השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!


חיים ליצא
הודעות: 309
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 00:54
נתן תודה: 57 פעמים
קיבל תודה: 72 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי חיים ליצא » 26 אוגוסט 2019, 20:59

תיובתא כתב:
26 אוגוסט 2019, 11:54
חיים ליצא כתב:
25 אוגוסט 2019, 22:49
ayedavid כתב:
25 אוגוסט 2019, 17:30


אני לא בטוח שמותר לבן להיכנס לחנות כזאת. ובכו"א המשל לא מדויק ומדמה אדם הרוצה להתפרנס לאדם המבזה בכוונה.

לכאוב את כאב אבא שבשמים כן, אבל אם הכאב הזה מתורגם לכעס כלפי החילוני זו בסה"כ עוד סיבה לכאב..
אולי לא הבנתי נכון וכי יש בעיה לכעוס על רשעים אלו משניאך ה' אשנא 
ועוד וכי אם היורק מרוויח על כול יריקה ממון יהיה הדין שונה  
דומני שאת ההתנהגות יש לקבוע ע"פ ההלכה (למעט מקרים של נבל ברשות וכו'), ולא ע"פ עצבים (נערווען בלע"ז) או משלי מגידים, ולו בשל העובדה הפשוטה שהקב"ה בתורתו, כלל כבר את הרגישויות שיש לחוש להם, ולמה נוסיף מעצמינו.

אני לא בא חלילה ללעוג או לקרר את המנסים לגרום לבעלי עסקים שלא לחלל שבת, ואדרבא יה"ר שיצליחו, אבל אסור לשכוח מה עיקר ומה טפל, ובעיקר מה אמור לנווט יהודי בדרכו בעולם.

נ.ב. אני שמעתי ממורה הוראה מובהק, שאמר שאין בעיה ללכת לשם. (שביעית ה' ט': "משאלת אשה" עיי"ש שרק סיוע במעשה עצמו אסור, ולא בכל הסובב).

(במאמר המוסגר: דומני שר"מ פיינשטיין זצ"ל כשהועלה טיעון של חילול ה' לגבי חשמל בשבת, אמר משהו בסגנון זה, שאם החשמל מותר מה חילול ה' יש כאן, ואם החשמל אסור לא צריך להגיע לחילול ה'. [ואכן יש הסוברים שגם החזו"א לא חש לעניין חילול ה' בהקשר זה, אלא לרמה ההלכתית היבשה, רק חשש שלא יקשיבו לו])

הנה מקור הילכתי[על אף שהמס"י הוא ספר מוסר בודאי שיש לנהוג כן להלכה] 
המסילת ישרים כותב :האהבה: שיהיה נקבע בלב - האדם אהבה אליו יתברך עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו, כמו שלבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו, ויצטער אם חסר זה מצדו או מאחרים ויקנא על זה - וישמח שמחה רבה בעשותו דבר מזה. 
היינו שמי שאוהב את ה' יתברך מתעורר בליבו צער אם חסר זה[קיום רצון ה'] מצדו או מאחרים וכל שכן שלא הולך לפרנסם אלא מקנא על זה קנאת ה'  

לגבי הר"מ פיינשטין עברתי על כול תשובתיו ולא ראיתי טענה מוזרה זו ובחש"ש בודאי יש חילול ה' שנאנה מעצם היריקה על אביו 

ו ולגופו של עניין בודאי [שיש אולי צד דחוק ל"ג] להתיר ללכת לשם אך אין שום מצווה וגם לא עניין  


תיובתא
הודעות: 786
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 396 פעמים
קיבל תודה: 214 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי תיובתא » 26 אוגוסט 2019, 21:01

איש ווילנא כתב:
26 אוגוסט 2019, 14:11
תיובתא כתב:
26 אוגוסט 2019, 11:54
[ואכן יש הסוברים שגם החזו"א לא חש לעניין חילול ה' בהקשר זה, אלא לרמה ההלכתית היבשה, רק חשש שלא יקשיבו לו])

מי הטוען כך????

כל תלמידיו לא אומרים כך
וכן המשמעות של כל העדויות בשמו הוא לא כך.
[וידוע משלו שזה כמו מי שמדליק סיגריה מספר תורה שבוער באש. אגב גם בזה אין בעיה הלכתית האם גם בזה תאמר שזה לא ח"ה]

וכן נתפרשו הדברים בחזון איש או"ח סימן לח סק"ד

אבל אם נעשה בתחנת חשמל בשבת על ידי ישראל שאינו משמר שבתו
אסור להינות ממנו
ואף אם הוא באופן שיש התר בשימושו מן הדין
אסור להשתמש בו מפני שיש בשימושו איסור חלול ה'
שאינו חס לכבוד שמים כיון שהוא שימוש ציבורי והעובד עושה במרד ר"ל
והנהנה ממעשיו מעיד ח"ו שאין ליבו כואב וכו' עכ"ל
הרב @איש ווילנא@ בעז"ה בתוך כשבוע-שבועיים אוכל למסור לך מי בעל השמועה.
ולרב @חיים ליצא@ בעניין הגר"מ פיינשטיין כנ"ל.
ולגבי השאר תבוא תגובתי בעז"ה בהקדם.


חיים ליצא
הודעות: 309
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 00:54
נתן תודה: 57 פעמים
קיבל תודה: 72 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי חיים ליצא » 26 אוגוסט 2019, 21:07

איש ווילנא כתב:
26 אוגוסט 2019, 14:11
תיובתא כתב:
26 אוגוסט 2019, 11:54
[ואכן יש הסוברים שגם החזו"א לא חש לעניין חילול ה' בהקשר זה, אלא לרמה ההלכתית היבשה, רק חשש שלא יקשיבו לו])

מי הטוען כך????

כל תלמידיו לא אומרים כך
וכן המשמעות של כל העדויות בשמו הוא לא כך.
[וידוע משלו שזה כמו מי שמדליק סיגריה מספר תורה שבוער באש. אגב גם בזה אין בעיה הלכתית האם גם בזה תאמר שזה לא ח"ה]

וכן נתפרשו הדברים בחזון איש או"ח סימן לח סק"ד

אבל אם נעשה בתחנת חשמל בשבת על ידי ישראל שאינו משמר שבתו
אסור להינות ממנו
ואף אם הוא באופן שיש התר בשימושו מן הדין
אסור להשתמש בו מפני שיש בשימושו איסור חלול ה'
שאינו חס לכבוד שמים כיון שהוא שימוש ציבורי והעובד עושה במרד ר"ל
והנהנה ממעשיו מעיד ח"ו שאין ליבו כואב וכו' עכ"ל


הוסיף לחזק את דבריך שפעם נזקקתי לשהות בבית החולים בשבת ושאלתי כמה רבנים זצ"ל ויבל"א מתלמידי החזו"א [הגר"ח והגר"מ גריינמן הגר"י ברטלר ועוד ] האם מותר להשתמש בחשמל של הביה"ח ואמרו לי שבביה"ח אין חילול ה' וששאלתי מה אם מעשה שבת ענו לי שאנו לא יודעים החזו"א אסר מפני חילול ה' 
ולאומתם הגר"י דרזי [מתלמידיו של מרן הגרי"ש]  אמר לי שגם בבית החולים יש מעשה שבת 
 


תיובתא
הודעות: 786
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 396 פעמים
קיבל תודה: 214 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי תיובתא » 26 אוגוסט 2019, 22:57

התשובות בהדגשה (כדי לא להסתבך עם ציטוטים)
חיים ליצא כתב:
26 אוגוסט 2019, 20:59
תיובתא כתב:
26 אוגוסט 2019, 11:54
 
הנה מקור הילכתי[על אף שהמס"י הוא ספר מוסר בודאי שיש לנהוג כן להלכה] אני מקווה שאתה לא מתייחס גם לספרי הלכה כספרי מוסר... ולגופו של עניין ספר מוסר מדבר בדר"כ על קוים כלליים, להבדיל מההלכה בה בדר"כ הדבר חתוך וכפי שיתבאר לקמן.
המסילת ישרים כותב :האהבה: שיהיה נקבע בלב - האדם אהבה אליו יתברך עד שתתעורר נפשו לעשות נחת רוח לפניו, כמו שלבו מתעורר לעשות נחת רוח לאביו ולאמו, ויצטער אם חסר זה מצדו או מאחרים ויקנא על זה - וישמח שמחה רבה בעשותו דבר מזה. 
היינו שמי שאוהב את ה' יתברך מתעורר בליבו צער אם חסר זה[קיום רצון ה'] מצדו או מאחרים וכל שכן שלא הולך לפרנסם אלא מקנא על זה קנאת ה'  
אם אתה חושב שהקב"ה הוא אבא כפשוטו, אתה מוזמן להתקשר אליו עוד הלילה להתעניין בשלומו, וגם להכין לו מידי פעם חביתה עם נקניקיות (א"כ אני לא בטוח שהוא אוהב את זה, תברר כשאתה מתקשר) (-: וברצינות  כל הדימויים הנ"ל טובים ומדוייקים לרעיונות כלליים או פרטיים, אך לא על כלל הקשר שבינינו לבין אבינו שבשמים, ואין להוכיח מהם כלום, וכמו שכתבתי כמ"מ ראשוני משנה ערוכה היא:
שביעית ה' ט

"משאלת אשה לחברתה החשודה על השביעית, נפה וכברה, ורחיים ותנור. אבל לא תבור ולא תטחן עמה." 

ובפירוש הר"ש משאנץ:
לא תבור ולא תטחון עמה. לסייעה מפני שאסור לסייע ידי עוברי עבירה
והקושיא העצומה שעולה מאיליה, כיצד מותר להשאיל לחשודה על השביעית שיורקת על פניו של הקב"ה, את כלי היריקה עצמם?  ואין צ"ע. ו ולגופו של עניין בודאי [שיש אולי צד דחוק ל"ג] להתיר ללכת לשם אך אין שום מצווה וגם לא עניין 
עד שאתה מדבר על צד דחוק להתיר עוד לא שמעתי על מי שאסר, ואמנם לא שמעתי כידוע אינו ראייה, אבל למה לך להיבהל להכריע?

 


איש ווילנא
הודעות: 2054
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 474 פעמים
קיבל תודה: 556 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי איש ווילנא » 26 אוגוסט 2019, 23:01

חיים ליצא כתב:
26 אוגוסט 2019, 21:07
הוסיף לחזק את דבריך שפעם נזקקתי לשהות בבית החולים בשבת ושאלתי כמה רבנים זצ"ל ויבל"א מתלמידי החזו"א [הגר"ח והגר"מ גריינמן הגר"י ברטלר ועוד ] האם מותר להשתמש בחשמל של הביה"ח ואמרו לי שבביה"ח אין חילול ה' וששאלתי מה אם מעשה שבת ענו לי שאנו לא יודעים החזו"א אסר מפני חילול ה' 
ולאומתם הגר"י דרזי [מתלמידיו של מרן הגרי"ש]  אמר לי שגם בבית החולים יש מעשה שבת

כיון שהזכרת את ענין בית החולים
יודע אני כי בהקמת מעיני הישועה עלתה האופציה להפעיל בשבת את בית החולים על גנרטור [הדבר אפשרי משום שבכל בית חולים יש את האופציה של גנרטור למקרי חרום]
והרבנים שללו זאת שלילה מוחלטת כיון שמדובר בבית חולים ולא אדע בדיוק הטעם אבל כך ידוע לי


אח שלך
הודעות: 525
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 13:59
נתן תודה: 236 פעמים
קיבל תודה: 99 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי אח שלך » 26 אוגוסט 2019, 23:05

איש ווילנא כתב:
26 אוגוסט 2019, 23:01
חיים ליצא כתב:
26 אוגוסט 2019, 21:07
הוסיף לחזק את דבריך שפעם נזקקתי לשהות בבית החולים בשבת ושאלתי כמה רבנים זצ"ל ויבל"א מתלמידי החזו"א [הגר"ח והגר"מ גריינמן הגר"י ברטלר ועוד ] האם מותר להשתמש בחשמל של הביה"ח ואמרו לי שבביה"ח אין חילול ה' וששאלתי מה אם מעשה שבת ענו לי שאנו לא יודעים החזו"א אסר מפני חילול ה' 
ולאומתם הגר"י דרזי [מתלמידיו של מרן הגרי"ש]  אמר לי שגם בבית החולים יש מעשה שבת

כיון שהזכרת את ענין בית החולים
יודע אני כי בהקמת מעיני הישועה עלתה האופציה להפעיל בשבת את בית החולים על גנרטור [הדבר אפשרי משום שבכל בית חולים יש את האופציה של גנרטור למקרי חרום]
והרבנים שללו זאת שלילה מוחלטת כיון שמדובר בבית חולים ולא אדע בדיוק הטעם אבל כך ידוע לי
אולי כי הגנרטור יכול ליפול.

אבל לא הבנתי מה היתה כוונתם כשאמרו שלא יודעים לגבי מעשה שבת, למעשה הם התירו לך או לא?


בבא קמא
הודעות: 451
הצטרף: 30 יולי 2019, 13:37
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 119 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי בבא קמא » 27 אוגוסט 2019, 00:00

בבית חולים יש לומר שלא שייך מעשה שבת, כי למען החולים אפשר הרי לחלל את השבת, ועל כן יש באמת הסוברים שאין בכלל מעשה שבת בחשמל, אבל לגבי החולים עצמם ודאי אפשר לומר כך.


איש ווילנא
הודעות: 2054
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 474 פעמים
קיבל תודה: 556 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי איש ווילנא » 27 אוגוסט 2019, 00:05

בבא קמא כתב:
27 אוגוסט 2019, 00:00
בבית חולים יש לומר שלא שייך מעשה שבת, כי למען החולים אפשר הרי לחלל את השבת, ועל כן יש באמת הסוברים שאין בכלל מעשה שבת בחשמל, אבל לגבי החולים עצמם ודאי אפשר לומר כך.

אני משער שזה שדן לאסור הוא משום שבמקום שיש חשש שירבה בשבילו אסור
וכאן ידוע ששייך ירבה בשבילו כיון שבשביל כל חשמל צריך תוספת פחם


חיים ליצא
הודעות: 309
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 00:54
נתן תודה: 57 פעמים
קיבל תודה: 72 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי חיים ליצא » 27 אוגוסט 2019, 00:26

אח שלך כתב:
26 אוגוסט 2019, 23:05
איש ווילנא כתב:
26 אוגוסט 2019, 23:01
חיים ליצא כתב:
26 אוגוסט 2019, 21:07
הוסיף לחזק את דבריך שפעם נזקקתי לשהות בבית החולים בשבת ושאלתי כמה רבנים זצ"ל ויבל"א מתלמידי החזו"א [הגר"ח והגר"מ גריינמן הגר"י ברטלר ועוד ] האם מותר להשתמש בחשמל של הביה"ח ואמרו לי שבביה"ח אין חילול ה' וששאלתי מה אם מעשה שבת ענו לי שאנו לא יודעים החזו"א אסר מפני חילול ה' 
ולאומתם הגר"י דרזי [מתלמידיו של מרן הגרי"ש]  אמר לי שגם בבית החולים יש מעשה שבת

כיון שהזכרת את ענין בית החולים
יודע אני כי בהקמת מעיני הישועה עלתה האופציה להפעיל בשבת את בית החולים על גנרטור [הדבר אפשרי משום שבכל בית חולים יש את האופציה של גנרטור למקרי חרום]
והרבנים שללו זאת שלילה מוחלטת כיון שמדובר בבית חולים ולא אדע בדיוק הטעם אבל כך ידוע לי
אולי כי הגנרטור יכול ליפול.

אבל לא הבנתי מה היתה כוונתם כשאמרו שלא יודעים לגבי מעשה שבת, למעשה הם התירו לך או לא?
למעשה הם התירו לי
ודעת הגר"י דרזי היא שיש מעשה שבת גם בבית חולים משום הפעולת חיסכון שהרי חה"ח מפעילים גנרטורים קטנים ואחר כך מכבים את הגדולים יוצא שפעולה זאת לא נעשתה לצורך פיקו"נ וממלא לחולה שמותר לו איסור דרבנן מותר לו ההשתמשות בחשמל אך לבריא אסור ההשתמשות בחשמל גם אם החולה לידו [עיין שבות יצחק]
למעשה הבאתי מספר תאורת חירום והנחתי אחת במלונית ואחת בבית כנסת ואחת במסדרון של החדר של החולה [המעשה היה בתל השומר] אך הקלתי במים חמים משום שהוי מצטמק ורע לו ובזה המשנ"ב פוסק שמותר מצד מעשה שבת [ולדעתי במקום אחר עדיין יש את הסברה של חילול ה']
 


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 773 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי יהודי » 27 אוגוסט 2019, 00:42

מעניין מה היתה דעת הגרי"ש בזה לדינא, האם אחז שהוא מעשה שבת מדינא כדברי הגר"י דרזי שליט"א, או שהוא קרוב מאוד למעשה שבת כדברי הגרי"ש גלבר שליט"א בדעתו.


אחד התלמידים
הודעות: 1656
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 127 פעמים
קיבל תודה: 501 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי אחד התלמידים » 27 אוגוסט 2019, 08:34

איש ווילנא כתב:
27 אוגוסט 2019, 00:05
בבא קמא כתב:
27 אוגוסט 2019, 00:00
בבית חולים יש לומר שלא שייך מעשה שבת, כי למען החולים אפשר הרי לחלל את השבת, ועל כן יש באמת הסוברים שאין בכלל מעשה שבת בחשמל, אבל לגבי החולים עצמם ודאי אפשר לומר כך.

אני משער שזה שדן לאסור הוא משום שבמקום שיש חשש שירבה בשבילו אסור
וכאן ידוע ששייך ירבה בשבילו כיון שבשביל כל חשמל צריך תוספת פחם
הגזירה שמא ירבה בשבילו הוי על הבריא, אבל על החולה לא מצינו שגזרו.
 


איש ווילנא
הודעות: 2054
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 474 פעמים
קיבל תודה: 556 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי איש ווילנא » 27 אוגוסט 2019, 11:58

אחד התלמידים כתב:
27 אוגוסט 2019, 08:34
איש ווילנא כתב:
27 אוגוסט 2019, 00:05
בבא קמא כתב:
27 אוגוסט 2019, 00:00
בבית חולים יש לומר שלא שייך מעשה שבת, כי למען החולים אפשר הרי לחלל את השבת, ועל כן יש באמת הסוברים שאין בכלל מעשה שבת בחשמל, אבל לגבי החולים עצמם ודאי אפשר לומר כך.

אני משער שזה שדן לאסור הוא משום שבמקום שיש חשש שירבה בשבילו אסור
וכאן ידוע ששייך ירבה בשבילו כיון שבשביל כל חשמל צריך תוספת פחם
הגזירה שמא ירבה בשבילו הוי על הבריא, אבל על החולה לא מצינו שגזרו.
 

מה הואלת
סוף סוף כל חולה שאין בו סכנה יהא לו איסור


אח שלך
הודעות: 525
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 13:59
נתן תודה: 236 פעמים
קיבל תודה: 99 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי אח שלך » 27 אוגוסט 2019, 14:24

חיים ליצא כתב:
27 אוגוסט 2019, 00:26
אח שלך כתב:
26 אוגוסט 2019, 23:05
איש ווילנא כתב:
26 אוגוסט 2019, 23:01


כיון שהזכרת את ענין בית החולים
יודע אני כי בהקמת מעיני הישועה עלתה האופציה להפעיל בשבת את בית החולים על גנרטור [הדבר אפשרי משום שבכל בית חולים יש את האופציה של גנרטור למקרי חרום]
והרבנים שללו זאת שלילה מוחלטת כיון שמדובר בבית חולים ולא אדע בדיוק הטעם אבל כך ידוע לי
אולי כי הגנרטור יכול ליפול.

אבל לא הבנתי מה היתה כוונתם כשאמרו שלא יודעים לגבי מעשה שבת, למעשה הם התירו לך או לא?
למעשה הם התירו לי
ודעת הגר"י דרזי היא שיש מעשה שבת גם בבית חולים משום הפעולת חיסכון שהרי חה"ח מפעילים גנרטורים קטנים ואחר כך מכבים את הגדולים יוצא שפעולה זאת לא נעשתה לצורך פיקו"נ וממלא לחולה שמותר לו איסור דרבנן מותר לו ההשתמשות בחשמל אך לבריא אסור ההשתמשות בחשמל גם אם החולה לידו [עיין שבות יצחק]
למעשה הבאתי מספר תאורת חירום והנחתי אחת במלונית ואחת בבית כנסת ואחת במסדרון של החדר של החולה [המעשה היה בתל השומר] אך הקלתי במים חמים משום שהוי מצטמק ורע לו ובזה המשנ"ב פוסק שמותר מצד מעשה שבת [ולדעתי במקום אחר עדיין יש את הסברה של חילול ה']
 
למה זה מצטמק ורע לו? אתה לא רוצה מים חמים?


אוהב אמת
הודעות: 51
הצטרף: 04 יולי 2019, 19:19
נתן תודה: 20 פעמים
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי אוהב אמת » 27 אוגוסט 2019, 14:58

ברצוני לסנגר על עם ישראל שמאוד רוצה ללכת עם הילדים לראות פיל ואריה וכדומה, ומאחר ואין לו דרכא אחרינא הוא הולך בכאב לתנכ"י.
ואפשר לראות בצפון אתרים רבים שהתחילו לסגור בשבת אך ורק כי ראו שזה דרישה של הציבור, כגון האתר רפטינג נהר הירדן מאחר וראה שהציבור נוהר לאתר אבו קייק שהיה הנחשון לסגור בשבת
וכן בטבריה היה התעוררות גדולה לקנות רק מעסקים שומרי שבת, והמודעות הולכת וגוברת 
נ.ב.  בקשר לויכוח על המאבק כן או לא, לדעתי אסור בשום אופן לעשות מאבק בלי קונצנזוס מלא של מועצגוה"ת, (כמו שהיה עם אלעל), כי אחרת זה חילול השם עצום שהחילונים שומעים שיש מאבק וחרם על מקום מסוים, ורואים חרדים שנכנסים לשם, ולכן אם מתחילים מאבק כולם חייבים להדיר את רגליהם משם אפילו אם הרב שלך לא הצטרף.
 


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 773 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי יהודי » 27 אוגוסט 2019, 15:35

לא כ"כ מבין למה זה יותר חילול ד' משאר חילול ד', ואם בכלל.


אחד התלמידים
הודעות: 1656
הצטרף: 01 ינואר 2016, 08:53
נתן תודה: 127 פעמים
קיבל תודה: 501 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי אחד התלמידים » 27 אוגוסט 2019, 21:49

ואפשר לדבר גם על ים המלח. בכל כניסות הבנינים בשכונה שלי ועלוני הפרסמות יש פרסומת להסעות לחוף קלייה בים המלח. מתוך סקרנות בדקתי, ונתברר שזה חוף הפחות כל ימי השנה חוץ מיוה"כ. ואין פוצץ פה ומצפצף.


חיים ליצא
הודעות: 309
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 00:54
נתן תודה: 57 פעמים
קיבל תודה: 72 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי חיים ליצא » 28 אוגוסט 2019, 01:08

יהודי כתב:
27 אוגוסט 2019, 00:42
מעניין מה היתה דעת הגרי"ש בזה לדינא, האם אחז שהוא מעשה שבת מדינא כדברי הגר"י דרזי שליט"א, או שהוא קרוב מאוד למעשה שבת כדברי הגרי"ש גלבר שליט"א בדעתו.
בדיוק שמועות מהגרי"ש בוודאי שיש לעדיף את הגר"י דרזי שליט"א שהיה קרוב יותר למרן הגרי"ש וגם כתב מרן שר התורה בהסכמתו לשבות יצחק  ששמע מהגרי"ש שכול מה שהרב דרזי אומר בשמו נכון הוא זה ואפשר לסמוך על זה [אין לי את הנוסח המדויק]


חיים ליצא
הודעות: 309
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 00:54
נתן תודה: 57 פעמים
קיבל תודה: 72 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי חיים ליצא » 28 אוגוסט 2019, 01:19

אח שלך כתב:
27 אוגוסט 2019, 14:24
חיים ליצא כתב:
27 אוגוסט 2019, 00:26
אח שלך כתב:
26 אוגוסט 2019, 23:05

אולי כי הגנרטור יכול ליפול.

אבל לא הבנתי מה היתה כוונתם כשאמרו שלא יודעים לגבי מעשה שבת, למעשה הם התירו לך או לא?
למעשה הם התירו לי
ודעת הגר"י דרזי היא שיש מעשה שבת גם בבית חולים משום הפעולת חיסכון שהרי חה"ח מפעילים גנרטורים קטנים ואחר כך מכבים את הגדולים יוצא שפעולה זאת לא נעשתה לצורך פיקו"נ וממלא לחולה שמותר לו איסור דרבנן מותר לו ההשתמשות בחשמל אך לבריא אסור ההשתמשות בחשמל גם אם החולה לידו [עיין שבות יצחק]
למעשה הבאתי מספר תאורת חירום והנחתי אחת במלונית ואחת בבית כנסת ואחת במסדרון של החדר של החולה [המעשה היה בתל השומר] אך הקלתי במים חמים משום שהוי מצטמק ורע לו ובזה המשנ"ב פוסק שמותר מצד מעשה שבת [ולדעתי במקום אחר עדיין יש את הסברה של חילול ה']

למה זה מצטמק ורע לו? אתה לא רוצה מים חמים?
כך פוסק הביאור הלכה סימן רנ"ג ד"ה והוא מצטמק ורע לו: וז"ל עוד שם בגמרא דמים חמין מצטמק ורע להן 
והסברה שאין שום אדם חפץ שירתחו יותר ואז יתאדו לו כול המים 
 


חיים ליצא
הודעות: 309
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 00:54
נתן תודה: 57 פעמים
קיבל תודה: 72 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי חיים ליצא » 28 אוגוסט 2019, 01:22

אוהב אמת כתב:
27 אוגוסט 2019, 14:58
ברצוני לסנגר על עם ישראל שמאוד רוצה ללכת עם הילדים לראות פיל ואריה וכדומה, ומאחר ואין לו דרכא אחרינא הוא הולך בכאב לתנכ"י.
ואפשר לראות בצפון אתרים רבים שהתחילו לסגור בשבת אך ורק כי ראו שזה דרישה של הציבור, כגון האתר רפטינג נהר הירדן מאחר וראה שהציבור נוהר לאתר אבו קייק שהיה הנחשון לסגור בשבת
וכן בטבריה היה התעוררות גדולה לקנות רק מעסקים שומרי שבת, והמודעות הולכת וגוברת 
נ.ב.  בקשר לויכוח על המאבק כן או לא, לדעתי אסור בשום אופן לעשות מאבק בלי קונצנזוס מלא של מועצגוה"ת, (כמו שהיה עם אלעל), כי אחרת זה חילול השם עצום שהחילונים שומעים שיש מאבק וחרם על מקום מסוים, ורואים חרדים שנכנסים לשם, ולכן אם מתחילים מאבק כולם חייבים להדיר את רגליהם משם אפילו אם הרב שלך לא הצטרף.

אין שום ספק שאם כול ציבור יראי ה' היו מתאגדים יחד זה היה מחזק את כוחנו פי כמה וכמה 
 


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 773 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי יהודי » 28 אוגוסט 2019, 01:23

חיים ליצא כתב:
28 אוגוסט 2019, 01:08
יהודי כתב:
27 אוגוסט 2019, 00:42
מעניין מה היתה דעת הגרי"ש בזה לדינא, האם אחז שהוא מעשה שבת מדינא כדברי הגר"י דרזי שליט"א, או שהוא קרוב מאוד למעשה שבת כדברי הגרי"ש גלבר שליט"א בדעתו.
בדיוק שמועות מהגרי"ש בוודאי שיש לעדיף את הגר"י דרזי שליט"א שהיה קרוב יותר למרן הגרי"ש וגם כתב מרן שר התורה בהסכמתו לשבות יצחק ששמע מהגרי"ש שכול מה שהרב דרזי אומר בשמו נכון הוא זה ואפשר לסמוך על זה [אין לי את הנוסח המדויק]
אני מכיר היטב את הגר"י דרזי, ואינו חשוד כלל וכלל על אי דיוק, רק לעיתים יתכן נוסח שנאמר ע"י הגרי"ש ששייכת בו פרשנות.


תיובתא
הודעות: 786
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 396 פעמים
קיבל תודה: 214 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: השבת זועקת הצילו!! גן החיות!!

שליחה על ידי תיובתא » 28 ספטמבר 2019, 22:04

תיובתא כתב:
26 אוגוסט 2019, 21:01
איש ווילנא כתב:
26 אוגוסט 2019, 14:11
תיובתא כתב:
26 אוגוסט 2019, 11:54
[ואכן יש הסוברים שגם החזו"א לא חש לעניין חילול ה' בהקשר זה, אלא לרמה ההלכתית היבשה, רק חשש שלא יקשיבו לו])

מי הטוען כך????

כל תלמידיו לא אומרים כך
וכן המשמעות של כל העדויות בשמו הוא לא כך.
[וידוע משלו שזה כמו מי שמדליק סיגריה מספר תורה שבוער באש. אגב גם בזה אין בעיה הלכתית האם גם בזה תאמר שזה לא ח"ה]

וכן נתפרשו הדברים בחזון איש או"ח סימן לח סק"ד

אבל אם נעשה בתחנת חשמל בשבת על ידי ישראל שאינו משמר שבתו
אסור להינות ממנו
ואף אם הוא באופן שיש התר בשימושו מן הדין
אסור להשתמש בו מפני שיש בשימושו איסור חלול ה'
שאינו חס לכבוד שמים כיון שהוא שימוש ציבורי והעובד עושה במרד ר"ל
והנהנה ממעשיו מעיד ח"ו שאין ליבו כואב וכו' עכ"ל
הרב @איש ווילנא@ בעז"ה בתוך כשבוע-שבועיים אוכל למסור לך מי בעל השמועה.
ולרב @חיים ליצא@ בעניין הגר"מ פיינשטיין כנ"ל.
ולגבי השאר תבוא תגובתי בעז"ה בהקדם.
באיחור אופנתי:
לגבי ר"מ פיינשטיין הדבר מופיע באו"ח חלק ו תשובה קכז, וכותב דבאופן שיש היתר, כגון בית חולים, ליכא חילול ה' (אשמח אם מאן דהוא יעלה).

לגבי השמועה לגבי החזו"א אודה שלא דקדקתי כראוי,וסיפור הדברים הוא (בערך) כך:

הרב נתן קופרשטוק זצ"ל(?) בעמח"ס "מאורות נתן" (שבו נוקט הרב המחבר לאסור מדינא חשמל בשבת) הראה את ספרו לחזו"א, וכתגובה אמר לו החזו"א, שעל הפן ההלכתי ימצאו מתווכחים, אבל על טענת חילול ה' יסכימו כולם. מפי הרב דרזי שליט"א.
 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 4 אורחים