טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו, והאם יברך על התה.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1133
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
סטטוס: לא מחובר

טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו, והאם יברך על התה.

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 24 יוני 2020, 13:32

יש למישהו הלכה ברורה בעניין מאחרוני זמננו או הקודמים להם?


שניאור
הודעות: 919
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 614 פעמים
קיבל תודה: 288 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי שניאור » 24 יוני 2020, 13:48

שמעתי לפני עשרים שנה מרב גדול [שכבר לא חי עמנו] שהמנהג הוא לא ליטול ידיים על טיבולו במשקה, וכמ"ש המג"א בשם הל"ח.


חכם
הודעות: 71
הצטרף: 09 ספטמבר 2019, 13:27
נתן תודה: 22 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי חכם » 24 יוני 2020, 13:50

זהו דוגמא קלאסית לדין 'דבר שטיבולו במשקה', שפסק השו"ע (או"ח סי' קנח ס"ד) שצריך נטילה בלא ברכה [משום סב"ל. משנ"ב], והוסיף הרמ"א, שאפילו עם מטבל את ראש הפרי או הירק בלבד. ובמשנ"ב (שם ס"ק כ) הביא דעת הרבה אחרונים והגר"א שהחמירו שצריך גם לברך.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1133
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 24 יוני 2020, 13:54

שניאור כתב:
24 יוני 2020, 13:48
שמעתי לפני עשרים שנה מרב גדול [שכבר לא חי עמנו] שהמנהג הוא לא ליטול ידיים על טיבולו במשקה.
משנ"ב סק"כ,

טיבולו במשקה.png


 
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


שניאור
הודעות: 919
הצטרף: 19 מאי 2019, 17:31
נתן תודה: 614 פעמים
קיבל תודה: 288 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי שניאור » 24 יוני 2020, 13:56

גם אני וגם הרב ההוא ידעו מהמשנ"ב, ומ"מ הרי המג"א כבר מביא שהמנהג כן ושיש להם על מה שיסמוכו, ולכן הוא אמר לי שלמעשה גם אחר המשנ"ב אפשר להקל.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1133
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 24 יוני 2020, 13:57

חכם כתב:
24 יוני 2020, 13:50
זהו דוגמא קלאסית לדין 'דבר שטיבולו במשקה', שפסק השו"ע (או"ח סי' קנח ס"ד) שצריך נטילה בלא ברכה [משום סב"ל. משנ"ב], והוסיף הרמ"א, שאפילו עם מטבל את ראש הפרי או הירק בלבד. ובמשנ"ב (שם ס"ק כ) הביא דעת הרבה אחרונים והגר"א שהחמירו שצריך גם לברך.נדצ''ל סקכ''א, דבסק''כ משמע דמיירי על עיקר התקנה.
והמקור לדין שכתב מעכ''ת הוא הב''י, וא''כ לכאו' גם דעת השו''ע כן.

ראוי לציין שכאן יש חילוק מכיון שטובלים רק חלק מהביסקוויט כיון שהאצבע אוחזת במקצתו, אבל בפועל טובלים אותו עוד ועוד עד שנגמר 'כאשר יבער הגלל עד תמו'.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1133
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 24 יוני 2020, 13:59

שניאור כתב:
24 יוני 2020, 13:56
גם אני וגם הרב ההוא ידעו מהמשנ"ב, ומ"מ הרי המג"א כבר מביא שהמנהג כן ושיש להם על מה שיסמוכו, ולכן הוא אמר לי שלמעשה גם אחר המשנ"ב אפשר להקל.

ברור. אבל אין איסור ליטול. לוקחים ביסקוויט מהארון ותה ביד השנייה, אפשר באותה הזדמנות ליטול את הידים.

בכל מקרה יש מקורות לזה שהיום לא נוטלים?.  


יוסי 2
הודעות: 168
הצטרף: 20 אוקטובר 2019, 15:00
נתן תודה: 48 פעמים
קיבל תודה: 50 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי יוסי 2 » 24 יוני 2020, 14:06

למה זה תשאל לשמי כתב:
24 יוני 2020, 13:59
שניאור כתב:
24 יוני 2020, 13:56
גם אני וגם הרב ההוא ידעו מהמשנ"ב, ומ"מ הרי המג"א כבר מביא שהמנהג כן ושיש להם על מה שיסמוכו, ולכן הוא אמר לי שלמעשה גם אחר המשנ"ב אפשר להקל.

ברור. אבל אין איסור ליטול. לוקחים ביסקוויט מהארון ותה ביד השנייה, אפשר באותה הזדמנות ליטול את הידים.

בכל מקרה יש מקורות לזה שהיום לא נוטלים?.
למה לא נוטלים??? המשנ"ב כתב ליטול ומדוע שלא ינהגו כן, ואם קשה לך שאתה לא רואה שאנשים נוהגים כן אני יכול להביא לך עוד כמה 'מנהגים' אנשים נוהגים כך ספק מעצלות ספק מחוסר ידיעה


בלדד השוחי
הודעות: 377
הצטרף: 20 אפריל 2020, 12:49
נתן תודה: 104 פעמים
קיבל תודה: 147 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי בלדד השוחי » 24 יוני 2020, 14:10

יש אומרים שמה שנוטלים ידיים לטיבול ראשון בליל הסדר הוא אחד מן השינויים שעושים כדי שישאלו, מאחר שאין נוהגין ליטול תמיד.

חק יעקב סימן תעג ס"ק כח
נוטל ידיו. וכתב הט"ז [ס"ק ו] מכאן יש תוכחה מגולה לאותם שאינם נזהרים בכל השנה ליטול ידיהם לדברים שטיבולו במשקה, ואם בא לטהר עצמו טפי בלילה זו, עכ"פ הוי ליה להזהר ג"כ בימי תשובה, אלא שאין כאן רק חסרון זהירות ואינם מדקדקים להשוות מדותיהם, עכ"ל. והל"ח [דברי חמודות חולין] בפרק כל הבשר [אות מא] כתב, דהעולם נוהגין שלא ליטול ויש להם על מה שיסמכו, שתוספות [פסחים קטו, א ד"ה כל] סוברים כן, עכ"ל. (וזה הוא דעת מהר"מ מרוטנברג תשב"ץ סימן צט שהביא הטור כאן רטו, ב, ובחנם מתמיה השיירי כנסת הגדולה אות ג על מהר"מ בזה), וכן כתב המ"א סימן קנ"ח [ס"ק יב]. והא דנוטלין בליל זה הוא כאחד מן שאר שינוים שעושין בליל זו כדי שישאלו:

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1133
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 24 יוני 2020, 14:14

בלדד השוחי כתב:
24 יוני 2020, 14:10
יש אומרים שמה שנוטלים ידיים לטיבול ראשון בליל הסדר הוא אחד מן השינויים שעושים כדי שישאלו, מאחר שאין נוהגין ליטול תמיד.

חק יעקב סימן תעג ס"ק כח
נוטל ידיו. וכתב הט"ז [ס"ק ו] מכאן יש תוכחה מגולה לאותם שאינם נזהרים בכל השנה ליטול ידיהם לדברים שטיבולו במשקה, ואם בא לטהר עצמו טפי בלילה זו, עכ"פ הוי ליה להזהר ג"כ בימי תשובה, אלא שאין כאן רק חסרון זהירות ואינם מדקדקים להשוות מדותיהם, עכ"ל. והל"ח [דברי חמודות חולין] בפרק כל הבשר [אות מא] כתב, דהעולם נוהגין שלא ליטול ויש להם על מה שיסמכו, שתוספות [פסחים קטו, א ד"ה כל] סוברים כן, עכ"ל. (וזה הוא דעת מהר"מ מרוטנברג תשב"ץ סימן צט שהביא הטור כאן רטו, ב, ובחנם מתמיה השיירי כנסת הגדולה אות ג על מהר"מ בזה), וכן כתב המ"א סימן קנ"ח [ס"ק יב]. והא דנוטלין בליל זה הוא כאחד מן שאר שינוים שעושין בליל זו כדי שישאלו:
יישר כח. למעשה ידוע על הוראה ברורה שלא ליטול? בינתיים אחפש בעצמי.
 


יוסי 2
הודעות: 168
הצטרף: 20 אוקטובר 2019, 15:00
נתן תודה: 48 פעמים
קיבל תודה: 50 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי יוסי 2 » 24 יוני 2020, 14:17

בלדד השוחי כתב:
24 יוני 2020, 14:10
יש אומרים שמה שנוטלים ידיים לטיבול ראשון בליל הסדר הוא אחד מן השינויים שעושים כדי שישאלו, מאחר שאין נוהגין ליטול תמיד.

חק יעקב סימן תעג ס"ק כח
נוטל ידיו. וכתב הט"ז [ס"ק ו] מכאן יש תוכחה מגולה לאותם שאינם נזהרים בכל השנה ליטול ידיהם לדברים שטיבולו במשקה, ואם בא לטהר עצמו טפי בלילה זו, עכ"פ הוי ליה להזהר ג"כ בימי תשובה, אלא שאין כאן רק חסרון זהירות ואינם מדקדקים להשוות מדותיהם, עכ"ל. והל"ח [דברי חמודות חולין] בפרק כל הבשר [אות מא] כתב, דהעולם נוהגין שלא ליטול ויש להם על מה שיסמכו, שתוספות [פסחים קטו, א ד"ה כל] סוברים כן, עכ"ל. (וזה הוא דעת מהר"מ מרוטנברג תשב"ץ סימן צט שהביא הטור כאן רטו, ב, ובחנם מתמיה השיירי כנסת הגדולה אות ג על מהר"מ בזה), וכן כתב המ"א סימן קנ"ח [ס"ק יב]. והא דנוטלין בליל זה הוא כאחד מן שאר שינוים שעושין בליל זו כדי שישאלו:

ובדיוק את הלחם חמודות הזה מביא המשנ"ב וכותב שאין להקל בזה!


בלדד השוחי
הודעות: 377
הצטרף: 20 אפריל 2020, 12:49
נתן תודה: 104 פעמים
קיבל תודה: 147 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי בלדד השוחי » 24 יוני 2020, 14:24

יוסי 2 כתב:
24 יוני 2020, 14:17
בלדד השוחי כתב:
24 יוני 2020, 14:10
יש אומרים שמה שנוטלים ידיים לטיבול ראשון בליל הסדר הוא אחד מן השינויים שעושים כדי שישאלו, מאחר שאין נוהגין ליטול תמיד.

חק יעקב סימן תעג ס"ק כח
נוטל ידיו. וכתב הט"ז [ס"ק ו] מכאן יש תוכחה מגולה לאותם שאינם נזהרים בכל השנה ליטול ידיהם לדברים שטיבולו במשקה, ואם בא לטהר עצמו טפי בלילה זו, עכ"פ הוי ליה להזהר ג"כ בימי תשובה, אלא שאין כאן רק חסרון זהירות ואינם מדקדקים להשוות מדותיהם, עכ"ל. והל"ח [דברי חמודות חולין] בפרק כל הבשר [אות מא] כתב, דהעולם נוהגין שלא ליטול ויש להם על מה שיסמכו, שתוספות [פסחים קטו, א ד"ה כל] סוברים כן, עכ"ל. (וזה הוא דעת מהר"מ מרוטנברג תשב"ץ סימן צט שהביא הטור כאן רטו, ב, ובחנם מתמיה השיירי כנסת הגדולה אות ג על מהר"מ בזה), וכן כתב המ"א סימן קנ"ח [ס"ק יב]. והא דנוטלין בליל זה הוא כאחד מן שאר שינוים שעושין בליל זו כדי שישאלו:

ובדיוק את הלחם חמודות הזה מביא המשנ"ב וכותב שאין להקל בזה!
מה שהעתקתי זה מחק יעקב, והובא בשער הציון.
שער הציון סימן תעג ס"ק סט
(סט) ויש מאחרונים שכתבו, דאפילו אותן שאין נוהגין בכל השנה ליטול ידיהם לדבר שטיבולו במשקה, היום יטלו כדי שישאלו התינוקות על השינוי, עיין בחק יעקב:

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1133
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 24 יוני 2020, 14:26

כמה מקורות. המחבר ת''ח יר''ש מופלג מב''ב.

שאו ידיכם קודש.png
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1133
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 24 יוני 2020, 14:30

כעת ראיתי במשנ''ב דרשו שבתו''ד העתיקו מהגרש''ז ש'רבים וטובים נהגו שלא ליטול במשך השנה'.


בלדד השוחי
הודעות: 377
הצטרף: 20 אפריל 2020, 12:49
נתן תודה: 104 פעמים
קיבל תודה: 147 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי בלדד השוחי » 24 יוני 2020, 14:31

יתכן שגם אחרי דברי המ"ב שאף שנוהגים כן אין להקל, אולי במקום שאין ידיו נוגעות במשקה ונזהר בכך, יש מקום להקל יותר, כיון שזה גופא רק מצד חומרא שמע יגע. ויל"ע.


וחי בהם
הודעות: 575
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 23:07
נתן תודה: 100 פעמים
קיבל תודה: 191 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי וחי בהם » 24 יוני 2020, 14:34

טובל מיני מזונות בקפה או תה, מבואר במשנ"ב (סי' קנח סוף סקכ"ו) שכיון שרובם מים לכן צריך ליטול. וכתב בכף החיים (שם סקל"ט, בשם נוה שלום) שאם אין טובל כולו ונזהר שלא ליגע במשקה א"צ נטילה, משום שזה דמי לאוכל בכף, ובדבר מבושל מותר לאכול בכף, כמו שכתב בבאר היטב (סקי"ב, שצירף בזה סברת האומרים שהבישול מפקיע שם משקה), וכן נראה דעת המשנ"ב (סקכ"ו). אמנם הגר"ז (בשו"ע ובסידור) החמיר גם בדבר מבושל שאסור לאכול בכף. אך אולי יהיה מותר מטעם אחר, שכיון שפעמים רבות רגילים שלא לטבול כולו ולהכניס ידו למשקין [מחמת חום המשקה], א"כ כמו שכתב הגר"ז שבכגון זה מועיל כף, כן יועיל בזה מה שמטבל רק ראש הירק שדינו כאוכל בכף.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1133
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 24 יוני 2020, 14:36

וחי בהם כתב:
24 יוני 2020, 14:34
טובל מיני מזונות בקפה או תה, מבואר במשנ"ב (סי' קנח סוף סקכ"ו) שכיון שרובם מים לכן צריך ליטול. וכתב בכף החיים (שם סקל"ט, בשם נוה שלום) שאם אין טובל כולו ונזהר שלא ליגע במשקה א"צ נטילה, משום שזה דמי לאוכל בכף, ובדבר מבושל מותר לאכול בכף, כמו שכתב בבאר היטב (סקי"ב, שצירף בזה סברת האומרים שהבישול מפקיע שם משקה), וכן נראה דעת המשנ"ב (סקכ"ו). אמנם הגר"ז (בשו"ע ובסידור) החמיר גם בדבר מבושל שאסור לאכול בכף. אך אולי יהיה מותר מטעם אחר, שכיון שפעמים רבות רגילים שלא לטבול כולו ולהכניס ידו למשקין [מחמת חום המשקה], א"כ כמו שכתב הגר"ז שבכגון זה מועיל כף, כן יועיל בזה מה שמטבל רק ראש הירק שדינו כאוכל בכף.

יישר כח!

לעיל הערתי שביסקויט מטבילים אותו מעט מעט עד תמו, והשאלה אם זה דומה לראש ירק או שש אוכלים קצת עם משקה והשאר אוכלים בלא משקה.


אין חכמה
הודעות: 1178
הצטרף: 21 אפריל 2020, 23:51
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי אין חכמה » 24 יוני 2020, 14:38

יש לזכור שבימינו בד"כ נטילת ידים הוא דבר שבקל ממש ניתן לעשותו
ויתכן שזה נכנס לגדר אפשר לתקוני בקל שאף בספק דרבנן יש להחמיר
ואין להביא ראיה ממנהג הדורות הראשונים שהקלו כפי עיקר הדין כפי מה שהיה מקובל בידם כהתוס'
דלא היה אפשר להם ליטול בקל

[אם כי יתכן שהוא  נכנס לכלל דספק ידים לטהר שזה גדרו קל יותר
שאולי מעיקר הדין לא טעון נטילה
ומסתבר טפי שאינו בכלל בדין דספק ידים]

אמנם שמעתי שהגרש"ז לא הקפיד בזה וביאר שאף שראוי לנהוג כהמשנ"ב
מ"מ הוא שראה לגדולים שלפניו שלא הקפידו הוא לא יכול להקפיד בדבר

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1133
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 24 יוני 2020, 14:43

האור לציון כתב לברך גם כשלא נוגע בידיו וצירפתי דבריו במסמך כאן, וראה עוד מראי מקומות במסמך שצירפתי. לא צירפתי כתמונות מפני טורח ציבור.

מראי מקומות.docx
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1133
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 24 יוני 2020, 14:54

מראי מקומות המתירים. העליתי תמונות לאחר מחשבה כיון שמי שנכנס לכאן כנראה מוכן לסבול זאת את טורח אצבעות יד ימינו.
001.png
002.png
003.png
004.png
005.png

 
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1133
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 24 יוני 2020, 14:56

006.png
007.png
008.png
 
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1133
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 24 יוני 2020, 15:08

מסקנה העולה:

א. רוב ככל האחרונים שהביאו ליטול גם האידנא לא חילקו בין ביסקוויט לשאר דברים וכ''ד הגרב''צ, וראה דבר משולם במסמך שצירפתי שאף תמה על הכה''ח שהעתיקו פה להקל כשלא נוגע במשקה. וכן הוריתי בביתי. אך הבא''ח וכה''ח כתבו שלא יברך אם נזהר שלא נוגע בידיו, וכ''ד הגרע''י.

ב. נראה שבני אשכנז נוהגים היתר בכל דבר שטיבולו במשקה שלא ליטול וכמובא מהגרש''ז והגריש''א שיש למנהג זה בסיס, ולשיטה זו אין כל חילוק. וייתכן שישנן דעות אחרות אך לא מצאתי כעת.

ג. לא קשור ישירות, אך מצאתי שיש לברך גם על הקפה ואינו נפטר בברכת המזונות, ושמא זו הלכה פשוטה.

תודה לכל המגיבים החשובים שליט''א דמינהו איתחוורא לן הך שמעתא דהוה רפיא בידאי.


אין חכמה
הודעות: 1178
הצטרף: 21 אפריל 2020, 23:51
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי אין חכמה » 24 יוני 2020, 15:16

למה זה תשאל לשמי כתב:
24 יוני 2020, 15:08
לא קשור ישירות, אך מצאתי שיש לברך גם על הקפה ואינו נפטר בברכת המזונות, ושמא זו הלכה פשוטה.
באור לציון דן אי כיון שביסקויט הוי ספק פת למה לא יפטור משקין הבאין עמו

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1133
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 24 יוני 2020, 15:21

אין חכמה כתב:
24 יוני 2020, 15:16
למה זה תשאל לשמי כתב:
24 יוני 2020, 15:08
לא קשור ישירות, אך מצאתי שיש לברך גם על הקפה ואינו נפטר בברכת המזונות, ושמא זו הלכה פשוטה.
באור לציון דן אי כיון שביסקויט הוי ספק פת למה לא יפטור משקין הבאין עמו
היכן?

בברכת התורה.
 

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1133
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 24 יוני 2020, 15:25

אין חכמה כתב:
24 יוני 2020, 15:16
למה זה תשאל לשמי כתב:
24 יוני 2020, 15:08
לא קשור ישירות, אך מצאתי שיש לברך גם על הקפה ואינו נפטר בברכת המזונות, ושמא זו הלכה פשוטה.
באור לציון דן אי כיון שביסקויט הוי ספק פת למה לא יפטור משקין הבאין עמו

משנב סי' קסח.png
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


אין חכמה
הודעות: 1178
הצטרף: 21 אפריל 2020, 23:51
נתן תודה: 79 פעמים
קיבל תודה: 114 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי אין חכמה » 24 יוני 2020, 15:31

מה ראית במשנ"ב אולי לא דבר בספק פת
ואם כוונתך להוכיח מן המנהג זה ידוע ואפ"ה הקשה האול"צ כנ"ל
איני יודע מקומו
כך שמעתי


לו אייחל
הודעות: 22
הצטרף: 19 יוני 2020, 17:56
נתן תודה: 31 פעמים
קיבל תודה: 13 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי לו אייחל » 24 יוני 2020, 15:40

אני הק' הייתי אצל מרן הגריש"א זצ"ל בפסח תש"ס.
ונכנס אחד מבני אשכנז ואמר בין שאלותיו שמנהגם שרק בעה"ב נוטל ידיו לכרפס כי זה מהשינוים של ליל הסדר,
ואמר לו מרן הגרי"ש, כולם חייבים ליטול כי זה טיבולו במשקה.
הלה ניסה להתנצל שיש מקורות לזה וזה מנהג אבות מדורי דורות.
אבל מרן הגיב שלהלכה חייבים ליטול ושישנו מנהגם.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1133
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 24 יוני 2020, 15:42

לו אייחל כתב:
24 יוני 2020, 15:40
אני הק' הייתי אצל מרן הגריש"א זצ"ל בפסח תש"ס.
ונכנס אחד מבני אשכנז ואמר בין שאלותיו שמנהגם שרק בעה"ב נוטל ידיו לכרפס כי זה מהשינוים של ליל הסדר,
ואמר לו מרן הגרי"ש, כולם חייבים ליטול כי זה טיבולו במשקה.
הלה ניסה להתנצל שיש מקורות לזה וזה מנהג אבות מדורי דורות.
אבל מרן הגיב שלהלכה חייבים ליטול ושישנו מנהגם.
שכוייעח. וזה סותר למה שהבאתי לעיל משמו בתצלום אחד לפני המאמר מירושתנו.

וכיון שמר שמע ישירות א''כ מצוה לפרסם זאת שכ''ד גריש''א זללה''ה.
 

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1133
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו?

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 24 יוני 2020, 15:44

אין חכמה כתב:
24 יוני 2020, 15:31
מה ראית במשנ"ב אולי לא דבר בספק פת
ואם כוונתך להוכיח מן המנהג זה ידוע ואפ"ה הקשה האול"צ כנ"ל
איני יודע מקומו
כך שמעתי
בדרך כלל טובלים דבר נכסס בקפה, ואשמח אם יברר רומע''כ היכן האול''צ ומוליכנא מאני בתריה לבי מסותא.
 


פראנק
הודעות: 194
הצטרף: 02 נובמבר 2019, 20:11
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 43 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: טובל ביסקוויט וכדו' בתה, האם ומתי צריך ליטול ידיו, והאם יברך על התה.

שליחה על ידי פראנק » 24 יוני 2020, 20:34

יש כמה סיבות שאפשר להקל
פחות מכזית
מבושל
מתכוון לא לגעת במשקה

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: Google [Bot] | 1 אורח