2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?


מחשבות
משתמש ותיק
הודעות: 716
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 106 פעמים
קיבל תודה: 180 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי מחשבות » 06 מאי 2020, 14:17

לדעתי זו סברא שפסקו כמותה
והראיה מתוס' סייעתא נחמדה
והעיקר זה עצם הסברא שכל התפילה זמן אחד
והזמן הוא נגרר אחר ההתחלה.


איש ווילנא
משתמש ותיק
הודעות: 1874
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 439 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי איש ווילנא » 06 מאי 2020, 14:20

מחשבות כתב:
06 מאי 2020, 14:17
לדעתי זו סברא שפסקו כמותה
והראיה מתוס' סייעתא נחמדה
והעיקר זה עצם הסברא שכל התפילה זמן אחד
והזמן הוא נגרר אחר ההתחלה.
תמוה אתמה איך בעל מחשבות כמוך יאמר זאת 
ולענ"ד זה סברא מחודשת מאוד הייכן מצינו מצווה שקבוע לה זמן 
שדי במה שיתחיל את המצווה בזמן זה 
וכבר העירו שזה נגד דברים מפורשים בשו"ע כשאין מי שחולק על זה 


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1537
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 393 פעמים
קיבל תודה: 281 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי דרומאי » 06 מאי 2020, 14:21

איש ווילנא כתב:
06 מאי 2020, 14:20
מחשבות כתב:
06 מאי 2020, 14:17
לדעתי זו סברא שפסקו כמותה
והראיה מתוס' סייעתא נחמדה
והעיקר זה עצם הסברא שכל התפילה זמן אחד
והזמן הוא נגרר אחר ההתחלה.
תמוה אתמה איך בעל מחשבות כמוך יאמר זאת 
ולענ"ד זה סברא מחודשת מאוד הייכן מצינו מצווה שקבוע לה זמן 
שדי במה שיתחיל את המצווה בזמן זה 
וכבר העירו שזה נגד דברים מפורשים בשו"ע כשאין מי שחולק על זה 
מצינו כן להדיא לענין תפילת נעילה. 
 


איש ווילנא
משתמש ותיק
הודעות: 1874
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 439 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי איש ווילנא » 06 מאי 2020, 14:23

דרומאי כתב:
06 מאי 2020, 14:21
מצינו כן להדיא לענין תפילת נעילה.

אני לא בענין זה של נעילה
אבל שאני נעילה שאיכא מאן דסבר שזמנה לכתחילה בלילה


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1537
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 393 פעמים
קיבל תודה: 281 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי דרומאי » 06 מאי 2020, 14:25

איש ווילנא כתב:
06 מאי 2020, 14:23
דרומאי כתב:
06 מאי 2020, 14:21
מצינו כן להדיא לענין תפילת נעילה.

אני לא בענין זה של נעילה
אבל שאני נעילה שאיכא מאן דסבר שזמנה לכתחילה בלילה

איכא למאן דאמר זה לא מועיל. הרי לא קי"ל כאותו מאן דאמר, ואם לא התחיל מבעו"י אינו מתפלל נעילה כלל. אז מה פתאום לצרף את השיטה הזאת כשהתחיל מבעו"י?!
ברור שכל ענין זמן תפילה שונה משאר זמני המצוות.


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1537
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 393 פעמים
קיבל תודה: 281 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי דרומאי » 06 מאי 2020, 14:27

דרומאי כתב:
06 מאי 2020, 14:25
איש ווילנא כתב:
06 מאי 2020, 14:23
דרומאי כתב:
06 מאי 2020, 14:21
מצינו כן להדיא לענין תפילת נעילה.

אני לא בענין זה של נעילה
אבל שאני נעילה שאיכא מאן דסבר שזמנה לכתחילה בלילה

איכא למאן דאמר זה לא מועיל. הרי לא קי"ל כאותו מאן דאמר, ואם לא התחיל מבעו"י אינו מתפלל נעילה כלל. אז מה פתאום לצרף את השיטה הזאת כשהתחיל מבעו"י?!
ברור שכל ענין זמן תפילה שונה משאר זמני המצוות.
ב"ה מצאתי את הערוך השלחן!
סימן ק"י סעיף ה'
 


מחשבות
משתמש ותיק
הודעות: 716
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 106 פעמים
קיבל תודה: 180 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי מחשבות » 06 מאי 2020, 14:28

אמנם בשו"ע מפורש לא כן בכמה מקומות
ובנעילה מפורש להדיא בשו"ע לא כך
ואף המתירים שם שסוברים שכל זמן שישראל מתפללים
שערי שמים לא ננעלו ועדיין היא זמנה.
הסברא היא שתפילה אינה בהגדרתה מצוה שקבוע לה זמן
אלא תפילה היא במהותה רחמי
רק שצריך שיהיה ערב ובוקר וצהרים
ומסתבר שיש רגע אחד שמגדיר את זמן התפילה.
וכעין מה שכמה פוסקים כתבו
שמי שאינו יודע כל הברכות יאמר חלקם
אף שבשמצוה לא שייך לומר כן
וטעמם שתפילה אינה בהגדרתה מצוה
אלא רחמי וזה יש בכל חלק
ואף שודאי לא קיים מצות תפילה כתיקנה
עדיין רחמי בעי (והוא דוגמא ששונה הגדרת תפילה)
ולענ"ד למעשה יש לפקפק מאוד במקרה שבדוגמא.


איש ווילנא
משתמש ותיק
הודעות: 1874
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 439 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי איש ווילנא » 06 מאי 2020, 14:36

דרומאי כתב:
06 מאי 2020, 14:25
איכא למאן דאמר זה לא מועיל. הרי לא קי"ל כאותו מאן דאמר, ואם לא התחיל מבעו"י אינו מתפלל נעילה כלל. אז מה פתאום לצרף את השיטה הזאת כשהתחיל מבעו"י?!
ברור שכל ענין זמן תפילה שונה משאר זמני המצוות.

כבר העיר הרב מחשבות בתוך דבריו על ענין נעילה
ובאמת בפתחי קצת הענין של נעילה
הנה ברמב"ם תפילה פ"ג ה"ו שפסק שצריך להתפלל ביום כתב שצריך לגמור ביום
ועי' בהגהות מיימוניות שם שהביא דברי הראשונים בזה שמדברי כולם מבואר שאם זמנה ביום וודאי גומר ביום
והמתירים לגמור בלילה היינו משום שזמנה בלילה

והביא שם ירושלמי מפורש
שרב האריך בתפילתו וסיימה בלילה
ומכוח זה מוכח שסובר שזמנה בלילה אף שרק סיים בלילה
וכן כתב הגר"א להוכיח מירושלמי זה

ובענין הערוך השולחן שהבאת להקל בזה בדין תפילה תוך ד' שעות
עי' בהגהות הרמ"ך על הרמב"ם שם ה"ה מפורש נגד זה


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1537
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 393 פעמים
קיבל תודה: 281 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי דרומאי » 06 מאי 2020, 15:09

איש ווילנא כתב:
06 מאי 2020, 14:36
דרומאי כתב:
06 מאי 2020, 14:25
איכא למאן דאמר זה לא מועיל. הרי לא קי"ל כאותו מאן דאמר, ואם לא התחיל מבעו"י אינו מתפלל נעילה כלל. אז מה פתאום לצרף את השיטה הזאת כשהתחיל מבעו"י?!
ברור שכל ענין זמן תפילה שונה משאר זמני המצוות.

כבר העיר הרב מחשבות בתוך דבריו על ענין נעילה
ובאמת בפתחי קצת הענין של נעילה
הנה ברמב"ם תפילה פ"ג ה"ו שפסק שצריך להתפלל ביום כתב שצריך לגמור ביום
ועי' בהגהות מיימוניות שם שהביא דברי הראשונים בזה שמדברי כולם מבואר שאם זמנה ביום וודאי גומר ביום
והמתירים לגמור בלילה היינו משום שזמנה בלילה

והביא שם ירושלמי מפורש
שרב האריך בתפילתו וסיימה בלילה
ומכוח זה מוכח שסובר שזמנה בלילה אף שרק סיים בלילה
וכן כתב הגר"א להוכיח מירושלמי זה

ובענין הערוך השולחן שהבאת להקל בזה בדין תפילה תוך ד' שעות
עי' בהגהות הרמ"ך על הרמב"ם שם ה"ה מפורש נגד זה

לא הבנתי מה הראיה מהרמ"ך.


איש ווילנא
משתמש ותיק
הודעות: 1874
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 439 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי איש ווילנא » 06 מאי 2020, 15:20

דרומאי כתב:
06 מאי 2020, 15:09
לא הבנתי מה הראיה מהרמ"ך.

זה לא ראיה הוא כותב בפירוש
שלא מהני להתחיל בתוך ד' שעות ולסיים לאחר מכן


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1537
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 393 פעמים
קיבל תודה: 281 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי דרומאי » 06 מאי 2020, 15:25

איש ווילנא כתב:
06 מאי 2020, 15:20
דרומאי כתב:
06 מאי 2020, 15:09
לא הבנתי מה הראיה מהרמ"ך.

זה לא ראיה הוא כותב בפירוש
שלא מהני להתחיל בתוך ד' שעות ולסיים לאחר מכן

אין הרמ"ך כתוב הזה ברמב"ם שלי. בבקשה ממך להעתיק לשונו.


איש ווילנא
משתמש ותיק
הודעות: 1874
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 439 פעמים
קיבל תודה: 509 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי איש ווילנא » 06 מאי 2020, 15:31

לשון הרמ"ך הוצאת רמב"ם פרנקל פ"ג ה"ה

וכיון שהוא מתפלל להוציא מי שאינו בקי

היה לו לגמרה תוך ד' שעות

ואף על פי שהתחיל התפילה תוך הזמן

לא עשה כהוגן כשגמרה אחר כך

שהרי תמיד של שחר היה קרב כולו תוך ד' שעות. עכ"ל


דרומאי
משתמש ותיק
הודעות: 1537
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 393 פעמים
קיבל תודה: 281 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי דרומאי » 06 מאי 2020, 15:32

איש ווילנא כתב:
06 מאי 2020, 15:31
לשון הרמ"ך הוצאת רמב"ם פרנקל פ"ג ה"ה

וכיון שהוא מתפלל להוציא מי שאינו בקי

היה לו לגמרה תוך ד' שעות

ואף על פי שהתחיל התפילה תוך הזמן

לא עשה כהוגן כשגמרה אחר כך

שהרי תמיד של שחר היה קרב כולו תוך ד' שעות. עכ"ל
תוכל בבקשה להעתיק את לשונו מתחילת דבריו?
 


אין חכמה
משתמש ותיק
הודעות: 413
הצטרף: 21 אפריל 2020, 23:51
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 56 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי אין חכמה » 07 מאי 2020, 01:30

מעתיק כתב:
09 ספטמבר 2019, 21:06
אולי אפשר להמציא תנאי שאם ראוי ונכון להתחיל תפילת מנחה בכה"ג הרי זה מנחה, ואם לאו, יהיה זה ערבית מבעו"י, ולכשיתפלל סמוך לברכות קרי"ש של ערבית יהיה על תנאי שאם כבר התפלל ערבית יהא זה השלמה ואם לאו יהיה זה ערבית.

ואולי יהיה חצי חצי ואין זה לא זה ולא זה ומה שבביה"ל מביא תנאי מעין זה אחר שקיעה אולי זה משום שבאמת יש ב' צדדים מוגדים


אין חכמה
משתמש ותיק
הודעות: 413
הצטרף: 21 אפריל 2020, 23:51
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 56 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי אין חכמה » 07 מאי 2020, 01:39

סופר המלך כתב:
09 ספטמבר 2019, 11:51
בבא קמא כתב:
09 ספטמבר 2019, 04:30
יש ראיה מעניינת שהביאו אותה גם מהצד החסידי וגם מהצד הליטאי שמספיק להתחיל את התפילה בתוך הזמן אף שבאמצע יעבור הזמן.
ממה שכתבו התוס' בברכות על מה שמבואר בגמרא שבלעם היה יודע את הרגע שהקבה כועס והקשו התוס' מה היה יכול לעשות ברגע אחד ותירצו שהיה מתחיל לקלל והיה מועיל גם להמשיך כיון שהתחיל באותו רגע. מזה הביאו ראיה גם לענין זמן תפילה.
מהצד החסידי מובא כן בשם היהודי הקדוש, ומהצד הליטאי בערוך השולחן הוכיח כן מדברי התוס'.
וכבר העירו משו"ע ר"ס רלב ורמ"א ר"ס קכד שמפורש להדיא לא כך, ובפוסקים מובא שאם הולך לעבור הזמן יתפלל הביננו
וכבר העירו שעכ"פ גבי חזרת הש"ץ מבואר בסימן תר"כ שהיה רגילות להמשיך עד כדי מצד שלא יהיה מוסף בשבע שעות ואין המחאה מצד השחרית שנתאחרה אחר ד' שעות אלא מצד המוסף 
 


מחשבות
משתמש ותיק
הודעות: 716
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 106 פעמים
קיבל תודה: 180 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי מחשבות » 07 מאי 2020, 01:53

לדעתי אינו עניין לזה
שהביא המ"ב מהרמ"ג שיש לומר שמו"ע הש"ץ עם הציבור עד אחר קדושה ולבטל שאר החזרה
במקרה שאם יעשו תפילה ואח"כ חזרת הש"ץ כרגיל יעבור הש"ץ זמן תפילה
והמ"ב הקשה מנין לו שא"א לומר אחר ד' שעות חזרת הש"ץ.
ויש שפרשו שלפמ"ג אסור לומר חזרת הש"ץ אחר ד' שעטת ולמ"ב אחר ד' שעות גם יאמרו
ולענ"ד לפרמ"ג גם יאמרו רק שאסור לעשות כן לכתחילה ולמ"ב אפשר לכתחילה
שכיון שהתפללו (ולא צריך להוציא אף אחד) ואפשר גם להתפלל עד חצות
א"כ מנין לנו שיש דין להתפלל חזרת הש"ץ בזמנה (שחזרת הש"ץ חובת הציבור שהתפללו ואינו דוקא בזמנה)
ומהלכה זו נראה להביא ראיה למ"ב.


סופר המלך
הודעות: 162
הצטרף: 24 מרץ 2019, 01:21
קיבל תודה: 53 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי סופר המלך » 07 מאי 2020, 01:54

אין חכמה כתב:
07 מאי 2020, 01:39
סופר המלך כתב:
09 ספטמבר 2019, 11:51
בבא קמא כתב:
09 ספטמבר 2019, 04:30
יש ראיה מעניינת שהביאו אותה גם מהצד החסידי וגם מהצד הליטאי שמספיק להתחיל את התפילה בתוך הזמן אף שבאמצע יעבור הזמן.
ממה שכתבו התוס' בברכות על מה שמבואר בגמרא שבלעם היה יודע את הרגע שהקבה כועס והקשו התוס' מה היה יכול לעשות ברגע אחד ותירצו שהיה מתחיל לקלל והיה מועיל גם להמשיך כיון שהתחיל באותו רגע. מזה הביאו ראיה גם לענין זמן תפילה.
מהצד החסידי מובא כן בשם היהודי הקדוש, ומהצד הליטאי בערוך השולחן הוכיח כן מדברי התוס'.
וכבר העירו משו"ע ר"ס רלב ורמ"א ר"ס קכד שמפורש להדיא לא כך, ובפוסקים מובא שאם הולך לעבור הזמן יתפלל הביננו
וכבר העירו שעכ"פ גבי חזרת הש"ץ מבואר בסימן תר"כ שהיה רגילות להמשיך עד כדי מצד שלא יהיה מוסף בשבע שעות ואין המחאה מצד השחרית שנתאחרה אחר ד' שעות אלא מצד המוסף 


וכבר העירו שאין ראיה משם והדבר תלוי במנהגים באמירת הסליחות 
וכבר הובאו כאן דברי הרמ"ך להדיא לאיסור


אין חכמה
משתמש ותיק
הודעות: 413
הצטרף: 21 אפריל 2020, 23:51
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 56 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי אין חכמה » 07 מאי 2020, 02:25

סופר המלך כתב:
07 מאי 2020, 01:54
אין חכמה כתב:
07 מאי 2020, 01:39
סופר המלך כתב:
09 ספטמבר 2019, 11:51

וכבר העירו משו"ע ר"ס רלב ורמ"א ר"ס קכד שמפורש להדיא לא כך, ובפוסקים מובא שאם הולך לעבור הזמן יתפלל הביננו
וכבר העירו שעכ"פ גבי חזרת הש"ץ מבואר בסימן תר"כ שהיה רגילות להמשיך עד כדי מצד שלא יהיה מוסף בשבע שעות ואין המחאה מצד השחרית שנתאחרה אחר ד' שעות אלא מצד המוסף 


וכבר העירו שאין ראיה משם והדבר תלוי במנהגים באמירת הסליחות 
וכבר הובאו כאן דברי הרמ"ך להדיא לאיסור

בטור לא משמע כך כיון שהביא את ב' המנהגים ולא העיר על המנהג שהוא תוך התפילה מפני טענת הרמ"ך


יהושע
משתמש ותיק
הודעות: 1625
הצטרף: 07 ספטמבר 2017, 18:07
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 135 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי יהושע » 07 מאי 2020, 23:12

יושבי יעבץ כתב:
06 מאי 2020, 07:01
יהושע כתב:
09 ספטמבר 2019, 12:28
אח שלך כתב:
08 ספטמבר 2019, 23:52
היום לצערי הגעתי לביהכ"נ 2 דקות לפני השקיעה.
האם הייתי אמור להתחיל להתפלל מנחה - או לחכות ללילה ולהתפלל ערבית שתים?
(אני נוהג בשאר הדברים כמו המקובל בא"י שהשקיעה זה כבר ספק לילה)

למעשה כן התחלתי להתפלל והפסדתי גם את הקדיש תתקבל בגלל זה, אבל אני לא יודע אם זה שיקול.

זה גם נוגע לי עכשיו לדעת אם אני חייב בתפילת ערבית של תשלומין.
יש הרבה צירופים
שיטת ר"ת 
שיטת רבי יוסי 
​​​​​​משמעות הרמ"א וכמה ראשונים ואחרונים שאפשר להתפלל מנחה בבין השמשות 
שיטת הגאונים והה"ג שהלכה כרב יוסף שבין השמשות מתחיל שתי דקות אחר השקיעה. 
השיטות שאפשר להתחיל לפני סוף הזמן ולהמשיך אחר הזמן. 
שיטת רב אלישיב והרב בן ציון אבא שאול שאין אנו יודעים מתי השקיעה האמיתית ויש ספק אולי השקיעה הוא עשר דקות אחר השקיעה. 
שיטת התניא שהשקיעה הוא ארבע דקות אחר השקיעה. 

יש הרבה צירופים
שיטת היראים - שהשקיעה מוקדמת ב13.5 דקות
שיטת ר' יהודה
דעת כמעט כל הראשונים שהלכה כרבה שביה"ש מתחיל בשקיעה
דעת הגר"א בכמה מקומות שבין השמשות הוא כבר זמן ערבית
השיטות שא"א לגמור אחר הזמן
שיטת ר' איסר זלמן - שאזלינן בתר השקיעה במישור
המציאות - שהשקיעה מוקדמת בכמה רגעים מהשקיעה שבלוח
השיטה שאין מנכים הרים
השיטה שמחשבים כל בניין בנפרד - ולא כל עיר או שכונה
וכו' וכו' וכו'
למה לי רוב זבחיכם 
הנה שמוע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים

קיי"ל שסב"ל, אמנם ולואי שיתפלל אדם כל היום
אך כל זה רק כשאין בעיות הלכתיות בתפילה
אך ברגע שיש כאן חשש ברכה לבטלה - לא נאמר הכלל הזה
והדרינן לכלל דסב"ל
מפני ש'ולואי ויתפלל אדם כל היום' - היינו בתורת נדבה
אך במקום שא"א לעשות נדבה - כגון שאינו זמנה
או בשבת וכיו"ב
אין מתפללין מספקשיטת היראים היא יחידאי נגד כל הראשונים. 
לגבי דעת הראשונים כרבה האם זה אינו רק לחומרא מספק? 
גם לרבי יהודה אינו אלא ספק 
דעת הגר"א היא יחידאי 

חלק מהחשבונות שהבאתי כתב החזו"א באיגרת למי שנכשל בשוגג אחר השקיעה. 
 


ברוך שאמר
משתמש ותיק
הודעות: 279
הצטרף: 17 פברואר 2020, 07:50
נתן תודה: 48 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי ברוך שאמר » 18 מאי 2020, 17:52

בבא קמא כתב:
09 ספטמבר 2019, 04:30
מזה הביאו ראיה גם לענין זמן תפילה

מי הם ?

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סידור התפילה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים