ברכות י. חטאים או חוטאים?

כללי הפורום
פותח נושא חדש? שים לב! למען שמירת הסדר הטוב, יש לציין בכותרת הנושא את שם המסכת והדף המדויק עליו נסוב הדיון

פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1511
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 689 פעמים
קיבל תודה: 498 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי אוריאל » 22 פברואר 2018, 20:54

ברכות דף י. "הנהו בריוני דהוו בשבבותיה דר''מ והוו קא מצערו ליה טובא הוה קא בעי ר' מאיר רחמי עלויהו כי היכי דלימותו אמרה לי' ברוריא דביתהו מאי דעתך משום דכתיב {תהילים קד-לה} יתמו חטאים מי כתיב חוטאים חטאים כתיב ועוד שפיל לסיפיה דקרא ורשעים עוד אינם כיון דיתמו חטאים ורשעים עוד אינם אלא בעי רחמי עלויהו דלהדרו בתשובה ורשעים עוד אינם בעא רחמי עלויהו והדרו בתשובה".

נשאלתי היום בגמרא זו, דהא אנו אומרים בתפילה בשני וחמישי "הַפּוֹתֵחַ יָד בִּתְשׁוּבָה לְקַבֵּל פּוֹשְׁעִים וְחַטָּאִים. נִבְהֲלָה נַפְשֵׁנוּ מֵרוֹב עִצְּבוֹנֵנוּ. אַל תִּשְׁכָּחֵנוּ נֶצַח", ובודאי המכוון הוא על החוטאים עצמם ולא על החטאים, הרי שאין ב"חטאים" משמעות לחטא ולא לחוטא.

והשבתי, שבאמת בתיבת "חטאים" יש את שתי המשמעויות, ובתפילתנו כמובן המכוון הוא על החוטאים. אך ברוריא טענה שאין כתוב "חוטאים" דאז משמע בודאי שזה הולך על האנשים החוטאים, אלא "חטאים" שזה יכול להתפרש גם כהולך על החטא ולא על החוטא. וזהו שהוסיפה ואמרה ועוד לחזק את הטענה שאין הכוונה לחוטאים עצמם.

ואשמח לשמוע חוו"ד הרבנים, על השאלה ועל התשובה.

ערכים:


גבריאל פולארד
משתמש ותיק
הודעות: 534
הצטרף: 11 ספטמבר 2017, 20:00
נתן תודה: 892 פעמים
קיבל תודה: 277 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי גבריאל פולארד » 22 פברואר 2018, 21:02

כיוונת פחות או יותר למהרש"א שם.
ובע"כ דזהו כוונת הגמרא שכן חטאים בדגש בט' היינו חוטאים, כדפירש"י גבי שור נגח, וא"כ ודאי שדרשת הגמרא היא מדשני קרא.


נפתולי
משתמש ותיק
הודעות: 410
הצטרף: 03 יולי 2017, 11:54
נתן תודה: 242 פעמים
קיבל תודה: 184 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי נפתולי » 10 יולי 2018, 22:46

פלא הוא שרש"י בפירושו לתהילים מפרש בפשטות יתמו חטאים - חוטאים.
ולכאו' זה ממש להיפך מדברי ברוריא המובא בגמ'.
וראיתי בספר דברי תורה להרה"ק ממונקאטש (מהדו"ת מ"ו) שמאריך לסתור את דברי ברוריא מטעם שאין חכמה לנשים אלא בפלך, וכן מביא סייעתא לדבריו מפירוש רש"י.
האומנם? כי לכאורה מרגלא בפומיה דאינשי כאילו הלכה למשה מסיני שיתמו חטאים ולא חוטאים.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 809 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 10 יולי 2018, 23:12

נפתולי כתב:פלא הוא שרש"י בפירושו לתהילים מפרש בפשטות יתמו חטאים - חוטאים.
ולכאו' זה ממש להיפך מדברי ברוריא המובא בגמ'.
וראיתי בספר דברי תורה להרה"ק ממונקאטש (מהדו"ת מ"ו) שמאריך לסתור את דברי ברוריא מטעם שאין חכמה לנשים אלא בפלך, וכן מביא סייעתא לדבריו מפירוש רש"י.
האומנם? כי לכאורה מרגלא בפומיה דאינשי כאילו הלכה למשה מסיני שיתמו חטאים ולא חוטאים.
שאין חכמה לנשים אלא בפלך?
לכאורה אשתמיטיה לגאון הנ"ל דברי השל"ה הק'- תורה שבעל פה - (כב) כללי יחוסי החכמים (ט) שהיתה ברוריה גדולה כאחד התנאים וחולקת עמהם עיי"ש. וראה מש"כ הרמ"ע מפאנו - ספר גלגולי נשמות - אות ב שהיתה מלמדת את שלמה עיי"ש.
ב. לא זכתי לענ"ד להבין את המנחת אליעזר שהעדיף להסיק מכח דיוק בד' רש"י, בעוד הוא מתעלם מד' חז"ל שנותנים משקל לדבריה. ובעצם הדיוק מד' רש"י יתכן לומר שפירש את הפסוק כפשוטו וכך היא דרכו של רש"י כל עוד אין קושי בדבר כמו שמעיד רש"י על פירושו (רש"י בראשית פ"ג פסוק ח) ז"ל -"יש מדרשי אגדה רבים, וכבר סדרום רבותינו על מכונם בבראשית רבה ובשאר מדרשות, ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא ולאגדה המיישבת דברי המקרא דבר דבור על אופניו" ע"כ.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 809 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 11 יולי 2018, 01:38

ראה עוד מש"כ צל"ח ברכות הנ"ל בזה"ל- מי כתיב חוטאים וכו'. הנה אף שברוריא הביאה הוכחה לדבריה ור' מאיר שמע וקיבל דבריה, אעפ"כ אנו רואים שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, שהרי ר' יהודה בריה דר' שמעון בן פזי לעיל [ט' ע"ב] ור' יוחנן לקמן משום רשב"י בהני חמשה ברכי נפשי, מוקמי להאי קרא במפלתן של רשעים. ולקמן בדברי ר' יוחנן משום רשב"י יתבאר בדברינו: עכ"ל. ודוק.
ומי שיעיין בפנ"י שם ועוד מפרשים, ימצא כמה תירוצים לקו' הנ"ל (וככה"נ גם לקושיה המובאת בראש האשכול) ונלאתי למנותם. וכל דברי המנחת אלעזר לענ"ד צריכים עיון גדול. אחרי שהגמ' נתנה משקל לדבריה, וכל גדולי האחרונים דנים בטענתה, לומר עליה "אין חכמה לנשים אלא בפלך" אתמהה. אם תוכל לעלות את דבריו.
וראה עוד במסכת אבות דרבי נתן פרק לו מ"א בשם רבי נחמיה.


נפתולי
משתמש ותיק
הודעות: 410
הצטרף: 03 יולי 2017, 11:54
נתן תודה: 242 פעמים
קיבל תודה: 184 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי נפתולי » 11 יולי 2018, 05:25

לבקשת @הפקדתי שומרים אני מעלה כאן את דברי המנחת אלעזר:
דברי תורה שפירא, חיים אלעזר בן צבי הירש.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


הכהן
משתמש ותיק
הודעות: 1084
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 03:16
נתן תודה: 344 פעמים
קיבל תודה: 347 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי הכהן » 11 יולי 2018, 12:25

אין ספק שיש לחלק בין חֲטָאִים ובין חַטָּאִים ולא היה @אוריאל צריך להגיע לסידור, שבפסוק הראשון שבתהלים יש רשעים חַטָּאִים ולצים, הרי שהכוונה לרשעים ולא למעשיהם, ועוד, שבמקומות רבים התפלל דהע"ה על מות הרשעים.


אברך כולל
הודעות: 183
הצטרף: 15 אוקטובר 2017, 20:27
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי אברך כולל » 11 יולי 2018, 16:53

אני מצרף מ"מ בענין. באר הגולה למהר"ל. צפנת פענח ר"א מגריידיץ
אגדתא דבי רב.pdf
באר הגולה.pdf
מחצית השקל.pdf
נחלת יעקב.pdf
סידור בית יעקב.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


אברך כולל
הודעות: 183
הצטרף: 15 אוקטובר 2017, 20:27
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי אברך כולל » 11 יולי 2018, 16:55

חתם סופר.pdf
חתם סופר.pdf
אוצרות ירושלים.pdf
באר מים חיים.pdf
גבורות אליהו.pdf
באר ישראל.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


אברך כולל
הודעות: 183
הצטרף: 15 אוקטובר 2017, 20:27
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי אברך כולל » 11 יולי 2018, 16:56

דברי שאול.pdf
חידושי המלבי ם על הש ס.pdf
משנה שכיר.pdf
אבן שלמה.pdf
דברי יואל.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


אברך כולל
הודעות: 183
הצטרף: 15 אוקטובר 2017, 20:27
קיבל תודה: 57 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי אברך כולל » 11 יולי 2018, 16:57

תשובות והנהגות.pdf
שפת אמת ליקוטים.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 809 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 11 יולי 2018, 17:03

נפתולי כתב:לבקשת @הפקדתי שומרים אני מעלה כאן את דברי המנחת אלעזר:
דברי תורה שפירא, חיים אלעזר בן צבי הירש.pdf
אינני רוצה חלילה להכשל בזלזול אדם גדול. ולכן המנע מה שיש להעיר על דבריו מתחילה ועד סוף, בכל הערה שהעיר, עמדו לפניו כמה אחרונים מפורסמים שישבו בנקל את הערותיו. ובכל הנוגע להתבטאות כנגד ברוריה, כמו "לא חש לדברי אישה" או "דאין חכמה לנשים אלא בפלך" (הגמ' הנ"ל מדברת על אישה אחרת ומטעם אחר ורבו בזה הפי') או מה שמזכיר ד' הגמ' בקידושין שברוריה חנקה עצמה, רק בשביל להוריד בערכה וזאת אחרי שהגמ' נתנה משקל לדבריה, וכל גדולי האחרונים דנים בטענתה, להתבטא כנגדה בצורה הזו נפלא ממני ולולי שהיה אדם גדול בקהילתו יש הרבה מה להשיב.
ובמה שכתב במוחלט שידוע "שרש"י פירש רק בדברי חז"ל ולא כפירוש הפשוט" דברים תמוהים לענ"ד וכמו שהזכרנו לעיל מד' רש"י שמעיד להיפך.


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2406
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1485 פעמים
קיבל תודה: 362 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי מאן דהו » 10 יוני 2019, 22:00

הפקדתי שומרים כתב:
11 יולי 2018, 17:03
נפתולי כתב:לבקשת @הפקדתי שומרים אני מעלה כאן את דברי המנחת אלעזר:
דברי תורה שפירא, חיים אלעזר בן צבי הירש.pdf
אינני רוצה חלילה להכשל בזלזול אדם גדול. ולכן המנע מה שיש להעיר על דבריו מתחילה ועד סוף, בכל הערה שהעיר, עמדו לפניו כמה אחרונים מפורסמים שישבו בנקל את הערותיו. ובכל הנוגע להתבטאות כנגד ברוריה, כמו "לא חש לדברי אישה" או "דאין חכמה לנשים אלא בפלך" (הגמ' הנ"ל מדברת על אישה אחרת ומטעם אחר ורבו בזה הפי') או מה שמזכיר ד' הגמ' בקידושין שברוריה חנקה עצמה, רק בשביל להוריד בערכה וזאת אחרי שהגמ' נתנה משקל לדבריה, וכל גדולי האחרונים דנים בטענתה, להתבטא כנגדה בצורה הזו נפלא ממני ולולי שהיה אדם גדול בקהילתו יש הרבה מה להשיב.
ובמה שכתב במוחלט שידוע "שרש"י פירש רק בדברי חז"ל ולא כפירוש הפשוט" דברים תמוהים לענ"ד וכמו שהזכרנו לעיל מד' רש"י שמעיד להיפך.


קרא כאן
viewtopic.php?f=7&t=5744#p70266
בדברי רבי נסים גאון שמעשה דברוריה הוא לא כמו שפירש רש"י. ויש הטוענים שזו גירסת תלמיד ברש"י


יעקב שלם
משתמש ותיק
הודעות: 1494
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 543 פעמים
קיבל תודה: 476 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי יעקב שלם » 11 יוני 2019, 00:16

אמרו לי שהרב אלישיב בשיעור (כמדומני מופיע בהערות)
אמר בצורה פשוטה שפשט הפסוק יתמו חוטאים וזה היה מעין לימוד זכות עליהם או מעין זה


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2406
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1485 פעמים
קיבל תודה: 362 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי מאן דהו » 19 יוני 2019, 14:46

