מולד ד' ט' תרמ"ב


פותח הנושא
דרומאי
הודעות: 2262
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 505 פעמים
קיבל תודה: 392 פעמים
סטטוס: לא מחובר

מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי דרומאי » 15 יולי 2020, 12:00

בראש השנה דף יב, ת"ר חכמי ישראל מונין למבול כר"א ולתקופה כר' יהושע חכמי אומות העולם מונין אף למבול כר' יהושע.
ופירש"י חכמי ישראל מונין למבול כר' אליעזר מונין שנות נח ובריאת עולם ושנות הדורות כר' אליעזר מונין מתשרי תחלת השנים ולא משום דסבירא להו בתשרי נברא העולם אלא דתשרי ראש השנה לשנים ובניסן נברא העולם כדקתני, ולתקופה כרבי יהושע כשמונין תקופת החמה והלבנה מונין מניסן לומר שמניסן נבראו ובתחלת ליל רביעי שמשה חמה בניסן לפיכך אין תקופת ניסן נופלת אלא בד' רביעי היום לפי שלעולם יום ורביע בין תקופת שנה זו לתקופה שכנגדה לשנה הבאה וכן מולדות הלבנה מונין מולד ניסן ראשון בליל רביעי בתשעה שעות ותרמ"ב חלקים עכ"ל.

ותמוה ביותר, הא כיון דבתשרי נברא העולם על כרחך לא נתלו המאורות אלא בתשרי, ומה שייך למנות מולדות מניסן. וע"כ הכוונה דמונין משנת תוהו, ובאמת לפי החשבון אם מולד תשרי שנת א' היה בוי"ד כמו שהביאו התוס' מהמדרש דאדם הראשון קידש החודש בתחילת שעה שלישית, נמצא לפי החשבון דמולד ניסן היה בד' ט' תרמ"ב, דוק ותשכח. וא"כ נמצא דלפי האמת מתשרי מונין, ומה הנ"מ במה שמקדימין המנין בחצי שנה.


בן ראם
הודעות: 426
הצטרף: 27 יוני 2019, 23:11
נתן תודה: 183 פעמים
קיבל תודה: 145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי בן ראם » 15 יולי 2020, 12:40

דרומאי כתב:
15 יולי 2020, 12:00
ותמוה ביותר, הא כיון דבתשרי נברא העולם על כרחך לא נתלו המאורות אלא בתשרי,
לא הבנתי קושיתיה דמר. הלא אתה עצמך ציטטת לפני כן-
דרומאי כתב:
15 יולי 2020, 12:00
לא משום דסבירא להו בתשרי נברא העולם אלא דתשרי ראש השנה לשנים ובניסן נברא העולם כדקתני,
ומה דמונים שנים מתשרי הוא מטעם דהוא ר"ה לשנים ולא תלי במאורות. האם לא הבנתי נכון?


פותח הנושא
דרומאי
הודעות: 2262
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 505 פעמים
קיבל תודה: 392 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי דרומאי » 15 יולי 2020, 12:43

בן ראם כתב:
15 יולי 2020, 12:40
דרומאי כתב:
15 יולי 2020, 12:00
ותמוה ביותר, הא כיון דבתשרי נברא העולם על כרחך לא נתלו המאורות אלא בתשרי,
לא הבנתי קושיתיה דמר. הלא אתה עצמך ציטטת לפני כן-
דרומאי כתב:
15 יולי 2020, 12:00
לא משום דסבירא להו בתשרי נברא העולם אלא דתשרי ראש השנה לשנים ובניסן נברא העולם כדקתני,
ומה דמונים שנים מתשרי הוא מטעם דהוא ר"ה לשנים ולא תלי במאורות. האם לא הבנתי נכון?
הבנת נכון [לפחות את כוונתי].
אך שאלתי היא, הרי המאורות לא נתלו קודם בריאת העולם, ועל כרחך מה שמונין למולדות מניסן אינו אלא בחשבון- כלומר שמונים מניסן של שנת תוהו לפי החשבון של המולד של תשרי.
ואכן, לפי החשבון אם המולד של תשרי היה בו' י"ד כמו שהביאו התוס' מהמדרש, נמצא המולד של ניסן שלפניו [-שנת תוהו] בד' ט' תרמ"ב.

אך אם כן לא מובן, מה הנפקותא במה שמונים המולדות מניסן ולא מתשרי, הלא בחשבון זה יוצא אותו הדבר!
 


בן ראם
הודעות: 426
הצטרף: 27 יוני 2019, 23:11
נתן תודה: 183 פעמים
קיבל תודה: 145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי בן ראם » 15 יולי 2020, 12:49

דרומאי כתב:
15 יולי 2020, 12:43
אך שאלתי היא, הרי המאורות לא נתלו קודם בריאת העולם
שוב לא הבנתי (אני לא מונח בסוגיה לגמרי אז יסלח לי מר אם יש טעויות פשוטות), הרי אם נברא העולם בניסן, אז המולד הוא ביום הרביעי לבריאה שזה בניסן, למה להגיע לשנת תוהו?


פותח הנושא
דרומאי
הודעות: 2262
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 505 פעמים
קיבל תודה: 392 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי דרומאי » 15 יולי 2020, 12:53

בן ראם כתב:
15 יולי 2020, 12:49
דרומאי כתב:
15 יולי 2020, 12:43
אך שאלתי היא, הרי המאורות לא נתלו קודם בריאת העולם
שוב לא הבנתי (אני לא מונח בסוגיה לגמרי אז יסלח לי מר אם יש טעויות פשוטות), הרי אם נברא העולם בניסן, אז המולד הוא ביום הרביעי לבריאה שזה בניסן, למה להגיע לשנת תוהו?
אך לדעת חכמי ישראל הרי העולם נברא בתשרי ולא בניסן.

ועוד, גם אם נברא בניסן, מהיכי תיתי שהמולד היה בדיוק בד' ט' תרמ"ב?! ורק אם נברא בתשרי, ומולד תשרי היה בו' י"ד כמ"ש התוס' בשם המדרש, לפי החשבון אם מחשבים אחורה לשנת תוהו יוצא המולד בניסן בד' ט' תרמ"ב. אך אם כן קשה, למה לנו חשבון זה, ולמה לא לחשב מו' י"ד של תשרי.
 


בן ראם
הודעות: 426
הצטרף: 27 יוני 2019, 23:11
נתן תודה: 183 פעמים
קיבל תודה: 145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי בן ראם » 15 יולי 2020, 12:57

דרומאי כתב:
15 יולי 2020, 12:53
אך לדעת חכמי ישראל הרי העולם נברא בתשרי ולא בניסן.
מחילה שוב- חכמי ישראל ס"ל דבניסן נברא העולם. עיין.


פותח הנושא
דרומאי
הודעות: 2262
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 505 פעמים
קיבל תודה: 392 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי דרומאי » 15 יולי 2020, 13:00

בן ראם כתב:
15 יולי 2020, 12:57
דרומאי כתב:
15 יולי 2020, 12:53
אך לדעת חכמי ישראל הרי העולם נברא בתשרי ולא בניסן.
מחילה שוב- חכמי ישראל ס"ל דבניסן נברא העולם. עיין.

אכן התבלבלתי בשטף הדברים.

אך הקושיא במקומה עומדת, אם בניסן נברא העולם, אז מאיפה צנח הד' ט' תרמ"ב?!
הרי לענין התקופה אומרים שהחמה נתלתה בתחילת ליל רביעי וכמ"ש רש"י, אז מהיכי תיתי שמולד הלבנה היה בדיוק בד' ט' תרמ"ב?!

ועל כרחך שזה מגיע מחשבון שמולד תשרי היה בו' י"ד- אך זה כאמור אם בתשרי נברא העולם, אך כיון שבניסן נברא העולם מהיכי תיתי חשבון זה?!


בן ראם
הודעות: 426
הצטרף: 27 יוני 2019, 23:11
נתן תודה: 183 פעמים
קיבל תודה: 145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי בן ראם » 15 יולי 2020, 13:02

דרומאי כתב:
15 יולי 2020, 13:00
אך הקושיא במקומה עומדת, אם בניסן נברא העולם, אז מאיפה צנח הד' ט' תרמ"ב?!
אם נסכם שאלתך- למה המולד של הלבנה ע"פ חכמי ישראל לא היה בתחילת ליל רביעי של שנה ראשונה. עכשיו הבנתי?


פותח הנושא
דרומאי
הודעות: 2262
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 505 פעמים
קיבל תודה: 392 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי דרומאי » 15 יולי 2020, 13:03

בן ראם כתב:
15 יולי 2020, 13:02
דרומאי כתב:
15 יולי 2020, 13:00
אך הקושיא במקומה עומדת, אם בניסן נברא העולם, אז מאיפה צנח הד' ט' תרמ"ב?!
אם נסכם שאלתך- למה המולד של הלבנה ע"פ חכמי ישראל לא היה בתחילת ליל רביעי של שנה ראשונה. עכשיו הבנתי?
אני זה שרק עכשיו הבנתי.
כן, הקושיא מהיכי תיתי מולד דוקא בד' ט' תרמ"ב אם סוברים שהעולם נברא בניסן.
 


בן ראם
הודעות: 426
הצטרף: 27 יוני 2019, 23:11
נתן תודה: 183 פעמים
קיבל תודה: 145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי בן ראם » 15 יולי 2020, 13:06

דרומאי כתב:
15 יולי 2020, 13:03
כן, הקושיא מהיכי תיתי מולד דוקא בד' ט' תרמ"ב אם סוברים שהעולם נברא בניסן.
אם נדייק- הקושיא היא רק על ט' שעות ותרמ"ב חלקים. ד'- מובן כי זה היה יום רביעי. נעיין בעז"ה.


איש עברי
הודעות: 91
הצטרף: 23 אפריל 2020, 23:36
נתן תודה: 27 פעמים
קיבל תודה: 8 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי איש עברי » 15 יולי 2020, 13:45

זו קושיה שגם אני נתקשיתי בה, ותוכנה בעצם - מה צריך בכלל את מולד תוהו? מה הוא מוסיף לנו בחיים?
אשמח אוד לראות אם יישבו כאן את העניין...


fantian
הודעות: 244
הצטרף: 10 מרץ 2020, 01:10
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 85 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי fantian » 15 יולי 2020, 14:15

לגבי הקושיה מאי נפק"מ בלתקופות כר"י, לגבי התקופה עצמה זה לא קושיה כי יש נפק"מ לגבי ברכת החמה, אימתי היא חוזרת למקומה, שאם היינו פוסקים בזה כר"א היינו מברכים ברכת החמה בתשרי. זאת ועוד שהתקופה יוצאת בזמן קצת שונה בכמה שעות אם תמנה מתשרי או מניסן.

לגבי הקושיה העיקרית שמאי נפק"מ לגבי המולדות אם נספור מתשרי או מניסן, ומהיכן צץ ד"ט תרמ"ב, זה קושיה טובה אבל על רש"י לא על הגמרא, והתקשיתי בה אף אני (על אף ששמעתי טענה שדעת בן מאיר היתה שהיות ומונים מניסן ע"כ מולד זקן יהיה רק ב י"ח תרמ"ב (ותיקנו את הנוסח המקובל תרמ"א) ולפי"ז טובא נפקותא איכא בהא, אבל לדידן דפסקינן כברס"ג הדרא קושיה לדוכתא)

לגבי קושית איש עברי, היו לי כמה תשובות בדבר. בפשוטו יש לומר שזה כדי להקל על החשבון, כי אם אתה מונה מתוהו אתה סופר את מניין השנים שעברו עד עתה, אבל אם אתה מונה ממולד ראשון, הרי שבחשבונך תצטרך להסיר שנה.
למשל כשנחשבן בשנה השלישית לבריאת העולם (נניח שכולם יהיו פשוטות) אז בחשבון שלנו שאנו מונים מבהר"ד, אנו צריכים להוסיף 3 פעמים ד"ח תתע"ו, שזה תואם למספר השנים שאנו מונים. אבל אם היינו מונים מוי"ד, היינו צריכים להוסיף רק פעמיים ד"ח תתע"ו, דהיינו היינו מחסירים שנה מהמניין שאנו מונים כדי לידע את מולד ראש השנה.


זכרונות
הודעות: 231
הצטרף: 31 ינואר 2019, 14:42
נתן תודה: 16 פעמים
קיבל תודה: 35 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי זכרונות » 15 יולי 2020, 14:18

בפשטות, הדבר מוסבר כך מולד ויד ביום בריאת האדם, שהוא יום השישי למעשה בראשית הוא ר"ה שנת ב לבריאה כי החמשה ימים הראשונים של בריאת העולם נחשבים לשנת א וע"כ כדי לא להתבלבל בחישוב תמידי התחלתי של שנת ב, עשו מולד תהו מושאל, כדי שהחשבון יהיה תמיד משנת א ומולדו המושאל הוא בהר"ד
ולפי רבי יהושע שבריאת העולם הוא בניסן הרי צריכים למולד ניסן שהוא ד ט תרמ"ב כדי לחשב את המולדות, והוא בעצם ז ד ט תרמ"ב ז"א שבריאת העולם היתה שבוע לפני חשבון זה, וגם החשבון של ויד הוא לא משעת תליית המאורות שהיתה ביום ד והמולד ביום ו ועיין בתוס' ר"ה דף ח. ד"ה לתקופות, שמסביר את ענין זה


בן ראם
הודעות: 426
הצטרף: 27 יוני 2019, 23:11
נתן תודה: 183 פעמים
קיבל תודה: 145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי בן ראם » 15 יולי 2020, 14:43

מצאתי בבן יהוידע (שבת עה.). לא תשובה- אבל מעניין.

ובאופן אחר נראה לי בס"ד אומרו פועל ה' לא יביטו, על היסוד של חכמת העיבור אשר ממנו מתפשט חשבון תקופות ומזלות, והוא הסימן של בהר"ד, שהוא סימן של המולד בשנה ראשונה של היצירה בששת ימי בראשית, שהיה בליל שני חמש שעות ומאתים וארבע חלקים מן הלילה וסימנם בהר"ד, וממנו התחלת חשבון העבור, ועל זה מורכב חשבון תקופות ומזלות, וידוע מה שכתוב בספר הברית ח"א מאמר ד' פרק י"ד שזה הסימן הוא שם קדוש, ויוצא מפסוקים ראשונים שבתורה בדרך נפלא יעיין שם, ובזה פרשתי בס"ד רמז הכתוב [תהלים כ"ט ד'] קול ה' בכח קול ה' בהד"ר, שהנבואה היא קול ה' וכנגדה קול ה' בהד"ר, אותיות בהד"ר שהוא סוד העבור שבו נגלים נסתרות לעיני בני אדם כמו קול ה' בנבואת הנביא, ובזה יובן בס"ד [דברים ל' י"ד] כי קרוב אליך הדב"ר מאד בפיך ובלבבך לעשותו. הדב"ר הוא אותיות בהר"ד שבו סוד העבור קרוב אליך, שזה הסוד נמסר לישראל דוקא ולכך צריך שבפיך ובלבבך יהיה לעשותו ולא תתעצל מלחשוב בו, כמו שכתוב [דברים ד' ו'] כי היא חכמתכם ובינתכם, ובזה יובן המאמר עליו נאמר ואת פועל ה' לא יביטו, פועל ה' מספר בהר"ד עם הכולל, ועל ידי כן מעשה ידיו לא ראו:


בן ראם
הודעות: 426
הצטרף: 27 יוני 2019, 23:11
נתן תודה: 183 פעמים
קיבל תודה: 145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי בן ראם » 15 יולי 2020, 16:16

מעלה כאן כמה קבצים של ספרות בעניין. טעמו וראו. הכי מסודר זה של הרב גרליץ, וביקר עמ' 8 והלאה.
אמרי בינה.PDF
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
דרומאי
הודעות: 2262
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 505 פעמים
קיבל תודה: 392 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי דרומאי » 15 יולי 2020, 17:55

זכרונות כתב:
15 יולי 2020, 14:18
בפשטות, הדבר מוסבר כך מולד ויד ביום בריאת האדם, שהוא יום השישי למעשה בראשית הוא ר"ה שנת ב לבריאה כי החמשה ימים הראשונים של בריאת העולם נחשבים לשנת א וע"כ כדי לא להתבלבל בחישוב תמידי התחלתי של שנת ב, עשו מולד תהו מושאל, כדי שהחשבון יהיה תמיד משנת א ומולדו המושאל הוא בהר"ד
ולפי רבי יהושע שבריאת העולם הוא בניסן הרי צריכים למולד ניסן שהוא ד ט תרמ"ב כדי לחשב את המולדות, והוא בעצם ז ד ט תרמ"ב ז"א שבריאת העולם היתה שבוע לפני חשבון זה, וגם החשבון של ויד הוא לא משעת תליית המאורות שהיתה ביום ד והמולד ביום ו ועיין בתוס' ר"ה דף ח. ד"ה לתקופות, שמסביר את ענין זה

אכן, אבל לפי זה אין שום הבדל אם בניסן נברא העולם או בתשרי, כי ממא נפשך מחשבים מבהר"ד של תשרי של שנת תוהו, או מד"ט תרמ"ב של ניסן של שנת תוהו, או מוי"ד של שנת א'- והכל יוצא אותו חשבון. וא"כ מאי נ"מ מתי נברא העולם?

סמל אישי של משתמש

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1133
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 15 יולי 2020, 18:20

בן ראם כתב:
15 יולי 2020, 16:16
מעלה כאן כמה קבצים של ספרות בעניין. טעמו וראו. הכי מסודר זה של הרב גרליץ, וביקר עמ' 8 והלאה.אמרי בינה.PDF
רבי @בן ראם, האם וכיצד אפשר להדפיס כמה עמודים ישירות מן התכנה ולא במצב ספר?

יסלחו לי חבריי חברי הפורום שכתבתי הודעה זו המתאימה להודעה פרטית אך אין לי אופציה כזו כאשר יראה הרואה
 


אנונימי
הודעות: 86
הצטרף: 02 ינואר 2016, 20:48
נתן תודה: 9 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי אנונימי » 15 יולי 2020, 18:25

דרומאי כתב:
15 יולי 2020, 12:43
בן ראם כתב:
15 יולי 2020, 12:40
דרומאי כתב:
15 יולי 2020, 12:00
ותמוה ביותר, הא כיון דבתשרי נברא העולם על כרחך לא נתלו המאורות אלא בתשרי,
לא הבנתי קושיתיה דמר. הלא אתה עצמך ציטטת לפני כן-
דרומאי כתב:
15 יולי 2020, 12:00
לא משום דסבירא להו בתשרי נברא העולם אלא דתשרי ראש השנה לשנים ובניסן נברא העולם כדקתני,
ומה דמונים שנים מתשרי הוא מטעם דהוא ר"ה לשנים ולא תלי במאורות. האם לא הבנתי נכון?
הבנת נכון [לפחות את כוונתי].
אך שאלתי היא, הרי המאורות לא נתלו קודם בריאת העולם, ועל כרחך מה שמונין למולדות מניסן אינו אלא בחשבון- כלומר שמונים מניסן של שנת תוהו לפי החשבון של המולד של תשרי.
ואכן, לפי החשבון אם המולד של תשרי היה בו' י"ד כמו שהביאו התוס' מהמדרש, נמצא המולד של ניסן שלפניו [-שנת תוהו] בד' ט' תרמ"ב.

אך אם כן לא מובן, מה הנפקותא במה שמונים המולדות מניסן ולא מתשרי, הלא בחשבון זה יוצא אותו הדבר!השאלה שלך לא מובנת. אין נפקא מינה אמיתית בכך שמונים מתשרי או בניסן. חשבון המולדות והתקופה בין אם הוא הלל"מ או סברא לא חושב על פי שנת תוהו אלא על פי נקודה אחת בהיסטוריה (מתן תורה או הזמן שהוא חודש ע"י התוכנים) ומשם ואילך אפשר לחשב לפנים ולאחור.

כשאומרים שמונים לתקופה מניסן ולמולדות תשרי הכוונה היא שלפי החשבון שלנו יוצא למפרע דרך חישוב שהמולד של שנת הבריאה אכן תואם ליום בריאת אדם אם זה היה בתשרי, הואיל ואכן זה יוצא ביום ו, וחשבון התקופות אכן יוצא  ביום ד לפי ההנחה שנברא בחודש ניסן.

בפועל גם זה וגם זה לא מסתדר שכן יש את ההפרש של שבוע וט' תרמב וכן ביום שישי המולד היה משום מה בשעה יד, וע"ז יש כל מיני טעמים מדרשיים שאינם עיקר.  ובכלל מהיכי תיתי שהשמש תברא ברגע התקופה ואילו הירח כמה ימים לפני המולד? ודאי שכל זה טעמים מדרשיים לסמך בעלמא שאינם נפ"מ להלכה כלל.


פותח הנושא
דרומאי
הודעות: 2262
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 505 פעמים
קיבל תודה: 392 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי דרומאי » 15 יולי 2020, 18:30

אנונימי כתב:
15 יולי 2020, 18:25
דרומאי כתב:
15 יולי 2020, 12:43
בן ראם כתב:
15 יולי 2020, 12:40

לא הבנתי קושיתיה דמר. הלא אתה עצמך ציטטת לפני כן-

ומה דמונים שנים מתשרי הוא מטעם דהוא ר"ה לשנים ולא תלי במאורות. האם לא הבנתי נכון?
הבנת נכון [לפחות את כוונתי].
אך שאלתי היא, הרי המאורות לא נתלו קודם בריאת העולם, ועל כרחך מה שמונין למולדות מניסן אינו אלא בחשבון- כלומר שמונים מניסן של שנת תוהו לפי החשבון של המולד של תשרי.
ואכן, לפי החשבון אם המולד של תשרי היה בו' י"ד כמו שהביאו התוס' מהמדרש, נמצא המולד של ניסן שלפניו [-שנת תוהו] בד' ט' תרמ"ב.

אך אם כן לא מובן, מה הנפקותא במה שמונים המולדות מניסן ולא מתשרי, הלא בחשבון זה יוצא אותו הדבר!השאלה שלך לא מובנת. אין נפקא מינה אמיתית בכך שמונים מתשרי או בניסן. חשבון המולדות והתקופה בין אם הוא הלל"מ או סברא לא חושב על פי שנת תוהו אלא על פי נקודה אחת בהיסטוריה (מתן תורה או הזמן שהוא חודש ע"י התוכנים) ומשם ואילך אפשר לחשב לפנים ולאחור.

כשאומרים שמונים לתקופה מניסן ולמולדות תשרי הכוונה היא שלפי החשבון שלנו יוצא למפרע דרך חישוב שהמולד של שנת הבריאה אכן תואם ליום בריאת אדם אם זה היה בתשרי, הואיל ואכן זה יוצא ביום ו, וחשבון התקופות אכן יוצא  ביום ד לפי ההנחה שנברא בחודש ניסן.

בפועל גם זה וגם זה לא מסתדר שכן יש את ההפרש של שבוע וט' תרמב וכן ביום שישי המולד היה משום מה בשעה יד, וע"ז יש כל מיני טעמים מדרשיים שאינם עיקר.  ובכלל מהיכי תיתי שהשמש תברא ברגע התקופה ואילו הירח כמה ימים לפני המולד? ודאי שכל זה טעמים מדרשיים לסמך בעלמא שאינם נפ"מ להלכה כלל.
אכן, כתבתי את השאלה בצורה לא ברורה.

אך הקושיא היא כך, אם אכן העולם נברא בניסן מהיכי תיתי שהמולד היה בד"ט תרמ"ב, מאיפה הגיעו למספר זה,
ואת"ל שהגיעו לזה באמצעות חישוב אחורה מוי"ד, נמצא שסוברים שבתשרי נברא העולם, שכן וי"ד מבוסס על בריאת האדם כמו שהביאו התוס' מהמדרש.


ולפי דבריך שהכח טעמים מדרשיים, אז מאי נ"מ לענין מולדות מתי נברא העולם?! שהרי כך פירש רש"י את הסוגיא!
 


אנונימי
הודעות: 86
הצטרף: 02 ינואר 2016, 20:48
נתן תודה: 9 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי אנונימי » 15 יולי 2020, 18:37

דרומאי כתב:
15 יולי 2020, 18:30
אנונימי כתב:
15 יולי 2020, 18:25
דרומאי כתב:
15 יולי 2020, 12:43

הבנת נכון [לפחות את כוונתי].
אך שאלתי היא, הרי המאורות לא נתלו קודם בריאת העולם, ועל כרחך מה שמונין למולדות מניסן אינו אלא בחשבון- כלומר שמונים מניסן של שנת תוהו לפי החשבון של המולד של תשרי.
ואכן, לפי החשבון אם המולד של תשרי היה בו' י"ד כמו שהביאו התוס' מהמדרש, נמצא המולד של ניסן שלפניו [-שנת תוהו] בד' ט' תרמ"ב.

אך אם כן לא מובן, מה הנפקותא במה שמונים המולדות מניסן ולא מתשרי, הלא בחשבון זה יוצא אותו הדבר!השאלה שלך לא מובנת. אין נפקא מינה אמיתית בכך שמונים מתשרי או בניסן. חשבון המולדות והתקופה בין אם הוא הלל"מ או סברא לא חושב על פי שנת תוהו אלא על פי נקודה אחת בהיסטוריה (מתן תורה או הזמן שהוא חודש ע"י התוכנים) ומשם ואילך אפשר לחשב לפנים ולאחור.

כשאומרים שמונים לתקופה מניסן ולמולדות תשרי הכוונה היא שלפי החשבון שלנו יוצא למפרע דרך חישוב שהמולד של שנת הבריאה אכן תואם ליום בריאת אדם אם זה היה בתשרי, הואיל ואכן זה יוצא ביום ו, וחשבון התקופות אכן יוצא  ביום ד לפי ההנחה שנברא בחודש ניסן.

בפועל גם זה וגם זה לא מסתדר שכן יש את ההפרש של שבוע וט' תרמב וכן ביום שישי המולד היה משום מה בשעה יד, וע"ז יש כל מיני טעמים מדרשיים שאינם עיקר.  ובכלל מהיכי תיתי שהשמש תברא ברגע התקופה ואילו הירח כמה ימים לפני המולד? ודאי שכל זה טעמים מדרשיים לסמך בעלמא שאינם נפ"מ להלכה כלל.
אכן, כתבתי את השאלה בצורה לא ברורה.

אך הקושיא היא כך, אם אכן העולם נברא בניסן מהיכי תיתי שהמולד היה בד"ט תרמ"ב, מאיפה הגיעו למספר זה,
ואת"ל שהגיעו לזה באמצעות חישוב אחורה מוי"ד, נמצא שסוברים שבתשרי נברא העולם, שכן וי"ד מבוסס על בריאת האדם כמו שהביאו התוס' מהמדרש.
הגמרא שואלת את השאלה שלך, כמו שמצטטים התוס' בדף ח שמונים למולדות מתשרי (וזה בכלל למבול מתשרי) ולתקופה מניסן. ואין בזה שום נפ"מ, אלא שהגמ' קובעת שעל פניו נראה שחשבון המולדות תואם עם ר' אליעזר וחשבון התקופה תואם עם ר' יהושע


בן ראם
הודעות: 426
הצטרף: 27 יוני 2019, 23:11
נתן תודה: 183 פעמים
קיבל תודה: 145 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי בן ראם » 15 יולי 2020, 18:41

למה זה תשאל לשמי כתב:
15 יולי 2020, 18:20
רבי @בן ראם, האם וכיצד אפשר להדפיס כמה עמודים ישירות מן התכנה ולא במצב ספר?
אני מדפיס מתוך תכנה בכולל שלי. אני לא יודע לעשות את זה במקום אחר. אולי יש שם איזה פריצה.

סמל אישי של משתמש

למה זה תשאל לשמי
הודעות: 1133
הצטרף: 14 מאי 2020, 14:59
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 336 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי למה זה תשאל לשמי » 15 יולי 2020, 18:43

בן ראם כתב:
15 יולי 2020, 18:41
למה זה תשאל לשמי כתב:
15 יולי 2020, 18:20
רבי @בן ראם, האם וכיצד אפשר להדפיס כמה עמודים ישירות מן התכנה ולא במצב ספר?
אני מדפיס מתוך תכנה בכולל שלי. אני לא יודע לעשות את זה במקום אחר. אולי יש שם איזה פריצה.
תודה.
 


פותח הנושא
דרומאי
הודעות: 2262
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 505 פעמים
קיבל תודה: 392 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי דרומאי » 15 יולי 2020, 18:45

אנונימי כתב:
15 יולי 2020, 18:37
דרומאי כתב:
15 יולי 2020, 18:30
אנונימי כתב:
15 יולי 2020, 18:25
השאלה שלך לא מובנת. אין נפקא מינה אמיתית בכך שמונים מתשרי או בניסן. חשבון המולדות והתקופה בין אם הוא הלל"מ או סברא לא חושב על פי שנת תוהו אלא על פי נקודה אחת בהיסטוריה (מתן תורה או הזמן שהוא חודש ע"י התוכנים) ומשם ואילך אפשר לחשב לפנים ולאחור.

כשאומרים שמונים לתקופה מניסן ולמולדות תשרי הכוונה היא שלפי החשבון שלנו יוצא למפרע דרך חישוב שהמולד של שנת הבריאה אכן תואם ליום בריאת אדם אם זה היה בתשרי, הואיל ואכן זה יוצא ביום ו, וחשבון התקופות אכן יוצא  ביום ד לפי ההנחה שנברא בחודש ניסן.

בפועל גם זה וגם זה לא מסתדר שכן יש את ההפרש של שבוע וט' תרמב וכן ביום שישי המולד היה משום מה בשעה יד, וע"ז יש כל מיני טעמים מדרשיים שאינם עיקר.  ובכלל מהיכי תיתי שהשמש תברא ברגע התקופה ואילו הירח כמה ימים לפני המולד? ודאי שכל זה טעמים מדרשיים לסמך בעלמא שאינם נפ"מ להלכה כלל.
אכן, כתבתי את השאלה בצורה לא ברורה.

אך הקושיא היא כך, אם אכן העולם נברא בניסן מהיכי תיתי שהמולד היה בד"ט תרמ"ב, מאיפה הגיעו למספר זה,
ואת"ל שהגיעו לזה באמצעות חישוב אחורה מוי"ד, נמצא שסוברים שבתשרי נברא העולם, שכן וי"ד מבוסס על בריאת האדם כמו שהביאו התוס' מהמדרש.
הגמרא שואלת את השאלה שלך, כמו שמצטטים התוס' בדף ח שמונים למולדות מתשרי (וזה בכלל למבול מתשרי) ולתקופה מניסן. ואין בזה שום נפ"מ, אלא שהגמ' קובעת שעל פניו נראה שחשבון המולדות תואם עם ר' אליעזר וחשבון התקופה תואם עם ר' יהושע
אבל רש"י כתב כאן שהנ"מ במה שנברא העולם בניסן שמונין המולדות מד"ט תרמ"ב בניסן, וזה כאמור אינו תלוי כלל מתי נברא העולם. וקושייתי היא על רש"י, לא על הגמרא.
 


זכרונות
הודעות: 231
הצטרף: 31 ינואר 2019, 14:42
נתן תודה: 16 פעמים
קיבל תודה: 35 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי זכרונות » 15 יולי 2020, 23:25

דרומאי כתב:
15 יולי 2020, 17:55
זכרונות כתב:
15 יולי 2020, 14:18
בפשטות, הדבר מוסבר כך מולד ויד ביום בריאת האדם, שהוא יום השישי למעשה בראשית הוא ר"ה שנת ב לבריאה כי החמשה ימים הראשונים של בריאת העולם נחשבים לשנת א וע"כ כדי לא להתבלבל בחישוב תמידי התחלתי של שנת ב, עשו מולד תהו מושאל, כדי שהחשבון יהיה תמיד משנת א ומולדו המושאל הוא בהר"ד
ולפי רבי יהושע שבריאת העולם הוא בניסן הרי צריכים למולד ניסן שהוא ד ט תרמ"ב כדי לחשב את המולדות, והוא בעצם ז ד ט תרמ"ב ז"א שבריאת העולם היתה שבוע לפני חשבון זה, וגם החשבון של ויד הוא לא משעת תליית המאורות שהיתה ביום ד והמולד ביום ו ועיין בתוס' ר"ה דף ח. ד"ה לתקופות, שמסביר את ענין זה

אכן, אבל לפי זה אין שום הבדל אם בניסן נברא העולם או בתשרי, כי ממא נפשך מחשבים מבהר"ד של תשרי של שנת תוהו, או מד"ט תרמ"ב של ניסן של שנת תוהו, או מוי"ד של שנת א'- והכל יוצא אותו חשבון. וא"כ מאי נ"מ מתי נברא העולם?
לא הבנתי שאלתך. יש מחלוקת תנאים האם בתשרי נברא העולם או בניסן, האם שאלתך למאי נפ"מ, מתי נברא העולם? ולפי זה אתה יכול לשאול על מאות ואלפי מחלוקות למאי נפ"מ, 
אבל במקרה זה אני חושב שאני יכול להביא לך נפ"מ להלכה, והוא אם כתבו היום בשטר תאריך כ"ד תמוז שנת ה' תשע"ט ליצירה, הרי שלרבי אליעזר השטר כשר כי בתשרי שנת ב נברא האדם והשנה היא באמת תשע"ט ליצירה, ולרבי יהושע השטר מוקדם ופסול כי בניסן נברא האדם בשנת א לבריאה ועכשיו כבר שנת תש"פ ליצירה 


פותח הנושא
דרומאי
הודעות: 2262
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 505 פעמים
קיבל תודה: 392 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי דרומאי » 15 יולי 2020, 23:30

זכרונות כתב:
15 יולי 2020, 23:25
דרומאי כתב:
15 יולי 2020, 17:55
זכרונות כתב:
15 יולי 2020, 14:18
בפשטות, הדבר מוסבר כך מולד ויד ביום בריאת האדם, שהוא יום השישי למעשה בראשית הוא ר"ה שנת ב לבריאה כי החמשה ימים הראשונים של בריאת העולם נחשבים לשנת א וע"כ כדי לא להתבלבל בחישוב תמידי התחלתי של שנת ב, עשו מולד תהו מושאל, כדי שהחשבון יהיה תמיד משנת א ומולדו המושאל הוא בהר"ד
ולפי רבי יהושע שבריאת העולם הוא בניסן הרי צריכים למולד ניסן שהוא ד ט תרמ"ב כדי לחשב את המולדות, והוא בעצם ז ד ט תרמ"ב ז"א שבריאת העולם היתה שבוע לפני חשבון זה, וגם החשבון של ויד הוא לא משעת תליית המאורות שהיתה ביום ד והמולד ביום ו ועיין בתוס' ר"ה דף ח. ד"ה לתקופות, שמסביר את ענין זה

אכן, אבל לפי זה אין שום הבדל אם בניסן נברא העולם או בתשרי, כי ממא נפשך מחשבים מבהר"ד של תשרי של שנת תוהו, או מד"ט תרמ"ב של ניסן של שנת תוהו, או מוי"ד של שנת א'- והכל יוצא אותו חשבון. וא"כ מאי נ"מ מתי נברא העולם?
לא הבנתי שאלתך. יש מחלוקת תנאים האם בתשרי נברא העולם או בניסן, האם שאלתך למאי נפ"מ, מתי נברא העולם? ולפי זה אתה יכול לשאול על מאות ואלפי מחלוקות למאי נפ"מ, 
אבל במקרה זה אני חושב שאני יכול להביא לך נפ"מ להלכה, והוא אם כתבו היום בשטר תאריך כ"ד תמוז שנת ה' תשע"ט ליצירה, הרי שלרבי אליעזר השטר כשר כי בתשרי שנת ב נברא האדם והשנה היא באמת תשע"ט ליצירה, ולרבי יהושע השטר מוקדם ופסול כי בניסן נברא האדם בשנת א לבריאה ועכשיו כבר שנת תש"פ ליצירה 
יעיין מר ברש"י בר"ה דף י"ב, שם הגמרא מסיקה שלדעת חכמי ישראל מנין השנים הוא מתשרי אף שהעולם נברא בניסן, והנ"מ במה שהעולם נברא בניסן הוא שמונין למולדות מניסן, ועי"ש ברש"י שיש נפקותא לדינא במה שהעולם נברא בניסן, והיינו לענין מולדות. ועוד כתב רש''י דהמולד שממנו מונין בניסן הוא ד"ט תרמ"ב.
וע"ז באה הקושיא שלי, א' מהיכן בא מולד ד"ט תרמ"ב אם לא ממולד וי''ד שתלוי בזה שבתשרי נברא העולם, ואנן הא קיימינן למ''ד בניסן נברא העולם.
ב' אם מונין מד"ט תרמ"ב הרי אין שום נפקותא לענין מולדות במה שמונין מניסן ולא מתשרי, כי אם היינו מונין מתשרי היינו מונין מוי''ד, וזה בעצם יוצא אותו דבר. ואילו ברש''י מוכח שיש נ''מ לענין מולדות במה שבניסן נברא העולם.
 


זכרונות
הודעות: 231
הצטרף: 31 ינואר 2019, 14:42
נתן תודה: 16 פעמים
קיבל תודה: 35 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי זכרונות » 15 יולי 2020, 23:37

עכשיו הבנתי שאלתך, אבל כנראה שאתה מדגיש את הסיפא של רש"י, אבל רש"י מתכוון להדגיש את הרישא, וכן תוס' בדף ח. ד"ה לתקופות, מדגיש את אותו דבר כמו רש"י כאן, ובלשון קדשם, "ויש נפקותא מרובה בדבר במה שקודם מנין של זה למנין של זה חצי שנה" ועיקר דבריהם שבין אם בניסן נברא או אם בתשרי נברא העולם אז תליית המאורות היתה בתחילת ליל ד'  והנפ"מ, אם בתשרי אז תקופת תשרי הוא או בתחילת הלילה או באמצע או בתחילת היום או באמצע, ולפי השעון שלנו ז"א או בשעה 6.00 או בשעה 12.00 בין ביום ובין בלילה, ותקופת ניסן יצא או בג' שעות ביום או בלילה או בט' שעות ביום או בלילה, ובשעון שלנו זה שעה 3.00 או שעה 9.00 ביום או בלילה, אבל לדידן שבניסן נברא העולם אז החשבון הפוך שתקופת ניסן היא בשעה 6.00 או 12.00 ותקופת תשרי הוא בשעה 3.00 או 9.00, וזה הנפ"מ, וכדאיתא בעירובין נו. ולקינוח מוסיף רש"י  שהיות ואנו מחשבים מניסן, אז תחילת המולדות הוא ד' ט' תרמ"ב אבל לא המולדות הוא הנפ"מ, אלא הוא השלמה לחישוב לדידן. 


fantian
הודעות: 244
הצטרף: 10 מרץ 2020, 01:10
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 85 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי fantian » 16 יולי 2020, 11:54

זכרונות כתב:
15 יולי 2020, 23:37
עכשיו הבנתי שאלתך, אבל כנראה שאתה מדגיש את הסיפא של רש"י, אבל רש"י מתכוון להדגיש את הרישא, וכן תוס' בדף ח. ד"ה לתקופות, מדגיש את אותו דבר כמו רש"י כאן, ובלשון קדשם, "ויש נפקותא מרובה בדבר במה שקודם מנין של זה למנין של זה חצי שנה" ועיקר דבריהם שבין אם בניסן נברא או אם בתשרי נברא העולם אז תליית המאורות היתה בתחילת ליל ד'  והנפ"מ, אם בתשרי אז תקופת תשרי הוא או בתחילת הלילה או באמצע או בתחילת היום או באמצע, ולפי השעון שלנו ז"א או בשעה 6.00 או בשעה 12.00 בין ביום ובין בלילה, ותקופת ניסן יצא או בג' שעות ביום או בלילה או בט' שעות ביום או בלילה, ובשעון שלנו זה שעה 3.00 או שעה 9.00 ביום או בלילה, אבל לדידן שבניסן נברא העולם אז החשבון הפוך שתקופת ניסן היא בשעה 6.00 או 12.00 ותקופת תשרי הוא בשעה 3.00 או 9.00, וזה הנפ"מ, וכדאיתא בעירובין נו. ולקינוח מוסיף רש"י  שהיות ואנו מחשבים מניסן, אז תחילת המולדות הוא ד' ט' תרמ"ב אבל לא המולדות הוא הנפ"מ, אלא הוא השלמה לחישוב לדידן. 
אבל זה גופא מה שהוא שאל, למה רש"י הוסיף גם את המולדות אם כל הנפק"מ זה רק לתקופות (וכמו שמשמע מלשון הגמרא), ולא היה צריך להזכיר המולדות כלל אחר שאין בזה נפק"מ?
ועוד קשה שאם אכן בניסן נברא העולם, אז מדוע באמת היה המולד בד"ט תרמ"ב של ניסן? בשלמא אם העולם נברא בתשרי, כי אז המולד היה ב-וי"ד שהוא זמן בריאת האדם, ואז גם היה המולד, וע"כ גם מולד ניסן היה בד"ט תרמ"ב, אבל אם זה נברא בניסן מדוע המולד החליט להיות בד"ט תרמ"ב, והיה מן הראוי שהוא יהיה גם בוי"ד של א' ניסן?
 


אנונימי
הודעות: 86
הצטרף: 02 ינואר 2016, 20:48
נתן תודה: 9 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי אנונימי » 16 יולי 2020, 12:53

fantian כתב:
16 יולי 2020, 11:54

ועוד קשה שאם אכן בניסן נברא העולם, אז מדוע באמת היה המולד בד"ט תרמ"ב של ניסן? בשלמא אם העולם נברא בתשרי, כי אז המולד היה ב-וי"ד שהוא זמן בריאת האדם, ואז גם היה המולד, וע"כ גם מולד ניסן היה בד"ט תרמ"ב, אבל אם זה נברא בניסן מדוע המולד החליט להיות בד"ט תרמ"ב, והיה מן הראוי שהוא יהיה גם בוי"ד של א' ניסן?


ה'ועוד קשה' היא עצמה טענת הגמ' שאומרת שלתקופה מונים כר' יהושע ולמזלות כר"א, (אלא שלגירסתנו כתוב למבול)
תירוצים לא חסר, אותו סגנון שכת' התו' בדף ח  לתרץ על חשבון תקופות מהם הט' תרמב אפשר לתרץ תירוצים כיו"ב על כל מיני קטסטרופות שגרמו את זה. 


fantian
הודעות: 244
הצטרף: 10 מרץ 2020, 01:10
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 85 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי fantian » 16 יולי 2020, 12:57

אנונימי כתב:
16 יולי 2020, 12:53
fantian כתב:
16 יולי 2020, 11:54

ועוד קשה שאם אכן בניסן נברא העולם, אז מדוע באמת היה המולד בד"ט תרמ"ב של ניסן? בשלמא אם העולם נברא בתשרי, כי אז המולד היה ב-וי"ד שהוא זמן בריאת האדם, ואז גם היה המולד, וע"כ גם מולד ניסן היה בד"ט תרמ"ב, אבל אם זה נברא בניסן מדוע המולד החליט להיות בד"ט תרמ"ב, והיה מן הראוי שהוא יהיה גם בוי"ד של א' ניסן?

ה'ועוד קשה' היא עצמה טענת הגמ' שאומרת שלתקופה מונים כר' יהושע ולמזלות כר"א, (אלא שלגירסתנו כתוב למבול)
תירוצים לא חסר, אותו סגנון שכת' התו' בדף ח  לתרץ על חשבון תקופות מהם הט' תרמב אפשר לתרץ תירוצים כיו"ב על כל מיני קטסטרופות שגרמו את זה. 
נכון שלא חסר תירוצים אבל הפלא הוא שזה מסתדר שבדיוק יהיה בוי"ד מולד ראש השנה, ולמה שזה יקרה בגלל קטסטרופות חיצוניות?
 


אנונימי
הודעות: 86
הצטרף: 02 ינואר 2016, 20:48
נתן תודה: 9 פעמים
קיבל תודה: 37 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מולד ד' ט' תרמ"ב

שליחה על ידי אנונימי » 16 יולי 2020, 13:08

fantian כתב:
16 יולי 2020, 12:57
אנונימי כתב:
16 יולי 2020, 12:53
fantian כתב:
16 יולי 2020, 11:54

ועוד קשה שאם אכן בניסן נברא העולם, אז מדוע באמת היה המולד בד"ט תרמ"ב של ניסן? בשלמא אם העולם נברא בתשרי, כי אז המולד היה ב-וי"ד שהוא זמן בריאת האדם, ואז גם היה המולד, וע"כ גם מולד ניסן היה בד"ט תרמ"ב, אבל אם זה נברא בניסן מדוע המולד החליט להיות בד"ט תרמ"ב, והיה מן הראוי שהוא יהיה גם בוי"ד של א' ניסן?

ה'ועוד קשה' היא עצמה טענת הגמ' שאומרת שלתקופה מונים כר' יהושע ולמזלות כר"א, (אלא שלגירסתנו כתוב למבול)
תירוצים לא חסר, אותו סגנון שכת' התו' בדף ח  לתרץ על חשבון תקופות מהם הט' תרמב אפשר לתרץ תירוצים כיו"ב על כל מיני קטסטרופות שגרמו את זה. 
נכון שלא חסר תירוצים אבל הפלא הוא שזה מסתדר שבדיוק יהיה בוי"ד מולד ראש השנה, ולמה שזה יקרה בגלל קטסטרופות חיצוניות?
רק לא לשכוח שהמולד הממוצע לא מסמל שום אירוע אסטרונומי והוא אכן ממוצע כשמו, ושרבי אליעזר ורבי יהושע בפשטות לא ידעו על קיומו (הכך מקובלני מבית אבא בגמ' ראש השנה - בהנחה שהולך על זה, וכבר פקפקו החוקרים וגם הגירסא שם בלי תשצג כנודע - היא טענה של רבן גמליאל על ר' יהושע).
ישנם חוקרים שבאמת רצו לטעון שנעשה כאן עיגול לצורך חישוב, ועיין קונטרסי והרצאות הרב אינג' יעקב לוינגר זצ"ל

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח