דף 1 מתוך 1

בירור מנהג הגר"א בסמיכת גאולה לתפילה במעריב

נשלח: 15 יולי 2019, 15:04
על ידי איש ווילנא
מדינא דגמרא צריך להסמיך גאולה לתפילה במעריב 

וכבר התקשו התוס' על מה שנהגו לומר יראו עינינו וכו' בין השכיבינו לבין שמונה עשרה והשיבו כי זה גאולה אריכתא [כמו שהגמ' אומרת על השכיבינו] 

אמנם הגר"א שינה את המנהג בזה ונמנע מלומר יראו עינינו וכן את הפסוקים שנהגו להגיד בשבת ויום טוב לאחר השכיביינו 

אבל לא הבנתי שהרי בכל מקרה אנו נוהגים להגיד קדיש בין השכיביינו לתפילה 

האם ידוע שהגר"א נמנע מלהגיד קדיש וצ"ע ואם כן מה פשר מנהג הישיבות שקבלו את מנהגו של הגר"א ולא אומרים פסוקים אחרי השכיבינו גם בשבת ויום טוב ומאידך אומרים קדיש 

Re: בירור מנהג הגר"א בסמיכת גאולה לתפילה במעריב

נשלח: 16 יולי 2019, 20:04
על ידי זלמן
הגר"א לא אמר קדיש?

Re: בירור מנהג הגר"א בסמיכת גאולה לתפילה במעריב

נשלח: 16 יולי 2019, 20:05
על ידי איש ווילנא
זלמן כתב:
16 יולי 2019, 20:04
הגר"א לא אמר קדיש?

זה מה שאני שואל. האם אמר או לא. 

Re: בירור מנהג הגר"א בסמיכת גאולה לתפילה במעריב

נשלח: 16 יולי 2019, 21:12
על ידי חלק א׳ ממעל
ולהגדיל את השאלה, הרי כל הקדיש הוא רק בגלל שאמרו יראו עינינו וברכו אח"כ ואם לא אומרים את זה כבר אין טעם לקדיש (ומל׳ הראשונים שיש שלא אמרום, לא מופקע שהכוונה על מה שכ׳ לפני זה שאומרים הפסוקים וקדיש, והיינו על שניהם) וגם הגר"א אולי באמת אחז שלא לומר גם קדיש רק כיון שהציבור אצלו אמר את הפסוקים והברכה לכן אמרו גם קדיש

Re: בירור מנהג הגר"א בסמיכת גאולה לתפילה במעריב

נשלח: 16 יולי 2019, 21:17
על ידי איש ווילנא
חלק א׳ ממעל כתב:
16 יולי 2019, 21:12
ולהגדיל את השאלה, הרי כל הקדיש הוא רק בגלל שאמרו יראו עינינו וברכו אח"כ ואם לא אומרים את זה כבר אין טעם לקדיש (ומל׳ הראשונים שיש שלא אמרום, לא מופקע שהכוונה על מה שכ׳ לפני זה שאומרים הפסוקים וקדיש, והיינו על שניהם) וגם הגר"א אולי באמת אחז שלא לומר גם קדיש רק כיון שהציבור אצלו אמר את הפסוקים והברכה לכן אמרו גם קדיש
אם אני טועה תתקן אותי. אכן בתוס' מופיע שהטעם לקדיש הוא חלק מהיראו עינינו 
אבל מנהג הספרדים מאז היה שלא לומר יראו עינינו ואמרו קדיש,
 

Re: בירור מנהג הגר"א בסמיכת גאולה לתפילה במעריב

נשלח: 16 יולי 2019, 21:23
על ידי חלק א׳ ממעל
דווקא כמדו׳ שתוס׳ מזכירים רק יראו עינינו ולא קדיש ובראשונים האחרים מופיע גם קדיש
ובאמת הקו׳ גם על הספרדים למה השמיטו רק את הפסוקים

Re: בירור מנהג הגר"א בסמיכת גאולה לתפילה במעריב

נשלח: 16 יולי 2019, 21:29
על ידי חלק א׳ ממעל
אולי בסידור אזור אליהו דיבר בזה? יש למישהו?