שינויי המדקדקים בביטויי התפילה.


פותח הנושא
כבוד שמים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1049
הצטרף: 07 מרץ 2016, 13:54
נתן תודה: 143 פעמים
קיבל תודה: 140 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

שינויי המדקדקים בביטויי התפילה.

שליחה על ידי כבוד שמים » 29 מרץ 2016, 08:52

בשנים האחרונות יש מגמה לשחזר את צורת ביטוי התפילה בדקדוק ובניקוד, הגדיל לעשות בסידור אזור אליהו שמנסה לשחזר את הנוסח של הראשונים. ואני מתפלא על הנחת היסוד לגישה זו, כיון שנראה לי שנוסח של תפילות הוא תמיד דינמי ומשתנה בדקויות אלו כפי צחות הלשון של אותו מקום וזמן, וממילא אין שום פגם בכך שכל מיני מדקדקים 'שיפצו' את נוסח התפילה, משום שכך עשו גם לפניהם, כל דור על פי השיקולים הנהוגים באותו דור, ובלבד שיכוון לבו לשמים.


רפאל זהבי
מאמרים: 0
הודעות: 19
הצטרף: 01 ינואר 2018, 21:54
קיבל תודה: 11 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שינויי המדקדקים בביטויי התפילה.

שליחה על ידי רפאל זהבי » 03 ינואר 2018, 00:58

חושבני שכבודו כתב דברים חמורים, התפילה היא דינמית ??? ניתנת לשינויים כפי המקום והזמן ??? אתמהה.
כבר כתב הרוקח שכל תיבה וכל אות היא במדוייק מאוד וכנגד דברים נשגבים והוסיף הנפש החיים שכל אות ואות ממקור קדוש חצובה, ובגמ' מובא שחיפשו חיפוש אחר חיפוש מי ידע לתקן ברכה כנגד המלשינים עד שמצאו את שמואל הקטן שידע היטב לכוון את הכוונות הראויות, ואין צורך להאריך בכך.


יוסף יצחק
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 531
הצטרף: 21 אוגוסט 2017, 02:00
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 165 פעמים
קיבל תודה: 180 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שינויי המדקדקים בביטויי התפילה.

שליחה על ידי יוסף יצחק » 03 ינואר 2018, 01:44

ראיתי בסידור קורן (ח"ו לא התפללתי מתוכו) השמיטו וי"ו החיבור איפה שהיה נראה להם מיותר, איני זוכר כעת היכן, ה"י.

מספרים שהאדמו"ר מויז'ניץ קרא פעם מתוך דביקות בברכת "אהבת עולם" בקול "מהר מהר והבא עלינו" ומיני אז שינו בנוסח שלהם לומר פעמיים "מהר מהר" (וכך ראיתי בסידור שלהם), וצ"ע.

אך לגבי הדיון שהיה פה יש לציין שהוא מוזר בתכלית כי גם @כבוד שמים וגם @רפאל זהבי צודקים
@כבוד שמים צודק חלקית שאין פסול בסידור שציין כי הסידור לא משנה סתם את הנוסח רק לפי מה שמצא בסידורים ישנים וכדומה, וממילא צודק @רפאל זהבי שאין לעשות סתם שינויים רק מה שמצינו בכת"י.
אך מה שכתב @כבוד שמים שהתפילה משתנה לפי המקום והזמן דבריו אינם מובנים ולבטח יחזור לבארם.

אגב, בפזמון "ידיד נפש" ישנם גרסאות ומבארים שהגר"י עמדין (היעב"ץ) העתיק כפי ששמע מאביו בעל פה (עי' סידור בית יעקב להגר"י עמדין) וא"כ לא מופרך שטעה ובמקום "שפחת עולם" כתב "שמחת עולם".


יעבץ
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1051
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 407 פעמים
קיבל תודה: 402 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שינויי המדקדקים בביטויי התפילה.

שליחה על ידי יעבץ » 03 ינואר 2018, 02:02

יוסף יצחק כתב: מספרים שהאדמו"ר מויז'ניץ קרא פעם מתוך דביקות בברכת "אהבת עולם" בקול "מהר מהר והבא עלינו" ומיני אז שינו בנוסח שלהם לומר פעמיים "מהר מהר" (וכך ראיתי בסידור שלהם), וצ"ע.
לכפול מילה זה לא שינוי נוסח, החידוש הוא להדפיס זאת.
יוסף יצחק כתב:אגב, בפזמון "ידיד נפש" ישנם גרסאות ומבארים שהגר"י עמדין (היעב"ץ) העתיק כפי ששמע מאביו בעל פה (עי' סידור בית יעקב להגר"י עמדין) וא"כ לא מופרך שטעה ובמקום "שפחת עולם" כתב "שמחת עולם".
פזמון זה יש לנו בכת"י המחבר, ממילא מיותר לפלפל מה מקורי ומה לא.
יוסף יצחק כתב:ולבטח יחזור לבארם.
הלוואי...


כרם
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 370
הצטרף: 13 ספטמבר 2017, 15:52
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 117 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שינויי המדקדקים בביטויי התפילה.

שליחה על ידי כרם » 03 ינואר 2018, 08:15

כבוד שמים כתב:בשנים האחרונות יש מגמה לשחזר את צורת ביטוי התפילה בדקדוק ובניקוד, הגדיל לעשות בסידור אזור אליהו שמנסה לשחזר את הנוסח של הראשונים. ואני מתפלא על הנחת היסוד לגישה זו, כיון שנראה לי שנוסח של תפילות הוא תמיד דינמי ומשתנה בדקויות אלו כפי צחות הלשון של אותו מקום וזמן, וממילא אין שום פגם בכך שכל מיני מדקדקים 'שיפצו' את נוסח התפילה, משום שכך עשו גם לפניהם, כל דור על פי השיקולים הנהוגים באותו דור, ובלבד שיכוון לבו לשמים.
כמדומני שדבריו בטעות יסודם.
כל המדקדקים באים בשם האמת, לומר כי הם מחזירים את הנוסח למקורו. יש מי שבא בטענות דקדוק, כלומר הדקדוק מוכיח שעד כה השתבשנו. ויש מי שבא בטענת מסורת, כלומר מה שמצאנו בנוסחאות ישנות מוכיח שהחידוש משובש.
ואין אחד מן המשנים את הנוסחאות מתכוין לחדש דבר שלא כמו אנשי כנה"ג, או כמו המקור הראשון.


אליהוא
מאמרים: 0
הודעות: 68
הצטרף: 08 מאי 2017, 16:15
קיבל תודה: 16 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: שינויי המדקדקים בביטויי התפילה.

שליחה על ידי אליהוא » 17 ינואר 2018, 10:18

בסידור וינגרטן הביא את החיד"א בנושא זה, ואף אני הבאתי את הדברים שוב בהקדמה לסידור ושננתם:

מספר טוב עין של החיד"א [סימן ז]:
מילתא כדנא מעשים בכל יום בכרכי' ועיירות גדולות בגלילותנו דמשנים תיבה אחת או שתים בברכות יוצר וברכות שמנה עשרה וכיוצא המדקדקים כפי דקדוקם והחכמים כפי חכמתם והמקובלים כפי ידיעתם ואין פוצה פה רק יש שואלים טעם השינוי . . . ולענין מה שנהגו לשנות תיבות זה בא מכח הדקדוק. וזה בא מכח הבנת הענין וחיבור הדברים וכיוצא. ויש יוצא לטעון מכח חכמת האמת. דע דאין קפידא בזה דכל א' יאמר דהנסחא עיקרית כדבריו ונפל טעות בספרי הדפוס והרוצה לשנות יכול לשנות ומה גם אם רבינו האר"י זצ"ל הגיה ודאי דמאן דנקיט נסחת האר"י זצ"ל שפיר עביד כי אליו נגלו תעלומות חכמה . . . ומשם בארה שהמשנים תיבה או תיבות בתפלה וטוענים מצד הדקדוק או מצד יפוי הלשון הרשות בידם שאינו דבר איסור והיתר. ומה גם האומר כנסחת האר"י ז"ל שפיר דמי.

קל וחומר, כי כן הוא דין שינויים שכבר התקבלו בסידורים חדשים, על אף מחאתם של חכמי זמננו שמקור הנוסח מפוקפק - ניקוד התיבה '(משיב הרוח ומוריד ה)גָשם' ישמש דוגמה בודדת אך ילַמֵד על הכלל, כי מי שקרא נוסח כזה לא הפסיד. ואם קבענו לעצמנו נוסח מסוים, אין כוונה לפסול נוסח אחר שמקובל במקום אחר. ואולי אף רצוי לעורר ויכוח, למען ילמדו וינסו להכריע בשׂוֹם שכל מה הנכון.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סידור התפילה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 3 אורחים