דף 1 מתוך 1

להתפלל על גשמים קודם ז חשוון

נשלח: 23 אוקטובר 2019, 13:32
על ידי יעקב שלם
התעוררתי לדון

ידוע שחז"ל תקנו לא לובקש על גשמים ותן טל ומטר לברכה עד ז חשוון בשביל שיספיקו עולי רגלים לחזור
ובימינו ממשיכים בכך אף שאין ביהמ"ק ולא שייך הטעם הנ"ל  )(וידוע מהר"ן שם אחרי החורבן המשיכו לעלות לרגל אמנם כיום ודאי לא שייך הטעם)

האם מותר וראוי לבקש על גשמים שלא במטבע הברכות כגון אחרי יהיו לרצון
או שנימא שחז"ל קבעו אף לא להתפלל עכשיו ואין להתחכם על דבריהם

לכאורה הגשמים עכשיו הם גשמי ברכה אף שזה קודם ז מרחשוון וממילא מדוע לא נתפלל עליהם

Re: להתפלל על גשמים קודם ז חשוון

נשלח: 23 אוקטובר 2019, 15:12
על ידי שמעיה
יותר מכך, מסתבר שכשייבנה בית המקדש, נתחיל להתפלל על הגשם מיד. שהרי בזמנינו אין הנסיעה לאמריקה לוקחת יותר מיום בטיסות שאינן מושפעות מגשמי ברכה. ולכן, היה מקום לשנות כבר בזמננו הואיל והעבר לא יחזור על עצמו בעתיד.