומג' ואשמח אם יפרש שיחתו.

במה שתמה על החזו''א י''ל דכשיש רוב קונים בחנות אחת יש יותר 'יציאות מן החנות' ויותר 'גרם נפילה' ועיין, מיהו כשלמדתי ענין זה לא ראיתי סברא זו כמדומה.

במה שתמה על הבית מאיר, י''ל דרוב ישראל עדיפא, וכי ליכא אזלינן בתר רוב חנויות (וכיו''ב עי' ב''מ כד.).

בברכת התורה.


עדיין לא הסברתם מה החילוק בין עיר ורחוב לחנות וחוץ לחנות. 

חילוק החזו"א הוא פשוט, כמו כשיש בעיר רוב יהודים, תולים שזה כשר, ואעפ"כ אם מצינו ברחוב שבעיר שברחוב ההוא יש רוב עכום אע"פ שכולם מגיעים מתוך העיר תולים שזה טרף, ואעפ"כ אם היה ברחוב אדם אחד שלא ידוע אם היה יהודי או גוי תולים ברוב העיר, אתו דבר החנות הוא כמו העיר ובשר הנקנה הוא כמו בשר הנמצא ברחוב. 

לא הבנתי מה תירצתם על החזו"א, הרי מדובר שנמכר רק אחד ואין אנו יודעים מהיכן ולא שנמכר יותר. 

מה שתירצת את הבית מאיר הרי מדובר שיש יותר קניות של בשר טרף דהיינו שיש יותר קונים בשר טרף בעיר, אז זה מנש כרוב עכו"ם בעיר שהרי עכו"ם שאינם קוני בשר לא משנה כלל. 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • בעניין תשע חנויות
  על ידי יהושע » 23 נובמבר 2019, 23:07 » ב הלכה ומנהג
  1 תגובות
  66 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי מסיח לפי תומו
  23 נובמבר 2019, 23:39
 • שאלה בעניין תשע חנויות
  על ידי יהושע » 29 נובמבר 2019, 08:20 » ב הלכה ומנהג
  61 תגובות
  369 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יהושע
  10 דצמבר 2019, 08:13
 • בשבתנו על סיר הבשר - קרבן פסח?
  על ידי טל חרמון » 02 פברואר 2020, 13:58 » ב בשלח
  12 תגובות
  109 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי פרלמן משה
  03 פברואר 2020, 14:53
 • הכשר הבשר
  על ידי י.ק » 01 יולי 2020, 20:53 » ב כשרות
  5 תגובות
  91 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי י.ק
  03 יולי 2020, 11:34
 • שיטת החזו״א בתשע חנויות
  על ידי יהושע » 05 דצמבר 2019, 08:19 » ב הלכה ומנהג
  0 תגובות
  32 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יהושע
  05 דצמבר 2019, 08:19

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: יושב אוהלים | 2 אורחים