2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?


אבר כיונה
הודעות: 938
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 212 פעמים
קיבל תודה: 327 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי אבר כיונה » 10 ספטמבר 2019, 15:53

באותה גמ' שאמרו "לייטי עלה במערבא אמאן דמצלי עם דמדומי חמה... דלמא מיטרפא ליה שעתא" אמרו גם "אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מצוה להתפלל עם דמדומי חמה ואמר רבי זירא מאי קראה ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים".
וז"ל שעה"כ (דרושי תפלת המנחה דרוש ב): "גם היה נזהר מאד שלא לאומרה אלא סמוך לשקיעת החמה כנז' בגמ' על פסוק יראוך עם שמש כו'".


בנציון
הודעות: 1019
הצטרף: 15 מרץ 2018, 23:56
נתן תודה: 368 פעמים
קיבל תודה: 453 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי בנציון » 10 ספטמבר 2019, 22:58

בבא קמא כתב:
09 ספטמבר 2019, 04:30
יש ראיה מעניינת שהביאו אותה גם מהצד החסידי וגם מהצד הליטאי שמספיק להתחיל את התפילה בתוך הזמן אף שבאמצע יעבור הזמן.
ממה שכתבו התוס' בברכות על מה שמבואר בגמרא שבלעם היה יודע את הרגע שהקבה כועס והקשו התוס' מה היה יכול לעשות ברגע אחד ותירצו שהיה מתחיל לקלל והיה מועיל גם להמשיך כיון שהתחיל באותו רגע. מזה הביאו ראיה גם לענין זמן תפילה.
מהצד החסידי מובא כן בשם היהודי הקדוש, ומהצד הליטאי בערוך השולחן הוכיח כן מדברי התוס'.

לא מובן הראיה, בתוספות מדובר על כך שאם התחילו בזמן שהתפילה ראויה להתקבל, אז כל התפילה מתקבלת, אבל לגבי זמן תפילה, כיון שתפילות כנגד תמידים, לא שייך להתפלל לאחר זמן התמיד, ולא מועיל שהתחיל קודם.


אבר כיונה
הודעות: 938
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 212 פעמים
קיבל תודה: 327 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי אבר כיונה » 10 ספטמבר 2019, 23:50

לא להלכה, רק תושבה לאלו שהקשו, יש לזה מקור בתשובת הגאונים: http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 07&hilite=


זוזו
הודעות: 339
הצטרף: 11 דצמבר 2017, 00:51
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 80 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי זוזו » 04 נובמבר 2019, 17:32

סופר המלך כתב:
09 ספטמבר 2019, 22:52
מעתיק כתב:
09 ספטמבר 2019, 21:06
אולי אפשר להמציא תנאי שאם ראוי ונכון להתחיל תפילת מנחה בכה"ג הרי זה מנחה, ואם לאו, יהיה זה ערבית מבעו"י, ולכשיתפלל סמוך לברכות קרי"ש של ערבית יהיה על תנאי שאם כבר התפלל ערבית יהא זה השלמה ואם לאו יהיה זה ערבית.

הובא בביה"ל ר"ס רלג

ועכ"פ בכה"ג שמתחיל לפני ומסיים אחרי, יתנה ג"כ שאם לא עולה לא למנחה ולא לערבית יהא לנדבה
ואז בלילה יצטרך להתפלל מעריב שתיים ולהתנות בתפילה השנייה שאם אכן התפלל נדבה לפני שקיעה אז זו תהיה לשם תשלומין של מנחה ואם התפלל תפילה כל שהי שהייתה חובה אזי עכשיו מתפלל נדבה (התנאי שכתבת לגבי נדבה לא כ' בביה"ל וצ"ע באמת למה לא כתבה, הרי יש צד שהתחלף לו יום ללילה באמצע תפילו ונמצא חצי תפילה בזמן מנחה והחצי השני כבר עבר זמנה)
 


פולני
הודעות: 218
הצטרף: 01 יולי 2019, 20:30
נתן תודה: 91 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי פולני » 04 נובמבר 2019, 23:11

א. לא שמענו שעפ"י האריז"ל יש להתפלל אחר השקיעה, אבל מהבעש"ט מובא כן שהקפיד להתפלל מנחה אחרי השקיעה, אבל סביר מאד שנהג כר"ת וממילא היה יכול להתפלל כך לכתחילה.

