טליתות ופתילים מסין עם חששות כשרות

כל מה שקשור לכשרות, בצורה ענינית בלבד
כללי הפורום
כל אשכול שיסטה מענינו, ימחק לאלתר. כל משתמש שידון לגופם של אנשים או יכנס לענינים פוליטים וכיוצ"ב יורחק לצמיתות.
סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 869
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 325 פעמים
קיבל תודה: 273 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

טליתות ופתילים מסין עם חששות כשרות

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 15 יוני 2018, 16:00

פורסם היום ע"י בד"ץ העדה החרדית.
מכתב הבדץ על ציציות בעייתיות.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 508 פעמים
קיבל תודה: 694 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טליתות ופתילים מסין עם חששות כשרות

שליחה על ידי סבא » 15 יוני 2018, 17:23

ומה עם הטליתניא החדש שלא מחליק?
כמה אחוז צמר יש שם?

סמל אישי של משתמש

פעלעד
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 568
הצטרף: 27 דצמבר 2015, 22:20
נתן תודה: 65 פעמים
קיבל תודה: 190 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טליתות ופתילים מסין עם חששות כשרות

שליחה על ידי פעלעד » 16 יוני 2018, 23:45

מישהו יודע לומר מיהו ההכשר ה'מסויים' שמכשיר את הזיוף הזה?

סמל אישי של משתמש

אברך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 471
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 493 פעמים
קיבל תודה: 289 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טליתות ופתילים מסין עם חששות כשרות

שליחה על ידי אברך » 17 יוני 2018, 00:15

טלית שאינה של צמר אין בה חשש הלכתי, אלא דנחלקו השו"ע והרמ"א (ריש סי' ט') אם חייבת בציצית מדאורייתא או לא. ולדידן האשכנזים היוצאים ביד רמ"א, א"כ חייבת מדאורייתא כמו טלית צמר. אלא דכתב המ"ב (שם ס"ק ה) דירא שמים יחמיר על עצמו לחוש לדעת המחבר ויעשה טלית של צמר כדי שיתחייב בציצית מן התורה לכו"ע.

סמל אישי של משתמש

פעלעד
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 568
הצטרף: 27 דצמבר 2015, 22:20
נתן תודה: 65 פעמים
קיבל תודה: 190 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טליתות ופתילים מסין עם חששות כשרות

שליחה על ידי פעלעד » 17 יוני 2018, 00:19

אתה צודק לגבי צמר או כותנה, אבל פוליאסטר - פלסטיק חייב בכלל בציצית?


הבוחן
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 355
הצטרף: 30 יולי 2017, 23:27
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 88 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טליתות ופתילים מסין עם חששות כשרות

שליחה על ידי הבוחן » 17 יוני 2018, 00:20

אכן, זה מה שהם כתבו במכתב,
לציבור המדקדקים במצוות.
בציבור החסידי מקפידים ע"כ מאוד. בציבור הליטאי כמעט ולא, הרי יש בזה ענין כמבואר לעיל בהודעת 'אברך' אז למה לא מקפידים???
לא התכוונתי להתנגח ח"ו, רק לשאול.

סמל אישי של משתמש

אברך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 471
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 493 פעמים
קיבל תודה: 289 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טליתות ופתילים מסין עם חששות כשרות

שליחה על ידי אברך » 17 יוני 2018, 00:25

פעלעד כתב:אתה צודק לגבי צמר או כותנה, אבל פוליאסטר - פלסטיק חייב בכלל בציצית?
אתה צודק. ז"ל הפסקי תשובות שם (אות א):

ולענין בגדי ניילון (פולייסטר, פוליאתילן) שנעשה מנפט בתוספת שאר כימיקלים שאינם לא מן החי ולא מן הצומח, נתחבטו גדולי הדורות7 האחרונים אם לדמותם לבגדי עור, שכעור גם ניילון תחילת יצירתו הרי הוא כמקשה אחת ואין שייך בו אריגה כלל, והגם שאח"כ מעבדים אותו לחוטים ואריגה, הרי גם בעור פטרינן אותו מציצית אף שנעשה חוטים ואריגה, או דילמא עור אין הדרך לחתוך אותו לחוטים דקים ולעשות ממנו אריגה, משא"כ ניילון שהדרך לעבדו ולעשותו כחוטים, ולארוג אותו כבַּד, ולעשות ממנו בגדים הנוחים לשימוש כבגדי צמר וכותנה וכדו', והרי הוא בכלל משי ושאר מינים שחייבים בציצית.

ומסקנת כמה מגדולי8 הפוסקים דאכן יש לחלק בין בגד העשוי מיריעת ניילון ללא אריגה שהוא פטור מציצית, לבין בגדי ניילון המצויים העשויים מבד הארוג מחוטי ניילון שיש לחייבם בציצית אם יש בהם ארבע כנפות.

אמנם בודאי יש9 לכל ירא שמים להחמיר ולא לצאת ידי חובת לבישת טלית קטן מאותם העשויים מבד10 סנטטי, ואף המקילים בכך לא11 יברכו עליו ברכת 'על מצות ציצית'.

ואם הבד מעורב בחוטים טבעיים (צמר או כותנה) וגם סנטטיים, יש12 ללכת אחר הרוב, אך טוב13 יותר להקפיד שיהיה הט"ק כולו של צמר או כותנה14 ללא תערובת חוטים סנטטיים כלל, וכדלהלן אות ג'.

הערות
7. לראשונה דן בזה בארוכה בשו"ת מהר"י שטייף חאו"ח סי' כ"ח, ואחריו בשו"ת הר צבי ואג"מ שם, שו"ת דברי יציב ח"א סי' ג', שו"ת אור לציון ח"א סי' ג', שו"ת אבן ישראל ח"ט סי' א', קובץ תשובות להגרי"ש אלישיב שליט"א ח"א סי' א', שו"ת צי"א חי"ב סי' ג', שו"ת אז נדברו ח"ז סי' נ"ב - נ"ד, תשובות והנהגות ח"א סי' ל"ד, שו"ת להורות נתן ח"ב סי' א' - ד', וכולם נשאו ונתנו באריכות רבה בצדדים לכאן ולכאן, ועוד השווהו לענין אם בגד ניילון יקבל טומאה, דעפ"י המבואר ברמב"ם (פ"א דכלים הי"א) דבר הבא מן הים אינו מקבל טומאה, וגם ניילון בכלל דאין נפק"מ בין מי ים למים מנרליים אחרים כנפט וכדו', ומאידך יש לחשוש שמא אינו ממש בגדר דבר הבא מן הים אלא שומן אדמה הוא, ועוד פעמים שמערבבים בו כימיכלים שונים וביניהם גם דברים הבאים מן הצומח, ועוד שמא אף שלענין קבלת טומאה ננקוט שניילון נמי אינו כלל במק"ט, אפשר שלענין חיוב ציצית, כיון שרגילות לעשותו ארוג הרי הוא בכלל שאר מינים החייבים בציצית, ובפרט לדעת השו"ע דשאר מינים דרבנן, והם ריבו כל המינים העשויים והעומדים בעיקרם להנאת בגד.

8. שו"ת מהר"י שטייף שם, וכן היה מורה ובא הגרש"ז אויערבאך זצ"ל כמובא בס' הליכות שלמה פ"ג אות ט"ז, וכן העלו בשו"ת הר צבי ותשובות והנהגות שם.

9. שו"ת אבן ישראל ולהורות נתן הנ"ל. ומאידך יש לחשוש לסוברים שאף יריעת ניילון ללא אריגה חייבת בציצית (שו"ת דברי יציב, אור לציון ואז נדברו הנ"ל), ויזהר לא להתעטף או ללבוש בכזה כשיש לו ד' כנפות, אמנם כמעט אין מצוי לבישת יריעת ניילון כזו בהנאת לבישה, דבדרך כלל אינו עשוי אלא להציל מטינוף וכדו', ואז בלא"ה פטור מציצית אפילו בגד ממש, כדלעיל בתחילת דברינו, וכן אם עשוי מניילון שקוף שבשרו יכול ליראות מתחתיו, אינו בכלל בגד החייב בציצית, כדציין זאת בשו"ת להורות נתן שם.

10. ובדים סנטטיים אלו נפוצים כהיום בשמות: אקרילן (הדומה לצמר) דיאולן (דומה לכותנה) טרילין (דומה למשי) סקיי (דומה לעור), וכל שום וחניכה דאית להו, והצד השוה, שעשויים מחומר סנטטי, ובהרבה מקרים מערבבים חוטי סנטטיים הנ"ל עם חוטי צמר או כותנה, וכדלהלן.
11. קובץ תשובות להגריש"א שליט"א שם ועוד, ובהליכות שלמה (שם) מקל לברך בארוג. ויש לציין שאף המקילים ללבוש ט"ק מבד סנטטי יזהרו לכל הפחות שיהיה ארוג מחוטים שתי וערב, ומצוי בד שנראה לעין כאריג אך אינו אלא יריעה אחת היצוקה באופן שנראה כעין בד ארוג, וכן יש ליזהר שלא יהיה הבד עם נקבים נקבים מעשה רשת (המצוי מאד בבדים סנטטים) שבשרו נראה תחתיו עד שאילולא שאר בגדיו היה מתבייש לצאת לשוק עם בגד מסוג בד כזה, דאז אינו בכלל כסות כלל, וכמבואר במשנה (כלים פכ"ח מ"ט), וע"ע בזה בשו"ת אז נדברו ח"ז סי' נ"ג ושו"ת להורות נתן ח"ב סי' ב'.

12. וכפי שכתב בביה"ל ד"ה אלא מדרבנן לענין ערבוב חוטין של צמר עם שאר מינים, וכ"ה בהדיא במשנ"ב סי' י' סק"י וי"א בשם המג"א לענין עור עם שאר מינים, ובשו"ת אבן ישראל (שם) כתב דאם באריג ניילון נתערב אפילו חוט אחד ממינים החייבים בציצית שפיר חייב בציצית כדאיתא במס' כלים פי"ז מי"ג דכל שבים טהור מ"מ אם חיברו לו חוט אחד הגדל בארץ מקבל טומאה, וצ"ע דשאני דין קבלת טומאה, דחוט אחד לא בטל, וחשיבות בגד לו עקב כי תפור וארוג בבגד, משא"כ לענין ציצית דבגד החייב בציצית בעינן וליכא.

13. כדכתב בביה"ל הנזכר, ואם כי עדיין צ"ע דאפשר דווקא לענין דין "הכנף מין כנף" אמרינן דחוטין חשיבי ולא בטלי, דזה כוונת הביה"ל, וכמ"ש המשנ"ב בסקי"ג, אבל לענין חלות חיוב הבגד בציצית אזלינן בתר רובו, כפי דאמרינן בכל מקום דרובו ככולו, וכפי שסתם המג"א המשנ"ב בסי' י' סק"י.

סמל אישי של משתמש

אברך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 471
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 493 פעמים
קיבל תודה: 289 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טליתות ופתילים מסין עם חששות כשרות

שליחה על ידי אברך » 17 יוני 2018, 00:27

הבוחן כתב:אכן, זה מה שהם כתבו במכתב,
לציבור המדקדקים במצוות.
בציבור החסידי מקפידים ע"כ מאוד. בציבור הליטאי כמעט ולא, הרי יש בזה ענין כמבואר לעיל בהודעת 'אברך' אז למה לא מקפידים???
לא התכוונתי להתנגח ח"ו, רק לשאול.
פסקי תשובות אורח חיים סימן ט אות ב'
ב. בענין ט"ק של כותנה או של צמר
שם: אבל בגדי שאר מינים אין חייבים בציצית אלא מדרבנן. רמ"א: ויש אומרים דכולהו חייבים מדאורייתא, והכי הלכתא. ובמשנ"ב (סק"ה) שיש לירא שמים להחמיר על עצמו לחוש לדעה הראשונה ולעשות בין הט"ג ובין הט"ק של צמר, ובזה יוצא גם דעת המהר"ם מרוטנבורג (המובא בב"י ובמשנ"ב סק"ו בשם הב"ח) שגם בציציות של צמר אין יוצאים רק בבגד של צמר ולא בבגד משאר מינים, ובשו"ע הרב (סעי' ה') החמיר ביותר לירא שמים שלא ילבש כלל ט"ק כזה שציציותיו צמר והבגד ממין אחר, וכן מצינו בעוד אחרונים שחיזקו את הנוהגים להקפיד על כך שכן הוא נכון מאד, ואפילו בימות הקיץ שקשה מצד החום המעיק בעל נפש המחמיר תבוא עליו הברכה במצוה יקרה דענשינן עלה בעידנא דריתחא, ולקיים המצוה באופן המועיל מדאורייתא ולכולי עלמא.
אם כי יש לציין מנהג החזון איש18 עפ"י מנהגו של הגר"א19 שלא להקפיד על ט"ק מצמר, והיו לובשים ט"ק מכותנה עם ציציות של צמר, ורק בטלית גדול היו מקפידים שיהיה של צמר.

הערות
18. כמובא בשונה הלכות סעי' א' ועוד, ובאורחות רבנו ח"א עמ' י"ח שכן נהג הגרי"י קניבסקי זצ"ל.

19. כמובא בס' מעשה רב אות י"ז (והוזכר גם במשנ"ב סק"ו), ורבים נתחבטו מדוע לא הידר לצאת לכל הדיעות בט"ק של צמר, וכמה טעמים נאמרו בזה, וביניהם: דדרכם היה ללבוש כתונת מפשתן, וחשש לדעת רבינו יונה שאין ללבוש בגד צמר על בגד פשתן ללא הפסק - שיח אליהו מנכד הגר"א אות ט"ו, ליקוטי דינים מהגרנ"ה הלוי, ועוד שם ששמע מהגר"ש סלנט זצ"ל שבלא"ה היה הולך מעוטף בטלית ותפילין כל היום, והטלית היה של צמר, ובס' ציצית הלכה פסוקה הערה 26 מביא מהגר"ח קניבסקי שליט"א שהחזו"א אמר לו שהגר"א רצה לפרסם ההלכה שאף בשל צמר גפן (כותנה) יוצאים ידי חובת ציצית, והוסיף החזו"א שלכן גם הוא נוהג כן, ואכן יש לציין דבלא ספק רבים מאחינו בני ישראל אשר אינם בני תורה לולא היו יודעים שגדולי ישראל השתמשו עם ט"ק מכותנה, והיו חושבים שחייבים להקפיד דווקא על צמר כדי לצאת ידי חובה, היו נמנעים כלל מללכת בט"ק, עקב הקושי הקיים בט"ק של צמר בימים החמים, וגם שקשה לכבס ומתבלה מהר וכו', ושו"מ כן בהדיא בס' הליקוטים המובא במעשה רב החדש שהגר"א היה מורה לילך בט"ק של פשתן כי בזה יכול לשמור המצוה כל ימיו, והיינו כי בגד צמר מתקלקל ומתלכלך מהר.


הבוחן
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 355
הצטרף: 30 יולי 2017, 23:27
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 88 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טליתות ופתילים מסין עם חששות כשרות

שליחה על ידי הבוחן » 17 יוני 2018, 11:12

חלק מהסיבות לא קיימות כיום,
כמו למשל מה שכתוב בסוף שצמר מתקלקל מהר וכו' שכיום ניתן לקנות בקלות ולא במחיר מאוד יקר ציצית חדשה.
גם מה שכתב לגבי כלאיים נראה לי שכיום רוב האנשים לא הולכים עם בגדים מפשתן.
גם מה שכתב שמ"מ היה מעוטף בטלית ותפילין כל היום, לא רלוונטי להמון העם.
ואם כבר דיברנו על ט"ק אם יורשה לי לשאול עוד משהו, אין ענין ללכת עם הט"ק בחוץ?

סמל אישי של משתמש

פותח הנושא
דוד ריזל (הפרסומאי)
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 869
הצטרף: 05 פברואר 2017, 12:10
נתן תודה: 325 פעמים
קיבל תודה: 273 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טליתות ופתילים מסין עם חששות כשרות

שליחה על ידי דוד ריזל (הפרסומאי) » 17 יוני 2018, 11:50

מה שכתבו בהודעת הבד"ץ על פתילים,
בזה מעכב שיהיה מצמר ?
זה ודאי צריך פיקוח שנעשה לשמה.


אאא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 834
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 257 פעמים
קיבל תודה: 100 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טליתות ופתילים מסין עם חששות כשרות

שליחה על ידי אאא » 17 יוני 2018, 12:46

הבוחן כתב:ואם כבר דיברנו על ט"ק אם יורשה לי לשאול עוד משהו, אין ענין ללכת עם הט"ק בחוץ?
שער הכוונות דרושי הציצית דרוש ו': גם הטלית קטן היה לובשו למטה משאר מלבושיו, על גבי חלוקו. שלא כאותם המתייהרים ללבשו על כל בגדיו, וטעות גדול הוא בידם הפך האמת. עכ"ל.
ולכן מנהג החסידים ללבוש את הטלית קטן מעל החולצה, אבל תחת החליפה, או תחת הוועסט.
[כי כידוע מנהג החסידים ללכת רוב היום במלבוש עליון (חליפה), או לכה"פ וועסט, על כן לובשים את הטלית קטן תחת המלבוש הזה (ומעל החולצה), כדי לקיים את דברי האר"י החי זלה"ה].


הבוחן
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 355
הצטרף: 30 יולי 2017, 23:27
נתן תודה: 72 פעמים
קיבל תודה: 88 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: טליתות ופתילים מסין עם חששות כשרות

שליחה על ידי הבוחן » 17 יוני 2018, 21:05

לאחר שכתבתי ראיתי שאכן בשו"ע כותב במפורש ללכת מעל הבגדים.
אמנם מבואר במשנ"ב ע"פ הקבלה ללכת עם הציצית מכוסה, וכנראה מנהג החסידים הוא כעין פשרה שמצד אחד ללכת מעל הבגדים כפסק השו"ע ומצד שני הט"ק מכוסה, וכמו שכתב הרב אאא.
אני מקוה שלא סטיתי יותר מידי מנושא האשכול.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “כשרות”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: Yyrosenberg | 1 אורח