שבת ע: העלם זה וזה בידו

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
אישאחד
הודעות: 24
הצטרף: 20 יוני 2019, 00:15
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 5 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

שבת ע: העלם זה וזה בידו

שליחה על ידי אישאחד » 15 מאי 2020, 01:50

לכאורה המו"מ כאן דומה לפלוגתא דרב ספרא ור"נ לעיל בע"א אי השגגה נקבעת לפי הפרישה או לפי השגגה לכשעצמה. וזהו לכאורה המו"מ בין רב אשי לרבינא, ולא בין רב נחמן לרבא, וא"כ הו"ל לר"נ לומר לרבא את מילותיו של רבינא.
ושמא הביאור דמשמע אפוא דר"נ לעיל פליג על רב ספרא רק לגבי הפרישה שאינה קובעת את השגגה, אבל השגגה כן קובעת, וכיון דשגג בשבת תו אי"ז שגגה במלאכות, והיינו כעין רב ספרא אך בלי החלק של הפרישה. וא"כ לית ליה הא דרבינא דקאמר לא שנא. וזהו דהשיב ר"נ לרבא העלם שבת בידו, דלעולם יהא העלם זה בידו ויעשה הכל אחד קודם חילוק מלאכות. 
ופליג עליה רבא דכל העלם יעמוד בפנ"ע לחייב חטאת, דהא שגגה והא שגגה, וזה דמי למסקנת ר"נ בסוגיא דלעיל, דשגגות טובא איכא. אך מאחר דהוא ללא הסברא של ר"נ שם בקושייתו על רב ספרא, ממילא נשאר אצלו בספק, דהיינו שר"נ חלק על רב ספרא רק בזה שהשמיט את הפרישה, אך גדר השגגה נשאר באופן זה שיש דבר הקובע את השגגה, ולא נדון רק על השגגה לכשעצמה, שזו לכאורה סברת רבינא בסוף דבריו "אלא לא שנא". 
אבל רבא הסתפק אי נימא כר"נ, או שהנידון הוא על השגגה לכשעצמה, וכעין המשמעות של דברי רבינא.
ורב אשי קאמר סברא חדשה, דהשגגה נגמרת רק בפרישה (ויתכן שיש משמעות לזה מרש"י כאן, ומהפרש לשונו בין פירושו לר"נ לעיל לבין פירושו לרב אשי כאן), ולכן הפרישה אינה רק מבררת כסברת רב ספרא, דעלה שייך לחלוק כדברי ר"נ לעיל דמתרוייהו קא פריש. אך כיון דהפרישה גומרת בפועל ומשלמת את השגגה, א"כ כשיפרוש משום חדא, הוי זו השגגה היחידה שנגמרה ונקבעה, ואף דשגג נמי באידך, לא סגי בתחילת שגגה לחוד, אלא בעינן נמי לסוף שגגה בפועל, דהיינו הפרישה.
ולפי זה רבינא קאמר ליה דלעולם אף הפרישה בפועל היא מחמת שתיהן, ואע"פ ששאלו אותו להדיא ואמר שהוא פורש רק מחמת אחת, אך כיון דבאמת אי אפשר להפרידן בפועל, א"כ לא בתר דבריו אזלינן אלא בתר גדר הפרישה בפועל כפי שהוא באמת. וסיים וקאמר אלא לא שנא, ולשון אלא לכאורה לא שייך לומר שהוא מסקנת הקושיא על דברי רב אשי ולשון דחיה, דלזה סגי בקושיא, וכמו דלרבא סגי הקושיא על ר"נ. ומשמע יותר דרבינא ס"ל כרב אשי דכל הנידון הוא רק משום הפרישה בפועל, ושהיא משלמת את השגגה, ודלא כר"נ ורבא. אך כיון דהפרישה באמת היא מחמת שתיהן, הרי שהוכרע הספק, ולא שנא, וחייב שגגות על זה וזה.

 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • סוגיית זה נהנה וזה לא חסר
  על ידי הלמדן » 16 יוני 2019, 22:51 » ב ש"ס ודף היומי
  3 תגובות
  202 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי זקן ויושב בישיבה
  16 יוני 2019, 23:14
 • בידו
  על ידי הלמדן » 16 יוני 2019, 22:02 » ב ש"ס ודף היומי
  1 תגובות
  153 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי h5247
  30 יוני 2019, 11:56
 • ברכות כ"ז מתפלל אדם של שבת בערב שבת ואומר קדושה על הכוס
  על ידי פרלמן משה » 28 ינואר 2020, 23:09 » ב ברכות
  17 תגובות
  195 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי פרלמן משה
  31 ינואר 2020, 12:06
 • כמה הערות במסכת שבת - שבת היא מלזעוק כו׳
  על ידי שמואל דוד » 24 מרץ 2020, 04:20 » ב שבת
  6 תגובות
  94 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יושב אוהלים
  24 מרץ 2020, 07:49
 • שכח משיב הרוח ומוה"ג בליל שבת, ושכח יעלה ויבא בליל שבת חוה"מ
  על ידי יושב אוהלים » 01 מאי 2020, 12:11 » ב בית המדרש
  15 תגובות
  119 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יושב אוהלים
  03 מאי 2020, 10:01

חזור אל “שבת”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח