ווקאלי?


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2758
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 699 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 09 מאי 2018, 21:35

יישר כח ר' גבריאל על הפירוט המקיף. והכנה.
עם כי עדיין צ"ב מה שהבאתם שכתבו "דהוי חומרא עפ"י המג"א" וכו'..ולכך לא נוהג אצל עדות אחרות.
הרי גם הספרדים נהגו בכך. וצריך לי ביאור.
ד"א בררתי אצל ידידי הוסיפו בזה, שדעת הגרב"צ להורות בזה לקולא. ובס' מי שמעיין רואה את הדברים בין השיטין בהערה שם. וביותר ישנה עדות מפי בנו יחידו שכך הנהיג בישיבתו לשמוע שירים בטיול שיצאו בימי הספירה, והוסיף שזכור לו שהיה בר"ח. אמנם א"א להסיק משמועות.

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 656
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 166 פעמים
קיבל תודה: 192 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 10 מאי 2018, 01:46

שאר לעמו כתב:הרי האיסור כלל אינו ברור, ומה שייך לומר 'לא מצאתי מי שכתב להתיר בזה'?
הרי כל מה שנהגו איסור מדינא הוא שאין ראוי להרבות בשמחה (טור) ולכן לא נושאים נשים, או לשון הבאה"ט "לעשות שמחות יתירות בריקודין ומחולות נהגו איסור".

'מנהגינו להיזהר' שכתב הגרח"ק (היינו הך על 'דור 1' ו'דור 4' שהגדירו לעיל), משום שכולם א"ז בדיוק ריקודים ומחולות, ואעפ"כ נזהרים ולא עוקפים את ההרגש בכוונת ההלכה.

ומש"כ לעיל בשם פוסקים שאסור לשמוע מחמת שהקול בוקע ממכשיר קול, תמוה ביותר. כי או אז גם לשמוע שיעור אסור בו. וכל האיסור מה ששומעים, ולא שהמכשיר הוא חפצא דאיסורא, ופשוט.
יש יהודים שאצלם כשפוסקי הדור כותבים איסור, זה אולי כמו שאצלך נחשב מילה של הבאר היטב, והטור.
והאיסור ברור.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2758
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 699 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 10 מאי 2018, 01:58

האמת ר' דוד, השאלה שעלתה כאן באשכול הינה בכל הנוגע לשמיעת ווקאלי, ובאמת בזה יש שדמו לריקודים וכו' כד' הבאה"ט ויש שחלקו.
כך שהאיסור בד"ז של הוואקלי אינו מוכרע לכל השיטות. ובכל הנוגע לשמיעת מוסיקה ממש, בזה באמת מוסכם על הכל שאסור.
מלבד מה שהביא ר' גבריאל עיין בדבריו. וגם זה צ"ב כמו שהערנו.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2758
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 699 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 10 מאי 2018, 02:52

גבריאל כתב:אכן נראה שהרב בעדני הוא דעה יחידה בזה.
הרב עובדיה יוסף אוסר וכתב זאת בתשובה ביחוה דעת.
הרב מאזוז סובר שביום שישי מחצות ואילך מותר לשמוע שירים ונדמה לי שגם במוצ"ש הוא מתיר עד חצות.
שמעתי עוד דעה מרב מסויים שאינני יודע מאיפה הוא הוציא את זה, והיא: שעד ר"ח אייר מותר לשמוע מכיון שרוב חודש ניסן הוא עת שמחה לכן עושים שכולו יהיה בשמחה (כמו הדין לעניין תחנון).
בפועל רוב ככל הספרדים שאני מכיר אינם שומעים שירים בספירת העומר בכלל.
אגב לכאורה אדרבה לפי הספרדים יהיה אסור לשמוע עד ל"ד בבוקר וכמו תספורת.
אם אזכר בעוד דעות אעלה אותם בשמחה.
מה שכתבת להעיר שאם קיבלו את המנהג א"כ יהיה אסור עד ל"ד בבוקר.
בזה לכאו' באמת יש לומר אחר שהמנהג מתבסס על ד' המג"א ולא על השו"ע, אפשר לחלק בין הזמן האסור בכל הדברים כמו תספורת וכדו' לדעת השו"ע עד ל"ד בבוקר, אולם לענין השירה ומחולות וכו' שנהגו הספרדים עפ"ד המג"א, גם תפסו את המנהג לחומרא כפי חומרתו של המג"א עד ל"ג בעומר. ויש לדון.

סמל אישי של משתמש

אברך
משתמש ותיק
הודעות: 471
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 494 פעמים
קיבל תודה: 283 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי אברך » 10 מאי 2018, 14:58

הפקדתי שומרים כתב:האמת ר' דוד, השאלה שעלתה כאן באשכול הינה בכל הנוגע לשמיעת ווקאלי, ובאמת בזה יש שדמו לריקודים וכו' כד' הבאה"ט ויש שחלקו.
כך שהאיסור בד"ז של הוואקלי אינו מוכרע לכל השיטות.
אברך כתב:רבים מפוסקי זמנינו הורו לאסור שמיעת שירה בפה מטייפ וכדו', כ"כ בשו"ת שבה"ל ח"ח סי' קכ"ז אות ב' [וע"ע שם ח"ו סי' ס"ט], שו"ת אז נדברו ח"ח סי' נ"ח אות ג', שו"ת צי"א חט"ו סי' ל"ג אות ב' שכן נוהגין, שו"ת קנין תורה ח"ב סי' ק' אות ב', והגרח"ק שליט"א השיב בזה: 'מנהגינו ליזהר' (אשי ישראל עמ' תשצא תשובה ת"א).

ולכאורה לא מצאתי מי שכתב להתיר בזה.

וק"ו בן בנו של ק"ו ל"ווקאלי דור 3 ודור 4", שמשמיעים בפה תזמורת שלמה, וכדי בזיון וקצף.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2758
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 699 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 10 מאי 2018, 15:52

אברך כתב:
הפקדתי שומרים כתב:האמת ר' דוד, השאלה שעלתה כאן באשכול הינה בכל הנוגע לשמיעת ווקאלי, ובאמת בזה יש שדמו לריקודים וכו' כד' הבאה"ט ויש שחלקו.
כך שהאיסור בד"ז של הוואקלי אינו מוכרע לכל השיטות.
אברך כתב:רבים מפוסקי זמנינו הורו לאסור שמיעת שירה בפה מטייפ וכדו', כ"כ בשו"ת שבה"ל ח"ח סי' קכ"ז אות ב' [וע"ע שם ח"ו סי' ס"ט], שו"ת אז נדברו ח"ח סי' נ"ח אות ג', שו"ת צי"א חט"ו סי' ל"ג אות ב' שכן נוהגין, שו"ת קנין תורה ח"ב סי' ק' אות ב', והגרח"ק שליט"א השיב בזה: 'מנהגינו ליזהר' (אשי ישראל עמ' תשצא תשובה ת"א).

[highlight=yellow]ולכאורה לא מצאתי מי שכתב להתיר בזה[/highlight].

וק"ו בן בנו של ק"ו ל"ווקאלי דור 3 ודור 4", שמשמיעים בפה תזמורת שלמה, וכדי בזיון וקצף.
מש"כ שהאיסור אינו מוכרע לכל השיטות"
כ"כ באגרות משה או"ח ח"א סי' קסו שאין נחשב קלטות של שירה בפה ככלי נגינה, בפה נוצרו בפה נשארו. וכן הביאו באשכול עוד שני פוסקים להתיר 'הציץ אליעזר' ועוד. שלא כד' השבה"ל והגרנ"ק. והנה לך גם מי שהתיר.
ושוב אף אחד לא הביע דעה אם מותר או אסור (כמו שתראה בהערותי הקודמות דעתי הק' בזה) רק כתבנו עמש"כ ר' דוד, שלא מוכרע לכל. ואכן חלק גדול מהפוסקים דעתם לאסור כמש"כ.

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
משתמש ותיק
הודעות: 931
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 173 פעמים
קיבל תודה: 265 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 11 מאי 2018, 01:18

אור זרוע כתב:
הפקדתי שומרים כתב:הדימוי ממנהג של חתונות למנהג של ימי הספירה הוא קצת הרבה..רחוק.
וכן מבואר בציץ אליעזר טו, לג אותיות ב-ג שבספה"ע נוהגין לאסור ובחתונות בירושלים מותר. והחילוק הוא שכן ימי ספה"ע אסורים בריקודים ובמחולות ולכן יש להחמיר, אבל חתונה מותרת בריקודים ובמחולות, וה"ה בשאר ימות השנה לנוהגים איסור בכלי זמר.
כמדומני שלא דימיתי בין הדברים אלא רק הוכחתי משם שקול אדם הנשמע ממכונה לא מיקרי כלי שיר. אכן יש חומרות בספירת העומר שאין בחתונות כמו שציינו.

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
משתמש ותיק
הודעות: 931
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 173 פעמים
קיבל תודה: 265 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 11 מאי 2018, 01:24

גבריאל כתב: אגב לכאורה אדרבה לפי הספרדים יהיה אסור לשמוע עד ל"ד בבוקר וכמו תספורת.
דין הספרדים בל"ג ובל"ד הוא בדיוק כמו דין האשכנזים בליל ל"ג.
או ששניהם לא יכולים או ששניהם יכולים. והאריכו בזה בכמה מקומות.


גבריאל
הודעות: 8
הצטרף: 04 מאי 2018, 02:04
נתן תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי גבריאל » 11 מאי 2018, 01:49

מכל מלמדי השכלתי כתב:דין הספרדים בל"ג ובל"ד הוא בדיוק כמו דין האשכנזים בליל ל"ג.
או ששניהם לא יכולים או ששניהם יכולים. והאריכו בזה בכמה מקומות.
"שניהם" שכתבת, כוונתך לשני הימים, או לשני העדות?

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
משתמש ותיק
הודעות: 931
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 173 פעמים
קיבל תודה: 265 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 11 מאי 2018, 14:13

גבריאל כתב:
מכל מלמדי השכלתי כתב:דין הספרדים בל"ג ובל"ד הוא בדיוק כמו דין האשכנזים בליל ל"ג.
או ששניהם לא יכולים או ששניהם יכולים. והאריכו בזה בכמה מקומות.
"שניהם" שכתבת, כוונתך לשני הימים, או לשני העדות?
לשני העדות. כי בליל לג גם האשכנזים נוהגים מנהגי אבלות ובכל זאת שומעים שירים.


יעקב שלם
משתמש ותיק
הודעות: 234
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 71 פעמים
קיבל תודה: 58 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי יעקב שלם » 28 אפריל 2019, 00:32

מה המקור לחלק בין תספורת מוזיקה ונישואין בימי הספירה


משיב כהלכה
משתמש ותיק
הודעות: 501
הצטרף: 10 יוני 2016, 15:12
נתן תודה: 100 פעמים
קיבל תודה: 67 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי משיב כהלכה » 14 מאי 2019, 13:53

אברך כתב:רבים מפוסקי זמנינו הורו לאסור שמיעת שירה בפה מטייפ וכדו', כ"כ בשו"ת שבה"ל ח"ח סי' קכ"ז אות ב' [וע"ע שם ח"ו סי' ס"ט], שו"ת אז נדברו ח"ח סי' נ"ח אות ג', שו"ת צי"א חט"ו סי' ל"ג אות ב' שכן נוהגין, שו"ת קנין תורה ח"ב סי' ק' אות ב', והגרח"ק שליט"א השיב בזה: 'מנהגינו ליזהר' (אשי ישראל עמ' תשצא תשובה ת"א).

ולכאורה לא מצאתי מי שכתב להתיר בזה.
יגעת ומצאת, תאמין.

האיסור הוא מנהג שהתפתח כתוצאה ממנהג וכו' וכו'. מריקודים ומחולות באו לאסור כלי שיר שמביאים לזה, ואז לאסור שירים מוקלטים, ואז לאסור שירי נשמה, ואז לאסור אפילו וואקאלי. ובענין הוואקאלי, מנצלים את התפתחות הטכנולוגיה כדי להמציא איסורים נוספים.

הגר"ע יוסף זצ"ל, הראשון לציון, בספרו חזון עובדיה יו"ט, כתב: "נכון להחמיר שלא לשמוע מוזיקה בימי ספירת העומר". וידוע שלשון זה הוא "מותר מעיקר הדין" ורק נכון להחמיר. וכן בשו"ת ביחווה דעת (חלק ו סימן לד) כתב לחלק בין כלי שיר ממש לבין מנגינות מרדיו או טייפ במשך ימות השנה, כיון שכלים אלה לא היו בזמן חז"ל ולא גזרו עליהם. וכן כתב בשו"ת חלקת יעקב (סב, ב).

הגאון הרב אליהו שלזינגר, רבה של גילה ששימש עד לאחרונה הרב הפוסק בענייני כשרות ועירובין בהמלצת הגרי"ש אלישיב, כתב בספרו "אלה הם מועדי" (ספירת העומר עמ' תד) שכל החומרא של השו"ע לא לשמוע כלי זמר הוא בתזמורת ממש, ולא מה ששומעים מתוך קלטות. והוסיף לחלק שם בין שירים שקטים לבין שירים רועשים שמביאים לידי מחולות וריקודים, שזהו עיקר המנהג לאסור. וכך כתב בספרו שו"ת שואלין ודורשין (חלק ד' סימן ל"ז):

"וכל אדם יש לו בביתו מכשירי הקלטה וקלטות לרוב, ואין הדברים משמחים כל כך כמו בשנים שעברו, שלא היו רגילים בכל אלו. וגם לרבים זה נחשב להם כרפואת הנפש לשמוע זמירות ופסוקים עם כלי זמר, והדבר מציל אותם מדיכאון מחשבות רעות וזרות. ומקיימים מאמר קדושים "מצוה גדולה להיות בשמחה" גם בימי הספירה, שעכ"פ איננו מראים את השמחה בחוץ, אבל בפנימיות יש להיות שמח כי העצבות מביאה את האדם לידי חטאים ומרעין בישין". ומתוך כך קבע: "על כן הדבר פשוט דיש להתיר לשמוע נגינה שקטה גם עם ליווי של כלי זמר בימי הספירה. וכן שמעתי בשם רבנים גדולים וחשובים שליט"א".

וכתב שם שכן דעת הגאון רבי ישראל פסח פיינהנדלר (הביא שם מכתב ממנו), וכן דעת הגרח"פ שיינברג והגר"א נבצאל.

וכן דעת הגרש"ז אויערבאך בספר "הליכות שלמה" (ספירת העומר עמ' שס"ה), לחלק בין שירים רועשים שמביאים לידי ריקודים שזה המנהג לאסור, לבין שירים שקטים שזה מותר.

הגאון רבי שלמה דיכובסקי, חבר בית הדין הרבני העליון, הביא מהגר"מ פיינשטיין (מפי נכדו הרב שבתי רפפורט ששמע ממנו) שמותר לשמוע מוזיקת רקע בימי בין המיצרים, כמו מוזיקה שאדם שומע תוך כדי שעוסק במלאכתו, לומד או נוהג. והסביר הגר"ש דיכובסקי הטעם, כיון שאין מוזיקה זו מביאה לידי ריקודים ומחולות (מעין הטעם של הגרש"ז אויערבאך) וכדלהלן.

עוד הביא הגאון הרב שלזינגר מהגר"ש דיכובסקי, חבר בית הדין הגדול, שכתב כמה עניינים:

א. בשו"ע אין רמז לאסור מוזיקה דוקא בימים אלה, אלא אסר כל השנה ובימינו התירו זאת.

ב. המג"א אסר ריקודין ומחולות (מי"ז בתמוז ואילך) ולא דיבר על מוזיקה כלל.

ג. הראיה לאסור שהביא במנחת יצחק (א, קיא) היא מהפמ"ג שכתב שמותר לישראל להתפרנס מכלי זמר, ומהר"ם שיק (יו"ד שס"ח) שדן באבל האם מותר לשמוע מוזיקה. וע"ז כתב הגר"ש דיכובסקי שאין ראיה מהפמ"ג לאסור, כי לא ציין שיש כאן דין מחודש, וכל כוונתו שאמנם המנהג לאסור ריקודים ומחולות, אבל המנגן לצורך ריקודים ומחולות לפרנסתו, מותר. ומנין לאסור מוזיקה שלא נועדה לריקודים, כמו אחד הנכנס לרכבו ומדליק מוזיקה כדי להנעים את זמנו? גם תשובת מהר"ם שיק מדברת על אבילות יחיד שהיא יותר חמורה מאבילות של רבים.

לכן הסיק הגר"ש דיכובסקי שאדם שעבורו מוזיקה היא צורך חיוני למנוחת הנפש (הרמב"ם בשמונה פרקים: "מי שהתעורר במרה שחורה, יסירנה בשמיעת הניגונים") אין לזה שום קשר לריקודים ומחולות שנאסרו בימי בין המיצרים לפי המג"א, והיא מותרת.

הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג שליט"א, חבר בית הדין הרבני העליון וחתן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, בשו"ת "בנין אריאל" חלק אורח חיים, התיר שמיעת מוזיקה מרדיו או דיסק וכיו"ב:

"לצורך מנוחת הנפש מותר תמיד לשמוע מוזיקה. יש אנשים ששמיעת מוזיקה עבורם היא דבר חיוני לצורך מנוחת הנפש, כדברי הרמב"ם בשמונה פרקים (פרק חמישי) כו' מוזיקה זו שהיא חיונית לנפש אין לה כל קשר לריקודים ומחולות שנאסרו בימי בין המצרים, לפי המגן אברהם, והיא אינה אסורה בימים אלו".

הרב דב אהרון בריזמן בשו"ת שלמי חובה, חלק אורח חיים סימן עח, התיר שמיעת מוזיקה מרדיו או דיסק וכיו"ב:

"ונראה לעניות דעתי, שכשם שידוע שלקשיים כלכליים יש השלכות על שלום בית ושלום החברה (השווה: "אמר רבי יהודה לעולם יהא אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם אלא על עסקי תבואה". ילקוט שמעוני תהילים רמז תתפח. וכן כתובות [נט ב] 'הבטלה מביאה' כו'), כך ידוע כיום בעוסקים בתורת הנפש כי לשמיעת מוזיקה יש השלכה חיובית על מידת הרוגע של האדם ונוחיותו לבריות באופן תת-מודע, כך שדווקא בימים אלו של ספירת העומר וימי בין המצרים שיש להרבות אהבה ואחווה וריעות, איסור שמיעת מוזיקה אפילו מ'כלי שני' כדיסק או רדיו וכדומה עלול להביא באופן תת-מודע לתוצאה ההפוכה, ברמות מסוימות... המוזיקה, שנפוצה וזמינה כל כך בימינו לכל דורש ומבקש, שלא כמו בזמנים עברו, כבר לא מרגשת את האדם ומשמחת אותו כפעם, והחוש יעיד על כך".

"ואחר כך מצאתי שכן כתב הרב אליעזר מלמד (מאמר על מנהגי שלושת השבועות): "ואמנם, כשהחלו לייצר את מכשירי הרדיו והטייפ הראשונים, הייתה שמחה בשמיעת הניגונים דרכם, אולם כיום שהכול רגילים לשומעם, אין בזה כל שמחה, וממילא אין איסור לשומעם בשלושת השבועות".

הגאון רבי יוסף קאפח זצ"ל, חבר בית הדין הרבני העליון, בשאלה 47 מתוך שו"ת שפרסם הרב משה צוריאל, התיר שמיעת מוזיקה מרדיו או דיסק וכיו"ב:

שאלה - "האם מותר לשמוע מוזיקה ובפרט בספירת העומר?" תשובה - "מותר לשמוע מוזיקה מקלטת או מרדיו. דאינו כלי הניגון ממש. וכן מותר לשמוע שירי קודש. ובספירת העומר אין לחשוש כלל לשום דבר"

הגאון רבי יהושע אהרנברג זצ"ל, בשו"ת דבר יהושע חלק ג' סימן ס"ג, כתב להתיר שמיעת מוזיקה להנאה:

"וכן אומרים שגם בימי הספירה אין לשמוע כלי זמר, אבל יתכן שנשתררב מה שאסור לעמוד במקום מזמוטי חתן וכלה וכמ"ש לעיל דגם כלי זמר שמעודדין שמחה בכלל, אבל זמירות שאינם לשמחה אלא להנאה או לכבוד כנ"ל לא ידענא שום מקור לאיסור ועיין במגן אברהם סימן תצג שנהגו לאסור לעשוות ריקודין ומחולות של רשות בימי ספירת העומר, ואילו משמיעת כלי זמר לא הזכיר כלום".

הגר"מ מאזוז כתב שהמנהג שלא לשמוע מוזיקה בימי ספירת העומר הוא חומרא על חומרא ללא מקור וסמך, ולכן יש להקל בר"ח אייר, ובפסח שני, וביום שישי אחר חצות היום.

הרב יצחק יוסף כתב שלדעת אביו (הגר"ע) אין איסור כלל במוזיקה ווקאלית ואין שום מקום לחלק בין סוגי מוזיקה ווקאלית, גם אלה שנשמעים כמו מוזיקה אמיתית, שהרי עצם האיסור של מוזיקה בעומר הוא חידוש, ואין לו בו אלא חידושו, ומניין להוסיף גזירות חדשות. וכן כתב בשו"ת אגרות משה או"ח א' קס"ו: "וע"י הרדיא אם נשמע זמרא דפומא מותר ואם בכלי זמר אסור".

וכתב בשו"ת שבט הלוי: "ולדעתי אפילו אם הטייפ נעשה משירה בפה נהפך לכלי שיר, אלא שכהיום מקילים אפילו מדקדקים בזה, ויש ללמד עליהם זכות".


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 514
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי מאן דהו » 14 מאי 2019, 22:21

משיב כהלכה כתב:
14 מאי 2019, 13:53

הגר"ע יוסף זצ"ל, הראשון לציון, בספרו חזון עובדיה יו"ט, כתב: "נכון להחמיר שלא לשמוע מוזיקה בימי ספירת העומר". וידוע שלשון זה הוא "מותר מעיקר הדין" ורק נכון להחמיר. וכן בשו"ת ביחווה דעת (חלק ו סימן לד) כתב לחלק בין כלי שיר ממש לבין מנגינות מרדיו או טייפ במשך ימות השנה, כיון שכלים אלה לא היו בזמן חז"ל ולא גזרו עליהם. וכן כתב בשו"ת חלקת יעקב (סב, ב).
לא ברור פשר דקדוקך. הלא ודאי ואין חולק שאין איסור מדינא ולא נזכר בפוסקים להדיא לגבי שמיעת שירים אלא מנהג ומטעם זה נקט לשון להחמיר שאין בה להוריד מאומה מהמנהג. גם מה שהבאת שחילק בין כלי שיר ובין מנגינות לשאר ימות השנה ודמית לימי העומר אינו מובן מאחר ובשאר ימות השנה יש טעמים נוספים מדוע התירו.


טעם ודעת
הודעות: 171
הצטרף: 03 אפריל 2019, 15:29
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 36 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי טעם ודעת » 14 מאי 2019, 22:54

לילדים אשר הם יתומים ומאוד חשוב ומעיל להם לשמוע זמר, האם יש כאן מקום להתיר אף למחמירים בווקאלי.?


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 514
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי מאן דהו » 14 מאי 2019, 23:01

מה זה קשור ליתומים אם כבר לילדים ומסתבר שהורה שאין בכוחו לחנך שלא לשמוע שירים בימי העומר גם אין בכוחו לחנך לדברים מהותיים יותר. אבל נזכרתי תיכף שמדובר ביתומים


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 514
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי מאן דהו » 20 מאי 2019, 01:10

טעם ודעת כתב:
14 מאי 2019, 22:54
לילדים אשר הם יתומים ומאוד חשוב ומעיל להם לשמוע זמר, האם יש כאן מקום להתיר אף למחמירים בווקאלי.?
מי שמחמיר בווקאלי לא מוצא מקום לחלק בינו ובין נגינה רגילה


אלירן לוי
הודעות: 27
הצטרף: 20 מאי 2019, 21:25
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי אלירן לוי » 22 מאי 2019, 12:07

הרב עמרם פריד שליט"א פסק שאסור לשמוע ווקאלי. 
אמנם המתיקרים ווקאלי לכאו' אף מתירים כל זמר שהוא ועי'. 


מחשבות
הודעות: 44
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי מחשבות » 22 מאי 2019, 18:16

תמים כתב:
17 מאי 2016, 18:31
מבואר בראשונים שאסור לשמוע גם כל השנה מיום שחרב בית המקדש וכן פסק לעיקר המ"ב בתק"ס

ישנם כמה שיטות בראשונים ובאחרונים.
לשו"ע אסור בכלי שיר ומותר בפה, כהרמב"ם ודעימיה.
לרמ"א מותר אף בכלי זמר ואסור רק כדרך המלכים שקמים וישנים בנגינה - כהתוס' (ויש שכתבו שבימינו ששומעים הרבה מוזיקה זה כדרך המלכים וכו' ולענ"ד לא קרב זה אל זה) וכן נהגו בני אשכנז.
לב"ח אסור אף בפה כשיטת התוס' בסוף סוטה וכן פסק המ"ב.
וכיון שנהגו (מדורות רבים- עי' תולדות אדם שמסופר בין הדברים ששמע נגינת כלי שיר) כהרמ"א נראה לכאורה שאפשר לסמוך על המנהג גם אם זה לא כהמ"ב.
ולגבי וואקלי,  מסתבר הטענה שאם בפה מותר הוא הדין בהקלטה ובעיקר בשירים שאינם מביאים לריקוד וכמו שמובא בשם הגרש"ז שבשירים שקטים לא נהגו והדברים מסתברים, שהרי זה רק הרחבה של איסור ריקודים ומחולות. ובכלל מדובר במנהג של הדורות האחרונים ומה שלא נהגו מנין לאסור, ועל האוסר להביא ראיה. ואמת שהתרומת הדשן נהג לא לשיר אף בפה אך לא נהגו כדבריו.


צבי500
הודעות: 105
הצטרף: 26 דצמבר 2017, 11:22
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי צבי500 » 22 מאי 2019, 18:29

..
New Doc 2019-05-22 18.23.12_1.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 514
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי מאן דהו » 22 מאי 2019, 22:16

צבי500 כתב:
22 מאי 2019, 18:29
..New Doc 2019-05-22 18.23.12_1.jpg
לדבריו מותר ווקאלי קצבי?


צבי500
הודעות: 105
הצטרף: 26 דצמבר 2017, 11:22
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 39 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי צבי500 » 22 מאי 2019, 23:25

New Doc 2019-05-22 23.23.43.jpg
מותר גם רגיל
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


אלירן לוי
הודעות: 27
הצטרף: 20 מאי 2019, 21:25
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי אלירן לוי » היום, 12:57

בקיצור ולמעשה יש האוסרים ונהוג להחמיר ולאסור.


חלק א׳ ממעל
משתמש ותיק
הודעות: 560
הצטרף: 14 פברואר 2019, 17:02
מיקום: בני ברק
נתן תודה: 91 פעמים
קיבל תודה: 54 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי חלק א׳ ממעל » היום, 13:31

צבי500 כתב:
22 מאי 2019, 23:25
New Doc 2019-05-22 23.23.43.jpgמותר גם רגיל

דברים אלו פשוטים וברורים וכמדו׳ שהערוך השולחן הוא הראשון שכ׳ שאסור מוסיקה בספירת העומר


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 514
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ווקאלי?

שליחה על ידי מאן דהו » היום, 13:32

אלירן לוי כתב:
היום, 12:57
בקיצור ולמעשה יש האוסרים ונהוג להחמיר ולאסור.

המתירים התירו ברפיא ורובם לא משתייכים לשורה של גדולי ההוראה. גדולי ההוראה אסרו בתוקף וכך נתפשט המנהג בעם ישראל

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח