חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

נושאים שונים

זרייר-קטן
מאמרים: 0
הודעות: 120
הצטרף: 12 מאי 2018, 23:07
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 26 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי זרייר-קטן » 16 מאי 2018, 11:36

שלום חברים, הייתי ממליץ לרבים פה ללמוד את ויכוח החוקר והמקובל שכתב הרמח''ל כך יובן יותר מה זה אצילות ספירות עולמות ומה זה בכלל קבלה...

ערכים:


ישי בן ישראל
מאמרים: 0
הודעות: 160
הצטרף: 25 מרץ 2018, 18:18
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי ישי בן ישראל » 16 מאי 2018, 15:16

חוצפא יסגא כתב:
ישי בן ישראל כתב:ועוד בזה, בעיקר ההערה של האשכול - כבר רמזתי בדבריי בהערה הקודמת תשובה לדבר, ועתה הנני לחזק דבריי מתוך דברי התניא עצמו!

התניא בפרק ה' כותב על מעלת לימוד התורה:
"...הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה, כהלכה הערוכה במשנה או גמרא או פוסקים, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו רצונו וחכמתו של הקב"ה, דלית מחשבה תפיסא ביה ולא ברצונו וחכמתו, כי אם בהתלבשותם בהלכות הערוכות לפנינו. וגם שכלו מלובש בהם. והוא יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות, להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופנה.

וזאת מעלה יתרה גדולה ונפלאה לאין קץ אשר במצות ידיעת התורה והשגתה על כל המצוות מעשיות, ואפילו על מצוות התלויות בדיבור, ואפילו על מצות תלמוד תורה שבדיבור. כי על ידי כל המצוות שבדבור ומעשה, הקב"ה מלביש את הנפש ומקיפה אור ה' מראשה ועד רגלה; ובידיעת התורה, מלבד שהשכל מלובש בחכמת ה', הנה גם חכמת ה' בקרבו, מה שהשכל משיג ותופס ומקיף בשכלו מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה, איש כפי שכלו וכוח ידיעתו והשגתו בפשט רמז דרש וסוד..."

היינו שהמעלה של לימוד התורה, שעל ידה מתייחד האדם עם 'שכלו רצונו וחכמתו' של הקב"ה ב'יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו'.

והנה, אם נשמת האדם היא 'חלק אלוק ממעל ממש' - מדוע צריך לייחוד זה, אחר שחלק אלוק שוכן ומיוחד עם גופו תדיר?

ועל כרחך ש'מסכת ערכין שנינו כאן' - הכל יחסי.
בפירוש מושג חלק אלוקה ממעל ממש, מבאר הבעל התניא, שיש דרגות מחולקים, כדי להבהיר ולהסביר כיצד מתהווים ההבדלים במדריגות הנשמות, למרות ששרשן אחד דהיינו חלק אלוקה, כמשל מבן ואב - שכל גופו של הילוד בא מטיפת מוח האב. כלומר, על אף ההבדלים שבאבריו השונים של הילוד - מהנעלה ביותר עד לפחות ביותר, מהמוח שלו עד צפרני רגליו - הם באים כולם משורש אחד, מטיפת המוח של האב. כיצד, אם כך, נתהוו הבדלים אלה באברים? - הרי זה מחמת שהיית טיפת מוח האב, במשך תשעת חדשי העיבור, בבטן האם, בהם היא עוברת תהליך מסויים של התהוות הגוף. שהייה ממושכת זו בתהליך התהוות הגוף באופן הדרגתי, יוצרת את ההבדלים שבין אבר אחד למשנהו. ככל שחלק מהטיפה מתגשם יותר, כך ההשתנות גדולה יותר. הרי, שכל האברים באים, אכן, משורש אחד - טיפת מוח האב - ולמרות זאת מתהווים בהם הבדלים גדולים כאלה של מעלה ומטה, מהמוח עד לצפרניים.

דבר נוסף מובן מהמשל האמור, שגם החלק הנחות ביותר שבגוף הילוד, הצפרניים שלו, הנו קשור, גם אחרי ההולדה, בשורשו הראשון - במוח האב. שכן, גם הצפרניים יונקות חיותן ממוחו של הילוד, ומאחר שמוחו נשאר, גם אחרי ההולדה, מהות זהה עם מוח האב, הרי שגם הצפרניים, אחרי ההולדה, קשורות עדיין בשורשן הראשון.

כך נבין גם ביחס לנשמות: אף שכל הנשמות באות משורש אחד, מ"חכמה עילאה", על כל אחת מהן לעבור, אחרי ירידתה מ"חכמה עילאה", השתלשלות ("השתלשלות" - מלשון שלשלת (שרשרת) המורכבת ממספר מסויים של טבעות הקשורות ומושחלות זו בזו, עד שגם הטבעת האחרונה קשורה ומושחלת בטבעת העליונה, באמצעות הטבעות שביניהן המקשרות את כולן יחד, אותו דבר בסדר מדריגות העולמות: כל אחד מהם קרוב וקשור לעולם השני.) של הרבה עולמות ולרדת הרבה מדריגות, מדריגה אחרי מדריגה, עד להתלבשותה בגוף גשמי - תהליך זה של השתלשלות וירידה מדרגה לדרגה, מביא לשינויי המדריגות בנשמות, שכן, על נשמה אחת משפיעה הירידה יותר מאשר על נשמה אחרת.

וכך גם בחלק השני של המשל, גם אחרי ירידתן לדרגות הנמוכות ביותר, נשארות אותן נשמות קשורות ומאוחדות עם שורשן הראשון, "חכמה עילאה".

מכל זה מובן שהנשמה מצד עצמה היא "חלק אלוקה ממעל ממש".

אבל בהמשך לזה וכהקדמה למה שכותב בפרק ה' מסביר בפרק ד' שלהנשמה יש שלשה לבושים, דהיינו הלבושים גשמיים שעל ידם הנשמה - הנפש האלוקית פועלת ע"י הגוף, שהם מחשבה דיבור ומעשה, ועל ידי שהאדם לומד תורה במחשבה ודיבור שלו [וכשמקיים מצות בהמעשה שלו] הרי לבושים אלו - דהיינו כוחות אלו מיוחד ב"יחוד נפלא שאין יחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות, להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופנה" , וכל מה שכתוב בפרק ה' גבי לבושי הנפש קמיירי.

ועיין היטב בדברי הרב בעל התניא, ובמיוחד בפרקים אלו.
ידעתי חילוק זה, ועכ"ז כתבתי שהרי אין לך ייחוד גדול ממה שהגוף מיוחד עם הנשמה, וא"כ נמצא האדם מיוחד תדיר עם 'חלק אלוק ממעל', ומה צריך עוד לתוספת של תורה?


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 508 פעמים
קיבל תודה: 694 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי סבא » 16 מאי 2018, 16:15

מאוד מאוד קשה לי להבין, מה הכוונה הכלל והחלק שוים, הרי הקב"ה הוא האחדות הפשוטה, ופשוט היינו אינו מורכב ולא שייך בו שום מושג של "חלקים" כלל?
אגב, מהמשל של מאן דנפח מדיליה נפח, משמע לכאו' פשוט שאינו "ממש", שהרי אי אפשר לומר שאם נפחתי בבלון אויר האויר בבלון הוא חלק ממני.


אאא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 834
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 257 פעמים
קיבל תודה: 100 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי אאא » 16 מאי 2018, 16:36

אני (לא) נהנה לראות איך אנשים מתווכחים בנושאים שהם כלל לא מבינים...
ומעולם לא למדו אותם כראוי...


מזכיר לי (להבדיל) אינסטלטור שהתווכח עם מתכנת...


נ.ב. אין כוונתי כלפי אלו שכן מבינים ויודעים כהוגן.

פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 508 פעמים
קיבל תודה: 694 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי סבא » 16 מאי 2018, 17:52

@אאא אם אתה מתכוון כלפי, אז אני מודה באשמה!
אבל אולי במקום להתנשא עלי [ואם כוונתך לעוד משתתפים גם על אחרים], תסביר לי באמת, לא נראה לי שאי אפשר להסביר את הא' ב' ליהודי כמוני.
אני שואל שאלה מאוד פשוטה, לימדו אותי שכשאומרים "ה' אחד" יש לכוון לאחדות פשוטה, ופשוט הכוונה בלתי מורכב מחלקים, ולפי"ז מה הפירוש שחלק ממנו נמצא בתוכי, והחלק שוה לכלל, האם אסור לי כיהודי להבין את זאת, האם אני חייב לוותר על זה, בתואנה, שעש שלא אלמד את א ב ג [מה שהרב שך ג"כ לא למד] שאני אעזוב שטח זה.
או אולי עלי להפסיק להאמין באחדותו הפשוטה של הבורא, ולהתחיל להבין שהוא מורכב מחלקים, כי הרי כך אומרים גדולי המקובלים, ורבותי פשוט הטעו אותי.


כלפי ליא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1347
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 120 פעמים
קיבל תודה: 400 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי כלפי ליא » 16 מאי 2018, 17:57

סבא כתב:מאוד מאוד קשה לי להבין, מה הכוונה הכלל והחלק שוים, הרי הקב"ה הוא האחדות הפשוטה, ופשוט היינו אינו מורכב ולא שייך בו שום מושג של "חלקים" כלל?
אגב, מהמשל של מאן דנפח מדיליה נפח, משמע לכאו' פשוט שאינו "ממש", שהרי אי אפשר לומר שאם נפחתי בבלון אויר האויר בבלון הוא חלק ממני.
באמת שקשה מאוד להסביר כאן את הדברים הרחבים מיני ים הללו. וכבר המלצתי לעיין בספה"ק שפע טל למקובל האלוקי רבי שבתי הורוויץ זי"ע, וב"חוקר ומקובל" לרמח"ל. אמנם בתמצית התמציתיות. חלק אין הכוונה שנחלק חלילה משהו מאור א"ס ב"ה, אלא הכוונה שהוא כמו ניצוץ מהנר, שאין נחסר כלום מאור הנר בכך שהאור שנחלק מאיר ממנו במקום אחר, ומ"מ האור הנוסף שנחלק מהנר, הוא חלק כמו הכלל עצמו.
מאן דנפח, הכוונה שנפח בגוף, וכמאה"כ ויפח באפיו נשמת חיים, והכוונה שהפיח בגוף חלק ממנו, שהכניס בקרבו נשמת חיים חלק אלוה ממעל ממש. וזה דייקו חז"ל מהכתוב ויפח באפיו נשמת חיים, ולא נאמר ויפח באפיו ויהי לנשמת חיים, שהכוונה שנשמת חיים עצמה נפח הקב"ה מדיליה לתוך גוף האדם.
ומ"מ רק רציתי לחזור ולהדגיש, שבכ"ז אין שום חידוש וקצה קצהו של חידוש בדברי בעל התניא זי"ע, מאחר שכל דבריו בזה מפורשים בכל ספרי הקבלה הקודמים לו. וגם בספה"ק נפה"ח בזה מסכים ממש לדברות קדשו.


כלפי ליא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1347
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 120 פעמים
קיבל תודה: 400 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי כלפי ליא » 16 מאי 2018, 18:03

סבא כתב:@אאא אם אתה מתכוון כלפי, אז אני מודה באשמה!
אבל אולי במקום להתנשא עלי [ואם כוונתך לעוד משתתפים גם על אחרים], תסביר לי באמת, לא נראה לי שאי אפשר להסביר את הא' ב' ליהודי כמוני.
אני שואל שאלה מאוד פשוטה, לימדו אותי שכשאומרים "ה' אחד" יש לכוון לאחדות פשוטה, ופשוט הכוונה בלתי מורכב מחלקים, ולפי"ז מה הפירוש שחלק ממנו נמצא בתוכי, והחלק שוה לכלל, האם אסור לי כיהודי להבין את זאת, האם אני חייב לוותר על זה, בתואנה, שעש שלא אלמד את א ב ג [מה שהרב שך ג"כ לא למד] שאני אעזוב שטח זה.
או אולי עלי להפסיק להאמין באחדותו הפשוטה של הבורא, ולהתחיל להבין שהוא מורכב מחלקים, כי הרי כך אומרים גדולי המקובלים, ורבותי פשוט הטעו אותי.
ח"ו. אתה שואל מצויין. אבל לכן יעזור לך ללמוד את הדברים ממקורם, ולא ע"י שאלות בפורומנו הנכבד, אלא לבקש מראי מקומות היכן לעיין בעניינים מורכבים אלו, למי שרוצה להכנס לעומק.
ובתוספת דברים, הקב"ה אחד ואין יחיד כיחודו, וכדברי הנפה"ח שכל העולמות הם תוהו ואפס. והמצוה ליחדו הוא מצו"ע תמידית דאורייתא, בנפרד מהמצוה להאמין שהוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים ואין שני לו. [עיין במצוות התמידיות של החינוך, המובא בביאור הלכה, וזה סדר הרמב"ם במצוות אלו, והמצוה ליחדו הוא מצוה שלישית ממצוות האמונה, אנכי, לא יהיה לך, ה' אחד]. ובכלל זה החובה להאמין ביסוד הדת שאינו גוף ולא ישיגוהו משיגי הגוף, וכל הווייתו היא רוחנית דק מן הדק עד אין נבדק. וגם נשמת בר ישראל, וכן התורה הקדושה שהיא דבר ד' שעליה אמרו בגמ' שהוא כביכול נשמתו של הקב"ה עצמו ממש, "אנא נפשי כתבית יהבית", היא כולו רוחנית דק מן הדק עד אין נבדק, ולכן היינו חלק אלוה ממעל ממש, כי חלק ה' עמו, וקוב"ה אורייתא וישראל חד הוא והיו לאחדים ממש, וכולו אלהות גמור כביכול.


יעבץ
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1051
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 407 פעמים
קיבל תודה: 402 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי יעבץ » 16 מאי 2018, 18:06

משל הנר לא מובן. בנר לא עובר כלום 'ממנו' לנר החדש והנר החדש לא 'חלק' מהנר הקודם.
זה שיש כאלו שלא מבינים בזה זה הבנתי. השאלה האם יש כאלו שכן מבינים בזה?! אין כוונתי למי שזכה וירד לפרדס והציץ בחדרי מרכבה, אלא לאנשים 'רגילים' שלומדים את המשלים הללו, האם שייך באמת להבין עניינים דקים כאלו שאין להם באמת שייכות עם העולם הגשמי הנתפס בחושינו, או שצריך בשביל זה חושים מיוחדים הנתנים מאת הבורא רק למי שזוכה להתבונן במושכלות האלוקיות, עם כל התנאים הנדרשים לכך.


שלום עולם
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 303
הצטרף: 06 יולי 2017, 17:00
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי שלום עולם » 16 מאי 2018, 18:16

יעבץ כתב:משל הנר לא מובן. בנר לא עובר כלום 'ממנו' לנר החדש והנר החדש לא 'חלק' מהנר הקודם.
זה שיש כאלו שלא מבינים בזה זה הבנתי. השאלה האם יש כאלו שכן מבינים בזה?! אין כוונתי למי שזכה וירד לפרדס והציץ בחדרי מרכבה, אלא לאנשים 'רגילים' שלומדים את המשלים הללו, האם שייך באמת להבין עניינים דקים כאלו שאין להם באמת שייכות עם העולם הגשמי הנתפס בחושינו, או שצריך בשביל זה חושים מיוחדים הנתנים מאת הבורא רק למי שזוכה להתבונן במושכלות האלוקיות, עם כל התנאים הנדרשים לכך.
אני לא אהיה הולך רכיל מגלה סוד, אבל מישהו פה שאל האם אחדות או לא?
האם אתה רוצה להבין הכל ברגע?
אך אתן לך רמז למשל האם אדם הוא אחד או שנים אז איך ברגע אחד הוא עושה משהו אחד וברגע ב' משהו שני?
עוד יותר איך יד אחד הוא מזיז לכאן ויד שני לכיוון אחר? האם שני אנשים כאן או איש אחד?
בקיצור אל תצפה שמישהו יענה לך...טוב הארכתי יותר מדאי


כלפי ליא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1347
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 120 פעמים
קיבל תודה: 400 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי כלפי ליא » 16 מאי 2018, 18:21

יעבץ כתב:משל הנר לא מובן. בנר לא עובר כלום 'ממנו' לנר החדש והנר החדש לא 'חלק' מהנר הקודם.
זה שיש כאלו שלא מבינים בזה זה הבנתי. השאלה האם יש כאלו שכן מבינים בזה?! אין כוונתי למי שזכה וירד לפרדס והציץ בחדרי מרכבה, אלא לאנשים 'רגילים' שלומדים את המשלים הללו, האם שייך באמת להבין עניינים דקים כאלו שאין להם באמת שייכות עם העולם הגשמי הנתפס בחושינו, או שצריך בשביל זה חושים מיוחדים הנתנים מאת הבורא רק למי שזוכה להתבונן במושכלות האלוקיות, עם כל התנאים הנדרשים לכך.
אכן, ברור שהניצוץ מהנר הוא רק משל להבין שלא נחסר כלום מאחדותו ית' כשאומרים שיש עוד חלק שלו בנשמות ישראל.
אולם בגוף הדבר, ההבנה היא מעט אחרת, וכמו שביאר הרמח"ל בפסוק נר ה' נשמת אדם, שהנשמה היא כמו נר ה', והיינו, שהקב"ה הוא אור אין סוף [וכדי ללמוד מהו אור אי"ס, צריך ללמוד הרבה הקדמות נוספות, ואין כאן מקומם], והנשמה שהיא חלק בלבד ממנו, היא רק כמו נר של האור א"ס.
וז"ל הרמח"ל:
  • דע שנשמת אדם היא חלק אלוה ממעל ממש, לפי שהכלל והחלק שוים, כמו כן הנשמה, ועליה נאמר נר ה' נשמת אדם, כמו שמדליקין נר מנר, רק שענין אלוה הוא בלתי תכלית ובלתי סוף, והנשמה חלק ממנו
וההבנה הפשוטה שצריך להבין בכל זה, שכיון שמציאותו של הקב"ה ה' אלוקינו אמת היא המציאות הפשוטה הקיימת בכל הבריאה היא רוחנית בלבד, ואין לה שום תפיסה בגשמיות כ"ש חלילה, לפיכך בתפיסה הרוחנית יכול להיות שיש עוד הויות שכולן רוחניות חלק מהרוחנית הכוללת הכל, ואין נחסר כלום בהכלל במה שיש עוד חלק ממנו. ותל"מ.


יעבץ
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1051
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 407 פעמים
קיבל תודה: 402 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי יעבץ » 16 מאי 2018, 18:28

שלום עולם כתב:
יעבץ כתב:משל הנר לא מובן. בנר לא עובר כלום 'ממנו' לנר החדש והנר החדש לא 'חלק' מהנר הקודם.
זה שיש כאלו שלא מבינים בזה זה הבנתי. השאלה האם יש כאלו שכן מבינים בזה?! אין כוונתי למי שזכה וירד לפרדס והציץ בחדרי מרכבה, אלא לאנשים 'רגילים' שלומדים את המשלים הללו, האם שייך באמת להבין עניינים דקים כאלו שאין להם באמת שייכות עם העולם הגשמי הנתפס בחושינו, או שצריך בשביל זה חושים מיוחדים הנתנים מאת הבורא רק למי שזוכה להתבונן במושכלות האלוקיות, עם כל התנאים הנדרשים לכך.
אני לא אהיה הולך רכיל מגלה סוד, אבל מישהו פה שאל האם אחדות או לא?
האם אתה רוצה להבין הכל ברגע?
אך אתן לך רמז למשל האם אדם הוא אחד או שנים אז איך ברגע אחד הוא עושה משהו אחד וברגע ב' משהו שני?
עוד יותר איך יד אחד הוא מזיז לכאן ויד שני לכיוון אחר? האם שני אנשים כאן או איש אחד?
בקיצור אל תצפה שמישהו יענה לך...טוב הארכתי יותר מדאי
אני לא ביקשתי להבין. קרא שוב. שאלתי אם יש אנשים רגילים שמבינים.
ולגבי הרמז שנתת, אני מכבד את רצונך שלא להאריך, אבל תקוותי שאינך מתכוון לדמות צורה ליוצרה.


יעבץ
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1051
הצטרף: 09 ינואר 2016, 20:50
נתן תודה: 407 פעמים
קיבל תודה: 402 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי יעבץ » 16 מאי 2018, 18:34

כלפי ליא כתב:לפיכך בתפיסה הרוחנית יכול להיות שיש עוד הויות שכולן רוחניות חלק מהרוחנית הכוללת הכל, ואין נחסר כלום בהכלל במה שיש עוד חלק ממנו. ותל"מ.
המשפט הזה טעון הבהרה.
על פניו אם יש עוד "הויות שכולן רוחניות", אף אם הם "חלק מהרוחניות הכוללת", זה סותר לאמונה המקובלת שהקב"ה אינו ניתן לחלוקה!


כלפי ליא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1347
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 120 פעמים
קיבל תודה: 400 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי כלפי ליא » 16 מאי 2018, 18:54

יעבץ כתב:
כלפי ליא כתב:לפיכך בתפיסה הרוחנית יכול להיות שיש עוד הויות שכולן רוחניות חלק מהרוחנית הכוללת הכל, ואין נחסר כלום בהכלל במה שיש עוד חלק ממנו. ותל"מ.
המשפט הזה טעון הבהרה.
על פניו אם יש עוד "הויות שכולן רוחניות", אף אם הם "חלק מהרוחניות הכוללת", זה סותר לאמונה המקובלת שהקב"ה אינו ניתן לחלוקה!
קשה עד מאוד להכנס במקום ציבורי שכזה, להגדרות דקות בנושאים כאלה. אבל לגבי מה שכתבת "אמונה המקובלת שהקב"ה אינו ניתן לחלוקה" איני יודע ממי היא מקובלת, ואיזה חלוקה הקב"ה אינו ניתן.
עפ"י מש"כ הרמב"ם ביסודי התורה א (מעתיק בערך), יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא כל מצוי וכל הנמצאים בשמים ובארץ לא יתכנו אלא מאמיתת המצאו. ועל זה צריך להוסיף עוד, אלוה זה ממציא כל הנמצאים, אחד הוא ואינו שניים ולא יתר על שניים אלא אחד, לא אחד כמין שהוא כולל אחדים הרבה, ולא אחד כגוף שהוא נחלק למחלקות וקצוות, אלא יחוד שאין יחוד אחר כמותו בעלם. וזהו אין עוד מלבדו.
יחוד הכוונה שאין עוד שום כח בעולם, לא כח נבדל ממנו, ולא כח נחלק ממנו, כי תמיד הוא נשאר באחדות גמורה ופשוטה. וכדי להבין מה זה אחדות פשוטה, כדאי לעיין בחובה"ל שער הייחוד פ"ז.
ואין לכ"ז שום קשר לכך שהנשמה של כל בר ישראל, היא חלק ממש מאלהותו ית', והוא עצמו נשאר באחדות גמורה ופשוטה שאין מתחלק לחלקים, ואדרבה זה עצמו חלק מאחדותו ית', וכמו שמבואר בנפה"ח. [אגב, יש עוד שערים בנפה"ח מלבד שער ד'. ושער ד' הוא רק כנספח לעיקר הנפש החיים כמש"כ בעצמו, שעיקרו הוא בשערים הקודמים לו, והוא שווה לכל נפש רק שצריכים לזה קצת עיון ולא שטחיות].


ישי בן ישראל
מאמרים: 0
הודעות: 160
הצטרף: 25 מרץ 2018, 18:18
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי ישי בן ישראל » 16 מאי 2018, 21:49

במאמר ד"ה זה היום תר"ס למוהרש"ב:

"...דנשמות ישראל שרשם בבחינת העצמות והם חלק אלוק ממעל ממש"


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 508 פעמים
קיבל תודה: 694 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי סבא » 16 מאי 2018, 22:31

אביא כאן מקורות להראות שההבנה שמבינים כאן ניקים מסויימים היא טעות חמורה [ישר כח לרב דניאל בלס שהאיר את עיני בזה]-
בספר שחיבר הרמח"ל, ושמו - קל"ח פתחי חוכמה, מבאר שהנשמה היא יישות נבראת ואינה אלוקות. וכך כתב:
"אך יש הפרש גדול שהנשמה היא על כל פנים ברואה, ואינה אלוקות, ויתכן בה צורה ודמות ותמונה דקה, אלא שתהא צורה רוחנית שלא כצורת הגוף, אך אין שום מונע לומר שיש בה צורה ותמונה דקה, מה שאין כן בספירות שהן כוחות מחשבתו של הרצון ברוך הוא, שאי אפשר לומר בהן שום צורה כלל, כיון שידענו שהמעשים יתברך שמו בכל עניניו הוא נשגב ומשולל מכל המקרים הנופלים בנבראים ממנו" (פתח ז', עמוד כב)
. להרחבת העניין יש לראות פתח א' ו-ב', שם מסביר האם שייך רצון שיהיה מנוגד לרצונו של הבורא.
גם בספרו "דרך ה'", ביאר הרמח"ל:
"הנשמות הם מין -נבראים- רוחניים התעתדו לבוא בתוך גוף"
(חלק א', פרק ה, ס"א, ועיין בפרק ג' שכל העניינים שייכים רק בנשמה הנבראת ולא בעצמותו של ה').


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 508 פעמים
קיבל תודה: 694 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי סבא » 16 מאי 2018, 22:38

מקור נוסף ממארו המחכים של רבי דניאל בלס שליט"א מספר נשמת חיים-
"והדברים האלה הגם שגם כן ראיתי מפילוסופי האומות מחזיקים בדעת הזה, הם תמוהים וזרים מאוד, אין ראוי לכל בר ישראל לאומרם, כל שכן להעלותם על ספר. כי איך יהיה האינסוף הבלתי תכלית ומתעלה על כל ראש - חלק כחלק בנשמה האנושית? ואיך יאמר יציר חומר אעלה על במותי עב ואדמה לעליון, אם הכתוב צווח ואל מי תדמיוני ואשווה, וכמו שאמר הפייטן והוא אחד ואין שני להמשילו להחבירה. ואם עצם האלוהות הוא בלתי מתחלק ונפרד מעצמותו בלי חיבור בלי פירוד - מי הוא זה מכל ברואי מעלה ומטה אשר יאמר עליו זה הוא חלק אלוק ממעל? זאת ועוד אחרת, שיימשך מזה שאם הנשמה היא חלק מהאלוק, שיש בה צד אלוהות או חלק מהאלוהות, ולפי זה יהיה הא-ל גם כן חוטא ומתלכלך בעולם הזה, וזה הוא טעות ושיבוש גדול באמונה. גם אם היתה חלק מעצמותו חס ושלום, ודומה לו, מהכרח היות יהיה כמוהו חכמה בפועל ולא בכח ובלתי משתנית, והיפך זה הנסיון יוכיח. וזולת זה כתוב הדר הוא נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ואם האדם הוא צלם אלוקים נכלל באינו חלק ממנו, שידוע הוא שצלם הוא דבר נפרד מהדבר אשר הוא לא צלם, ואם כן אינו חלק ממנו... ומה שאמר הכתוב 'חלקי השם אמרה נפשי' - לא לעזר ולא להועיל לדעת המגונה הזה, יען כוונת הכתוב להעיר על הפלגת הדבקות שבין הקב"ה לישראל, המשגיח בו בהשגחה פרטית בלי שום אמצעי, כמו שאמר הכתוב 'השם בדד ינחנו ואין עמו אל נכר', כי שאר האומות אשר חלק להם לכל אחת ואחת - אחד מן השרים העליונים, כי חלק השם עמו - יעקב חבל נחלתו... ואל תאמין בו במה שייחס הדעת הזה להחכם קורדוברו ז"ל, כי הוא (הרמ"ק) לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשוב, אבל כוונתו היא להורות שהנפש באה לגוף כלולה מן העליונים, וכך הוא האמת ואין להאריך"
(נשמת חיים, מאמר שני, פרק תשיעי).


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 16 מאי 2018, 22:55

אכן דברים נבונים. ייש"כ.
אבל בדברים המודגשים אין בהם הכרח גמור, אחר שאפשר לתלות את החטא בגוף, ולא בנשמה.
הסבר לי אם אני טועה.


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 508 פעמים
קיבל תודה: 694 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי סבא » 16 מאי 2018, 23:02

הפקדתי שומרים כתב:אכן דברים נבונים. ייש"כ.
אבל בדברים המודגשים אין בהם הכרח גמור, אחר שאפשר לתלות את החטא בגוף, ולא בנשמה.
הסבר לי אם אני טועה.
גם אני חשבתי כך, אבל כיון שכבר הודיתי שאני לא מבין בזה, לכן איני אלא לומד מהקדמונים מה שאמרו, ובעיקר רצוני להביא שהם סברו שמי שחושב כך הוא מקצץ בנטיעות, וא"כ כמה צריך להיזהר בזה.
אגב, שמעתי פעם [בערך לפני ארבעים שנה] שיחה מהרב פינקוס, שביאר שבעניינים אלו יש ג' שלבים, השלב הראשון והפשוט אלו יסודי האמונה שאנו מלמדים את הדורות מאב לבן, לכל ילד שנעשה בר מצוה, השלב השני הוא השגות אין סוף בבחינות האלוקות, והשלב השלישי... הוא חזרה לשלב הראשון היינו להבין שבאמת אין שום סתירה, והכל רק רבדים עמוקים יותר של אותו עניין, וגם כשאוחזים בשלב השני יש לדעת שהשלב השלישי אמור לבוא ולכן לא לסטות כלום מהפשטות הפשוטה כפי שלמדוך אבותיך.
ולכן לא כל כך מתאים לבוא ולומר תראה אתה לא מבין בדברים האלו, כי אחר כל מיעוט הבנתי מובטח אני שגם המבין הגדול לבסוף יחזור להאמין בדיוק כמוני שאני נמצא בשלב הראשון.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 823 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 16 מאי 2018, 23:07

דבריך ר' סבא כדרכך בקודש, חכמים ונעימים. הלוואי וירבו כמותך.


ישי בן ישראל
מאמרים: 0
הודעות: 160
הצטרף: 25 מרץ 2018, 18:18
נתן תודה: 19 פעמים
קיבל תודה: 61 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי ישי בן ישראל » 16 מאי 2018, 23:30

סבא כתב:
הפקדתי שומרים כתב:אכן דברים נבונים. ייש"כ.
אבל בדברים המודגשים אין בהם הכרח גמור, אחר שאפשר לתלות את החטא בגוף, ולא בנשמה.
הסבר לי אם אני טועה.
גם אני חשבתי כך, אבל כיון שכבר הודיתי שאני לא מבין בזה, לכן איני אלא לומד מהקדמונים מה שאמרו, ובעיקר רצוני להביא שהם סברו שמי שחושב כך הוא מקצץ בנטיעות, וא"כ כמה צריך להיזהר בזה.
אגב, שמעתי פעם [בערך לפני ארבעים שנה] שיחה מהרב פינקוס, שביאר שבעניינים אלו יש ג' שלבים, השלב הראשון והפשוט אלו יסודי האמונה שאנו מלמדים את הדורות מאב לבן, לכל ילד שנעשה בר מצוה, השלב השני הוא השגות אין סוף בבחינות האלוקות, והשלב השלישי... הוא חזרה לשלב הראשון היינו להבין שבאמת אין שום סתירה, והכל רק רבדים עמוקים יותר של אותו עניין, וגם כשאוחזים בשלב השני יש לדעת שהשלב השלישי אמור לבוא ולכן לא לסטות כלום מהפשטות הפשוטה כפי שלמדוך אבותיך.
ולכן לא כל כך מתאים לבוא ולומר תראה אתה לא מבין בדברים האלו, כי אחר כל מיעוט הבנתי מובטח אני שגם המבין הגדול לבסוף יחזור להאמין בדיוק כמוני שאני נמצא בשלב הראשון.
אבל אתה לא תוכל להבין איך החכם הזה יכול להכיל את השלב השני והשלישי...


כלפי ליא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1347
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 120 פעמים
קיבל תודה: 400 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי כלפי ליא » 17 מאי 2018, 00:04

סבא כתב:מקור נוסף ממארו המחכים של רבי דניאל בלס שליט"א מספר נשמת חיים-
"והדברים האלה הגם שגם כן ראיתי מפילוסופי האומות מחזיקים בדעת הזה, הם תמוהים וזרים מאוד, אין ראוי לכל בר ישראל לאומרם, כל שכן להעלותם על ספר. כי איך יהיה האינסוף הבלתי תכלית ומתעלה על כל ראש - חלק כחלק בנשמה האנושית? ואיך יאמר יציר חומר אעלה על במותי עב ואדמה לעליון, אם הכתוב צווח ואל מי תדמיוני ואשווה, וכמו שאמר הפייטן והוא אחד ואין שני להמשילו להחבירה. ואם עצם האלוהות הוא בלתי מתחלק ונפרד מעצמותו בלי חיבור בלי פירוד - מי הוא זה מכל ברואי מעלה ומטה אשר יאמר עליו זה הוא חלק אלוק ממעל? זאת ועוד אחרת, שיימשך מזה שאם הנשמה היא חלק מהאלוק, שיש בה צד אלוהות או חלק מהאלוהות, ולפי זה יהיה הא-ל גם כן חוטא ומתלכלך בעולם הזה, וזה הוא טעות ושיבוש גדול באמונה. גם אם היתה חלק מעצמותו חס ושלום, ודומה לו, מהכרח היות יהיה כמוהו חכמה בפועל ולא בכח ובלתי משתנית, והיפך זה הנסיון יוכיח. וזולת זה כתוב הדר הוא נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ואם האדם הוא צלם אלוקים נכלל באינו חלק ממנו, שידוע הוא שצלם הוא דבר נפרד מהדבר אשר הוא לא צלם, ואם כן אינו חלק ממנו... ומה שאמר הכתוב 'חלקי השם אמרה נפשי' - לא לעזר ולא להועיל לדעת המגונה הזה, יען כוונת הכתוב להעיר על הפלגת הדבקות שבין הקב"ה לישראל, המשגיח בו בהשגחה פרטית בלי שום אמצעי, כמו שאמר הכתוב 'השם בדד ינחנו ואין עמו אל נכר', כי שאר האומות אשר חלק להם לכל אחת ואחת - אחד מן השרים העליונים, כי חלק השם עמו - יעקב חבל נחלתו... ואל תאמין בו במה שייחס הדעת הזה להחכם קורדוברו ז"ל, כי הוא (הרמ"ק) לא כן ידמה ולבבו לא כן יחשוב, אבל כוונתו היא להורות שהנפש באה לגוף כלולה מן העליונים, וכך הוא האמת ואין להאריך"
(נשמת חיים, מאמר שני, פרק תשיעי).
איני בא לחלוק על ר' מנשה ב"ר ישראל רב אמסטרדם שזכויות רבות לו בישראל בהעמדת דת על תילה, והיה לו ידע גדול בחכמות חיצוניות ומדעים מלבד חכמת התורה, [וספריו התקבלו באהדה גדולה אצל חלק מחכמי ישראל ולהבדיל אצל נוצרים וראשי ההשכלה שתירגמו אותם]. זי"ע.
אבל שיהיה ברור שהוא בדבריו חולק להדיא על השפע טל [שמעיד שכן סבר הרמ"ק, שעליו בנה את כל תורתו] שיצא בהסכמת השל"ה והכלי יקר מגדולי מאורי האומה, שבוודאי קראו את יסוד היסודות של ספרו ועל כך הסכימו, ואותו הוא בעצמו מביא ודוה את דבריו. וכל גדולי המקובלים, לפניו ולאחריו כולם כאחד מסכימים לדברי הרמ"ק [שגם באר"י יש לו מקור, וכמו שהביא בספר הברית מגדולי מקובלי וילנא] והשפע טל ושאר ספה"ק.


שלום עולם
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 303
הצטרף: 06 יולי 2017, 17:00
נתן תודה: 11 פעמים
קיבל תודה: 23 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי שלום עולם » 17 מאי 2018, 00:13

יעבץ כתב:
שלום עולם כתב:
יעבץ כתב:משל הנר לא מובן. בנר לא עובר כלום 'ממנו' לנר החדש והנר החדש לא 'חלק' מהנר הקודם.
זה שיש כאלו שלא מבינים בזה זה הבנתי. השאלה האם יש כאלו שכן מבינים בזה?! אין כוונתי למי שזכה וירד לפרדס והציץ בחדרי מרכבה, אלא לאנשים 'רגילים' שלומדים את המשלים הללו, האם שייך באמת להבין עניינים דקים כאלו שאין להם באמת שייכות עם העולם הגשמי הנתפס בחושינו, או שצריך בשביל זה חושים מיוחדים הנתנים מאת הבורא רק למי שזוכה להתבונן במושכלות האלוקיות, עם כל התנאים הנדרשים לכך.
אני לא אהיה הולך רכיל מגלה סוד, אבל מישהו פה שאל האם אחדות או לא?
האם אתה רוצה להבין הכל ברגע?
אך אתן לך רמז למשל האם אדם הוא אחד או שנים אז איך ברגע אחד הוא עושה משהו אחד וברגע ב' משהו שני?
עוד יותר איך יד אחד הוא מזיז לכאן ויד שני לכיוון אחר? האם שני אנשים כאן או איש אחד?
בקיצור אל תצפה שמישהו יענה לך...טוב הארכתי יותר מדאי
אני לא ביקשתי להבין. קרא שוב. שאלתי אם יש אנשים רגילים שמבינים.
סליחה התכוונתי למי ששאל נ"ל @סבא אם איני טועה וגם לך שאתה מנסה להבין משל הנר וכו'
יעבץ כתב:ולגבי הרמז שנתת, אני מכבד את רצונך שלא להאריך, אבל תקוותי שאינך מתכוון לדמות צורה ליוצרה.
מה כוונתך? אולי אתה לא מכיר פסוק: בְּצֶ֥לֶם אֱלֹהִ֖ים בָּרָ֣א אֹת֑וֹ כו' ואכמ"ל גם איני יודע אם הינך מאלו שלא יודעים א-ב של נושאים אלו או שכן וא"כ מה שאילתך?


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 508 פעמים
קיבל תודה: 694 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי סבא » 17 מאי 2018, 00:14

עתה אביא מדברי בעל התניא עצמו [ח"ד ס"ז]
"אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו - להבין לשון חלקנו וגורלנו, צריך לבאר היטב לשון השגור במאמר אבותינו ז"ל 'אין לו חלק באלוקי ישראל' - כי הגם דלכאורה לא שייך לשון 'חלק' כלל באלוקות יתברך, שאינו מתחלק לחלקים חס ושלום, אך הענין כמו שכתוב ביעקב 'ויקרא לו א-ל א-לוקי ישראל', פירוש - כי הנה באמת הקב"ה כשמו כן הוא, כי אף דאיהו ממלא כל עלמין עליונים ותחתונים, מרום המעלות עד מתחת לארץ הלזו החומרית, כמו שכתוב 'הלא את השמים ואת הארץ אני מלא' - אני ממש, דהיינו מהותו ועצמותו כביכול, ולא כבודו לבד, אף על פי כן הוא קדוש ומובדל מעליונים ותחתונים ואינו נתפס כלל בתוכם חס ושלום כתפיסת נשמת האדם בגופו... ולזאת לא היו יכולים לקבל חיותם ממהותו ועצמותו לבדו כביכול, רק התפשטות החיות אשר הקב"ה מחיה עליונים ותחתונים, הוא על דרך משל, כמו הארה מאירה משמו יתברך שהוא ושמו אחד, וכמו שכתוב 'כי נשגב שמו לבדו' - רק זיוו והודו על ארץ ושמים וגו'. והארה זו מתלבשת ממש בעליונים ותחתונים להחיותם, ונתפסת בתוכם על ידי ממוצעים רבים וצמצומים רבים ועצומים, בהשתלשלות המדרגות דרך עילה ועלול וכו'. והנה הארה זו אף שלמעלה היא מאירה ומתפשטת בבחינה בלי גבול ותכלית, להחיות עולמות נעלמים לאין קץ ותכלית, כמו שכתוב באדרא רבא, אף על פי כן ברדתה למטה ע"י צמצומים רבים להחיות הנבראים והיצורים והנעשים, היא נחלקת דרך כלל למספר תרי"ג כנגד תרי"ג מצות התורה שהן הן תרי"ג מיני המשכות הארה זו מאור אין-סוף ברוך הוא, להאיר לנשמת האדם הכלולה מרמ"ח אברים ושס"ה גידים, אשר בעבורה הוא עיקר תכלית ירידת והמשכת הארה זו למטה לכל הנבראים והיצורים והנעשים, שתכלית כולן הוא האדם כנודע".


כלפי ליא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1347
הצטרף: 22 ינואר 2017, 19:40
נתן תודה: 120 פעמים
קיבל תודה: 400 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי כלפי ליא » 17 מאי 2018, 08:39

מפורסם בעולם הפירוש "מה טוב חלקנו" שאומרים בתפילה, שהכוונה לחלק אלוק ממעל, שכן כתב ההפלאה בכמה מקומות, הן בהקדמה למקנה קידושין, והן בפנים יפות עה"ת. ראוי לציין שבפירוש "כוונות ישרות" שנדפס בכמה סידורים ישנים, וכן הדפיס ר' שלמה קלוגר בסידור דרך החיים וגם מהר"מ פאפראש בעל ההרי בשמים בסידורו בהסכמת החידושי הרי"ם, כתב כן בפירוש הפשוט של התפילה "מה טוב חלקנו - נשמתנו שהוא חלק אלוק ממעל ממש כדכתיב כי חלק ה' עמו".


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 508 פעמים
קיבל תודה: 694 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי סבא » 18 מאי 2018, 09:31

אצרף כאן את כל מאמרו של הרב דניאל בלס, ויראו רבים וישוטטו ותרבה הדעת.
עכ"פ מסקנתו שהדעה שהנשמה היא ממש חלק של האלוקים היא כפירה.
כלומר לפי דעתו רבים מחו"ר הפורום הם כופרים בשוגג.
זו האשמה חמורה מאוד, שנכתבת מפי מי שהוא כעין מרא דשמעתתא בענייני האמונה [מפי רבותיו] מחמת גודל עסקו בעניין.
כדאי להתחשב בה לפחות, ולשאול ברי סמכא, ולא לסמוך על איזה ציטוט מספר חשוב ככל שיהיה.
חלק אלוק ממעל.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 508 פעמים
קיבל תודה: 694 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חלק אלוק ממעל ממש- מה הפירוש?

שליחה על ידי סבא » 18 מאי 2018, 09:35

למען האורחים אצרף גם כתמונה
חלק אלוק ממעל_עמוד_1.jpg
חלק אלוק ממעל_עמוד_2.jpg
חלק אלוק ממעל_עמוד_3.jpg
חלק אלוק ממעל_עמוד_4.jpg
חלק אלוק ממעל_עמוד_5.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 2 אורחים