שבת דף סז: - האי מאן דמיכסי שרגא דמשחא ומגלי נפטא קעבר משום בל תשחית

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1200
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 215 פעמים
קיבל תודה: 237 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

שבת דף סז: - האי מאן דמיכסי שרגא דמשחא ומגלי נפטא קעבר משום בל תשחית

שליחה על ידי יושב אוהלים » 12 מאי 2020, 15:34

שבת דף סז:
בגמ' אמר רב זוטרא האי מאן דמיכסי שרגא דמשחא ומגלי נפטא קעבר משום בל תשחית:
וברש"י דמכסי שרגא דמשחא. שעושה לו כיסוי למעלה ממהר לידלק: נפט. כשמגלין אותו האור הולך ונמשך אליו ומבעיר:

ובפי' המהרי"ץ חיות מציין לדברי הרמב"ם בפרק ו' מהלכות מלכים שכ' דכל שאר עניינים שנאמר בהם בל-תשחית חוץ מן אילן מאכל אינו רק מדבריהם.

וזה לשון הרמב"ם שם אחרי שכתב שם בהלכה ח' - אין קוצצין אילני מאכל שחוץ למדינה ואין מונעין מהם אמת המים כדי שייבשו שנאמר לא תשחית את עצה וכל הקוצץ לוקה ולא במצור בלבד אלא בכ"מ כל הקוצץ אילן מאכל דרך השחתה לוקה אבל קוצצין אותו אם היה מזיק אילנות אחרים או מפני שמזיק בשדה אחרים או מפני שדמיו יקרים לא אסרה תורה אלא דרך השחתה.
כתב בהלכה י' - ולא האילנות בלבד אלא כל המשבר כלים וקורע בגדים והורס בנין וסותם מעין ומאבד מאכלות דרך השחתה עובר בלא תשחית ואינו לוקה אלא מכת מרדות מדבריהם. עכ"ל הרמב"ם.

הרי שכל השחתה חוץ מבאילן מאכל, וכהא דסוגיין, במיכסי שרגא דמשחי או מגלי נפטא אינו עובר בבל-תשחית אלא מדבנן.

ולכאורה לפי דברי הרמב"ם הנ"ל צ"ע, שכתב שם הרמב"ם שאפילו בבל- תשחית דאילן מאכל לא אסרה תורה אלא דרך השחתה, וכן כתב גבי שאר בל-תשחית -  כל המשבר... וקורע... והורס... וסותם... ומאבד... דרך השחתה עובר בלא תשחית, וע"ז כתב דאינו לוקה אלא מכת מרדות מדרבנן. הרי דשלא בדרך השחתה אין בזה אפילו איסור דרבנן.
וא"כ קשה שהרי לכאורה נראה פשוט שמי שצריך להדליק נר ויכול להדליק נר של נפט ומשתמש במקומו בנר של שמן, גם אם שמן זית הוא הרבה יותר יקר מנפט, וגם אם אין לו שום סיבה למה הוא רוצה להליק בשמן ולא בנפט (כגון מחמת הריח וכדומה), אינו עובר בזה שהדליק את הנר במשהו יותר יקר באיסור בל-תשחית. והטעם בזה הוא משום דלמעשה אין בזה מעשה השחתה, אלא מעשה של השתמשות בשמן לצורך הדלקת הנר, ואף שהיה יכול לעשות אותו מעשה בדרך אחרת לכאורה אין זה נקרא דרך השחתה, ואין בזה אפילו איסור מדרבנן.
ולכאורה הוא הדין אם יש לו סוג אחד של שמן שדולק יותר זמן לאותו כמותשל שמן, והוא מדליק בסוג שמן שדולק יותר מהר וממילא נכבה יותר מהר, גם בזה לכאורה אינו עובר באיסור בל-תשחית, לא בגלל שהיה יכול להדליק את הנר ליותר זמן באותו כמות של שמן, אילו היה משתמש בסוג האחר של שמן, וגם לא בגלל שהשתמש ביותר שמן לאותו פרק זמן של הדלקה ממה שהיה נצרך לאותו זמן אם היה משתמש בסוג השני. והסברא בכל זה, כיון דלא אסרה תורה, ואף חכמים לא אסרו אלא בדרך השחתה, ולמעשה אין כאן דרך השחתה, אלא דרך הדלקה.
וא"כ צ"ב מה דאיתא הכא בסוגיין, שהמכסה את הנר של שמן, או המגלה את הנר של נפט, עובר על בל-תשחית, כיון שאילו לא היה עושה כן היה יכול להשתמש באותה כמות של שמן או של נפט למשך יותר זמן, הא לכאורה אין כאן מעשה של השחתה, אלא מעשה של הדלקת הנר, באופן שאילו לא היה עושה כן, היה יכול להשתמש בפחות שמן ונפט לאותו זמן בעירה, או שהיה מרויח יותר זמן בעירה באותה כמות של שמן ונפט, ולמה קאמר הכא דקעבר על בל-תשחית, הרי לא אסרה תורה אלא דרך השחתה. וצ"ע.
 


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 2326
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 325 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: שבת דף סז: - האי מאן דמיכסי שרגא דמשחא ומגלי נפטא קעבר משום בל תשחית

שליחה על ידי HaimL » 12 מאי 2020, 19:04

שוב להלכה ח', וראה שהגדרת דרך השחתה ברמב"ם, לאיסור בל תשחית, הוא כל איבוד ממון שאין בו צורך ותועלת, ממילא ה"ה לשמנ"ז ולנפט


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 1200
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 215 פעמים
קיבל תודה: 237 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבת דף סז: - האי מאן דמיכסי שרגא דמשחא ומגלי נפטא קעבר משום בל תשחית

שליחה על ידי יושב אוהלים » 12 מאי 2020, 19:25

HaimL כתב:
12 מאי 2020, 19:04
כל איבוד ממון שאין בו צורך ותועלת, ממילא ה"ה לשמנ"ז ולנפט
אבל היא גופא מה שהקשתי, דלכאורה זה לא נקרא ללא תועלת, שהרי יש לו מזה תועלת, והוא תועלת הדלקת הנר. ואף אם היה יכול לבחור בדרך אחרת להפיק אותה תועלת.

האם לדעתך גם בכל המיקרים האחרים שהבאתי (מדליק בשמן במקום בנפט, מדליק בשמן שבוער יותר מהר וכו') ג"כ יעבור על איסור בל תשחית.


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 2326
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 325 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: שבת דף סז: - האי מאן דמיכסי שרגא דמשחא ומגלי נפטא קעבר משום בל תשחית

שליחה על ידי HaimL » 12 מאי 2020, 19:58

יושב אוהלים כתב:
12 מאי 2020, 19:25
HaimL כתב:
12 מאי 2020, 19:04
כל איבוד ממון שאין בו צורך ותועלת, ממילא ה"ה לשמנ"ז ולנפט
אבל היא גופא מה שהקשתי, דלכאורה זה לא נקרא ללא תועלת, שהרי יש לו מזה תועלת, והוא תועלת הדלקת הנר. ואף אם היה יכול לבחור בדרך אחרת להפיק אותה תועלת.

האם לדעתך גם בכל המיקרים האחרים שהבאתי (מדליק בשמן במקום בנפט, מדליק בשמן שבוער יותר מהר וכו') ג"כ יעבור על איסור בל תשחית.
בהשקפה ראשונה, הייתי אומר שכן. אם יכול להדליק נר של נפט, והוא מדליק בשמנ"ז, ואין יתרון בשמנ"ז על פני הנפט, אז עובר על בל תשחית מדרבנן. אבל אחרי מעט מחשבה, יכול להיות שאין זה מוכרח. שאם מדליק בנפט או בשמן, לא מקרי השחתה כלל, שהרי בעלמא שניהם ראויים להדליק בהם. משא"כ בפסוק, שהעץ מאכל ראוי למאכל והעץ סרק ראוי לתשמיש אחר, ובכלל זה, לבנות ממנו מצור.
אבל מאן דמכסי משחא ומגלי נפטא, אינו עושה כדרך העולם כלל, שהרי אין בו יתרון לכיסויו ולגילויו, רק איבוד ממון בעלמא. ול"ד למי שי"ל נפטא ומדליק במשחא, שהרי סוף סוף עשה כדרך העולם.  
 


אין חכמה
משתמש ותיק
הודעות: 406
הצטרף: 21 אפריל 2020, 23:51
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 54 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבת דף סז: - האי מאן דמיכסי שרגא דמשחא ומגלי נפטא קעבר משום בל תשחית

שליחה על ידי אין חכמה » 12 מאי 2020, 22:00

יושב אוהלים כתב:
12 מאי 2020, 15:34
וא"כ קשה שהרי לכאורה נראה פשוט שמי שצריך להדליק נר ויכול להדליק נר של נפט ומשתמש במקומו בנר של שמן, גם אם שמן זית הוא הרבה יותר יקר מנפט, וגם אם אין לו שום סיבה למה הוא רוצה להליק בשמן ולא בנפט (כגון מחמת הריח וכדומה), אינו עובר בזה שהדליק את הנר במשהו יותר יקר באיסור בל-תשחית.
בגמ' שבת קמ: אי' דמי שאפשר לו לשתות שכר ושותה יין קעבר משום בל תשחית והיינו מפני שמקבל אותה תועלת ומבזבז חומר יקר יותר ולכאו' מבואר שיש בל תשחית כה"ג
[ואף שמסיימת הגמ' דלאו מילתא דבל תשחית דגופא עדיף הכוונה שיש תועלת ביין אף למי שלא רואה אותה בשימושו שערבים לו באותה מידה]

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “שבת”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] | 2 אורחים