דף 4 מתוך 4

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

נשלח: 09 נובמבר 2018, 13:41
על ידי אלימלך
"מלך עוזר ומושיע ומגן"
יש לבאר עוזר - היינו קודם שהגיע הצרה [כשהיה צריך רק עזרה להינצל]
ומושיע - זה כאשר הצרה כבר סובבה את האדם, וה' הושיע אותו מהצרה.
ומגן - מדובר כאשר האדם כבר בתוך הצרה, והקב"ה שומר עליו ומגן.
וראיה מהמדרש שבשעה שהוציא הקב"ה את אברהם מאור כשדים פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך מגן אברהם

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

נשלח: 09 נובמבר 2018, 14:50
על ידי דרומאי
אלימלך כתב:"מלך עוזר ומושיע ומגן"
יש לבאר עוזר - היינו קודם שהגיע הצרה [כשהיה צריך רק עזרה להינצל]
ומושיע - זה כאשר הצרה כבר סובבה את האדם, וה' הושיע אותו מהצרה.
ומגן - מדובר כאשר האדם כבר בתוך הצרה, והקב"ה שומר עליו ומגן.
וראיה מהמדרש שבשעה שהוציא הקב"ה את אברהם מאור כשדים פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך מגן אברהם
בפשוטו מגן מיירי קודם בא הצרה, ומושיע מתוך הצרה. והראיה מהמדרש צ''ע, ועצם דברי המדרש נמי צ''ע דהרי אנכי מגן לך נאמר לו בברית בין הבתרים.

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

נשלח: 14 נובמבר 2018, 15:04
על ידי אלימלך
"ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי קל מלך נאמן ורחמן אתה"
נראה ביאורו [לגורסים ורחמן] שרומז לדברי חז"ל שנבואה טובה לא מתבטלת וכן לגמ' שכל דיבור ודיבור לטובה שיצא מפי הקב"ה אפ' על תנאי אינו חוזר בו.

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

נשלח: 14 נובמבר 2018, 20:29
על ידי בהמה-המקשה
אלימלך כתב:"מלך עוזר ומושיע ומגן"
יש לבאר עוזר - היינו קודם שהגיע הצרה [כשהיה צריך רק עזרה להינצל]
ומושיע - זה כאשר הצרה כבר סובבה את האדם, וה' הושיע אותו מהצרה.
ומגן - מדובר כאשר האדם כבר בתוך הצרה, והקב"ה שומר עליו ומגן.
וראיה מהמדרש שבשעה שהוציא הקב"ה את אברהם מאור כשדים פתחו מלאכי השרת ואמרו ברוך מגן אברהם
להביא גאולה יש את פירוש זה בשם ר' אליהו דושניצר רק דומני שמתחלף המגן והעוזר

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

נשלח: 14 נובמבר 2018, 22:31
על ידי אלימלך
אתה מתכוין לפירושו הנודע של השיח יצחק שמפרש שמלך עוזר ומושיע - מיירי כשיש צרה - 'עוזר' זה רק עזרה יחד עם השתדלות של האדם, 'מושיע' בלי השתדלות, 'מגן' לפני בא הצרה.
אולם אני רציתי לחדש פי' אחר

Re: אשכול לכתיבת ביאורים יפים בתפילה {גם בלי קושיות או הערות} רק ביאורים

נשלח: 15 נובמבר 2018, 00:01
על ידי בהמה-המקשה
אלימלך כתב:אתה מתכוין לפירושו הנודע של השיח יצחק שמפרש שמלך עוזר ומושיע - מיירי כשיש צרה - 'עוזר' זה רק עזרה יחד עם השתדלות של האדם, 'מושיע' בלי השתדלות, 'מגן' לפני בא הצרה.
אולם אני רציתי לחדש פי' אחר
אכן הבנתי היטב כונתך ואיני רואה איך הבנת בדברי את פירוש השיח יצחק והתכונתי לפירושך דהיינו בשלבי הצרה
ואולי מישהו יעלה כאן את דברי ר' אליהו דושניצר שהובאו בתוך סיפור עליו אך איני זוכר כרגע היכן ונראה לי שבחיפוש באוצר החכמה מצאתי את זה פעם