מקור לאמירת ברוך הוא וברוך שמו


פותח הנושא
נתנאל6554
הודעות: 18
הצטרף: 21 יולי 2018, 23:37
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 7 פעמים
סטטוס: לא מחובר

מקור לאמירת ברוך הוא וברוך שמו

שליחה על ידי נתנאל6554 » 23 יוני 2019, 23:20

מה המקור לאמירת ברוך הוא וברוך שמו?
)אין לידי ספרים בנמצא)


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 364 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מקור לאמירת ברוך הוא וברוך שמו

שליחה על ידי מאן דהו » 23 יוני 2019, 23:23

https://www.machonso.org/uploads/images ... 010-11.pdf
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.p ... 7%9E%D7%95
יש מהראשונים שנהגו על כל ברכה וברכה שהיו שומעים בכל מקום לומר ברוך הוא וברוך שמו, ואמרו שזהו שאמר משה רבנו עליו השלום: כִּי שֵׁם ה' אֶקְרָא וגו', ועוד שאפילו כשמזכירים צדיק בשר ודם צריך לברכו, שנאמר (משלי י ז) זֵכֶר צַדִּיק לִבְרָכָה (שו"ת הרא"ש ד יט; טור אורח חיים קכד), ולפיכך על כל ברכה שאדם שומע בכל מקום יאמר ברוך הוא וברוך שמו (שו"ע אורח חיים קכד ה).

ויש נוהגים לענות ברוך הוא וברוך שמו אף על הזכרת השם שבברכת כהנים, בין אחר הזכרת המקרא, ובין אחר הזכרת הכהנים (שו"ת דבר שמואל רצה).


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 364 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מקור לאמירת ברוך הוא וברוך שמו

שליחה על ידי מאן דהו » 23 יוני 2019, 23:24

הטור (או"ח סי' קכ"ד) כ' "שמעתי מאבא מורי (הרא"ש ז"ל) שהיה אומר על כל ברכה וברכה שהיה שומע בכל מקום, "ברוך הוא וברוך שמו" וזה שאמר משה רבינו "כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלקינו". וכ"כ השו"ע שם (סעי' כ"ה).

במעשה רב (הל' תפילה) מובא מנהג הגר"א ז"ל שלא להקפיד על אמירת "ברוך הוא וברוך שמו", משום שהש"ץ אינו ממתין עד שתכלה מפי העם ומפסיד חזרת התפילה.

ובמעשה רב השלם (אות י') מובא מכת"י סינסינטי, שכשהש"ץ ממתין בחתימת הברכה בזה אף הגר"א אומר שיש לומר ברוך הוא וברוך שמו כדמוכח בטור בשם הרא"ש.

בס' ברוך שאמר (להר' ברוך אפשטיין זצ"ל בעל התורה תמימה עמ' קי"ד) מביא השערה מדוע יש שנמנעו מלומר "ברוך הוא וברוך שמו", שמקובל אצלו מגדולי ישראל שבימי שבתי צבי ימ"ש דקדקו תומכיו לומר "ברוך הוא ברוך שמו" שמכוון בגימטריא כשמו של מנהיגם (814), ולכן נמנעו מלאומרו, אלא שכ' שכיון שבטור מביא זאת בתוספת ו' "ברוך הוא וברוך שמו", אם ידקדק לומר כך, נמלט מלכוין לגימטריא הנ"ל, משום שאומר בתוספת "ו" ולא במהירות שנראה כ"ברוך הוא ברוך שמו".
http://www.dirshu.co.il/%D7%9E%D7%93%D7 ... %9E%D7%95/

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1404
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 241 פעמים
קיבל תודה: 436 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מקור לאמירת ברוך הוא וברוך שמו

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 23 יוני 2019, 23:24

תשובה נפלאה ומפורטת בשות יחוה דעת. ושם גם דן על ברכה שיוצא בה יד"ח.


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 364 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מקור לאמירת ברוך הוא וברוך שמו

שליחה על ידי מאן דהו » 23 יוני 2019, 23:31

מכל מלמדי השכלתי כתב:
23 יוני 2019, 23:24
תשובה נפלאה ומפורטת בשות יחוה דעת. ושם גם דן על ברכה שיוצא בה יד"ח.
https://www.ykr.org.il/question/8537
בשיעורי תורה הן לפני ראש השנה והן לפני פורים, מזכירים לנו שמכיוון שעל הציבור לצאת ידי חובה, אין לענות "ברוך הוא וברוך שמו" על ברכות השופר ועל מקרא מגילה. והנה באחד השיעורים האחרונים אמר אחד מעולי ג'רבה שהשתתף בשיעור, כי לא זכור לו שאסרו על הציבור בג'רבה לענות ב"ה וב"ש על ברכות השופר והציבור היה עונה.
כמו כן מישהו הזכיר את הספר "חיים לראש" של רבי חיים פלאג'י שבו כתב הרב על הקידוש בליל הסדר: "ויזהיר המברך מקודם לבני ביתו לענות ב"ה וב"ש ואמן על כל ברכה וברכה בכוונה גדולה".
האם עניין אי עניית "ברוך הוא וברוך שמו" הוא מנהג או פסיקה מוחלטת?
הרב יהונתן מאזוז
עצם אמירת "ברוך הוא וברוך שמו" בברכות שורשו במנהג טוב שהביא הטור בסימן קכ"ד, ופסקו מרן בשלחן ערוך שם. ולאמרו בברכות שיוצאים בהם ידי חובה, הדבר שנוי במחלוקת עצומה בפוסקים, ודעת הגאון רבי חיים פלאג'י שהזכרת אכן להתיר. וכן היו נוהגים בג'רבא (עיין שואל ונשאל חלק א' חלק אורח חיים סימן כ"ה). אך דעת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א בשו"ת חזון עובדיה (חלק ב' עמוד קכ"ט) שאין לענות מחשש הפסק, וכן דעת מרן ראש הישיבה שליט"א. וכן נהג מרן מייסד הישיבה זצ"ל, וכן פסק מורנו הרב בברכת ה' (חלק א' פרק ו' הלכה כ"ח).
ובפרט שמצוי שהמברך אינו ממתין שיסיימו לגמרי את הברוך הוא וברוך שמו וממשיך אלקינו מלך העולם, ונמצא שמחסרים השומעים כמה מלים בברכה. ומכל מקום אם ענה בהוב"ש והמברך המתין עד שסיים לגמרי לענות, יצא ידי חובה בדיעבד לכולי עלמא.
שאלת המשך:


כפי שציינתי בשאלתי יש בבית הכנסת שלנו מספר מתפללים מעולי ג'רבה שאוחזים במנהגם לענות ברוך הוא וברוך שמו גם בברכות שעליהם לצאת בהם ידי חובה. ויש כמובן את אלה שמתוך הרגל עונים ב"ה וב"ש על אף שלא התכוונו לכך לכתחילה. מכל מקום לעיתים המברך באמת אינו ממתין וממשיך במהירות את המילים "אלקינו מלך העולם" בחושבו שאם הציבור ישמע מילים אלו הציבור לא יענה. ואף על פי כן יש מי שעונה.
האם יהיה זה נכון להודיע לציבור שיותר נכון לא לענות ב"ה וב"ש ומאידך שהמברך ישהה מעט בכל מקרה?

דבר זה מסור לרב הקהלה שמכיר צאן מרעיתו.
ואם אין רב קהלה, אם האחראים יודעים שהציבור מקבלים את האמת מפי מי שאמרה, יש להסביר להם בנועם, שאף שרבים נהגו בג'רבא ובמקומות אחרים לענות, מכל מקום רוב ככל גדולי רבני ג'רבא סוברים שהנכון שלא לענות בהוב"ש אלא שאין למחות בעונים, ועל צבאם מר זקני רבינו רחמים חי חויתה הכהן, וכן דעת הגאונים רבי משה זקן מאג'וז, רבי אברהם מגוץ הכהן, רבי מצליח מאזוז, רבי שושן הכהן, רבי יוסף סוסו הכהן, ועוד רבים מהם זצ"ל, ומהם אשר חיים עדנה (ואף מרן רבי כלפון משה הכהן מודה שכן יותר נכון שלא לענות, אלא שסובר שאין צריך לשנות המנהג אחר שיש להם על מה לסמוך). ראה כל זה במה שכתבנו באורך בס"ד בשו"ת ויען הכהן חלק א' (סימן י"ב אות ח').
ובפרט בארץ הקודש שכן הולך ופושט המנהג שלא לענות על פי דברי מרן הגאון רבי עובדיה יוסף נר"ו בספריו, שמזהיר על זה, שכן נכון יותר לנהוג, ולעשות כולם אגודה אחת.
ומה שיש עונים והחזן ממהר, כתבו כמה אחרונים שטעם זה לבדו יספיק כדי לבטל אמירת בהוב"ש (עיין בספר שושנים לדוד בברכות פרק ח' משנה ח', ובספר מטה יהודה סימן קכ"ד סעיף קטן ל', ובספר מעשה רב אות מ"ג, ובשו"ויען הכהן שם אות ט' וי'). ומכל מקום אם מתקנים שלא יענו בהוב"ש והקהל מסכימים לזה, וכמעט לא יהיה מי שיענה, א"כ אין צריך להנהיג להמתין זמן ממושך כדי אמירת בהוב"ש.

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1404
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 241 פעמים
קיבל תודה: 436 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מקור לאמירת ברוך הוא וברוך שמו

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 23 יוני 2019, 23:36

מאן דהו כתב:
23 יוני 2019, 23:31
מכל מלמדי השכלתי כתב:
23 יוני 2019, 23:24
תשובה נפלאה ומפורטת בשות יחוה דעת. ושם גם דן על ברכה שיוצא בה יד"ח.
https://www.ykr.org.il/question/8537
בשיעורי תורה הן לפני ראש השנה והן לפני פורים, מזכירים לנו שמכיוון שעל הציבור לצאת ידי חובה, אין לענות "ברוך הוא וברוך שמו" על ברכות השופר ועל מקרא מגילה. והנה באחד השיעורים האחרונים אמר אחד מעולי ג'רבה שהשתתף בשיעור, כי לא זכור לו שאסרו על הציבור בג'רבה לענות ב"ה וב"ש על ברכות השופר והציבור היה עונה.
כמו כן מישהו הזכיר את הספר "חיים לראש" של רבי חיים פלאג'י שבו כתב הרב על הקידוש בליל הסדר: "ויזהיר המברך מקודם לבני ביתו לענות ב"ה וב"ש ואמן על כל ברכה וברכה בכוונה גדולה".
האם עניין אי עניית "ברוך הוא וברוך שמו" הוא מנהג או פסיקה מוחלטת?
הרב יהונתן מאזוז
עצם אמירת "ברוך הוא וברוך שמו" בברכות שורשו במנהג טוב שהביא הטור בסימן קכ"ד, ופסקו מרן בשלחן ערוך שם. ולאמרו בברכות שיוצאים בהם ידי חובה, הדבר שנוי במחלוקת עצומה בפוסקים, ודעת הגאון רבי חיים פלאג'י שהזכרת אכן להתיר. וכן היו נוהגים בג'רבא (עיין שואל ונשאל חלק א' חלק אורח חיים סימן כ"ה). אך דעת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף שליט"א בשו"ת חזון עובדיה (חלק ב' עמוד קכ"ט) שאין לענות מחשש הפסק, וכן דעת מרן ראש הישיבה שליט"א. וכן נהג מרן מייסד הישיבה זצ"ל, וכן פסק מורנו הרב בברכת ה' (חלק א' פרק ו' הלכה כ"ח).
ובפרט שמצוי שהמברך אינו ממתין שיסיימו לגמרי את הברוך הוא וברוך שמו וממשיך אלקינו מלך העולם, ונמצא שמחסרים השומעים כמה מלים בברכה. ומכל מקום אם ענה בהוב"ש והמברך המתין עד שסיים לגמרי לענות, יצא ידי חובה בדיעבד לכולי עלמא.
שאלת המשך:


כפי שציינתי בשאלתי יש בבית הכנסת שלנו מספר מתפללים מעולי ג'רבה שאוחזים במנהגם לענות ברוך הוא וברוך שמו גם בברכות שעליהם לצאת בהם ידי חובה. ויש כמובן את אלה שמתוך הרגל עונים ב"ה וב"ש על אף שלא התכוונו לכך לכתחילה. מכל מקום לעיתים המברך באמת אינו ממתין וממשיך במהירות את המילים "אלקינו מלך העולם" בחושבו שאם הציבור ישמע מילים אלו הציבור לא יענה. ואף על פי כן יש מי שעונה.
האם יהיה זה נכון להודיע לציבור שיותר נכון לא לענות ב"ה וב"ש ומאידך שהמברך ישהה מעט בכל מקרה?

דבר זה מסור לרב הקהלה שמכיר צאן מרעיתו.
ואם אין רב קהלה, אם האחראים יודעים שהציבור מקבלים את האמת מפי מי שאמרה, יש להסביר להם בנועם, שאף שרבים נהגו בג'רבא ובמקומות אחרים לענות, מכל מקום רוב ככל גדולי רבני ג'רבא סוברים שהנכון שלא לענות בהוב"ש אלא שאין למחות בעונים, ועל צבאם מר זקני רבינו רחמים חי חויתה הכהן, וכן דעת הגאונים רבי משה זקן מאג'וז, רבי אברהם מגוץ הכהן, רבי מצליח מאזוז, רבי שושן הכהן, רבי יוסף סוסו הכהן, ועוד רבים מהם זצ"ל, ומהם אשר חיים עדנה (ואף מרן רבי כלפון משה הכהן מודה שכן יותר נכון שלא לענות, אלא שסובר שאין צריך לשנות המנהג אחר שיש להם על מה לסמוך). ראה כל זה במה שכתבנו באורך בס"ד בשו"ת ויען הכהן חלק א' (סימן י"ב אות ח').
ובפרט בארץ הקודש שכן הולך ופושט המנהג שלא לענות על פי דברי מרן הגאון רבי עובדיה יוסף נר"ו בספריו, שמזהיר על זה, שכן נכון יותר לנהוג, ולעשות כולם אגודה אחת.
ומה שיש עונים והחזן ממהר, כתבו כמה אחרונים שטעם זה לבדו יספיק כדי לבטל אמירת בהוב"ש (עיין בספר שושנים לדוד בברכות פרק ח' משנה ח', ובספר מטה יהודה סימן קכ"ד סעיף קטן ל', ובספר מעשה רב אות מ"ג, ובשו"ויען הכהן שם אות ט' וי'). ומכל מקום אם מתקנים שלא יענו בהוב"ש והקהל מסכימים לזה, וכמעט לא יהיה מי שיענה, א"כ אין צריך להנהיג להמתין זמן ממושך כדי אמירת בהוב"ש.
כתבתי מ"מ לשו"ת יחוה דעת דווקא. שם ביאר באריכות רבה את ההלכה מכל מקורותיה. והדבר מבאר היטב את הסוגיא.
קחנו משם!
 


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 364 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מקור לאמירת ברוך הוא וברוך שמו

שליחה על ידי מאן דהו » 23 יוני 2019, 23:39

מכל מלמדי השכלתי כתב:
23 יוני 2019, 23:36

כתבתי מ"מ לשו"ת יחוה דעת דווקא. שם ביאר באריכות רבה את ההלכה מכל מקורותיה. והדבר מבאר היטב את הסוגיא.
קחנו משם!
 
חלק
סימן
??

בשביל @נתנאל6554

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1404
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 241 פעמים
קיבל תודה: 436 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מקור לאמירת ברוך הוא וברוך שמו

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 23 יוני 2019, 23:40

מאן דהו כתב:
23 יוני 2019, 23:39
מכל מלמדי השכלתי כתב:
23 יוני 2019, 23:36

כתבתי מ"מ לשו"ת יחוה דעת דווקא. שם ביאר באריכות רבה את ההלכה מכל מקורותיה. והדבר מבאר היטב את הסוגיא.
קחנו משם!

חלק
סימן
??
אין לי ספרים כעת. אדרבא מי שיוכל לציין יועיל לכולם.
 


פותח הנושא
נתנאל6554
הודעות: 18
הצטרף: 21 יולי 2018, 23:37
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 7 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מקור לאמירת ברוך הוא וברוך שמו

שליחה על ידי נתנאל6554 » 24 יוני 2019, 10:20

יישר כח לכל המסייעים.

אשמח לקבל מקור ליחוה דעת הנזכר.

אגב שו"ת יחוה דעת... בקרוב מאוד (חודש-חודשיים) עתיד לצאת במהדורה מחודשת בתוספת כת"י מגליון מרן המחבר ע"ה.


איש קטן
הודעות: 238
הצטרף: 07 פברואר 2020, 03:31
נתן תודה: 59 פעמים
קיבל תודה: 47 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מקור לאמירת ברוך הוא וברוך שמו

שליחה על ידי איש קטן » 09 פברואר 2020, 01:40

החיד''א מביא נידון זה כמדומני בברכי-יוסף שיש נוהגים לענות ויש שפיקפקו בזה ולא מצא הכרעה בראשונים ומי שעונה אין למחות בידו וכך נהגו חלק מהמרוקאים והרב משש

הרב עובדיה הביא הדעה ומחשש הפסק סובר שבברכה שיוצא בה לא יענה
ותולים המחלוקת בחקירה האם שומע כעונה נחשב שאני אומר וממילא אין לענות ב'ה וב'ש שכן אני מוסיף מילים לברכה
או שבשומע כעונה אני יוצא ידי חובה ע''י שמיעהשאני שומע את המברך ומכוון לצאת ממליא אין חשש לענות

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סידור התפילה”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח