כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י


פותח הנושא
חמד ילד
הודעות: 97
הצטרף: 12 נובמבר 2017, 22:28
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי חמד ילד » 24 אפריל 2018, 08:33

ידוע לי שכמה גדולי ישראל היו נכנסים על אף שהיו כהנים מי יודע מהם צדדי ההיתר בעניין ומה מיוחד בקבר הרשב"י

ערכים:


יוספזון
משתמש ותיק
הודעות: 930
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 205 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי יוספזון » 24 אפריל 2018, 12:55

הרה"ק בעל הדברי יחזקאל משיניווא זי"ע היה מהאוסרים. והרה"ק ר' שמואל העליר זי"ע אב"ד צפת היה מהמתירים. היה מחלוקות גם לפני זה


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 807 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 24 אפריל 2018, 13:50

אני מעלה לך סיכום קצר מתוך מאמר ארוך שנכתב בנושא בזה"ל-

"נמצא סיכום הדברים כך הוא: שיטת התלמוד הבבלי היא, כי איסור ההיטמאות לכהן (ולנזיר) במקומו הוא
עומד בכל תנאי ובכל מצב, למעט קרובים ומת מצוה, ואפשר גם נשיא שדינו כמלך. במקרים אלו התירה
התורה ליטמא, מגזירת הכתוב, ואין להקיש מהם על שום מצב אחר. מסורת ארץ ישראל –
כפי שהיא משתקפת בדעת מקצת תנאים ובפי אמוראים רבים בתלמוד הירושלמי ובמדרשי ארץ ישראל,
היא כי הוציאה ההלכה מת מצוה מן הכלל משום "כבוד הבריות", שיש בו כדי לדחות לא-תעשה - של
היטמאות לפחות, "שאינו שוה בכל" - המפורש בתורה, וניתן להקיש מכך על דחייתו של איסור לא תעשה
זה, לפחות, גם במצבים אחרים של חיוב כבוד, כגון כבוד התורה וכבוד רבותיו. השקפה זו, שיש בה
"קולא גדולה" כדברי הרמב"ן, מפורשת בתלמוד הבבלי עצמו, אך נוסח זה נעקר מן הסוגיא בתקופה
מאוחרת, ע"י מי שדחו את המסקנה ההלכתית המשתמעת בהכרח ממנו. התלמוד הירושלמי, שרוב
האמוראים הנזכרים בסוגיית ברכות (ומקבילתה במסכת נזיר) שבו, מחזיקים בהשקפה מקילה זו, הרחיב
את גבולות ההיתר במידה רבה מאד, עד שחכך להתיר אף היטמאות כהנים לרבותיהם ואף לנשיאות כפים.
היו מן הפוסקים שפירשו את הסוגיות בתלמוד הבבלי בצורה אחרת, כך שתתאמנה עם דרך הירושלמי,
והיו שהורו כגון הרמב"ן ורבינו בחיי כי צדיקים המתים בנשיקה אין גופם נטמא במותם, וממילא אינם מטמאים אחרים
כלל ועיקר, וביארו בכך את המימרא שבמדרש האגדה כי "צדיקים אינם מטמאים". מתוך כך נתפשט
המנהג בימי הביניים בקרב האשכנזים, שרבים ממנהגיהם מעוגנים במסורת ההלכה הקדומה של ארץ
ישראל, כי גם כהנים יוצאים להשתטח על קברי צדיקים, והמהרי"ל, גדול מורי ההוראה באשכנז במאה
הי"ד, אף שסבור היה כי מנהג הכהנים בטעות ’היסטורית’ יסודו, לא אסרו עליהם בתוקף, כי בכל אופן
מנהג אבותיהם בידיהם" ע"כ.
ושם בהערה הוא מזכיר ג"כ לפחות פוסק אחד שהתיר.

במאמר הנ"ל דן בראיות בש"ס ובפוסקים ועם זאת-
חייב לסייג, רוב פוסקי זמנינו אסרו באיסור גמור לכהנים להשתטח גם על קבר רשב"י ובוודאי על שאר קה"צ.
וגם מיעוט המתירים, רובם התיחסו לקבר רשב"י משום כמה טעמים.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 807 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 24 אפריל 2018, 14:25

החילוק בין קבר רשב"י לשאר צדיקים. תלוי בפרשנות המימרא -"צדיקים אינם מטמאים כלל במותם" הראשונים פי' שהמימרא מתיחסת דווקא לאותם צדיקים שנפטרו במיתת נשיקה (וכך מעיד הזוהר על רשב"י) כפי העולה מהדברים שצויינו להלן-.

וראש וראשון להם הרמב"ן בפירושו לחומש, פרשת חוקת (במדבר יט ב): "וטעם טומאת המת
בעטיו של נחש, כי הנפטרים בנשיקה לא יטמאו מן הדין, והוא שאמרו צדיקים אינם מטמאין". עניין זה
עצמו מופיע גם בכד הקמח לרבינו בחיי, סוף ערך אהבה: "ומלת נשיקה היא דבקות החושק בחשוק ומתוך
. כך הנפש נפרדת מן העולם הזה שלא בהרגש טעם מיתה ושלא על ידי כח המשחית, הוא מלאך המות
וזו היתה מיתתו של רבינו הקדוש, ומזה דרשו חז"ל בכתובות קג ע"ב משמת רבי בטלה קדושה, כלומר
שאף הכהנים נתעסקו בקבורתו, לפי שהיתה מיתתו בנשיקה ע"י שכינה שלא על ידי מלאך המות, ולכך
נתעסקו בו ולא נטמאו, שאין הטומאה במת אלא מצד מלאך המות... אבל מי שמיתתו בנשיקה על ידי
שכינה הרי גופו טהור ונשמתו טהורה...". וכך כתב בעל ספר החינוך: "ענין הטומאה דבר נמאס ונאלח...
כי בהפרד מעל [האדם] צורת השכל... וישאר הוא לבדו בשגם הוא בשר... על כן ראוי שיטמא כל
סביביו... וראיתי רמז אל הטעם הזה שכתבתי בטומאת המת, שאמרו זכרונם לברכה כי הצדיקים הגמורים
אינם מטמאים, ולפי הדומה כי הכוונה לפי שגופם טהור ונקי... ועל כן תעלה נפשם בנשיקה, ועל גוום
ישכון אור זרוע לעולם" (סי’ רפז) וכן כתב הרב יהושע ן’ שועיב, תלמיד הרשב"א, בדרשותיו: "השלם
והטהור המת בנשיקה ואינו מטמא בטומאת מלאך המות, וכמ"ש כשמת רבי בטלה כהונה, כי הכהנים התעסקו
בקבורתו כי לא נתטמא, כמו שהעיד על עצמו כשזקף עשר אצבעותיו וכמו שכתבתי בפ’ קדושים [אין לפנינו]
ואמרו צדיקים אינם מטמאים..." (פרשת חקת, דפוס קראקא, דף סט א).


יוספזון
משתמש ותיק
הודעות: 930
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 205 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי יוספזון » 24 אפריל 2018, 16:17

אצל הרשב"י יש סיבה נוספת והרבה יותר פשוטה, כי היו שסברו שהרשב"י טמון באופן שיש פותח טפח, והציון למעלה הרבה יותר גבוה מהמערה עצמה, ולכן אין כאן חשש טומאה, כי טומאה אינה בוקעת ועולה, קיצרתי במקום שאמרו להאריך, ואני מקוה שהת"ח כאן יביאו את המקורות המדוייקים


יוספזון
משתמש ותיק
הודעות: 930
הצטרף: 28 אוגוסט 2017, 22:09
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 205 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי יוספזון » 24 אפריל 2018, 23:31

שמעתי על אחד מצדיקי הדור הקודם ה"ה הרה"ק בעל הדברי אמונה האדמו"ר מתולדות אהרן זצוק"ל שבעצמו היה כהן, ובהיות שהיה נכד להרה"ק ר' שמואל העליר זי"ע היה נוהג להכנס כפסיקת זקנו. אך בהיות והחשיב את עצמו גם לתלמיד להרה"ק בעל הדברי יואל מסאטמאר זצוק"ל שדעתו הק' היה כדעת הרה"ק משינוווא לאסור, לכן בהגיע הסאטמאר רב לארה"ק ועלה לאת"ק מירון, הפסיק הרה"ק מתו"א זצוק"ל להכנס למערת הרשב"י. כי למרות שמצד אחד היה נוהג כזקנו, אבל בהיות שלא רצה לנהוג בשונה מרבו, הפסיק להכנס (וגירסא אחרת שמעתי, שמאז הפסיק לנסוע למירון, כדי לצאת ידי שניהם) כמובן זה סיפור ששמעתי מאחד מתלמידיו, ולהוראות למעשה יש לעשות שאלת רב. למרות שאנו רואים שרוב הכהנים נוהגים להיתר. אבל להלכה למעשה. עשה לך רב והסתלק מן הספק.


ישי בן ישראל
הודעות: 160
הצטרף: 25 מרץ 2018, 18:18
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 60 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי ישי בן ישראל » 24 אפריל 2018, 23:50

הרוצה להשכיל בענין זה בכלל, ובעניין המסורת שהזכיר יוספזון על בניה באופן של סילוק טומאה, יעיין בספר 'אדמת קודש' להגר"מ גרוס, בשער החמישי המוקדש לכל הענין, באריכות ובשפה ברורה ונעימה.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 807 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 25 אפריל 2018, 00:03

יוספזון כתב:אצל הרשב"י יש סיבה נוספת והרבה יותר פשוטה, כי היו שסברו שהרשב"י טמון באופן שיש פותח טפח, והציון למעלה הרבה יותר גבוה מהמערה עצמה, ולכן אין כאן חשש טומאה, כי טומאה אינה בוקעת ועולה, קיצרתי במקום שאמרו להאריך, ואני מקוה שהת"ח כאן יביאו את המקורות המדוייקים
שונה 'סיבה דידכם' (שהזכרתם) מסיבה 'דידנו'....לפי הסיבה א' שהוזכרה -ד' הראשונים שאין דין טומאה בצדיקים שמתו בנשיקה- הרי שמותר לכהנים להכנס בין לציון ובין למערה. ואילו למש"כ, ההיתר עולה יפה לציון, לא למערה. כך שהיא מורכבת במקצת..
ובמה שהבאת שחלקו אם מותר או אסור, רציתי ברשותך לדעת באיזה טעם חלקו, בטעם שהזכרת, או משום הטעם של צדיקים וכו' שהזכרנו. יש"כ.


פותח הנושא
חמד ילד
הודעות: 97
הצטרף: 12 נובמבר 2017, 22:28
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי חמד ילד » 02 מאי 2018, 22:37

קונטרס מהרב גמליאל רבינוביץ בעניין כניסת כהנים לקבר הרשב''י.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
חמד ילד
הודעות: 97
הצטרף: 12 נובמבר 2017, 22:28
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי חמד ילד » 03 מאי 2018, 22:13

הרב לוי הכהן רבינוביץ בקבר הרשב''י.PNG
מתוך הספר הנ"ל
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 807 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 03 מאי 2018, 22:20

חמד ילד כתב:
הרב לוי הכהן רבינוביץ בקבר הרשב''י.PNG
מתוך הספר הנ"ל
התמונה בציון או במערה, נפק"מ מאיזה טעם התיר את הדבר.

סמל אישי של משתמש

אברך
משתמש ותיק
הודעות: 470
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 494 פעמים
קיבל תודה: 290 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי אברך » 03 מאי 2018, 22:45

חמד ילד כתב:
הרב לוי הכהן רבינוביץ בקבר הרשב''י.PNG
כדאי להזכיר שהרב הגאון הנ"ל הוא מחבר הספר הנודע מעדני השלחן.


סבא
משתמש ותיק
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 512 פעמים
קיבל תודה: 698 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי סבא » 05 מאי 2018, 23:09

אולי יועיל להוסיף מש"כ בספר בצל החכמה חלק ב' סימן פ"ב-
ב) וע"ד גישת כהנים אל קברי צדיקים, תנאים ואמוראים הקדושים זיעועכי"א, כבר נתפשט בזה מנהג לאיסורא עיי' ס' דברי יחזקאל מהגה"ק משינאווא זצ"ל (בשו"ת שבסוף הספר סי' א'), ועיי' בס' פאת השלחן (הל' ארץ ישראל סי' ב' סעי' י"ח) שכ', יש למנוע מנהג איזה בני אדם כהנים שהולכים על קברי צדיקים התנאים והאמוראים וגאונים באמרם שקברי צדיקים אינם מטמאים וטעות הוא בידם וכו' ורבנן קשישאי וקמאי לא עבדי הכי עכ"ל, וע"ש בפי' בית ישראל באורך. ועיי' שו"ת טוב טו"ד (תליתאי, ח"ב סי' רל"א) שהאריך ג"כ לאסור, גם בשו"ת בכורי יעקב (זריהן, סי' כ') מביא מחברים רבים שדעתם לאסור, וע"ש באורך לדחות כל צדדי היתר בזה. ועיי' שו"ת דודאי השדה (סי' כ"א) שנכון לכהנים לילך סמוך לקברי צדיקים עד מקום שמותר להתקרב וע"ש התועליות שיש בזה. גם הגאון בשו"ת מנחת אלעזר (ח"ג סי' ס"ד) אם כי דעתו נוטה להתיר לא הורה כן למעשה. על כן מאן ספון להורות בזה להתירא, ובפרט שהוא נגד מנהג קבוע מדורות. ובזכותא דאר"י שנתקדש בעשר קדושות מול שער השמים וסמוך לקברות הצדיקים יקבל ה' תפלתו להושע בכל מיני ישועות וכו' ברו"ג כרצונו וכברכת ידידו וכו'.


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2415
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1488 פעמים
קיבל תודה: 343 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי מאן דהו » 22 מאי 2019, 00:46

למעשה מותר או אסור?


נושא למחשבה
הודעות: 111
הצטרף: 03 מאי 2019, 17:08
נתן תודה: 39 פעמים
קיבל תודה: 60 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי נושא למחשבה » 22 מאי 2019, 09:18

שאלה למעשה? שואלים רב למעשה!
יצויין גם לשו"ת תשובות והנהגות (ח"ז סי' י"ז) שגם עסק בזה.


אלירן לוי
הודעות: 35
הצטרף: 20 מאי 2019, 21:25
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי אלירן לוי » 22 מאי 2019, 12:03

לכאו' כל ההיתר מתבסס ע"ז שרשב"י הוא זה דס"ל דקברי צדיקים אינם מטמאים ומשום מה טעיום לחשוב דא"כ בודאי הוא אינו מטמא. 
הדבר טעות והבל משום דאין הצדיק יכול להחליט אם לטמא או לא אלא זאת מציאות רוחנית ואין אפשרות לומר שהוא מטמא והוא לא אם בהלכה אין כל הבדל. 
ב. אין טעם לדבר אם ר"א בנו של רשב"י קבור במערה א"כ הוא בודאי מטמא ודו"E בזה. והוא רחום יכפר עון וכו' של כל מי שנכנס למערה. 


אלירן לוי
הודעות: 35
הצטרף: 20 מאי 2019, 21:25
נתן תודה: 6 פעמים
קיבל תודה: 3 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי אלירן לוי » 22 מאי 2019, 12:13

מאן דהו כתב:
22 מאי 2019, 00:46
למעשה מותר או אסור?

ברור שאסור ואין בזה כל תורת ספק ועי' לעיל מה שכתבתי בזה והוא בקיצור גדול. 


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2415
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1488 פעמים
קיבל תודה: 343 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי מאן דהו » 22 מאי 2019, 14:28

אלירן לוי כתב:
22 מאי 2019, 12:13
מאן דהו כתב:
22 מאי 2019, 00:46
למעשה מותר או אסור?

ברור שאסור ואין בזה כל תורת ספק ועי' לעיל מה שכתבתי בזה והוא בקיצור גדול. הביאו דעות לכאן ולכאן


מחשבות
משתמש ותיק
הודעות: 341
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 45 פעמים
קיבל תודה: 82 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי מחשבות » 22 מאי 2019, 17:51

אולי יש למישהו מקור כלשהו לכך שרשב"י קבור שם???
כי אף שודאי נקבר במירון ואף שבאזור זה מי יאמר לנו שקבור תחת המבנה, אולי המערה מהמבנה ואולי לצד המבנה וכו'.
ואף אם נדע זאת מהאר"י (ואין לי מקור לזה שהאר"י אמר שקבור תחת המבנה) בפשטות ע"פ רוה"ק וכד' א"א לאסור כלום.
אודה למי שיחכימני בעניין.


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2415
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1488 פעמים
קיבל תודה: 343 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי מאן דהו » 22 מאי 2019, 22:23

אולי הכותל נמצא באזור אחר? יש מסורת!


מחשבות
משתמש ותיק
הודעות: 341
הצטרף: 19 מאי 2019, 15:44
נתן תודה: 45 פעמים
קיבל תודה: 82 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי מחשבות » 23 מאי 2019, 00:37

אין מסורת!!!!
הבנין הוא על אזור הקבר ולא בהכרח על הקבר ויתכן שעל פתח המערה ויתכן כנגד מקום קברו מעל המערה (ובשני המקרים נכנסים לסוגיית קבר סתום ולמחלוקות בזה ולשאלה אם יש פותח טפח). היה מסורת אצל הזקנים בצפת שמקום המערה הוא מכיוון הרחבה (הפוך מכיוון פתח המערה שהכנסת אורחים המציאו לה מסורת) ויש עוד טענות ומסורות בעניין. בכל מקרה מסורת ברורה ודאי שאין.


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2415
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1488 פעמים
קיבל תודה: 343 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: כניסת כהנים למערת קבר הרשב"י

שליחה על ידי מאן דהו » 23 מאי 2019, 00:38

אם בדקת שאין מסורת. שאלתך מצוינת. האם על סמך דברי רוח הקודש אפשר לאסור?

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
 • נושאים דומים
  תגובות
  צפיות
  הודעה אחרונה
 • פרשת בא - כניסת כהן לבית הקברות להציל תרומה
  על ידי אוריאל » 08 ינואר 2019, 12:34 » ב תנ"ך ופרשת שבוע
  5 תגובות
  255 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי דרומאי
  13 ינואר 2019, 00:08
 • כניסת ערב רב לכלל ישראל
  על ידי האחד בא לגור » 03 פברואר 2019, 00:32 » ב בית המדרש
  11 תגובות
  493 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי יהושע
  07 מאי 2019, 08:29
 • שכחו מברכת כהנים במנחה בצום
  על ידי מכל מלמדי השכלתי » 19 דצמבר 2018, 01:09 » ב הלכה ומנהג
  1 תגובות
  130 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי מבקש אמת
  19 דצמבר 2018, 01:33
 • כיסוי הילדים בטלית בעת "ברכת כהנים"
  על ידי במבי » 24 דצמבר 2018, 23:49 » ב ענינו של יום
  8 תגובות
  388 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי לבי במערב
  16 אוקטובר 2019, 02:25
 • ברכת כהנים
  על ידי יוסף יוסף » 04 ינואר 2019, 09:12 » ב הלכה ומנהג
  8 תגובות
  352 צפיות
  הודעה אחרונה על ידי ים סוף
  06 ינואר 2019, 23:54

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים