הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 16 אוגוסט 2019, 12:21

בדין קידוש במקום סעודה, ברוב הפוסקים מבואר דאין צריך לזה פת, אבל רעק"א ציין לתלמידי רבינו יונה בברכות שמבואר שצריך דווקא פת וכן משמע קצת בתוספות פסחים קא. וידוע מה שכתב במעשה רב שהגר"א הקפיד דווקא על פת. והובא בביאור הלכה סימן רעג.
והנה לשיטות אלו נמצא שאי אפשר לעשות קידוש על מזונות והעושה קידוש על מזונות, מלבד שהקידוש הוי שלא במקום סעודה ממילא אף אכילת המזונות הוי כאכילה קודם קידוש.
אבל ראיתי שיש נוהגים שאף שקידשו על מזונות כגון בבית הכנסת וכיו"ב בעת הסעודה מקדשים שוב [ולא בשביל להוציא אחרים] האם יש בזה ענין?


tkhvu
הודעות: 266
הצטרף: 12 מרץ 2018, 00:49
קיבל תודה: 70 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

שליחה על ידי tkhvu » 16 אוגוסט 2019, 12:48

כ"כ בשו"ת שלמת חיים (סימן רסט) וביאור הדבר כי בקידוש במקום סעודה יש לדון אם הוא דין בקידוש או בסעודה שתהיה במקום הקידוש ואכמ"ל.


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 16 אוגוסט 2019, 13:08

tkhvu כתב:
16 אוגוסט 2019, 12:48
כ"כ בשו"ת שלמת חיים (סימן רסט) וביאור הדבר כי בקידוש במקום סעודה יש לדון אם הוא דין בקידוש או בסעודה שתהיה במקום הקידוש ואכמ"ל.
אתה יכול אולי להעתיק אותו?
בתודה מראש.
 


tkhvu
הודעות: 266
הצטרף: 12 מרץ 2018, 00:49
קיבל תודה: 70 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

שליחה על ידי tkhvu » 16 אוגוסט 2019, 13:12

לא ראיתי את ההסבר בספר. כך שמעתי בעבר. הוא הובא במשנ"ב דרשו.


ידידיה
הודעות: 174
הצטרף: 27 אוקטובר 2016, 16:11
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 41 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

שליחה על ידי ידידיה » 18 אוגוסט 2019, 11:33

tkhvu כתב:
16 אוגוסט 2019, 12:48
כ"כ בשו"ת שלמת חיים (סימן רסט) וביאור הדבר כי בקידוש במקום סעודה יש לדון אם הוא דין בקידוש או בסעודה שתהיה במקום הקידוש ואכמ"ל.
לא הבנתי מה שייך לחקירה זו, לפי ב' הצדדים י"ל שהאיסור לאכול לפני קידוש פחות חמור מאשר שלא לקדש במקום סעודה כלל, ולכן יש מקום להקל ולאכול לפני קידוש על פת ממש ולהחמיר לעשות לאחמ"כ קידוש על הפת.


יהודי
הודעות: 3657
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

שליחה על ידי יהודי » 18 אוגוסט 2019, 13:26

לכאו' פשוט שיש בזה הידור, הרי לדעת המחמירים (וכן דעת הגר"א) לא יצא בזה ידי חובת קידוש, וכעת יקיים דין הקידוש.


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 18 אוגוסט 2019, 13:45

יהודי כתב:
18 אוגוסט 2019, 13:26
לכאו' פשוט שיש בזה הידור, הרי לדעת המחמירים (וכן דעת הגר"א) לא יצא בזה ידי חובת קידוש, וכעת יקיים דין הקידוש.
כן, אבל ממה נפשך, א"כ באמת לא יצא ידי קידוש מקודם הרי אכל באיסור. 
 


יהודי
הודעות: 3657
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

שליחה על ידי יהודי » 18 אוגוסט 2019, 14:12

ע"י שעושה קידוש על פת, מקיים דין הקידוש אף לדעת המחמירים. והיינו שאינו חושש לאיסור אכילה ללא קידוש אלא רוצה לקיים דין קידוש אף למחמירים.


יוספי
הודעות: 300
הצטרף: 21 ינואר 2019, 23:00
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

שליחה על ידי יוספי » 19 אוגוסט 2019, 10:43

כל הנידון כאן וכל הצדדים ראיתי בספר להורות נתן באחד מחלקי התשובות - ובספרו החדש על שו"ע הלכות שבת ותמצא נחת.


פותח הנושא
זקן ויושב בישיבה
סטטוס: לא מחובר

Re: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

שליחה על ידי זקן ויושב בישיבה » 19 אוגוסט 2019, 10:54

יוספי כתב:
19 אוגוסט 2019, 10:43
כל הנידון כאן וכל הצדדים ראיתי בספר להורות נתן באחד מחלקי התשובות - ובספרו החדש על שו"ע הלכות שבת ותמצא נחת.
מה זה הספר החדש?
 


יוספי
הודעות: 300
הצטרף: 21 ינואר 2019, 23:00
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

שליחה על ידי יוספי » 19 אוגוסט 2019, 12:59

להורות נתן על הלכות שבת והוא על סדר השו"ע. סי' רמ"ב - ש'.
מאד מאד יפה מגליונותיו ורשימות.


גבריאל פולארד
הודעות: 700
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 1137 פעמים
קיבל תודה: 370 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 19 אוגוסט 2019, 13:24

זקן ויושב בישיבה כתב:
16 אוגוסט 2019, 12:21
בדין קידוש במקום סעודה, ברוב הפוסקים מבואר דאין צריך לזה פת, אבל רעק"א ציין לתלמידי רבינו יונה בברכות שמבואר שצריך דווקא פת וכן משמע קצת בתוספות פסחים קא. וידוע מה שכתב במעשה רב שהגר"א הקפיד דווקא על פת. והובא בביאור הלכה סימן רעג.
והנה לשיטות אלו נמצא שאי אפשר לעשות קידוש על מזונות והעושה קידוש על מזונות, מלבד שהקידוש הוי שלא במקום סעודה ממילא אף אכילת המזונות הוי כאכילה קודם קידוש.
אבל ראיתי שיש נוהגים שאף שקידשו על מזונות כגון בבית הכנסת וכיו"ב בעת הסעודה מקדשים שוב [ולא בשביל להוציא אחרים] האם יש בזה ענין?

הכף החיים מזכיר פוסקים שיש ענין לחזור ולקדש שוב.


בליץ
הודעות: 3
הצטרף: 26 דצמבר 2017, 14:45
סטטוס: לא מחובר

Re: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

שליחה על ידי בליץ » 19 אוגוסט 2019, 13:34

ראיתי פעם אצל הגר''מ שטרנבוך בתשובות והנהגות, וכמדומה עם החקירה אם דין בקידוש או בסעודה


גבריאל פולארד
הודעות: 700
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 1137 פעמים
קיבל תודה: 370 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 19 אוגוסט 2019, 14:28

בליץ כתב:
19 אוגוסט 2019, 13:34
ראיתי פעם אצל הגר''מ שטרנבוך בתשובות והנהגות, וכמדומה עם החקירה אם דין בקידוש או בסעודה
הוא בחלק א סי' רסד. ובמועו"ד ח''ג סי' רמג
הכה"ח בסי' רעג סק''ה מביא בשם חסד לאלפים כמצ"ב.
כף החיים רעג סק''ה.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


חכם באשי
הודעות: 599
הצטרף: 20 דצמבר 2017, 17:59
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 214 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

שליחה על ידי חכם באשי » 19 אוגוסט 2019, 21:34

ע' מג"א קפח, ט. הגהות רע"א רעב, ה. מעשה רב סי' קכב.


מלמד להועיל
הודעות: 697
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 338 פעמים
קיבל תודה: 225 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

שליחה על ידי מלמד להועיל » 19 אוגוסט 2019, 22:17

והנה דברי השלמת חיים בענין: 
 
image.png
image.png
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
מתחזק
סטטוס: לא מחובר

Re: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

שליחה על ידי מתחזק » 21 אוגוסט 2019, 11:05

מקור לכך שישנם ב' דינים בדין קידוש במקום סעודה. יש להביא ממה שמבואר בשו"ע סימן רעג סעיף ג' אם קידש ולא סעד אף ידי קידוש לא יצא.
ובמשנ"ב כתב דלא תימא דווקא אם רוצה לאכול במקום אחר הוא דלא מהני הקידוש להתיר לו באכילה כיון שלא קידש במקום סעודה, אבל אם אינו רוצה לסעוד אח"כ כלל יצא עכ"פ ידי קידוש קמ"ל.
משמע מזה שישנם ב' דינים בדין קידוש במקום סעודה גם לענין היתר הסעודה וגם לענין הקידוש עצמו, ועל כן היה צד לומר שרק את הסעודה אין לו היתר לאכול אבל ידי קידוש יצא, אלא שאינו יכול לאחר במקום אחר כיון שהסעודה טעונה קידוש.
אלא שצ"ע מה הכוונה במה מדובר שעשה קידוש ולא סעד כלל, וכי לא סעד כל השבת א"כ לא קיים חובת סעודה, ואם נאמר שמדובר שבלילה קידש ולא סעד כלל וביום בא לסעוד, א"כ הרי אסור לו לאכול הסעודה כיון שלא קידש במקום סעודה, כמו בבא לאכול הסעודה במקום אחר.


למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1319
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 355 פעמים
קיבל תודה: 407 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 12 יולי 2020, 15:54

גיסי שליט''א נוהג שלא לאכול בקידושים מטעם דלא הוי במקום סעודה, האם להאמור יש מקור לזה, או אולי מקור אחר?


אבר כיונה
הודעות: 772
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 256 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

שליחה על ידי אבר כיונה » 12 יולי 2020, 17:45

למה זה תשאל לשמי כתב:
12 יולי 2020, 15:54
גיסי שליט''א נוהג שלא לאכול בקידושים מטעם דלא הוי במקום סעודה, האם להאמור יש מקור לזה
כן נהג הגר"א כמובא במע"ר והביאו המ"ב
וכ"ד כמה ראשונים
כמובא בפתיחת האשכול


למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1319
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 355 פעמים
קיבל תודה: 407 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: קידש על מזונות, האם יש הידור לקדש שוב על הפת?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 12 יולי 2020, 17:51

אבר כיונה כתב:
12 יולי 2020, 17:45
למה זה תשאל לשמי כתב:
12 יולי 2020, 15:54
גיסי שליט''א נוהג שלא לאכול בקידושים מטעם דלא הוי במקום סעודה, האם להאמור יש מקור לזה
כן נהג הגר"א כמובא במע"ר והביאו המ"ב
וכ"ד כמה ראשונים
כמובא בפתיחת האשכול
חזק וברוך. נושא האשכול הטעני דאינהו מיירי דווקא שהקידוש אינו מועיל לענין במקום סעודה, אך אחר העיון בפנים הצדק עם מעכ''ת דלדעתייהו אין לקדש כלל בכה''ג.

בברכת התורה.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: מודים דרבנן | 1 אורח