ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק


מחשב
הודעות: 39
הצטרף: 04 אוקטובר 2019, 00:58
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 17 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

שליחה על ידי מחשב » 18 פברואר 2020, 04:15

שמח בחור כתב:
17 פברואר 2020, 11:49
חזק וברוך כתב:
17 פברואר 2020, 10:44
מלך שבא כתב:
16 פברואר 2020, 22:22


לדעתי אין שאלה למה לא הוזכר חיוב בדיקה מאחר וזו סברא פשוטה. וכ"ש שהנידון כאן להחמיר מעיקר הדין הוא רק בנשי דידן שלא מרגישות.
 
מלך שבא כתב:
17 פברואר 2020, 02:02

ומעולם לא כתבתי שכל הפוסקים מחמירים בזה [וזה גם לא כ"כ מעניין אותי].
איך יתכן שזו סברא פשוטה בזמן שיש חלק נכבד מאד מהפוסקים שאינם מצריכים בדיקה?
מה שכתב הרב מלך שבא שזה סברא פשוטה. היינו ליישב דעת המחמירים, שבימינו צריכים לבדוק. שהקשו, למה  לא נזכרה בדיקה זו בכל הש"ס ופוסקים, ועל כך תירץ שלדעת המחמירים הדבר פשוט מסברא. אבל לדעתי אין בכך קושיה. היות וחוסר ההרגשה היא מציאות חדשה של הדורות האחרונים. ולא שיך להקשות על כך שלא נזכר הש"ס ופוסקים. (אולי כן יש להקשות מישנה בזמן חז"ל. שלכאורה לא אמור להיות לה הרגשה, והוי חשש דאורייתא. ובגמ' נראה לא כך, גבי ג' שישנו במיטה. וכנראה צ"ל שגם לישנה בדרך כלל היתה הרגשה.)

בגמ' ג. ישנה נמי אגב צערא מיתערא.
 


מחשב
הודעות: 39
הצטרף: 04 אוקטובר 2019, 00:58
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 17 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

שליחה על ידי מחשב » 18 פברואר 2020, 04:25

מלך שבא כתב:
17 פברואר 2020, 01:33
 
מסיח לפי תומו כתב:
16 פברואר 2020, 23:37
א. מה שברור לשואל שכיום בבגד הסמוך לגוף לא שייך אימור מעלמא. זה ממש לא נכון. כמו שכבר כתבתי ההגדרה של כתם זה כל דם שבזמן חז"ל היה יכול להיות ממקום אחר. ממילא זה לא מוגדר ראייה אלא מציאת כתם.זהו שאמר רבי עקיבא לאותה אשה - כלום יש לך מכה שיכולה להגלע ולהוציא דם?

עצם זה שיש אפשרות רחוקה שהמכה תוציא דם, כבר הופכת את הכתם ל"כתם" ןלא ל"דם". וכמו שאמר ר"ע דם ולא כתם.

בזמן חז"ל שאין לך מיטה שאין בה כמה מיני מאכולות הוא הדין בבגד הסמוך לגופה שפושטתו בשעת עשיית צרכיה וכו, ברור שהיה מצוי מאכולות.
לא ברור מה אתה רוצה. חז"ל מסבירים טעם להיתר משום תליה בדבר אחר. בא אדם וטוען שמאחר ובזמנם היה הדבר מצוי, והמציאות שהיום אינו מצוי, ע"ז חז"ל לא דברו. ענית משהו על הטענה הזו? [המשפט "ההגדרה של כתם זה כל דם שבזמן חז"ל היה יכול להיות ממקום אחר" אינו מסביר כלום. דרוש הגיון, לא הגדרה. אולי הבעיה בי שאינני מבתי המדרש הישיבתיים שקבלו את המסורת ההונגרית].
שאר דבריך ג"כ אינם מובנים אבל נסתפק בזה לע"ע

בחת"ס כמדומה ס' קנו ביאר זה (מישהו כבר הביאו כן) שכל גזירת כתמים היה בשביל טהרות, ועכשיו שאין טהרות לא רצו להחמיר יותר מגזרתם. בשמלה וכמדו' גם בפרדס רימונים כתבו שעיקר ההיתר בפחות מכגריס הו צשום שאין דרך דם נדות לבוא בפחות מגריס. ותולין בכמה מאכולות.


ברוך שאמר
משתמש ותיק
הודעות: 348
הצטרף: 17 פברואר 2020, 07:50
נתן תודה: 54 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

שליחה על ידי ברוך שאמר » 21 אפריל 2020, 18:18

ayedavid כתב:
17 פברואר 2020, 09:28
לפי הבנתי הרוב המוחלט של הפוסקים לא סובר כמוהו והרב קרליץ ביניהם

עיין בספר מראה כהן עמ' כ"ה הערה ז':

image.png
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


שלמה מפשטיאן
הודעות: 23
הצטרף: 19 אפריל 2020, 21:35
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

שליחה על ידי שלמה מפשטיאן » 21 אפריל 2020, 23:16

ראוי ומתאים וע"ז נאמר כל המרבה ובפרט כשיש ריעותא הרי זה משובח וכמדומה שלדעת הקנה בשם הוי חיוב ומ"מ פשוט לי שגם הרב וואזנר מביא זאת אבל בתור חומרא אם הזיכרון שלי עובד טוב


חיים ושלום
הודעות: 93
הצטרף: 25 מרץ 2020, 23:17
נתן תודה: 29 פעמים
קיבל תודה: 32 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

שליחה על ידי חיים ושלום » 21 אפריל 2020, 23:24

מלך שבא כתב:
16 פברואר 2020, 20:21
כתוב בספר קיצור הלכות נדה [להגרח"ג]
את הספר חיבר ר' יודל בויאר אם הכוונה לאותו ספר

 


ברוך שאמר
משתמש ותיק
הודעות: 348
הצטרף: 17 פברואר 2020, 07:50
נתן תודה: 54 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

שליחה על ידי ברוך שאמר » 22 אפריל 2020, 01:33

שניאור כתב:
17 פברואר 2020, 10:26
"כל" הפוסקים לא הבינו את הסברא ה"פשוטה" הזאת, והראיה שאף אחד(!) עד הגרח"ג לא כתב כן, ואדרבה ממכתב הגרח"ג כמעט מפורש שמרן זללה"ה לא הסכים עם החידוש הזה, וכן שמעתי מאחד שלמד אצל אחד מתלמידי החזו"א.

עיין בציטוט שהבאתי לעיל מהמראה כהן.


מחשבות
משתמש ותיק
הודעות: 716
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 106 פעמים
קיבל תודה: 182 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ראתה כתם בשבעה נקיים האם צריכה לבדוק

שליחה על ידי מחשבות » 22 אפריל 2020, 02:19

בבואנו לדון האם חובה לבדוק כתם נצטרך להקדים כמה סוגיות נכבדות מאוד:
א. ראיה כיום שהמציאות היא שאינה בהרגשה:
האם טמאה מדאורייתא (וכך נקטינן למרות שכל הטעמים דחוקים) או שלא
ומסתעף בבדיקה האם אומרים (כיום) שארגשה ולאו אדעתה, או שאף בבדיקה אין הרגשה
ומסתעף אם נאמר כטעם (המקובל אצל הרבה מגדולי ההוראה) שגם כיום בראיה גמורה ארגשה ולאו אדעתה
למה לא נטמא מספקא דאורייתא (או אף מודאי שחזקת דם מן המקור).
למרות כל הנ"ל ולמרות שיש מי מתלמידי הרב וואזנר שאומר (בשקר!!) בשמו
שיש לטמא בכל כתם אף בפחות מגריס אם אין תליה כי נשים כיום לא יודעות שמרגישות
(ואגב לענ"ד זה לא נקרא הרגשה ושונה מצער אחר שמסיח דעתה אך בפועל מרגישה)
אנו מטמאים בודאי מדאורייתא אישה בראיה ומטהרים בכתם.
ב. מתי חייבים לבדוק לברר שאין איסור:
האם במקום שאחרי הבדיקה האיסור יהיה מספק אך לא יתברר בוודאי
האם יש צורך לבדוק או אפשר (ואולי אף נכון וראוי) לסמוך על היתרים שבחז"ל
כקולת כתמים פחות מגריס, תלייה, רוב וכו'
סוגיא זו ארוכה ונוגעת לבדיקת שעטנז (בלאי בגדים) בדיקת תולעים וסוגיות רבות
אף אם נאמר שגם בכה"ג יש לבדוק עדיין בכתמים יתכן שאין לבדוק
מכמה וכמה טעמי, ובעיקר שהרי לא תיאסר מעצם הימצאות הדם אלא מחשש הרגשה בבדיקה עצמה
וא"כ לא תבדוק ולא תהיה בחשש הרגשה. (אמנם בז"נ יש יותר מקום לומר שתבדוק
שהרי חז"ל תקנו לבדוק כל יום וללבוש לבנים שיש דין לברר שלא נטמאה, והנושא ארוך)
ג. כל היד המרבה לבדוק:
האם ראוי לבדוק גם כשמתקלקלת שלא מן הדין וכנ"ל
ידוע לי על כמה מגדולי הפוסקים שסברו שכן וכמה שסברו שלא
וגם תלוי עד כמה הקלקול מצוי אצלה וככל שמצוי יותר הקלו יותר
(שאף במקומות שהחמרנו בגלל חומר האיסור מקלים שלא תיאסר כל ימיה)
ד. זה מסתעף לעוד נושאים כמו עד כמה ראוי להחמיר בגלל חומר האיסור אף שאינו מן הדין
עד כמה מותר להחמיר כשאוסרת עצמה על בעלה (וידועים דברי החת"ס)
האם כשלא נמצא מקור מהקדמונים יש לחשוש לחידושי האחרונים
(ובחזו"א בכמה מקומות יש שמחמיר מאוד נגד כל פשטות הראשונים והאחרונים
והוא עצמו במקום אחר כותב ששתיקת הראשונים היא כלל גדול אצלו).
לענ"ד עיקר הסוגיא הזו מקומה בבית המדרש ולא בפורום מכמה וכמה טעמי
ואם כי יש מקום לדון בסגנונות ודעות של פוסקים או בשאלות נקודתיות
אך בלתי אפשרי לפרוש בפורום את כל הנדרש לפסיקה כזו, אלא רק נקודות וסיסמאות.
אך זאת אומר שראיה מן הראשונים וגדולי האחרונים עדיפה עשרת מונים מסברות כאלו ואחרות לכאן או לכאן
ורוב הדיון פה היה מהסוג השני והפחות רציני.
וכמובן שלמעשה יש לשאול את גדולי ההוראה
אם כי לפעמים מתחשק לי להקים אתר שבו תכתוב את השאלה והפסק שאתה רוצה
והאתר ימצא לך את הרב.....

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: גבריאל פולארד, לשמור ולעשות | 1 אורח