הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

האם בכל א"י יש ענין לגור דוקא בקומת קרקע כמו בירושלים? והאם בחו"ל דוקא להיפך?


yosf
הודעות: 295
הצטרף: 23 פברואר 2019, 21:48
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 116 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם בכל א"י יש ענין לגור דוקא בקומת קרקע כמו בירושלים? והאם בחו"ל דוקא להיפך?

שליחה על ידי yosf » 09 יולי 2019, 17:41

יהודה1 כתב:
09 יולי 2019, 12:51
לכן ברור שאף השכינה שהיא התגלות ה' בעולם אינה כפשוטו "חלק מעצמותו"
בן של רב כתב:
09 יולי 2019, 15:45
גם ה'שכינה' היא לא עצמותו כידוע ואכמ"ל.
מאיפה הבאתם את זה??
שכינה דאצילות הוא אחדות גמור בלתי פירוד כלל ח"ו!!!!
ואולי כוונתכם דכל ספי' דאבי"ע וכללות כל חמש הפרצ' וכל עולמות א"ק וכו' היינו אורו וכו' ולא עצמותו כדברי הרמ"ז והרנ"ש, ואף זאת ודאי דאינו כהבנתכם אלא כעין מ"ש בזוה"ק במשל החגב וכו'
בארו לי כוונתכם כי בדברים שכאלה כל סטייה קלה כמות שהיא זה ממש ה"י...

ערכים:


yosf
הודעות: 295
הצטרף: 23 פברואר 2019, 21:48
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 116 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם בכל א"י יש ענין לגור דוקא בקומת קרקע כמו בירושלים? והאם בחו"ל דוקא להיפך?

שליחה על ידי yosf » 09 יולי 2019, 17:42

ואולי כוונתכם לצימצום מבהיל דהתניא??.
ואכתי צ"ע


yosf
הודעות: 295
הצטרף: 23 פברואר 2019, 21:48
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 116 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם בכל א"י יש ענין לגור דוקא בקומת קרקע כמו בירושלים? והאם בחו"ל דוקא להיפך?

שליחה על ידי yosf » 09 יולי 2019, 17:52

yosf כתב:
09 יולי 2019, 17:41
יהודה1 כתב:
09 יולי 2019, 12:51
לכן ברור שאף השכינה שהיא התגלות ה' בעולם אינה כפשוטו "חלק מעצמותו"
בן של רב כתב:
09 יולי 2019, 15:45
גם ה'שכינה' היא לא עצמותו כידוע ואכמ"ל.
מאיפה הבאתם את זה??
שכינה דאצילות הוא אחדות גמור בלתי פירוד כלל ח"ו!!!!
ואולי כוונתכם דכל ספי' דאבי"ע וכללות כל חמש הפרצ' וכל עולמות א"ק וכו' היינו אורו וכו' ולא עצמותו כדברי הרמ"ז והרנ"ש, ואף זאת ודאי דאינו כהבנתכם אלא כעין מ"ש בזוה"ק במשל החגב וכו'
בארו לי כוונתכם כי בדברים שכאלה כל סטייה קלה כמות שהיא זה ממש ה"י...
 
yosf כתב:
09 יולי 2019, 17:42
ואולי כוונתכם לצימצום מבהיל דהתניא??.
ואכתי צ"ע
לדעתי לא כדאי לדון בזה ברבים, וגם זו סטייה חמורה... מנושא האשכול
אשמח לתגובות בפרטי
 


פותח הנושא
בן של רב
הודעות: 1503
הצטרף: 06 דצמבר 2018, 01:56
נתן תודה: 676 פעמים
קיבל תודה: 374 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם בכל א"י יש ענין לגור דוקא בקומת קרקע כמו בירושלים? והאם בחו"ל דוקא להיפך?

שליחה על ידי בן של רב » 09 יולי 2019, 20:30

היא הנונתנת.
כשכתבתי - לגבי הנגלה כתבתי.
מעולם לא עלה על דעתי לעופף בשמי שמים, למעלה מהשגתי >האמיתית<
אלא לעסוק בפשטיה דקרא שבו נצטוינו כולנו כאחד להאמין וללמוד ולדעת, בו מפורש "ושכנתי בתוכם" "והתהלכתי בתוככם", ועוד כהנה רבות.

רק רציתי להבהיר שלא נגיד חלילה על דברי חז"ל "משחרב ביהמ"ק ניטל טעם ביאה וניתן לעוברי עבירה" "ניטל טעם הפירות" - שזה לא כפשוטו.
(וגם כשברור שיש גם עומק והוא חשוב ביותר לא 'מתנצרים' לחשוב שהעולם הגשמי אמור להיות מנותק, ולא משאירים מקום טמון במעמקי הלב לשנאת ה' >נסתרת< כי סו"ס הגוף יודע מה הוא באמת רוצה ואבוי אם יחשוב שרצונו ורצון ה' חלוקים המה מהקצה אל הקצה).

ובמהרה יקויים בנו: "ובאו ורננו במרום ציון ונהרו אל טוב ה' על דגן ועל תירוש ועל יצהר ועל בני צאן ובקר והיתה נפשם כגן רוה ולא יוסיפו לדאבה עוד".


יושב אוהלים
הודעות: 2351
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 348 פעמים
קיבל תודה: 482 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם בכל א"י יש ענין לגור דוקא בקומת קרקע כמו בירושלים? והאם בחו"ל דוקא להיפך?

שליחה על ידי יושב אוהלים » 02 מרץ 2020, 11:00

בן של רב כתב:
08 יולי 2019, 02:26
ואם הבנתי נכון אז הקדושה נובעת דוקא מהקרקע ורק כשצמודים אליה.  וזה עד כדי כך שבירושלים א"א לאכול קדשים קלים ומעשר שני בגגין ועליות. 
וממילא כיו"ב גם כל ארץ ישראל קדושתה היא מכח מה שממנה מביאים עומר ושתי הלחם וביכורים = קדושת הקרקע.

בצעירותי שמעתי מיהודי ת"ח גדול בירושלים שאמר שהוא הקפיד לקנות דירה בדוקא בקומת קרקע מפני טעם הנ"ל.
וכאשר זכיני השי"ת ברוב חסדו וטובו לקנות דירתי שהוא ג"כ בקומת קרקע, ונכנסתי לדבר עם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בענין חובת חנוכת הבית ועשיית זכר לחורבן ושאר ענינים, שאל אותי הגר"ח באיזה קומה נמצאת הדירה, וכשאמרתי לו שזה בקומת קרקע אמר לי הגר"ח, "נו אז תזכה למעלת הקדושה שאין בגגות ועליות". ושאלתיו אם באמת יש ענין להקפיד על כך, (והגר"ח עצמו לא גר בקומת קרקע כידוע), וענה "אי אפשר שכולם יגורו רק בקומת קרקע", ושוב שאלתי אותו אבל האם יש ענין להשתדל לגור בקומת קרקע? והשיב לי "הרי יש בזה מעלת הקדושה שאין בגגות ועליות", עכת"ד.


אמת מארץ תצמח
הודעות: 381
הצטרף: 10 יוני 2019, 00:33
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 103 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם בכל א"י יש ענין לגור דוקא בקומת קרקע כמו בירושלים? והאם בחו"ל דוקא להיפך?

שליחה על ידי אמת מארץ תצמח » 02 מרץ 2020, 12:54

איש ווילנא כתב:
08 יולי 2019, 11:33
בעינן ציץ מרצה ובעינן כל הבגדי כהן גדול וצריך בשביל זה לדעת לזהות את כל אבני החושן. כמו כן בעינן לידע את מקום המזבח המדויק
נידון כבר באריכות כאן viewtopic.php?t=6442#p83534
ושם שדעת רוב הפוסקים שציץ לא מעכב וממילא גם אין צורך בכה"ג.

בנוסף מה אם התכלת.
ואם ניתן לדעת את זהות התכלת,  אולי גם את אלו אפשר לדעת ולזהות.
בנוסף לגבי מקום המקדש וממילא מקום המזבח, בנוסף להוכחות המדעיות, לא מצינו שום פוסק שחלק על הרדב"ז הדרך הקודש המהרי"ט החיד"א ושע"ת וכו', שמקום אבן שתיה הוא הסלע שבכיפת הסלע.(וכן שמעתי בשם הגרח"ק ששמע מהחזו"א שבכיפת הסלע הוא אבן שתיה)
 


מתאהב על ידך
הודעות: 707
הצטרף: 29 ינואר 2020, 21:23
נתן תודה: 440 פעמים
קיבל תודה: 196 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם בכל א"י יש ענין לגור דוקא בקומת קרקע כמו בירושלים? והאם בחו"ל דוקא להיפך?

שליחה על ידי מתאהב על ידך » 03 מרץ 2020, 01:00

יושב אוהלים כתב:
02 מרץ 2020, 11:00
בן של רב כתב:
08 יולי 2019, 02:26
ואם הבנתי נכון אז הקדושה נובעת דוקא מהקרקע ורק כשצמודים אליה.  וזה עד כדי כך שבירושלים א"א לאכול קדשים קלים ומעשר שני בגגין ועליות. 
וממילא כיו"ב גם כל ארץ ישראל קדושתה היא מכח מה שממנה מביאים עומר ושתי הלחם וביכורים = קדושת הקרקע.

בצעירותי שמעתי מיהודי ת"ח גדול בירושלים שאמר שהוא הקפיד לקנות דירה בדוקא בקומת קרקע מפני טעם הנ"ל.
וכאשר זכיני השי"ת ברוב חסדו וטובו לקנות דירתי שהוא ג"כ בקומת קרקע, ונכנסתי לדבר עם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בענין חובת חנוכת הבית ועשיית זכר לחורבן ושאר ענינים, שאל אותי הגר"ח באיזה קומה נמצאת הדירה, וכשאמרתי לו שזה בקומת קרקע אמר לי הגר"ח, "נו אז תזכה למעלת הקדושה שאין בגגות ועליות". ושאלתיו אם באמת יש ענין להקפיד על כך, (והגר"ח עצמו לא גר בקומת קרקע כידוע), וענה "אי אפשר שכולם יגורו רק בקומת קרקע", ושוב שאלתי אותו אבל האם יש ענין להשתדל לגור בקומת קרקע? והשיב לי "הרי יש בזה מעלת הקדושה שאין בגגות ועליות", עכת"ד.
הרב יושב אהלים שליט"א. 
חן חן, אבל העיקר חסר מן הספר - היכן הם האהלים שלך? 
האם אתה גר בירושלים המקודשת או בכל ארץ ישראל? 

(דכלפי ירושלים זה כמעט פשיטא, ומרתק לדעת אם אכן רבי חיים פשיטא ליה כן גם לקדושת ארץ ישראל הבסיסית דאינה אלא בקרקע) 
 


יושב אוהלים
הודעות: 2351
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 348 פעמים
קיבל תודה: 482 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם בכל א"י יש ענין לגור דוקא בקומת קרקע כמו בירושלים? והאם בחו"ל דוקא להיפך?

שליחה על ידי יושב אוהלים » 04 מרץ 2020, 07:30

מתאהב על ידך כתב:
03 מרץ 2020, 01:00
יושב אוהלים כתב:
02 מרץ 2020, 11:00
בן של רב כתב:
08 יולי 2019, 02:26
ואם הבנתי נכון אז הקדושה נובעת דוקא מהקרקע ורק כשצמודים אליה.  וזה עד כדי כך שבירושלים א"א לאכול קדשים קלים ומעשר שני בגגין ועליות. 
וממילא כיו"ב גם כל ארץ ישראל קדושתה היא מכח מה שממנה מביאים עומר ושתי הלחם וביכורים = קדושת הקרקע.

בצעירותי שמעתי מיהודי ת"ח גדול בירושלים שאמר שהוא הקפיד לקנות דירה בדוקא בקומת קרקע מפני טעם הנ"ל.
וכאשר זכיני השי"ת ברוב חסדו וטובו לקנות דירתי שהוא ג"כ בקומת קרקע, ונכנסתי לדבר עם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א בענין חובת חנוכת הבית ועשיית זכר לחורבן ושאר ענינים, שאל אותי הגר"ח באיזה קומה נמצאת הדירה, וכשאמרתי לו שזה בקומת קרקע אמר לי הגר"ח, "נו אז תזכה למעלת הקדושה שאין בגגות ועליות". ושאלתיו אם באמת יש ענין להקפיד על כך, (והגר"ח עצמו לא גר בקומת קרקע כידוע), וענה "אי אפשר שכולם יגורו רק בקומת קרקע", ושוב שאלתי אותו אבל האם יש ענין להשתדל לגור בקומת קרקע? והשיב לי "הרי יש בזה מעלת הקדושה שאין בגגות ועליות", עכת"ד.
הרב יושב אהלים שליט"א. 
חן חן, אבל העיקר חסר מן הספר - היכן הם האהלים שלך? 
האם אתה גר בירושלים המקודשת או בכל ארץ ישראל? 

(דכלפי ירושלים זה כמעט פשיטא, ומרתק לדעת אם אכן רבי חיים פשיטא ליה כן גם לקדושת ארץ ישראל הבסיסית דאינה אלא בקרקע) 

לצערי אינני זוכר כבר אם מרן הגרח"ק שליט"א שאל אותי בזמנו איפה מקום מגורי, זכור לי רק ששאלני על הקומה.


יצחק
הודעות: 1290
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 440 פעמים
קיבל תודה: 399 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם בכל א"י יש ענין לגור דוקא בקומת קרקע כמו בירושלים? והאם בחו"ל דוקא להיפך?

שליחה על ידי יצחק » 05 מרץ 2020, 20:20

מתחזק כתב:
08 יולי 2019, 13:02
שאר לעמו כתב:
08 יולי 2019, 12:51
גגין לא נתקדשו לא מחמת שהם רחוקים מהאדמה.. אפשר לשבת על כסא גבוה עם רגליים מורמות ולאכול.
אלא משום שתקרתם חוצצת מקדושת העיר לאכילת קדשים.
מה זה קשור לא"י. אוירה דא"י מחכים ... אבל רק את מי שלא דוחה החכמה בידיו.
והליכה יחף לשאוב קדושה מהקרקע מצאנו רק בקרקע קדושה בקדושת שכינה עצמה כמו במקדש (הבית והעזרה), וכמו במקום שנתגלתה שכינה בעת התגלותה (של נעליך).
מאיפה הבאת את הנוסח הזה?
בפשטות זה ענין של מורא וכבוד.

מה שכתוב של נעלך מעל רגלך זה לכאורה ענין של מורא וכבוד, אבל מה שבמקדש היו צריכים להיות יחפים זה א, שלא יהיה יתור בגדים, ב. שלא תהיה חציצה בין רגליו לרצפה, מהבחינה הזו באמת הרצפה עצמה קדושה ואסור שתהיה חציצה. 
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: הצבי | 2 אורחים