ב. מצוה לציין שמובא בלוח 'עתים לבינה' בסופו זמן צאת הכוכבים של 13.5 דקות מהשקיעה, וכותב שם שזה נפק"מ גם למנחה בדיעבד וכהמשנ"ב, אך זה מחושב לפי מעלות ולא לפי דקות, כך שבימים אלו לדוגמא זה יוצא למעשה כעשר דקות אחר השקיעה, ואחריהם זו כבר ממש בעיה להתפלל מנחה, ולכן גם הסומך בדיעבד על י"ג מינוט מהשקיעה ידע שזה לא ממש 13 דקות, ולפעמים זה פחות מ-10 (ולא בדקתי כמה אורך זמן זה בכל השנה), ועיין בלוח הנ"ל.


סופר המלך
הודעות: 232
הצטרף: 24 מרץ 2019, 01:21
קיבל תודה: 82 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי סופר המלך » 04 נובמבר 2019, 23:14

פולני כתב:
04 נובמבר 2019, 23:11

ב. מצוה לציין שמובא בלוח 'עתים לבינה' בסופו זמן צאת הכוכבים של 13.5 דקות מהשקיעה, וכותב שם שזה נפק"מ גם למנחה בדיעבד וכהמשנ"ב, אך זה מחושב לפי מעלות ולא לפי דקות, כך שבימים אלו לדוגמא זה יוצא למעשה כעשר דקות אחר השקיעה, ואחריהם זו כבר ממש בעיה להתפלל מנחה, ולכן גם הסומך בדיעבד על י"ג מינוט מהשקיעה ידע שזה לא ממש 13 דקות, ולפעמים זה פחות מ-10 (ולא בדקתי כמה אורך זמן זה בכל השנה), ועיין בלוח הנ"ל.
לא יכול להיות 10 דקות אחר השקיעה, גם לא באמצע החורף.
כנראה מדובר באופק ירושלים שגובהה מאחר את השקיעה בכ-5 דקות, וצאה"כ בימי ניסן ותשרי כ-8.5 דקות אחר שקיעה מאוחרת זו
 


פולני
הודעות: 218
הצטרף: 01 יולי 2019, 20:30
נתן תודה: 91 פעמים
קיבל תודה: 81 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי פולני » 06 נובמבר 2019, 17:39

סופר המלך כתב:
04 נובמבר 2019, 23:14
פולני כתב:
04 נובמבר 2019, 23:11

ב. מצוה לציין שמובא בלוח 'עתים לבינה' בסופו זמן צאת הכוכבים של 13.5 דקות מהשקיעה, וכותב שם שזה נפק"מ גם למנחה בדיעבד וכהמשנ"ב, אך זה מחושב לפי מעלות ולא לפי דקות, כך שבימים אלו לדוגמא זה יוצא למעשה כעשר דקות אחר השקיעה, ואחריהם זו כבר ממש בעיה להתפלל מנחה, ולכן גם הסומך בדיעבד על י"ג מינוט מהשקיעה ידע שזה לא ממש 13 דקות, ולפעמים זה פחות מ-10 (ולא בדקתי כמה אורך זמן זה בכל השנה), ועיין בלוח הנ"ל.
לא יכול להיות 10 דקות אחר השקיעה, גם לא באמצע החורף.
כנראה מדובר באופק ירושלים שגובהה מאחר את השקיעה בכ-5 דקות, וצאה"כ בימי ניסן ותשרי כ-8.5 דקות אחר שקיעה מאוחרת זו

לא הבינותי השגתו עלי.
שקיעה בירושלים נוהגים לעיקר כהשקיעה בפועל הנראית לעין, המאוחרת בכמה דקות מן השקיעה המישורית (וזהו הזמן המופיע בלוח כזמן שקיעת החמה), וזאת כיון שבירושלים הנמצאת על ההר רואים את החמה גם לאחר זמן השקיעה המישורי. אך זמן צאה"כ נקבע - לדברי הגרי"מ טיקוצינסקי ועוד - לפי השקיעה המישורית, וזאת כיון שהרקיע מחשיך לפי השקיעה המישורית ולא לפי השקיעה שאנו רואים מן ההר.

והוא אשר דיברתי - שבערים הנמצאות על ההר - זמן צאה"כ של 13.5 דקות הוא למעשה 8.5 דקות מן השקיעה שרואים בעין ושאותה מחשיבים למעשה כשקיעה. ונפק"מ לענין מנחה בדיעבד לדוגמא.

ועיין בזה בהרחבה בסוף לוח עתים לבינה.  


חיים ליצא
הודעות: 346
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 00:54
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 84 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי חיים ליצא » 06 נובמבר 2019, 17:48

אבר כיונה כתב:
10 ספטמבר 2019, 23:50
לא להלכה, רק תושבה לאלו שהקשו, יש לזה מקור בתשובת הגאונים: http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 07&hilite=
כבר פקפקו הרבה על ספר האשכול [למעשה יש שתיים אחד מזויף ואחד לא ואיני יודעה אם פה מדובר בזיוף] 
וכן אמר לי הגר"צ ובר שאי אפשר להביא ראיה מהשכול הנ"ל
 


חיים ליצא
הודעות: 346
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 00:54
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 84 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי חיים ליצא » 06 נובמבר 2019, 17:49

אבר כיונה כתב:
10 ספטמבר 2019, 15:53
באותה גמ' שאמרו "לייטי עלה במערבא אמאן דמצלי עם דמדומי חמה... דלמא מיטרפא ליה שעתא" אמרו גם "אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מצוה להתפלל עם דמדומי חמה ואמר רבי זירא מאי קראה ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים".
וז"ל שעה"כ (דרושי תפלת המנחה דרוש ב): "גם היה נזהר מאד שלא לאומרה אלא סמוך לשקיעת החמה כנז' בגמ' על פסוק יראוך עם שמש כו'".
נכון אבל מסקנת הגמ' היא לייט עלה וכ"ו


אבר כיונה
הודעות: 938
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 212 פעמים
קיבל תודה: 327 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי אבר כיונה » 06 נובמבר 2019, 21:55

חיים ליצא כתב:
06 נובמבר 2019, 17:48
אבר כיונה כתב: ↑10 ספטמבר 2019, 23:50
לא להלכה, רק תושבה לאלו שהקשו, יש לזה מקור בתשובת הגאונים: http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 07&hilite=
כבר פקפקו הרבה על ספר האשכול [למעשה יש שתיים אחד מזויף ואחד לא ואיני יודעה אם פה מדובר בזיוף]
האשכול שהבאתי זה האמיתי


סיני ועוקר
הודעות: 83
הצטרף: 01 יולי 2018, 22:07
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 15 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי סיני ועוקר » 13 נובמבר 2019, 00:09

בבא קמא כתב:
09 ספטמבר 2019, 04:30
יש ראיה מעניינת שהביאו אותה גם מהצד החסידי וגם מהצד הליטאי שמספיק להתחיל את התפילה בתוך הזמן אף שבאמצע יעבור הזמן.
ממה שכתבו התוס' בברכות על מה שמבואר בגמרא שבלעם היה יודע את הרגע שהקבה כועס והקשו התוס' מה היה יכול לעשות ברגע אחד ותירצו שהיה מתחיל לקלל והיה מועיל גם להמשיך כיון שהתחיל באותו רגע. מזה הביאו ראיה גם לענין זמן תפילה.
מהצד החסידי מובא כן בשם היהודי הקדוש, ומהצד הליטאי בערוך השולחן הוכיח כן מדברי התוס'.
מהצד החסידי והליטאי זכור לי שאמר זאת גם הגריש"א זצ"ל [בוודאי שרק בדיעבד שבדיעבד!!]
 


בבא קמא
הודעות: 451
הצטרף: 30 יולי 2019, 13:37
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 122 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי בבא קמא » 13 נובמבר 2019, 09:50

סיני ועוקר כתב:
13 נובמבר 2019, 00:09
בבא קמא כתב:
09 ספטמבר 2019, 04:30
יש ראיה מעניינת שהביאו אותה גם מהצד החסידי וגם מהצד הליטאי שמספיק להתחיל את התפילה בתוך הזמן אף שבאמצע יעבור הזמן.
ממה שכתבו התוס' בברכות על מה שמבואר בגמרא שבלעם היה יודע את הרגע שהקבה כועס והקשו התוס' מה היה יכול לעשות ברגע אחד ותירצו שהיה מתחיל לקלל והיה מועיל גם להמשיך כיון שהתחיל באותו רגע. מזה הביאו ראיה גם לענין זמן תפילה.
מהצד החסידי מובא כן בשם היהודי הקדוש, ומהצד הליטאי בערוך השולחן הוכיח כן מדברי התוס'.
מהצד החסידי והליטאי זכור לי שאמר זאת גם הגריש"א זצ"ל [בוודאי שרק בדיעבד שבדיעבד!!]

לא דיברתי על פסק ההלכה, דיברתי על הראיה מהתוס'.
 

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
הודעות: 1582
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 1068 פעמים
קיבל תודה: 556 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 13 נובמבר 2019, 12:44

1. מצו"ב
תפילת מנחה בשקיעה.pdf
קונטרס שלם בנושא

ובסוף התכתבויות עם גדולי הרבנים שליט"א.

2. מנהג האר"י הקדוש מצאתי בלשון זו:
בשער הכוונות (דרושי עלינו לשבח ונוסח התפילה) וז"ל:
אבל בתפלת המנחה אם היה אומרה סמוך לשקיעת החמה והיה רואה שכבר שקעה
החמה היה תכף מסיר מעל ראש תש"ר ואח"כ היה מוריד הטלית בין כתיפיו משום
דלילה לאו זמן ציצית הוא, עכ"ל.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


בעלבוס
הודעות: 148
הצטרף: 08 אוקטובר 2018, 20:44
נתן תודה: 73 פעמים
קיבל תודה: 28 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי בעלבוס » 13 נובמבר 2019, 20:38

צבי500 כתב:
09 ספטמבר 2019, 11:43
..New Doc 2019-09-09 11.39.43.pdf

מהיכן זה? מה המקור


צבי500
הודעות: 216
הצטרף: 26 דצמבר 2017, 11:22
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 90 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי צבי500 » 13 נובמבר 2019, 21:15

מהספר מקראי קודש


צבי500
הודעות: 216
הצטרף: 26 דצמבר 2017, 11:22
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 90 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי צבי500 » 13 נובמבר 2019, 21:17

מנחה לפני שקיעה אורחות רבנו.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


דרורי
הודעות: 344
הצטרף: 07 נובמבר 2019, 21:41
נתן תודה: 361 פעמים
קיבל תודה: 63 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי דרורי » 13 נובמבר 2019, 21:18

אח שלך כתב:
08 ספטמבר 2019, 23:52
היום לצערי הגעתי לביהכ"נ 2 דקות לפני השקיעה.
האם הייתי אמור להתחיל להתפלל מנחה - או לחכות ללילה ולהתפלל ערבית שתים?
(אני נוהג בשאר הדברים כמו המקובל בא"י שהשקיעה זה כבר ספק לילה)

למעשה כן התחלתי להתפלל והפסדתי גם את הקדיש תתקבל בגלל זה, אבל אני לא יודע אם זה שיקול.

זה גם נוגע לי עכשיו לדעת אם אני חייב בתפילת ערבית של תשלומין.
הראו לי פעם בספר אור לציון שכותב שבקיץ אפשר להתפלל מנחה עד 27 דקות ובחורף כמה דקות קודם לכן וחידוש גדול הוא


דרומאי
הודעות: 2769
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 641 פעמים
קיבל תודה: 503 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי דרומאי » 05 מאי 2020, 18:57

סופר המלך כתב:
09 ספטמבר 2019, 11:51
בבא קמא כתב:
09 ספטמבר 2019, 04:30
יש ראיה מעניינת שהביאו אותה גם מהצד החסידי וגם מהצד הליטאי שמספיק להתחיל את התפילה בתוך הזמן אף שבאמצע יעבור הזמן.
ממה שכתבו התוס' בברכות על מה שמבואר בגמרא שבלעם היה יודע את הרגע שהקבה כועס והקשו התוס' מה היה יכול לעשות ברגע אחד ותירצו שהיה מתחיל לקלל והיה מועיל גם להמשיך כיון שהתחיל באותו רגע. מזה הביאו ראיה גם לענין זמן תפילה.
מהצד החסידי מובא כן בשם היהודי הקדוש, ומהצד הליטאי בערוך השולחן הוכיח כן מדברי התוס'.
וכבר העירו משו"ע ר"ס רלב ורמ"א ר"ס קכד שמפורש להדיא לא כך, ובפוסקים מובא שאם הולך לעבור הזמן יתפלל הביננו.
הערוך השלחן מיירי בתפילת שחרית דוקא, והראיות שהבאת מדברות לגבי תפילת מנחה. החילוק ביניהם הוא פשוט, שלאחר השקיעה כבר עבר הזמן של תפילת מנחה ואין כאן חפצא של תפילת מנחה, משא''כ לענין שחרית עד ד' שעות שודאי אף לאחר ד' שעות הוי זמן שחרית [עכ''פ לדעת הרמב''ם ואכמ''ל] אלא דמחויב להתפלל תוך ד' שעות ולזה סגי בהתחלה, וכמו''כ לענין מוסף תוך ז' שעות כמדומה שראיתי מפורש דסגי במה שמתחיל תוך ז' שעות ודוק.


דרומאי
הודעות: 2769
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 641 פעמים
קיבל תודה: 503 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי דרומאי » 05 מאי 2020, 19:01

פולני כתב:
06 נובמבר 2019, 17:39
סופר המלך כתב:
04 נובמבר 2019, 23:14
פולני כתב:
04 נובמבר 2019, 23:11

ב. מצוה לציין שמובא בלוח 'עתים לבינה' בסופו זמן צאת הכוכבים של 13.5 דקות מהשקיעה, וכותב שם שזה נפק"מ גם למנחה בדיעבד וכהמשנ"ב, אך זה מחושב לפי מעלות ולא לפי דקות, כך שבימים אלו לדוגמא זה יוצא למעשה כעשר דקות אחר השקיעה, ואחריהם זו כבר ממש בעיה להתפלל מנחה, ולכן גם הסומך בדיעבד על י"ג מינוט מהשקיעה ידע שזה לא ממש 13 דקות, ולפעמים זה פחות מ-10 (ולא בדקתי כמה אורך זמן זה בכל השנה), ועיין בלוח הנ"ל.
לא יכול להיות 10 דקות אחר השקיעה, גם לא באמצע החורף.
כנראה מדובר באופק ירושלים שגובהה מאחר את השקיעה בכ-5 דקות, וצאה"כ בימי ניסן ותשרי כ-8.5 דקות אחר שקיעה מאוחרת זו

לא הבינותי השגתו עלי.
שקיעה בירושלים נוהגים לעיקר כהשקיעה בפועל הנראית לעין, המאוחרת בכמה דקות מן השקיעה המישורית (וזהו הזמן המופיע בלוח כזמן שקיעת החמה), וזאת כיון שבירושלים הנמצאת על ההר רואים את החמה גם לאחר זמן השקיעה המישורי. אך זמן צאה"כ נקבע - לדברי הגרי"מ טיקוצינסקי ועוד - לפי השקיעה המישורית, וזאת כיון שהרקיע מחשיך לפי השקיעה המישורית ולא לפי השקיעה שאנו רואים מן ההר.

והוא אשר דיברתי - שבערים הנמצאות על ההר - זמן צאה"כ של 13.5 דקות הוא למעשה 8.5 דקות מן השקיעה שרואים בעין ושאותה מחשיבים למעשה כשקיעה. ונפק"מ לענין מנחה בדיעבד לדוגמא.

ועיין בזה בהרחבה בסוף לוח עתים לבינה.  
רבותי ערבבתם כאן 2 נושאים שלא קשורים,
א' כמה זמן הוא בין השמשות, דהיינו האם הוא לעולם י''ג מינוטין וחצי או שהוא תלוי במעלות כדעת ר''י מנת,
ב' ממתי חושבים את הזמן הזה, האם מהשקיעה ההלכתית שתלויה [בפשטות] גם בגובה, או בשקיעה המישורית.


סופר המלך
הודעות: 232
הצטרף: 24 מרץ 2019, 01:21
קיבל תודה: 82 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי סופר המלך » 06 מאי 2020, 02:06

דרומאי כתב:
05 מאי 2020, 18:57
סופר המלך כתב:
09 ספטמבר 2019, 11:51
בבא קמא כתב:
09 ספטמבר 2019, 04:30
יש ראיה מעניינת שהביאו אותה גם מהצד החסידי וגם מהצד הליטאי שמספיק להתחיל את התפילה בתוך הזמן אף שבאמצע יעבור הזמן.
ממה שכתבו התוס' בברכות על מה שמבואר בגמרא שבלעם היה יודע את הרגע שהקבה כועס והקשו התוס' מה היה יכול לעשות ברגע אחד ותירצו שהיה מתחיל לקלל והיה מועיל גם להמשיך כיון שהתחיל באותו רגע. מזה הביאו ראיה גם לענין זמן תפילה.
מהצד החסידי מובא כן בשם היהודי הקדוש, ומהצד הליטאי בערוך השולחן הוכיח כן מדברי התוס'.
וכבר העירו משו"ע ר"ס רלב ורמ"א ר"ס קכד שמפורש להדיא לא כך, ובפוסקים מובא שאם הולך לעבור הזמן יתפלל הביננו.
הערוך השלחן מיירי בתפילת שחרית דוקא, והראיות שהבאת מדברות לגבי תפילת מנחה. החילוק ביניהם הוא פשוט, שלאחר השקיעה כבר עבר הזמן של תפילת מנחה ואין כאן חפצא של תפילת מנחה, משא''כ לענין שחרית עד ד' שעות שודאי אף לאחר ד' שעות הוי זמן שחרית [עכ''פ לדעת הרמב''ם ואכמ''ל] אלא דמחויב להתפלל תוך ד' שעות ולזה סגי בהתחלה, וכמו''כ לענין מוסף תוך ז' שעות כמדומה שראיתי מפורש דסגי במה שמתחיל תוך ז' שעות ודוק.
א. איפה ראית שהרמ"א מדבר לענין מנחה?
ב. מפורש בגמ' ובפוסקים שאחר ד' שעות עבר זמן שחרית, והמתפלל אח"כ אין לו שכר תפילה בזמנה. לגבי מוסף זה שונה כי כל היום הוא זמן מוסף רק שהמתאחר נקרא פושע, לכן יש פמ"ג שמצדד דסגי להתחיל בזמן. 
 


יושבי יעבץ
הודעות: 311
הצטרף: 28 ינואר 2018, 09:02
נתן תודה: 57 פעמים
קיבל תודה: 146 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי יושבי יעבץ » 06 מאי 2020, 07:01

יהושע כתב:
09 ספטמבר 2019, 12:28
אח שלך כתב:
08 ספטמבר 2019, 23:52
היום לצערי הגעתי לביהכ"נ 2 דקות לפני השקיעה.
האם הייתי אמור להתחיל להתפלל מנחה - או לחכות ללילה ולהתפלל ערבית שתים?
(אני נוהג בשאר הדברים כמו המקובל בא"י שהשקיעה זה כבר ספק לילה)

למעשה כן התחלתי להתפלל והפסדתי גם את הקדיש תתקבל בגלל זה, אבל אני לא יודע אם זה שיקול.

זה גם נוגע לי עכשיו לדעת אם אני חייב בתפילת ערבית של תשלומין.
יש הרבה צירופים
שיטת ר"ת 
שיטת רבי יוסי 
​​​​​​משמעות הרמ"א וכמה ראשונים ואחרונים שאפשר להתפלל מנחה בבין השמשות 
שיטת הגאונים והה"ג שהלכה כרב יוסף שבין השמשות מתחיל שתי דקות אחר השקיעה. 
השיטות שאפשר להתחיל לפני סוף הזמן ולהמשיך אחר הזמן. 
שיטת רב אלישיב והרב בן ציון אבא שאול שאין אנו יודעים מתי השקיעה האמיתית ויש ספק אולי השקיעה הוא עשר דקות אחר השקיעה. 
שיטת התניא שהשקיעה הוא ארבע דקות אחר השקיעה. 


יש הרבה צירופים
שיטת היראים - שהשקיעה מוקדמת ב13.5 דקות
שיטת ר' יהודה
דעת כמעט כל הראשונים שהלכה כרבה שביה"ש מתחיל בשקיעה
דעת הגר"א בכמה מקומות שבין השמשות הוא כבר זמן ערבית
השיטות שא"א לגמור אחר הזמן
שיטת ר' איסר זלמן - שאזלינן בתר השקיעה במישור
המציאות - שהשקיעה מוקדמת בכמה רגעים מהשקיעה שבלוח
השיטה שאין מנכים הרים
השיטה שמחשבים כל בניין בנפרד - ולא כל עיר או שכונה
וכו' וכו' וכו'
למה לי רוב זבחיכם 
הנה שמוע מזבח טוב להקשיב מחלב אילים

קיי"ל שסב"ל, אמנם ולואי שיתפלל אדם כל היום
אך כל זה רק כשאין בעיות הלכתיות בתפילה
אך ברגע שיש כאן חשש ברכה לבטלה - לא נאמר הכלל הזה
והדרינן לכלל דסב"ל
מפני ש'ולואי ויתפלל אדם כל היום' - היינו בתורת נדבה
אך במקום שא"א לעשות נדבה - כגון שאינו זמנה
או בשבת וכיו"ב
אין מתפללין מספק

 


דרומאי
הודעות: 2769
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 641 פעמים
קיבל תודה: 503 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי דרומאי » 06 מאי 2020, 12:11

סופר המלך כתב:
06 מאי 2020, 02:06
דרומאי כתב:
05 מאי 2020, 18:57
סופר המלך כתב:
09 ספטמבר 2019, 11:51

וכבר העירו משו"ע ר"ס רלב ורמ"א ר"ס קכד שמפורש להדיא לא כך, ובפוסקים מובא שאם הולך לעבור הזמן יתפלל הביננו.
הערוך השלחן מיירי בתפילת שחרית דוקא, והראיות שהבאת מדברות לגבי תפילת מנחה. החילוק ביניהם הוא פשוט, שלאחר השקיעה כבר עבר הזמן של תפילת מנחה ואין כאן חפצא של תפילת מנחה, משא''כ לענין שחרית עד ד' שעות שודאי אף לאחר ד' שעות הוי זמן שחרית [עכ''פ לדעת הרמב''ם ואכמ''ל] אלא דמחויב להתפלל תוך ד' שעות ולזה סגי בהתחלה, וכמו''כ לענין מוסף תוך ז' שעות כמדומה שראיתי מפורש דסגי במה שמתחיל תוך ז' שעות ודוק.
א. איפה ראית שהרמ"א מדבר לענין מנחה?
ב. מפורש בגמ' ובפוסקים שאחר ד' שעות עבר זמן שחרית, והמתפלל אח"כ אין לו שכר תפילה בזמנה. לגבי מוסף זה שונה כי כל היום הוא זמן מוסף רק שהמתאחר נקרא פושע, לכן יש פמ"ג שמצדד דסגי להתחיל בזמן. 

א. עי"ש בבה"ל שמסתפק בשם הפמ"ג אי מיירי דוקא במנחה או אפילו בשחרית.
ב. לדעת הרמב"ם לאחר ד' שעות מתפלל אפילו אם איחר במזיד, וכן נוקטים לדינא. והטעם משום דאינו גדר תשלומין אלא הוא עיקר תפילת שחרית, ורק אין לו שכר תפילה בזמנה. ולכן בזה י''ל דסגי במה שמתחיל בזמנה, משום דלאחר ד' שעות אינו זמן מופקע מתפילת שחרית, משא''כ מנחה בלילה. 
 


מחשבות
הודעות: 715
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 106 פעמים
קיבל תודה: 186 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי מחשבות » 06 מאי 2020, 12:42

איש ווילנא כתב:
09 ספטמבר 2019, 00:51
אם הזמן מספיק יש להתפלל הבינינו בימות החמה כמו שכתב החיי אדם
ובימות הגשמים הציע החיי אדם להתפלל קיצור כל ברכה וברכה
גם בימות החמה אם אפשר לקצר כל ברכה זה עדיף מהביננו
ולעצם הדיון: כבר הביאו כמה צרופים כבדים להקל
וכמה צרופים (קלי משקל) להחמיר.
והצרוף הגדול ביותר להקל זה העובדא שכן נהגו
מה שמכריע (ודאי לבני אשכנז) גם ספק ברכות,
ובכל מקרה כשהתחיל קודם השקיעה ומסיים עד דקה וחצי
שאז יש גם את שיטת הגאונים (ולא כמו שכתבו בטעות 2 דקות)
קשה מאוד לומר שיש מקום להחמיר.
 


מחשבות
הודעות: 715
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 106 פעמים
קיבל תודה: 186 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי מחשבות » 06 מאי 2020, 12:48

יהודה בן יעקב כתב:
09 ספטמבר 2019, 20:51
יהושע כתב:
09 ספטמבר 2019, 20:32
יהודי כתב:
09 ספטמבר 2019, 20:28
את ר"ת א"א לצרף כידוע.

זה תלוי במחלוקת אם אפשר לצרף שיטה יחידאי
ר"ת היא שיטת יחיד?
לך נא ראה בספרי הגרע"י זצ"ל שהכריע כמותו, ושכן דעת הרבה מהראשונים, ושכן פסק השו"ע.
שקר שחוזרים עליו הרבה לא הופך לאמת
הגרע"י הכריע למעשה נגד ר"ת
וסבר שתינוק שנולד בליל שבת קודם זמן ר"ת
נימול לשבת אף שלר"ת זה חילול שבת דאורייתא.
האמת שהגרע"י החמיר כמותו כשאפשר
אך פסק כגאונים כשחומרתו היא קולתו.
 

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
הודעות: 1582
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 1068 פעמים
קיבל תודה: 556 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 06 מאי 2020, 13:34

אצלנו נהגו על פי גדולים וטובים, שתחילת התפילה היא הקובעת, ואם התחיל להתפלל בזמן יכול להמשיך אחרי הזמן,
והראטיה מתירוץ אחד בתוספות לגבי קללת בלעם, שיכול היה להתחיל ברגע כמימריה.


איש ווילנא
הודעות: 2438
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 522 פעמים
קיבל תודה: 700 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי איש ווילנא » 06 מאי 2020, 13:37

מחשבות כתב:
06 מאי 2020, 12:42
לעצם הדיון: כבר הביאו כמה צרופים כבדים להקל
וכמה צרופים (קלי משקל) להחמיר.
והצרוף הגדול ביותר להקל זה העובדא שכן נהגו

מענין
אני לא ידעתי שיש כזה מנהג
קשה גם להבין שיש מנהג על מקרה שלא אמור להיות
אמנם במ"ב כך מבואר לאחרי השקיעה
אולם קודם השקיעה אולי עדיף להמנע מזה ולקצר תפילתו הביננו או קיצור כל ברכה וברכה.


איש ווילנא
הודעות: 2438
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 522 פעמים
קיבל תודה: 700 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי איש ווילנא » 06 מאי 2020, 13:38

דוד ריזל (הפרסומאי) כתב:
06 מאי 2020, 13:34
ציטוט אצלנו נהגו על פי גדולים וטובים, שתחילת התפילה היא הקובעת, ואם התחיל להתפלל בזמן יכול להמשיך אחרי הזמן,
והראטיה מתירוץ אחד בתוספות לגבי קללת בלעם, שיכול היה להתחיל ברגע כמימריה.

סביר להניח שלא זה היה עיקר הסיבה של הנוהגים אצלייכם כך.
הראיה מהתוס' הוא בעיקר ווארט טוב ואני לא מאמין שמשהו פוסק הלכה על פי זה
לכן מסתבר יותר שהסיבה היא צירוף מתוך מכלול כל הסיבות שהוזכרו למעלה


דרומאי
הודעות: 2769
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 641 פעמים
קיבל תודה: 503 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי דרומאי » 06 מאי 2020, 13:40

איש ווילנא כתב:
06 מאי 2020, 13:38
דוד ריזל (הפרסומאי) כתב:
06 מאי 2020, 13:34
צאצלנו נהגו על פי גדולים וטובים, שתחילת התפילה היא הקובעת, ואם התחיל להתפלל בזמן יכול להמשיך אחרי הזמן,
והראיה מתירוץ אחד בתוספות לגבי קללת בלעם, שיכול היה להתחיל ברגע כמימריה.

סביר להניח שלא זה היה עיקר הסיבה של הנוהגים אצלכם כך.
הראיה מהתוס' הוא בעיקר ווארט טוב ואני לא מאמין שמשהו פוסק הלכה על פי זה
לכן מסתבר יותר שהסיבה היא צירוף מתוך מכלול כל הסיבות שהוזכרו למעלה
הערוך השלחן הביא ראיה זו כראיה מוחלטת, אולם כבר כתבתי לעיל שלא שייך לומר כן רק לענין תפילת שחרית ולא מנחה.
 

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
הודעות: 1582
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 1068 פעמים
קיבל תודה: 556 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 06 מאי 2020, 13:58

איש ווילנא כתב:
06 מאי 2020, 13:38
דוד ריזל (הפרסומאי) כתב:
06 מאי 2020, 13:34
ציטוט אצלנו נהגו על פי גדולים וטובים, שתחילת התפילה היא הקובעת, ואם התחיל להתפלל בזמן יכול להמשיך אחרי הזמן,
והראטיה מתירוץ אחד בתוספות לגבי קללת בלעם, שיכול היה להתחיל ברגע כמימריה.

סביר להניח שלא זה היה עיקר הסיבה של הנוהגים אצלייכם כך.
הראיה מהתוס' הוא בעיקר ווארט טוב ואני לא מאמין שמשהו פוסק הלכה על פי זה
לכן מסתבר יותר שהסיבה היא צירוף מתוך מכלול כל הסיבות שהוזכרו למעלה
לא ווארט, שמעתי ממי ששמע בעצמו ראיה זו מאחד מגדולי הדור הקודם.
וההקשר פשוט, כמו שיש לקב"ה רגע של כעס שהוא מסוגל לקללה, כך יש לקב"ה עת רצון שזה הזמן המסוגל שיתקבלו התפילות.
 


איש ווילנא
הודעות: 2438
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 522 פעמים
קיבל תודה: 700 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי איש ווילנא » 06 מאי 2020, 13:59

דוד ריזל (הפרסומאי) כתב:
06 מאי 2020, 13:58
איש ווילנא כתב:
06 מאי 2020, 13:38
דוד ריזל (הפרסומאי) כתב:
06 מאי 2020, 13:34
ציטוט אצלנו נהגו על פי גדולים וטובים, שתחילת התפילה היא הקובעת, ואם התחיל להתפלל בזמן יכול להמשיך אחרי הזמן,
והראטיה מתירוץ אחד בתוספות לגבי קללת בלעם, שיכול היה להתחיל ברגע כמימריה.

סביר להניח שלא זה היה עיקר הסיבה של הנוהגים אצלייכם כך.
הראיה מהתוס' הוא בעיקר ווארט טוב ואני לא מאמין שמשהו פוסק הלכה על פי זה
לכן מסתבר יותר שהסיבה היא צירוף מתוך מכלול כל הסיבות שהוזכרו למעלה
לא ווארט, שמעתי ממי ששמע בעצמו ראיה זו מאחד מגדולי הדור הקודם.

ברור שהיה כמה גדולים שאמרו זאת
ובכל זאת השאלה אם סמך על לבד לענין הלכה 
או שזה רק אמסכתא מהצד 
ועיקר הפסיקה ההלכתית בזה מבוסס על סברות אחרות שהוזכרו למעלה

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סידור התפילה”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח