אבק זה (לא) חמץ?!


פותח הנושא
אלימלך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1003
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 122 פעמים
קיבל תודה: 406 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

אבק זה (לא) חמץ?!

שליחה על ידי אלימלך » 20 מרץ 2018, 16:52

כידוע נקיונות עמך ישראל מרובים, וזמנם וכחם דחוק... ברצוני לדעת אלו דברים צריכים מן הדין, ואלו הם הידור, ואלו הם רק מחמת שלא יודעים את ההלכה וכדומה.
למשל. שמיכות צמר. האם צריך לתור בין כל חוטי הצמר בשביל למצוא את ה"נקודות השחורות/הלבנות" - העבמי"ם שאין להם טעם ואין להם ריח, או לא?!


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אבק זה (לא) חמץ?!

שליחה על ידי סבא » 20 מרץ 2018, 18:46

מעיקר הדין וודאי שלא [כמובן לפי דעת בעה"ב שלי]. הרי פירורים ממילא בטלו, ועוד שכשזה מעורב בתוך חוטי הצמר בטל תורת אוכל מיניה, ולא גרע מכופת שאור שייחדה לישיבה, שאין בה משום חמץ, אבל הרי "ישראל קדושים הם וגוררים כל חמץ הנמצא אפילו כל שהוא אפילו בכתלי הבית" כמובא בבית יוסף סימן תמ"ב בשם הרא"ש, ולכן כאן לכאו' צריך שו"ע החמישי לדעת עד כמה הדברים מחייבים.
כדאי להעיר, שאין כוונת הבית יוסף לחומרא של חלק מכלל ישראל, אלא לחומרא של כל כלל ישראל, שהרי לכן נמנע מלבאר היטב הסוגיה של בצק בסדקי עריבה, וכן הוא גם במקור ברא"ש פ"ג סימן ב' שמנע מלהרחיב בפירוש רש"י משום זה, וכן הוא גם במאמר חמץ לרשב"ץ וז"ל בצק שבסדקי ערבה.וכו'. ונתחלפו הפירושים בזה מהו מקום העשוי לחזק. ואי פסקינן לקולא בהני לישני או לחומרא. ולא נהגו הדרשנים ברגל לדרוש בצבור דקדוקי דברים אלו. לפי שישראל קדושים הם וגוררין כל חמץ. אפילו כל שהוא. ואפילו הדבק בכותלים עכ"ל.


ירושלמי
מאמרים: 0
הודעות: 42
הצטרף: 13 פברואר 2018, 12:38
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 18 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אבק זה (לא) חמץ?!

שליחה על ידי ירושלמי » 20 מרץ 2018, 18:56

יש מחלוקת הפוסקים אם יש דין בדיקה על פחות מכזית אחרי שאנחנו מבטלים.

מבואר במ"ב שגם להמחמירים לבדוק פחות מכזית, אם ה'פחות מכזית' גם מטונף קצת - אין בזה חשש שמא יבוא לאכלו ואי"צ לבדוק אחרי כזה דבר. (לא שאינו ראוי לאכילה, אלא רק 'מטונף קצת').

פשיטא שנקודה כלשהי שאין ניכר מהי, אין בה יותר חשש שמא יבוא לאכלו מהנ"ל (וגם בלא זה יש מקום לדון).

כל דבר שנתכבס, אין ספק שאין בו כזית חמץ ואין ספק שהפחות מכזית הוא מטונף (הרבה), מלבד כיסים וכדו' שיכול להיות שנשאר שם כזית וזה אפשר לבדוק בקלות רבה.

כאשר יש כלי כמו שולחן שיש בו מקומות שונים שיכול להיות דבוק בהם משהו חמץ, לכאורה מספיק להפוך אותו לכל הצדדים, במצב שאם יש שם חמץ כמו שקד מרק וכדו' הוא ייפול, ואם הוא דבוק לשם, חזקתו שהוא מטונף שהרי לא יתכן פחות מכזית שדבוק לשולחן ואינו מטונף. אא"כ יש מקום שיתכן שנדבק אליו כזית, ודבר זה קל לבדיקה, כאמור לעיל.

כנ"ל, אותו דבר גם במקום שלא יכול להיות מונח עליו חמץ אלא רק דבוק, כמו קירות וכדו', כיון שפשוט שלא דבוק עליהם כזית, ואם יש פחות מכזית חזקתו שהוא מטונף, ממילא אי"צ לבדוק. וכן שמעתי מת"ח גדול מורה הוראה ידוע.


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אבק זה (לא) חמץ?!

שליחה על ידי סבא » 20 מרץ 2018, 19:12

ירושלמי כתב:יש מחלוקת הפוסקים אם יש דין בדיקה על פחות מכזית אחרי שאנחנו מבטלים.

מבואר במ"ב שגם להמחמירים לבדוק פחות מכזית, אם ה'פחות מכזית' גם מטונף קצת - אין בזה חשש שמא יבוא לאכלו ואי"צ לבדוק אחרי כזה דבר. (לא שאינו ראוי לאכילה, אלא רק 'מטונף קצת').

פשיטא שנקודה כלשהי שאין ניכר מהי, אין בה יותר חשש שמא יבוא לאכלו מהנ"ל (וגם בלא זה יש מקום לדון).

כל דבר שנתכבס, אין ספק שאין בו כזית חמץ ואין ספק שהפחות מכזית הוא מטונף (הרבה), מלבד כיסים וכדו' שיכול להיות שנשאר שם כזית וזה אפשר לבדוק בקלות רבה.

כאשר יש כלי כמו שולחן שיש בו מקומות שונים שיכול להיות דבוק בהם משהו חמץ, לכאורה מספיק להפוך אותו לכל הצדדים, במצב שאם יש שם חמץ כמו שקד מרק וכדו' הוא ייפול, ואם הוא דבוק לשם, חזקתו שהוא מטונף שהרי לא יתכן פחות מכזית שדבוק לשולחן ואינו מטונף. אא"כ יש מקום שיתכן שנדבק אליו כזית, ודבר זה קל לבדיקה, כאמור לעיל.

כנ"ל, אותו דבר גם במקום שלא יכול להיות מונח עליו חמץ אלא רק דבוק, כמו קירות וכדו', כיון שפשוט שלא דבוק עליהם כזית, ואם יש פחות מכזית חזקתו שהוא מטונף, ממילא אי"צ לבדוק. וכן שמעתי מת"ח גדול מורה הוראה ידוע.
מי גילה לך רז זה שמדובר שנתכבס?


ירושלמי
מאמרים: 0
הודעות: 42
הצטרף: 13 פברואר 2018, 12:38
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 18 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אבק זה (לא) חמץ?!

שליחה על ידי ירושלמי » 20 מרץ 2018, 20:23

סבא כתב:מי גילה לך רז זה שמדובר שנתכבס?
לא דיברתי על שום דבר ספציפי אלא באופן כללי.
אם אתה מדבר על השמיכה, ככל שמה שכתבתי קודם נכון, מספיק לנער אותה קלות ולראות האם נפל ממנה משהו.


י.א.ל
מאמרים: 0
הודעות: 128
הצטרף: 29 אוגוסט 2017, 14:49
נתן תודה: 13 פעמים
קיבל תודה: 41 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אבק זה (לא) חמץ?!

שליחה על ידי י.א.ל » 20 מרץ 2018, 22:28

לפי מה שזכור לי פירורים בטלים ואחד הטעם שהם נמאסים שדורכים עליהם ואין בזה שמא יבוא לאוכלו אם כן שנראה מעיקר הדין לנער .ואם רוצה לכבס מה טוב


אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1471
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 673 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אבק זה (לא) חמץ?!

שליחה על ידי אוריאל » 20 מרץ 2018, 23:07

@ירושלמי אשמח אם תציין לי היכן המשנ"ב הנ"ל שמספיק שיהיה מטונף קצת. ובאמת לכאורה הצדק עם מה שרמזת, שאם בפחות מכזית סגי במה שאין חשש שהוא עצמו יבוא לאכול, א"כ אפילו אינו מטונף כלל ודאי ופשוט שאין אדם שיאכול את הפירורים או הנקודות חסרי הפשר הללו.
מצרף קובץ הוראות לנקיון הפסח מהגרח"פ שיינברג זצ"ל [לא זוכר מאיפה יש לי אותו].
[דרך אגב, הגמרא בתחילת פסחים שואלת למה לא לעשות את הבדיקה שעה קודם שריפת חמץ. אז נכון שאי אפשר ללמוד מצורת הבתים שלהם לנקיון של ימינו, אבל עכ"פ מבואר שיכלו לעשות זאת בזמנם בתוך שעה..].
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אבק זה (לא) חמץ?!

שליחה על ידי סבא » 20 מרץ 2018, 23:46

אוריאל כתב:[דרך אגב, הגמרא בתחילת פסחים שואלת למה לא לעשות את הבדיקה שעה קודם שריפת חמץ. אז נכון שאי אפשר ללמוד מצורת הבתים שלהם לנקיון של ימינו, אבל עכ"פ מבואר שיכלו לעשות זאת בזמנם בתוך שעה..].
אכן בראש יוסף [לרבינו הגדול הפרי מגדים] על גמרא זו כתב וז"ל איני יודע מנא לי' דשעה די, והכל לפי חדריו עכ"ל.
ובחת"ס כתב וז"ל נבדוק בשית. לאו דוקא בשית ממש, אלא קודם שעות דרבנן באופן שיכול לבטל אחר הבדיקה, דמשחל עליו איסור דרבנן לא יכול לבטל כדלקמן ז' ריש ע"א, אלא דהש"ס דהכא לא נחית לדקדק כ"כ בזה, שעיקר כונתו אקושיה שני' נבדוק מצפרא, והוא פשוט מאוד, אלא ששמעתי רבים מהבילים בזה, ע"כ כתבתיו עכ"ל.


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אבק זה (לא) חמץ?!

שליחה על ידי סבא » 20 מרץ 2018, 23:52

אוריאל כתב:@ירושלמי אשמח אם תציין לי היכן המשנ"ב הנ"ל שמספיק שיהיה מטונף קצת.
משנ"ב תמ"ב ס"ק ל"ג וז"ל (לג) ואם לאו חייב לבער - ודוקא כשיש בין הכל כזית דאז הכלי מצרפו אבל כשלא נשאר בין הכל כזית א"צ לבערו ואפילו אין עשוי לחזק וכדמוכח בסי"א אכן באמת יש מחלוקת בין הפוסקים בזה דדעת הרבה פוסקים דאפילו פחות מכזית צריך ביעור ודוקא כשראוי לאכילה קצת אבל אם היה מטונף קצת ופחות מכזית, א"צ לבער לכו"ע:


פותח הנושא
אלימלך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1003
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 122 פעמים
קיבל תודה: 406 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אבק זה (לא) חמץ?!

שליחה על ידי אלימלך » 21 מרץ 2018, 15:05

אשמח אם יוכלו להעלות משערי ימי הפסח להגר"י טשזנר


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אבק זה (לא) חמץ?!

שליחה על ידי סבא » 21 מרץ 2018, 15:34

אלימלך כתב:אשמח אם יוכלו להעלות משערי ימי הפסח להגר"י טשזנר
האם הכוונה לדפים אלו?
הרב טשזנר.PDF
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אבק זה (לא) חמץ?!

שליחה על ידי סבא » 21 מרץ 2018, 16:14

אגב, אם יורשה לי לנצל את הבמה, הייתי בטוח עד עכשיו שהעוילם עסוקים עד למעלה ראש בהכנות לפסח, ולכן הפורום ישן כל כך, לא היה לי הסבר אחר לבאר איך הת"ח שלנו כאן לא באים לעזרת ה' בגיבורים, לנושאים כל כך בוערים של ביעור ובדיקה, אחר שאפילו לרשב"ג כבר צריכים לדרוש בהלכות הפסח, אך כמה התאכזבתי לראות, שכאשר נפתח משהו אחר [שב"ה כבר נמחק ע"י המנהל] פתאום הייתה התעוררות, וקצב התגובות עמד על בערך תגובה לדקה.
חברי תלמידי החכמים, אייכם?


פותח הנושא
אלימלך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1003
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 122 פעמים
קיבל תודה: 406 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אבק זה (לא) חמץ?!

שליחה על ידי אלימלך » 21 מרץ 2018, 16:17

סבא כתב: האם הכוונה לדפים אלו?
הרב טשזנר.PDF
כן, תודה רבה!
העולה מדבריו שמצד הדין אי"צ לבדוק בפירורין האינם ניכרים אך ישראל קדושים נהגו להחמיר לבדוק או לפסול מאכילת כלב, ובמקום טירחא מרובה יש יותר מקום להקל.
ואמנם כן עסוקים בהכנות לפסח..


אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1471
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 673 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אבק זה (לא) חמץ?!

שליחה על ידי אוריאל » 21 מרץ 2018, 16:20

דרך אגב, ראיתי שבוע שעבר איזה ספר חשוב, שכותב שגם להלכה שלומדים שלשים יום קודם החג את הלכות החג, מ"מ מראש חודש ראוי להזדרז בזה יותר ויותר, וחשיבות הענין גדלה [בדומה למש"א יכול מר"ח וכו']. ראיתי את זה מקופיא, ואיני זוכר איזה ספר היה זה.


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אבק זה (לא) חמץ?!

שליחה על ידי סבא » 21 מרץ 2018, 23:06

התעוררתי לשאול בעניין אשכול זה.
הנה ידועה הקושיה מה צריך לבדיקת חמץ, והרי כבר כבדו את הבית [ולדוגמא אביא את הערוך השולחן סוף סי' תל"ב שכתב וז"ל ודע שיש שואלים לפי מנהגינו שהנשים מנקים החדרים והתיבות וכל המקומות שנשתמש בהם חמץ כמה ימים קודם הפסח ואור לארבעה עשר כבר לא נמצא שום חמץ זולת מה שמניחים לאכול בלילה ולמחר בבוקר והם משומרים א"כ מהו ענין הבדיקה שאנו מברכים והרי כבר נבדקו כל המקומות אמנם אין זו שאלה חדא דכבר בארנו דהברכה כוללת גם הביטול והביעור שלמחר ועוד דהא עדיין עד מחר קודם חצות יש עוד חמץ שנצרך לבער מה שתשאר מאכילת הלילה והבוקר וא"כ ממילא הוה כמו שעומדין באמצע הבדיקה וכבר בארנו דכשעומד באמצע הבדיקה יכול לברך כמ"ש בסעיף א' ועי' בסי' הבא סעיף י"ג עכ"ל].
ויש להבין מה הקושיה, הרי חז"ל קבעו שצריך בדיקה דווקא לאור הנר, והיינו לכאו' שחייבים איכות של בדיקה לאור הנר, [חורים וסדקים וכו'] כמו שכתוב בגמ' [פסחים ד.] ואור הנר יפה לבדיקה. ואם כן זה כשם שזה פשוט שאם אדם בדק לאור היום [לא נגד החלון] לא יצא ידי חובתו, כי חסר באיכות הבדיקה, כמו"כ גם כשכיבד את הבית, סו"ס חסר איכות של בדיקה לאור הנר, ואולי בסה"כ טאטא את החמץ מפינה זו לפינה זו [ובשלמא בימינו ובפרט באר"י שהמרצפות מאבן, ושוטפים אותם בחמרי ניקוי שפוסלים החמץ לגמרי, מובנת היטב השאלה, אבל בימים קדמוניים שהכיבוד היה נעשה במכבדת [מטאטא] מה מקום לשאלה].
אודה לחברים מראש על תשובותיכם.


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: אבק זה (לא) חמץ?!

שליחה על ידי סבא » 22 מרץ 2018, 11:18

כעת ראיתי שבדפים שהעלה @אוריאל מפסקי הרב שיינברג, מבואר באר היטב שאלת @אלימלך פותח האשכול וז"ל שם בגדים, שמיכות וכדומה – אם נתכבסו היטב באבקת כביסה אין צורך לבודקם. אכן אם לא נתכבסו, צריך לנקותם ולבודקם היטב על ידי הברשה או ניעור, אם ישנם מקומות בבגד שיש חשש שלא יצאו מהם פירורי החמץ על ידי הברשה או ניעור, יש להרטיב מקומות אלה במטלית ספוגה בחומרי ניקוי ע"כ.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “פסח”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים