מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?


אשר ברא
הודעות: 75
הצטרף: 28 ינואר 2019, 21:01
נתן תודה: 21 פעמים
קיבל תודה: 17 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי אשר ברא » 18 מאי 2020, 17:19

לבי במערב כתב:
18 מאי 2020, 15:16
ישים נא לבו לסיום הדברים.
לא הבנתי
אם אכן זה קבלת אמת
אז קשה שוב מה שהקשיתי שם
אשר ברא כתב:
11 מאי 2020, 15:09
אני שאלתי פעם חסיד חב"ד
שיש להם מסורה שרשב"י חיבר ספרים על כל אתיות הא"ב
והזוהר הוא מאות ז'
אלא שנאבדו כולם
א"כ דבר זה בודאי לוקח כמה וכמה שנים?

 


לבי במערב
הודעות: 5893
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 3985 פעמים
קיבל תודה: 2937 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי לבי במערב » 18 מאי 2020, 17:34

התכוונתי למילים: "יש קצת אומרים כי יש ל[ה]ס[ת]פק אם אמר כן אדמו"ר נ"ע לבלי שינוי", ולא להכרעת הכותב.

אגב, יש להעיר כי השמועה הינה (ככל הנראה) בשם כ"ק אדמו"ר הצ"צ נ"ע מליובאוויטש [שהוא המכונה בעמודים אלו בתואר 'אדמו"ר נ"ע'].

ליישב הסתירה - אין בידי עתה. אי"ה, באם יהא פנאי בידי בהמשך, אעיין בל"נ.


לבי במערב
הודעות: 5893
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 3985 פעמים
קיבל תודה: 2937 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי לבי במערב » 18 מאי 2020, 18:00

נדיב לב כתב:
15 מאי 2020, 00:05
 . . מה שמפליא הוא מה שכתב בעל התניא באגה"ק סימן כו וז"ל: כל חכמת הקבלה היתה נסתרה בימיהם [תנאים ואמוראים] ונעלמה מכל תלמידי חכמים, כי-אם ליחידי סגולה, ואף גם זאת בהצנע לכת ולא ברבים, כדאיתא בגמרא ע"כ.
אחמ"ה, מהי הפליאה בזה?


נדיב לב
הודעות: 5408
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 260 פעמים
קיבל תודה: 2812 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי נדיב לב » 18 מאי 2020, 20:27

לבי במערב כתב:
18 מאי 2020, 18:00
נדיב לב כתב:
15 מאי 2020, 00:05
 . . מה שמפליא הוא מה שכתב בעל התניא באגה"ק סימן כו וז"ל: כל חכמת הקבלה היתה נסתרה בימיהם [תנאים ואמוראים] ונעלמה מכל תלמידי חכמים, כי-אם ליחידי סגולה, ואף גם זאת בהצנע לכת ולא ברבים, כדאיתא בגמרא ע"כ.
אחמ"ה, מהי הפליאה בזה?

הפליאה לאור מה שכתב בעה"ת להוכיח [אגה"ק עמוד קמג צוטט כאן] מכ"ד פירוקי דרשב"י שא"ל לרפב"י 'אילו לא ראיתני בכך' שעסק במערה בתורת הנגלה, ואילו לדבריו באגרות סימן כו - 'שחכמת הקבלה נעלמה מכל ת"ח כי אם יחידי סגולה' הרי כמעט וא"א להוכיח זאת, מאחר ורשב"י נמנה על ת"ח יחידי סגולה שהסתירו את עיסוקם בנסתר.
וראה עוד כאן.


לבי במערב
הודעות: 5893
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 3985 פעמים
קיבל תודה: 2937 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי לבי במערב » 18 מאי 2020, 20:33

במחכ"ת, שני הציטוטים - מאותה האגרת הם, ובאו בהמשך אחד.


נדיב לב
הודעות: 5408
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 260 פעמים
קיבל תודה: 2812 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי נדיב לב » 18 מאי 2020, 20:46

לא ידעתי, ואם כן הפליאה רק מתחזקת. בכל מקרה אשמח אם תוכל לעלות את כל האגרת.


לבי במערב
הודעות: 5893
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 3985 פעמים
קיבל תודה: 2937 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי לבי במערב » 18 מאי 2020, 22:41

הקטע הרלוונטי לעניננו:
 . . המובן מהשקפה ראשונה לכאורה מלשון זה המאמר לחסירי מדע שלימוד איסור והיתר וסדר טהרות הוא מאילנא דטוב ורע מלבד שהוא פלא גדול מחמת עצמו וסותר פשטי הכתובים ומדרשי רבותינו ז"ל שכל התורה הנגלית לנו ולבנינו נקרא עץ חיים למחזיקים בה ולא ספר הזהר לבד ובפרט שהי' גנוז בימיהם וגם כל חכמת הקבלה היתה נסתרה בימיהם ונעלמה מכל תלמידי חכמים כ"א ליחידי סגולה ואף גם זאת בהצנע לכת ולא ברבים כדאיתא בגמרא וכמ"ש האריז"ל דדוקא בדורות אלו האחרונים מותר ומצוה לגלות זאת החכמה ולא בדורות הראשונים וגם רשב"י אמר בז(ו)ה"ק שלא ניתן רשות לגלות רק לו ולחביריו לבדם ואף גם זאת פליאה נשגבה דלפי זה לא הי' למוד איסור והיתר וכ"ש דיני ממונות דוחין מצות תפלה שנתקנה ע"פ סודות הזהר ויחודים עליונים ליודעים כרשב"י וחביריו וזה אינו כדאיתא בגמ' דר"ש בן יוחאי וחביריו וכל מי שתורתו אומנתו אין מפסיקין לתפלה ואפילו כשעוסקין בדיני ממונות כרב יהודה דכולהו תנויי בנזיקין הוי ואפ"ה לא הוי מצלי אלא מתלתין יומין לתלתין יומין כד מהדר תלמודא כדאי' בגמ' ובירושלמי פ"ק דברכות סבירא ליה לרשב"י דאפי' לק"ש אין מפסיקין כ"א ממקרא ולא ממשנה דעדיפי ממקרא לרשב"י ולא חילק בין סדר זרעים ומועד וקדשים טהרות לנזיקין . . וגם פלפול הקושיות ותירוצים דמסטרא דרע ורוח הטומאה אשכחן ברשב"י דעסק בי' טובא גם בהיותו במערה ואדרבה בזכות צער המערה זכה לזה כדאיתא בגמ' דאמר לר' פנחס בן יאיר אכל קושיא כ"ד פרוקי וא"ל אילו לא ראיתני בכך כו' (וגם באמת ע"כ עיקר עסקיהם במערה הי' תורת המשניות ת"ר סדרי שהי' בימיהם עד רבינו הקדוש דאילו ספר הזהר והתיקונים הי' יכול לגמור בב' וג' חדשים כי בודאי לא אמר דבר אחד ב' פעמים) גם אמרו רבותינו ז"ל מיום שחרב בהמ"ק אין לו להקב"ה אלא ד' אמות של הלכה בלבד.


חסידי קדמאי
הודעות: 217
הצטרף: 24 מרץ 2019, 13:14
נתן תודה: 26 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי חסידי קדמאי » 28 יולי 2020, 01:44

מיכה כתב:
11 מאי 2020, 10:48
דברי בעה"ת הנ"ל תמוהים מאוד, כי עה"ד הזאת נאמר שרב אשי וב"ד עסקו מעט בגמ' ובודאי עיקר עסקם היה מעשה מרכבה או מדרשים שונים, שהרי הם למדו מסכת אחת בחודש שלם של ירחי כלה המוקדש לתלמוד תורה, ומסתמא הם לא אמרו אותו דבר כמה פעמים. והרי מסכת ממוצעת גמ' נטו (בלי רש"י ותוס') אפשר לגמור אותה ביומיים עד ארבעה ימים.

יש הבדל בין עיקר לטפל ולבין זמן שמקדישים לטפל וזמן שמקדישים לעיקר.
דהיינו יכול להיות אדם שמתפלל בעבודה אמיתית ותפילתו היא העיקר ביומו למרות שהוא מתפלל שעה אחת או 2 מבין 24 שעות היממה.
וע"כ י"ל שלמד כל הזמן נגלה אע"פ שעיקר עניינו היה ודאי נסתר


חסידי קדמאי
הודעות: 217
הצטרף: 24 מרץ 2019, 13:14
נתן תודה: 26 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי חסידי קדמאי » 28 יולי 2020, 01:46

אשר ברא כתב:
18 מאי 2020, 17:19
לבי במערב כתב:
18 מאי 2020, 15:16
ישים נא לבו לסיום הדברים.
לא הבנתי
אם אכן זה קבלת אמת
אז קשה שוב מה שהקשיתי שם
אשר ברא כתב:
11 מאי 2020, 15:09
אני שאלתי פעם חסיד חב"ד
שיש להם מסורה שרשב"י חיבר ספרים על כל אתיות הא"ב
והזוהר הוא מאות ז'
אלא שנאבדו כולם
א"כ דבר זה בודאי לוקח כמה וכמה שנים?

חיבור ספרים לא חייב להיות שכתב בעצמו וכמו שאת ספר הזוהר לא כתב בעצמו אלא זהו ליקוט שליקטו תלמידיו (ר' משה די ליאון ואכמ"ל) ממאמריו, וע"כ לא ק' דכידוע הרח"ו היה אצל האר"י רק כמחצית השנה ובכל זאת כתב ממאמריו את כל הח' שערים ועוד הרבה ספרים
 


חסידי קדמאי
הודעות: 217
הצטרף: 24 מרץ 2019, 13:14
נתן תודה: 26 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי חסידי קדמאי » 28 יולי 2020, 01:48

אשר ברא כתב:
18 מאי 2020, 17:19
לבי במערב כתב:
18 מאי 2020, 15:16
ישים נא לבו לסיום הדברים.
לא הבנתי
אם אכן זה קבלת אמת
אז קשה שוב מה שהקשיתי שם
אשר ברא כתב:
11 מאי 2020, 15:09
אני שאלתי פעם חסיד חב"ד
שיש להם מסורה שרשב"י חיבר ספרים על כל אתיות הא"ב
והזוהר הוא מאות ז'
אלא שנאבדו כולם
א"כ דבר זה בודאי לוקח כמה וכמה שנים?

חוץ מזה שמסורותיהם של חסידי חב"ד מוטלים בספק גדול בעניין הגניזה החרסונית (שווה דיון נפרד)
 


אבר כיונה
הודעות: 1553
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 482 פעמים
קיבל תודה: 671 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי אבר כיונה » 28 יולי 2020, 02:05

0583253468 כתב:
28 יולי 2020, 01:48
יש להם מסורה שרשב"י חיבר ספרים על כל אתיות הא"ב
והזוהר הוא מאות ז' אלא שנאבדו כולם (אשר ברא)


חוץ מזה שמסורותיהם של חסידי חב"ד מוטלים בספק גדול

הוא כבר ענה על זה:

אשר ברא כתב:
11 מאי 2020, 15:15
טעיתי בלשוני
זו שמועה ידועה, אלא שגם בחב"ד חזרו עליה


חסידי קדמאי
הודעות: 217
הצטרף: 24 מרץ 2019, 13:14
נתן תודה: 26 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי חסידי קדמאי » 28 יולי 2020, 02:09

אבר כיונה כתב:
28 יולי 2020, 02:05
0583253468 כתב:
28 יולי 2020, 01:48
יש להם מסורה שרשב"י חיבר ספרים על כל אתיות הא"ב
והזוהר הוא מאות ז' אלא שנאבדו כולם (אשר ברא)


חוץ מזה שמסורותיהם של חסידי חב"ד מוטלים בספק גדול

הוא כבר ענה על זה:
אשר ברא כתב:
11 מאי 2020, 15:15
טעיתי בלשוני
זו שמועה ידועה, אלא שגם בחב"ד חזרו עליה

סליחה, לא שמתי לב, בכל מקרה עניתי על שמועה זו בהודעה אחת קודם


אברהם לוי
הודעות: 458
הצטרף: 08 מרץ 2020, 18:44
נתן תודה: 100 פעמים
קיבל תודה: 193 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי אברהם לוי » 28 יולי 2020, 15:04

שאר לעמו כתב:
11 מאי 2020, 15:10
בית מתתניק כתב:
11 מאי 2020, 14:56
הנגלה של רשב"י היה כמובן עפ"י פנימיות התורה.
גם של כל התנאים והאמוראים.
ראה בב"י יו"ד סי' ס"ה שכ':  "יש מרבותי שאמרו שהגיד אסור בהנאה ויש מרבותי מתירין אותו וכן נראה וכן נהגו עכ"ל. ומיהו בספר הזוהר פרשת וישלח נראה שהגיד אסור בהנאה ולכן טוב ליזהר".
וכתב עלה הדרכי משה באות י"ב, "איני מבין דבריו כי שמעתי כי בעל ספר הזוהר הוא סתם רבי שמעון המוזכר בתלמוד שהוא רבי שמעון בן יוחאי והא פליג עמו בתלמוד שלנו רבי יהודה ומתירו בהנאה ורבי יהודה ורבי שמעון הלכה כרבי יהודה כמ"ש הפוסקים ואם כן אין ראיה מספר הזוהר לענין הלכתא כן נראה לי".
כלומר בזוהר של רבי שמעון כתוב כך, ובזוהר של רבי יהודה כתוב כך. והלכה כזוהר של רבי יהודה.
(לא שר' יהודה כתב ספר זוהר, אבל אצלו הלכה כך גם בפנימיות הדברים, ופשוט).
אמת הדבר, כן הוא להדיא ברעיא מהימנא ח"ג רמד: וז"ל:
ורבנן דמתניתין ואמוראין כל תלמודא דלהון על רזין דאורייתא סדרו ליה.
והאריך בדבר מהרח"ו בהקדמתו לשער ההקדמות, וסוף דבריו:
זה תלמוד בבלי אשר איננו מאיר אלא על ידי ספר הזוהר הם הם רזי התורה וכו'.
ומה צורך להאריך בכך, הלא ספר שלם חיבר הרב הנ"ל לגלות צפוני מאמרי חז"ל בתלמוד ומדרשים, הוא שער מאמרי רז"ל, שם חשף מעט מגנזי צפוניהם.
אשר ברא כתב:
11 מאי 2020, 15:09
אני שאלתי פעם חסיד חב"ד
שיש להם מסורה שרשב"י חיבר ספרים על כל אתיות הא"ב
והזוהר הוא מאות ז'
אלא שנאבדו כולם
א"כ דבר זה בודאי לוקח כמה וכמה שנים?
שאר לעמו כתב:
11 מאי 2020, 15:10
נו נו, הלזה מסורה יקרא
אמנם בשלשלת הקבלה כתב שאלמלא היה נמצא ספר הזוהר כולו, היה כמותו גדול כמו משא גמל.
ואף אם ערבך ערבא צריך, שכבר הכו על קדקדו היש"ר בספרו מצרף לחכמה, וסדר הדורות בהקדמה ושם הגדולים מערכת גדולים ערך הראב"ד הראשון, וכינוהו שלשלת הכזבים.
אך בלא זה מצאנו בזוהר חיבורים רבים וגדולים, ספרא דאדם קדמאה, ספרא דחנוך, ספרא דרב ייבא, ספרא דרב המנונא, י"ג אתוון דר' אלעזר ועוד, [כתבתי מדעתי עתה, יען זכרוני בכזיב ואבוד ממני מוצא הדברים דחשיב כרוכלא כל הספרים הנ"ל, והרוצה יקיים השבת אבידה].
לבי במערב כתב:
18 מאי 2020, 18:00
נדיב לב כתב:
15 מאי 2020, 00:05
 . . מה שמפליא הוא מה שכתב בעל התניא באגה"ק סימן כו וז"ל: כל חכמת הקבלה היתה נסתרה בימיהם [תנאים ואמוראים] ונעלמה מכל תלמידי חכמים, כי-אם ליחידי סגולה, ואף גם זאת בהצנע לכת ולא ברבים, כדאיתא בגמרא ע"כ.
אחמ"ה, מהי הפליאה בזה?
אכן, לכאורה נסתר ממה שכתבתי לעיל בשם הרעיא מהימנא ומהרח"ו.


אבר כיונה
הודעות: 1553
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 482 פעמים
קיבל תודה: 671 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי אבר כיונה » 28 יולי 2020, 23:25

אברהם לוי כתב:
28 יולי 2020, 15:04
בשלשלת הקבלה כתב שאלמלא היה נמצא ספר הזוהר כולו, היה כמותו גדול כמו משא גמל.
ואף אם ערבך ערבא צריך, שכבר הכו על קדקדו וכו' וכינוהו שלשלת הכזבים.

הבאתי בעבר באשכול אחר מקור מ'כתם פז' (שחי באותו דור של בעל שלה"ק, אך היה מבוגר ממנו בכמה עשרות שנים):
אבר כיונה כתב:
19 דצמבר 2019, 10:01
כתם פז לרבי שמעון לביא (פ' בראשית):

image.png (33.38 KiB) נצפה 176 פעמים
viewtopic.php?f=24&t=7766&p=102280#p102280


השפל באמת
הודעות: 654
הצטרף: 21 פברואר 2021, 15:06
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 117 פעמים
קיבל תודה: 183 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי השפל באמת » 21 פברואר 2021, 15:49

שמעתי פעם שהכוונה להיפך שהרי לרשב"י בגודל קדושתו בכל מקום ראה דברי הקבלה היחודים והכוונות וכל אלו הענינים אך זהו החילוק שתורה שאנו קוראים לה תורת הנסתר היינו הזוהר והספרים שבדרכו לרשב"י הייתה נגלה ששם יכל להתבטאות בעצם לשונו הק' ולא היה צריך לצמצם אורות עילאים אלו בדינים גשמיים לכאו' כשור שנגח וכדו' ולזה קרא נגלה ואילו מה שאנו קוראים נגלה היינו כל הש"ס לרשב"י היה זה בגדר נסתר שהיה צריך לצמצם שכלו ולפשט העולמות העליונים בדינים וחוקים


מ אלישע
הודעות: 1174
הצטרף: 05 פברואר 2020, 15:11
נתן תודה: 411 פעמים
קיבל תודה: 291 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי מ אלישע » 18 מרץ 2021, 12:43

חסידי קדמאי כתב:
28 יולי 2020, 01:46
אשר ברא כתב:
18 מאי 2020, 17:19
לבי במערב כתב:
18 מאי 2020, 15:16
 
חיבור ספרים לא חייב להיות שכתב בעצמו וכמו שאת ספר הזוהר לא כתב בעצמו אלא זהו ליקוט שליקטו תלמידיו (ר' משה די ליאון ואכמ"ל) ממאמריו, וע"כ לא ק' דכידוע הרח"ו היה אצל האר"י רק כמחצית השנה ובכל זאת כתב ממאמריו את כל הח' שערים ועוד הרבה ספרים
כמדומה שמהרח"ו למד כעשרים חדשים אצל האריז"ל.

 


פותח הנושא
גופא דעובדא
הודעות: 166
הצטרף: 23 דצמבר 2019, 21:06
נתן תודה: 45 פעמים
קיבל תודה: 87 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי גופא דעובדא » 11 אפריל 2021, 02:04

עמנואל כתב:
11 מאי 2020, 10:51
גופא דעובדא כתב:
11 מאי 2020, 08:52
מצאתי מציאה "לטאית"
איפה הצד הליטאי כאן?

אצל החסידים יגידו לך ודאי שרשב"י עסק במערה בסודות התורה וכו'. אבל בעל התניא בדר"כ בדברים אלו רוח לטאית מדברת מתוך גרונו

סמל אישי של משתמש

ברסלבר (ליטאי לשעבר)
הודעות: 1331
הצטרף: 04 יולי 2018, 21:22
נתן תודה: 630 פעמים
קיבל תודה: 667 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי ברסלבר (ליטאי לשעבר) » 11 אפריל 2021, 22:03

אשר ברא כתב:
11 מאי 2020, 15:09
אני שאלתי פעם חסיד חב"ד
שיש להם מסורה שרשב"י חיבר ספרים על כל אתיות הא"ב
והזוהר הוא מאות ז'
אלא שנאבדו כולם
א"כ דבר זה בודאי לוקח כמה וכמה שנים?

אין זה שאלה.
כי רשב"י הוא אחד מכמה צדיקים מיוחדים ופלאיים שידיעת התורה שלהם היא לחלוטין מעבר לזמן, מקום, וליכולת השגה של שכל אנושי.

וכפי שידוע לנו מהספה"ק על צדיקים מיוחדים שכבר בנערותם ידעו את כל התורה כולה, כל הנגלה והנסתר, בידיעה כזו ברורה ופשוטה ומסודרת, כמו בעל מלאכה שכל כליו מסודרים בארונות ובמגירות ומדפים, שבכל פעם שהוא נצרך לאיזה כלי או חלק יודע בדיוק באיזה מגירה הוא נמצא ומשתמש בו, ללא צורך לחפש ולהיזכר ולעיין בזכרונו.
אין היתכנות כזו לפי הטבע הרגיל המוכר לנו, ודומה לזה הידוע לנו מהכתובים על אותו לילה ששמואל הנביא לימד את דוד המלך את כל התורה.
וכן הדבר לגבי צדיקים שקיבלו תורתם מאליהו הנביא, מאחיה השילוני וכד'. וביניהם צדיקים שהאירו את כל העולם בתורתם כשהם היו בגיל צעיר מאד.


מבקש השם
הודעות: 322
הצטרף: 23 יולי 2020, 11:41
נתן תודה: 76 פעמים
קיבל תודה: 170 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי מבקש השם » 11 אפריל 2021, 22:55

אני לא בטוח, שכל המגיבים כאן, שומרים על הרצף הנכון של הדיון,

השאלה הקשה בדברי הרב בעל התניא, זה הנימוק, שהוא אומר, שלא יתכן שלמד נסתר כל כך הרבה זמן, כי הרי את הזוהר והתיקונים אפשר לגמור בג' חודשים, והרי הוא לא אמר דבר פעמים [!!!], (למי שלא הבין: כאילו שבשביל לחבר, ולגלות את אור הזוהר בעולם, צריך תהלים זאגער, או איזה יהודי פשוט ממחנה יהודה ש"קורא זוהר", והשאלה "כמה זמן לוקח לקרוא", התמיהה צועקת עד שמים, ומי שלא מרגיש כאילו בעל התניא בעצמו "תוקע באזנו", כשהוא אומר כזה משפט, הוא נטול הרגשים),

ושאלו על זה באירוניה, לחדד את התמיהה, שהרי אם כך, אז גם להפך, ודאי רב אשי למד רוב חייו נסתר, כי הרי את הש"ס (ללא רש"י ותוס') אפשר לומר בכך וכך חודשים, או שנים, והרי הם לא אמרו דבר אחד פעמים, ואם כן מה עשו בשאר הזמן?, ע"כ, הם למדו נסתר,

ואחרים עוד ניסו "לתרץ", שהזוהר באמת יותר ארוך, פי כמה וכמה, ולכן זה לקח הרבה שנים, ובזה רצו לדחות את ראייתו של האדמו"ר הזקן,

אמנם כמובן, התמיהה עצמה בעינה עומדת, ולי הקטן והאומלל, ברור ופשוט, אחד מהשנים, או שהרב בא להסתיר כאן איזה רעיון נשגב, וכך נראה באמת, או להפך, הוא ראה לנכון לדחות בקש, אבל רצה לעשות את זה, באופן שברור גם לילד קטן, שאין בזה טעם וריח, כדי שהמבין יבין, ומי שיתעקש לטעות יטעה, ויהיה נתון ללעגו

ואולי ואפשר לומר, בכוונתו הקדושה, שאיך שיהיה, עיקר ענין תפיסת הזמן בעניני פנימיות, הוא רק ביחס לגילויה בתוך התורה הנגלית, כי הפנים מצד עצמו הוא למעלה מתפיסת זמן ומקום, ואם יש ענין של שיעור זמן בפנימיות, ע"כ הוא רק מצד שעומד להתגלות בתוך התורה הנגלית (ולכן נקט ג' חודשים, כעין הוכר עוברה, שזה גילוי הפנים שעומד להתגלות בחוץ), וממילא, עיקר עסק גילוי פנימיות התורה, הוא בפנימיות הקושיות והתירוצים של עסק התורה הנגלית, וכמו שאמרו כאן, שהם נתקנו על רמזי רזין דאורייתא,

אולי לבני קהילת חב"ד הקדושים, דאתרא קדישא הדין, ידוע ביאור עמוק יותר בזה, הרב @חייל של הרבי והרב @לבי במערב


מאור עינים
הודעות: 122
הצטרף: 09 אוגוסט 2019, 02:31
נתן תודה: 120 פעמים
קיבל תודה: 59 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי מאור עינים » 11 אפריל 2021, 23:00

ברסלבר (ליטאי לשעבר) כתב:
11 אפריל 2021, 22:03
אשר ברא כתב:
11 מאי 2020, 15:09
אני שאלתי פעם חסיד חב"ד
שיש להם מסורה שרשב"י חיבר ספרים על כל אתיות הא"ב
והזוהר הוא מאות ז'
אלא שנאבדו כולם
א"כ דבר זה בודאי לוקח כמה וכמה שנים?

אין זה שאלה.
כי רשב"י הוא אחד מכמה צדיקים מיוחדים ופלאיים שידיעת התורה שלהם היא לחלוטין מעבר לזמן, מקום, וליכולת השגה של שכל אנושי.

וכפי שידוע לנו מהספה"ק על צדיקים מיוחדים שכבר בנערותם ידעו את כל התורה כולה, כל הנגלה והנסתר, בידיעה כזו ברורה ופשוטה ומסודרת, כמו בעל מלאכה שכל כליו מסודרים בארונות ובמגירות ומדפים, שבכל פעם שהוא נצרך לאיזה כלי או חלק יודע בדיוק באיזה מגירה הוא נמצא ומשתמש בו, ללא צורך לחפש ולהיזכר ולעיין בזכרונו.
אין היתכנות כזו לפי הטבע הרגיל המוכר לנו, ודומה לזה הידוע לנו מהכתובים על אותו לילה ששמואל הנביא לימד את דוד המלך את כל התורה.
וכן הדבר לגבי צדיקים שקיבלו תורתם מאליהו הנביא, מאחיה השילוני וכד'. וביניהם צדיקים שהאירו את כל העולם בתורתם כשהם היו בגיל צעיר מאד.
אם מדובר בנס שנודע לו כל התורה כולה , אז למה בנגלה היה נצרך ללמוד שנים רבות, וביותר מנין פשיטא להרב בעל התניא שהנס קרא לגבי סודות התורה, ולא בלימודו בנגלה.
 


מ אלישע
הודעות: 1174
הצטרף: 05 פברואר 2020, 15:11
נתן תודה: 411 פעמים
קיבל תודה: 291 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי מ אלישע » 11 אפריל 2021, 23:09

מאור עינים כתב:
11 אפריל 2021, 23:00
ברסלבר (ליטאי לשעבר) כתב:
11 אפריל 2021, 22:03
אשר ברא כתב:
11 מאי 2020, 15:09
אני שאלתי פעם חסיד חב"ד
שיש להם מסורה שרשב"י חיבר ספרים על כל אתיות הא"ב
והזוהר הוא מאות ז'
אלא שנאבדו כולם
א"כ דבר זה בודאי לוקח כמה וכמה שנים?

אין זה שאלה.
כי רשב"י הוא אחד מכמה צדיקים מיוחדים ופלאיים שידיעת התורה שלהם היא לחלוטין מעבר לזמן, מקום, וליכולת השגה של שכל אנושי.

וכפי שידוע לנו מהספה"ק על צדיקים מיוחדים שכבר בנערותם ידעו את כל התורה כולה, כל הנגלה והנסתר, בידיעה כזו ברורה ופשוטה ומסודרת, כמו בעל מלאכה שכל כליו מסודרים בארונות ובמגירות ומדפים, שבכל פעם שהוא נצרך לאיזה כלי או חלק יודע בדיוק באיזה מגירה הוא נמצא ומשתמש בו, ללא צורך לחפש ולהיזכר ולעיין בזכרונו.
אין היתכנות כזו לפי הטבע הרגיל המוכר לנו, ודומה לזה הידוע לנו מהכתובים על אותו לילה ששמואל הנביא לימד את דוד המלך את כל התורה.
וכן הדבר לגבי צדיקים שקיבלו תורתם מאליהו הנביא, מאחיה השילוני וכד'. וביניהם צדיקים שהאירו את כל העולם בתורתם כשהם היו בגיל צעיר מאד.
אם מדובר בנס שנודע לו כל התורה כולה , אז למה בנגלה היה נצרך ללמוד שנים רבות, וביותר מנין פשיטא להרב בעל התניא שהנס קרא לגבי סודות התורה, ולא בלימודו בנגלה.

יש ידיעה בדרך קדם. שרואים בבת אחת הכל.
ויש ידיעה בדרך אחור. שלומדים שנים רבות, (ובזה זוכים לדרך קדם)
 


לבי במערב
הודעות: 5893
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 3985 פעמים
קיבל תודה: 2937 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי לבי במערב » 11 אפריל 2021, 23:09

ר' '@מבקש השם', ראה 'לקוטי שיחות' חכ"ב ע' 328.


מ אלישע
הודעות: 1174
הצטרף: 05 פברואר 2020, 15:11
נתן תודה: 411 פעמים
קיבל תודה: 291 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי מ אלישע » 11 אפריל 2021, 23:10

מבקש השם כתב:
11 אפריל 2021, 22:55
אני לא בטוח, שכל המגיבים כאן, שומרים על הרצף הנכון של הדיון,

השאלה הקשה בדברי הרב בעל התניא, זה הנימוק, שהוא אומר, שלא יתכן שלמד נסתר כל כך הרבה זמן, כי הרי את הזוהר והתיקונים אפשר לגמור בג' חודשים, והרי הוא לא אמר דבר פעמים [!!!], (למי שלא הבין: כאילו שבשביל לחבר, ולגלות את אור הזוהר בעולם, צריך תהלים זאגער, או איזה יהודי פשוט ממחנה יהודה ש"קורא זוהר", והשאלה "כמה זמן לוקח לקרוא", התמיהה צועקת עד שמים, ומי שלא מרגיש כאילו בעל התניא בעצמו "תוקע באזנו", כשהוא אומר כזה משפט, הוא נטול הרגשים),

ושאלו על זה באירוניה, לחדד את התמיהה, שהרי אם כך, אז גם להפך, ודאי רב אשי למד רוב חייו נסתר, כי הרי את הש"ס (ללא רש"י ותוס') אפשר לומר בכך וכך חודשים, או שנים, והרי הם לא אמרו דבר אחד פעמים, ואם כן מה עשו בשאר הזמן?, ע"כ, הם למדו נסתר,

ואחרים עוד ניסו "לתרץ", שהזוהר באמת יותר ארוך, פי כמה וכמה, ולכן זה לקח הרבה שנים, ובזה רצו לדחות את ראייתו של האדמו"ר הזקן,

אמנם כמובן, התמיהה עצמה בעינה עומדת, ולי הקטן והאומלל, ברור ופשוט, אחד מהשנים, או שהרב בא להסתיר כאן איזה רעיון נשגב, וכך נראה באמת, או להפך, הוא ראה לנכון לדחות בקש, אבל רצה לעשות את זה, באופן שברור גם לילד קטן, שאין בזה טעם וריח, כדי שהמבין יבין, ומי שיתעקש לטעות יטעה, ויהיה נתון ללעגו

ואולי ואפשר לומר, בכוונתו הקדושה, שאיך שיהיה, עיקר ענין תפיסת הזמן בעניני פנימיות, הוא רק ביחס לגילויה בתוך התורה הנגלית, כי הפנים מצד עצמו הוא למעלה מתפיסת זמן ומקום, ואם יש ענין של שיעור זמן בפנימיות, ע"כ הוא רק מצד שעומד להתגלות בתוך התורה הנגלית (ולכן נקט ג' חודשים, כעין הוכר עוברה, שזה גילוי הפנים שעומד להתגלות בחוץ), וממילא, עיקר עסק גילוי פנימיות התורה, הוא בפנימיות הקושיות והתירוצים של עסק התורה הנגלית, וכמו שאמרו כאן, שהם נתקנו על רמזי רזין דאורייתא,

אולי לבני קהילת חב"ד הקדושים, דאתרא קדישא הדין, ידוע ביאור עמוק יותר בזה, הרב @חייל של הרבי והרב @לבי במערב
שמעתי פעם שגם רבינו בעל בן איש חי כתב כך, שעיקר לימודו היה בנגלה.
 


מבקש השם
הודעות: 322
הצטרף: 23 יולי 2020, 11:41
נתן תודה: 76 פעמים
קיבל תודה: 170 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי מבקש השם » 11 אפריל 2021, 23:12

מ אלישע כתב:
11 אפריל 2021, 23:10
שמעתי פעם שגם רבינו בעל בן איש חי כתב כך, שעיקר לימודו היה בנגלה.

זה שוב לא קשור לדיון

הדיון הוא לא מה רשב"י עשה במערה, אלא הנימוק המוזר עד כדי כאב (אין מילה אחרת, וכבר אמרתי עניות דעתי בענין לעיל), שהביא לזה הרב בעל התניא זי"ע,


לבי במערב
הודעות: 5893
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 3985 פעמים
קיבל תודה: 2937 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי לבי במערב » 11 אפריל 2021, 23:14

מבקש השם כתב:
11 אפריל 2021, 23:12
הדיון הוא לא מה רשב"י עשה במערה, אלא הנימוק . . שהביא לזה הרב בעל התניא זי"ע
לבי במערב כתב:
11 אפריל 2021, 23:09
ר' '@מבקש השם', ראה 'לקוטי שיחות' חכ"ב ע' 328.


מבקש השם
הודעות: 322
הצטרף: 23 יולי 2020, 11:41
נתן תודה: 76 פעמים
קיבל תודה: 170 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי מבקש השם » 11 אפריל 2021, 23:32

יישר כחך הרב @לבי במערב, על ההיענות המהירה,
וכל הכבוד על השליטה המדהימה, שמפתיעה בכל פעם מחדש,

הדברים שם נראים גם הם עמוקים, וצריך אני עוד לעיין בכוונתו,


לבי במערב
הודעות: 5893
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 3985 פעמים
קיבל תודה: 2937 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי לבי במערב » 25 אפריל 2021, 20:52

חסידי קדמאי כתב:
28 יולי 2020, 01:48
חוץ מזה שמסורותיהם של חסידי חב"ד מוטלים בספק גדול
שקר וכזב! בענין הגניזה הארכתי באשכול סמוך, ועכ"פ - ה'היקש' המשונה צ"ע טובא.
אם כבר לדבר על מסורות מסופקות - סיפורי ליטא כמעט ואין להם בסיס איתן... וד"ל.


לבי במערב
הודעות: 5893
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 3985 פעמים
קיבל תודה: 2937 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי לבי במערב » 25 אפריל 2021, 20:54

לבי במערב כתב:
18 מאי 2020, 04:27
'לקוטי רשימות ומעשיות' (כפ"ח, תשכ"ט) אות קעח:
וראה מה שציין בזה ב'מגדל עֹז' (מונדשיין) ע' תכו.


מאור עינים
הודעות: 122
הצטרף: 09 אוגוסט 2019, 02:31
נתן תודה: 120 פעמים
קיבל תודה: 59 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי מאור עינים » 25 אפריל 2021, 20:56

לבי במערב כתב:
25 אפריל 2021, 20:52
חסידי קדמאי כתב:
28 יולי 2020, 01:48
חוץ מזה שמסורותיהם של חסידי חב"ד מוטלים בספק גדול
שקר וכזב! בענין הגניזה הארכתי באשכול סמוך, ועכ"פ - ה'היקש' המשונה צ"ע טובא.
אם כבר לדבר על מסורות מסופקות - סיפורי ליטא כמעט ואין להם בסיס איתן... וד"ל.
מה זה סיפורי ליטא?
ובכולם קו אחיד שכמעט אין להם בסיס איתן? לא משנה, המספר, המסופר, הזמן, המקום, 
כולם שוים שאין להם בסיס? 
נשמח להתעדכן.

 


לבי במערב
הודעות: 5893
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 3985 פעמים
קיבל תודה: 2937 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה רשב"י עשה במערה למד נגלה או נסתר?

שליחה על ידי לבי במערב » 25 אפריל 2021, 20:58

מאור עינים כתב:
25 אפריל 2021, 20:56
נשמח להתעדכן
מסופקני אם הדבר נכתב בכנות... עכ"פ, יושׂם לב כי לא הכללתי, וכתבתי במפורש 'כמעט ואין'; מִשֶׁכָּך, את הטענה על הקו האחיד - יש להפנות לבר־פלוגתתי.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים