הלכות מאוורר בשבת

נושאים שונים

פותח הנושא
אאא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 834
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 258 פעמים
קיבל תודה: 100 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

הלכות מאוורר בשבת

שליחה על ידי אאא » 24 יוני 2018, 00:19

האם מותר ללחוץ על לחצן המאוורר, כדי שיסתובב או יפסיק להסתובב?

האם מותר להזיז את המאוורר מעלה\מטה?

האם מאוורר מוקצה בשבת?
האם יש הבדל בין סוגי המאווררים?

ערכים:


שאר לעמו
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2555
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 397 פעמים
קיבל תודה: 757 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הלכות מאוורר בשבת

שליחה על ידי שאר לעמו » 24 יוני 2018, 00:35

לכאורה מאוורר שעובד הוא כלי המותר בטלטול.
הכפתור של הסטת הציר איננו שואב יותר חשמל (היה נידון ע"ז), ורק מתחבר לגלגל שיניים שמסתובב כל העת בלאו הכי (לצורך זה), וא"כ אינו תיקון אלא שימוש זמני בעלמא.
מעלה מטה כזה ע"י קליפס מובנה ולא ע"י בורג (מנורה של חוליות), מה השאלה בכלל. ומה שונה מלטלטל את המאוורר עצמו.


אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1477
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 674 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הלכות מאוורר בשבת

שליחה על ידי אוריאל » 24 יוני 2018, 00:37

במנחת שלמה כתב לגבי לחיצה על הכפתור שמסובבת את המאוורר, שאם בלחיצה נגמרת פעולה חשמלית, אסור ללחוץ עליו, אבל אם זה רק קפיץ - מותר [כדברי הרב @שאר לעמו].
בדרך כלל המאווררים שהכפתור שלהם נמצא בראש המאוורר, אין בזה פעולה חשמלית, משא"כ במאווררים שזה נעשה על ידי חוט.

הרב אופיר מלכא דן בענין גם מזווית של הגברת הזרם, העתקתי מאתר אחר:
שימוש בכפתור המאוורר הגורם לסיבובו לצדדים

האם מותר בשבת להרים או להוריד את כפתור המאוורר הגורם לו להסתובב לצדדים או להפסיק פעולה זאת?

אף שבשעת הרמת הכפתור יש תוספת צריכת חשמל מחמת שנדרש מאמץ נוסף של המאוורר כדי שינוע לצדדים, מ"מ הורו מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל ומרן הגר"ע יוסף זצ"ל שצריכת חשמל זו אינה ניכרת ואין בה איסור, כיון שעיקר איסור גרימת זרם חשמל הוא משום 'מוליד', אבל כאן כיון שאין הדבר ניכר אין לאסור, דתוספת חשמל מזערית כ"כ שלא ניתן להרגישה כלל בחושי האדם אין בה ממש. (שו"ש סימן ש"ח הערה ל"ד). ועוד, מכיון שבמעשה זה רק מוסיף זרם על הזרם הקיים, לדעת שו"ע הרב (סו"ס תקי"א) אין זה 'מוליד' כלל. ועיין עוד שם במשנ"ב ואכמ"ל.

אולם בספר מאור השבת (להגר"מ יאדלר שליט"א) מביא כמה פוסקים כמרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ועוד, הסוברים שיש לאסור בזה. ואפשר שע"י שינוי או ע"י קטן יש להקל יותר.

ולהוריד את הכפתור כדי להפסיק את סיבוב המאוורר יש להתיר לכו"ע, כיון שרק מפחית מעט מהזרם ואין בזה איסור.

ויש להוסיף ולציין כי ישנם מאווררים שפעולת הסיבוב מתחילה או נפסקת ע"י משיכת חוט, בזה יש איסור גמור כיון שפעולת החוט היא פעולה חשמלית לכל דבר.


שאר לעמו
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2555
הצטרף: 05 נובמבר 2017, 08:55
נתן תודה: 397 פעמים
קיבל תודה: 757 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הלכות מאוורר בשבת

שליחה על ידי שאר לעמו » 24 יוני 2018, 00:44

כמדומה שגם החוט זה הסטת גלגל שיניים, ולא פעולה חשמלית. אבל אינני יודע את המציאות היטב.
לגבי הוספת זרם למעשה לא חוששים לזה.


סופר
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 546
הצטרף: 04 יולי 2017, 14:00
נתן תודה: 116 פעמים
קיבל תודה: 170 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הלכות מאוורר בשבת

שליחה על ידי סופר » 24 יוני 2018, 14:03

אנשי משמרת השבת מחמירים בכל זה.

סמל אישי של משתמש

אברך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 471
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 493 פעמים
קיבל תודה: 288 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הלכות מאוורר בשבת

שליחה על ידי אברך » 24 יוני 2018, 14:41

אאא כתב:האם מותר ללחוץ על לחצן המאוורר, כדי שיסתובב או יפסיק להסתובב?
כידוע נחלקו בזה פוסקי זמנינו, וכמ"ש בארחות שבת דלהלן (חלק ג עמ' פב-פד)
עמודים מ- ארחות שבת ח''ג_עמוד_1.jpg
עמודים מ- ארחות שבת ח''ג_עמוד_2.jpg
עמודים מ- ארחות שבת ח''ג_עמוד_3.jpg
אאא כתב:האם מותר להזיז את המאוורר מעלה\מטה?
האם מאוורר מוקצה בשבת?
א. דין טלטול מאוורר לכאו' תלוי בפלוג' הראב"ד והר"ן עם הרמב"ן (בשבת קכב:) בטעם הדין דנר לא הוי כלי שמלאכתו לאיסור, דלהראב"ד והר"ן דהטעם דנר לא הוי כלי שמלאכתו לאיסור הוא משום שאין עושין בו עצמו את המלאכה אלא על גביו, א"כ מאוורר שעושין בו עצמו את המלאכה, דהיינו את הפעלתו, הוי כלי שמלאכתו לאיסור, ולהרמב"ן דהטעם דנר לא הוי כלי שמלאכתו לאיסור משום שהוא משמש לתועלת האדם בשבת, א"כ לכאו' ה"ה מאוורר לא הוי כלי שמלאכתו לאיסור כיון שהוא משמש לתועלת האדם בשבת.
ולכאו' אין לומר דכיון דתשמיש המאוורר הוא מה שנהנין מהרוח, והפעלתו נהי שהיא כרוכה באיסור מ"מ אינה תשמישו, לכן הוי כלי שמלאכתו להיתר, דהא נר נמי תשמישו הוא להאיר, ורק הדלקתו אסורה, ואפ"ה לא כתב א' מן הראשונים דנר הוי כלי שמלאכתו להיתר מצד זה. וטעמא י"ל משום דכל שהפעלתו כרוכה באיסור ממילא יש לחוש שיבא להעילו בשבת, וגם יש לחוש שיהיה כחול בעיניו.
והנה אפי' בנר נקטו הפוסקים דהוי כלי שמלאכתו לאיסור (עי' סי' רע"ט ס"ו, ובמ"ב שם סקי"ט), וא"כ כ"ש דמאוורר לדינא הוי כלי שמלאכתו לאיסור.

ב. ואמנם הגרשז"א זצ"ל במנחת שלמה ח"א סי' ט' [עמ' ע"ד–ע"ה בסוגריים המרובעים] כתב לדון דדלמא מאוורר הוי כלי שמלאכתו להיתר לכו"ע כיון דתשמישו לרוח וזה אינו דבר אסור, והא דנר הוי כלי שמלאכתו לאיסור היינו דוקא בנר כבוי שעומד להדלקה, וה"נ מאוורר כבוי הוי כלי שמלאכתו לאיסור כיון שעומד להדליקו, אבל מאוורר דולק יל"ד דהוי כלי שמלאכתו להיתר. אבל כתב דיל"ד דכיון שבשעה שהיה כבוי היה כלי שמלאכתו לאיסור ממילא נשאר כלי שמלאכתו לאיסור. וסיים דהדבר צריך הכרע.
ולכאו' היה מקום לדון בדבריו דאין לקבוע שם תשמישו של הכלי ע"פ מה שעומד להפעילו, דזה אינו ייעודו של הכלי, אלא רק ע"פ תשמישו של הכלי, וממילא אין שום חילוק בין אם הכלי פועל או לא, ולפ"ז כיון דחזינן דנר הוי כלי שמלאכתו לאיסור כ"ש דמאוורר הוי כלי שמלאכתו לאיסור וכנ"ל.

ג. והאג"מ בח"ג סי' מ"ט וח"ד סי' צ"א נקט דמאוורר ושאר כלים המחוברים לחשמל הוו כלים שמלאכתן לאיסור, אבל בח"ה סי' כ"ג הדר ביה ונקט דמאוורר הוי כלי שמלאכתו להיתר, דדבר שמלאכתו לאיסור פירושו דבר שעושים בו איסור, ולא דבר שנעשה ע"י איסור, עכ"ל.
והנה לא פירש מה החילוק בין זה לבין נר, ואולי טעמו כמ"ש המנח"ש.

ד. ובשו"ת אז נדברו ח"ח סי' ל"ג אות ב' כתב לצדד דמאוורר הוי כלי שמלאכתו להיתר, אך כתב דכיון שהאג"מ ב(ח"ב סי' ס"ט) [ח"ג סי' מ"ט] כתב דהוי כלי שמלאכתו לאיסור לכן למעשה גם הוא אינו מיקל. ולכאו' אם היה רואה שהאג"מ הדר ביה היה גם הוא מורה להקל.

ה. ובס' שלמי יהודה עמ' נ"א כתב בשם הגריש"א זצ"ל שמאוורר הוי כלי שמלאכתו להיתר.

ו. ובשבט הלוי ח"ח סי' קס"ז אות ה' כתב דמאוורר בשעה שהוא כבוי מותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו, ובשעה שהוא פועל ג"כ יש צדדים להתיר ולכן מי שמטלטלו עכ"פ ברגל אין מזניחין אותו, עכ"ד.
ומבואר שנקט שמאוורר הוי כלי שמלאכתו לאיסור, וס"ל דבשעה שהוא פועל חמור מכבוי, וצל"ע בטעמו.

ז. ובשו"ת באר משה ח"ח סי' ל"א נקט דמאוורר הוי כלי שמלאכתו לאיסור.

ח. ובס' דעת יהודה ובכרמי יהודא [תשובות הגר"י שפירא זצ"ל] הביאו כמה תשובות ממנו בדין טלטול מאוורר [דעת יהודה סי' ש"ח אות שצ"ב שצ"ג שצ"ד, ובכרמי יהודא אות ער"ב רע"ג ער"ד רע"ו], ומתבאר שם שבמאוורר גדול אסר לטלטלו בכ"ג משום דקובע לו מקום, ובמאוורר שאינו קובע לו מקום בתחילה כתב דהוי ככלי שמלאכתו לאיסור ומ"מ מותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו, אבל לבסוף כתב שיש לדון לאסור אפי' לטלטלו לצורך גופו ומקומו משום ששמע שיש שינוי בזרם כשמזיזים, וגם משום דשכיח שיתנתק מהחשמל ושיש לחוש שילחצו על הכפתורים, יעו"ש.

ט. והג"ר צבי אשר פרידמן שליט"א (בן הגר"י ר"י תפרח) כתב בקונטרסו (הנקרא 'דינים העולים מסוגיית גזירת כלים', פרק ב' אות ט"ז) בדין מאוורר, דלדעת הרמב"ן דכל שהוא משמשי שבת הוי כלי שמלאכתו להיתר, ה"נ מאוורר הוי כלי שמלאכתו להיתר. ולדעת הראב"ד והר"ן דכל שאין עושין מלאכה בגופו הוי כלי שמלאכתו להיתר, א"כ רק הכפתורים המפעילים מלאכתם לאיסור, ושאר המאוורר מלאכתו להיתר, וכי תימא דדנין הכל ככלי אחד א"כ הוי כלי שעיקרו להיתר. וגם למאי דקי"ל דנר הוי כלי שמלאכתו לאיסור, רק הכבל שמזיזים אותו לצורך ההדלקה הוי מלאכתו לאיסור, דהמאוורר שימושו בטלטול והזזה. וכ"ז במאוורר דולק, אבל בכבוי אפשר דהוי כלי שמלאכתו לאיסור שאין בו תשמישי היתר דאסור לטלטלו אפי' לצורך גופו ומקומו, עכ"ד.
והנה ראשית יש להעיר שלכאו' אין חילוק בין הכפתורים המפעילים לבין הכבל.
ומ"ש דרק הכפתורים [והכבל] הוו מלאכתם לאיסור, ולא שאר המאוורר, לכאו' תמוה, דכל הפעלת המאוורר תלויה בהם, וא"כ לא שנא מנר שכיון שהפעלתו כרוכה באיסור הוי כלי שמלאכתו לאיסור.
ומ"ש לגבי מאוורר כבוי, לכאו' מסתבר כן דמאוורר כבוי אסור לטלטלו והוי כמוקצה מחמת גופו, דאע"ג שהכלי יש בו תשמישי היתר בד"כ ורק עתה שהוא כבוי אין בו תשמישי היתר, מ"מ כיון שסו"ס עתה מקצה דעתו מלטלטלו הוי מוקצה. וצל"ע בדעת השבט הלוי שכתב שמותר לטלטל מאוורר כבוי לצורך גופו ומקומו.

י. ומ"מ בדברי כל הפוסקים הנ"ל מבואר דס"ל דעכ"פ לצורך גופו ומקומו שרי לטלטל המאוורר, וכ"ז דלא כהגרנ"ק שליט"א בחוט שני ח"ג עמ' ס' ס"א שכתב דיש לחוש שהמאוורר הוי בסיס לזרם החשמל דהוי מוקצה מחמת גופו. ומ"מ גם הגרנ"ק שליט"א הורה שיש להקל לטלטל מאוורר לצורך גופו ומקומו ברגל וכדו'.
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
אאא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 834
הצטרף: 11 ינואר 2016, 20:07
נתן תודה: 258 פעמים
קיבל תודה: 100 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הלכות מאוורר בשבת

שליחה על ידי אאא » 25 יוני 2018, 12:31

ראיתי תלמידי חכמים גדולים המטלטלים מאוורר דלוק.

סמל אישי של משתמש

אברך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 471
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 493 פעמים
קיבל תודה: 288 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: הלכות מאוורר בשבת

שליחה על ידי אברך » 25 יוני 2018, 23:56

אאא כתב:ראיתי תלמידי חכמים גדולים המטלטלים מאוורר דלוק.
נתבאר בהודעתי לעיל, שלצורך גופו או מקומו, דהיינו אם אתה רוצה להפנות אליך את המאוורר, או להסיט אותו ממך, או שאתה צריך לעבור והמאוורר מפריע לך - לרוב ככל פוסקי זמנינו הדבר מותר. וי"א שאף שלא לצורך גופו ומקומו מותר.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot], ישראל כהן | 2 אורחים