לבקשת רבים, עדכנו את כללי פורום הקורונה, לטובת כולנו - נא להקפיד לשמור עליהם
מעתה, בפורום קורונה הראשי יעלו נידונים תורניים בלבד, ובתת הפורום עדכונים נחוצים בלבד
נא לא לערב בין הפורומים, ונא לא להעלות כלל עדכונים שאינם נחוצים ושאר מילי דעלמא, פורומינו - פורום לתורה!
בתקווה להבנה, בברכת "והסירותי מחלה מקרבך"

ברכות דף כה - ספק צואה של ילדים בבית -האם צריך לבדוק

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 657
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 141 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ברכות דף כה - ספק צואה של ילדים בבית -האם צריך לבדוק

שליחה על ידי יושב אוהלים » 28 ינואר 2020, 13:46

בגמ' דף כה. א''ר יהודה ספק צואה אסורה ספק מי רגלים מותרים, א''ד אמר רב יהודה ספק צואה בבית מותרת באשפה אסורה.
וברש"י בבית מותר. דאין דרך להניח צואה בבית:
מה הדין בבית שיש שם תינוקות (בגיל שצואתיהם אוסרת) שרגילין ללכלך מתחת לבגדיהם (טיטול), האם צריך לבדוק אותם כל פעם לפני שמברכים ברכות או לפני שמתפללים או קוראים ק"ש (מצוי באמא או במי שקורא לפני או אחרי התפילה - ולגבי ק"ש עה"מ יש לעיין), לראות אם צריכים להתרחק מהם ד' אמות או לא?
ולכאורה אם הם מכוסין בטיטול ולא מריחים שום ריח אין צריך, כיון שבצואה תלוי בכיסוי, כל שאין לו ריח, אמנם יל"ע דכיון שאם יש ריח צריך להתרחק ד' אמות ממקום שכלתה הריח, א"כ יל"ע הרי אם ישים את אפו קרוב לאחוריו של הילד יריח אם יש שם צואה, א"כ יצטרך להתרחק ממקום שכלתה הריח דהיינו מגופו של הילד.
 


HaimL
משתמש ותיק
הודעות: 1381
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 155 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות דף כה - ספק צואה של ילדים בבית -האם צריך לבדוק

שליחה על ידי HaimL » 28 ינואר 2020, 14:11

יושב אוהלים כתב:
28 ינואר 2020, 13:46
בגמ' דף כה. א''ר יהודה ספק צואה אסורה ספק מי רגלים מותרים, א''ד אמר רב יהודה ספק צואה בבית מותרת באשפה אסורה.
וברש"י בבית מותר. דאין דרך להניח צואה בבית:
מה הדין בבית שיש שם תינוקות (בגיל שצואתיהם אוסרת) שרגילין ללכלך מתחת לבגדיהם (טיטול), האם צריך לבדוק אותם כל פעם לפני שמברכים ברכות או לפני שמתפללים או קוראים ק"ש (מצוי באמא או במי שקורא לפני או אחרי התפילה - ולגבי ק"ש עה"מ יש לעיין), לראות אם צריכים להתרחק מהם ד' אמות או לא?
ולכאורה אם הם מכוסין בטיטול ולא מריחים שום ריח אין צריך, כיון שבצואה תלוי בכיסוי, כל שאין לו ריח, אמנם יל"ע דכיון שאם יש ריח צריך להתרחק ד' אמות ממקום שכלתה הריח, א"כ יל"ע הרי אם ישים את אפו קרוב לאחוריו של הילד יריח אם יש שם צואה, א"כ יצטרך להתרחק ממקום שכלתה הריח דהיינו מגופו של הילד.

בפשטות, א"צ לחשוש לזה, שלא הצריכו חכמים לבדוק ולחפש אחריו. אלא כל שדרך להיות שם, אסור מספק, דמסתמא יש שם, ובבית אין רגילות שיהיה שם, שאדם מואס בזה ומשליך לאשפה. וכל זה הוא במקום שדרך להיות שם מגולה, אבל בקטנים, שמכוסה בבגד, צריך לומר שמותר, ולא הצריכו לבדוק בקטנים בכל רגע ורגע.
 


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 1681
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 144 פעמים
קיבל תודה: 383 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות דף כה - ספק צואה של ילדים בבית -האם צריך לבדוק

שליחה על ידי נדיב לב » 28 ינואר 2020, 15:33

יושב אוהלים כתב:
28 ינואר 2020, 13:46
בגמ' דף כה. א''ר יהודה ספק צואה אסורה ספק מי רגלים מותרים, א''ד אמר רב יהודה ספק צואה בבית מותרת באשפה אסורה.
וברש"י בבית מותר. דאין דרך להניח צואה בבית:
מה הדין בבית שיש שם תינוקות (בגיל שצואתיהם אוסרת) שרגילין ללכלך מתחת לבגדיהם (טיטול), האם צריך לבדוק אותם כל פעם לפני שמברכים ברכות או לפני שמתפללים או קוראים ק"ש (מצוי באמא או במי שקורא לפני או אחרי התפילה - ולגבי ק"ש עה"מ יש לעיין), לראות אם צריכים להתרחק מהם ד' אמות או לא?
ולכאורה אם הם מכוסין בטיטול ולא מריחים שום ריח אין צריך, כיון שבצואה תלוי בכיסוי, כל שאין לו ריח, אמנם יל"ע דכיון שאם יש ריח צריך להתרחק ד' אמות ממקום שכלתה הריח, א"כ יל"ע הרי אם ישים את אפו קרוב לאחוריו של הילד יריח אם יש שם צואה, א"כ יצטרך להתרחק ממקום שכלתה הריח דהיינו מגופו של הילד.
 

משנה ברורה סימן עו ס"ק ג - כנגדה - ואם מגיע לו ריח רע אסור ואפילו למ"ד בסימן ע"ט ס"ב דהפסקה מועלת לר"ר דוקא מחיצה שהוא רשות בפני עצמו אבל כפיית כלי לא ומ"מ א"צ בזה ד"א ממקום שכלה הריח אלא כ"ז שאין מגיע אליו סגי כ"כ הפמ"ג בסימן זה אבל בסימן ע"ט במ"ז נשאר בצ"ע ועיין בסימן ע"ט בבה"ל:


משנה ברורה סימן עט ס"ק יז כתב: לא מהני - ר"ל ובעינן ד"א ממקום שכלה הריח ויש מקילין דבזה די עד מקום שיכלה הריח לבד ועיין בבה"ל:

וביאור הלכה שם ד"ה ולא שינוי רשות כתב: עיין במ"ב ס"ק י"ז מה שכתב דבעינן ד"א כו' הוא דעת הלבוש והגר"א והח"א והיש מקילין הוא הפרישה והא"ר והדה"ח והש"ש. והפמ"ג במ"ז ה' נשאר בצ"ע וכן במכוסה והריח נודף ג"כ דיעות בין הפוסקים וכמו שכתבנו לעיל בהקדמה אות ז' עי"ש:

ובסימן צ ס"ק פד סמך על הפמ"ג באופן שכיסה וזה הלשון: ואם תינוק טינוף צואה בבה"כ באמצע תפלה ואחרים עומדים שם ומתפללים ואינם יודעים מזה אם א"א בענין אחר להודיעם אלא בדבור מותר להפסיק בדבור להצילם מאיסור דאורייתא דמוטב שיעשה הוא איסור קל דהיינו איסור דרבנן להפסיק בתפלה משיעשו אחרים איסור דאורייתא להתפלל במקום מטונף. וכבר נתבאר לעיל בסימן ע"ט במ"ב וביאור הלכה האופנים שהם מדאורייתא בזה. ודוקא אם אין לו במה לכסות אבל אם יש לו במה לכסות בין בצואה ובין במי רגלים אסור להפסיק ואפילו לזוז ממקומו אם אין מגיע לו הריח רע:


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 657
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 141 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות דף כה - ספק צואה של ילדים בבית -האם צריך לבדוק

שליחה על ידי יושב אוהלים » 28 ינואר 2020, 18:08

נדיב לב כתב:
28 ינואר 2020, 15:33
יושב אוהלים כתב:
28 ינואר 2020, 13:46
בגמ' דף כה. א''ר יהודה ספק צואה אסורה ספק מי רגלים מותרים, א''ד אמר רב יהודה ספק צואה בבית מותרת באשפה אסורה.
וברש"י בבית מותר. דאין דרך להניח צואה בבית:
מה הדין בבית שיש שם תינוקות (בגיל שצואתיהם אוסרת) שרגילין ללכלך מתחת לבגדיהם (טיטול), האם צריך לבדוק אותם כל פעם לפני שמברכים ברכות או לפני שמתפללים או קוראים ק"ש (מצוי באמא או במי שקורא לפני או אחרי התפילה - ולגבי ק"ש עה"מ יש לעיין), לראות אם צריכים להתרחק מהם ד' אמות או לא?
ולכאורה אם הם מכוסין בטיטול ולא מריחים שום ריח אין צריך, כיון שבצואה תלוי בכיסוי, כל שאין לו ריח, אמנם יל"ע דכיון שאם יש ריח צריך להתרחק ד' אמות ממקום שכלתה הריח, א"כ יל"ע הרי אם ישים את אפו קרוב לאחוריו של הילד יריח אם יש שם צואה, א"כ יצטרך להתרחק ממקום שכלתה הריח דהיינו מגופו של הילד.


משנה ברורה סימן עו ס"ק ג - כנגדה - ואם מגיע לו ריח רע אסור ואפילו למ"ד בסימן ע"ט ס"ב דהפסקה מועלת לר"ר דוקא מחיצה שהוא רשות בפני עצמו אבל כפיית כלי לא ומ"מ א"צ בזה ד"א ממקום שכלה הריח אלא כ"ז שאין מגיע אליו סגי כ"כ הפמ"ג בסימן זה אבל בסימן ע"ט במ"ז נשאר בצ"ע ועיין בסימן ע"ט בבה"ל:


משנה ברורה סימן עט ס"ק יז כתב: לא מהני - ר"ל ובעינן ד"א ממקום שכלה הריח ויש מקילין דבזה די עד מקום שיכלה הריח לבד ועיין בבה"ל:

וביאור הלכה שם ד"ה ולא שינוי רשות כתב: עיין במ"ב ס"ק י"ז מה שכתב דבעינן ד"א כו' הוא דעת הלבוש והגר"א והח"א והיש מקילין הוא הפרישה והא"ר והדה"ח והש"ש. והפמ"ג במ"ז ה' נשאר בצ"ע וכן במכוסה והריח נודף ג"כ דיעות בין הפוסקים וכמו שכתבנו לעיל בהקדמה אות ז' עי"ש:

ובסימן צ ס"ק פד סמך על הפמ"ג באופן שכיסה וזה הלשון: ואם תינוק טינוף צואה בבה"כ באמצע תפלה ואחרים עומדים שם ומתפללים ואינם יודעים מזה אם א"א בענין אחר להודיעם אלא בדבור מותר להפסיק בדבור להצילם מאיסור דאורייתא דמוטב שיעשה הוא איסור קל דהיינו איסור דרבנן להפסיק בתפלה משיעשו אחרים איסור דאורייתא להתפלל במקום מטונף. וכבר נתבאר לעיל בסימן ע"ט במ"ב וביאור הלכה האופנים שהם מדאורייתא בזה. ודוקא אם אין לו במה לכסות אבל אם יש לו במה לכסות בין בצואה ובין במי רגלים אסור להפסיק ואפילו לזוז ממקומו אם אין מגיע לו הריח רע:
יישר כח הרב המכונה "נדיב לב" על סידור השיטות.
עכשיו אם אתה יכול לענות לי על השאלה ששאלתי לגבי הילדים בבית, אשמח מאוד.

 


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 1681
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 144 פעמים
קיבל תודה: 383 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות דף כה - ספק צואה של ילדים בבית -האם צריך לבדוק

שליחה על ידי נדיב לב » 28 ינואר 2020, 23:20

יושב אוהלים כתב:
28 ינואר 2020, 18:08

יישר כח ..על סידור השיטות.
עכשיו אם אתה יכול לענות לי על השאלה ששאלתי לגבי הילדים בבית, אשמח מאוד.

 

הציטוטים מדברי המ"ב והביה"ל הם התשובה לשאלתך [ואינם סידור שיטות גרידא] אם צריך להרחיק ד' אמות מגופו של הילד. והיינו שדין זה תלוי בפלוגתת האחרונים, הפמ"ג ומנגד הלבוש הגר"א והחיי אדם, שלדעת הפמ"ג כל זמן שאין הריח מגיע אליו, והוא מוכסה אי"צ להרחיק ד' אמות, ואילו לדעת האחרונים הנ"ל צריך להרחיק ד' אמות ממקום שכלה הריח והיינו מגופו של הילד. ועל כן גם על הצד שהתינוק טינף בטיטול, כשאין הריח מגיע אליו [ורק אם ישים אפו קרוב קרוב] לדעת הפמ"ג אין צורך. ואמנם זה נכון דמה שהמ"ב סימן צ סמך על הפמ"ג לדינא הוא בשעת הדחק כפי שימצא שם הלומד, אולם בעניננו כשיש ספק אם בכלל טינף התינוק, וכן יש ספק בדין [פלוגתת האחרונים הנ"ל] אם צריך להרחיק ד"א כשלא ניכר הריח, הרי מסתבר שמותר מצד שני צדדים אלו.


פותח הנושא
יושב אוהלים
משתמש ותיק
הודעות: 657
הצטרף: 15 דצמבר 2019, 17:15
נתן תודה: 141 פעמים
קיבל תודה: 128 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות דף כה - ספק צואה של ילדים בבית -האם צריך לבדוק

שליחה על ידי יושב אוהלים » 30 ינואר 2020, 12:38

נדיב לב כתב:
28 ינואר 2020, 23:20
יושב אוהלים כתב:
28 ינואר 2020, 18:08

יישר כח ..על סידור השיטות.
עכשיו אם אתה יכול לענות לי על השאלה ששאלתי לגבי הילדים בבית, אשמח מאוד.הציטוטים מדברי המ"ב והביה"ל הם התשובה לשאלתך [ואינם סידור שיטות גרידא] אם צריך להרחיק ד' אמות מגופו של הילד. והיינו שדין זה תלוי בפלוגתת האחרונים, הפמ"ג ומנגד הלבוש הגר"א והחיי אדם, שלדעת הפמ"ג כל זמן שאין הריח מגיע אליו, והוא מוכסה אי"צ להרחיק ד' אמות, ואילו לדעת האחרונים הנ"ל צריך להרחיק ד' אמות ממקום שכלה הריח והיינו מגופו של הילד. ועל כן גם על הצד שהתינוק טינף בטיטול, כשאין הריח מגיע אליו [ורק אם ישים אפו קרוב קרוב] לדעת הפמ"ג אין צורך. ואמנם זה נכון דמה שהמ"ב סימן צ סמך על הפמ"ג לדינא הוא בשעת הדחק כפי שימצא שם הלומד, אולם בעניננו כשיש ספק אם בכלל טינף התינוק, וכן יש ספק בדין [פלוגתת האחרונים הנ"ל] אם צריך להרחיק ד"א כשלא ניכר הריח, הרי מסתבר שמותר מצד שני צדדים אלו.

תודה רבה. ויה"ר שלא ניכשל, ונזכה תמיד ל"והיה מחניך קדוש".

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ברכות”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח