דף 1 מתוך 1

שיטת החתם סופר בנוסח החסידים

נשלח: 22 יולי 2019, 14:30
על ידי משה בן חנינא
רב אחד אמר לי שלדעת החתם סופר, מותר להחליף נוסח תפילה כדי להתפלל בנוסח מעולה יותר, אבל אסור לעזוב נוסח מעולה לטובת נוסח גרוע ממנו. החתם סופר אמר (לדעת אותו הרב) שנוסח אשכנז הוא הגרוע ביותר ומעולה ממנו הוא נוסח החסידים ומעולה ממנו הוא נוסח חב"ד, שאין לך מדה טובה ממנו.
יגעתי ולא מצאתי שיטה כזאת בכתבי החתם סופר. אולי היא מצוטטת בכתבי תלמידיו או היא מסורה שבעל פה שטרם ראתה אור בדפוס. בינתיים, דברי אותו הרב נשארים קשים בעיניי.    

Re: שיטת החתם סופר בנוסח החסידים

נשלח: 22 יולי 2019, 14:48
על ידי מתלבט
משה בן חנינא כתב:
22 יולי 2019, 14:30
רב אחד אמר לי שלדעת החתם סופר, מותר להחליף נוסח תפילה כדי להתפלל בנוסח מעולה יותר, אבל אסור לעזוב נוסח מעולה לטובת נוסח גרוע ממנו. החתם סופר אמר (לדעת אותו הרב) שנוסח אשכנז הוא הגרוע ביותר ומעולה ממנו הוא נוסח החסידים ומעולה ממנו הוא נוסח חב"ד, שאין לך מדה טובה ממנו.
יגעתי ולא מצאתי שיטה כזאת בכתבי החתם סופר. אולי היא מצוטטת בכתבי תלמידיו או היא מסורה שבעל פה שטרם ראתה אור בדפוס. בינתיים, דברי אותו הרב נשארים קשים בעיניי.    

יש תשובה של החתם סופר בשו"ת חתם סופר ומתייחס שם לשינוי נוסחאות,
לפי זכרוני בעבר אז הוא נוטה שאין לשנות כלל נוסח, אבל ידוע לי שיש שרוצים לדייק מאותו תשובה כפי שכתבת, 
דרך אגב הכוונה שנוסח ספרד הוא יותר טוב מאשכנז, היינו שהנוסח תואם יותר ע"פ האר"י הק'

Re: שיטת החתם סופר בנוסח החסידים

נשלח: 22 יולי 2019, 15:27
על ידי כלפי ליא
החת"ס בג' תשובות (או"ח טו, טז, קצז) כותב שאין שום עדיפות בנוסח ספרד על נוסח אשכנז.
ואותו רב שאמר את הדברים, הוא כנראה לא רב אלא נוכל ושקרן

Re: שיטת החתם סופר בנוסח החסידים

נשלח: 22 יולי 2019, 16:06
על ידי איש ווילנא
כידוע שהחת"ס בתשובתו מוחה בישמח משה על שעזב נוסח אשכנז לנוסח ספרד

Re: שיטת החתם סופר בנוסח החסידים

נשלח: 22 יולי 2019, 17:51
על ידי משה בן חנינא
איש ווילנא כתב:
22 יולי 2019, 16:06
כידוע שהחת"ס בתשובתו מוחה בישמח משה על שעזב נוסח אשכנז לנוסח ספרד

היכן

Re: שיטת החתם סופר בנוסח החסידים

נשלח: 22 יולי 2019, 18:01
על ידי כלפי ליא
משה בן חנינא כתב:
22 יולי 2019, 17:51
איש ווילנא כתב:
22 יולי 2019, 16:06
כידוע שהחת"ס בתשובתו מוחה בישמח משה על שעזב נוסח אשכנז לנוסח ספרד

היכן
לא קיים.
החת"ס בתשו' קטז, כותב לישמח משה, בלימוד זכות על אלו שעברו לנוסח ספרד, כי הם לא יודעים לכוון בתפילה את הכוונות בלא להתפלל את הנוסח שעליו העמיד האר"י את כוונותיו בגלל שהוא התפלל בנוסח זה. אבל מוסיף שהוא עצמו לא שינה ולא חושב שיש טעם לשנות, כי בנוסח אשכנז יש כוונות לא פחותות, והוא מתפלל על דעת מייסדי נוסח התפילה.
התשובה כתובה בנימה מאוד מפייסת ומכבדת, בעקבות שהעבירו לישמח משה שהחת"ס דיבר נגדו, ובעיקר נגד הקמיעות שחילק. החת"ס אכן רומז בביקורתיות על הנהגותיו ודרכיו של הישמח משה, אבל לא מחה, וכותב בנימה מפוייסת שאין דומה לה בכל מכתבי ותשובות החת"ס.
 

Re: שיטת החתם סופר בנוסח החסידים

נשלח: 22 יולי 2019, 19:10
על ידי איש ווילנא
כלפי ליא כתב:
22 יולי 2019, 18:01
משה בן חנינא כתב:
22 יולי 2019, 17:51
איש ווילנא כתב:
22 יולי 2019, 16:06
כידוע שהחת"ס בתשובתו מוחה בישמח משה על שעזב נוסח אשכנז לנוסח ספרד

היכן
לא קיים.
החת"ס בתשו' קטז, כותב לישמח משה, בלימוד זכות על אלו שעברו לנוסח ספרד, כי הם לא יודעים לכוון בתפילה את הכוונות בלא להתפלל את הנוסח שעליו העמיד האר"י את כוונותיו בגלל שהוא התפלל בנוסח זה. אבל מוסיף שהוא עצמו לא שינה ולא חושב שיש טעם לשנות, כי בנוסח אשכנז יש כוונות לא פחותות, והוא מתפלל על דעת מייסדי נוסח התפילה.
התשובה כתובה בנימה מאוד מפייסת ומכבדת, בעקבות שהעבירו לישמח משה שהחת"ס דיבר נגדו, ובעיקר נגד הקמיעות שחילק. החת"ס אכן רומז בביקורתיות על הנהגותיו ודרכיו של הישמח משה, אבל לא מחה, וכותב בנימה מפוייסת שאין דומה לה בכל מכתבי ותשובות החת"ס.

אתה מתכוון תשובה טז 
וביתר ביאור גילה דעתו בתשובה טו 
 

Re: שיטת החתם סופר בנוסח החסידים

נשלח: 22 יולי 2019, 19:12
על ידי כלפי ליא
איש ווילנא כתב:
22 יולי 2019, 19:10
כלפי ליא כתב:
22 יולי 2019, 18:01
משה בן חנינא כתב:
22 יולי 2019, 17:51


היכן
לא קיים.
החת"ס בתשו' קטז, כותב לישמח משה, בלימוד זכות על אלו שעברו לנוסח ספרד, כי הם לא יודעים לכוון בתפילה את הכוונות בלא להתפלל את הנוסח שעליו העמיד האר"י את כוונותיו בגלל שהוא התפלל בנוסח זה. אבל מוסיף שהוא עצמו לא שינה ולא חושב שיש טעם לשנות, כי בנוסח אשכנז יש כוונות לא פחותות, והוא מתפלל על דעת מייסדי נוסח התפילה.
התשובה כתובה בנימה מאוד מפייסת ומכבדת, בעקבות שהעבירו לישמח משה שהחת"ס דיבר נגדו, ובעיקר נגד הקמיעות שחילק. החת"ס אכן רומז בביקורתיות על הנהגותיו ודרכיו של הישמח משה, אבל לא מחה, וכותב בנימה מפוייסת שאין דומה לה בכל מכתבי ותשובות החת"ס.
אתה מתכוון תשובה טז 
וביתר ביאור גילה דעתו בתשובה טו 

לא כי
התשובות הללו ציינתי לעיל גם, שם גם מרחיב על כך שאין שום עדיפות בנוסח האר"י על נוסח אשכנז ואולי אדרבה.
אבל התשובה לישמח משה זה תשובה קטז.
 

Re: שיטת החתם סופר בנוסח החסידים

נשלח: 22 יולי 2019, 19:17
על ידי איש ווילנא
כלפי ליא כתב:
22 יולי 2019, 19:12
איש ווילנא כתב:
22 יולי 2019, 19:10
כלפי ליא כתב:
22 יולי 2019, 18:01

לא קיים.
החת"ס בתשו' קטז, כותב לישמח משה, בלימוד זכות על אלו שעברו לנוסח ספרד, כי הם לא יודעים לכוון בתפילה את הכוונות בלא להתפלל את הנוסח שעליו העמיד האר"י את כוונותיו בגלל שהוא התפלל בנוסח זה. אבל מוסיף שהוא עצמו לא שינה ולא חושב שיש טעם לשנות, כי בנוסח אשכנז יש כוונות לא פחותות, והוא מתפלל על דעת מייסדי נוסח התפילה.
התשובה כתובה בנימה מאוד מפייסת ומכבדת, בעקבות שהעבירו לישמח משה שהחת"ס דיבר נגדו, ובעיקר נגד הקמיעות שחילק. החת"ס אכן רומז בביקורתיות על הנהגותיו ודרכיו של הישמח משה, אבל לא מחה, וכותב בנימה מפוייסת שאין דומה לה בכל מכתבי ותשובות החת"ס.
אתה מתכוון תשובה טז 
וביתר ביאור גילה דעתו בתשובה טו 
לא כי
התשובות הללו ציינתי לעיל גם, שם גם מרחיב על כך שאין שום עדיפות בנוסח האר"י על נוסח אשכנז ואולי אדרבה.
אבל התשובה לישמח משה זה תשובה קטז.


באו"ח קטז אין כלום בנושא 

Re: שיטת החתם סופר בנוסח החסידים

נשלח: 22 יולי 2019, 19:19
על ידי כלפי ליא
איש ווילנא כתב:
22 יולי 2019, 19:17
כלפי ליא כתב:
22 יולי 2019, 19:12
איש ווילנא כתב:
22 יולי 2019, 19:10

אתה מתכוון תשובה טז 
וביתר ביאור גילה דעתו בתשובה טו 
לא כי
התשובות הללו ציינתי לעיל גם, שם גם מרחיב על כך שאין שום עדיפות בנוסח האר"י על נוסח אשכנז ואולי אדרבה.
אבל התשובה לישמח משה זה תשובה קטז.

באו"ח קטז אין כלום בנושא 

צודק. טעות קולמוס שלי.
או"ח קצז
וכפי שציינתי בראשונה