האם אפשר להתגלח במכונת תספורת


פותח הנושא
מלמד להועיל
הודעות: 788
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 364 פעמים
קיבל תודה: 264 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם אפשר להתגלח במכונת תספורת

שליחה על ידי מלמד להועיל » 14 פברואר 2020, 00:38

ראיתי שלאחרונה התקיים דיון ביחס למכונות גילוח בבד"ץ בבני ברק, והשורה התחתונה היתה שהם לא מצאו היתר להשתמש בהם
מה קורה במכונת תספורת מצויה? האם בה כן מותר להתגלח?


HaimL
הודעות: 5219
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 840 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: האם אפשר להתגלח במכונת תספורת

שליחה על ידי HaimL » 14 פברואר 2020, 01:15

מלמד להועיל כתב:
14 פברואר 2020, 00:38
ראיתי שלאחרונה התקיים דיון ביחס למכונות גילוח בבד"ץ בבני ברק, והשורה התחתונה היתה שהם לא מצאו היתר להשתמש בהם
מה קורה במכונת תספורת מצויה? האם בה כן מותר להתגלח?
לא פשוט שמותר, שאין בזה השחתה כלל ועיקר, וגם לא דומה כלל לתער? 
 


פותח הנושא
מלמד להועיל
הודעות: 788
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 364 פעמים
קיבל תודה: 264 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם אפשר להתגלח במכונת תספורת

שליחה על ידי מלמד להועיל » 14 פברואר 2020, 01:20

HaimL כתב:
14 פברואר 2020, 01:15
לא פשוט שמותר, שאין בזה השחתה כלל ועיקר, וגם לא דומה כלל לתער?
אולי כן.. אני לא מכיר את הנושא, ואשמח לשמוע ממי שיודע


ברל
הודעות: 549
הצטרף: 07 מאי 2018, 06:10
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 159 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם אפשר להתגלח במכונת תספורת

שליחה על ידי ברל » 14 פברואר 2020, 02:12

כמו כל דבר תלוי את מי אתה שואל יש כמה נקודות א. האם אתה מגלח ען הצד שזז זאת אומרת צריך להקפיד שהצד שעומד במכונה הוא שיהיה צמוד לעור ב. יש שאומרים שכם כך צריך לראות שהגילוח דק מידי ג. ברגע שאתה מגלח עם הצד העומד לכאורה זה מספריים כעין תער. יש אומרים שזה כמו כל מספריים.
ד. יש שאומרים שצריך לבדוק את עוצמת החוד של המכונה האם כשהיא מכובת היא מסוגלת לחתוך מעצם חדות הסכין ואז כשאתה מעביר את המכונה על העור לא בהכרח שמפעולת המספריים נגזר הדער אלא מחוד הסכין


שלומי טויסיג
הודעות: 554
הצטרף: 16 ינואר 2020, 22:08
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 93 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם אפשר להתגלח במכונת תספורת

שליחה על ידי שלומי טויסיג » 14 פברואר 2020, 02:27

תשובה של אייל משה

לענ"ד למנהג העולם להתגלח במכונה רגילה יש על מי לסמוך. (ספק ספיקא שמא די בעובי הרשת למנוע השחתה כמו שהסתפק רשז"א במנח"ש ב, צו שבזמן הגילוח השערה מחוץ לגומה כשיעור עובי הרשת וגם אם יש השחתה שמא מכונת גילוח נחשבת כמלקט או מספריים כעין תער. .

אך יותר מהודר להשתמש במכונת תספורת רגילה שהיא נחשבת כמספריים ולא כתער ובנוסף נשארים זיפים שמורגשים ביד ואין עקירת שיער מהגומה (גם במספר 0).

ומכל מקום במקום פאות הראש צריך להזהר ולהשתמש רק במספר 2 שהוא משאיר כ 4/5 מלימטר, כדי לכוף ראשן לעיקרן (משנה נדה נב, ב; רמב"ם אישות ב, טז ).


שלומי טויסיג
הודעות: 554
הצטרף: 16 ינואר 2020, 22:08
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 93 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם אפשר להתגלח במכונת תספורת

שליחה על ידי שלומי טויסיג » 14 פברואר 2020, 02:28

ולהלן הרחבה ומקורות

הזהירה התורה שלא להשחית את פאת הזקן שנא' (ויקרא יט, כז): "...ולא תשחית את פאת זקנך". וגם הכוהנים הוזהרו שלא לגלח את פאת הזקן (ויקרא כא, ה) שנאמר "...ופאת זקנם לא יגלחו ".
האזהרה לכלל ישראל דיברה על התוצאה שלא להשחית את הזקן, לעומת זאת האזהרה לכוהנים דיברה על עצם הפעולה – "לא יגלחו". והסבירו חכמים (משנה מכות כ, א; גמ' כא, א): שהציוויים משלימים זה את זה והאיסור הוא בתוצאת השחתה שנעשית בדרך גילוח כמו באמצעות תער.
אבל גילוח שנעשה בלא השחתה כמו באמצעות מספריים או השחתה שלא נעשית בדרך גילוח למשל באמצעות מלקט וריהטני = פינצטה מותרת (רמב"ם ע"ז יב,ו-ז)[1] .

לדעת הרא"ש (מכות ג,ב- ד) ובעלי התוספות (שבועות ב,ב) גם מספרים שהם כעין תער מותרים כמו שאמר רב (נזיר נח, ב) מקל אדם כל גופו בתער והסבירה הגמ' – שבתער אסור וכוונתו למספרים כעין תער וכ"כ ר' ירוחם וסמ"ק[2] וכ"כ הב"י והשו"ע (יו"ד קפא, י): "אינו חייב על השחתת פאת הזקן אלא בתער, אבל במספרים מותר, אפילו כעין תער"[3].

נחלקו הפוסקים האם יסוד ההיתר של מספריים כעין תער הוא מצד התוצאה – שמאחר ועובי הסכין התחתון חוצץ בין הסכין העליון לעור אין זה נחשב כהשחתה (תוס' נזיר מ, ב; ריב"ן מכות כא,א ; נימו"י מכות ג, ב חבלים בנעימים יו"ד ד, כז; בית אב ה יו"ד רלב ; שה"ל ד, צו; מנ"י ד, קיג;).

או שההיתר הוא מצד הדרך, שהשימוש במספריים מותר גם אם התוצאה דומה לגילוח בתער (פרישה קפא, ג; חכ"א ט, טז; יצחק ירנן א, ח"ב, ו, ; מלומדי מלחמה קכב והראייה שמותר להשתמש במלקט או משחה למרות שיש בהם שבהם תוצאת השחתה).

ומכאן נחלקו הפוסקים בשאלת השימוש במכונת גילוח.
יש אומרים שממאחר ויסוד ההיתר במספריים הוא מצד התוצאה - כל מכונה שלאחר הגילוח השיער כבר לא יורגש[4] אסורה כתער, שכן גם אם הרשת חוצצת בין סכיני המכונה לעור (באופן שחיתוך השער נעשה מחוץ לגומא ורק אח"כ נבלע בעור) מכל מקום ייתכן שלא הולכים אחר זמן הגילוח אלא אחר התוצאה הסופית שבה השיער נבלע בגומא ואינו מורגש ולכן למעשה בספק דאו' צריך להחמיר בכל מקום שהעור נעשה חלק כבתער . ואף שהרבה נוהגים להקל הם נסמכים על הוראת רח"ע גרודזנסקי אך הוא דיבר רק על מכונות ישנות שהשאירו שיער כמו שראינו בעיננו . (רשז"א במנח"ש ב צו ; הליכות שלמה או"ח ב,ז 34 וכ"כ הגר"ד ליאור בשו"ת דבר חברון ג,ע- עד, מה גם שיש מחמירים במספריים כעין תער וי"א בדעת הרמב"ם שכל מספריים אסורים מדרבנן).

ומנגד יש אומרים שמאחר ויסוד ההיתר של גילוח במספריים הוא מצד הכלי והדרך (גם אם התוצאה דומה לתער) אפשר להשתמש במכונות גילוח מפני שסכיני הגילוח נעזרים ברשת כבפעולת מספריים – אמנם המליצו שלא להדק את המכונה לעור (יצחק ירנן א, ח"ב, ו, דברות אליהו ו,נא; יבי"א יו"ד ט,י ובשם הרב"צ אבא שאול).

עם השנים מכונות הגילוח הלכו והשתפרו, הרשתות נעשו דקות יותר, בעלות קפיצים, ומנגנון משיכה של השיער לתוך המכונה. ויצרני המכונות התהדרו בתמונות ומצגות שממחישות את קרבת הסכינים לעור על מנת להראות שמכונות הגילוח טובות כתער, ולכן היו שקראו לציבור להפסיק להשתמש במכונות גילוח או להסיר חלקים מסוימים במכונות ולהימנע מקנייה של סדרות מסוימות.

אבל יש אומרים שגם מכונות הגילוח הישנות הורידו את כל השיער הגלוי וההבדל בינם לבין המכונות החדשות הוא מאד קטן כך שאין לו משמעות הלכתית ולכן אין מקום לחלק בסוגי המכונות ומאחר ומכונות הגילוח אינם נחשבות כתער מותר להשתמש בהם לכתחילה. (או משום שהם נחשבות כמספריים או משום שנחשבות למלקט. שו"ת יצחק ירנן ז, נ; והרב ישראל רוזן והרב נחום רבינוביץ שליט"א מלומדי מלחמה קכב;).

ואף שמדובר במחלוקת באיסור תורה אנו רואים שמנהג העולם להקל וכנראה סומכים על כך שמעבר לשאלת אורך השערה יש הבדלים נוספים בין המכונה לתער כמו שהזכירו בשם האג"מ שמכונת גילוח לא עוקרת את השערות אלא כותשת אותם ולכן היא לא מוגדרת כתער ולדעת הרב שבתאי רפפורט תחומין יג עמ' 200 ע"פ בעל הכתב וקבלה עה"ת יסוד האיסור בתער הוא גם הכמות ולא רק האיכות (שהרי בחוש רואים שגם תער לא עוקר לגמרי מהשורש) ומאחר והמכונה מורידה שערה אחר שערה היא לא מוגדרת כתער שמשחית, אמנם כתב בשו"ת יבי"א (יו"ד ט, י) שזה נגד דברי הראשונים אך בשו"ת מלומדי מלחמה קכב הזכיר שכן דעת הרמב"ן בתורת האדם, וכ"כ בשו"ת מלמד להועיל יו"ד ב, מד ע"פ הכתב והקבלה ורנה"ו.

וי"א שמכונת הגילוח נחשבת כמלקט בין מצד שהיא מושכת את השערה ואחר כך תולשת אותה ובין מצד שהמכונה מורידה שערה שערה ולא מסוגלת לחתוך שערות גדולות כבתער (מלומדי מלחמה ויצחק ירנן הנ"ל).

ואם כן יש כאן ספק ספיקא שמא די בעובי הרשת למנוע השחתה (כדברי רשז"א הנ"ל שבזמן הגילוח השערה מחוץ לגומה) וגם אם יש השחתה שמא מכונת גילוח נחשבת כמלקט או מספריים כעין תער.


איש קטן
הודעות: 291
הצטרף: 07 פברואר 2020, 03:31
נתן תודה: 200 פעמים
קיבל תודה: 68 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם אפשר להתגלח במכונת תספורת

שליחה על ידי איש קטן » 14 פברואר 2020, 06:39

אני לא יודע מה לגבי מכונת תיספורת תלוי במציאות
אך לגבי מכונת גילוח זה פשיטא שאסור
מי הם העולם שמקלים ? אולי מחוסר ידיעה
מה שדנו בזה היה פעם שמכונה היתה משאירה שער
היום המכונות השתכללו (שיש סכין כפול שמושך וחותך וודאי איסור דאורייתא) וחותכות השערה ממש מהבשר
בזמנו הבית דין של הרב גרוס עשו הרבה ניסויים עם גוי וככה יצא

מה שכן שיש מכונות עם כשרות
וכדאי לעורר על הדבר


גל גל
הודעות: 470
הצטרף: 14 יוני 2018, 08:40
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 171 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם אפשר להתגלח במכונת תספורת

שליחה על ידי גל גל » 14 פברואר 2020, 09:29

מלמד להועיל כתב:
14 פברואר 2020, 00:38
ראיתי שלאחרונה התקיים דיון ביחס למכונות גילוח בבד"ץ בבני ברק, והשורה התחתונה היתה שהם לא מצאו היתר להשתמש בהם
מה קורה במכונת תספורת מצויה? האם בה כן מותר להתגלח?
10. מקץ -מכונת גילוח.pdf
 
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
מלמד להועיל
הודעות: 788
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 364 פעמים
קיבל תודה: 264 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם אפשר להתגלח במכונת תספורת

שליחה על ידי מלמד להועיל » 15 פברואר 2020, 22:44

גל גל כתב:
14 פברואר 2020, 09:29
מלמד להועיל כתב:
14 פברואר 2020, 00:38
ראיתי שלאחרונה התקיים דיון ביחס למכונות גילוח בבד"ץ בבני ברק, והשורה התחתונה היתה שהם לא מצאו היתר להשתמש בהם
מה קורה במכונת תספורת מצויה? האם בה כן מותר להתגלח?
10. מקץ -מכונת גילוח.pdf

ראיתי שם התייחסות למכונות גילוח, אבל לא למכונות תספורת
 

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1566
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 287 פעמים
קיבל תודה: 531 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם אפשר להתגלח במכונת תספורת

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 15 פברואר 2020, 22:49

ברוב ככל המכונות מותר גמור אף לכתחילה.


מהבהב בחושך
הודעות: 140
הצטרף: 20 ינואר 2020, 21:47
נתן תודה: 13 פעמים
קיבל תודה: 51 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם אפשר להתגלח במכונת תספורת

שליחה על ידי מהבהב בחושך » 15 פברואר 2020, 23:39

איש קטן כתב:
14 פברואר 2020, 06:39
אני לא יודע מה לגבי מכונת תיספורת תלוי במציאות
אך לגבי מכונת גילוח זה פשיטא שאסור
מי הם העולם שמקלים ? אולי מחוסר ידיעה
מה שדנו בזה היה פעם שמכונה היתה משאירה שער
היום המכונות השתכללו (שיש סכין כפול שמושך וחותך וודאי איסור דאורייתא) וחותכות השערה ממש מהבשר
בזמנו הבית דין של הרב גרוס עשו הרבה ניסויים עם גוי וככה יצא

מה שכן שיש מכונות עם כשרות
וכדאי לעורר על הדבר
אני באופן אישי שאלתי לפני כ-6 שנים את הגר"ד פינשטיין, [בנו של הגאון ר' משה זצ"ל] ואמר לי כי במכונה בה אין סכין כפול או שהורידו הסכין הכפול מותר להשתמש.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: נפתולי | 3 אורחים