דף 1 מתוך 1

מדוע לא מוזכר בית המקדש בתפילת שמו"ע?

נשלח: 12 ספטמבר 2019, 22:59
על ידי במבי
שמעתי שאלה מהרב ינון נשר שליט"א מדוע לא מוזכר בתפילת שמו"ע בימות החול ובשבת "בית המקדש" אלא רק ברמז קל "את צמח דוד" "ולירושלים עירך" "ותחזינה עינינו בשובך לציון" (אכן מיד שמסיימים מזכירים שיבנה בית המקדש...) ורק בתפילות שלושת הרגלים לפתע מזכירים יהי רצון מלפניך... או"א מלך רחמן שתשוב ותרחם עלינו ועל מקדשך ברחמיך הרבים ותבנהו מהרה...

וכי בשאר השנה אנו שוכחים מבניינו ח"ו?!

Re: מדוע לא מוזכר בית המקדש בתפילת שמו"ע?

נשלח: 12 ספטמבר 2019, 23:09
על ידי יעקב שלם
במבי כתב:
12 ספטמבר 2019, 22:59
שמעתי שאלה מהרב ינון נשר שליט"א מדוע לא מוזכר בתפילת שמו"ע בימות החול ובשבת "בית המקדש" אלא רק ברמז קל "את צמח דוד" "ולירושלים עירך" "ותחזינה עינינו בשובך לציון" (אכן מיד שמסיימים מזכירים שיבנה בית המקדש...) ורק בתפילות שלושת הרגלים לפתע מזכירים יהי רצון מלפניך... או"א מלך רחמן שתשוב ותרחם עלינו ועל מקדשך ברחמיך הרבים ותבנהו מהרה...

וכי בשאר השנה אנו שוכחים מבניינו ח"ו?!

מה????????

והשב את העבודה לדביר ביתך

Re: מדוע לא מוזכר בית המקדש בתפילת שמו"ע?

נשלח: 12 ספטמבר 2019, 23:11
על ידי יעקב שלם
מלבד זאת ירושלים ציון כל הדברים האלה זה שמות של ביהמ"ק זה ממש לא רמז קל

רוב התפילה מיוסדת על בנין המקדש וירושלים
מגן אבות מביא גואל לבני בניהם
מחיה המתים
קדושה ג"פ א כנגד עוה"ב
ומתקע בשופר הכל זה בקשות על הגאולה ממש לא רמז קל זה ממש רוב השמו"ע

Re: מדוע לא מוזכר בית המקדש בתפילת שמו"ע?

נשלח: 12 ספטמבר 2019, 23:22
על ידי תיובתא
אומנם לא ממש בשמונה עשרה עצמו, אבל בתחינות שבסוף:
"יה"ר שיבנה ביהמ"ק במהרה בימינו וכו'"

Re: מדוע לא מוזכר בית המקדש בתפילת שמו"ע?

נשלח: 13 ספטמבר 2019, 00:04
על ידי יוסף יצחק
יעקב שלם כתב:
12 ספטמבר 2019, 23:09
במבי כתב:
12 ספטמבר 2019, 22:59
שמעתי שאלה מהרב ינון נשר שליט"א מדוע לא מוזכר בתפילת שמו"ע בימות החול ובשבת "בית המקדש" אלא רק ברמז קל "את צמח דוד" "ולירושלים עירך" "ותחזינה עינינו בשובך לציון" (אכן מיד שמסיימים מזכירים שיבנה בית המקדש...) ורק בתפילות שלושת הרגלים לפתע מזכירים יהי רצון מלפניך... או"א מלך רחמן שתשוב ותרחם עלינו ועל מקדשך ברחמיך הרבים ותבנהו מהרה...

וכי בשאר השנה אנו שוכחים מבניינו ח"ו?!
מה????????
והשב את העבודה לדביר ביתך
כנראה שאל על עצם בניין בית המקדש ולא על העבודה שבתוכו
ואף שמוזכר "ותשכון בתוכה" אכתי למה לא כתוב מפורש.

Re: מדוע לא מוזכר בית המקדש בתפילת שמו"ע?

נשלח: 13 ספטמבר 2019, 00:25
על ידי במבי
יעקב שלם כתב:
12 ספטמבר 2019, 23:09
במבי כתב:
12 ספטמבר 2019, 22:59
שמעתי שאלה מהרב ינון נשר שליט"א מדוע לא מוזכר בתפילת שמו"ע בימות החול ובשבת "בית המקדש" אלא רק ברמז קל "את צמח דוד" "ולירושלים עירך" "ותחזינה עינינו בשובך לציון" (אכן מיד שמסיימים מזכירים שיבנה בית המקדש...) ורק בתפילות שלושת הרגלים לפתע מזכירים יהי רצון מלפניך... או"א מלך רחמן שתשוב ותרחם עלינו ועל מקדשך ברחמיך הרבים ותבנהו מהרה...

וכי בשאר השנה אנו שוכחים מבניינו ח"ו?!

מה????????

והשב את העבודה לדביר ביתךשוב, בית המקדש מוזכר בעקיפין כי דביר הכוונה לבית קדשי הקדשים.

הבאתי את השאלה מדוע לא מזכירים פשוט את המילים "בית המקדש" ולא מילים נרדפות אליו.

ספר מלכים א  -  פרק ו׳  -  פסוק ה׳:
וַיִּבֶן֩ עַל־קִ֨יר הַבַּ֤יִת (יצוע) יָצִ֙יעַ֙ סָבִ֔יב אֶת־קִיר֤וֹת הַבַּ֙יִת֙ סָבִ֔יב לַֽהֵיכָ֖ל וְלַדְּבִ֑יר וַיַּ֥עַשׂ צְלָע֖וֹת סָבִֽיב׃

​פירוש מצודת ציון: ולדביר . בית קדש הקדשים קרויה דביר , על שם שהדבור יוצא משם , ואף המחיצה המפסקת בינה לההיכל קרויה דביר , כמו בית קדש הקדשים עצמה : ​​​​​​

וכן בספר תהלים  -  פרק כ״ח  -  פסוק ב׳:
שְׁמַ֤ע ק֣וֹל תַּ֭חֲנוּנַי בְּשַׁוְּעִ֣י אֵלֶ֑יךָ בְּנָשְׂאִ֥י יָ֝דַ֗י אֶל־דְּבִ֥יר קָדְשֶֽׁךָ׃  
ומהפסוק הזה קשה קושיה נוספת שהרי דוד לא היה כלל בבית המקדש ! ואכן כל מפרשי הפשט מפרשים במקום שזהו לשון תפילה גרידא (ורק התרגום מפרשו קדם היכל קדשך)
ואולי התכוון דוד כפסוק שמחתי באומרים לי בית ה' נלך שאמר שמעתי בני אדם שאומרים מתי ימות אותו זקן וימלוך שלמה בנו ויבנה בית המקדש ונעלה לרגל ואני שמח : 

Re: מדוע לא מוזכר בית המקדש בתפילת שמו"ע?

נשלח: 13 ספטמבר 2019, 15:18
על ידי במבי
ותירץ לי הרב יהונתן פינס תירוץ על הקושיא הנ"ל

שבית המקדש אינו מוזכר שלא נחשוב שזה תרופת פלא לבעיותינו, שלא נאמר אנא ה' בנה את בית המקדש כי כואב לי הרגל אלא אנו צריכים את בניינו אך ורק למען ה'.

ואמר לי שגם השל"ה אומר פירוש זה עה"פ והאר פניך על מקדשך השמם למען ה', אך ורק למען ה' !

Re: מדוע לא מוזכר בית המקדש בתפילת שמו"ע?

נשלח: 14 ספטמבר 2019, 21:22
על ידי חגי פאהן
א. השכינה מצטערת גם בצערו של כל יהודי.
ב. למה צריך לכתוב דוקא את המילים "בית המקדש", צמד מילים שמופיע כמדומני רק פעם אחת בתנ"ך? לבית ה' יש הרבה שמות. מה זה "ולירושלים עירך ברחמים תשוב, ותשכון בתוכה"? איך אפשר לכתוב מפורש יותר? ומה גרע הדביר? והרי הוא עיקר בית ה'.

Re: מדוע לא מוזכר בית המקדש בתפילת שמו"ע?

נשלח: 16 ספטמבר 2019, 08:25
על ידי הכהן
ההערה היא על לשון בנין שנאמרת רק במועדים

Re: מדוע לא מוזכר בית המקדש בתפילת שמו"ע?

נשלח: 16 ספטמבר 2019, 09:21
על ידי י'שי
ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת 'ובנה אותה' בקרוב בימינו בנין עולם