דף 1 מתוך 1

צוואות של רבנים וגדולים

נשלח: 13 אוגוסט 2019, 13:20
על ידי מאיר גוטמן
איפה מובאים צוואות של גדולים ורבנים שנתפרסמו, יש הרבה חיזוק בזה, ובשעתו לאחר פטירתם מתפרסמיים צוואותיהם ואני מעוניין בזה.

Re: צוואות של רבנים וגדולים

נשלח: 13 אוגוסט 2019, 13:44
על ידי יעקב שלם
אם מעניין אותך צוואות ישנות יותר
ר אריה לוין היה מעתיק צוואות
זכור לי שחלק מהם מופיע בספרים עליו איש צדיק היה וצדיק יסוד עולם

Re: צוואות של רבנים וגדולים

נשלח: 13 אוגוסט 2019, 15:17
על ידי מאיר גוטמן
תודה, מעניין אבדוק שם, ובכל זאת יש ענין מיוחד ברבני זמנינו שמאחר והיכרנו קצת וקרובים אלינו זה מדבר אלינו יותר

Re: צוואות של רבנים וגדולים

נשלח: 13 אוגוסט 2019, 18:54
על ידי עניין
יש ספר 'אשר יצוה' מכון אהבת שלום שני חלקים עם הרבה מאוד צוואות של גדו"י מתקופות שונות.
ח"א תלמידי הגר"א וגאוני ליטא, ח"ב גאוני ומאורי אשכנז, מסודר מאוד יפה. נמצא באוצה"ח.

כמו"כ יש הרבה צוואות שנדפסו בסוף ספרי המחבר.

Re: צוואות של רבנים וגדולים

נשלח: 13 אוגוסט 2019, 20:33
על ידי תיובתא
רבים טועים בי...

Re: צוואות של רבנים וגדולים

נשלח: 14 אוגוסט 2019, 00:39
על ידי מאיר גוטמן
מי טועה בך מה כוונתך, אולי הפעם אתה טעית?

Re: צוואות של רבנים וגדולים

נשלח: 14 אוגוסט 2019, 02:31
על ידי נבשר
תיובתא כתב:
13 אוגוסט 2019, 20:33
רבים טועים בי...
נסתפקתי פעם למי כוונתו אותם המעט שאינם טועים בו, ויודעים מעלתו האמיתית, שמא אמר כן שלא יהא כבעל גאוה, שאין הכל עומדים על סודו, לכך אמר רבים טועים בו, וישל"ע עוד.

Re: צוואות של רבנים וגדולים

נשלח: 15 אוגוסט 2019, 01:06
על ידי חדא
הכוונה לזה

א - אבקש מאוד לא להספידני, לא בפניי, ולא שלא בפניי, ולא לעשות עצרת התעוררות או עצרת אבל, או כל מיני שמות שבודים והכוונה ימי הספד.

ב - לא לכתוב שום מאמר עלי בעיתונים יומיים שבועיים, חודשיים.

ג - לא להדפיס מודעות על הלוויה, לא להודיע ברמקול או ברדיו, מספיק שיהיו רק עשרה אנשים בהלוויה.

ד- להשתדל שלא לשהות בין מיתה לקבורה, רק לברר שתהיה קבורה הכי סמוך למיתה.

ה - לא לכתוב על המצבה שום תארים אלא "פה נקבר רבי אהרן יהודה לב בן נח צבי שטיינמן".

ו - המצבה תהיה הכי זולה ופשוטה, לא לבזבז כסף עבור קניית מקום בבית הקברות, אבל אם רוצים לתת צדקה שיתנו בלי קניית מקום.

ז - בימים שהמנהג ללכת אל הקבר, מכל מקום לא יבזבזו יותר מדי זמן בעבור זה, ויותר כדאי להתחזק ללמוד בסדר ומלדבר על דברים בטלים.

ח - אם על ידי החיפוש למצוא מקום להתפלל לפני העמוד יגרום הרבה ביטול תורה יותר כדאי ללמוד לשם שמים בזמן הזה.

ט - אבקש מכל מי שרוצה בטובתי ללמוד פרק אחד משניות עד גמר י"ב חודש והבנות יאמרו כל יום עשרה פרקי תהילים גם בשבת וביום טוב.

י - אבקש שלא להזכירני בשם צדיק או ירא שמים כדי שלא אתבזה על ידי זה בעולם האמת.

יא - אבקש מאד מחילה מכל מי שפגעתי בכבודו וכן מי שאני חייב לו כסף ולא ידוע ובמציאות לא יגבה היינו שיכל לגבות על פי דין, נא למחול לי.

יב - כל יוצא חלציי לא ילכו אחר המיטה כמנהג ירושלים.

יג - היות והרבה טועים בי, לכן מצידי אני מייעץ שלא לקבוע ילדים על שמי אבל איני אוסר את זה.

Re: צוואות של רבנים וגדולים

נשלח: 18 אוגוסט 2019, 11:37
על ידי מאיר גוטמן
תודה למביא הצוואה של מרן הגראי"ל כאן, כזה ראה וקדש, מי שיש לו עוד צוואות של גדו"י אשמח אם יעלה אותם.

Re: צוואות של רבנים וגדולים

נשלח: 18 אוגוסט 2019, 12:38
על ידי פרלמן משה
מאיר גוטמן כתב:
18 אוגוסט 2019, 11:37
 כזה ראה וקדש, 
 לא לכל אחד מתאים אותה צוואה!

Re: צוואות של רבנים וגדולים

נשלח: 18 אוגוסט 2019, 13:03
על ידי כרם
יש את צוואת בעל יסוד ושורש העבודה- בסוף הספר.
וצוואת השדי-חמד ג"כ בראש ספרו כמדומני.