ר' ראובן מבקש תשובה..

כללי הפורום
  • פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לפתוח את הנושא בפורום של החומש/הפרשה, ולציין בכותרת הנושא את שם הפרשה או את שם הספר והפרק עליו נסוב הדיון. במידה ומדובר בנושא כללי יש לפתחו כאן.
  • אשמח לעזרה בקטלוג נושאים ישנים לפי חומש/פרשה. הקִטלוג יתבצע בצורה פשוטה: דווחו על ההודעה הראשונה בנושא > בחרו ב"האשכול שייך לקטגוריה אחרת, נא ציין בשדה המידע את הקטגוריה הנכונה" > הזינו בשדה המידע את שם החומש/הפרשה, ואני כבר אדאג להעביר את הנושא לחומש/פרשה המבוקש/ת.
  • יש אפשרות כללית בפורום "לקפל" מדורים לקטגוריה אחת (ע"י לחיצה על המינוס בצד השמאלי בראש כל קטגוריה), בכדי לאפשר גלילה מהירה במידת הצורך. הקיפול/הפתיחה יישארו כך גם בכניסות הבאות לפורום עד ללחיצה הבאה.

פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 818 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ר' ראובן מבקש תשובה..

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 21 מאי 2018, 22:24

הגאון ר' ראובן קרלנשטיין זצ"ל כתב בזה"ל "שמתי לב לדבר מעניין, שבתורה פרשת סוטה (פ"ה) באה לפני פרשת נזיר (פ"ו) ואילו בסדר הגמרות בש"ס הסדר הפוך: מסכת נזיר באה לפני מסכת סוטה. באמת איני יודע למה, אם יש למישהו תשובה -אשמח לשמוע..." עכ"ל.

ואם כי ר' ראובן הקדוש והזך כבר לא עמנו, אבל חשבתי להציע תשובה לשאלה הנז' בפני החברים.
ייתכן לומר שקו' זו היא בעצם קו' רש"י, וע"ז באה תשובתו..
"למה נסמכה פרשת נזיר לפ' סוטה" (רש"י שם) כוונת הדברים, אחרי שנזיר הוא אחד מסוגי הנדרים שמצינו, אם כך היה מן הראוי לסמוך את פרשת נזיר לפרשת נדרים המובאית בחומש ויקרא כמה פעמים פרק ז כב כז ועל כך משיב רש"י שפרשת נזיר נשנתה לאחר פרשת סוטה ולא קודם לכן, משום הטעם כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין וכו' אולם יש לדון בזה אחר שפרשת נדרים נשנתה בחומש במדבר פרק ל (ושם הדמיון לנזיר יותר משאר פ' נדרים ויל"ד)

ובעצם קושייתו של הגאון הנ"ל, יש לדעת מפני מה לא הוקשה לו על הקדמת מסכת נדרים למס' סוטה, אחר שפרשת נדרים בתורה נשנתה בפרק ל' ואילו פרשת סוטה בפרק ה וצ"ב. (ולפמש"כ שפרשת נדרים נשנתה כבר בחומש ויקרא אזי הדברים מובנים, אבל א"כ הערה א' שהערנו חוזרת למקומה, אלא אם נחלק בין פרשת נדרים דפ"ל במדבר לפרשת נדרים בויקרא ויל"ד)

נשמח אם יעלה בידי חו"ר הפורום לתרץ את קושית הגאון הנ"ל, לשמחו בישיבה של מעלה וכפי רצונו.

במדבר פרק ו ב -דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יַפְלִא לִנְדֹּר נֶדֶר נָזִיר לְהַזִּיר לה'.
רש"י שם- כי יפלא - יפריש. למה נסמכה פרשת נזיר לפ' סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין שהוא מביא לידי ניאוף (סוטה ב):


יאיר
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 981
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 20:26
נתן תודה: 214 פעמים
קיבל תודה: 274 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' ראובן מבקש תשובה..

שליחה על ידי יאיר » 22 מאי 2018, 22:20

"אחר כן חלק המאמר שיש בסדר נשים והתחיל במסכת יבמות והטעם שהצריכוהו להתחיל ביבמות ולא התחיל במסכת כתובות ועיון השכל נותן שהיתה ראויה להקדים. אבל נעשה זה מפני שהנשואין הוא דבר עומד ברשות אדם ורצונו ואין לב"ד לכוף אדם עד שישא אשה אבל היבום הוא מוכרח לעשותו ולומר לו או חלוץ או יבם וההתחלה בדברים המוכרחים הוא הנכון והראוי מן הדברים שאינם מוכרחים ועל כן התחיל ביבמות וסדר אחר כך כתובות ואחר כתובות נדרים שפרשת נדרים כולה וההתבוננות שיש בה הוא נדרי נשים כמו שנאמר (במדבר ל) בין איש לאשתו בין אב לבתו וכשיהיו הנשואין גמורין ותהיה האשה נכנסת לחופה יש לבעלה רשות להפר נדריה ומפני זה סמך נדרים לכתובות וסדר אחר נדרים נזירות מפני שהנזירות גם כן מכלל נדרים וכשהאשה נודרת בנזיר יוכל הבעל להפר ולפיכך סדר אחר נדרים נזירות. וכשהשלים לדבר על הנשואין ומה שיתחייב בשבילן מהפרת הנדרים התחיל בענין הגירושין *) שאחרי נשואין באין הגירושין וסדר גיטין אחר נזירות. ואחר גיטין סוטה שענינה מענין הגירושין שהסוטה כשתזנה יש לכוף האיש והאשה על הגירושין כמו שאבאר במקומו. וסדר אחר סוטה קדושין ויש לשאול בכאן מפני מה סדר קדושין באחרונה והיה הנכון להקדימה ולהיות סדורה קודם כתובות. ואם תאמר שלא סדרו אותה קודם כתובות בשביל שלא נפריש בין יבמות לכתובות שענינם אחד והוא ענין ביאה ושיהיו דבריהם נקשרים ואילו נצרך על כל פנים לסדרו היה כותבו קודם גיטין כדי שיבא על סדר בראשונה קדושין ואחריה גיטין ויהיה סדורם נכון ותהיה התשובה שסדורם נעשה כך מפני שהיה רצונו לילך על דרך הכתוב שהקדים גירושין קודם נשואין והוא מה שאמר הקב"ה (דברים כד) וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר ומתוך דבריו שאמר והיתה לאיש אחר למדנו פרק מפרקי קדושין (דף ה) כמו שנתבאר בתלמוד מקיש הויה ליציאה. ועלו חלקי המאמר בסדר נשים לשבע מסכתות:"

הקדמת הרמב"ם למשנה


יעקב. ב
Articles: 0
הודעות: 177
הצטרף: 02 ינואר 2016, 21:51
נתן תודה: 46 פעמים
קיבל תודה: 21 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' ראובן מבקש תשובה..

שליחה על ידי יעקב. ב » 22 מאי 2018, 22:38

שאלה זו שמובאת כאן בשם ר'מראובן קרלנשטיין נשאלה על ידי הגאון רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו ''פרי צדיק'' עיין שם בדבריו הנפלאים


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 818 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' ראובן מבקש תשובה..

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 23 מאי 2018, 01:10

ישר כח ר' יעקב. ב אם תוכל לעלות את דבריו, אשמח מאד.


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 818 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' ראובן מבקש תשובה..

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 23 מאי 2018, 01:35

ספר פרי צדיק פרשת נשא - אות יג
[יג] בגמרא (סוטה ב') למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה לומר לך שכל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. והנה בתורה הקדושה נאמר פרשת נזיר אחר פרשת סוטה ובתורה שבעל פה בגמרא נסדר מסכת נזיר קודם מסכת סוטה. דהנה להבין הענין מה זה שצריך להזיר את עצמו מפני שרואה אחר שקלקל. ויש לומר שהוא כענין אמרם ז"ל מחוי במחוג קמי מלכא שלפני המלך הדרך לרמוז ברמיזות. ותורה שבכתב נקרא קמי מלכא לפני מלך מלכי המלכים והרמיזות הוא הבת קול שיוצא בכל יום שמזה בא ההרהורי תשובה בלב כידוע. וכן כל עניני המעשים אשר יארע לפני האדם בהזדמן המה רמיזות מלעילא שיקח לו מהם רמיזא דחכמתא כידוע מהרבי ר' זושא זצ"ל שהלך בדרך ונזדמן שנפל לערל אחד עגלה עם שחת (הנקרא הא) וביקש ממנו שיעזרו להקימו והשיב שאינו יכול. אמר לו הערל יכול אתה אבל אינך רוצה אמר הרבי ר' זושא לעצמו שמע מה אומר לרמז על ה' תתאה שנפלה וביכלתי להקימה ואינני רוצה. וכמו כן המה כל הענינים שנזדמן לפני עיני האדם המה רק לרמזים לפניו. ולכן נזכר בתורה שבכתב סוטה קודם נזיר שמזה שנזדמן לראות זאת צריך להבין שבטח צריך להזיר עצמו מן היין. ובתורה שבעל פה בגמרא נסדר נזיר קודם סוטה. והוא כענין אמרם ז"ל באבות איזהו דרך טוב וכו' את הנולד, היינו מצד חכמתו רואה מקודם שמזדמן לפניו מה שיוכל להולד מזה ומזיר עצמו מן היין וכן בכל ענינים. ויש לומר שזהו מה שאיתא בזוהר הקדוש חכימי עדיפי מנביאי כי בנביאי לזמנין שרא עלייהו רוח קודשא אבל חכימי בכל שעתא. כי נביאי המה ענין הרמזים שמקמי מלכא והוא רק בעת שמזדמן לפניו אבל חכימי, היינו מי שרואה תמיד את הנולד מה שיוכל להזדמן לפניו הוא רואה בכל עת ובכל שעה שידע להזהר גם אם לא נזדמן עוד לפניו:


פותח הנושא
הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
Articles: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 818 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ר' ראובן מבקש תשובה..

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 23 מאי 2018, 21:14

ראוי להביא גם את תחילת ד' הרמב"ם הנ"ל שהזכיר ר' @יאיר
והתחיל בסדר זרעים מפני שהוא כולל מצות מיוחדות בזרע הארץ וזרע הארץ היא מחיה לכל בעלי חיים וכיון שאי אפשר לאדם לחיות בלא אכילת מזון לא יתכן לו עבודת השם ובשביל כך הקדים לדבר במצות המיוחדות בזרע הארץ. ואח"כ דבר על סדר מועד שדרך סדורם בתורה כן הוא כמו שנאמר (שמות כג) ושש שנים תזרע (שדך ושש שנים תזמור כרמך) [את ארצך] ואספת את תבואתה והשביעית תשמטנה ונטשתה ואמר אחר כן ששת ימים תעשה מעשיך ואחר כן שלש רגלים תחוג לי בשנה. ואחר כן ראה להקדים דיני נשים קודם דיני נזיקין כדי ללכת אחרי הכתוב שאמר (שם כא) כי ימכור איש את בתו לאמה וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ואחר כך כי יגח שור את איש ובשביל זה הקדים סדר נשים על סדר נזיקין. וספר ואלה שמות כולל אלו הארבעה ענינים ענין סדר זרעים וסדר מועד וסדר נשים וסדר נזיקין. ואחרי אשר דבר על ענין אלה שמות דבר על ענין ויקרא כפי סידורם וסדר אחרי נזיקין קדשים. ואחריו טהרות שכך סדרם הכתוב והקדים דין הקרבנות קודם דין הטומאות והטהרות שהרי הטהרות התחיל בהם בפרשת ויהי ביום השמיני.
רק צריך להדגיש, שהרמב"ם מפרש, שכל מה שקבעו חז"ל את סדר המסכתות והסדרים בתלמוד, מבוסס על פי הסדר בתורה, וכמו שכתב הרמב"ם כאן, "סדרום בתורה", "ללכת אחרי הכתוב", ועכ"ד הרמב"ם הם תירוץ נפלא לקו' ר' ראובן (והקדימו ר' צדוק מלובלין כפי שהוסיף ר' @יעקב. ב)

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “תנ"ך ופרשת שבוע”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים