שבת דף נח. טלית מקופלת ומונחת על כתפיו - וברש"י שם

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1231
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 220 פעמים
קיבל תודה: 258 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

שבת דף נח. טלית מקופלת ומונחת על כתפיו - וברש"י שם

שליחה על ידי יושב אוהלים » 03 מאי 2020, 11:50

שבת דף נח.
במאי אוקימתא להא דשמואל דעבד ליה רביה בחותם שבכסותו אמאי לא דילמא מיפסק ומירתת ומיקפל ליה ומחית ליה אכתפיה כדרב יצחק בר יוסף דא''ר יצחק בר יוסף א''ר יוחנן היוצא בטלית מקופלת ומונחת לו על כתפיו בשבת חייב חטאת.
וברש"י ומקפל ליה. הטלית על כתפיו כדי שלא יראה מקום החותם ולא יבינו שנפל ודמי הטלית על כתפו כמשוי: חייב חטאת. דאינו תכשיט אלא בזמן שלובשו דרך מלבוש: עכ"ל.
דברי רש"י אינם מובנים לי, דמה ענין תכשיט לכאן, הרי מיירי הכא שהחותם עצמו כבר נפל ואיננו, ולכאורה הול"ל לרש"י רק לומר שחייב חטאת כיון שהטלית (הבגד) הו"ל משאוי כשהיא מקופלת ומונחת לו על כתפיו, דאינו נקרא מלבוש אלא כשלובשו דרך מלבוש. ולמה הכניס רש"י כאן ענין תכשיט?


אישאחד
הודעות: 24
הצטרף: 20 יוני 2019, 00:15
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבת דף נח. טלית מקופלת ומונחת על כתפיו - וברש"י שם

שליחה על ידי אישאחד » 05 מאי 2020, 01:11

גם לקמן (ס, א) עירב וכתב רש"י לגבי קמיע דתכשיט הוא לחולה כאחד ממלבושיו.


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1231
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 220 פעמים
קיבל תודה: 258 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבת דף נח. טלית מקופלת ומונחת על כתפיו - וברש"י שם

שליחה על ידי יושב אוהלים » 05 מאי 2020, 06:35

אישאחד כתב:
05 מאי 2020, 01:11
גם לקמן (ס, א) עירב וכתב רש"י לגבי קמיע דתכשיט הוא לחולה כאחד ממלבושיו.
אכן גם שם צ"ב.

תודה על ההערה.


אישאחד
הודעות: 24
הצטרף: 20 יוני 2019, 00:15
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבת דף נח. טלית מקופלת ומונחת על כתפיו - וברש"י שם

שליחה על ידי אישאחד » 10 מאי 2020, 02:34

למעשה בגמ' מלבוש נקרא תכשיט, שכן מצינו לגבי שק שהוא מלבוש לרועה כמו שכתב רש"י (סד, ב ד"ה אין לי), ולעיל מינה (סב, א) קרי ליה תכשיט (רש"י ד"ה אלא כל אדם).
ודברי רש"י כאן לגבי טלית "דאינו תכשיט אלא בזמן שלובשו דרך מלבוש", דומים למה שכתב לגבי קמיע (סב, א ד"ה שלא יאחזנו) "דלא הוי תכשיט שלו אלא דרך מלבוש". והחילוק הוא רק שלגבי קמיע כתב דאי"ז תכשיט שלו, משמע דכלפיו אינו תכשיט, ואילו בטלית ההתייחסות להגדרתה כתכשיט היא לכשעצמה. ובאשכול אחר ביאר עמנואל כאן דתכשיט הוא הגדרת הבגד או הדבר מצד המקובלות שבו. וא"כ אפשר שטלית מלבד שהיא בגד יש גם נורמה כללית ללבוש אותו, שהיום אינה, ואי"ז מצד האדם הלובש אותה, אלא כך היתה דרך כולם. ואילו קמיע הוא תכשיט רק ביחס לאדם המסוים שנצרך לו, ולכן כתב רש"י "תכשיט שלו".
ומעתה יתכן שהיה מקום להתיר ללבוש טלית גם כשחלקה מקופל, וההיתר מצד תכשיט ולא מצד בגד. ואת זה רש"י בא לשלול מחמת הסיבה שכתב שגם תכשיט צריך לבוא דרך מלבוש.
ויש עוד הערה ברש"י שכתב שכאשר הטלית מקופלת על כתיפו היא דומה למשאוי. ולכאורה לא היתה זו סיבה לחייב חטאת, כל שאינה משאוי ממש.
אך אם הנידון כאן הוא רק מצד גדר תכשיט שבטלית, הרי שזהו נידון רק כלפי הגדרת הטלית כתכשיט ולא כלפי המציאות היבשה, וא"כ העיסוק אינו במציאות של משאוי כי אם בתוכן וכלפי הדימוי שמתקיים בזה, ולכן כתב רש"י שהסיבה היא לחיוב חטאת היא משום דדמי למשאוי, לא בשביל להקטין את את הסיבה, אלא כדי להציב אותה במקומה ובהקשר הנכון.


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1231
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 220 פעמים
קיבל תודה: 258 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבת דף נח. טלית מקופלת ומונחת על כתפיו - וברש"י שם

שליחה על ידי יושב אוהלים » 10 מאי 2020, 10:41

אישאחד כתב:
10 מאי 2020, 02:34
ודברי רש"י כאן לגבי טלית "דאינו תכשיט אלא בזמן שלובשו דרך מלבוש", דומים למה שכתב לגבי קמיע (סב, א ד"ה שלא יאחזנו) "דלא הוי תכשיט שלו אלא דרך מלבוש". והחילוק הוא רק שלגבי קמיע כתב דאי"ז תכשיט שלו, משמע דכלפיו אינו תכשיט, ואילו בטלית ההתייחסות להגדרתה כתכשיט היא לכשעצמה.

כשהגעתי לדף סב לסוגיא דקמיע שמתי לב לדברי רש"י שהבאת, ולדמיון לרש"י הקודם, וחילקתי כמו שחילקת.
וכן כשלמדתי המשנה בדף סה:-סו. הקיטע יוצא בקב שלו דברי ר' מאיר ורבי יוסי אוסר, וברש"י סה: בד"ה יוצא בקב שלו. פירש"י דמנעל דידיה הוא, ובדף סו. בד"ה ור"י אוסר פירש"י דלאו תכשיט הוא.
ופשוט שמנעל הוא מלבוש, ואם ר"י ס"ל דזה לא נחשב מנעל  לכאורה הול"ל לרש"י לכתוב דלאו מלבוש הוא, הרי שגם שם רש"י משתמש בלשון תכשיט לגבי דבר שהוא מלבוש.


אישאחד
הודעות: 24
הצטרף: 20 יוני 2019, 00:15
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבת דף נח. טלית מקופלת ומונחת על כתפיו - וברש"י שם

שליחה על ידי אישאחד » 10 מאי 2020, 13:41

דווקא במנעל זה היה פחות פשוט לי שהגדרתו לבוש ולא תכשיט, בעיקר קב הקיטע. סנדל לכאורה נעשה להגנה מפגעי הקרקע בלבד. וכן מצינו כי מנעל נפרד משאר המלבושים, לגבי עמידה על אדמת קודש, "של נעלך". וכן לגבי חליצה וראה בדברי הנצי"ב שם (דברים כה, ט). וכן לגבי קנין סודר היו רגילים במנעל (רות ד, ז).


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1231
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 220 פעמים
קיבל תודה: 258 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבת דף נח. טלית מקופלת ומונחת על כתפיו - וברש"י שם

שליחה על ידי יושב אוהלים » 10 מאי 2020, 14:59

אישאחד כתב:
10 מאי 2020, 13:41
סנדל לכאורה נעשה להגנה מפגעי הקרקע בלבד
ולכן זה מלבוש אבל מה ענין תכשיט לזה?


אישאחד
הודעות: 24
הצטרף: 20 יוני 2019, 00:15
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבת דף נח. טלית מקופלת ומונחת על כתפיו - וברש"י שם

שליחה על ידי אישאחד » 10 מאי 2020, 15:09

זה יותר דומה לכלי שימושי.


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1231
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 220 פעמים
קיבל תודה: 258 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבת דף נח. טלית מקופלת ומונחת על כתפיו - וברש"י שם

שליחה על ידי יושב אוהלים » 10 מאי 2020, 15:24

אישאחד כתב:
10 מאי 2020, 15:09
זה יותר דומה לכלי שימושי.
מסתבר יותר שאם צריכים לבחור אם נעל הוא מלבושאו תכשיט זה יותר יכנס לגדר מלבוש מתכשיט.
וזכרוני בסוגיין שמצינו עוד דברים שמגינים על גוף האדם והנידון בהיתר הוצאתם הוא משום מלבוש.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “שבת”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים