מה נחשב תפילה בציבור?


פותח הנושא
שלומי טויסיג
הודעות: 555
הצטרף: 16 ינואר 2020, 22:08
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 89 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מה נחשב תפילה בציבור?

שליחה על ידי שלומי טויסיג » 17 פברואר 2020, 02:27

הנה מצוות תפילה בציבור היא להתחיל מתפילת שמו"ע בשווה עם הציבור. ופעמים רבות שלא מספיקים להתחיל בשווה עם הציבור (ובפרט במעריב) וכתב ע"ז בשלמת חיים (סי' רי"ח( שמספיק שהתחיל ברכות ק"ש עם הציבור, ונחשב כמאריך בתפילתו ואין בכך חסרון בתפילה בציבור.
ולפ"ז ראוי לדקדק להתחיל ברכות ק"ש של מעריב בשווה לציבור ולא לאחרים [ונפק"מ בסיום שיחה או שיעור, שאם אין בו משום "בל תשקצו", עדיף להתחיל ברכות ק"ש עם הציבור כדי שיועיל לו לתפילה בציבור גם אם לא יספיק ממש בשווה. [וכע"ז חידש בשע"ת (סי' נ"ה סק"א) שמי שמתפלל פסד"ז כמונה מעות אין לו לדלג בשביל תפילה בציבור]


עפר תלמידי חכמים
הודעות: 21
הצטרף: 06 מאי 2020, 18:01
נתן תודה: 2 פעמים
קיבל תודה: 4 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מה נחשב תפילה בציבור?

שליחה על ידי עפר תלמידי חכמים » 30 ספטמבר 2020, 14:14

שלומי טויסיג כתב:
17 פברואר 2020, 02:27
הנה מצוות תפילה בציבור היא להתחיל מתפילת שמו"ע בשווה עם הציבור. 

הדבר מוסכם לכל הדעות ?
ואם הדבר כן 70% מכל מנין בשטיבלאך אינם מתפללים בציבור אתמהה !


משה אמת
הודעות: 740
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 19:13
נתן תודה: 281 פעמים
קיבל תודה: 136 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה נחשב תפילה בציבור?

שליחה על ידי משה אמת » 30 ספטמבר 2020, 15:50

עפר תלמידי חכמים כתב:
30 ספטמבר 2020, 14:14
שלומי טויסיג כתב:
17 פברואר 2020, 02:27
הנה מצוות תפילה בציבור היא להתחיל מתפילת שמו"ע בשווה עם הציבור. 

הדבר מוסכם לכל הדעות ?
ואם הדבר כן 70% מכל מנין בשטיבלאך אינם מתפללים בציבור אתמהה !
אני לא מכיר את הסוגיא, אבל ראיתי בשנה האחרונה מאמר מקיף (כמדומני מהרב זנגר, בעלון שיוצא ע"י שכונת רמות א' בירושלים, יתכן שאני טועה), הסותר תזה זו מכל וכל, ושאין שום בסיס שזה קשור לתחילת התפילה, אלא כל חלק מהתפילה שמתפללים כשיש עשרה שמתפללים זה בציבור, ומי שמסיים באיחור כשאין י' התפלל חצי תפילה ביחיד.
הדברים שאני מצטט הם לאחר עיון מקופיא, ובמחילה אם טעיתי בהבנת הדברים.
 


מ.ה.
הודעות: 364
הצטרף: 01 נובמבר 2019, 09:23
נתן תודה: 27 פעמים
קיבל תודה: 107 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מה נחשב תפילה בציבור?

שליחה על ידי מ.ה. » 30 ספטמבר 2020, 16:39

משה אמת כתב:
30 ספטמבר 2020, 15:50
עפר תלמידי חכמים כתב:
30 ספטמבר 2020, 14:14
שלומי טויסיג כתב:
17 פברואר 2020, 02:27
הנה מצוות תפילה בציבור היא להתחיל מתפילת שמו"ע בשווה עם הציבור. 

הדבר מוסכם לכל הדעות ?
ואם הדבר כן 70% מכל מנין בשטיבלאך אינם מתפללים בציבור אתמהה !
אני לא מכיר את הסוגיא, אבל ראיתי בשנה האחרונה מאמר מקיף (כמדומני מהרב זנגר, בעלון שיוצא ע"י שכונת רמות א' בירושלים, יתכן שאני טועה), הסותר תזה זו מכל וכל, ושאין שום בסיס שזה קשור לתחילת התפילה, אלא כל חלק מהתפילה שמתפללים כשיש עשרה שמתפללים זה בציבור, ומי שמסיים באיחור כשאין י' התפלל חצי תפילה ביחיד.
הדברים שאני מצטט הם לאחר עיון מקופיא, ובמחילה אם טעיתי בהבנת הדברים.

השו"ע בסי' קט' כותב שמי שלא התחיל תפילתו עם הציבור (וכ' המ"ב שהיה עומד אז בברכות ק"ש), לא יכול להתחיל שמו"ע אא"כ יספיק לגמור עד שיגיע ש"ץ לקדושה. 
והחזו"א ביאר העניין שמכיוון שלא תחיל עם הציבור, אינו נקרא ממש תפילה בציבור, ואסור לו להפסיד קדושה בשביל כך.
 


זוזו
הודעות: 323
הצטרף: 11 דצמבר 2017, 00:51
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 75 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה נחשב תפילה בציבור?

שליחה על ידי זוזו » 13 אוקטובר 2020, 15:20

מ.ה. כתב:
30 ספטמבר 2020, 16:39
משה אמת כתב:
30 ספטמבר 2020, 15:50
עפר תלמידי חכמים כתב:
30 ספטמבר 2020, 14:14


הדבר מוסכם לכל הדעות ?
ואם הדבר כן 70% מכל מנין בשטיבלאך אינם מתפללים בציבור אתמהה !
אני לא מכיר את הסוגיא, אבל ראיתי בשנה האחרונה מאמר מקיף (כמדומני מהרב זנגר, בעלון שיוצא ע"י שכונת רמות א' בירושלים, יתכן שאני טועה), הסותר תזה זו מכל וכל, ושאין שום בסיס שזה קשור לתחילת התפילה, אלא כל חלק מהתפילה שמתפללים כשיש עשרה שמתפללים זה בציבור, ומי שמסיים באיחור כשאין י' התפלל חצי תפילה ביחיד.
הדברים שאני מצטט הם לאחר עיון מקופיא, ובמחילה אם טעיתי בהבנת הדברים.
השו"ע בסי' קט' כותב שמי שלא התחיל תפילתו עם הציבור (וכ' המ"ב שהיה עומד אז בברכות ק"ש), לא יכול להתחיל שמו"ע אא"כ יספיק לגמור עד שיגיע ש"ץ לקדושה. 
והחזו"א ביאר העניין שמכיוון שלא תחיל עם הציבור, אינו נקרא ממש תפילה בציבור, ואסור לו להפסיד קדושה בשביל כך.

וגם בביה"ל שם בסי' קט כ' שמי שלא התחיל עם הציבור ממש "דאפשר דזה לאו תפלת צבור גמורה מקרי מאחר שלא התחיל עמהן בשוה "

 


מבני ברק
הודעות: 123
הצטרף: 09 דצמבר 2018, 17:30
נתן תודה: 48 פעמים
קיבל תודה: 25 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה נחשב תפילה בציבור?

שליחה על ידי מבני ברק » 13 אוקטובר 2020, 16:14

בא”א בוטשאטש נ”ב, סובר שהתפילה עם חזרת הש”ץ נחשבת כתפילה במניין, וכן דעת חת”ס. וכ”כ בכה”ח צ, סג, ויבי”א ב, ז, ונראה שכך דעת רוה”פ. לעומת זאת דעת פמ”ג א”א נב, א; קט, ד, וכך אפשר להבין מרמ”א קט, ב, שעיקר תפילה במניין שעשרה יתפללו יחד בלחש. וכ”כ באג”מ או”ח ג, ט. וכך משמע לכאורה ממ”ב צ, כח; נב, ו. אמנם בבית ברוך יט, לה, מסר עדות שהחפץ חיים עצמו היה נוהג להתפלל עם החזן כדי שלא ימתינו לו. לסיכום, טוב להשתדל להתפלל עם הציבור בלחש לצאת ידי כולם, אבל גם התפילה עם החזן נחשבת כתפילה בציבור לרוה”פ.
עוד יש לציין, שמשמע ממ”ב סו, לה, שהמעלה הגדולה של תפילה בציבור הוא שיתחיל להתפלל עמידה עם הציבור ביחד (בבאו”ה קט, א, ‘הנכנס’, כתב על מי שאינו מתחיל בשווה עם הציבור, שאפשר ד”לאו תפילת ציבור גמורה מקרי”, ובבאו”ה שאחריו כתב בשם פמ”ג על המתחיל אחרי הציבור “ציבור זה גרע במקצת מאחריני, משום דבא באמצע”). אמנם רוה”פ כתבו, שגם אם מקדים בכמה ברכות או מאחר בכמה ברכות נחשב כמתפלל במניין (כ”כ ביבי”א ב, ז, עפ”י פר”ח ועוד. ועיין באשי ישראל ח, כ, והערה נא. ושם יב, ז-ט).
הועתק מספר פניני הלכה


מבני ברק
הודעות: 123
הצטרף: 09 דצמבר 2018, 17:30
נתן תודה: 48 פעמים
קיבל תודה: 25 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה נחשב תפילה בציבור?

שליחה על ידי מבני ברק » 13 אוקטובר 2020, 16:18

שו"ת חתם סופר (קובץ תשובות ד) כתוב שעיקר התפילה בציבור היא חזרת הש"ץ, ולכן אם אירע שאיחר ומתפלל ביחד עם הש"ץ, אומר קדושה עמו, וזהו עיקר תפילה בציבור, ולא תיקנו תפילת לחש, אלא כדי שיסדיר הש"ץ תפילתו.


מ.ה.
הודעות: 364
הצטרף: 01 נובמבר 2019, 09:23
נתן תודה: 27 פעמים
קיבל תודה: 107 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: מה נחשב תפילה בציבור?

שליחה על ידי מ.ה. » 13 אוקטובר 2020, 16:25

זוזו כתב:
13 אוקטובר 2020, 15:20
מ.ה. כתב:
30 ספטמבר 2020, 16:39
משה אמת כתב:
30 ספטמבר 2020, 15:50

אני לא מכיר את הסוגיא, אבל ראיתי בשנה האחרונה מאמר מקיף (כמדומני מהרב זנגר, בעלון שיוצא ע"י שכונת רמות א' בירושלים, יתכן שאני טועה), הסותר תזה זו מכל וכל, ושאין שום בסיס שזה קשור לתחילת התפילה, אלא כל חלק מהתפילה שמתפללים כשיש עשרה שמתפללים זה בציבור, ומי שמסיים באיחור כשאין י' התפלל חצי תפילה ביחיד.
הדברים שאני מצטט הם לאחר עיון מקופיא, ובמחילה אם טעיתי בהבנת הדברים.
השו"ע בסי' קט' כותב שמי שלא התחיל תפילתו עם הציבור (וכ' המ"ב שהיה עומד אז בברכות ק"ש), לא יכול להתחיל שמו"ע אא"כ יספיק לגמור עד שיגיע ש"ץ לקדושה. 
והחזו"א ביאר העניין שמכיוון שלא תחיל עם הציבור, אינו נקרא ממש תפילה בציבור, ואסור לו להפסיד קדושה בשביל כך.
וגם בביה"ל שם בסי' קט כ' שמי שלא התחיל עם הציבור ממש "דאפשר דזה לאו תפלת צבור גמורה מקרי מאחר שלא התחיל עמהן בשוה "


אכן, נראה לי שטעיתי והיפכתי את פירושי החזו"א והמ"ב זה עם זה.


מבני ברק
הודעות: 123
הצטרף: 09 דצמבר 2018, 17:30
נתן תודה: 48 פעמים
קיבל תודה: 25 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה נחשב תפילה בציבור?

שליחה על ידי מבני ברק » 13 אוקטובר 2020, 16:32

ומה ששאל אם יש לומר [קדושה] עם השליח ציבור כשהיחיד מתפלל עמו - זהו עיקר תפלה בציבור, כי מה שהיחידים כל אחד מתפלל בפני עצמו, מקרי תפלת יחיד, רק מה שאחד מוציא רבים, זה מקרי בציבור... ורק מפני שאי אפשר שיכוונו כולם לשליח ציבור תקנו שיתפלל כל אחד בעצמו... ואם כן כשאירע שיחיד אומר עם הש"ץ, זהו תפלת ציבור האמיתי".
לשון החת"ס
באגרות משה (או"ח ח"ג סי' ט) תמה עליו, שלכאורה לפי דבריו המתפללים בלחש אינם מתפללים בציבור

אך בשבט הלוי (ח"ד סי' יא) ביאר כוונת החתם סופר, שאין כוונתו שהמתפללים בלחש מתפללים ביחידות, אלא שמכל מקום אין זו הדרגה המושלמת ביותר של "תפילת ציבור". הוא מדמה זאת למה שמצאנו בקרבנות, שיש שתי צורות של קרבן ציבור: האחת, קרבן משותף לכלל הציבור, והשניה, הקרבת הרבה קרבנות יחיד בבת אחת, כגון קרבן פסח, וזהו "קרבן יחיד כעין קרבן ציבור" (עיין יומא נא ע"א). תפילה יחד עם הש"ץ היא כעין הסוג הראשון, ואילו תפילת הלחש של היחידים היא כעין הסוג השני, שאף הוא נחשב כתפילה בציבור, אך לא באותה מעלה.
באשל אברהם (מבוצ'ץ', תחילת סימן נב) כתב גם הוא כעין דברי החתם סופר, ש"אין ספק שכשמתפללים בעת חזרת הש"ץ התפילה הרי זה תפילה עם הציבור ממש", אך נימק זאת: "כי הרי בהכרח יש עשרה דצייתי, והם כעונים ממש".

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סידור התפילה”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח