האם התעניות נתקנו משום תשובה או משום אבלות?


פותח הנושא
דרומאי
הודעות: 2909
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 690 פעמים
קיבל תודה: 537 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם התעניות נתקנו משום תשובה או משום אבלות?

שליחה על ידי דרומאי » 07 יולי 2020, 13:15

ברמב"ם ריש פ"ה מהל' תעניות מבואר דד' תעניות הן משום תשובה, וידועין דברי החתם סופר בשו"ת [או"ח סימן ר"ח] דלא מצו לתקן דבר שאין לו עיקר מן התורה, ותענית משום אבל לא מצינו בתורה, וזהו ההכרח שהתענית משום תשובה היא.
אבל בריטב"א בתענית דף י' מוכח להדיא דמפני אבלות נתקנו עי"ש.
והנה ודאי הרמב"ם גם מודה דאית בתעניות נמי אבלות, וכדמצינו בקרא להדיא ששאלו עולי בבל האבכה בחודש החמישי, אולם אבלות לחוד ותענית לחוד ואין התענית משום אבלות.
והנה בריטב"א שם מבואר דלא שייך לפרש הקרא דדברי הצומות וזעקתם לענין ד' תעניות משום דלא שייך בהן וזעקתן, שעיקרן מפני האבלות. ובזמננו מנהג כל ישראל להאריך בסליחות בימי התעניות, הרי דקימא לן כהרמב"ם ולא כהריטב"א. 

ויש דבר פלא בתוי"ט ריש פ"ד דתענית שכתב לפרש דברי הרמב"ם שאותן ד' תעניות אין מתריעין בהן ואין מתפללין נעילה, דכיון דאבלות נינהו לא תיקנו בהן ברכות ונעילה. וקשה דהלא הרמב"ם עצמו סובר שעיקר התעניות משום תשובה. ונראה לפרש דברי התוי"ט, דאף שהתענית משום תשובה, מ"מ כיון שהם נמי ימי אבלות אין ראוי להאריך בהן בתפילה. וראיה לדבר שאנו מאריכין בסליחות בשאר תעניות ובת"ב איו אומרין סליחות כלל, הרי דאף שהתענית משום תשובה מ''מ אין מרבין בתפילה ביום אבלות. וכיון שבתחילת תקנת ד' תעניות היו כולן ימי אבלות לא תיקנו בהן נעילה, ואף שבטלה האבלות שלהן ומשו"ה אנו מאריכין בהן בסליחות- מ"מ נעליה שלא נתקנה בתחילתן שוב לא תיקנו.


בר בי רב דחד יומא
הודעות: 342
הצטרף: 19 מאי 2020, 20:01
נתן תודה: 70 פעמים
קיבל תודה: 72 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם התעניות נתקנו משום תשובה או משום אבלות?

שליחה על ידי בר בי רב דחד יומא » 10 יולי 2020, 01:32

מצד אבלות עצמה לא מצינו שצריך לצום אלא בגמ' הרי עלי כיום שמת בו אבא [נדרים] אבל אין דין לצום אז אולי צריך לחלק ולומר שזמן הצומות נקבע משום אבלות, הרי הרמב"ם לא חולק על משניות מפורשות על מה שאירע בכל צום אבל העניין לצום הוא להתעורר לתשובה וע"י זה יבוא משיח ה' ונגיע לגאולה השלמה


יוני הר
הודעות: 87
הצטרף: 18 מאי 2020, 10:02
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 6 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם התעניות נתקנו משום תשובה או משום אבלות?

שליחה על ידי יוני הר » 10 יולי 2020, 01:35

עיין בך מלך לר' לייב מינצברג בין המצרים שמביא הרבה ראשונים בעניין הזה.


פותח הנושא
דרומאי
הודעות: 2909
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 690 פעמים
קיבל תודה: 537 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם התעניות נתקנו משום תשובה או משום אבלות?

שליחה על ידי דרומאי » 10 יולי 2020, 01:38

בר בי רב דחד יומא כתב:
10 יולי 2020, 01:32
מצד אבלות עצמה לא מצינו שצריך לצום אלא בגמ' הרי עלי כיום שמת בו אבא [נדרים] אבל אין דין לצום אז אולי צריך לחלק ולומר שזמן הצומות נקבע משום אבלות, הרי הרמב"ם לא חולק על משניות מפורשות על מה שאירע בכל צום אבל העניין לצום הוא להתעורר לתשובה וע"י זה יבוא משיח ה' ונגיע לגאולה השלמה
אבל בריטב"א מוכח שהתענית עצמה היא משום אבלות...


ולעצם הענין, בפשוטו הי' נראה שכל ענין אבלות שייך רק בת"ב, וגם עולי בבל שאלו רק 'האבכה בחודש החמישי', אולם בפוסקים מבואר שקטנים שאינם מתענים יאכילום רק בלחם ומים משום אבלות, הרי דשייך אבלות בכל התעניות. וכן מבואר בתוי"ט שהבאתי לעיל.
 


אין חכמה
הודעות: 1925
הצטרף: 21 אפריל 2020, 23:51
נתן תודה: 141 פעמים
קיבל תודה: 274 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם התעניות נתקנו משום תשובה או משום אבלות?

שליחה על ידי אין חכמה » 10 יולי 2020, 13:15

בגמ' תענית יג מבואר שיש תענית שהיא משום אבל


פותח הנושא
דרומאי
הודעות: 2909
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 690 פעמים
קיבל תודה: 537 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם התעניות נתקנו משום תשובה או משום אבלות?

שליחה על ידי דרומאי » 12 יולי 2020, 10:32

אין חכמה כתב:
10 יולי 2020, 13:15
בגמ' תענית יג מבואר שיש תענית שהיא משום אבל

לא הבנתי מה כוונתך ומה הראיה משם.


אין חכמה
הודעות: 1925
הצטרף: 21 אפריל 2020, 23:51
נתן תודה: 141 פעמים
קיבל תודה: 274 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם התעניות נתקנו משום תשובה או משום אבלות?

שליחה על ידי אין חכמה » 12 יולי 2020, 20:58

מבואר שם בגמ' שיש חילוק בין תענית שהיא משום אבל לתענית שהיא משום תשובה וזעקה לעניין רחיצה
ומבואר שיש תענית [ושם הכוונה לת"ב] שיסודה מדין אבל


פותח הנושא
דרומאי
הודעות: 2909
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 690 פעמים
קיבל תודה: 537 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם התעניות נתקנו משום תשובה או משום אבלות?

שליחה על ידי דרומאי » 13 יולי 2020, 13:32

אין חכמה כתב:
12 יולי 2020, 20:58
מבואר שם בגמ' שיש חילוק בין תענית שהיא משום אבל לתענית שהיא משום תשובה וזעקה לעניין רחיצה
ומבואר שיש תענית [ושם הכוונה לת"ב] שיסודה מדין אבל

לא הבנתי, שם מבואר שיש בת"ב איסורי אבלות גם, והיינו דכמו דאבל אסור ברחיצה ה"נ בת"ב, ויש עוד הרבה דיני אבלות בת"ב מלבד הדיני תענית.
אבל הנדון שלי הוא על הצום עצמו אם הוא משום תשובה או משום אבלות ולזה אין שום ראיה מהסוגיא.


אין חכמה
הודעות: 1925
הצטרף: 21 אפריל 2020, 23:51
נתן תודה: 141 פעמים
קיבל תודה: 274 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם התעניות נתקנו משום תשובה או משום אבלות?

שליחה על ידי אין חכמה » 13 יולי 2020, 23:15

דרומאי כתב:
13 יולי 2020, 13:32
אין חכמה כתב:
12 יולי 2020, 20:58
מבואר שם בגמ' שיש חילוק בין תענית שהיא משום אבל לתענית שהיא משום תשובה וזעקה לעניין רחיצה
ומבואר שיש תענית [ושם הכוונה לת"ב] שיסודה מדין אבל

לא הבנתי, שם מבואר שיש בת"ב איסורי אבלות גם, והיינו דכמו דאבל אסור ברחיצה ה"נ בת"ב, ויש עוד הרבה דיני אבלות בת"ב מלבד הדיני תענית.
אבל הנדון שלי הוא על הצום עצמו אם הוא משום תשובה או משום אבלות ולזה אין שום ראיה מהסוגיא.
ראיה אין ולא הבאתי ראיה
אך פשטות משמעות הדברים נשמע שהתענית גופא משום אבל וזהו הלשון כל שהוא משום אבל כלומר דקאי אתענית
וברש"י הוא כמעט להדיא
והבוחר יבחר
[ונפק"מ האם בזמן שנהגו כל חומר תענית בד' תעניות האם נאסר כחומר ת"ב או כחומר ת"צ גרידא גבי רחיצה]
 


קצר ולעניין
הודעות: 102
הצטרף: 10 מאי 2020, 07:06
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 27 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם התעניות נתקנו משום תשובה או משום אבלות?

שליחה על ידי קצר ולעניין » 13 יולי 2020, 23:16

החתם סופר חקר בזה


פותח הנושא
דרומאי
הודעות: 2909
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 690 פעמים
קיבל תודה: 537 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם התעניות נתקנו משום תשובה או משום אבלות?

שליחה על ידי דרומאי » 14 יולי 2020, 12:06

קצר ולעניין כתב:
13 יולי 2020, 23:16
החתם סופר חקר בזה

היכן?

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים