"כלתה רגל מן השוק" בזמננו


נדיב לב
הודעות: 5408
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 260 פעמים
קיבל תודה: 2839 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "כלתה רגל מן השוק" בזמננו

שליחה על ידי נדיב לב » 03 דצמבר 2020, 23:28

איש ווילנא כתב:
03 דצמבר 2020, 23:21
נדיב לב כתב:
03 דצמבר 2020, 21:33
מה שכתבו שהגרי"ז חשש בזה מעיקר הדין, הלא כפי מה שידוע שהגרי"ז למד כך מדיוק ברמב"ם שכתב בפ"ד מהל' חנוכה ה"ה "וכמה הוא זמן זה כמו חצי שעה או יותר" שיש מקומות שבהם זמן ההדלקה הוא יותר מחצי שעה,

שמעתי בעבר הערה על דיוק זה
שהרמב"ם דרכו בכל מקום לכתוב או יתר גם כשאין לו כל משמעות מיוחדת והכוונה משיעור זה ומעלה 
ומצאתי זאת בספר שלמי תודה חנוכה עמ' לז

והנני מעתיק המקורות

ע'י בריש פי"ד מל' שבת שכתב גבי רשות היחיד "ואי זהו רשות היחיד תל שגבוה עשרה טפחים ורחב ארבעה טפחים על ארבעה טפחים או יתר"
וכן בפרק ט"ז מהלכות שבת הי"ט גבי צורת הפתח "גובה הלחיים עשרה טפחים או יתר"
וכן בפרק כ' מהלכות שבת ה"ט גבי המוליך בהמה בשבת כתב וז"ל "וצריך שיהיה החבל שמפי הבהמה עד ידו גבוה מן הארץ טפח או יותר
וכן בםרק כט משבת ה"ז גבי קידוש בשבת כתב וז"ל "כיצד הוא עושה לוקח כוס שהוא מחזיק רביעית או יתר"
וכן בעוד מקומות הרבה בדיני השיעורים נקט כן [עי' לכות ברכות פ"ז הי"ד ובהל' סוכה פ"נ הלכה יח כא כב ובהל' לולב פ"ז ח ובפ"ח ז ובהל' שמיטה ויובל פ"א י"ח ובפ"ב ז]

ועי' שם מה שישב דיוק זה.

הערה נפלאה.
ואכן מצאתי עוד כמה מקומות שכתב או יותר כשאין לו משמעות. בהלכות תשובה פרק ג' הלכה ז. בהלכות תפילה פרק ה הלכה ז. ועוד מקומות. אז מה ההסבר לדיוק הגרי"ז? ספר שלמי תודה אינו תח"י.


בת עין
הודעות: 288
הצטרף: 15 נובמבר 2020, 19:10
נתן תודה: 51 פעמים
קיבל תודה: 271 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "כלתה רגל מן השוק" בזמננו

שליחה על ידי בת עין » 03 דצמבר 2020, 23:34

לא זכיתי להבין מה הספק.
הלא בשעת הסכנה שמניחו על שולחנו ודיו ודאי לא שייך שיעור זה עד שתכלה רגל מן השוק.
וכן לפי דברי הרמ"א שבזמן הזה נוהגים להדליק בתוך הבית לא שייך שיעור זה.
ואעפ"כ לא עלה על דעת אדם מעולם להצריך למדליקים בתוך הבית להדליק עד שתכלה רגלי בני הבית (כלומר עד סוף האשמורה הראשונה, שאז דרך בני אדם לשכב וכריש ברכות).
מה בכך שאיכשור דרא ומדליקים בחוץ, וכי משום כך יתחייבו להדליק משך זמן ארוך יותר מהמדליקים בבית?


איש ווילנא
הודעות: 3004
הצטרף: 18 יוני 2019, 20:04
נתן תודה: 659 פעמים
קיבל תודה: 997 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "כלתה רגל מן השוק" בזמננו

שליחה על ידי איש ווילנא » 03 דצמבר 2020, 23:34

נדיב לב כתב:
03 דצמבר 2020, 23:28
ואכן מצאתי עוד כמה מקומות שכתב או יותר כשאין לו משמעות. בהלכות תשובה פרק ג' הלכה ז. בהלכות תפילה פרק ה הלכה ז. ועוד מקומות. אז מה ההסבר לדיוק הגרי"ז? ספר שלמי תודה אינו תח"י.

הוא כותב ישוב [שאינו מניח את דעתי]
שכאן הרי יש נפקא מינה אם השיעור הוא דווקא או חצי שעה או יתר
האם יש קדושה לנר שמעבר לחצי שעה
ולכן כאן ע"כ שפעמים כך הדין להדליק יותר מחצי שעה


נדיב לב
הודעות: 5408
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 260 פעמים
קיבל תודה: 2839 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "כלתה רגל מן השוק" בזמננו

שליחה על ידי נדיב לב » 03 דצמבר 2020, 23:48

כמו"כ נפק"מ לגבי ברכת הרואה עיין כאן אות ב
אבל זה דוחק א. מדוע לאחר שכתב "...מדליק והולך עד שתכלה רגל מן השוק", נצרך להוסיף - "וכמה הוא זמן זה כמו חצי שעה וכו' הלא אין שיעורו תלוי בזמן של חצי שעה או שעה אלא עד שתכלה רגל מן השוק ב. מדוע לא כתב חצי שעה או עד שתכלה רגל מן השוק כמו שכתב שם בהמשך הדברים, וכתב או יתר. וכמו שכתבת זה דוחק.


דבש לפי
הודעות: 1173
הצטרף: 03 דצמבר 2020, 01:05
נתן תודה: 1083 פעמים
קיבל תודה: 415 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "כלתה רגל מן השוק" בזמננו

שליחה על ידי דבש לפי » 04 דצמבר 2020, 00:25

זוזו כתב:
03 דצמבר 2020, 22:19
דברי הריטב"א דתכלה רגל מן השוק מסור לכל מקום ומקום בכל זמן וזמן, נראין כדברי יחיד, דכל הפוסקים שהשתדלו לפרש שהוא כחצי שעה, ע"כ לא ס"ל כן, דלפי הריטב"א הי' ראוי להם לכתוב שהזמן הוא לפי הענין מתי שתכלה רגל מן השוק בכל מקום ומקום (מכתב החו"ב)
תמוה לענ"ד לפסוק נגד פשטות הגמרא וראשונים מפורשים (כמדומה שהריטב"א אינו יחיד, וגם אם כן אין מי שחולק במפורש) מכח דיוק קל ובלתי מוכרח מראשונים אחרים.

 

סמל אישי של משתמש

אברך
הודעות: 2128
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 1693 פעמים
קיבל תודה: 1276 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "כלתה רגל מן השוק" בזמננו

שליחה על ידי אברך » 04 דצמבר 2020, 00:40

דבש לפי כתב:
04 דצמבר 2020, 00:25
זוזו כתב:
03 דצמבר 2020, 22:19
דברי הריטב"א דתכלה רגל מן השוק מסור לכל מקום ומקום בכל זמן וזמן, נראין כדברי יחיד, דכל הפוסקים שהשתדלו לפרש שהוא כחצי שעה, ע"כ לא ס"ל כן, דלפי הריטב"א הי' ראוי להם לכתוב שהזמן הוא לפי הענין מתי שתכלה רגל מן השוק בכל מקום ומקום (מכתב החו"ב)
תמוה לענ"ד לפסוק נגד פשטות הגמרא וראשונים מפורשים (כמדומה שהריטב"א אינו יחיד, וגם אם כן אין מי שחולק במפורש) מכח דיוק קל ובלתי מוכרח מראשונים אחרים.
מספר נר חנוכה (להר"י ספטימוס שליט"א) - פרק א סעיף ז
אוצר החכמה_171176.jpg
אוצר החכמה_171176 (1).jpg
אוצר החכמה_171176 (2).jpg
https://tablet.otzar.org/he/pages/?&res ... ook=171176
 
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


דבש לפי
הודעות: 1173
הצטרף: 03 דצמבר 2020, 01:05
נתן תודה: 1083 פעמים
קיבל תודה: 415 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "כלתה רגל מן השוק" בזמננו

שליחה על ידי דבש לפי » 04 דצמבר 2020, 01:19

לענ"ד הראשונים כתבו שיעור לדורם והגדרה לדורות, ואיני רואה שום סיבה לומר אחרת, וגם אם יש צד לומר אחרת זה לא יותר מדיוק שאינו מכריע נגד ראשונים שאמרו במפורש.

וכן ראיית הגרי"ז מתפילין לא זכיתי להבינה, דודאי בתכלה הרגל בפועל תליא, שת"ק חושש שאם יישארו עם תפילין אחרי השקיעה עלולים לישון עם תפילין, ור' יעקב חושש רק משעה שאין בני אדם מסתובבים בשוק, וחכמים חוששים רק משעה שרוב בני אדם ישנים. ואדרבה, איזה טעם יש לתלות זאת דווקא בזמן קצוב אחרי השקיעה או צאה"כ?

סמל אישי של משתמש

דוד ריזל (הפרסומאי)
הודעות: 2093
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 1965 פעמים
קיבל תודה: 935 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: "כלתה רגל מן השוק" בזמננו

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 04 דצמבר 2020, 12:29

על פי האר"י ענין ההדלקה הוא דווקא עד צאת הכוכבים שתכלה רגל מן השוק.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים