כיסוי ראש לנשים רווקות


פותח הנושא
יעקב שלם
הודעות: 1794
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 637 פעמים
קיבל תודה: 568 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי יעקב שלם » 20 ספטמבר 2019, 13:25

בשו"ע סימן צא
יש אומרים שאסור להוציא אזכרה מפיו בראש מגולה ויש אומרים שיש למחות שלא ליכנס בבית הכנסת בגלוי הראש

למה ועל סמך מה מקילים לנשים רווקות בעניין זה

ידוע לי שבני ספרד בעיקרון מחמירים בזה 

לכאורה מסברא וגם לא מצאתי בנו"כ על השו"ע שום מקור וסברא להקל בזה


חיים ליצא
הודעות: 343
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 00:54
נתן תודה: 67 פעמים
קיבל תודה: 84 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי חיים ליצא » 20 ספטמבר 2019, 15:24

השו"ע שם מדבר על גברים
לגבי נשים במקום אחד השו"ע כותב שזה תלוי במנהג
ובמקום אחר הוא כותב שהמנהג לכסות


פותח הנושא
יעקב שלם
הודעות: 1794
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 637 פעמים
קיבל תודה: 568 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי יעקב שלם » 20 ספטמבר 2019, 15:29

חיים ליצא כתב:
20 ספטמבר 2019, 15:24
השו"ע שם מדבר על גברים
לגבי נשים במקום אחד השו"ע כותב שזה תלוי במנהג
ובמקום אחר הוא כותב שהמנהג לכסות

היכן כפול 3


אלי מאירי
הודעות: 238
הצטרף: 14 אפריל 2019, 02:22
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 53 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי אלי מאירי » 20 ספטמבר 2019, 16:56

בב"ח אבן העזר סימן כ"א כתב: לא ילכו בנות ישראל פרועות ראש בשוק אחת פנויה ואחת אשת איש. נראה דנפקא לן מדאיתא פרק המדיר ואיזהו דת יהודית יוצאת וראשה פרוע ופרכינן ראשה פרועה דאורייתא היא דכתיב ופרע ראש האשה ותנא דר"י אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש דמדלא קאמר אזהרה לאשת איש אלא סתמא אזהרה לבנות ישראל אלמא דאחת פנויה ואחת אשת איש באזהרה מיהו במרדכי כתב ס"פ מי שמתו ע"ש ראבי"ה וז"ל כל הדברים שהוזכרנו למעלה לערוה דוקא בדבר שאין רגילות להיגלות אבל בתולה הרגילה בגילוי שער לא חיישינן דליכא הרהור עכ"ל ואין לפרש דדוקא בבית ובחצר אבל בשוק אסורה לצאת דהא ברפ"ב דכתובות שנינו אם יש עדים שיצאת בהינומא וראשה פרוע כתובתה מאתים ויצאת פרש"י מבית אביה לבית בעלה ואפילו דרך השוק משמע וכך נהגו וצריך לומר דבפנויה בעולה קאמר אבל הבתולות אינן באזהרה:

 


אלי מאירי
הודעות: 238
הצטרף: 14 אפריל 2019, 02:22
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 53 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי אלי מאירי » 20 ספטמבר 2019, 16:59

אלי מאירי כתב:
20 ספטמבר 2019, 16:56
בב"ח אבן העזר סימן כ"א כתב: לא ילכו בנות ישראל פרועות ראש בשוק אחת פנויה ואחת אשת איש. נראה דנפקא לן מדאיתא פרק המדיר ואיזהו דת יהודית יוצאת וראשה פרוע ופרכינן ראשה פרועה דאורייתא היא דכתיב ופרע ראש האשה ותנא דר"י אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש דמדלא קאמר אזהרה לאשת איש אלא סתמא אזהרה לבנות ישראל אלמא דאחת פנויה ואחת אשת איש באזהרה מיהו במרדכי כתב ס"פ מי שמתו ע"ש ראבי"ה וז"ל כל הדברים שהוזכרנו למעלה לערוה דוקא בדבר שאין רגילות להיגלות אבל בתולה הרגילה בגילוי שער לא חיישינן דליכא הרהור עכ"ל ואין לפרש דדוקא בבית ובחצר אבל בשוק אסורה לצאת דהא ברפ"ב דכתובות שנינו אם יש עדים שיצאת בהינומא וראשה פרוע כתובתה מאתים ויצאת פרש"י מבית אביה לבית בעלה ואפילו דרך השוק משמע וכך נהגו וצריך לומר דבפנויה בעולה קאמר אבל הבתולות אינן באזהרה:

אגב, זהו חידוש מיוחד, שיש לו השלכה על פאות(אם לשיער דין ערווה), ועל פאות זמננו ולשאר מנהגי הצניעות שאינן ערווה ממש(-אם הגדרת הצניעות נקבעת לפי הרגילות).


אלי מאירי
הודעות: 238
הצטרף: 14 אפריל 2019, 02:22
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 53 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי אלי מאירי » 20 ספטמבר 2019, 17:02

להלכה:
שולחן ערוך-
לא תלכנה בנות ישראל פרועות ראש בשוק, אחד פנויה ואחד אשת איש.

חלקת מחוקק
(ב) א' פנויה וא' א"א: פנויה בעולה קאמר אבל בתולה אמרי' דיוצאה בהינומ' וראשה פרועה וכן הוא בב"ח ועיין במרדכי:

בית שמואל
(ה) א' פנויה: היינו אלמנה או גרושה אבל בתולה מותר ופריע' הראש בחצר ליכ' אסור אלא משום צניעו' ועיין ב"י וד"מ בסי' קט"ו ושם כתבתי בשם הסמ"ג והש"ג דאסור אפילו בחצר:

באר היטב
(ה) פנויה: פנויה היינו אלמנה או גרושה או בעולה. אבל בתולה מותר ב"ח ח"מ בה"י ב"ש. ופריעת ראש בחצר ליכ' איסור אלא משום צניעות. עיין ב"ש. אנוסה צריכה לכסות ראשה וכל שלא נבעלה אף שנתקדשה מותרת לילך בפריעת ראש כשאר בתולות. שבות יעקב ח"א סי' ק"ג ובתשובת חות יאיר סי' קצ"ו פסק דאף בתול' שנתקדשה יש לילך בכיסוי ראש וכן פסק בתשובת יצחק הלוי אחיו של הט"ז סי' ט' ע"ש.


אח שלך
הודעות: 525
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 13:59
נתן תודה: 236 פעמים
קיבל תודה: 105 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי אח שלך » 21 ספטמבר 2019, 22:12

זה זמן שאני נבוך למה לא רצו לפרש כפשוטו.
דהיינו:
הרי ידוע שבהרבה מדינות ישמעאל היה נהוג כיסוי מלא גם לנערות.
וממילא הגיוני שהתורה בסה"כ דיברה בהווה להתנהג בצניעות לפי הסטנדרטים המקובלים במציאות זמנם ובמקום שבו חי העם הזה אשר אנכי בקרבו - הן בזמן התנ"ך והן בזמן חז"ל.
​​​​​​(והענין היה למנוע גירוי יצרים >>מיוחד<< כפי שאסביר להלן).

וכן מדוקדק קצת בלשון חז"ל שאמרו "ופרע את ראש האשה" מכאן שאין >דרכן< של בנות ישראל בגילוי הראש.

ונפק"מ לחומרא ולקולא:
לחומרא שגם רווקות צריכות למעט בחשיפת השיער לפי הנורמות של המקום שבו הן גרות [וא"כ יהיה זה מדאורייתא להזהר שלא יבלוט מכל סיבה שהיא!] 

והנפק"מ לקולא היא שגם נשואות במקום שבו רגילים לגלות/לגלות קצת/ללבוש פאה/מה שלא יהיה - יוכלו לגלות כמנהג המקום כי סו"ס אינו גורם הרהור אצל אנשי מקומן.

(יש תמיד חשש הרהור גם בחשיפת פניה וידיה בשוק, ולכן ברור שהנושא הוא רק ההרהור >>המיוחד<< שנוסף ע"י שיער.
וזה מה שחשבתי רק לפלפולא בעלמא - להעיר למה לא נימא שאיסורו המיוחד הוא רק מכח השינוי מהרגילות ולכן אולי הכל לפי הרגילות באותו מקום, ושוב רק לפלפולא)


שאר לעמו
הודעות: 3706
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 585 פעמים
קיבל תודה: 1140 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי שאר לעמו » 22 ספטמבר 2019, 19:21

הדברים נראים לי פשוטים; מנהג בנות ישראל שבערביא לכסות את ראשון כמנהג הערביות (ערביות יוצאות רעולות, וכל אדם, אלא שדברו חכמים בהווה), ורק עין אחת היו מגלות (ולכן השיעור אצלם הוא כדי לכחול עין אחת), והיות וזה הרגילות אצלן, ממילא גילוי הראש הוי ערווה,
אבל בשאר ארצות (וכנראה גם היה מנהג בנות ישראל, בארץ ישראל מאז היות ישראל לעם) הבתולות לא כיסו ראשון, ולכן אין להם קפידא בזה.
וע"כ נראה הכי, כי אילו היה מנהג עם ישראל שהבתולות מכסות ראשן לא יתכן שביום מן הימים זה יפסק, ורק אצל ארצות ערביא זה יישאר (ואגב בתולות ערביא מכסות ראשן עוד מימי המשנה, לא רק כשהמתועב פרא אדם מוחמד ימ"ש המציא להם דתם. כלומר כבר מימי קדם כיסו את תשעת קבין של זימה שלהם ברעלות. אגב לא ראינו ששבחום חכמים ע"ז, לא כמו ששבחו פרסיים שלא משמשים מיטותיהם ביום).

אלא שיש מקום לדחות הרי השו"ע סתם ולא כתב דוקא בערביא, וגם הגר"א ביאר טעמיה דהמחבר מדבגמ' אמרו אזהרה לבנות ישראל בסתמא ולא קאמר לאשה.
אמנם אי הנותנת שהפוסקים חלקו עליו כ"א בדרכו משום אי שלא נאסר בבתולות, אי משום שרק פריעת ראש נאסרה.

יש מקום להחמיר שגם בתולות לא תפרענה שער הראש אל הכתף, כמו שכמה מהפוסקים מבארים דעת השו"ע.


שאר לעמו
הודעות: 3706
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 585 פעמים
קיבל תודה: 1140 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי שאר לעמו » 22 ספטמבר 2019, 19:36

אח שלך כתב:
21 ספטמבר 2019, 22:12
ונפק"מ לחומרא ולקולא:
לחומרא שגם רווקות צריכות למעט בחשיפת השיער לפי הנורמות של המקום שבו הן גרות [וא"כ יהיה זה מדאורייתא להזהר שלא יבלוט מכל סיבה שהיא!] 

והנפק"מ לקולא היא שגם נשואות במקום שבו רגילים לגלות/לגלות קצת/ללבוש פאה/מה שלא יהיה - יוכלו לגלות כמנהג המקום כי סו"ס אינו גורם הרהור אצל אנשי מקומן.

(יש תמיד חשש הרהור גם בחשיפת פניה וידיה בשוק, ולכן ברור שהנושא הוא רק ההרהור >>המיוחד<< שנוסף ע"י שיער.
וזה מה שחשבתי רק לפלפולא בעלמא - להעיר למה לא נימא שאיסורו המיוחד הוא רק מכח השינוי מהרגילות ולכן אולי הכל לפי הרגילות באותו מקום, ושוב רק לפלפולא)

היות והתורה קובעת שדרכן של בנות ישראל לכסות ראשן (נשואות), הרי בזה לא יועיל מקום שאין רגילות בכך. זה עוברת על דת יהודית.
ואף במקום שיש הנוהגות שעד טפח לא מקפידות (נשים עמי ארצות), אז נכון שמותר לקרות ק"ש כנגדן,
אבל הרי חז"ל אמרו שקמחית זכתה לבנים כה"ג משום שלא ראו קורות ביתה שערות ראשה, ק"ו בשוק. א"כ אין מקום להקל במקום שישנן המקילות.


לעבעדיג
הודעות: 16
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 17:21
נתן תודה: 97 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי לעבעדיג » 22 ספטמבר 2019, 19:38

שאר לעמו כתב:
22 ספטמבר 2019, 19:21
הדברים נראים לי פשוטים; מנהג בנות ישראל שבערביא לכסות את ראשון כמנהג הערביות (ערביות יוצאות רעולות, וכל אדם, אלא שדברו חכמים בהווה), ורק עין אחת היו מגלות (ולכן השיעור אצלם הוא כדי לכחול עין אחת), והיות וזה הרגילות אצלן, ממילא פריעת הראש הוי ערווה,
אבל בשאר ארצות (וכנראה גם היה מנהג בנות ישראל, בארץ ישראל מאז היות ישראל לעם) הבתולות לא כיסו ראשון, ולכן אין להם קפידא בזה.
וע"כ נראה הכי, כי אילו היה מנהג עם ישראל שהבתולות מכסות ראשן לא יתכן שביום מן הימים זה יפסק, ורק אצל ארצות ערביא זה יישאר (ואגב בתולות ערביא מכסות ראשן עוד מימי המשנה, לא רק כשהמתועב פרא אדם מוחמד ימ"ש המציא להם דתם. כלומר כבר מימי קדם כיסו את תשעת קבין של זימה שלהם ברעלות. אגב לא ראינו ששבחום חכמים ע"ז, לא כמו ששבחו פרסיים שלא משמשים מיטותיהם ביום).

למה באמת היו מכסות?


שאר לעמו
הודעות: 3706
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 585 פעמים
קיבל תודה: 1140 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי שאר לעמו » 22 ספטמבר 2019, 19:40

הערביות? אינני יודע. פשטות משום צניעות, כי לב יודע מרת נפשו, והם מזוהמים בט' קבין של זימה.


לעבעדיג
הודעות: 16
הצטרף: 19 ספטמבר 2019, 17:21
נתן תודה: 97 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי לעבעדיג » 22 ספטמבר 2019, 19:45

מזלייהו חזי...


שאר לעמו
הודעות: 3706
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 585 פעמים
קיבל תודה: 1140 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי שאר לעמו » 22 ספטמבר 2019, 19:49

זה הפוך.. בני הגר כשראו את יצרם שלהם עצמם, פחדו על נשותיהם ובנותיהם מחבריהם, ולכן אסרו עליהם לגלות ראשן ופניהן..


אלי מאירי
הודעות: 238
הצטרף: 14 אפריל 2019, 02:22
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 53 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי אלי מאירי » 22 ספטמבר 2019, 20:41

שאר לעמו כתב:
22 ספטמבר 2019, 19:36
היות והתורה קובעת שדרכן של בנות ישראל לכסות ראשן (נשואות), הרי בזה לא יועיל מקום שאין רגילות בכך. זה עוברת על דת יהודית.
עיין בסוגיה בגמרא.
נשואות זה לא מדת יהודית אלא מדת משה. מדכתיב 'ופרע את ראש האשה'. אלא שמדת יהודית נהגו להוסיף כיסוי נוסף עי"ש.

וצריך עיון רב,
אם הענין הוא "דוקא בדבר שאין רגילות להיגלות אבל בתולה הרגילה בגילוי שער לא חיישינן דליכא הרהור" (הב"ח הנ"ל)
ואם כן הנושא הוא הרהור.
והגם שאינו שווה כל הרהור, דהרי בגמרא מצינו כמה איברים שאין דרכם לכסות וחשיבי עליהם 'ערווה', ניתן לומר שהרהור שבכאן חשיב טפי.
אך עדיין קשה להבין:
הלא אם יש הרהור בנשואה, ודאי יש הרהור בבתולה??! כי הלא אין יודעים בדווקא האם היא נשואה או בתולה, בעוברה ברחוב?
ועוד יותר קשה: מה הסברא שהרהור דנשואה יהיה יותר מהרהור דבתולה?
לכאורה רואים מכאן, דההרהור שדנים כאן איננו מחמת 'חוסר צניעות' כפי שרגילים להבין. כי אם איזשהו דבר משונה ופורץ גבולות שנותן דרור לדמיון התאווה.
ולכן ברגילות, אין חשש הרהור.

ולפי זה, כשמכסים את השיער מדין "דת משה". אין חשש להרהור בשערות אם איננו יוצא מגדר הרגיל (וגדר הרגיל נקבע לפי המקומות..)
הכל אמרתי בגדר שאלה, ואינני בא לפסוק ח"ו.


שאר לעמו
הודעות: 3706
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 585 פעמים
קיבל תודה: 1140 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי שאר לעמו » 22 ספטמבר 2019, 21:33

צדקת שזה מדאו'.

יתכן שכיון ששער באשה ערווה, כלומר היות ויש בו הרהור כלשהוא בעצם, משו"ה בנשואה החמירה תורה שהרי אסורה הנאתה בראיתה מדאורייתא וקרוב לגילוי עריות,
אבל בבתולה לא החמירה תורה כולי האי, אף שברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה.

וטפח בשער אינו בולט כ"כ, ולכן לא חשיב ערווה. ומ"מ דרך בנות ישראל יראות ה' שלא מגלים שערותם כלום, שככלות הכל שער באשה ערווה.

ואין זה קשור למנהג.


yosf
הודעות: 295
הצטרף: 23 פברואר 2019, 21:48
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 116 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי yosf » 23 ספטמבר 2019, 09:35

אח שלך כתב:
21 ספטמבר 2019, 22:12
נפק"מ לחומרא ולקולא:
לחומרא שגם רווקות צריכות למעט בחשיפת השיער לפי הנורמות של המקום שבו הן גרות [וא"כ יהיה זה מדאורייתא להזהר שלא יבלוט מכל סיבה שהיא!] 

והנפק"מ לקולא היא שגם נשואות במקום שבו רגילים לגלות/לגלות קצת/ללבוש פאה/מה שלא יהיה - יוכלו לגלות כמנהג המקום כי סו"ס אינו גורם הרהור אצל אנשי מקומן.

(יש תמיד חשש הרהור גם בחשיפת פניה וידיה בשוק, ולכן ברור שהנושא הוא רק ההרהור >>המיוחד<< שנוסף ע"י שיער.
וזה מה שחשבתי רק לפלפולא בעלמא - להעיר למה לא נימא שאיסורו המיוחד הוא רק מכח השינוי מהרגילות ולכן אולי הכל לפי הרגילות באותו מקום, ושוב רק לפלפולא)
זה אינו
דדוקא רווקות ששערן מותר מדינא דאורייתא  א"כ אין בשינוי המנהג להחמיר לאסור מה"ת כ"א מדרבנן מדין מנהג הכשרות והיינו דת יהודית המבואר אה"ע ס' קטו וע' ברמב"ם פרכ"ד מאישות
משא"כ נשים ששערן אסור מה"ת לגלותו א"כ כל מנהגי דעלמא לא יועילו בזה
ואין להתבלבל ממה שיש התירו גילוי קצת שערות לאשה נשואה עד שיעור אצבע או יותר- דזה אינו מחמת היתר המנהג אלא דס"ל דלא אסרה תורה אלא כולו או רובו מיעוטו מותר ואם היא במקום דליכא מנהגא לכסות לגמרי שאז אסור ודאי מדינא דד"י ותצא בלא כתובה אזי הדררינן לדינא דאורייתא דקצת שאינו רוב שרי, וזה היה שורש המחלוקת בין האוסרין [שהם רובא דרובא דקמאי ובתראי] למי שהתירו, ואינו תלוי כלל בנ"ד.
ולא אכחד כי פשטות הסוגיא דכתובות ולשון רש"י והשטמ"ק קשין הם, וכבר עמדו עליהן המפז"ל [ואגב מכאן היה הטעות לגאון אחד ז"ל שהתיר גילוי שער לגמרי במקום שנהגו דהבין שהוא רק דרבנן ואסמכתא בעלמא דאל"כ מה שייך לתלותו ברגילות ודרך בנו"י- אבל כבר  הכו על קודקןדו בזה ודחו דבריו כידוע]


אבר כיונה
הודעות: 783
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 258 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי אבר כיונה » 23 ספטמבר 2019, 11:20

לעבעדיג כתב:
22 ספטמבר 2019, 19:38
הדברים נראים לי פשוטים; מנהג בנות ישראל שבערביא לכסות את ראשון כמנהג הערביות (ערביות יוצאות רעולות, וכל אדם, אלא שדברו חכמים בהווה), ורק עין אחת היו מגלות (ולכן השיעור אצלם הוא כדי לכחול עין אחת), והיות וזה הרגילות אצלן, ממילא פריעת הראש הוי ערווה,
אבל בשאר ארצות (וכנראה גם היה מנהג בנות ישראל, בארץ ישראל מאז היות ישראל לעם) הבתולות לא כיסו ראשון, ולכן אין להם קפידא בזה.
החידוש בערביות שהן מכסות את הפנים (ולא רק את השיער), ובשאר ארצות הנשים לא כיסו את הפנים, אבל מנין שבא"י מאז היות ישראל לעם הבתולות לא כיסו ראשן? בגלל שכך נהגו האשכנזים, (ובעקבותיהם הספרדים)???


שאר לעמו
הודעות: 3706
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 585 פעמים
קיבל תודה: 1140 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי שאר לעמו » 23 ספטמבר 2019, 12:20

כתבתי לעיל שאילו זה היה המנהג מאז היה עם ישראל לגוי (כי אין סיבה שפתאום יחליטו בקהילה אחת שזה ערווה, לא כדעת בית דין הגדול),
אזי לא יתכן שזה הפסיק ביום מן הימים מכל המקומות והגלויות, ונשכח מלב לגמרי, ורק בארצות המגרב (בדיוק באותו מקום שהנכריות הולכות כך) זה נשמר. אתמהה.

(הערביות הבתולות והנשים, בא"י, בדר"כ לא כולם הולכים ברעלה אלא בכיסוי הראש).


אבר כיונה
הודעות: 783
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 258 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי אבר כיונה » 23 ספטמבר 2019, 13:22

למה לא יתכן שזה יפסיק?
שאר לעמו כתב:
23 ספטמבר 2019, 12:20
רק בארצות המגרב (בדיוק באותו מקום שהנכריות הולכות כך) זה נשמר
אפשר לומר הפוך: בדיוק באותם מקומות שהנכריות הלכו בגילוי ראש - גם היהודיות התחילו ללכת בגילוי ראש.


שאר לעמו
הודעות: 3706
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 585 פעמים
קיבל תודה: 1140 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי שאר לעמו » 23 ספטמבר 2019, 14:13

הנכריות הבתולות אולי מעולם הלכו בגילוי ראש. מה להם ולצניעות מסוג זה.
ומ"מ כפי שציינתי לעיל לא יעלה על הדעת, שנכחדה לחלוטין בכל הגלויות (מלבד המגרבים שמארחיהם ג"כ כך) - הלכה חמורה של שער באשה ערווה שנהג בה עם ישראל מעת היותו לעם, והיא הלכה של יום יום שעה שעה, באופן שלא היו הישרים וגדוליהם ממשיכים לנהוג כך - אף אילו הרוב היה מתקלקל. ועוד יותר מתמיה שיפסקו להלכה באופן שנשתכחה כליל מישראל. זה סר טעם.


אבר כיונה
הודעות: 783
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 258 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי אבר כיונה » 23 ספטמבר 2019, 14:20

על דעתך לא יעלה. על דעתי יעלה.


שמעיה
הודעות: 1834
הצטרף: 26 יוני 2016, 13:39
נתן תודה: 533 פעמים
קיבל תודה: 500 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי שמעיה » 23 ספטמבר 2019, 15:29

שאר לעמו כתב:
23 ספטמבר 2019, 14:13
הנכריות אולי מעולם הלכו בגילוי ראש. מה להם ולצניעות מסוג זה.
ומ"מ כפי שציינתי לעיל לא יעלה על הדעת, שנכחדה לחלוטין בכל הגלויות (מלבד המגרבים שמארחיהם ג"כ כך) - הלכה חמורה של שער באשה ערווה שנהג בה עם ישראל מעת היותו לעם, והיא הלכה של יום יום שעה שעה, באופן שלא היו הישרים וגדוליהם ממשיכים לנהוג כך - אף אילו הרוב היה מתקלקל. ועוד יותר מתמיה שיפסקו להלכה באופן שנשתכחה כליל מישראל. זה סר טעם.

כמדומה, שהמציאות היא שבאירופה נשים הלכו בכיסוי ראש (גם פנויות) בשוק.
ועד היום בכפרים כך הוא המנהג כפי ששמעתי מהגוי העובד בניקיון ביתי.


שאר לעמו
הודעות: 3706
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 585 פעמים
קיבל תודה: 1140 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי שאר לעמו » 23 ספטמבר 2019, 15:35

אילו כך מדוע היהודים היו נחותים מהם?
לפי הנראה זה בודאי לא היה גורף, ובודאי לא לבתולות (למי שהבחין פעם במיתולוגיה האירופית של עבודת אלילים וציוריהם של מלאכים ומלאכיות).
כנראה כן היתה אופנה כזו עד המאה ה-19, אולי גם בגלל מזג האויר, אבל התבטלה באופן כללי במאה ה-20. ויתכן שבכפרים רואים את זה פה ושם.
(אגב המתירנות של המאה ה-20 גרמה לכך שגם נשים שומרות מצוות לא כיסו ראשן, אלא שכמובן תמיד היו יראות ה' ששמרו על מצוות דתן, ולא תשכח מפי זרעו, ואף מכאן ראיה שלא נהגו באירופה לכסות הבתולות ראשן).


מ"מ דברי דלעיל עומדים בפני עצמן, כלפי מסורת עם ישראל. אדרבא, לאור דבריך היה מקום להעצים את הקושיא, מדוע בתולות לא הולכות בכיסוי, אלא שנראה שלא היה מנהג גורף של הנשים הנכריות באירופה לכסות שערותן (ראה מטבע של קליאופטרה מלכה).


שמעיה
הודעות: 1834
הצטרף: 26 יוני 2016, 13:39
נתן תודה: 533 פעמים
קיבל תודה: 500 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי שמעיה » 23 ספטמבר 2019, 16:52

שאר לעמו כתב:
23 ספטמבר 2019, 15:35
אילו כך מדוע היהודים היו נחותים מהם?
לפי הנראה זה בודאי לא היה גורף, ובודאי לא לבתולות (למי שהבחין פעם במיתולוגיה האירופית של עבודת אלילים וציוריהם של מלאכים ומלאכיות).
כנראה כן היתה אופנה כזו עד המאה ה-19, אולי גם בגלל מזג האויר, אבל התבטלה באופן כללי במאה ה-20. ויתכן שבכפרים רואים את זה פה ושם.
(אגב המתירנות של המאה ה-20 גרמה לכך שגם נשים שומרות מצוות לא כיסו ראשן, אלא שכמובן תמיד היו יראות ה' ששמרו על מצוות דתן, ולא תשכח מפי זרעו).


מ"מ דברי דלעיל עומדים בפני עצמן, כלפי מסורת עם ישראל. אדרבא, לאור דבריך היה מקום להעצים את הקושיא, מדוע בתולות לא הולכות בכיסוי, אלא שנראה שלא היה מנהג גורף של הנשים הנכריות באירופה לכסות שערותן (ראה מטבע של קליאופטרה מלכה).

יתכן.


משיב כהלכה
הודעות: 1188
הצטרף: 10 יוני 2016, 15:12
נתן תודה: 353 פעמים
קיבל תודה: 359 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי משיב כהלכה » 25 ספטמבר 2019, 21:52

חיים ליצא כתב:
20 ספטמבר 2019, 15:24
לגבי נשים במקום אחד השו"ע כותב שזה תלוי במנהג
ובמקום אחר הוא כותב שהמנהג לכסות

אין כזה דבר בשו"ע, מה שאתה כותב.

יש פסק הלכה מפורש ש"אחת פנויה ואחת אשת איש" חייבת בכיסוי, ויש את השו"ע בסימן ע"ה ששם כתוב שמותר לקרוא ק"ש כנגד שיער הבתולות. אם אנחנו מבינים שמותר לקרוא כי כך רגילות ללכת בשוק, ממילא יוצא כאן שמותר להן ללכת בשוק וזו סתירה. ואכן כך הבינו רוב האחרונים, והכריעו שפנויה פירושה אלמנה וגרושה, והדוחק בזה ברור לכל מעיין. והמג"א עשה "פשרה" שבתולה אינה חייבת בכיסוי אך חייבת לאסוף שערותיה.

[יש כזו הבנה, אצל אלה שאוסרים לבישת פאה, שהרמ"א דיבר רק לענין ק"ש. כמו היעב"ץ בספרו מור וקציעה, שכתב זאת "בדרך אפשר". אבל כל הגדולים שלפני היעב"ץ (שחי כמאתיים שנה אחר הרמ"א) הבינו שלא כדברי היעב"ץ ופירשו דברי הרמ"א שמתיר אף ברה"ר, וגם בשדי חמד הביא שה"כפי אהרן" תמה על היעב"ץ וכתב שפירושו ברמ"א דחוק. וכן כתבו האחרונים, והביאו כמה דחיות לזה.

אבל התימה הוא על יביע אומר, שהעמיד את הרמ"א שם שהוא דיבר דווקא בק"ש, ולגבי בתולה הוא מבין שלא מדובר רק בק"ש אלא גם ביציאה לרשות הרבים...]

 עכ"פ, סיכום העניינים בקצרה הוא כך:

לשון הגמ' בכתובות (עב.) היא "אזהרה לבנות ישראל", ומשמע רווקות ונשואות, ולא מוזכר כלל שצריך להיות היכר בין נשואה לבתולה, וכן כתב הב"ח (אה"ע כ"א), וכן פשט לשונם של הרמב"ם והשו"ע "אחת פנויה ואחת אשת איש".

וגם הטעמים שנאמרו בגמ' לאסור גילוי שיער, אם משום ניוול (בכתובות שם) שזהו עיקר הטעם, אם משום קללת חוה (עירובין ק:) ואם משום שיער באשה ערוה ששיבחו הכתוב (ברכות כד.), שייכים בין בנשואה ובין ברווקה.

ורק מפני המנהג הרווח בימינו שבתולות יוצאות פרועות ראש, נדחקו האחרונים בביאור הגמ' ובביאור דברי הרמב"ם והשו"ע, וכתבו שלרווקה מותר לגלות שיער, כי כך נהגו.

גם הטענה שנשואה יותר "מושכת" אינה נכונה. אדם המחפש אשה תמיד יעדיף רווקה ולא יסתבך עם נשואה.

כמו כן, "מים גנובים ימתקו" שייך במדה שווה בנשואה ורווקה, כי כל דבר שאינו שייך לאדם, הוא בבחינת "מים גנובים".

גם הרווקות היום לא טובלות במקווה, ואיסור נדה הוא חמור כמעט כמו איסור אשת איש, זה סקילה וזה כרת, אין שום הבדל (כ"כ בשו"ת יביע אומר).


משיב כהלכה
הודעות: 1188
הצטרף: 10 יוני 2016, 15:12
נתן תודה: 353 פעמים
קיבל תודה: 359 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי משיב כהלכה » 25 ספטמבר 2019, 22:01

אלי מאירי כתב:
20 ספטמבר 2019, 16:59
אגב, זהו חידוש מיוחד, שיש לו השלכה על פאות(אם לשיער דין ערווה), ועל פאות זמננו ולשאר מנהגי הצניעות שאינן ערווה ממש(-אם הגדרת הצניעות נקבעת לפי הרגילות)

זהו אינו חידוש מיוחד של הב"ח, אלא מובא כבר בראשונים, לגבי גילוי שיער הרווקות, שמותר לקרוא ק"ש כנגדן (דלא כנשואות ששם נאסר) כי ענין "שיער באשה ערוה" תלוי ברגילות, ורק מה שרגיל להיות מכוסה הוא ערווה, בשונה מערווה "בעצם" כמו שוק וירך.

כמו כן ענין "דת יהודית" שהוא מנהג צניעות שנהגו בנות ישראל, הוא ענין שתלוי ברגילות כמו שכתבו פוסקים רבים.

עכ"פ, לדין שיער באשה ערווה אין נפק"מ לפאות כי כולי עלמא מודים ששיער המונח על השולחן אינו ערווה, והוא כבגד בעלמא. ופאות הן כשיער המונח על השולחן.


משיב כהלכה
הודעות: 1188
הצטרף: 10 יוני 2016, 15:12
נתן תודה: 353 פעמים
קיבל תודה: 359 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי משיב כהלכה » 25 ספטמבר 2019, 22:03

אח שלך כתב:
21 ספטמבר 2019, 22:12
זה זמן שאני נבוך למה לא רצו לפרש כפשוטו.
דהיינו:
הרי ידוע שבהרבה מדינות ישמעאל היה נהוג כיסוי מלא גם לנערות.
וממילא הגיוני שהתורה בסה"כ דיברה בהווה להתנהג בצניעות לפי הסטנדרטים המקובלים במציאות זמנם ובמקום שבו חי העם הזה אשר אנכי בקרבו - הן בזמן התנ"ך והן בזמן חז"ל.
​​​​​והענין היה למנוע גירוי יצרים >>מיוחד<<

שיער אינו פריצות בעצם, ואינו גורם הרהור אלא ברגיל להיות מכוסה ועתה נתגלה (כמובא בתגובתי הקודמת) שזהו ענין של פריצות בלי קשר לשיער, כי כל דבר מכוסה מעורר ענין ותאווה כאשר הוא מגולה.

מה שכתבת בתחילה - אכן, בספר חן וכבוד הוכיח בהקדמה שגם בזמן הגמ' נהגו הרווקות לכסות את הראש כמו הנשואות, אלא שהנשואות נהגו להוציא "צמה" מתוך כיסוי הראש (והקרחות השתמשו בפאה נכרית), והרווקות ביום חתונתן פיזרו את השיער על כתפיהן כאשר הראש עצמו היה מכוסה (וכ"כ פרי מגדים), וזאת לסימן שהכלה היא בתולה.

וראה שם בהסכמת הגר"ש קורח זצ"ל: "וכבר לפני שלושים שנה ביררתי בחיבורי "עריכת שולחן - ילקוט חיים" את מנהגותינו [בתימן] לכסות ראש האשה מגיל ג' שנים לשיטת הרמב"ם ודעימיה, שזה מדאורייתא האיסור לילך בגילוי ראש גם לפנויות".

מה שכתבת שכיסוי הראש הוא למנוע גירוי היצר - לא מיניה ולא מקצתיה, ויש לכך הרבה הוכחות, חלקן כתבתי לעיל, ואחזור על כך בהרחבה:

א. המתבונן בדברי הפוסקים בסי' ע"ה (בראשונים, בבית יוסף, בשו"ע הרב, וכו') לענין קריאת שמע, ששם יסוד האיסור לקרוא כנגד ערוה הוא משום הרהור (וגם שם אין הכוונה להרהור אסור, שהרי אסרו גם באשתו שמותר להרהר בה, אלא רק משום טירדא, ע"ש), יראה ששם מבואר שאסור לקרוא כנגד שיער מגולה, וכתבו הראשונים לבאר אמאי בפנויה שרי לקרות ק"ש כנגד שערה, ולא חיישינן דמטריד משום הרהורים, ועיין ברא"ש (ברכות כד.) ובדברי חמודות שם על דברי הרא"ש, וברבינו יונה (דף יז. מדפי הרי"ף), ובמרדכי (ברכות, פרק מי שמתו אות פ'). וזה לשון המרדכי (וכעין זה כתבו כל הראשונים), "פירוש, טפח שדרכה לכסות, וכן שוק וקול באשה. וכתב ראבי"ה, כל הדברים שהזכרנו למעלה לערוה דוקא בדבר שאין רגילות לגלות, אבל בתולה הרגילה בגילוי שיער לא חיישינן, דליכא הרהור".

וכן הביא בבית יוסף סי' ע"ה בשם הרשב"א, שפניה וידיה ורגליה וקול דיבורה שאינו זמר וכו' אין חוששין להן "מפני שהוא רגיל בהם ולא טריד" וכל הטעם ששערה אסור בנשואה הוא כיון "שדרכה לכסותו", ואם לא היה דין כיסוי, ודאי שהיה מותר בק"ש, ולא היה גורם להרהור (וכמבואר שם שזה רק בשיער, אבל גילוי הגוף הוא פריצות בעצם, אפי' דרכה לגלותו). והיינו שדין זה שאסור לקרוא ק"ש נגד שיער של נשואה, אינו משום ששיער בעצם גורם הרהורים, כמו גילוי בשר, אלא מיוסד רק אחר חידוש התורה שיש "חיוב" לכסות, וע"י זה נהיה דרך הנשים לכסות, ולכן המשנה מדרך הנשים ופורעת ראשה בשוק, זה גורם הרהורים ופריצות. וזהו יסוד ההיתר בפנויה, לא משום שבפנויה הקילו טפי בדיני פריצות, אלא משום שאם דרכה לגלותו אין זה גורם הרהורים, וא"כ גם בפאה נכרית הוא הדין, שהמתירים משום פריעת ראש יתירו גם לק"ש, כיון שדרכה לגלותו [ויש להעיר שפאה נכרית קיל טפי, כי הרמ"א כתב "אפי' דרכה לכסותו" כנ"ל].

ואע"פ שבגמ' (ברכות כד.) יליף לה מקרא ד"שערך כעדר העיזים", ופרש"י (לגבי קול באשה ערוה שנאמר כי קולך ערב) "מדשבח לה קרא בגוה, שמע מינה תאוה היא", מ"מ פשוט שלא סגי בפס' "שערך כעדר העיזים" ששם משמע רק שהוא דבר "יפה", ומן הסתם יש הרבה פסוקים שגם פני האשה הוא דבר יפה וכו', וכן שאר איברים שדרך לגלותם, ואפי' הכי לא סגי בזה לאסור לק"ש, כיון שכל האיסור בק"ש הוא משום הרהור כמבואר ברשב"א ועוד ראשונים, ודבר שדרכה ללכת כך בחוץ אינו מביא לידי הרהור אפי' אם הוא יפה. וכדי לאסור שיער בעינן תרתי, גם שיהיה חיוב כיסוי, ואז נהפך לדבר ש"דרכה לכסות", וגם דבר יפה, כדילפינן משערך כעדר העיזים. אבל שיער מצד עצמו אינו פריצות.

ב. ויותר מכך מצינו לשיטת הרמב"ם בענין ק"ש, שסובר שמותר לקרות ק"ש כנגד שיער, דסבירא ליה ששיער אפי' שיש חיוב לכסותו ויש איסור פריעת ראש ברה"ר, אינו גורם להרהור כמו גילוי בשר.

ג. ויותר מכך מצינו שיש פוסקים (בן איש חי, ערוך השולחן, אגרות משה) שסוברים שכיון שנפרץ המנהג לילך בפריעת ראש (באיסור), מותר לקרות כנגדה דליכא הרהור כיון שכולם רגילים כך, אפי' שרגילים באיסור. ואע"פ שאיסור פריעת ראש נותר בכל אופן. ולעומת זאת גילוי בשר פשוט לכל הדעות שאסור אפי' אם כולן רגילות לגלותו, וטעם החילוק הוא מפני ששיער אינו מכשיל כלל בהרהור, ולכן מהני מה שכולן הולכות כך.

ד. עוד מצינו בחיי אדם שמסתפק על שיער נכרית אי שרי לקרות ק"ש כנגדו, כיון שאין לה חיוב מהתורה של כיסוי הראש וא"כ מותר, או דילמא לא פלוג. ושוב חזינן שאין שיער בעצם גורם הרהורים, שהרי פשיטא שגילוי בשר גם בנכרית אסור לקרות ק"ש כנגדו.

ה. וכן נראה להדיא מהחזו"א (ט"ז, ח' ד"ה ובשיער), שכתב "ובשיער דמותר בפנויה ואסור בנשואה, לכאורה לא היה ראוי להחמיר אלא באשה שהוא מכירה וראה אותה תמיד בשיער מכוסה, וכי מגלה השתא חשיב ערוה, אבל אשה שאינו מכירה וראשה פרוע לא עדיפא מפנויה". אך מסיק ד"לא פלוג", ע"ש.

ו. מבואר בפוסקים שגילוי רגל עד הברך במקומות שדרך לגלות מותר לקרות ק"ש כנגדו, אבל זרועות ושוק אפי' דרכן לגלותן אסור לקרות כנגדן. וא"כ דיני צניעות ודיני ק"ש שווים, ובמקום שיש חיוב לכסות משום צניעות, א"כ זה גורם הרהורים ומאותו הטעם אסור גם לקרות ק"ש כנגדו. וצריך ביאור אמאי בשיער מבואר שרק משום שיש חיוב לכסות הוי דרכה לכסותו וכו', הוי ליה למימר בפשיטות דכמו שבצניעות מצינו שחייבה התורה לכסות ועל כרחך זה גורם הרהור, מאותו טעם אסור גם לקרות ק"ש כנגד שיער.

אלא חזינן מכל הנ"ל ומכל הראשונים והאחרונים שגילוי שיער אינו גורם לשום הרהור, אלא רק במקום שדרך כולם לכסותו והיא מגלה, וא"כ פשוט שאין טעם חיוב התורה לכסות משום הכשלה בהרהורים, דא"כ לא תחייב התורה לכסות ולא יהיו הרהורים, ואדרבה נתבאר שפני האשה הוי טפי גורם להרהורים משיער, ועל כרחך יש טעם אחר לאיסור פריעת ראש. ולפ"ז כל שכן בפאה נכרית שרגילה לגלותה שלא שייך ענין הכשלה בהרהור, כי אין חיוב לכסותה וכנ"ל. ונמשיך בעוד ראיות על זה:

ז. ברא"ש ובטור (אה"ע סי' ס"ה) פסקו שאע"פ שקיימא לן שאסור להסתכל בפני הכלה, מ"מ בפריעת שערה מותר, וכן פסק הרמ"א שם. וא"כ פני האשה נחשב גורם טפי להרהורים, ואע"פ כן לא הצריכה התורה ללכת בפנים מכוסות (ולהשאיר העיניים מגולות כמו הערביות), וחזינן שאין טעם הכיסוי משום הכשלה בהרהורים. אמנם כמובן שעל האנשים להיזהר ב"לא תתורו", וגם במקומות שאין צריך כיסוי אמרו חז"ל "המסתכל באצבע קטנה" וכו'. אבל זה לא גורם חיוב לאשה לכסות ה"אצבע קטנה".

ח. מבואר בכתובות (דף עב.) שבמבוי שאין רבים בוקעים אין חיוב כיסוי שיער מדאורייתא, ואם האיסור משום הרהורים, לא מובן, וכי מותר להכשיל מעטים? ומאידך היוצאת לשוק פרועת ראש ולא היה שם שום אדם, ג"כ עוברת על חיוב התורה, אע"פ שלא הכשילה אף אחד.

ט. עצם הדבר שפנויה מותרת בגילוי שיער, אע"פ שלא מצינו שום קולא בגדרי הצניעות בפנויה שיהיה מותר יותר מנשואה, וחייבת בדיני צניעות כמו נשואה. ועוד שאפי' ארוסה שדינה כנשואה לכל דבר, מותרת בפריעת הראש לרוב הפוסקים.

י. גם במקור הדין בגמ' (כתובות עב.), הוצרכו לפס' מיוחד לאסור פריעת ראש, ולא ידעינן מסברא לאסרו כמו שאר גילוי בשר, וכן לק"ש (ברכות כד.), אבל גילוי בשר אין צריך קרא שאסור.


משיב כהלכה
הודעות: 1188
הצטרף: 10 יוני 2016, 15:12
נתן תודה: 353 פעמים
קיבל תודה: 359 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי משיב כהלכה » 25 ספטמבר 2019, 22:47

אח שלך כתב:
21 ספטמבר 2019, 22:12
וכן מדוקדק קצת בלשון חז"ל שאמרו "ופרע את ראש האשה" מכאן שאין >דרכן< של בנות ישראל בגילוי הראש.
ונפק"מ לחומרא ולקולא:
לחומרא שגם רווקות צריכות למעט בחשיפת השיער לפי הנורמות של המקום שבו הן גרות [וא"כ יהיה זה מדאורייתא להזהר שלא יבלוט מכל סיבה שהיא!] 
והנפק"מ לקולא היא שגם נשואות במקום שבו רגילים לגלות/לגלות קצת/ללבוש פאה/מה שלא יהיה - יוכלו לגלות כמנהג המקום כי סו"ס אינו גורם הרהור אצל אנשי מקומן.
(יש תמיד חשש הרהור גם בחשיפת פניה וידיה בשוק, ולכן ברור שהנושא הוא רק ההרהור >>המיוחד<< שנוסף ע"י שיער

מה שדקדקת מובא בביאור הגר"א, על השו"ע אה"ע כ"א: "מדקאמר לבנות ישראל ולא קאמר לאשה", וראה בב"ח שם, "מדלא קאמר אזהרה לאשת איש, אלא סתמא אזהרה לבנות ישראל, אלמא דאחת פנויה ואחת אשת איש באזהרה".

ענין הבולטות אסור בכל מקרה, כי זוהי הצניעות הבסיסית, אין קשר למה שכתבת לפני, ואין קשר גם "למעט בחשיפת השיער".

לגבי פניה וידיה, אדרבה הבאתי לעיל שיותר מעורר הרהור משיער.


משיב כהלכה
הודעות: 1188
הצטרף: 10 יוני 2016, 15:12
נתן תודה: 353 פעמים
קיבל תודה: 359 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי משיב כהלכה » 25 ספטמבר 2019, 22:50

שאר לעמו כתב:
22 ספטמבר 2019, 19:21
ואגב בתולות ערביא מכסות ראשן עוד מימי המשנה, לא רק כשהמתועב פרא אדם מוחמד ימ"ש המציא להם דתם. כלומר כבר מימי קדם כיסו את תשעת קבין של זימה שלהם ברעלות. אגב לא ראינו ששבחום חכמים ע"ז, לא כמו ששבחו פרסיים שלא משמשים מיטותיהם ביום).

כתב על זה מרן הגר"ש משאש בשו"ת שמש ומגן חלק ב:

"בושה וחרפה וחוצפה גדולה לדמות את ישראל ממלכת כהנים וגוי קדוש לאנשים אלו בלי לומר המבדיל בין קודש לחול כמה אלפי הבדלות. ודברים אלו הם בטלים מאליהן, שהרי גם בימי קדם שלא היתה פאה נכרית בעולם, היו נשים שלנו הולכות גלויי פנים, וגם יש מהן ששערן נראה חוץ לצמתן, ואלו נשיהם היו מכוסות מכף רגל ועד ראש, וגם מצח שלהן ופיהן ולחייהן הכל מכוסה זולת עין שלהן לבד מגולה, ויימא לי חביבי הכותב הזה, איך ולמה גדולי חכמי ישראל בכל הדורות לא נשאו קל וחומר מהם ומהדת שלהם ולא גזרו על הנשים שלנו לעשות כמעשיהן? הא ודאי שאין שום קשר ודימוי להם כלל, אלא האמת דאצלם האנשים יודעים בעצמם וגם בנשותיהם שהם שטופי זמה, ומחליפין גברים ונשים כחליפות שמלות, וגם עתה אחרי כל הכיסויים הנזכרים, רק בעין הרע שנשאר גלוי, הם קורצות ורומזות והולכות לזנות. גם הרבה בעלים סוגרים הבתים על נשיהן במנעול עד שיבוא הבעל ויפתח. גם אסור לה לעלות לגג, כי כאבן השואבת רוח קמעא עוכרתן.

גם הנזירות של ישו' לך נא ראה כמה מהן נתעברו מהנזירים שלהם, והיה להם לחרפה ובוז, ולא הועילו כל השמירות והגדרים, הכל ישא רוח. ומה דמות יערוך לעם ישראל קדוש וטהור בני אברהם יצחק ויעקב שכתוב בהם אשר בנינו כנטיעים מגדולים בנעוריהם, בנותינו כזוויות מחוטבות תבנית היכל. גם העיד עליהם הכתוב סוגה בשושנים, גן נעול מעין חתום, שסוגרין פתחיהן לבעליהן. וגם בלעם הרשע נשא עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו, ואמרו ע"ז במדרש, ראה שאין פתחיהן מכוונות, אמר מי יכול ליגע באלו שמכירין את אבותיהן ומשפחותיהן, ביארתי דבריו במקום אחר, שהם הולכין אחר אבותיהן, כמש"כ הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם. ורבינו הטור פסק באה"ע סי' ע"ג שאין האשה בבית סוהר להיות סגורה בבית.

גם הכותב הזה לא ראה ולא ידע שהיום במרוקו ואלג'יריה וכיוצא בזה ממדינות החופש ששם נכנסו הצרפתים, גם הישמעאליות פשטו ידיהן ושינו מנהגם ויוצאות בראש מגולה לגמרי בלי שום כיסוי על ראשן ובלי רדיד, ולובשות כל מיני קישוטין כמו אמריקאים ממש. ובמו עיני ראיתי זה במרוקו, בנשים של שרים גדולים ורמי המעלה, באסיפות הגדולות של המדינה, ובזה נפל דמיונו ואין לו כל יסוד".


משיב כהלכה
הודעות: 1188
הצטרף: 10 יוני 2016, 15:12
נתן תודה: 353 פעמים
קיבל תודה: 359 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כיסוי ראש לנשים רווקות

שליחה על ידי משיב כהלכה » 25 ספטמבר 2019, 22:56

שאר לעמו כתב:
22 ספטמבר 2019, 19:36
היות והתורה קובעת שדרכן של בנות ישראל לכסות ראשן (נשואות), הרי בזה לא יועיל מקום שאין רגילות בכך. זה עוברת על דת יהודית.
ואף במקום שיש הנוהגות שעד טפח לא מקפידות (נשים עמי ארצות), אז נכון שמותר לקרות ק"ש כנגדן,
אבל הרי חז"ל אמרו שקמחית זכתה לבנים כה"ג משום שלא ראו קורות ביתה שערות ראשה, ק"ו בשוק. א"כ אין מקום להקל במקום שישנן המקילות

צדקת במה שכתבת שהתורה קובעת שצריך לכסות הראש, והתורה לא תשתנה בשום מצב, ולכן לא יועיל שום רגילות לגבי מצוות כיסוי הראש, שחייבות כל הנשים לכסות.

אבל התבלבלת במה שכתבת "דת יהודית", כי אין זה דת יהודית אלא דת משה. דת יהודית הוא מנהג בנות ישראל שנהגו לצניעות (שטמ"ק בכתובות ועוד) ומשתנה לפי הזמן והמקום אבל דת משה אינה משתנה.

צ"ע גדול כיצד הותר לרווקות, וכתבתי בזה לעיל, ואולי צדק רבי יוסף משאש (רבה של חיפה) שכל האיסור יסודו במנהג ויכול להשתנות, אבל בינתיים הוא דעת יחיד.

ומה שמותר לקרוא ק"ש כנגד הנשים הנשואות, זה גם במגלות כל הראש (כנ"ל), ואין לזה קשר למצוות כיסוי הראש אלא להרהור, ואם אין הרהור אז מותר.

ומה שנוהגות עד טפח (מרובע, דהיינו שתי אצבעות) זה אליבא דהגר"מ פיינשטיין והגר"ע יוסף, ואין זה עם הארצות. אבל למעלה מזה זהו איסור דאורייתא. ומכל מקום רוב הפוסקים אינם סוברים כך, וזהו חידוש של הרבנים הנ"ל.

לגבי קמחית, אין זה אלא מדת חסידות ולא קשור להלכה. להלכה חובה לכסות את הראש ואין היתר בגילוי כלשהו.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • האם מותר ללמוד בלי כיסוי ראש?
  על ידי אחד הבנים » 12 מאי 2020, 01:32 » ב הלכה ומנהג
  14 תגובות
  203 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יאיר אור
  12 מאי 2020, 20:08
 • פרשת קורח ההבדל בין נשים לגבי כיסוי ראש
  על ידי הדרך סלולה » 17 יוני 2020, 15:16 » ב קרח
  2 תגובות
  61 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי HaimL
  17 יוני 2020, 17:08
 • כיסוי סיר שיש בו עצמות
  על ידי עמנואל » 17 פברואר 2020, 20:19 » ב שבת קודש
  7 תגובות
  161 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי עמנואל
  22 אפריל 2020, 02:04
 • מתי ואיך מברכים על מצוות כיסוי הדם
  על ידי גל גל » 27 אפריל 2020, 18:26 » ב הלכה ומנהג
  0 תגובות
  57 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי גל גל
  27 אפריל 2020, 18:26
 • כיצד נלמד הפטור של כיסוי הדם במוקדשין?
  על ידי שייף עייל » 12 אוגוסט 2020, 03:05 » ב בית המדרש
  1 תגובות
  67 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי שייף עייל
  12 אוגוסט 2020, 22:29

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Bing [Bot], אלי א. | 5 אורחים