דף 1 מתוך 1

כתיבת הודעות בחול המועד

נשלח: 10 אפריל 2020, 14:23
על ידי סוקרטס האחר
מה ההיתר של המון העם להתכתב בחול המועד והאם שונה כתיבה לצרך התקשרות לכתיבת ספר ,למשל, במחשב?
אם מישהו מכיר את הנושא שישתף,תודה.

Re: כתיבת הודעות בחול המועד

נשלח: 10 אפריל 2020, 14:26
על ידי איש ווילנא
ראיתי בחוט שני להתיר משום שאין כאן סרך מלאכת אומן [שהרי זה כל הטעם לאסור כתיבה כאשר היא צורך המועד]
אבל שמעתי שהגרי"ש אלישיב באמת אסר כתיבה במחשב והתיר רק במקרים מסויימים [שאפשר להחשיבו דבר האבד]

Re: כתיבת הודעות בחול המועד

נשלח: 10 אפריל 2020, 14:55
על ידי אמונה ובטחון
עיין פסקי תשובות תקמה אות ב , טז

Re: כתיבת הודעות בחול המועד

נשלח: 10 אפריל 2020, 15:43
על ידי חיים ושלום
שמעתי מת"ח אחד שאמר בלשון חריפה שמי שאומר שאסור לכתוב במחשב או שלא ירד לעומק מלאכת כותב
או שיותר מסתבר שאינו יודע מהו מחשב

Re: כתיבת הודעות בחול המועד

נשלח: 10 אפריל 2020, 17:39
על ידי סוקרטס האחר
שמעתי בשם הרב ובר(מו"צ בשארית ) שהתיר , משום שאין זה מלאכת אומן ואין בזה טורח
אולם עדיין מוקשה לי שהרי גם בכל כתיבה אין טורח ואסרו משום לא פלוג וא"כ גם כאן שיאסר משום לא פלוג.    ובגדר המושג "כתיבה" נראה שאחרי שמשתמשים בכתיבה וירטואלית ככתיבה לכל דבר יקרא שמה כתיבה , ואולי אפשר לחלק

Re: כתיבת הודעות בחול המועד

נשלח: 11 אפריל 2020, 21:22
על ידי חיים ושלום
סוקרטס האחר כתב:
10 אפריל 2020, 17:39
שמעתי בשם הרב ובר(מו"צ בשארית ) שהתיר , משום שאין זה מלאכת אומן ואין בזה טורח
אולם עדיין מוקשה לי שהרי גם בכל כתיבה אין טורח ואסרו משום לא פלוג וא"כ גם כאן שיאסר משום לא פלוג.    ובגדר המושג "כתיבה" נראה שאחרי שמשתמשים בכתיבה וירטואלית ככתיבה לכל דבר יקרא שמה כתיבה , ואולי אפשר לחלק
 אין איסור שהיה דברים כתובים אלא רק לעשות מלאכה ואין סברא שהיה תלוי ברגילות העולם אלא מה שאסרו זהו רק כתיבה ממש שזהו מלאכת אומן ולא כל כתיבה
 

Re: כתיבת הודעות בחול המועד

נשלח: 11 אפריל 2020, 21:37
על ידי מעל הסטנדרט
אף מלאכה בלי טורח נאסרה בחול המועד, כמבואר בתוס' מועד קטן יב: ד"ה מכניס.
אולם כתיבה במחשב, מותר כמו ששמעתי מת"ח חשוב מאחר ואין זה כתיבה כלל, אלא המחשב מאיר בצורה מסוימת עד שנראה כעי' מילחם כתובות. [ההגדרה המקצועית נכתבה בצורה קצת חובבנית, אך המבינים בתכניקת המחשב יסבירו לך שאף במסך לא כתוב ממש אותיות]