היארצייט של רבן גמליאל דיבנה


פותח הנושא
סתם יעקב
הודעות: 172
הצטרף: 25 יוני 2019, 17:35
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 16 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

היארצייט של רבן גמליאל דיבנה

שליחה על ידי סתם יעקב » 31 יולי 2019, 00:35

בס"ד
איתא בבבלי מסכת בבא מציעא דף נ"ט ע"ב אימא שלום דביתהו דרבי אליעזר אחתיה דרבן גמליאל הואי, מההוא מעשה ואילך לא הוה שבקה ליה לר"א למיפל על אפיה ההוא יומא ריש ירחא הוה ואיחלף לה בין מלא לחסר איכא דאמרי אתא עניא וקאי אבבא אפיקא ליה ריפתא אשכחתיה דנפל על אנפיה אמרה ליה קום קטלית לאחי אדהכי נפק שיפורא מבית רבן גמליאל דשכיב אמר לה מנא ידעת אמרה ליה כך מקובלני מבית אבי אבא כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה
 1. אימא שלום היתה אחותו של רבן גמליאל.
 2. רבי אליעזר היה בעלה של אימא שלום.
 3. רבן גמליאל נידה את רבי אליעזר במחלוקת תנורו של עכנאי.
 4. רבי אליעזר הקפיד על רבן גמליאל בשל הנידוי.
 5. אימא שלום לא הניחה לרבי אליעזר ליפול על פניו, וחששה שאם יפול על פניו תוך שהוא מקפיד על רבן גמליאל, יקופחו חייה אחיה.
 6. ביום ראש חודש אחד התחלף לה החודש בין מלא לחסר ויש אומרים שבא עני ועמד בפתח והוציאה לו לחם.
 7. אימא שלום מצאה שרבי אליעזר נופל על פניו. אמרה לו קום! שהרגת את אחי, ותוך כדי כך יצא שופר מבית רבן גמליאל המודיע כי רבן גמליאל נפטר.
 8. שאל רבי אליעזר את אשתו, מהיכן לך שבגללי נפטר אחיך הנשיא? ענתה לו אימא שלום כך מקובלני מבית אבי אבא כל השערים ננעלים חוץ משערי אונאה.
 9. אליבא דיש אומרים שאותו יום ראש חודש היה והתחלף לה בין מלא לחסר, הכיצד?
  1. אם החודש היה חסר והתחלף לה למלא היה לגמרא לכתוב – ואיחלף לה בין חסר למלא.
  2. ואם החודש היה מלא והתחלף לה לחסר – כלומר החודש היה יומיים והתחלף לה ליום אחד, אם כן הקפידה עליו גם בא' לחודש (שלדעתה היה ב' לחודש) ללא כל צורך, אזי אימתי נפל על פניו?
  3. דברי רש"י הינם : 'סבורה היתה שיהא החודש חסר וקבוע ביום ל', ולא יפול ביום החודש על פניו. והיה מלא, ולא נקבע עד יום שלושים ואחד, ולא נזהרה בו ביום ל' ונפל על פניו' והדברים תמוהים – כיצד יום ל' אינו ראש חודש? שהרי כל יום ל' ממתינים בבית הדין שמא יגיעו העדים ויקדשו את החודש בו ביום, אם כן תמיד ל' לחודש יהיה ראש חודש, בין החודש חסר שבו ל' לחודש הופך לא' לחודש, ובין החודש מלא (מעובר – ואז יש שני ימים ראש חודש) שבו ל' לחודש הינו יום ראש חודש הראשון.
 10. והתירוץ הינו כי רבי אליעזר נפל על פניו ביום ל' לחודש שלא היה ראש חודש, ומקרה נדיר כזה שיום ל' לחודש אינו ראש חודש התרחש במעשה המובא במסכת ראש השנה 'פעם אחת נתקשרו שמים בעבים ונראית דמות לבנה בכ"ט לחודש'
והשתלשלות המאורעות הינן:
 1. ביום 3/10/118 נראתה הלבנה בכ"ט לחודש.
 2. העם ראה את הלבנה ובית הדין רצו לקדש את החודש, וכן אימא שלום ראתה את הלבנה, ומכיוון שבת נשיאים היתה בוודאי ידעה כי נראתה הלבנה וסברה כפי בית הדין שיש לקדש את החודש.
 3. רבן גמליאל טען בפני בית הדין שאין לקדש את החודש אך על פי שנראתה הלבנה, מכיוון שאם נקדש את החודש נמצאנו קובעים את זמן החודש המחושב פחות מממוצע ההקפה, ומקובלני מבית אבי אבא שאין מוסיפים על המולד הקודם פחות מהזמן הממוצע. ראה viewtopic.php?f=8&t=6370
 4. בית הדין לא קידשו את החודש, ורבן גמליאל עשה מספד גדול, אימא שלום לא נכחה במספד, ולכן לא ידעה שבאופן נדיר ל' לחודש אינו ראש חודש.
 5. רבי אליעזר ידע זאת שבית הדין לא קידש את החודש אף על פי שנראתה הלבנה, לכן נפל על פניו והקפיד על רבן גמליאל ורבן גמליאל נפטר ביום ל' לחודש שהוא 4/10/118.
 6. אם כן תאריך פטירת רבן גמליאל דיבנה הינו : ל' תשרי שנת ג"א תתע"ט.


איש בנימין
הודעות: 155
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 11:24
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היארצייט של רבן גמליאל דיבנה

שליחה על ידי איש בנימין » 31 יולי 2019, 12:18

לא הבנתי. אתה מדבר על הר"ח המפורסם של המשנה בר"ה? (של ר"י ור' דוסא בן הרכינס?)


פותח הנושא
סתם יעקב
הודעות: 172
הצטרף: 25 יוני 2019, 17:35
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 16 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היארצייט של רבן גמליאל דיבנה

שליחה על ידי סתם יעקב » 31 יולי 2019, 12:22

איש בנימין כתב:
31 יולי 2019, 12:18
לא הבנתי. אתה מדבר על הר"ח המפורסם של המשנה בר"ה? (של ר"י ור' דוסא בן הרכינס?)
כן - בראש חודש הנ"ל נראתה לבנה בכ"ט לחודש ולא קידשו את החודש, משמע שיום ל' לא היה ראש חודש, והוא יום ל' לחודש שעשה בו רבי אליעזר נפילת אפיים
 


פותח הנושא
סתם יעקב
הודעות: 172
הצטרף: 25 יוני 2019, 17:35
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 16 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היארצייט של רבן גמליאל דיבנה

שליחה על ידי סתם יעקב » 31 יולי 2019, 12:27

סתם יעקב כתב:
31 יולי 2019, 12:22
איש בנימין כתב:
31 יולי 2019, 12:18
לא הבנתי. אתה מדבר על הר"ח המפורסם של המשנה בר"ה? (של ר"י ור' דוסא בן הרכינס?)
כן - בראש חודש הנ"ל נראתה לבנה בכ"ט לחודש ולא קידשו את החודש, משמע שיום ל' לא היה ראש חודש, והוא יום ל' לחודש שעשה בו רבי אליעזר נפילת אפיים
טעיתי, לא מדובר על המקרה של המשנה אלא על מקרה הברייתא בר"ה כ"ה ע"א תנו רבנן פעם אחת נתקשרו שמים בעבים, ונראית דמות לבנה בעשרים ותשעה לחדש, כסבורים העם לומר ראש חודש, ובקשו בית דין לקדשו, אמר להם רבן גמליאל - כך מקובלני מבית אבי אבא שאין חידושה של לבנה פחותה מעשרים ותשעה יום ומחצה ושני שלישי שעה וע"ג חלקים, ואותו היום מתה אמו של בן זזא, והספידה רבן גמליאל הספד גדול לא מפני שראויה לכך אלא כדי שידעו העם שלא קידשו בית דין את החדש
 


איש בנימין
הודעות: 155
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 11:24
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היארצייט של רבן גמליאל דיבנה

שליחה על ידי איש בנימין » 31 יולי 2019, 12:28

סתם יעקב כתב:
31 יולי 2019, 12:22
איש בנימין כתב:
31 יולי 2019, 12:18
לא הבנתי. אתה מדבר על הר"ח המפורסם של המשנה בר"ה? (של ר"י ור' דוסא בן הרכינס?)
כן - בראש חודש הנ"ל נראתה לבנה בכ"ט לחודש ולא קידשו את החודש, משמע שיום ל' לא היה ראש חודש, והוא יום ל' לחודש שעשה בו רבי אליעזר נפילת אפיים


עכשיו הסתכלתי בגמ' ר"ה והבנתי אותך. אתה לא מדבר על המשנה בר"ה אלא על הברייתא שהגמ' מביאה שם. (המשנה מדברת על סיפור אחר, שנראה בזמנו ובליל עיבורו לא נראה).
אבל איך אתה מסביר את לשון הברייתא: נתקשרו שמים בעבים ונראית דמות לבנה. משמע שזה היה איזה דמיון ללבנה מחמת העבים ולא לבנה באמת.
אבל עכ"פ גם אם נאמר כך, אמנם לא יהיה לנו יארצייט מדויק של ר"ג, אבל קישור גאוני ויפהפה בין שני הסיפורים.


פותח הנושא
סתם יעקב
הודעות: 172
הצטרף: 25 יוני 2019, 17:35
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 16 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היארצייט של רבן גמליאל דיבנה

שליחה על ידי סתם יעקב » 31 יולי 2019, 12:49

איש בנימין כתב:
31 יולי 2019, 12:28
אבל איך אתה מסביר את לשון הברייתא: נתקשרו שמים בעבים ונראית דמות לבנה. משמע שזה היה איזה דמיון ללבנה מחמת העבים ולא לבנה באמת.
עיין  viewtopic.php?f=8&t=6370

 


פותח הנושא
סתם יעקב
הודעות: 172
הצטרף: 25 יוני 2019, 17:35
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 16 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היארצייט של רבן גמליאל דיבנה

שליחה על ידי סתם יעקב » 31 יולי 2019, 12:56

סתם יעקב כתב:
31 יולי 2019, 12:49
איש בנימין כתב:
31 יולי 2019, 12:28
אבל איך אתה מסביר את לשון הברייתא: נתקשרו שמים בעבים ונראית דמות לבנה. משמע שזה היה איזה דמיון ללבנה מחמת העבים ולא לבנה באמת.
ראה גם viewtopic.php?f=8&t=6346
 


איש בנימין
הודעות: 155
הצטרף: 18 אוקטובר 2018, 11:24
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: היארצייט של רבן גמליאל דיבנה

שליחה על ידי איש בנימין » 31 יולי 2019, 13:00

לא כ"כ הבנתי את ענייני האסטרונומיה שם, אבל השתכנעתי שאתה מבין...

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: האיש וההגדה, חיים ליצא | 7 אורחים