שבת דף י: - הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 657
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 141 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

שבת דף י: - הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו

שליחה על ידי יושב אוהלים » 16 מרץ 2020, 11:22

דף י: בגמ' הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו שנאמר {שמות לא-יג} לדעת כי אני ה' מקדשכם, תניא נמי הכי לדעת כי אני ה' מקדשכם א''ל הקב''ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם:
וברש"י צריך להודיעו. מתן פלוני אתן לך וזהו דרך כבוד דשמא יתבייש לקבלה ומתוך כך מתרצין בדברים ואינו בוש בדבר, וכן אם נתנה בביתו שלא מידיעתו צריך להודיעו שמידו באה לו שמתוך כך יהא אוהבו:
לכאורה משמע מרש"י דלכתחילה אין לתת מתנה בלי להודיע מראש, וגם אם ידע המקבל בשעת נתינה שהוא הנותן, דשמא יתבייש לקבלה, ורק אם בדיעבד כבר נתן לו בביתו אז מודיעו אח"כ שמידו באה לו.
וצ"ע דאח"כ איתא בגמ' דבמילתא דעבידא לאגלויי אין צריך להודיע, וזה נאמר לגבי הא דקרן עור פני משה, שנאמר שם ולא ידע משה כי קרן עור פניו, וע"כ הכונה שעבידא לגלויי אחר כך, ואף דבשעת מתנה לא עבידא לגלויי, אם עבידי לגלויי אח"כ א"צ להודיעו, וא"כ כ"ש כשבעת מתנה ידע שהוא הנותן, וכגון שנותנו לתוך ידו, כ"ש שאין צריך להודיעו, ולמה אמרנו לעיל דלכתחילה אף אם ידע המקבל בשעת נתינה שהוא הנותן, מ"מ צריך להודיעו לפני כן.
ולכאורה לפי דברי רש"י הנ"ל תי' הגמ' עצמו צ"ב שאם הטעם שצריך להודיעו מראש הוא שמא יתבייש מלקבלו, מה מהני הא דעבידא לגלויי אח"כ מ"מ שמא יתבייש מלקבלו, ואמאי לא הודיעו הקב"ה למשה מתחילה שיתן לו מתנה זו של קרן עור פניו.


רב פפא
הודעות: 106
הצטרף: 31 ינואר 2020, 00:11
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 20 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבת דף י: - הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו

שליחה על ידי רב פפא » 16 מרץ 2020, 12:37

יושב אוהלים כתב:
16 מרץ 2020, 11:22
דף י: בגמ' הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו שנאמר {שמות לא-יג} לדעת כי אני ה' מקדשכם, תניא נמי הכי לדעת כי אני ה' מקדשכם א''ל הקב''ה למשה מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה ואני מבקש ליתנה לישראל לך והודיעם:
וברש"י צריך להודיעו. מתן פלוני אתן לך וזהו דרך כבוד דשמא יתבייש לקבלה ומתוך כך מתרצין בדברים ואינו בוש בדבר, וכן אם נתנה בביתו שלא מידיעתו צריך להודיעו שמידו באה לו שמתוך כך יהא אוהבו:
לכאורה משמע מרש"י דלכתחילה אין לתת מתנה בלי להודיע מראש, וגם אם ידע המקבל בשעת נתינה שהוא הנותן, דשמא יתבייש לקבלה, ורק אם בדיעבד כבר נתן לו בביתו אז מודיעו אח"כ שמידו באה לו.
וצ"ע דאח"כ איתא בגמ' דבמילתא דעבידא לאגלויי אין צריך להודיע, וזה נאמר לגבי הא דקרן עור פני משה, שנאמר שם ולא ידע משה כי קרן עור פניו, וע"כ הכונה שעבידא לגלויי אחר כך, ואף דבשעת מתנה לא עבידא לגלויי, אם עבידי לגלויי אח"כ א"צ להודיעו, וא"כ כ"ש כשבעת מתנה ידע שהוא הנותן, וכגון שנותנו לתוך ידו, כ"ש שאין צריך להודיעו, ולמה אמרנו לעיל דלכתחילה אף אם ידע המקבל בשעת נתינה שהוא הנותן, מ"מ צריך להודיעו לפני כן.
ולכאורה לפי דברי רש"י הנ"ל תי' הגמ' עצמו צ"ב שאם הטעם שצריך להודיעו מראש הוא שמא יתבייש מלקבלו, מה מהני הא דעבידא לגלויי אח"כ מ"מ שמא יתבייש מלקבלו, ואמאי לא הודיעו הקב"ה למשה מתחילה שיתן לו מתנה זו של קרן עור פניו.
רש"י מביא ב' טעמים לב' מקרים.
כשנותן לידו, מודיעו משום שמא לא יתרצה. וכשנותן לו בעקיפין, יודיעו כדי שידע מי נתן.
הגמ' במילתא דעבידא לאגלויי התייחסה למקרה השני שנתן לו בלא ידיעתו דמשה.
אומנם עדיין צ"ב שאילתך השניה.
 


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 657
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 141 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבת דף י: - הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו

שליחה על ידי יושב אוהלים » 16 מרץ 2020, 13:29

רב פפא כתב:
16 מרץ 2020, 12:37
אומנם עדיין צ"ב שאילתך השניה.
הכל דיברתי על היכן שנותן לו ללא ידיעתו, רק באתי להוכיח שלא מהני מה שידע אחר כך.


עמנואל
משתמש ותיק
הודעות: 284
הצטרף: 11 אפריל 2019, 21:55
נתן תודה: 145 פעמים
קיבל תודה: 59 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבת דף י: - הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו

שליחה על ידי עמנואל » 16 מרץ 2020, 16:40

נלע"ד שרש"י פירש בתחילה שההודעה לפני הנתינה דומיא דשבת והסיבה גם מחמת בושה, וע"ז הקשה התלמוד מקרן עור פניו ששם ה' לא הודיעו כדי למנוע בושה ולהרבות אהבה. ותירץ דעבידא לאגלויי שאני, כלומר הא דצריך להודיעו היינו כדי להרבות אהבה.
ועתה צריך להבין מדוע בשבת הודיעו לפני. ואולי גם למסקנה יותר טוב להודיע לפני כדי שלא יתבייש, אלא שאחרי זה ממש מעכב.
ומעניין שרשב"ג למד מההודעה על השבת את ההודעה לתינוק אחרי הנתינה - למרות שעל השבת הודיע לפני כן.


רב פפא
הודעות: 106
הצטרף: 31 ינואר 2020, 00:11
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 20 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבת דף י: - הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו

שליחה על ידי רב פפא » 16 מרץ 2020, 22:25

עמנואל כתב:
16 מרץ 2020, 16:40
ומעניין שרשב"ג למד מההודעה על השבת את ההודעה לתינוק אחרי הנתינה - למרות שעל השבת הודיע לפני כן.
חזרה
התשובה לזה היא, שבהודעה בנתינה לפני, כלולים שני העניינים.
גם הרבות אהבה וגם מניעת בושה.
(ובנתינת הפת, האופציה היחידה הייתה הודעה שלאחר מעשה, שהרי האמא לא כאן.)


עמנואל
משתמש ותיק
הודעות: 284
הצטרף: 11 אפריל 2019, 21:55
נתן תודה: 145 פעמים
קיבל תודה: 59 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שבת דף י: - הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו

שליחה על ידי עמנואל » 16 מרץ 2020, 23:48

רב פפא כתב:
16 מרץ 2020, 22:25
עמנואל כתב:
16 מרץ 2020, 16:40
ומעניין שרשב"ג למד מההודעה על השבת את ההודעה לתינוק אחרי הנתינה - למרות שעל השבת הודיע לפני כן.
חזרה
התשובה לזה היא, שבהודעה בנתינה לפני, כלולים שני העניינים.
גם הרבות אהבה וגם מניעת בושה.
(ובנתינת הפת, האופציה היחידה הייתה הודעה שלאחר מעשה, שהרי האמא לא כאן.)
אך יש להקשות, מניין מניין דגם משום הרביית אהבה קאתי ולא רק משום מניעת בושה. אולם תשובה חילופית תהיה לפי חשבון הסוגיה, שמוכח מקירון הפנים שא"צ להודיע מפני הבושה, ועל כן ילפינן מהודעה על השבת רק הודעה המובילה להרביית אהבה ותו לא 
 


אפי
הודעות: 2
הצטרף: 17 מרץ 2020, 02:43
קיבל תודה: 1 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: שבת דף י: - הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו

שליחה על ידי אפי » 17 מרץ 2020, 02:50

גם אני התקשיתי בזה, ולכאורה הנפק"מ במקום שיודע שלא יתבייש, מנסיון העבר, אך עדיין צריך להודיעו. 
ברור איפה, שכאשר הבורא יתברך נותן מתנה לא שייך כלל הטעם של בושה, ואין לנו ללמוד משם אלא את הטעם השני של הודעת ערך ושווי המתנה להרבות אהבה, ובזה תלוי אם עתיד לידע מעמו אם לאו

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “שבת”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח