2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?


אבר כיונה
משתמש ותיק
הודעות: 419
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 112 פעמים
קיבל תודה: 145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי אבר כיונה » 10 ספטמבר 2019, 15:53

באותה גמ' שאמרו "לייטי עלה במערבא אמאן דמצלי עם דמדומי חמה... דלמא מיטרפא ליה שעתא" אמרו גם "אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מצוה להתפלל עם דמדומי חמה ואמר רבי זירא מאי קראה ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים".
וז"ל שעה"כ (דרושי תפלת המנחה דרוש ב): "גם היה נזהר מאד שלא לאומרה אלא סמוך לשקיעת החמה כנז' בגמ' על פסוק יראוך עם שמש כו'".


בנציון
משתמש ותיק
הודעות: 847
הצטרף: 15 מרץ 2018, 23:56
נתן תודה: 322 פעמים
קיבל תודה: 373 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי בנציון » 10 ספטמבר 2019, 22:58

בבא קמא כתב:
09 ספטמבר 2019, 04:30
יש ראיה מעניינת שהביאו אותה גם מהצד החסידי וגם מהצד הליטאי שמספיק להתחיל את התפילה בתוך הזמן אף שבאמצע יעבור הזמן.
ממה שכתבו התוס' בברכות על מה שמבואר בגמרא שבלעם היה יודע את הרגע שהקבה כועס והקשו התוס' מה היה יכול לעשות ברגע אחד ותירצו שהיה מתחיל לקלל והיה מועיל גם להמשיך כיון שהתחיל באותו רגע. מזה הביאו ראיה גם לענין זמן תפילה.
מהצד החסידי מובא כן בשם היהודי הקדוש, ומהצד הליטאי בערוך השולחן הוכיח כן מדברי התוס'.

לא מובן הראיה, בתוספות מדובר על כך שאם התחילו בזמן שהתפילה ראויה להתקבל, אז כל התפילה מתקבלת, אבל לגבי זמן תפילה, כיון שתפילות כנגד תמידים, לא שייך להתפלל לאחר זמן התמיד, ולא מועיל שהתחיל קודם.


אבר כיונה
משתמש ותיק
הודעות: 419
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 112 פעמים
קיבל תודה: 145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי אבר כיונה » 10 ספטמבר 2019, 23:50

לא להלכה, רק תושבה לאלו שהקשו, יש לזה מקור בתשובת הגאונים: http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 07&hilite=


זוזו
הודעות: 199
הצטרף: 11 דצמבר 2017, 00:51
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 52 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי זוזו » 04 נובמבר 2019, 17:32

סופר המלך כתב:
09 ספטמבר 2019, 22:52
מעתיק כתב:
09 ספטמבר 2019, 21:06
אולי אפשר להמציא תנאי שאם ראוי ונכון להתחיל תפילת מנחה בכה"ג הרי זה מנחה, ואם לאו, יהיה זה ערבית מבעו"י, ולכשיתפלל סמוך לברכות קרי"ש של ערבית יהיה על תנאי שאם כבר התפלל ערבית יהא זה השלמה ואם לאו יהיה זה ערבית.

הובא בביה"ל ר"ס רלג

ועכ"פ בכה"ג שמתחיל לפני ומסיים אחרי, יתנה ג"כ שאם לא עולה לא למנחה ולא לערבית יהא לנדבה
ואז בלילה יצטרך להתפלל מעריב שתיים ולהתנות בתפילה השנייה שאם אכן התפלל נדבה לפני שקיעה אז זו תהיה לשם תשלומין של מנחה ואם התפלל תפילה כל שהי שהייתה חובה אזי עכשיו מתפלל נדבה (התנאי שכתבת לגבי נדבה לא כ' בביה"ל וצ"ע באמת למה לא כתבה, הרי יש צד שהתחלף לו יום ללילה באמצע תפילו ונמצא חצי תפילה בזמן מנחה והחצי השני כבר עבר זמנה)
 


פולני
הודעות: 70
הצטרף: 01 יולי 2019, 20:30
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי פולני » 04 נובמבר 2019, 23:11

א. לא שמענו שעפ"י האריז"ל יש להתפלל אחר השקיעה, אבל מהבעש"ט מובא כן שהקפיד להתפלל מנחה אחרי השקיעה, אבל סביר מאד שנהג כר"ת וממילא היה יכול להתפלל כך לכתחילה.

ב. מצוה לציין שמובא בלוח 'עתים לבינה' בסופו זמן צאת הכוכבים של 13.5 דקות מהשקיעה, וכותב שם שזה נפק"מ גם למנחה בדיעבד וכהמשנ"ב, אך זה מחושב לפי מעלות ולא לפי דקות, כך שבימים אלו לדוגמא זה יוצא למעשה כעשר דקות אחר השקיעה, ואחריהם זו כבר ממש בעיה להתפלל מנחה, ולכן גם הסומך בדיעבד על י"ג מינוט מהשקיעה ידע שזה לא ממש 13 דקות, ולפעמים זה פחות מ-10 (ולא בדקתי כמה אורך זמן זה בכל השנה), ועיין בלוח הנ"ל.


סופר המלך
הודעות: 132
הצטרף: 24 מרץ 2019, 01:21
קיבל תודה: 42 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי סופר המלך » 04 נובמבר 2019, 23:14

פולני כתב:
04 נובמבר 2019, 23:11

ב. מצוה לציין שמובא בלוח 'עתים לבינה' בסופו זמן צאת הכוכבים של 13.5 דקות מהשקיעה, וכותב שם שזה נפק"מ גם למנחה בדיעבד וכהמשנ"ב, אך זה מחושב לפי מעלות ולא לפי דקות, כך שבימים אלו לדוגמא זה יוצא למעשה כעשר דקות אחר השקיעה, ואחריהם זו כבר ממש בעיה להתפלל מנחה, ולכן גם הסומך בדיעבד על י"ג מינוט מהשקיעה ידע שזה לא ממש 13 דקות, ולפעמים זה פחות מ-10 (ולא בדקתי כמה אורך זמן זה בכל השנה), ועיין בלוח הנ"ל.
לא יכול להיות 10 דקות אחר השקיעה, גם לא באמצע החורף.
כנראה מדובר באופק ירושלים שגובהה מאחר את השקיעה בכ-5 דקות, וצאה"כ בימי ניסן ותשרי כ-8.5 דקות אחר שקיעה מאוחרת זו
 


פולני
הודעות: 70
הצטרף: 01 יולי 2019, 20:30
נתן תודה: 17 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי פולני » 06 נובמבר 2019, 17:39

סופר המלך כתב:
04 נובמבר 2019, 23:14
פולני כתב:
04 נובמבר 2019, 23:11

ב. מצוה לציין שמובא בלוח 'עתים לבינה' בסופו זמן צאת הכוכבים של 13.5 דקות מהשקיעה, וכותב שם שזה נפק"מ גם למנחה בדיעבד וכהמשנ"ב, אך זה מחושב לפי מעלות ולא לפי דקות, כך שבימים אלו לדוגמא זה יוצא למעשה כעשר דקות אחר השקיעה, ואחריהם זו כבר ממש בעיה להתפלל מנחה, ולכן גם הסומך בדיעבד על י"ג מינוט מהשקיעה ידע שזה לא ממש 13 דקות, ולפעמים זה פחות מ-10 (ולא בדקתי כמה אורך זמן זה בכל השנה), ועיין בלוח הנ"ל.
לא יכול להיות 10 דקות אחר השקיעה, גם לא באמצע החורף.
כנראה מדובר באופק ירושלים שגובהה מאחר את השקיעה בכ-5 דקות, וצאה"כ בימי ניסן ותשרי כ-8.5 דקות אחר שקיעה מאוחרת זו

לא הבינותי השגתו עלי.
שקיעה בירושלים נוהגים לעיקר כהשקיעה בפועל הנראית לעין, המאוחרת בכמה דקות מן השקיעה המישורית (וזהו הזמן המופיע בלוח כזמן שקיעת החמה), וזאת כיון שבירושלים הנמצאת על ההר רואים את החמה גם לאחר זמן השקיעה המישורי. אך זמן צאה"כ נקבע - לדברי הגרי"מ טיקוצינסקי ועוד - לפי השקיעה המישורית, וזאת כיון שהרקיע מחשיך לפי השקיעה המישורית ולא לפי השקיעה שאנו רואים מן ההר.

והוא אשר דיברתי - שבערים הנמצאות על ההר - זמן צאה"כ של 13.5 דקות הוא למעשה 8.5 דקות מן השקיעה שרואים בעין ושאותה מחשיבים למעשה כשקיעה. ונפק"מ לענין מנחה בדיעבד לדוגמא.

ועיין בזה בהרחבה בסוף לוח עתים לבינה.  


חיים ליצא
משתמש ותיק
הודעות: 213
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 00:54
נתן תודה: 44 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי חיים ליצא » 06 נובמבר 2019, 17:48

אבר כיונה כתב:
10 ספטמבר 2019, 23:50
לא להלכה, רק תושבה לאלו שהקשו, יש לזה מקור בתשובת הגאונים: http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 07&hilite=
כבר פקפקו הרבה על ספר האשכול [למעשה יש שתיים אחד מזויף ואחד לא ואיני יודעה אם פה מדובר בזיוף] 
וכן אמר לי הגר"צ ובר שאי אפשר להביא ראיה מהשכול הנ"ל
 


חיים ליצא
משתמש ותיק
הודעות: 213
הצטרף: 25 אוגוסט 2019, 00:54
נתן תודה: 44 פעמים
קיבל תודה: 45 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי חיים ליצא » 06 נובמבר 2019, 17:49

אבר כיונה כתב:
10 ספטמבר 2019, 15:53
באותה גמ' שאמרו "לייטי עלה במערבא אמאן דמצלי עם דמדומי חמה... דלמא מיטרפא ליה שעתא" אמרו גם "אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן מצוה להתפלל עם דמדומי חמה ואמר רבי זירא מאי קראה ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים".
וז"ל שעה"כ (דרושי תפלת המנחה דרוש ב): "גם היה נזהר מאד שלא לאומרה אלא סמוך לשקיעת החמה כנז' בגמ' על פסוק יראוך עם שמש כו'".
נכון אבל מסקנת הגמ' היא לייט עלה וכ"ו


אבר כיונה
משתמש ותיק
הודעות: 419
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 112 פעמים
קיבל תודה: 145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי אבר כיונה » 06 נובמבר 2019, 21:55

חיים ליצא כתב:
06 נובמבר 2019, 17:48
אבר כיונה כתב: ↑10 ספטמבר 2019, 23:50
לא להלכה, רק תושבה לאלו שהקשו, יש לזה מקור בתשובת הגאונים: http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... 07&hilite=
כבר פקפקו הרבה על ספר האשכול [למעשה יש שתיים אחד מזויף ואחד לא ואיני יודעה אם פה מדובר בזיוף]
האשכול שהבאתי זה האמיתי


סיני ועוקר
הודעות: 68
הצטרף: 01 יולי 2018, 22:07
נתן תודה: 26 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי סיני ועוקר » 13 נובמבר 2019, 00:09

בבא קמא כתב:
09 ספטמבר 2019, 04:30
יש ראיה מעניינת שהביאו אותה גם מהצד החסידי וגם מהצד הליטאי שמספיק להתחיל את התפילה בתוך הזמן אף שבאמצע יעבור הזמן.
ממה שכתבו התוס' בברכות על מה שמבואר בגמרא שבלעם היה יודע את הרגע שהקבה כועס והקשו התוס' מה היה יכול לעשות ברגע אחד ותירצו שהיה מתחיל לקלל והיה מועיל גם להמשיך כיון שהתחיל באותו רגע. מזה הביאו ראיה גם לענין זמן תפילה.
מהצד החסידי מובא כן בשם היהודי הקדוש, ומהצד הליטאי בערוך השולחן הוכיח כן מדברי התוס'.
מהצד החסידי והליטאי זכור לי שאמר זאת גם הגריש"א זצ"ל [בוודאי שרק בדיעבד שבדיעבד!!]
 


בבא קמא
משתמש ותיק
הודעות: 455
הצטרף: 30 יולי 2019, 13:37
נתן תודה: 40 פעמים
קיבל תודה: 110 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי בבא קמא » 13 נובמבר 2019, 09:50

סיני ועוקר כתב:
13 נובמבר 2019, 00:09
בבא קמא כתב:
09 ספטמבר 2019, 04:30
יש ראיה מעניינת שהביאו אותה גם מהצד החסידי וגם מהצד הליטאי שמספיק להתחיל את התפילה בתוך הזמן אף שבאמצע יעבור הזמן.
ממה שכתבו התוס' בברכות על מה שמבואר בגמרא שבלעם היה יודע את הרגע שהקבה כועס והקשו התוס' מה היה יכול לעשות ברגע אחד ותירצו שהיה מתחיל לקלל והיה מועיל גם להמשיך כיון שהתחיל באותו רגע. מזה הביאו ראיה גם לענין זמן תפילה.
מהצד החסידי מובא כן בשם היהודי הקדוש, ומהצד הליטאי בערוך השולחן הוכיח כן מדברי התוס'.
מהצד החסידי והליטאי זכור לי שאמר זאת גם הגריש"א זצ"ל [בוודאי שרק בדיעבד שבדיעבד!!]

לא דיברתי על פסק ההלכה, דיברתי על הראיה מהתוס'.
 

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
הודעות: 973
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 386 פעמים
קיבל תודה: 313 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 13 נובמבר 2019, 12:44

1. מצו"ב
תפילת מנחה בשקיעה.pdf
קונטרס שלם בנושא

ובסוף התכתבויות עם גדולי הרבנים שליט"א.

2. מנהג האר"י הקדוש מצאתי בלשון זו:
בשער הכוונות (דרושי עלינו לשבח ונוסח התפילה) וז"ל:
אבל בתפלת המנחה אם היה אומרה סמוך לשקיעת החמה והיה רואה שכבר שקעה
החמה היה תכף מסיר מעל ראש תש"ר ואח"כ היה מוריד הטלית בין כתיפיו משום
דלילה לאו זמן ציצית הוא, עכ"ל.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


בעלבוס
הודעות: 133
הצטרף: 08 אוקטובר 2018, 20:44
נתן תודה: 68 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי בעלבוס » 13 נובמבר 2019, 20:38

צבי500 כתב:
09 ספטמבר 2019, 11:43
..New Doc 2019-09-09 11.39.43.pdf

מהיכן זה? מה המקור


צבי500
הודעות: 173
הצטרף: 26 דצמבר 2017, 11:22
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 69 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי צבי500 » 13 נובמבר 2019, 21:15

מהספר מקראי קודש


צבי500
הודעות: 173
הצטרף: 26 דצמבר 2017, 11:22
נתן תודה: 3 פעמים
קיבל תודה: 69 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי צבי500 » 13 נובמבר 2019, 21:17

מנחה לפני שקיעה אורחות רבנו.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


דרורי
משתמש ותיק
הודעות: 344
הצטרף: 07 נובמבר 2019, 21:41
נתן תודה: 349 פעמים
קיבל תודה: 63 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: 2 דקות לפני השקיעה, הייתי אמור להתחיל להתפלל?

שליחה על ידי דרורי » 13 נובמבר 2019, 21:18

אח שלך כתב:
08 ספטמבר 2019, 23:52
היום לצערי הגעתי לביהכ"נ 2 דקות לפני השקיעה.
האם הייתי אמור להתחיל להתפלל מנחה - או לחכות ללילה ולהתפלל ערבית שתים?
(אני נוהג בשאר הדברים כמו המקובל בא"י שהשקיעה זה כבר ספק לילה)

למעשה כן התחלתי להתפלל והפסדתי גם את הקדיש תתקבל בגלל זה, אבל אני לא יודע אם זה שיקול.

זה גם נוגע לי עכשיו לדעת אם אני חייב בתפילת ערבית של תשלומין.
הראו לי פעם בספר אור לציון שכותב שבקיץ אפשר להתפלל מנחה עד 27 דקות ובחורף כמה דקות קודם לכן וחידוש גדול הוא

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סידור התפילה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים