האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1431
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 251 פעמים
קיבל תודה: 445 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 06 מאי 2018, 02:54

ידוע דעת רבים מן הפוסקים שהטעם שאין נשים מברכות בספירת העומר הוא משום שבדרך כלל שוכחות פעם אחת. כיון שלא מתפללות בציבור. (והסטייפלער היה מורה לבנות ביתו לברך. והיה דואג שלא תשכחנה על ידי כך שהיה שם פתק תזכורת על המראה...)

ויל'ע דלפי זה אם אשה ספרה בכל הימים בלא ברכה כנהוג לכאורה ביום האחרון צריכה לברך כי אין יותר חשש שתשכח.
ולא מצאתי מי שכתב כן וצ"ע לדינא.

הדברים אמורים לחלק מהשיטות. לא להלכה ולא למעשה.

ערכים:


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי עפר ואפר » 06 מאי 2018, 04:46

זה תלוי מה סוברים בעיקר הדבר למה נשים לא מברכות, האם כדברי השולחן שלמה עצמו, או כפי הנוסח שהעתיקו במ"ב בשינוי משמעותי. ואין בכוחי להאריך כעת.

סמל אישי של משתמש

רחמים
הודעות: 507
הצטרף: 29 דצמבר 2015, 23:50
מיקום: ארץ ישראל
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 130 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי רחמים » 06 מאי 2018, 07:42

מכל מלמדי השכלתי כתב:ידוע דעת רבים מן הפוסקים שהטעם שאין נשים מברכות בספירת העומר הוא משום שבדרך כלל שוכחות פעם אחת. כיון שלא מתפללות בציבור. (והסטייפלער היה מורה לבנות ביתו לברך. והיה דואג שלא תשכחנה על ידי כך שהיה שם פתק תזכורת על המראה...)

ויל'ע דלפי זה אם אשה ספרה בכל הימים בלא ברכה כנהוג לכאורה ביום האחרון צריכה לברך כי אין יותר חשש שתשכח.
ולא מצאתי מי שכתב כן וצ"ע לדינא.

הדברים אמורים לחלק מהשיטות. לא להלכה ולא למעשה.
הנשים לא חייבות בספירת העומר כי היא מצוות עשה שהזמן גרמא, וכתב הפרי מגדים [סוף סימן רצו] שאפילו לדעת הרמ"א שפסק כר"ת דרשאות לברך על לולב ושופר זהו רק במצוה שיש בה מעשה אבל מצוה שהיא רק דיבור לא.

סמל אישי של משתמש

אברך
הודעות: 941
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 919 פעמים
קיבל תודה: 451 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי אברך » 06 מאי 2018, 15:09

@רחמים , במ"ב (סי' תפ"ט סק"ג) לא הזכיר כלל הטעם שהבאת אלא טעמים אחרים, וז"ל: וכתב בספר שולחן שלמה דעכ"פ לא יברכו דהא בודאי יטעו ביום אחד וגם ע"פ רוב אינם יודעים פירוש המלות, עכ"ל.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 06 מאי 2018, 15:26

אברך כתב:@רחמים , במ"ב (סי' תפ"ט סק"ג) לא הזכיר כלל הטעם שהבאת אלא טעמים אחרים, וז"ל: וכתב בספר שולחן שלמה דעכ"פ לא יברכו דהא בודאי יטעו ביום אחד וגם ע"פ רוב אינם יודעים פירוש המלות, עכ"ל.
אכן כך.
רק צריך להוסיף, מש"כ המ"ב בשם המג"א הגם שפטורות ממעשהז"ג, מ"מ כבר שוויא עליהו חובה. וע"ז הוסיף המ"ב וכמדמה במדינתו לא נהגי נשי כלל לספור.
ומ"מ במקומות שנהגו ושוייא עליהו כחובה, לזה הוסיף את ד' השלחן שלמה, שמ"מ בלא ברכה מהחשש שהזכיר.
ובעצם ד' המ"ב עיין מש"כ שם בשעה"צ ס"ק ב' בשם הפר"ח וצ"ב אחר ששי' הפר"ח שנשים פטורות ממעשהז"ג כד' השו"ע סי' יח, ולא כד' הרמ"א שיכולות לברך, מה מצא ראיה מדבריו.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 06 מאי 2018, 15:31

מכל מלמדי השכלתי כתב:ידוע דעת רבים מן הפוסקים שהטעם שאין נשים מברכות בספירת העומר הוא משום שבדרך כלל שוכחות פעם אחת. כיון שלא מתפללות בציבור. (והסטייפלער היה מורה לבנות ביתו לברך. והיה דואג שלא תשכחנה על ידי כך שהיה שם פתק תזכורת על המראה...)

ויל'ע דלפי זה אם אשה ספרה בכל הימים בלא ברכה כנהוג לכאורה ביום האחרון צריכה לברך כי אין יותר חשש שתשכח.
ולא מצאתי מי שכתב כן וצ"ע לדינא.

הדברים אמורים לחלק מהשיטות. לא להלכה ולא למעשה.
נראה לפשוט את השאלה, על פי מה שכתב הגריש"א (הלכות חג בחג פ"ב הע' 2) בענין זה, שהדין שונה באישה המדקדקת במעשיה או אשת חבר שאין את החשש הנ"ל, ויכולה לברך על ספירת העומר. עיי"ש.
ולפ"ז בנידו"ד שספרה עד יום האחרון, ואין את החשש שתשכח הרי לא גרע מאשת חבר.

סמל אישי של משתמש

רחמים
הודעות: 507
הצטרף: 29 דצמבר 2015, 23:50
מיקום: ארץ ישראל
נתן תודה: 94 פעמים
קיבל תודה: 130 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי רחמים » 06 מאי 2018, 16:01

אברך כתב:@רחמים , במ"ב (סי' תפ"ט סק"ג) לא הזכיר כלל הטעם שהבאת אלא טעמים אחרים, וז"ל: וכתב בספר שולחן שלמה דעכ"פ לא יברכו דהא בודאי יטעו ביום אחד וגם ע"פ רוב אינם יודעים פירוש המלות, עכ"ל.
עיין באור לציון חלק א' סימן לו שדן באדם שבטוח לא יספור מעת לעת אחד כיון שיהיה בניתוח, שפסק שיכול לברך עד הניתוח. וא"כ מה בכך שהאשה תשכח פעם אחת? תספור עד שתשכח.

שו"ת אור לציון חלק א - אורח חיים סימן לו
קטן שהגדיל בימי ספירת העומר
ובו יבואר שיטת בה"ג בגדר תמימות דספירת העומר

כתב רבינו הרמב"ם (פ"ז מתמידין ומוספין הכ"ב) וז"ל: מצות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר וכו', ומתחילת היום מונין, לפיכך מונה בלילה מליל ששה עשר בניסן. שכח ולא מנה בלילה מונה ביום וכו', וצריך לברך בכל לילה ברוך אתה וכו', קודם שיספור וכו', מבואר בדבריו דלכתחילה מונה בלילה, ובדיעבד אם לא ספר בלילה סופר ביום, וממש"כ אח"כ דצריך לברך בכל לילה וכו', ולא קאמר וכשסופר מברך סתמא, משמע דהברכה מברכין דוקא בלילה אבל ביום לא, שהרי כבר הקדים ללמדנו אימתי מונין לכתחילה.

והנה מרן השו"ע (סי' תפ"ט ס"א) פסק בליל ב' אחר תפילת ערבית מתחילין לספור העומר. ואם שכח לספור בתחילת הלילה הולך וסופר כל הלילה, ושם (סע' ז') כתב: שכח ולא בירך כל הלילה יספור בלא ברכה, ע"כ. וכד נעיין בלשון מרן השו"ע נמצא דמסכים עם הר"מ בחדא ופליג עליה בחדא, מסכים לדעת הר"מ דהשוכח ולא ספר כל הלילה סופר ביום בלא ברכה, ופליג עליה בחדא, דמהרמב"ם משמע דבלילה אין הבדל אם יספור בתחילת הלילה או בסופו, וכל שסופר בלילה שפיר מקיים המצוה לכתחילה, שכ"כ לפיכך מונה בלילה מליל ט"ז בניסן, ולא הדגיש שמתחילת ליל ט"ז מונין, ומשמע דכל הלילה שוה בד"ז, וכן משמע קצת ממש"כ אח"כ (בהל' כ"ג) דאם שכח ולא מנה בלילה מונה ביום, ולא כתב בתחילת הלילה, משמע דכל הלילה חשיב זמנה לכתחילה, ואילו מדברי מרן השו"ע שכתב שכח ולא ספר בתחילת הלילה הולך וסופר וכו', מוכח דס"ל דעיקר הספירה בתחילת הלילה דוקא, והסופר אח"כ חשיב כדיעבד.

ויש להבין מה טעם שינה מרן מדעת הרמב"ם ז"ל בד"ז, ומה יסוד מחלוקתם.

ועוד יש להבין בדעת הרמב"ם גופא, דמאחר וס"ל דספירת יום מהני כמש"כ כאן, וכ"פ גבי קצירת העומר (שם ה"ו וה"ז) וז"ל: מצוותו להקצר בלילה וכו', וכל הלילה כשר לקצירת העומר, ואם קצרוהו ביום כשר, ומקורו ממתניתין מנחות (דף ע"א ע"א), א"כ מ"ט סובר הר"מ דעל ספירת יום אינו מברך (וכדדייקינן לעיל).

ואין לומר דמטעם ספק פסק דלא יברך, דדרכו של הר"מ לפרש בכל כה"ג דמקצת מהגאונים סוברים כך והוא דעתו שונה, כנודע.

וכדי לבאר סוגיא זו על נכון נקדים תחילה שיטות הראשונים בד"ז. והנה ידועים דברי התוס' (מנחות ס"ו ע"א ד"ה זכר למקדש), שהביאו דברי בה"ג שכתב דאם שכח לספור בלילה סופר ביום, וכתבו דהיה נראה לסייעו מסתם מתניתין דסוף פרקין (שם ע"א ע"א) דתנן מצוותו בלילה לקצור ואם נקצר ביום כשר, אלא דר"ת פליג על זה וס"ל כאידך סתמא דמתניתין (פ"ב דמגילה דף כ' ע"ב) כל הלילה כשר לקצירת העומר וכו', ודייקינן מינה דקתני לילה דומיא דיום, מה דיום בלילה לא, אף דלילה ביום לא וכו', עיין שם, מבואר בדבריהם דלדעת בה"ג מצוות ספה"ע בין בלילה ובין ביום, ואילו ר"ת והתוס' סוברים דספה"ע בלילה דווקא.

עוד כתבו שם בסוה"ד וז"ל: עוד פסק בה"ג שאם הפסיק יום א' ולא ספר שוב אינו סופר משום דבעיא תמימות, ותימה גדולה היא ולא יתכן, ע"כ. ומשמע דלמדו בדעת בה"ג דס"ל דכל המ"ט יום הם מצוה אחת, ולכן אם חיסר יום אחד תו לא קרינן ביה תמימות, והם ז"ל פליגי וס"ל דכל יום מצוה בפני עצמה.

ומצינו שיטה ג' בד"ז, והיא שיטת רב סעדיה גאון. דס"ל דאם שכח לספור באחד מן הימים יברך בימים שלאחריו, חוץ מלילה הראשון שאם שכח ולא בירך בו, שלא יברך עוד, וכ"כ הטור (א"ח סי' תפ"ט) וז"ל: כתב עוד בה"ג שאם שכח לברך באחד מן הימים שלא יברך עוד בימים שלאחריו, ורב סעדיה כתב שאם שכח באחד מן הימים יברך בימים שלאחריו, חוץ מלילה הראשון שאם שכח ולא בירך בו שלא יברך עוד, ורב האי כתב בין בלילה הראשון בין בשאר לילות אם שכח ולא בירך לא יברך בשאר לילות, וכ"כ הר"י. ע"כ. אמור מעתה דג' שיטות בדבר.

א. שיטת בה"ג, דס"ל דספה"ע בין בלילה ובין ביום, וס"ל נמי דאם דילג יום א' שלם שוב אינו סופר, וכ"פ רב האי גאון והר"י.

ב. שיטת ר"ת והתוס', דספה"ע בלילה דוקא ולא ביום, וס"ל נמי דכל יום מצוה בפני עצמה.

ג. שיטת רב סעדיה גאון, דס"ל שאם שכח בשאר ימים ממשיך לספור בברכה, אבל אם שכח לילה הראשון לא יברך עוד.

ונראה לבאר דיסוד מחלוקתם בביאור גדר תמימות דקרא, דבקרא כתיב (ויקרא כ"ג) וספרתם לכם ממחרת השבת וכו', שבע שבתות תמימות תהיינה וגו'. ולכו"ע תמימות ר"ל שלימות, אלא דפליגי אהיכא קאי, והנה התוס' ור"ת דס"ל דמצות ספה"ע בלילה דוקא ולא ביום, וס"ל נמי דכל יום מצוה בפנ"ע, צ"ל דמפרשים דתמימות קאי אכל לילה ולילה, וממילא בע"כ לפרש דתמימות היינו מתחילת הלילה דווקא, ואי מאחר לספור תוך הלילה אימעוט מתמימות דספירה, ולדעתם ז"ל אינו ענין להא דכל הימים יעכבו זה את זה, וכך מפורש בדבריהם (במנחות שם), שכתבו דיכול לספור בבין השמשות, והביאו סברא דאפילו לספור ביום סמוך לחשיכה (ר"ל מבעו"י הקודם) עדיף, משום תמימות. (ומש"כ אח"כ ע"ז ואין נראה, ר"ל דאה"נ משום רווח דתמימות אפשר דהכי עדיף טפי, אלא דאין נראה לעשות כן למעשה כיון דבעינן ספירה באותו יום ולא ביום הקודם, ודו"ק).

ובה"ג דס"ל דספירת יום נמי מהני, מפרש דתמימות קאי אכל היום כולו, ורק אם לא ספר לילה ויום שלמים לא חשיב תמימות, וממילא לפ"ז כל הלילה זמנו.

ורב סעדיה גאון שמחלק בין יום א' דספירה לשאר ימים, צ"ל דמפרש דתמימות קאי אשבע שבתות דסמיך ליה, ובעינן דכל השבע שבתות כולן להיות תמימות, ולא די בימים לחודייהו, (אפילו לילה ויום). ובאשר ע"כ סובר דאם חיסר בספירת לילה ראשון לא יצא י"ח. משא"כ בשאר לילות, דכשספר בתחילה והתחיל המצוה, כיון דיש התחלה (וסוף) לספירתו, שפיר קרינן ביה שבע שבתות תמימות. (ובזה נתיישבה תמיהת האחרונים ז"ל על שיטתו).

ומעתה נוכל להבין שפיר את פסק הר"מ. ומה המקור לפסק השו"ע בזה, ואפשר לומר דהרמב"ם ס"ל כשיטת בה"ג, ולכתחילה סופר בלילה דוקא, אלא שאם לא ספר בלילה סופר ביום, ומה שסובר דביום אינו מברך, צ"ל דהיינו טעמא דאמנם ס"ל דתמימות קאי אכל היום כולו, אבל מ"מ המצוה דתמימות בשלמותה היינו דווקא היכא דסופר בלילה, משא"כ הסופר ביום, חסר לו בשלמות מצות התמימות, ובכה"ג לא תקנו חכמים ברכה. ומשו"ה פסק דסופר ביום בלא ברכה.

ומרן השו"ע, שמכריע בין שיטות הראשונים, פסק לחומרא ככל השיטות, והיינו דחשש לכתחילה לשיטות התוס' ור"ת, דס"ל דתמימות קאי על הלילה וספירת יום לא מהני, וע"כ כ' דיספור בתחילת הלילה, כי היכי דלקיים מצות תמימות לכתחילה לכו"ע, ומש"כ דאם לא ספר בתחילת הלילה סופר והולך כל הלילה, היינו משום דאפשר דאף התוס' מודו דאם לא קיים התמימות אכתי יוכל לקיים את עצם מצות הספירה גם אח"כ במשך כל הלילה, ובפרט שמבואר בר"מ דכל הלילה כולו עדיין מקיים מצות תמימות, וע"כ הכריע מרן דסופר גם בשאר הלילה (ובברכה), ולאידך גיסא פסק, דאם לא ספר בלילה יספור ביום בלא ברכה, דכיון די"א דספירת יום לא מהני אינו רשאי לברך.

ובדעת בה"ג נ"ל בס"ד לבאר ביאור חדש וליישב בזה תמיהת התוס' עליו, דהנה התוס' במנחות (שם), לאחר שהביאו דברי הבה"ג שסובר דאם הפסיק יום אחד ולא ספר שוב אינו סופר משום דבעיא תמימות, כתבו הם ז"ל וזו לשונם, ותימה גדולה היא ולא יתכן, ע"כ. משמע מתוך דבריהם שהבינו בה"ג דס"ל דכל המ"ט יום הם מצוה אחת ארוכה ובעינן בה תמימות, והם ז"ל תמהו עליו ודחו דבריו מהלכה. ולפ"ז נסתפקו האחרונים, ומהם המנחת חינוך (מצוה ש"ו), בדין קטן שהגדיל בימי ספירת העומר, איך הדין בקטן שמנה בקטנותו כל הימים כהוגן, כשיגדיל ימשיך לספור בברכה או לא, דלכאורה אליבא דמ"ד שאם חיסר יום א' בספירה שוב אין כאן תמימות, ה"נ בקטן זה שלא התחייב אלא מדין חינוך בקטנותו, לא מהניא ספירתו זו לכשיגדיל, או נימא דסוף סוף תמימות קרינן ביה, עי' באחרונים.

והנלע"ד דלשון התוס' כאן סתום מאוד, ולא ביארו כוונתם מה תימה גדולה שיש כאן ואמאי לא יתכן, ובפרט דאיירי בדברי בה"ג שדבריו דברי קבלה, היכי קאמרי שדבריו ז"ל לא יתכנו בלי ראיה תלמודית מכרעת, ונראה דהתוס' באמת למדו בדעת בה"ג, דס"ל שכל המ"ט יום הם מצוה אחת שלימה, וכשגומר המ"ט יום משלים המצוה, ומש"ה אם הפסיד לספור לילה א', לא קיים המצוה, וע"ז תמהו התוס' חדא דהוא תימה דכל הלילות מצוה א' היא, ועוד דלא יתכן לפרש כן, דאם באמת כוונת התורה דלא מקיים המצוה אלא לאחר שישלמו כל המ"ט יום בשלימות, האיך תקנו חז"ל ברכה בכל לילה ולילה, ולא מצינו בשום מקום שחכמים יחלקו מצוה לחלקים ויתקנו ברכה על כל חלק.

אבל נראה בס"ד ליישב שיטת בה"ג, דלעולם גם הוא ז"ל סובר דכל יום ויום מצוה בפני עצמה. אלא דמפרש לתמימות דקרא באופן אחר, וס"ל דכוונת תמימות היינו שיהיו כל המ"ט יום ברצף אחד, וכגון אדם שנמצא בליל ה' לספירה ונזכר שאמש בליל ד' (וביומו) לא ספר, כיצד ימנה ברצף א', ימנה היום ה', חסר ברציפות, שהרי אחרי ג' (שמנה שלשום) צריך לספור ד' ולא ה'. ימנה היום ד', גם זה א"א דמשקר בספירתו, וע"כ סובר בה"ג דבכה"ג הפסיד הספירה.

ומצאתי און לפירושי, ממש"כ הרי"ץ גיאות בשם רב האי גאון (הב"ד הבה"ל סי' תפ"ט ס"ח ד"ה סופר) דהיכי דאשתלי יום א' יספור בליל שני שתי ספירות, (ויאמר אתמול היה כך וכך והיום כך וכך לעומר), וכיון דמני גם של אתמול לא נפק מכלל תמימות תהיינה, עיין שם. ומשמע קצת דתמימות היינו שיהיו ברצף אחד, אלא דלפי דרכנו בבה"ג לא מהני השלמה היום לספירת אמש, (ואפשר דה"ט משום דבעינן בכל יום ספירתו שלו), ודו"ק.

ונ"מ בדברינו, לאדם חולה ב"מ, שיודע שיצטרך לעבור ניתוח וכדומה, ולא יוכל לספור העומר במשך לילה ויום שלמים, אי רשאי להתחיל ולספור בברכה, או דילמא כיון שיודע בבירור שיאלץ להפסיק למשך יממה שלימה את ספירתו, מעיקרא ימנה בלי ברכה, ולפי מה שביארנו שגם בה"ג סובר דכל יום מצוה בפני עצמה, יוצא דלכו"ע כל לילה מצוה בפני עצמה, וממילא ימנה מעיקרא בברכה, אף על פי שיודע שיאלץ להפסיק. ובאמת אי אשתלי אח"כ ויאנס להפסיק ספירתו, הו"ל אנוס ואנוס רחמנא פטריה, ומ"מ אינו ענין לימים שמנה מקודם, (אלא דאחר כך לא יוכל להמשיך ולמנות בברכה לדעת בה"ג, דכיון שחיסר יום אחד תו אינם רצופים).

וכן נ"מ גם לילד שנעשה בר מצוה והגדיל בימי הספירה, דאם ספר מעיקרא בכל הימים בקטנותו, קיים לתמימות דקרא ומנה ברצף אחד, ולפ"ד ליכא מ"ד שיסבור שהכל מצוה א' שלימה, ושפיר קרינן ביה תמימות תהיינה.

ואף אם נאמר דספירה שספר בקטנותו לא מהניא ליה כשיגדיל וכמאן דליתא דמי, מ"מ מסתברא דכשם שאנו מצווים לחנך הקטן למצוות, וה"ט כדי שיהא מכיר ורגיל בעבודה ויורגל בקיום המצוות, הוא הדין נמי בגדול שהתחייב בחצי מצווה כשהגדיל (וכגון שהגדיל באמצעה), יתחייב לסיימה מדרבנן, כלומר דאף אם נאמר דבכה"ג פטור מהמצוה מדאורייתא, מ"מ יש לחייבו במצוה מדין חינוך.

ונ"ל ראיה לזה ממשמעות דברי הגרע"א ז"ל (בהגהותיו לשו"ע או"ח סי' קפ"ו ס"ב), שנסתפק בקטן שאכל כדי שביעה ביום האחרון לקטנותו, ובירך ברכת המזון קודם הלילה, וכשהגיע הלילה והגדיל, אכתי לא נתעכל המזון שבמעיו, אי חייב לחזור ולברך שוב ברהמ"ז או לא. מי נימא דכיון שהוא שבע כעת רמי עליה חיובא דאורייתא לברך, או נימא דלא חייבה תורה אלא למי שאכל נמי בגדלותו וחיובא אשעת אכילה קאי, עי"ש שהניח בצ"ע, ויש להבין אמאי העמיד הגאון ז"ל לספיקו בכה"ג שבירך בהיותו קטן. יותר הו"ל לידון בקטן שאכל כדי שביעה ועדיין לא בירך ברהמ"ז כלל, והגדיל, אי חייב לברך בכלל או לא, וספיקו יחול בין בבירך ובין בלא בירך, אלא ודאי משמע דמפשט פשיט ליה דאם לא בירך כלל בקטנותו, יצטרך לברך כשיגדיל ממה נפשך או מדאורייתא, או עכ"פ מדרבנן ומדין חינוך וכנ"ל.

וזכר לדבר ממש"כ רש"י והרמב"ן (בפרשת עקב) עה"פ ושמתם את דברי אלה, ופרש"י אף לאחר שתגלו היו מצוינין במצוות, הניחו תפילין, עשו מזוזה, כדי שלא יהיו עליכם חדשים כשתחזרו, וכן הוא אומר הציבי לך ציונים עי"ש, ומשמע קצת דאף בגדול יש כעין גדר של חינוך.

מסקנא דדינא, נ"ל דקטן שהגדיל בימי הספירה, אם ספר בימים שקודם שהגדיל כראוי מדי יום ביומו, דממשיך וסופר בברכה גם בגדלותו, (ויש צד לומר שבגדלות חייב מהתורה), וראיתי שמעין מש"כ כתב הגרצ"פ פראנק זצ"ל בשו"ת הר צבי (או"ח ח"ב סי' ע"ו), עיין שם.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 06 מאי 2018, 16:10

בדברים שהעלת, יש חילוק גדול בין אשה שפטורה מעיקר הדין לכו"ע (רק שיכולה לחייב עצמה כד' המ"ב הנ"ל בשם המג"א) לאיש שחייב מעיקר הדין, ומה שיבוא לידי פטור בהמשך, אי"ז סיבה להפקיע ממנו את החיוב בעת הזו.


הכהן
הודעות: 1434
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 379 פעמים
קיבל תודה: 429 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי הכהן » 06 מאי 2018, 18:28

עי' בשולחן שלמה שם ס"ג, שהוא מקור דברי המ"ב, שפירש דבריו דהעיקר משום שאח"כ ימשיכו לספור שלא כדין ויהיו ברכותיהן שמכאן ואילך לבטלה, וגם לשון המ"ב "שבודאי יטעו ביום אחד" משמע לכאורה כן
(הליכות שלמה פי"א הע' 35)


חכם באשי
הודעות: 599
הצטרף: 20 דצמבר 2017, 17:59
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 214 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי חכם באשי » 06 מאי 2018, 20:35

לא קראתי מה שנכתב לעיל. רק אציין כי בשו"ת שם משמעון פולק ח"ב, יש קונטרס ארוך על ספה"ע, ושם ביאר שנשים אינם שייכות בספה"ע כלל, כיון שספה"ע היא כתיקון יסוד וכו', וע"כ ל"ש כלל בנשים.


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי עפר ואפר » 07 מאי 2018, 04:12

עפר ואפר כתב:זה תלוי מה סוברים בעיקר הדבר למה נשים לא מברכות, האם כדברי השולחן שלמה עצמו, או כפי הנוסח שהעתיקו במ"ב בשינוי משמעותי. ואין בכוחי להאריך כעת.
טעיתי, אין זה תלוי בזה.
מכ"מ לפע"ד פשוט שההוראה לא משתנית ליום האחרון, שלא תחלוק בין יום ליום, בפרט שהרי אינם חייבות בברכה, ע"כ ההוראה נשארת לא לברך. אלא שאם קפצה ובירכה לא עברה איסור, אם כי בלא"ה גם בשאר ימים בדיעבד אינו איסור אפילו לו יהא שבימים שאח"כ אכן שכחה לברך.

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
מכל מלמדי השכלתי
הודעות: 1431
הצטרף: 04 מאי 2018, 17:26
מיקום: בני ברק ישראל
נתן תודה: 251 פעמים
קיבל תודה: 445 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי מכל מלמדי השכלתי » 07 מאי 2018, 23:36

מכל מלמדי השכלתי כתב:ידוע דעת רבים מן הפוסקים שהטעם שאין נשים מברכות בספירת העומר הוא משום שבדרך כלל שוכחות פעם אחת. כיון שלא מתפללות בציבור. (והסטייפלער היה מורה לבנות ביתו לברך. והיה דואג שלא תשכחנה על ידי כך שהיה שם פתק תזכורת על המראה...)

ויל'ע דלפי זה אם אשה ספרה בכל הימים בלא ברכה כנהוג לכאורה ביום האחרון צריכה לברך כי אין יותר חשש שתשכח.
ולא מצאתי מי שכתב כן וצ"ע לדינא.

הדברים אמורים לחלק מהשיטות. לא להלכה ולא למעשה.
טעיתי בניסוח השאלה.
חששו של השלחן שלמה שהביא המשנה ברורה אינו שישכחו לספור יום אחד אלא שלא יספרו כהוגן ויטעו במניין הימים. כן ראיתי בספר שערי ימי הפסח.
אך הקושיא בעינה עומדת מה תעשה ביום האחרון אם ספרה עד עתה בלא שום טעות.


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי יהודי » 07 מאי 2018, 23:43

יתכן שדברי השלחן שלמה הם סברא מדוע חז"ל לא חייבו נשים בספירה, וממילא אי"ז משנה אם כבר לא יהיו ברכות לבטלה.


tkhvu
הודעות: 267
הצטרף: 12 מרץ 2018, 00:49
קיבל תודה: 71 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי tkhvu » 08 מאי 2018, 00:13

עד כמה שזכור לי קראתי באיזה מקום שמרן הגראי"ל שטיינמן הורה לנו"ב ביום האחרון לספירה לאחר שספרה את כל הימים לספר בברכה.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 08 מאי 2018, 00:13

יהודי כתב:יתכן שדברי השלחן שלמה הם סברא מדוע חז"ל לא חייבו נשים בספירה, וממילא אי"ז משנה אם כבר לא יהיו ברכות לבטלה.
ראוי לך לעיין בשולחן שלמה הובא במ"ב הנ"ל נמצא תחכ"י, ולראות שהחשש הוא סיבה למה עדיף שלא יברכו, ולא למה חז"ל לא חייבו נשים בספירה.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 08 מאי 2018, 00:16

tkhvu כתב:עד כמה שזכור לי קראתי באיזה מקום שמרן הגראי"ל שטיינמן הורה לנו"ב ביום האחרון לספירה לאחר שספרה את כל הימים לספר בברכה.
ייש"כ.
ומאידך כתב הגריש"א (הלכות חג בחג פ"ב הע' 2) בענין זה, שהדין שונה באישה המדקדקת במעשיה או אשת חבר שאין את החשש הנ"ל, ויכולה לברך על ספירת העומר. עיי"ש.
ולפ"ז בנידו"ד שספרה עד יום האחרון, ואין את החשש שתשכח הרי לא גרע מאשת חבר. ומרן הרב שטיינמן משום ענותנותו שלו ושל ב"ב שלא החזיקו עצמם לאשת חבר, לספור כבר בתחילה.


יהודי
הודעות: 3658
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:14
נתן תודה: 518 פעמים
קיבל תודה: 780 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי יהודי » 08 מאי 2018, 19:41

הפקדתי שומרים כתב:
יהודי כתב:יתכן שדברי השלחן שלמה הם סברא מדוע חז"ל לא חייבו נשים בספירה, וממילא אי"ז משנה אם כבר לא יהיו ברכות לבטלה.
ראוי לך לעיין בשולחן שלמה הובא במ"ב הנ"ל נמצא תחכ"י, ולראות שהחשש הוא סיבה למה עדיף שלא יברכו, ולא למה חז"ל לא חייבו נשים בספירה.
אולי תביאו את לשונו


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 08 מאי 2018, 20:00

יהודי כתב:
הפקדתי שומרים כתב:
יהודי כתב:יתכן שדברי השלחן שלמה הם סברא מדוע חז"ל לא חייבו נשים בספירה, וממילא אי"ז משנה אם כבר לא יהיו ברכות לבטלה.
ראוי לך לעיין בשולחן שלמה הובא במ"ב הנ"ל נמצא תחכ"י, ולראות שהחשש הוא סיבה למה עדיף שלא יברכו, ולא למה חז"ל לא חייבו נשים בספירה.
אולי תביאו את לשונו
במקום להניח בלשון ייתכן...ראוי לעיין בדברים שעה שמוצגים בכל מ"ב בכל בית בישראל..
אין בעיה לשלוף רעיונות וכו' והגיגים בכל מיני נושאים, אבל כשמגיעים לסברות בהלכה, מן הראוי להתיישב בדברים...ולו להציץ בחטף במ"ב. הנ"ל..
סליחה על הערה, אבל הדברים מופנים אלי ואל כלל היהודים...


כלפי ליא
הודעות: 1459
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 470 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי כלפי ליא » 08 מאי 2018, 20:06

כיון שבזמננו כל הנשים מבינות את פירוש המילות.
כיון שבזמנינו רוב הנשים עושות לעצמן תזכורות, לוחות, צלצולים כו', ואין חשש כמעט שישכחו מלספור.
לכן נהגו נשי זמנינו יוצאי אשכנז, עפ"י המג"א והמשנ"ב, לספור ספירת העומר בברכה, וכמו שהעיד המג"א שקיבלו עליהן חובה. כמו שנוטלות לולב בברכה. וכן המנהג הפשוט אצל בני אשכנז באר"י.
הספרדים נהגו שלא לברך, ורובן גם אינן סופרות כלל.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 08 מאי 2018, 20:15

כלפי ליא כתב:כיון שבזמננו כל הנשים מבינות את פירוש המילות.
כיון שבזמנינו רוב הנשים עושות לעצמן תזכורות, לוחות, צלצולים כו', ואין חשש כמעט שישכחו מלספור.
לכן נהגו נשי זמנינו יוצאי אשכנז, עפ"י המג"א והמשנ"ב, לספור ספירת העומר בברכה, וכמו שהעיד המג"א שקיבלו עליהן חובה. כמו שנוטלות לולב בברכה. וכן המנהג הפשוט אצל בני אשכנז באר"י.
הספרדים נהגו שלא לברך, ורובן גם אינן סופרות כלל.
הדברים נכונים לולי המ"ב והשעה"צ אמרו כדבריך..אבל לא אמרו כך..
הדברים נכונים לולי הרב אלישיב והגרש"ז ועוד פסקו לנהוג כמוך..אבל כתבו אחרת..
הדברים נכונים לולי כל הטעמים שכתבו כאן כדבריך..ולא כך..


משנה ברורה סימן תפט
(ג) מתחילין לספור וכו' - ונשים ועבדים פטורות ממצוה זו דהוי מ"ע שהזמן גרמא וכתב המ"א מיהו כבר שויא עלייהו חובה וכמדומה דבמדינותינו לא נהגי נשי כלל לספור וכתב בספר שולחן שלמה דעכ"פ לא יברכו דהא בודאי יטעו ביום אחד וגם ע"פ רוב אינם יודעים פירוש המלות:
ועיי"ש בשעה"צ אות ב'.


כלפי ליא
הודעות: 1459
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 470 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי כלפי ליא » 08 מאי 2018, 20:45

הפקדתי שומרים כתב:
כלפי ליא כתב:כיון שבזמננו כל הנשים מבינות את פירוש המילות.
כיון שבזמנינו רוב הנשים עושות לעצמן תזכורות, לוחות, צלצולים כו', ואין חשש כמעט שישכחו מלספור.
לכן נהגו נשי זמנינו יוצאי אשכנז, עפ"י המג"א והמשנ"ב, לספור ספירת העומר בברכה, וכמו שהעיד המג"א שקיבלו עליהן חובה. כמו שנוטלות לולב בברכה. וכן המנהג הפשוט אצל בני אשכנז באר"י.
הספרדים נהגו שלא לברך, ורובן גם אינן סופרות כלל.
הדברים נכונים לולי המ"ב והשעה"צ אמרו כדבריך..אבל לא אמרו כך..
הדברים נכונים לולי הרב אלישיב והגרש"ז ועוד פסקו לנהוג כמוך..אבל כתבו אחרת..
הדברים נכונים לולי כל הטעמים שכתבו כאן כדבריך..ולא כך..
מה שלא נכון, להכריע באבחת תגובה, בלי מקורות ברורים...


משנה ברורה סימן תפט
(ג) מתחילין לספור וכו' - ונשים ועבדים פטורות ממצוה זו דהוי מ"ע שהזמן גרמא וכתב המ"א מיהו כבר שויא עלייהו חובה וכמדומה דבמדינותינו לא נהגי נשי כלל לספור וכתב בספר שולחן שלמה דעכ"פ לא יברכו דהא בודאי יטעו ביום אחד וגם ע"פ רוב אינם יודעים פירוש המלות:
ועיי"ש בשעה"צ אות ב'.
המשנה ברורה לא חי בא"י. ולא בתשע"ח.
ולכן, כיון שהמנהג הרווח בזמנינו אצל כל נשים של ת"ח לספור בברכה, וגם אין את החשש שהזכיר המשנ"ב בשם השולחן שלמה, ממילא זה בדיוק כמו לולב.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 08 מאי 2018, 20:48

יישר כח שכבודו הגיע להבנה אחרת ממה שכתב בעצמו בהתחלה להסיק מד' המ"ב והמג"א להיפך. גם בפסק המג"א וגם שכרך את שני השיטות יחדיו שעה שהם חלוקים.
ב. המנהג רווח כתבת בתחילת ד' עפ"י המ"ב והמג"א, ועכשיו משאין מ"ב כזה את עובר למנהג בימינו..בוא נבדוק..
ג. המנהג הרווח בזמנינו ...עשית סקר?...הרי הגרש"ז כותב במפורש לא כך. הרי הרב אלישיב כתב לא כך, ועוד ועוד...ושוב אתה חזור על חטא ההכללה וההסקה מאחד לכולם..
ולכך אחר שלקחת צעד קדימה במ"ב..קח צעד נוסף לבדוק את שי' רבותינו בזה..


כלפי ליא
הודעות: 1459
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 470 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי כלפי ליא » 08 מאי 2018, 20:51

לא הגעתי להבנה אחרת.
המג"א מעיד על זמנו
והמשנ"ב מעיד על זמנו
וכולנו עדים על מנהג זמנינו. צא ולמד. אשתו של הסטייפלר בירכה. אשתו ע"ה של הגרח"ק שליט"א בירכה. אשת כל הת"ח יראי ה' מברכות, כיון שסר החשש שהזכיר המ"ב. וממילא אף המ"ב מודה שהיום אפשר לכתחילה לברך, ולזכות במצוה, כמו שהן זכו בלולב ושופר. וממילא הוי כקיבלו עלייהו חובה.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 08 מאי 2018, 20:55

כלפי ליא כתב:לא הגעתי להבנה אחרת.
המג"א מעיד על זמנו
והמשנ"ב מעיד על זמנו

וכולנו עדים על מנהג זמנינו. צא ולמד. אשתו של הסטייפלר בירכה. אשתו ע"ה של הגרח"ק שליט"א בירכה. אשת כל הת"ח יראי ה' מברכות, כיון שסר החשש שהזכיר המ"ב. וממילא אף המ"ב מודה שהיום אפשר לכתחילה לברך, ולזכות במצוה, כמו שהן זכו בלולב ושופר. וממילא הוי כקיבלו עלייהו חובה.
הרי שלך לפניך...
כלפי ליא כתב:כיון שבזמננו כל הנשים מבינות את פירוש המילות.
כיון שבזמנינו רוב הנשים עושות לעצמן תזכורות, לוחות, צלצולים כו', ואין חשש כמעט שישכחו מלספור.
לכן נהגו נשי זמנינו יוצאי אשכנז, עפ"י המג"א והמשנ"ב, לספור ספירת העומר בברכה, וכמו שהעיד המג"א שקיבלו עליהן חובה. כמו שנוטלות לולב בברכה. וכן המנהג הפשוט אצל בני אשכנז באר"י.
הספרדים נהגו שלא לברך, ורובן גם אינן סופרות כלל.
ושוב אתה מכליל..
הפוסקים הווי אומר הגרש"ז הווי אומר הגריש"א (מלבד במדקדקת במעשיה, לא כתב כל הנשים) פסקו שלא לספור...וכן מרן רה"י זצוק"ל נהגו ב"ב שלא לספור...


כלפי ליא
הודעות: 1459
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 148 פעמים
קיבל תודה: 470 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי כלפי ליא » 08 מאי 2018, 20:59

הפקדתי שומרים כתב:
כלפי ליא כתב:לא הגעתי להבנה אחרת.
המג"א מעיד על זמנו
והמשנ"ב מעיד על זמנו

וכולנו עדים על מנהג זמנינו. צא ולמד. אשתו של הסטייפלר בירכה. אשתו ע"ה של הגרח"ק שליט"א בירכה. אשת כל הת"ח יראי ה' מברכות, כיון שסר החשש שהזכיר המ"ב. וממילא אף המ"ב מודה שהיום אפשר לכתחילה לברך, ולזכות במצוה, כמו שהן זכו בלולב ושופר. וממילא הוי כקיבלו עלייהו חובה.
הרי שלך לפניך...
כלפי ליא כתב:כיון שבזמננו כל הנשים מבינות את פירוש המילות.
כיון שבזמנינו רוב הנשים עושות לעצמן תזכורות, לוחות, צלצולים כו', ואין חשש כמעט שישכחו מלספור.
לכן נהגו נשי זמנינו יוצאי אשכנז, עפ"י המג"א והמשנ"ב, לספור ספירת העומר בברכה, וכמו שהעיד המג"א שקיבלו עליהן חובה. כמו שנוטלות לולב בברכה. וכן המנהג הפשוט אצל בני אשכנז באר"י.
הספרדים נהגו שלא לברך, ורובן גם אינן סופרות כלל.
ושוב אתה מכליל..
הפוסקים הווי אומר הגרש"ז הווי אומר הגריש"א (מלבד במדקדקת במעשיה, לא כתב כל הנשים) פסקו שלא לספור...וכן מרן רה"י זצוק"ל נהגו ב"ב שלא לספור...
אני לא אשם בחוסר ההבנה.
עפ"י מה שמתבאר מהמג"א ומהמשנ"ב, נשי זמנינו שכן נהגו לספור [ובזה כו"ע מודו, שרוב ככל נשי זמנינו נשי הת"ח ויראי ה', סופרות], ממילא סופרות עם ברכה, כיון שסר חשש השכחה וחוסר הבנת פירוש המילות.
מרן רה"י זצוק"ל נהגו ב"ב לספור עם ברכה, ככה ידוע לי. צריך לבדוק שוב בכאיל תערוג.


עפר ואפר
הודעות: 940
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 19:15
נתן תודה: 391 פעמים
קיבל תודה: 305 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי עפר ואפר » 08 מאי 2018, 22:06

מכל מלמדי השכלתי כתב:
מכל מלמדי השכלתי כתב:ידוע דעת רבים מן הפוסקים שהטעם שאין נשים מברכות בספירת העומר הוא משום שבדרך כלל שוכחות פעם אחת. כיון שלא מתפללות בציבור. (והסטייפלער היה מורה לבנות ביתו לברך. והיה דואג שלא תשכחנה על ידי כך שהיה שם פתק תזכורת על המראה...)

ויל'ע דלפי זה אם אשה ספרה בכל הימים בלא ברכה כנהוג לכאורה ביום האחרון צריכה לברך כי אין יותר חשש שתשכח.
ולא מצאתי מי שכתב כן וצ"ע לדינא.

הדברים אמורים לחלק מהשיטות. לא להלכה ולא למעשה.
טעיתי בניסוח השאלה.
חששו של השלחן שלמה שהביא המשנה ברורה אינו שישכחו לספור יום אחד אלא שלא יספרו כהוגן ויטעו במניין הימים. כן ראיתי בספר שערי ימי הפסח.
אך הקושיא בעינה עומדת מה תעשה ביום האחרון אם ספרה עד עתה בלא שום טעות.
בשלחן שלמה כתוב אינם יודעות הדין. לא יותר ולא פחות. ודלא כמש"כ בשם שערי ימי הפסח שליט"א.


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 08 מאי 2018, 22:53

עפר ואפר כתב:
מכל מלמדי השכלתי כתב:
מכל מלמדי השכלתי כתב:ידוע דעת רבים מן הפוסקים שהטעם שאין נשים מברכות בספירת העומר הוא משום שבדרך כלל שוכחות פעם אחת. כיון שלא מתפללות בציבור. (והסטייפלער היה מורה לבנות ביתו לברך. והיה דואג שלא תשכחנה על ידי כך שהיה שם פתק תזכורת על המראה...)

ויל'ע דלפי זה אם אשה ספרה בכל הימים בלא ברכה כנהוג לכאורה ביום האחרון צריכה לברך כי אין יותר חשש שתשכח.
ולא מצאתי מי שכתב כן וצ"ע לדינא.
הדברים אמורים לחלק מהשיטות. לא להלכה ולא למעשה.
חששו של השלחן שלמה שהביא המשנה ברורה אינו שישכחו לספור יום אחד אלא שלא יספרו כהוגן ויטעו במניין הימים. כן ראיתי בספר שערי ימי הפסח.
אך הקושיא בעינה עומדת מה תעשה ביום האחרון אם ספרה עד עתה בלא שום טעות.
בשלחן שלמה כתוב אינם יודעות הדין. לא יותר ולא פחות. ודלא כמש"כ בשם שערי ימי הפסח שליט"א.
ר' @עפר ואפר אם תוכל להרחיב בד' השולחן שלמה אחר שאין הספר תח"י ולא במאגרי.
שכן הסתפקתי בד' הש"ש שהביאו המ"ב בזה"ל "וכתב בספר שולחן שלמה דעכ"פ לא יברכו דהא בודאי יטעו ביום אחד וגם ע"פ רוב אינם יודעים פירוש המלות".
אפשר לתלות את הטעות שישכחו לספור יום אחד, ואפשר לפרש שהטעות היא במנין הימים כמו שהזכיר הרב @מכל מלמדי השכלתי בשם הרב טשזנר. (הגם שלשון 'טעות' היא מדויקת יותר לפי הפי' האחרון אבל אין בזה הכרע גמור)
ומה שהבאת בשמו "ולא יודעות הדין". א"כ בזה אין לפרש משום שישכחו לספור, אלא כד' הרב טשזנר. ובודאי כונתך לא לזה. ולכך אשמח אם תוכל לעלות את כלל ד' הש"ש. ייש"כ.

סמל אישי של משתמש

אברך
הודעות: 941
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 919 פעמים
קיבל תודה: 451 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי אברך » 08 מאי 2018, 23:01

בבקשה. יש את הספר באוצר החכמה.
שלחן שלמה סימן תפט ס"ג
ג. נשים פטורות מספירת [ה]עומר דהוי מ"ע שהזמן גרמא, אך שויו עלייהו חובה, ונ"ל דעכ"פ לא יברכו, דהא בודאי יטעו ביום א' ולא יודעין הדין, ועוד דהא אינה מבינה מה היא סופרת, ובזה מאד צריך ליזהר להבין מה שהוא אומר, דאם לא כן לא יצא, ויותר טוב לספור בלשון שמבין מבלה"ק ואינו מבין:


הפקדתי שומרים
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 08 מאי 2018, 23:19

מדבריו הללו שנקט "דהא בודאי יטעו ביום א' ולא יודעין הדין" משמע החשש שמא ישכחו, ובזה שייך לומר "ולא יודעות את הדין" הווי אומר את הדין שאסור לברך אח"ז אם שכח. וכנראה זו הערת ר' @עפר ואפר.
אולם אפש"ל אחר שיש חשש שיטעו במנין הימים, ועל כן כל שספר בטעות, מספק אינו מברך, ובזה שפיר שייך לומר "ולא יודעות את הדין". ועל כן מלשונו שם אין הכרעה.
ועכ"פ מדנקט לשון טעות יותר מסתבר כד' הרב טשזנר, ולא משום שכחה. ויל"ע בכ"ז.
יישר כח ר' @אברך על הבאת הדברים.


מאן דהו
הודעות: 2397
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1474 פעמים
קיבל תודה: 370 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: האם נשים מברכות על ספירת העומר האחרונה?

שליחה על ידי מאן דהו » 22 אפריל 2019, 23:00

מכל מלמדי השכלתי כתב:
06 מאי 2018, 02:54
ידוע דעת רבים מן הפוסקים שהטעם שאין נשים מברכות בספירת העומר הוא משום שבדרך כלל שוכחות פעם אחת. כיון שלא מתפללות בציבור. (והסטייפלער היה מורה לבנות ביתו לברך. והיה דואג שלא תשכחנה על ידי כך שהיה שם פתק תזכורת על המראה...)

ויל'ע דלפי זה אם אשה ספרה בכל הימים בלא ברכה כנהוג לכאורה ביום האחרון צריכה לברך כי אין יותר חשש שתשכח.
ולא מצאתי מי שכתב כן וצ"ע לדינא.

הדברים אמורים לחלק מהשיטות. לא להלכה ולא למעשה.
ספירה מדרבנן, וחז"ל לא תקנו לה לברך

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ספירת העומר, ל"ג בעומר, חג השבועות”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח