וקרא זה אל זה ואמר


יוני
הודעות: 11
הצטרף: 09 מרץ 2016, 16:29
קיבל תודה: 2 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: וקרא זה אל זה ואמר

שליחה על ידי יוני » 09 מרץ 2016, 16:39

שאול כתב:אגב, בשאלתי הזכרתי גם את 'בואי כלה',האם יש לכך מקור??
בכל סידורי הספרדים מובא לפנות לימין ושמאל בבואי כלה.

כף החיים פלאגי - סימן כח
(ח) כתב בספר חמ"י דאין לשחורנ עצמו כשאומר בואי כלה, אלא יטה ראשו מעט לצד דרום, ואחר כך לצפון, ואחר כך למזרח ולמעלה ולמטה, ואחר כך למערב, או הכל למערב ודיו, ובעולת שבת דף של"ט עמוד ב, הביא מנהגו של הרב מר אביו, לומר שלש פעמים בואי כלה, ובפעם ראשונה שוחה לשמאלו, ובשניה לימינו, ובשלישית משתחוה לפניו, יעויין שם.

בן איש חי - הלכות שנה שניה - פרשת וירא
והנה באמירת באי כלה נוהגים העולם לצדד פניהם לצד ימין שלהם ואומרים באי כלה הראשון, ואחר כך מצדדים פניהם לצד שמאל ואומרים באי כלה השני, ואחר כך נשארים זקופים כלפי מערב ואומרים באי כלה השלישי בלחש, ומוסיף בזה השלישי לומר שבת מלכתא וכנזכר לעיל. ויש סמך לצידוד ימין שמאל ואמצע מדברי רבינו ז"ל בשער הכונות, בסדר קבלת שבת, כשעושין בחזרתם מן השדה לבית להקיף השלחן, ויותר מתבאר דבר זה מלשון מהרש"ו ז"ל בחמדת ישראל כתב יד. אך בסידור רבינו הרש"ש ז"ל, לא נזכר ענין חזרת הפנים לימין ולשמאל, ועם כל זאת מנהג ישראל תורה הוא, ויש טעם וסמך למנהגם, וכן ראוי לעשות

ערכים:


יודע ספר
הודעות: 505
הצטרף: 12 אוקטובר 2015, 00:48
נתן תודה: 47 פעמים
קיבל תודה: 97 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: וקרא זה אל זה ואמר

שליחה על ידי יודע ספר » 09 מרץ 2016, 17:54

ע"ד הפשט בבואי כלה זה יותר מובן שהרי יוצאים לקראת הכלה, לא נראה לי יאות עבדי היוצאים לקראת אי מי שיהיה בעצימת עינים ובקיבוע הראש, יש דברים שלא צריך מקור כתוב 'שחובה לעשות כך וכך' אלא כך נהגו ישראל קדושים שיצאו לקראת שבת פנו כה וכה לקבל פניה, מה אנחנו ייעקים שאם לא כתוב להביט ימין או שמאל אז אנו הולכים ראש בקיר?


מנין
הודעות: 259
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 14:32
נתן תודה: 108 פעמים
קיבל תודה: 73 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

פניות לצדדים ב"קרא זה אל זה"

שליחה על ידי מנין » 12 אפריל 2016, 19:55

ראיתי באיזה מקום פירוש למנהג זה, בהקדם מנהג תמוה נוסף, והוא, אחרי שפוסעים ב"עושה שלום" עושים ג' קפיצות כמו ב"קדוש קדוש".
ולפי"ז שני המנהגים מקור (או טעות) אחד להם, והוא, שחוזרים מ'עושה שלום' למקום רק כשמגיע קדושה (או"ח י"ח ב') והיינו כשמגיעים ל"קדוש" שזה הציבור אומר. ופירוש נאה הוא.


בדרך המלך
הודעות: 40
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:32
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 20 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וקרא זה אל זה ואמר

שליחה על ידי בדרך המלך » 06 מאי 2016, 01:19

שאול כתב:אגב, בשאלתי הזכרתי גם את 'בואי כלה',האם יש לכך מקור??
זה לשון שער הכוונות (דרושי קבלת שבת דרוש א' ענין קבלת שבת):
  • "ותאמר באי כלה מימין, באי כלה משמאל, באי כלה מן האמצע"
והיעב"ץ כתב:
  • "אומר באי כלה פעם אחת שוחה פונה לשמאלו כנגד ימין השכינה, פעם ב' לימינו, פעם ג' משתחוה לפניו" [דלא כשער הכוונות שהקדים ימין לשמאל]


יאיר
הודעות: 1218
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 275 פעמים
קיבל תודה: 352 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וקרא זה אל זה ואמר

שליחה על ידי יאיר » 06 מאי 2016, 01:50

תליא לאן פניו פונות.


בדרך המלך
הודעות: 40
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:32
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 20 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וקרא זה אל זה ואמר

שליחה על ידי בדרך המלך » 08 מאי 2016, 21:15

יאיר כתב:תליא לאן פניו פונות.
אנא הסבר דבריך!


יאיר
הודעות: 1218
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 275 פעמים
קיבל תודה: 352 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וקרא זה אל זה ואמר

שליחה על ידי יאיר » 08 מאי 2016, 23:23

הרי בירושלים הופכים פניהם (האשכנזים לפחות) ויש מקומות שפונים לצד ויתכן שהיעב"ץ ושער הכוונות לא פליגי, מר כאתריה ומר כאתריה.


בדרך המלך
הודעות: 40
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:32
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 20 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וקרא זה אל זה ואמר

שליחה על ידי בדרך המלך » 11 מאי 2016, 03:22

זה לא משנה, בכל אופן פונים לצד מערב, אלו הפונים לצד הם אלו המתפללים כנגד דרום או צפון ולכן פונים לצד ששם מערב. והענין הוא שפונים לצד השכינה שהיא במערב, ולכן כותב היעב"ץ שישתחוה קודם לשמאלו שהיא ימין השכינה.

שמא יש צד לחלק, שהאריז"ל היה אומר כל ה"קבלת שבת" כשפניו למערב (כדאיתא בשעה"כ), ואילו היעב"ץ מדבר לאילו שפונים רק לאמירת בואי ושלו'


אריך
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 347 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וקרא זה אל זה ואמר

שליחה על ידי אריך » 13 יוני 2016, 07:38

גאון הדור כתב:ומה מקור מנהג ההצבעה לכיון הס"ת כשאומרים וזאת התורה?
שמעתי בשם ירושלמער אחד, מה הטעם שמצביעים בזרת דוקא, כי האצבע והאגודל תפוסים עם הטבק... ודפח"ח.

סמל אישי של משתמש

אריה ענק משער האריות
הודעות: 79
הצטרף: 29 פברואר 2016, 21:40
מיקום: מודיעין עילית
נתן תודה: 4 פעמים
קיבל תודה: 12 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וקרא זה אל זה ואמר

שליחה על ידי אריה ענק משער האריות » 15 יוני 2016, 01:59

אריך כתב:
עפר ואפר כתב:אגב גם מקור להניף אצבעו כנגד הגבהת ס"ת הוא דבר בלי מקור (לפחות כמעט), וכן שמעתי בשם הרב וואזנר זצ"ל
ראיתי מביאים: בספר מנהג ישראל תורה (קלד, ב) כתב שלא ידוע לו מקור. ובמעם לועז (כי תבא כו-כז. עמ' תתרלז. מחבר כרך זה הוא ר' יצחק ארגואיטי, די קדמון) כתב שנוהגים להצביע עם הזרת.
ובשם הגרח"ק מובא שהדגיש שצריך להצביע עם האצבע, שכן כתוב בר' חיים פלאג'י.
שמעתי (אולי בדרך הלצה) שהוחלף אצבע לזרת מפני שבדרך כלל האצבע אינה פנויה שהרי היא מחזיקה את הטבק עם האגודל


יאיר
הודעות: 1218
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 275 פעמים
קיבל תודה: 352 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וקרא זה אל זה ואמר

שליחה על ידי יאיר » 19 יוני 2016, 00:02

הודעה מעליך


נהר שלום
הודעות: 47
הצטרף: 03 ינואר 2016, 05:10
מיקום: חו"ל
נתן תודה: 9 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וקרא זה אל זה ואמר

שליחה על ידי נהר שלום » 16 ספטמבר 2016, 03:52

שאול כתב:היכן אמצא ספר זה?
נמכר באתר של המחבר הגרב"ץ מוצפי


אתה יודוך
הודעות: 15
הצטרף: 02 נובמבר 2017, 20:19
קיבל תודה: 2 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: וקרא זה אל זה ואמר

שליחה על ידי אתה יודוך » 12 נובמבר 2017, 20:38

לגבי בואי כלה:
משנה ברורה סימן רסב ס"ק י
ונוהגין לעמוד אז ולעשות דוגמא כמו שמקבל פני אדם גדול.

בן איש חי שנה שניה פרשת וירא סעיף ב
והנה באמירת באי כלה, נוהגים העולם לצדד פניהם לצד ימין שלהם ואומרים באי כלה הא', ואח"כ מצדדים פניהם לצד שמאל ואומרים באי כלה הב', ואח"כ נשארים זקופים כלפי מערב ואומרים באי כלה הג' בלחש, ומוסיף בזה הג' לומר "שבת מלכתא" וכנז"ל, ויש סמך לצידוד ימין ושמאל ואמצע מדברי רז"ל בשער הכונות (דף ס"ד ע"ג)


רפאל זהבי
הודעות: 19
הצטרף: 01 ינואר 2018, 21:54
קיבל תודה: 11 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: וקרא זה אל זה ואמר

שליחה על ידי רפאל זהבי » 24 ינואר 2018, 22:38

אל כבוד הרבנים החשובים די בכל אתר ואתר ובפרט באתר זה 'פורום לתורה'
ה' עליכם יחיו
מציאה גדולה מצאתי היום בענין זה שנדון כאן והוא הנענוע ב'וקרא זה אל זה ואמר' שבקדושה
וגם אנוכי העני עד ליום זה לא מצאתי מקור לענין הלזה עד שראיתי את דברי האבודרהם בקדושה (לא טרחתי לפותחו בפנים אלא ראיתיו באוצר הראשונים על התפילה - לופיאנסקי בקדושה של שבת) ושם הוא מצטט וכה הם דבריו :
כ' האבודרהם ונהגו לנענע עצמן בקדושה וסמך לדבר וינועו אמות הסיפים מקול הקורא, וכתיב ותשאני רוח ואשמע אחרי וגו' כלומר כשהייתי שומע קדושה כאלו הרוח היתה נושאה אותי'.
ונפלאים הדברים למאוד

סמל אישי של משתמש

אברך
הודעות: 1504
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 1261 פעמים
קיבל תודה: 770 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וקרא זה אל זה ואמר

שליחה על ידי אברך » 25 ינואר 2018, 00:38

רפאל זהבי כתב:אל כבוד הרבנים החשובים די בכל אתר ואתר ובפרט באתר זה 'פורום לתורה'
ה' עליכם יחיו
מציאה גדולה מצאתי היום בענין זה שנדון כאן והוא הנענוע ב'וקרא זה אל זה ואמר' שבקדושה
וגם אנוכי העני עד ליום זה לא מצאתי מקור לענין הלזה עד שראיתי את דברי האבודרהם בקדושה (לא טרחתי לפותחו בפנים אלא ראיתיו באוצר הראשונים על התפילה - לופיאנסקי בקדושה של שבת) ושם הוא מצטט וכה הם דבריו :
כ' האבודרהם ונהגו לנענע עצמן בקדושה וסמך לדבר וינועו אמות הסיפים מקול הקורא, וכתיב ותשאני רוח ואשמע אחרי וגו' כלומר כשהייתי שומע קדושה כאלו הרוח היתה נושאה אותי'.
ונפלאים הדברים למאוד
לא זכיתי להבין היכן הרב רואה שהאבודרהם מיירי לגבי 'וקרא זה אל זה ואמר'?
ולגבי נענוע ב'קדוש קדוש קדוש' וכו' שבקדושה - הדבר הובא כבר בטור סי' קכה וברמ"א שם ס"ב וז"ל ויש לישא העינים למרום בשעה שאומרים קדושה, וכן מנענעים גופן ונושאין אותו מן הארץ (טור ושבולי לקט). ובמ"ב (סק"ח): ונושאין אותו וכו' - כי איתא בתנחומא פ' צו ובשתים יעופף מכאן תקנו לעוף על רגליו בשעה שאומר קדוש. וכתב המ"א ודלא כאותם שדולגים וקופצים אבל הא"ר ושארי אחרונים יישבו את המנהג ומנהג ישראל תורה היא ומ"מ במקום שאין המנהג כן פשיטא שאין לעשות כן כי יבואו להתלוצץ ויצא שכרו בהפסדו.
וע"ע במ"ב (סק"ז) דהשל"ה כתב שקבלה בידו שירים גופו ועקבו למעלה ב'ברוך' ו'ימלוך' כמו ב'קדוש', עכ"ל.

סמל אישי של משתמש

מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1567
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 287 פעמים
קיבל תודה: 534 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וקרא זה אל זה ואמר

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 11 יולי 2018, 01:14

לפנות כה וכה בקדושה שבחזרת הש"ץ אין לי מקור.
אבל...
ידוע שאנו נדמים כמלאכים בתפילת הלחש ולכן מצמידים הרגליים וכו' וכתב הבן איש חי שמנהגם לפני תפילת שמו"ע לפנות כה וכה כדרך המלאכים השואלים רשות זה מזה. וכתב שם שיש לעשות כן גם אם אין אף אחד מתפלל מצדדיו.

וזה דומה מאוד למנהגנו בקדושה


רוצה לדעת
הודעות: 996
הצטרף: 10 אוקטובר 2018, 10:51
נתן תודה: 427 פעמים
קיבל תודה: 392 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: וקרא זה אל זה ואמר

שליחה על ידי רוצה לדעת » 24 ינואר 2019, 23:53

אמת וצדק כתב:
גאון הדור כתב:ומה מקור מנהג ההצבעה לכיון הס"ת כשאומרים וזאת התורה?
הובאו מקורות למנהג הזה באשכול למעלה משנים מחכמי ספרד המזכירים זאת כמנהג פשוט. ראה בהודעתי לעיל.
המקור הוא ספר חיים למוהר"ח פלאגי' זצ"ל
ושם כתוב גם ליקח הציצית באותו יד בו הוא מצביע לעבר הס"ת

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סידור התפילה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: ספר וסופר | 2 אורחים