תזכורת. אכילת מצה ומרור..בפסח שני הווי אומר היום.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

תזכורת. אכילת מצה ומרור..בפסח שני הווי אומר היום.

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 29 אפריל 2018, 17:38

להזכיר, יש מנהג יפה לאכול מצה בפסח שני -הווי אומר היום. לא לשכוח. רק צריך לדעת אחר שנוהגים לאכול מצה מפני מה לא נוהגים לאכול המצה עם מרור. ועיין מש"כ בספר החינוך - מצוה שפא וז"ל "ועובר על זה ואכל פסח שני מבלי מצה ומרור בטל עשה זה". ומצאתי מביאים שה'מנחת אלעזר' נהג לאכול מצה ומרור בסעודת יום י"ד באייר. (יש לדון מפני מה ביום ולא בלילה)
ומובא בסידור היעב"ץ שגילו לו מן השמים שקדושת הפסח והמצה נמשכת עד פסח שני לפי שכשיצאו בני ישראל ממצרים אכלו מהמצות שלקחו עמם עד ליל ט"ו באייר. וכתב החיד"א בספר מורה באצבע (אות רכב), דירבה בשמחה קצת כי קדוש היום. והוסיף בספר מועד לכל חי (סימן ז אות ו), שמי שחננו ה' בעושר יהיו על שולחנו תלמידי חכמים וצנועים ומקיים כל דכפין כבפסח ראשון. וייתכן מכל הנ"ל המקור לחסידויות מסוימות שעורכים בפסח שני ליל סדר זוטא עם סימני הסדר ושירי פסח.

ערכים:


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 508 פעמים
קיבל תודה: 693 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תזכורת. אכילת מצה ומרור..בפסח שני הווי אומר היום.

שליחה על ידי סבא » 29 אפריל 2018, 18:08

@הפקדתי שומרים הבאת כל מה שכתוב בלוח עיתים לבינה על היום, אך השמטת קטע חשוב מאוד-
"אולם החזו"א לא הייתה דעתו נוחה מזה שמוסיפים מצוה כתובה" אך הגרי"י קניבסקי אכל וכו'.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תזכורת. אכילת מצה ומרור..בפסח שני הווי אומר היום.

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 29 אפריל 2018, 18:14

לא ראיתי בלוח הנ"ל וייש"כ על ד' מרן החזו"א הנ"ל.
אמנם בעצם הענין אחר שמצינו ד' היעב"ץ החיד"א ר' חיים פלאגי' ועוד. בספק מעין זה. ובפרט שכך הוא מנהג חלק גדול מעמ"י ייתכן משו"כ מרן הסטייפלער אכל.
מ"מ בס' החזו"א צ"ב אחר שאוכלים את המצה עם חמץ ובלי כל גדרי ההסבה וכו'..ז"א שיש חילוקים המורים על ההבדל בין אכילה בפסח א לפסח ב. ומה חששו וי"ל.


Yeshiv
מאמרים: 0
הודעות: 40
הצטרף: 23 מרץ 2016, 13:21
נתן תודה: 10 פעמים
קיבל תודה: 2 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תזכורת. אכילת מצה ומרור..בפסח שני הווי אומר היום.

שליחה על ידי Yeshiv » 29 אפריל 2018, 20:38

מה הענין לאכול מצה ביום י"ד אייר שהוא זמן הקרבת הקרבן פסח שני?
לכאורה חייבים לאכול בליל טו???


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תזכורת. אכילת מצה ומרור..בפסח שני הווי אומר היום.

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 29 אפריל 2018, 20:45

Yeshiv כתב:מה הענין לאכול מצה ביום י"ד אייר שהוא זמן הקרבת הקרבן פסח שני?
לכאורה חייבים לאכול בליל טו???
במדבר פ"ט פסוק י"א.
בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו על מצות ומררים יאכלהו.


אלכס
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 334
הצטרף: 19 יולי 2016, 14:17
נתן תודה: 99 פעמים
קיבל תודה: 93 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תזכורת. אכילת מצה ומרור..בפסח שני הווי אומר היום.

שליחה על ידי אלכס » 30 אפריל 2018, 01:43

Yeshiv כתב:מה הענין לאכול מצה ביום י"ד אייר שהוא זמן הקרבת הקרבן פסח שני?
לכאורה חייבים לאכול בליל טו???
נכון
אומנם נראה שעיקר החג היה בזמן ההקרבה שהיה ככל דיני הקרבת פסח ראשון בהלל וכו'
ואילו בליל טו הרי אינו טעון הלל באכילתו ואינו יום טוב


אלכס
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 334
הצטרף: 19 יולי 2016, 14:17
נתן תודה: 99 פעמים
קיבל תודה: 93 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תזכורת. אכילת מצה ומרור..בפסח שני הווי אומר היום.

שליחה על ידי אלכס » 30 אפריל 2018, 01:44

שוב ראיתי
מכתב מהאדמו"ר מחב"ד

ב"ה, ז' תמוז תש"ח

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"מ וכו' הרר"א שי'

שלום וברכה!

מה ששאל אם נוהגין לאכול מצה בפסח שני.

הנה נוסף על מה שאמרתי לו בע"פ שמנהגנו - מיוסד על מנהג בית חיינו שליט"א - לאכול מצה בסעודת יום יד באייר - מצאתי עתה בספרים הנדפסים, בס' לקוטי מאיר (לר"מ בנעט מטשאראדא באונגארן) מהד"ת בעניני פ"ש העתיק מס' לקוטי מהרי"ח ח"ג, דמנהג אנשי מעשה לאכול מצה ביום יד באייר. וצ"ע הלא אכילת פ"ש הוא בליל טו אייר. ובס' זכרון יהודה כ' שבעהמ"ס אמרי אש וחותנו מוה"ר דוד דייטש נהגו לאכול מצה וגם ביצה מבושלת בליל טו אייר.

ובס' דרכי חיים ושלום (להר"מ גאלד ממונקאטש) אות תרלא-ב הביא שמנהג מונקאטש הי' לאכול מצה ומרור בסעודת יום יד אייר, ואף שאכילת פ"ש הי' בליל טו מ"מ ההקרבה הי' ביום ועיקר הוא ההתחלה, ובליל טו הי' ג"כ מדקדק לאכול מצה.

באיווי כט"ס,

הרב מנחם שניאורסאהן


אלכס
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 334
הצטרף: 19 יולי 2016, 14:17
נתן תודה: 99 פעמים
קיבל תודה: 93 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תזכורת. אכילת מצה ומרור..בפסח שני הווי אומר היום.

שליחה על ידי אלכס » 30 אפריל 2018, 01:44

הפקדתי שומרים כתב:
Yeshiv כתב:מה הענין לאכול מצה ביום י"ד אייר שהוא זמן הקרבת הקרבן פסח שני?
לכאורה חייבים לאכול בליל טו???
במדבר פ"ט פסוק י"א.
בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו על מצות ומררים יאכלהו.
מה כוונתך?


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תזכורת. אכילת מצה ומרור..בפסח שני הווי אומר היום.

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 30 אפריל 2018, 13:54

אלכס כתב:
הפקדתי שומרים כתב:
Yeshiv כתב:מה הענין לאכול מצה ביום י"ד אייר שהוא זמן הקרבת הקרבן פסח שני?
לכאורה חייבים לאכול בליל טו???
במדבר פ"ט פסוק י"א.
בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו על מצות ומררים יאכלהו.
מה כוונתך?
עיין שם רש"י עהפ"ס בזה"ל-
"פסח שני חמץ ומצה עמו בבית ואין שם יום טוב ואין איסור חמץ אלא עמו באכילתו" (רש"י, במדבר, ט)
וכמו שמסכם הרמב"ם שכל ענין הדמיון הוא בעת ההקרבה, ולא בעת אכילתו.
רמב"ם יד החזקה - הלכות קרבן פסח פרק י
(טו) מה בין פסח ראשון לפסח שני הראשון אסור בחמץ בבל יראה ובל ימצא ואינו נשחט על חמץ ואין מוציאין ממנו חוץ לחבורה וטעון הלל באכילתו ומביאין עמו חגיגה ואפשר שיבא בטומאה אם נטמא רוב הקהל טומאת מת כמו שביארנו אבל פסח שני חמץ ומצה עמו בבית ואינו טעון הלל באכילתו ומוציאין אותו חוץ לחבורתו ואין מביאין עמו חגיגה ואינו בא בטומאה ושניהם דוחין את השבת וטעונין הלל בעשייתן ונאכלין צלי בבית אחד על מצה ומרור ואין מותירין מהן ואין שוברין בהן את העצם ולמה לא ישוה השני לראשון לכל הדברים מאחר שנאמר ככל חקת הפסח יעשו לפי שפירש בו מקצת חקת הפסח ללמד שאינה שוה לראשון אלא בדברים שנתפרשו בו והן המצות שבגופו והם חקת הפסח שכלל זה שנאמר במצרים שילקח הפסח מבעשור ושהוא טעון הגעת דם באגודת אזוב למשקוף ולשתי המזוזות ושיאכל בחפזון אין אותן הדברים נוהגות לדורות ולא נעשו אלא בפסח מצרים בלבד סליקו להו הלכות קרבן פסח בס"ד:

והנה לפמש"כ היעב"ץ בסידורו: וטעם פסח שהוקבע באייר, גילו לי מן השמים, לפי שבו כלתה חררה שהוציאו ממצרים (לכן הלינו בט"ו שעדיין סעדו בו סעודה אחת ממנו בערב ובבוקר פסק), לפיכך עד כאן נמשך נס יציאת-מצרים ואכילת מצה.
אם כך אכן יש ענין לאכול בלילה שאח"ז כלה חררה שהוציאו ממצרים.

מה שהביאו בשם ס' דרכי חיים ושלום (להר"מ גאלד ממונקאטש) אות תרלא-ב שם הביא שמנהג מונקאטש הי' לאכול מצה ומרור בסעודת יום יד אייר, ואף שאכילת פ"ש הי' בליל טו מ"מ ההקרבה הי' ביום ועיקר הוא ההתחלה, ובליל טו הי' ג"כ מדקדק לאכול מצה.
יש להעיר מש"כ "ועיקר הוא ההתחלה" לא מנמק היטב שכן מה זה נוגע לאכילת המצה שנאכלה בלילה? ועל כרחך כמש"כ.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תזכורת. אכילת מצה ומרור..בפסח שני הווי אומר היום.

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 30 אפריל 2018, 13:55

ויש בזה עוד מנהגים כמו שראיתי מביאים-
במנהגי-בעלז (עמ' מה) נאמר, שהיה אוכל מצה בפסח שני, ובלוח 'דבר יום ביומו' למנהג בעלז מפורש, שאוכלים מצה בסעודת י"ד ובליל ט"ו. כך גם בס' מאיר-החיים (עמ' רה). במנהגי-קרלין נאמר, שאין אומרים תחנון בי"ד ובט"ו, וטועמים מצה (ולא נתבאר מתי). בקונטרס-המנהגים דקוידנוב (אות עז) מפורש שאכל מצה בסעודת היום. וכן הוא מנהג באבוב. בס' גדולים-צדיקים (עמ' לו), שבפסח-שני נהג רא"א מראזניטוב לסיים את תפילתו מבעוד יום, ואכל סעודתו קודם הלילה חמץ ומצה. ברזא-דעובדא (עמ' קלה) ובמנהגי-ספינקא (עמ' לה) נמסר אודות אכילת מצה רק בליל ט"ו. ואילו בקדושת-ישראל (אות נח), שאוכלים פרוסת מצה בכל סעודה, ששה ימים אחר פסח-שני. הרה"ק ר"א מטשכנוב לא נהג לאכול מצה בפסח-שני, וגם היה אומר "תחנון" (הגדת ברכת-אברהם).


מאן דהו
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2410
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1485 פעמים
קיבל תודה: 419 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תזכורת. אכילת מצה ומרור..בפסח שני הווי אומר היום.

שליחה על ידי מאן דהו » 19 מאי 2019, 22:59

הפקדתי שומרים כתב:
29 אפריל 2018, 17:38
להזכיר, יש מנהג יפה לאכול מצה בפסח שני -הווי אומר היום. לא לשכוח. רק צריך לדעת אחר שנוהגים לאכול מצה מפני מה לא נוהגים לאכול המצה עם מרור. ועיין מש"כ בספר החינוך - מצוה שפא וז"ל "ועובר על זה ואכל פסח שני מבלי מצה ומרור בטל עשה זה". ומצאתי מביאים שה'מנחת אלעזר' נהג לאכול מצה ומרור בסעודת יום י"ד באייר. (יש לדון מפני מה ביום ולא בלילה)
ומובא בסידור היעב"ץ שגילו לו מן השמים שקדושת הפסח והמצה נמשכת עד פסח שני לפי שכשיצאו בני ישראל ממצרים אכלו מהמצות שלקחו עמם עד ליל ט"ו באייר. וכתב החיד"א בספר מורה באצבע (אות רכב), דירבה בשמחה קצת כי קדוש היום. והוסיף בספר מועד לכל חי (סימן ז אות ו), שמי שחננו ה' בעושר יהיו על שולחנו תלמידי חכמים וצנועים ומקיים כל דכפין כבפסח ראשון. וייתכן מכל הנ"ל המקור לחסידויות מסוימות שעורכים בפסח שני ליל סדר זוטא עם סימני הסדר ושירי פסח.
החזון איש התנגד לזה!
אחד התלמידים כתב:
19 מאי 2019, 22:32
מעשה איש, ח''ג עמ' קלז.PNG:
אבל הסטייפלער אכל?!


מאן דהו
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2410
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1485 פעמים
קיבל תודה: 419 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: תזכורת. אכילת מצה ומרור..בפסח שני הווי אומר היום.

שליחה על ידי מאן דהו » 19 מאי 2019, 23:18

הפקדתי שומרים כתב:
30 אפריל 2018, 13:54
אלכס כתב:
הפקדתי שומרים כתב: במדבר פ"ט פסוק י"א.
בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו על מצות ומררים יאכלהו.
מה כוונתך?
עיין שם רש"י עהפ"ס בזה"ל-
"פסח שני חמץ ומצה עמו בבית ואין שם יום טוב ואין איסור חמץ אלא עמו באכילתו" (רש"י, במדבר, ט)
וכמו שמסכם הרמב"ם שכל ענין הדמיון הוא בעת ההקרבה, ולא בעת אכילתו.
רמב"ם יד החזקה - הלכות קרבן פסח פרק י
(טו) מה בין פסח ראשון לפסח שני הראשון אסור בחמץ בבל יראה ובל ימצא ואינו נשחט על חמץ ואין מוציאין ממנו חוץ לחבורה וטעון הלל באכילתו ומביאין עמו חגיגה ואפשר שיבא בטומאה אם נטמא רוב הקהל טומאת מת כמו שביארנו אבל פסח שני חמץ ומצה עמו בבית ואינו טעון הלל באכילתו ומוציאין אותו חוץ לחבורתו ואין מביאין עמו חגיגה ואינו בא בטומאה ושניהם דוחין את השבת וטעונין הלל בעשייתן ונאכלין צלי בבית אחד על מצה ומרור ואין מותירין מהן ואין שוברין בהן את העצם ולמה לא ישוה השני לראשון לכל הדברים מאחר שנאמר ככל חקת הפסח יעשו לפי שפירש בו מקצת חקת הפסח ללמד שאינה שוה לראשון אלא בדברים שנתפרשו בו והן המצות שבגופו והם חקת הפסח שכלל זה שנאמר במצרים שילקח הפסח מבעשור ושהוא טעון הגעת דם באגודת אזוב למשקוף ולשתי המזוזות ושיאכל בחפזון אין אותן הדברים נוהגות לדורות ולא נעשו אלא בפסח מצרים בלבד סליקו להו הלכות קרבן פסח בס"ד:

והנה לפמש"כ היעב"ץ בסידורו: וטעם פסח שהוקבע באייר, גילו לי מן השמים, לפי שבו כלתה חררה שהוציאו ממצרים (לכן הלינו בט"ו שעדיין סעדו בו סעודה אחת ממנו בערב ובבוקר פסק), לפיכך עד כאן נמשך נס יציאת-מצרים ואכילת מצה.
אם כך אכן יש ענין לאכול בלילה שאח"ז כלה חררה שהוציאו ממצרים.

מה שהביאו בשם ס' דרכי חיים ושלום (להר"מ גאלד ממונקאטש) אות תרלא-ב שם הביא שמנהג מונקאטש הי' לאכול מצה ומרור בסעודת יום יד אייר, ואף שאכילת פ"ש הי' בליל טו מ"מ ההקרבה הי' ביום ועיקר הוא ההתחלה, ובליל טו הי' ג"כ מדקדק לאכול מצה.
יש להעיר מש"כ "ועיקר הוא ההתחלה" לא מנמק היטב שכן מה זה נוגע לאכילת המצה שנאכלה בלילה? ועל כרחך כמש"כ.

האם גם לגבי ההסיבה יש הבדל בין פסח א לפסח ב?

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “הלכה ומנהג”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Bing [Bot] | 0 אורחים