הנהלת "פורום לתורה" מאחלת לכל חו"ר שנה טובה ומתוקה, שנת בריאות ושלווה. שימלא ה' לבנו משאלות טובות, וימלא משאלות לבנו לטובה. אכי"ר

חוס ורחם


פותח הנושא
י.ק
הודעות: 74
הצטרף: 23 יוני 2019, 20:55
קיבל תודה: 18 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

חוס ורחם

שליחה על ידי י.ק » 15 ספטמבר 2020, 14:07

המלבי"ם בפרשת עקב (פרק ז פסוק טז) וכן בספר נפשי חולת אהבתך (עמידה דף שיב) בשם ר' אברהם בן הגר"א, ביאור שיש הבדל בין חוס לרחם. שחוס הוא שחס מלהשחית דבר שיש לו בו צורך. ורחם הוא מצד שפלות המרוחם. וזה שאנו מתפללים חוס מצד שאנחנו החומר ואתה יוצרנו. ורחם מצד שאנחנו דבקה לארץ בטננו. (אשמח אם אפשר להעלות את הספר הזה או לפחות צילום של העמוד הזה).
לפי זה כתב בספר תיקון תפלה בהערות נשמת חיים (לרי"ח מזרחי עמ' 199) דיוצא שלא נכון לומר בברכת שמע קולנו- אב הרחמן חוס ורחם עלינו. כי כיון שלא מצינו שאומרים המרחם חוס, אלא רק המרחם רחם. וכל הראשונים דגרסי חוס ורחם לא גרסי אב הרחמן.
 השאלה היא האם יש פירוש אחר לחוס ורחם, ועוד אם אכן לא מצינו בשום מקום המרחם חוס.  


חייל של הרבי
הודעות: 255
הצטרף: 15 יולי 2020, 08:17
נתן תודה: 240 פעמים
קיבל תודה: 70 פעמים
סטטוס: מחובר

Re: חוס ורחם

שליחה על ידי חייל של הרבי » 15 ספטמבר 2020, 14:22

לא כ"כ הבנתי שאלתך, הרי גם אם יש פירוש אחר למילה 'חוס', או ל'רחם', הן תמיד תהיינה שתי מילים שונות עם משמעויות שונות (כפשוט), וקושיית ה'נשמת חיים' תישאר.


יראתי בפצותי
הודעות: 516
הצטרף: 27 יוני 2019, 22:08
נתן תודה: 103 פעמים
קיבל תודה: 143 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חוס ורחם

שליחה על ידי יראתי בפצותי » 15 ספטמבר 2020, 14:27

חייל של הרבי כתב:
15 ספטמבר 2020, 14:22
לא כ"כ הבנתי שאלתך, הרי גם אם יש פירוש אחר למילה 'חוס', או ל'רחם', הן תמיד תהיינה שתי מילים שונות עם משמעויות שונות (כפשוט), וקושיית ה'תיקון תפילה' תישאר.
בהחלט יתכן, שמילים נרדפות, הם שני מילים שמשמעותם ממש אחת. ואמנם רבים מהמדקדקים האחרונים לא הלכו בדרך זו, אך רש"י כותב שדרך אדם המקונן לחזור על דבריו פעמים רבות, ומוכיח מאיוב פרק ג' יעו"ש.
לצערי אינני זוכר איפה רש"י, אך מוכח מדבריו בפשטות שמילים נרדפות זה הכפלת הדבר במילים שונות, ולא משמעויות שונות.
 


חייל של הרבי
הודעות: 255
הצטרף: 15 יולי 2020, 08:17
נתן תודה: 240 פעמים
קיבל תודה: 70 פעמים
סטטוס: מחובר

Re: חוס ורחם

שליחה על ידי חייל של הרבי » 15 ספטמבר 2020, 14:34

יראתי בפצותי כתב:
15 ספטמבר 2020, 14:27
חייל של הרבי כתב:
15 ספטמבר 2020, 14:22
לא כ"כ הבנתי שאלתך, הרי גם אם יש פירוש אחר למילה 'חוס', או ל'רחם', הן תמיד תהיינה שתי מילים שונות עם משמעויות שונות (כפשוט), וקושיית ה'תיקון תפילה' תישאר.
בהחלט יתכן, שמילים נרדפות, הם שני מילים שמשמעותם ממש אחת. ואמנם רבים מהמדקדקים האחרונים לא הלכו בדרך זו, אך רש"י כותב שדרך אדם המקונן לחזור על דבריו פעמים רבות, ומוכיח מאיוב פרק ג' יעו"ש.
לצערי אינני זוכר איפה רש"י, אך מוכח מדבריו בפשטות שמילים נרדפות זה הכפלת הדבר במילים שונות, ולא משמעויות שונות.

לא התכוונתי מצד שאסור שתהיה מילה מיותרת בלשה"ק, אלא מצד הכפילות 'חוס ורחם' שזה שני דברים שונים. האם באיוב הכפילות היא באופן כזה כמו 'חוס ורחם'?
 


יראתי בפצותי
הודעות: 516
הצטרף: 27 יוני 2019, 22:08
נתן תודה: 103 פעמים
קיבל תודה: 143 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חוס ורחם

שליחה על ידי יראתי בפצותי » 15 ספטמבר 2020, 14:55

כן. עיי"ש כמה צורות יש למילה חושך.


גבריאל פולארד
הודעות: 701
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 1140 פעמים
קיבל תודה: 371 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חוס ורחם

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 15 ספטמבר 2020, 15:41

לכאו' יש ליישב קושית התיקון תפילה ע''פ המאמר המצ"ב (שאין לי מושג מי כתב אותו) שרוצה להוכיח שאב הרחמן אין הכרח לפרשו מלשון רחמים אלא מלשון אהבה.
(@הכהן לתשומת לבך)


הרחמן – רחמיך
יש לברר מה פירוש המילים "הרחמן" ו"רחמיך".
הָרַחֲמָן
אמרו חז"ל (תענית ח' ב') "בימי רבי שמואל בר נחמני הוה כפנא ומותנא, אמרי היכי נעביד ניבעי רחמי אתרתי לא אפשר", ברחמים מבקשים רק על דבר אחד אין שתי בקשות ברחמים, ובברכת המזון מבקשים כמה וכמה בקשות. אם הרחמן פירושו רחמים איך מבקשים יותר מבקשה אחת?
חז"ל אומרים (בבא קמא נ' א') "אמר ר' חנינא כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן הוא יותרו חייו שנאמר (דברים ל"ב ד') "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט". ושואלים הרי כתוב שהקב"ה ויתר לישראל על מעשה העגל? ומתרצים כתוב (שמות כ"ג ה') "כי תראה חמור שנאך רובץ וגו'" דורשים חז"ל (בבא מציעא ל"ג א') רובץ ולא רבצן" רובץ פירושו חד פעמי רבצן פירושו דבר קבוע. הקב"ה הוא רחום ומוותר אבל בדין (וכן רש"י דברים ג', כ"ד ה' אלהים - רחום בדין) לא כקבוע, רחמן פירושו קבוע, וזה אינו.
בערוך השולחן (אורח חיים סימן קפ"ז), "כי אין שם רחמים נופל אלא במקום שמדת הדין שורה".
ועוד, נאמר בשו"ע (או"ח סימן קס"ז ס"י) "אם במקום ברכת המוציא בירך שהכל נהיה בדברו, או שאמר בריך רחמנא מלכא מאריה דהאי פיתא יצא". וכתב במשנה ברורה (ס"ק נ"א) "כיון שיש שם ומלכות דמלת רחמנא קאי במקום השם (שכן היו קורין אותו בבבל) ומלת מלכא הוא מלכות". ותרגום של "רחום" הוא "רחמנא".
ובשער הציון הביא וז"ל "אבל אם אמר הרחמן מסתברא דלא יצא, שזה אינו שמו של הקדוש ברוך הוא, וכן מוכח בשולחן ערוך הגר"ז ". ואם נאמר ש"הרחמן" נגזר מהמילה "רחום" מדוע אינו שמו של הקב"ה?
ועוד, רש"י מפרש על הפסוק (תהלים י"ח, ב') "וַיֹּאמַר אֶרְחָמְךָ יְהוָה חִזְקִי". "ארחמך - אאהבך כדמתרגם ואהבת לרעך (ויקרא י"ט) ותרחם" וכך גם מפרש הרד"ק.
ועוד, בברכות קריאת שמע אומרים "אבינו אב הרחמן, המרחם רחם עלינו". אם הרחמן פירושו המרחם יוצא איפוא שאומרים כך "אבינו אב המרחם המרחם רחם עלינו".
ועוד הראו לי בחידושי הגרי"ז סימן ו פרשת נח (ח', א') "ויעבר אלקים רוח על הארץ וישכו המים, ופירש"י רוח תנחומים והנחה עברה לפניו. על הארץ - על עסקי הארץ עכ"ל. וצ"ב מה לשון "ויעבר" שייך בזה. והנראה ע"פ מה שביאר הגר"ח זצ"ל הפייט בר"ה "לפועל רחמיו בדין", דהנה לגבי השי"ת לא שייך לייחס אליו שום מאורע גופני, כמש"כ הרמב"ם בפ"א מיסודי התורה, לזה אי אפשר לומר שהש"י רחמן והוא מרחם, ורק כשהשי"ת רואה בדין שצריך רחמים מהנהגת העולם. הרי הוא פועל רחמים. והעולם מתקיים עליהם, וכמו"כ כאן אמר "ויעבר" שרוח תנחומים והנחה על עסקי הארץ עברה לפניו. פירוש רוח תנחומים שדבר זה נוצר זה עתה לעסקי הארץ שנפעל על ידו שיהיה רוח תנחומים, והבן כי עמוק הוא", עכ"ל.
ומה שאומרים בתפילת יוה"כ "מחלן – וסלחן", אכן הקב"ה סלחן ומחלן, לאחר שמבקשים ממנו סליחה ומחילה מהותו של הקב"ה סלחן ומחלן, אבל רחמן וותרן שזה ללא בקשה מצד שני א"א לומר על הקב"ה כן.
וכן בספר חרדים (מצוות לא תעשה פרק ז) כותב, וז"ל: "בקשה אחרת על היחוד וחשק האהבה מיוסדת על ארבעה אותיות שבשם, ומתחיל ידיד נפש אב הרחמן". שיר אהבה וערגה להקב"ה וקוראים לקב"ה בשם "הרחמן".
רחמיך
"חן חסד ורחמים", כך הוא סדר הדרגות, הדרגה הגבוהה היא "חן" לאחר מכן "חסד" ולבסוף "רחמים", כך הסדר.
כאשר המילים "רחמיך וחסדיך" מגיעים במשפט אחד. תמיד "רחמיך" יופיע לפני "חסדיך", אם הסדר כמו שאמרנו קודם חסד ואח"כ רחמים, דבר זה צריך ביאור.
"כמו שכבש א"א את רחמיו לעשות וכו', כן יכבשו רחמיך וכו'. כאשר יש מצב רגיל אבא לא מרחם על ילדיו.
"לא תכלא רחמיך ממני חסדך וכו', זכור רחמיך וכו' וחסדיך וכו'". האם הבקשה היא שהקב"ה כל הזמן ירחם עלינו (שנהיה מסכנים כל הזמן). איך אפשר לזכור רחמים, רחמים הוא דבר שבא בזמן שהזולת צריך רחמים ואח"כ שוכחים מזה.
ונראה שיש שני סוגי רחמים. א. רחמים הבאים מפני שפלות מצבו של הזולת על ידי ראית כאבו או דלותו, אלה רחמים של רחמנות, חסד ורחמים, הם שלב שאחרי החסד. ב. יש רחמים הבאים מפני אהבת הזולת, רחמים וחסד, הם שלב שלפני החסד.
לכן נוכל לפרש "הרחמן – האוהב" "רחמיך – אהבתך או אהבותיך".


אבר כיונה
הודעות: 779
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 177 פעמים
קיבל תודה: 258 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חוס ורחם

שליחה על ידי אבר כיונה » 15 ספטמבר 2020, 16:07

חייל של הרבי כתב:
15 ספטמבר 2020, 14:22
קושיית ה'תיקון תפילה'
גבריאל פולארד כתב:
15 ספטמבר 2020, 15:41
קושית התיקון תפילה

צ"ל ה'נשמת חיים', שזה ההערות לספר 'תיקון תפילה', ששם מובא כל המו"מ בזה, ולא ב'תיקון תפילה' עצמו.


מבולבל
הודעות: 170
הצטרף: 18 אוגוסט 2020, 11:29
נתן תודה: 51 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: חוס ורחם

שליחה על ידי מבולבל » 15 ספטמבר 2020, 21:28

י.ק כתב:
15 ספטמבר 2020, 14:07
המלבי"ם בפרשת עקב (פרק ז פסוק טז) וכן בספר נפשי חולת אהבתך (עמידה דף שיב) בשם ר' אברהם בן הגר"א, ביאור שיש הבדל בין חוס לרחם. שחוס הוא שחס מלהשחית דבר שיש לו בו צורך. ורחם הוא מצד שפלות המרוחם. וזה שאנו מתפללים חוס מצד שאנחנו החומר ואתה יוצרנו. ורחם מצד שאנחנו דבקה לארץ בטננו. (אשמח אם אפשר להעלות את הספר הזה או לפחות צילום של העמוד הזה).
לפי זה כתב בספר תיקון תפלה בהערות נשמת חיים (לרי"ח מזרחי עמ' 199) דיוצא שלא נכון לומר בברכת שמע קולנו- אב הרחמן חוס ורחם עלינו. כי כיון שלא מצינו שאומרים המרחם חוס, אלא רק המרחם רחם. וכל הראשונים דגרסי חוס ורחם לא גרסי אב הרחמן.
 השאלה היא האם יש פירוש אחר לחוס ורחם, ועוד אם אכן לא מצינו בשום מקום המרחם רחם.  

אם הבנתי נכון את דבריך אז נראה לי שצריך לתקן: המרחם חוס
המרחם רחם מצאנו בברכת אבינו אב הרחמן המרחם רחם עלינו.


פותח הנושא
י.ק
הודעות: 74
הצטרף: 23 יוני 2019, 20:55
קיבל תודה: 18 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חוס ורחם

שליחה על ידי י.ק » 16 ספטמבר 2020, 09:08

מבולבל כתב:
15 ספטמבר 2020, 21:28
שצריך לתקן: המרחם חוס
תוקן למעלה, תודה על ההערה
השאלה היא האם יש אפשרות על פי הדקדוק או שמצינו מקומות כאלו לומר אב הרחמן חוס ורחם

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא

חזור אל “סידור התפילה”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח