הערות במסכת שבת

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

HaimL
הודעות: 3453
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 492 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי HaimL » 15 יולי 2020, 12:07

אברהם לוי כתב:
15 יולי 2020, 11:21
HaimL כתב:
15 יולי 2020, 08:27
וכמו, להבדיל בנס דעשתרות קרניים
??
כוונתך להרי מואב - במדבר כא, טו ברש"י.
עשתרות קרנים הם במקום אחר עיין בראשית יד, ה ומפרשים.
התכוונתי לאשד הנחלים, ולא היה לי כוח לתקן את זה. 
 


בן ראם
הודעות: 427
הצטרף: 27 יוני 2019, 23:11
נתן תודה: 186 פעמים
קיבל תודה: 147 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי בן ראם » 15 יולי 2020, 12:23

שמואל דוד כתב:
15 יולי 2020, 07:08
וה״ה שאר מצוות שקבלו בשמחה.
יש עוד מצוות, אבל לא כולן. רש"י מביא דוגמאות לכאלו שלא בשמחה, אבל בהחלט ייתכן שיש עוד שקיבלו בשמחה.
ואגב אעיר, דרש"י כ' שם דהסימן של מצוה שמקיימים אותה עד היום בשמחה, היא המשתה. וצ"ע דא"כ גם בכתובה יש משתה, וא"כ מאן יימר לן דמשתה הוי סימן לשמחה?


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 426
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי שמואל דוד » 19 יולי 2020, 06:30

מרש״י משמע שדוקא מילה


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 426
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי שמואל דוד » 19 יולי 2020, 06:31

קלג.

רש״י ד״ה קטן - דלא ידע לכווני מאי איכא למימר ועל כרחיך בתרוייהו כתיב בשר כדאמרי' לעיל ובשר דכתיב גבי קטן ביום השמיני ל"ל

לכאורה לשון רש״י תמוה במש״כ ׳ועל כרחיך׳ ׳כדאמרינן לעיל׳ שהרי מקרא מפורש הוא וא״צ גמרא לזה.


HaimL
הודעות: 3453
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 492 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי HaimL » 19 יולי 2020, 07:30

שמואל דוד כתב:
19 יולי 2020, 06:31
קלג.

רש״י ד״ה קטן - דלא ידע לכווני מאי איכא למימר ועל כרחיך בתרוייהו כתיב בשר כדאמרי' לעיל ובשר דכתיב גבי קטן ביום השמיני ל"ל

לכאורה לשון רש״י תמוה במש״כ ׳ועל כרחיך׳ ׳כדאמרינן לעיל׳ שהרי מקרא מפורש הוא וא״צ גמרא לזה.
בפשטות, כוונתו לומר דהואיל ובתרווייהו כתיב בשר, גם בגדול וגם בקטן, אז מדכתיב בשר בגדול לדרשא באומר לקוץ בהרתו הוא מתכוון ע"כ לא תוכל לדרוש בשר דקטן אלא כמו שדרשת בשר דגדול דמתיר למול במתכוון, אף דלא ידע לכווני.
 


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 426
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי שמואל דוד » 19 יולי 2020, 07:35

יישר כח!


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 426
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי שמואל דוד » 19 יולי 2020, 09:07

קלד.

רש״י ד״ה יבטלו - דהאי נמי חולה הוא

לכאורה הלשון צ״ע והול״ל ׳ומר׳ נמי חולה הוא


HaimL
הודעות: 3453
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 492 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי HaimL » 19 יולי 2020, 09:23

שמואל דוד כתב:
19 יולי 2020, 09:07
קלד.

רש״י ד״ה יבטלו - דהאי נמי חולה הוא

לכאורה הלשון צ״ע והול״ל ׳ומר׳ נמי חולה הוא
בפשטות, כוונתו לומר, דהאי, מיחוש המעיים, נמי בכלל חולה שהתיר ר"מ לטרוף לו יין ושמן. 
 


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 426
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי שמואל דוד » 19 יולי 2020, 09:38

קלד.

רש״י ד״ה לייתו כסא דגומרי - תשטח גחלים על דף או על כלי

פתח בכסא (דהיינו כוס) וסיים בדף וכלי?


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 426
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי שמואל דוד » 19 יולי 2020, 09:39

HaimL כתב:
19 יולי 2020, 09:23
שמואל דוד כתב:
19 יולי 2020, 09:07
קלד.

רש״י ד״ה יבטלו - דהאי נמי חולה הוא

לכאורה הלשון צ״ע והול״ל ׳ומר׳ נמי חולה הוא
בפשטות, כוונתו לומר, דהאי, מיחוש המעיים, נמי בכלל חולה שהתיר ר"מ לטרוף לו יין ושמן. 
 

יישר כח! שו״ר שכ״כ מהר״ם. ועיין אור החמה


HaimL
הודעות: 3453
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 492 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי HaimL » 19 יולי 2020, 12:09

שמואל דוד כתב:
19 יולי 2020, 09:38
קלד.

רש״י ד״ה לייתו כסא דגומרי - תשטח גחלים על דף או על כלי

פתח בכסא (דהיינו כוס) וסיים בדף וכלי?
אפשר לדחוק ולומר שכסא דגומרי הוא כמות הגחלים, כדי מילוי כוס, ותשטח על דף או על כלי הוא האופן שבו משתמשים בגחלים. שים לב שזה לפי נוסחת רש"י בגמרא, ולוקמה בהדי פומיה, אבל לפי נוסחת הגמרא הנדפסת אצלנו, ולינקטיה בהדי פומיה, צ"ל דקאי אכסא


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 426
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי שמואל דוד » 19 יולי 2020, 12:17

יישר כח! וע״ע דקדוקי סופרים.


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 426
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי שמואל דוד » 22 יולי 2020, 03:32

קלז:

ת"ר המל אומר אקב"ו על המילה כו׳ המל את הגרים אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אקב"ו על המילה כו׳ המל את העבדים אומר אקב"ו על המילה

יל״ע מדוע רק אצל גרים הוסיף הגמרא ׳ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך העולם׳ וצ״ע


אבר כיונה
הודעות: 731
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 160 פעמים
קיבל תודה: 240 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי אבר כיונה » 22 יולי 2020, 03:48

שמואל דוד כתב:
22 יולי 2020, 03:32
ת"ר המל אומר אקב"ו על המילה כו׳ המל את הגרים אומר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אקב"ו על המילה כו׳ המל את העבדים אומר אקב"ו על המילה

יל״ע מדוע רק אצל גרים הוסיף הגמרא ׳ברוך אתה ה׳ אלהינו מלך העולם׳ וצ״ע

בדפוס איטליה (רמ"ט-רנ"ח) לא מופיע "בא"י אמ"ה"
ומאידך בכת"י מינכן מופיע "באי" אמ"ה" גם בהתחלה (המל אומר בא"י אמ"ה וכו')


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 426
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי שמואל דוד » 22 יולי 2020, 04:06

יישר כח!!


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 426
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי שמואל דוד » 26 יולי 2020, 05:32

קלט:

רש״י ד״ה וסייר פירי - ומשמר שם פירות כרמו ונמצא שהנכרי מעבירו במים בשבת

צ״ע ׳כרמו׳ מאן דכר שמיה?


HaimL
הודעות: 3453
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 492 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי HaimL » 26 יולי 2020, 08:11

שמואל דוד כתב:
26 יולי 2020, 05:32
קלט:

רש״י ד״ה וסייר פירי - ומשמר שם פירות כרמו ונמצא שהנכרי מעבירו במים בשבת

צ״ע ׳כרמו׳ מאן דכר שמיה?
אפשר לדחוק ולומר דמה שהתירו לצורבא מרבנן למינם במעברתא הוא רק היכא דבאידך גיסא אית ליה כרמא ופירות מחוברים. דאי ה"ל פירות תלושים היה ניכר לכל שהוא מערים ע"מ לשמרן, ואפילו לצורבא מרבנן אסיר. 
​​​​
 


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 426
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי שמואל דוד » 26 יולי 2020, 08:24

אולי אילן היה לו ולא כרם?


HaimL
הודעות: 3453
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 492 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי HaimL » 26 יולי 2020, 08:41

שמואל דוד כתב:
26 יולי 2020, 08:24
אולי אילן היה לו ולא כרם?
דרך העולם לטעת כרם, ולא אילן בודד, ומן הסתם כתב רש"י ע"ד הרוב. 
 


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 426
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי שמואל דוד » 28 יולי 2020, 02:32

שבת קמג.

רש״י ד״ה כל צרכו - משתמש בו ואין כאן משום בזיון וממחהו בתבשיל.

מה כוונת רש״י במש״כ ׳וממחהו בתבשיל׳


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 426
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי שמואל דוד » 28 יולי 2020, 02:32

שבת קמג.

סימן שרנ״ם שפ״ז

מדוע ליכא סימן לרב אשי?


אבר כיונה
הודעות: 731
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 160 פעמים
קיבל תודה: 240 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי אבר כיונה » 28 יולי 2020, 02:37

שמואל דוד כתב:
28 יולי 2020, 02:32
סימן שרנ״ם שפ״ז

מדוע ליכא סימן לרב אשי?

כי הוא רק שאל שאלה אבל לא כתוב מה הוא בעצמו עשה


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 426
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי שמואל דוד » 28 יולי 2020, 02:43

א״כ מדוע יש סימן לאמימר?


אבר כיונה
הודעות: 731
הצטרף: 01 אפריל 2019, 14:24
נתן תודה: 160 פעמים
קיבל תודה: 240 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי אבר כיונה » 28 יולי 2020, 04:07

שמואל דוד כתב:
28 יולי 2020, 02:43
א״כ מדוע יש סימן לאמימר?
צודק
לא שמתי לב


בן עזאי
הודעות: 81
הצטרף: 30 מרץ 2020, 06:48
נתן תודה: 15 פעמים
קיבל תודה: 14 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי בן עזאי » 28 יולי 2020, 04:44

הסימן של אמימר כולל את רב אשי


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 426
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי שמואל דוד » 28 יולי 2020, 04:46

לא הבנתי


HaimL
הודעות: 3453
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 492 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי HaimL » 28 יולי 2020, 07:15

שמואל דוד כתב:
28 יולי 2020, 02:32
שבת קמג.

רש״י ד״ה כל צרכו - משתמש בו ואין כאן משום בזיון וממחהו בתבשיל.

מה כוונת רש״י במש״כ ׳וממחהו בתבשיל׳
שמותר לתת פת לתוך תבשיל לעבותו. ולא תאמר, אחר שנעשה פת, וחשוב הוא, שזה דרך ביזיון לפת (ואם ירצה יעבה את תבשילו בקמח). אלא החידוש (לגבי טלטול) הוא, שאפילו להמחות פת בתוך תבשילו, שמאבד את צורת הפת, אפ"ה שרי 
 


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 426
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי שמואל דוד » 28 יולי 2020, 07:18

תבשיל מאן דכר שמיה?


HaimL
הודעות: 3453
הצטרף: 11 נובמבר 2019, 07:27
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 492 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי HaimL » 28 יולי 2020, 07:42

שמואל דוד כתב:
28 יולי 2020, 07:18
תבשיל מאן דכר שמיה?
בפשטות, מפני שכאן הוא ביזיון טפי (דהא לרב הונא בריה דר"י נידונים כגש"ר), ולכן אומר רש"י דאפילו להמחותן בתבשיל שרי, כ"ש הא. וה"נ בדף נ: מפרש כעין זה, דהתם הוא הפסד אוכלין 
 


פותח הנושא
שמואל דוד
הודעות: 426
הצטרף: 15 אפריל 2016, 15:01
נתן תודה: 25 פעמים
קיבל תודה: 40 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הערות במסכת שבת

שליחה על ידי שמואל דוד » 28 יולי 2020, 07:46

יישר כח גדול

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “שבת”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים