הנוסח בנחם בזמן הזה


פותח הנושא
מבקש אמת
הודעות: 3086
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 318 פעמים
קיבל תודה: 1207 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

הנוסח בנחם בזמן הזה

שליחה על ידי מבקש אמת » 01 אוגוסט 2019, 23:07

יהודי יקר שאלני בעבר, היאך אנו אומרים בתפילת נחם "העיר האבלה והחרבה והבזויה והשוממה האבלה מבלי בניה והחרבה ממעונותיה והבזויה מכבודה והשוממה מאין יושב" הלא ירושלים בחסדי ה' בנויה לתפארה? והשבתי לו את התשובה המתבקשת, שכיון שהרוחניות עדיין חסרה, ובית המקדש עדיין חרב, ושיקוץ הסלע משומם, הרי שעדיין העיר אבלה חרבה ובזויה. אמנם אחר שהרהרתי בזה עדיין נתקשיתי, היאך נאמר "האבלה מבלי בניה והשוממה מאין יושב" הרי זה בודאי אינו נכון כעת? ואין לומר שזהו הנוסח שתיקנו חכמים, כיון שאי אפשר לומר שקר בתפלתנו. וצ"ע.

נא לא להכניס שום ענין הקשור לציונות והמסתעף, כיון שאין לזה כל קשר עם המציאות הפרקטית של המצאות יהודים בירושלים.


נבשר
הודעות: 2359
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 672 פעמים
קיבל תודה: 607 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: הנוסח בנחם בזמן הזה

שליחה על ידי נבשר » 01 אוגוסט 2019, 23:39

עיין כאן שאלה שנשאלה לרב שלמה זלמן מן ההר, השואל הוא אדם שהיה בשואה עיין במה שכתב קצת ממה שכתבת. כדאי מאוד לקרוא שמבאר היטב את הענין. http://www.min-hahar.co.il/gallery/list-254.pdf


פותח הנושא
מבקש אמת
הודעות: 3086
הצטרף: 21 אוקטובר 2018, 22:14
נתן תודה: 318 פעמים
קיבל תודה: 1207 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הנוסח בנחם בזמן הזה

שליחה על ידי מבקש אמת » 02 אוגוסט 2019, 02:36

נבשר כתב:
01 אוגוסט 2019, 23:39
עיין כאן שאלה שנשאלה לרב שלמה זלמן מן ההר, השואל הוא אדם שהיה בשואה עיין במה שכתב קצת ממה שכתבת. http://www.min-hahar.co.il/gallery/list-254.pdf

אכן הוא עונה על השאלה הכללית של אבלות על ירושלים, וכמו שגם אני הקטן עניתי, אבל על נוסח המילים הנ"ל עדיין קשה היאך נאמר שירושלים שוממה מאין יושב כשלמעשה יש בה הרבה יהודים (וגם הרבה גויים).


נבשר
הודעות: 2359
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 672 פעמים
קיבל תודה: 607 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: הנוסח בנחם בזמן הזה

שליחה על ידי נבשר » 02 אוגוסט 2019, 02:58

מבקש אמת כתב:
02 אוגוסט 2019, 02:36
אכן הוא עונה על השאלה הכללית של אבלות על ירושלים, וכמו שגם אני הקטן עניתי, אבל על נוסח המילים הנ"ל עדיין קשה היאך נאמר שירושלים שוממה מאין יושב כשלמעשה יש בה הרבה יהודים (וגם הרבה גויים).
עוד קצת עונה, עיין באבודרהם שמביא שאבלה, חרבה, בזויה ושוממה ר"ת אחב"ש, על לשון הפס' כי חבש ה' את שבר עמו, רק עכ"פ מוכח מזה שכוונות דבריהם אין אנו עומדים בסודם, וודאי צריך עדיין ליישב הפשט, אם כי בשביל חלק התורה שבזה, ואף חלק הכוונה הפשוטה בתפילה.
ופעם שמעתי מר' משה שפירא אם כי לא ע"ז, אבל קשור לזה, אם אנו נמצאים בא"י ואנו עדיין בגלות, שלא נבנה בית המקדש וכו' וכו' סנהדרין שבת ועוד ועוד, א"כ כמו שאנחנו פה באותה מידה אנו יכולים לא להיות פה, כל דבר שיכול להיות שלא ויש אפשרות שלא, אז זה לא, אם הכן לא מוכרח אז יש לא, כדרכו. כמדומה ששמעתי את זה על התפילה "שתעלנו בשמחה לארצנו ותטענו בגבולנו" שאותה קושיא אף ע"ז, רק שלא נחשב נטיעתינו נטיעה.
רק מקרב הדבר להרגשה, אבל מידי פשט לא יצאנו.


נבשר
הודעות: 2359
הצטרף: 28 אוגוסט 2018, 00:55
נתן תודה: 672 פעמים
קיבל תודה: 607 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: הנוסח בנחם בזמן הזה

שליחה על ידי נבשר » 02 אוגוסט 2019, 03:18

עוד ראיתי מביאים בשם הגרי"ד סולוביצי'ק מסורה ז (תשנ"ב), עמ' יט, שהוא אומר שם שאם המקדש חרב אף ירושלים חרבה, ומוכיח כן מהרמב"ם שקדושת ירושלים הרחבה של קדושת המקדש, אם כי עדיין לידי פשט הדברים לא הגענו. לא ראיתי בפנים. (אולי מישהו יעלה מאוצר החכמה)
ועוד עיין תשו' יחוה דעת ח"א סי' מג' מד', שמדבר על נחם. וחלק מדבריו "באמת שגם לפי פשוטו יתבאר הנוסח של תפלת נחם, שהוא על הר ציון ששמם שועלים הלכו בו. כי מקום המקדש וסביבותיו נתונים ביד זרים שונאי ישראל, וירושלים העתיקה עודנה מלאה גילולים של עכו"ם, בכמה כנסיות טמאות, ואשר על ידי כמריהם ומנהיגיהם דם ישראל נשפך כמים בכל הדורות, ובסביבות המקדש קבורים ישמעאלים, סביב רשעים יתהלכון, ולכל עם ישראל אסור מן התורה להכנס להר הבית משום טומאת מת, והערבים מכניסים פגרי מתיהם אל המקום המקודש לנו ביותר... ועיקר יישובה של ירושלים בזמן הבית שהיה בצד דרום של בית המקדש, מאוכלס עדיין על ידי הערבים שונאי ציון... וכמה בתי כנסת שהיו לתפארת עמנו בעיר העתיקה, עודם חרבים ושוממים, מעת נפילת ירושלים העתיקה בידי הלגיונות של ירדן. ועוד כהנה וכהנה, היש לך בזיון וחורבן ושממה גדולים מאלה? על זה היה דוה לבנו על אלה חשכו עינינו. וכבר אמרו חז"ל בירושלמי (יומא פ"א ה"א): כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו הוא החריבו... ומלבד זה גם הרוחניות של ירושלים היא בעוה"ר בשפל המדרגה... כי מה מאוד ידאב לב כל החרד לדבר ה' על התפרקות הדור מחיי תורה ומצוה, חינוך אלפים ורבבות מילדי ישראל ללא תורה וללא מצוה, והרס חומת הצניעות והמוסר, וריבוי חילולי השבת, והפרת סדרי הכשרות, ועוד כהנה וכהנה. בושנו וגם נכלמנו כי שודדו ארמנותינו, אלו הארמונות של תורתינו הקדושה".
ועדיין לדעתי צריך עיון בזה.
ואולי הפשט בזה, שההזכרה נחם היא מעין המאורע של אותו יום, ואותו יום שהיתה בו השריפה הוא היום בו הוא גרם ועשה שירושלים בזויה ושוממה, אמנם בזמנינו לא שוממה ועזובה מבלי בניה כ"כ, מ"מ מכיון שעסקינן באבילות על אותו יום שלא יצאנו מידי הגלות, א"כ גלות שהיתה לנו, היתה שירושלים בזויה ושוממה, שהרי ע"ז אנו מתאבלים על מציאות היום הזה שגרם כל זה, ומה שאנו עדיין בגלות בהמשך למצב של הגלות של בזויה ושוממה, בקיצור שהאבילות הולכת על היום ומה שעשה לנו אותו יום, וכל זמן שלא יצאנו מידי אותה אבילות, וכל זמן שלא יחזור המצב לקדמותו באופן השלם, כאילו מונח הדבר לפנינו הבזויה והשוממה. ואולי קצת משל לזה, נאמר אדם שהיה בשואה והיה במקום הכי קשה הכי נמוך לצורת אדם ושפלותו, והצליח בדרך לא דרך לברוח למק"א אבל הוא חי במסתור בלי לאכול כהוגן, ומתיירא מפניהם, כל זמן שלא יצא מתוך המציאות הזו שרודפת אחריו, שלא יצא ממנה לגמרי, כשהוא מתבונן כלפי הציפייה שלו לעתיד הנכון והטוב עבורו, וכלפי זכרונות העבר שלו היכן היה מצבו קודם, הוא עדיין נמצא בשפל התחתית ונושא בקרבו את התחושות והרגשות של אדם בזוי ושומם.


אסף
הודעות: 359
הצטרף: 20 פברואר 2019, 01:36
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 209 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הנוסח בנחם בזמן הזה

שליחה על ידי אסף » 02 אוגוסט 2019, 07:59

שיעור מאת הגר"נ רוטמן שליט"א על תפילת נחם
אפשר שיש בו מענה לשאלה
תפילת נחם.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


לבי במערב
הודעות: 610
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
נתן תודה: 218 פעמים
קיבל תודה: 148 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הנוסח בנחם בזמן הזה

שליחה על ידי לבי במערב » 30 דצמבר 2019, 04:03

"מאין יושב" הכוונה ל'יושב' הראוי לה (והיא שכינתו ית'), וכן "בני'" היינו דוקא בני' הראויים לה.

ובלשון קדשו של כ"ק אדמו"ר (מהוריי"צ) נ"ע מליובאוויטש (בסה"מ קונטרסים ח"ב ערה, ב):
ד''ה ועתה שמע תרצ''ד.JPG
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


מנצפך
הודעות: 83
הצטרף: 22 אוגוסט 2018, 23:17
נתן תודה: 83 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הנוסח בנחם בזמן הזה

שליחה על ידי מנצפך » 30 דצמבר 2019, 10:02

מה עם הנוסח ב"יקום פורקן" בזה"ז:
לְמָרָנָן וְרַבָּנָן חֲבוּרָתָא קַדִּישָׁתָא דִּי בְּאַרְעָא דְיִשְׂרָאֵל וְדִּי בְּבָבֶל לְרֵישֵׁי כַּלָּה וּלְרֵישֵׁי גַּלְוָתָא?

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: דוד לוי, זכרונות, יהושע, מ.ה., נבשר | 6 אורחים