הפקדתי שומרים כתב:
11 יולי 2018, 17:03
נפתולי כתב:לבקשת @הפקדתי שומרים אני מעלה כאן את דברי המנחת אלעזר:
דברי תורה שפירא, חיים אלעזר בן צבי הירש.pdf
אינני רוצה חלילה להכשל בזלזול אדם גדול. ולכן המנע מה שיש להעיר על דבריו מתחילה ועד סוף, בכל הערה שהעיר, עמדו לפניו כמה אחרונים מפורסמים שישבו בנקל את הערותיו. ובכל הנוגע להתבטאות כנגד ברוריה, כמו "לא חש לדברי אישה" או "דאין חכמה לנשים אלא בפלך" (הגמ' הנ"ל מדברת על אישה אחרת ומטעם אחר ורבו בזה הפי') או מה שמזכיר ד' הגמ' בקידושין שברוריה חנקה עצמה, רק בשביל להוריד בערכה וזאת אחרי שהגמ' נתנה משקל לדבריה, וכל גדולי האחרונים דנים בטענתה, להתבטא כנגדה בצורה הזו נפלא ממני ולולי שהיה אדם גדול בקהילתו יש הרבה מה להשיב.
ובמה שכתב במוחלט שידוע "שרש"י פירש רק בדברי חז"ל ולא כפירוש הפשוט" דברים תמוהים לענ"ד וכמו שהזכרנו לעיל מד' רש"י שמעיד להיפך.


כנראה לא עיינת ברש"י. המשפט אין חכמה לנשים אלא בפלך מוזכר דווקא על ברוריה


מאן דהו
משתמש ותיק
הודעות: 2406
הצטרף: 28 פברואר 2019, 21:53
נתן תודה: 1485 פעמים
קיבל תודה: 362 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי מאן דהו » 19 יוני 2019, 14:52

ליתר דיוק המשפט נשים דעתן קלות. רש"י עבודה זרה יח עמוד ב כתב: ואיכא דאמרי משום מעשה דברוריא - שפעם אחת ליגלגה על שאמרו חכמים (קדושין דף פ:) נשים דעתן קלות הן עלייהו ואמר לה חייך סופך להודות לדבריהם וצוה לאחד מתלמידיו לנסותה לדבר עבירה והפציר בה ימים רבים עד שנתרצית וכשנודע לה חנקה עצמה וערק רבי מאיר מחמת כסופא:

סמל אישי של משתמש

פיניפיני
משתמש ותיק
הודעות: 217
הצטרף: 19 יוני 2019, 10:11
נתן תודה: 54 פעמים
קיבל תודה: 48 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי פיניפיני » 30 יוני 2019, 11:39

יעקב שלם כתב:
11 יוני 2019, 00:16
מרו לי שהרב אלישיב בשיעור (כמדומני מופיע בהערות)
אמר בצורה פשוטה שפשט הפסוק יתמו חוטאים וזה היה מעין לימוד זכות עליהם או מעין זה
אפשר מקור מדויק?


יעקב שלם
משתמש ותיק
הודעות: 1494
הצטרף: 10 אפריל 2018, 11:52
נתן תודה: 543 פעמים
קיבל תודה: 476 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי יעקב שלם » 30 יוני 2019, 20:59

פיניפיני כתב:
30 יוני 2019, 11:39
יעקב שלם כתב:
11 יוני 2019, 00:16
מרו לי שהרב אלישיב בשיעור (כמדומני מופיע בהערות)
אמר בצורה פשוטה שפשט הפסוק יתמו חוטאים וזה היה מעין לימוד זכות עליהם או מעין זה
אפשר מקור מדויק?

שמעתי את זה מנכד של הרב אלישיב שישב בשיעור שנים רבות
והוא הוסיף לי שאמרו את זה לרב שטיינמן והוא הגיב שהיה פשוט לו גם כן כך


ים סוף
משתמש ותיק
הודעות: 364
הצטרף: 08 נובמבר 2018, 00:19
נתן תודה: 77 פעמים
קיבל תודה: 166 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי ים סוף » 03 ינואר 2020, 01:53

שמעתי הסבר נפלא בעניין מהרב מרדכי נויגרשל, שאמר שגם היא לא חשבה שחטאים הכוונה לחטא ולא לאדם החוטא. אלא שיש שני סוגי חוטאים יש אדם שהוא בכלליות אדם טוב אלא שהוא נכשל וחוטא. וישנו אדם שכ"כ שרוי בחטא עד שהפך את עצמו לחטא בפת"ח והוא אכן כמו שהובא לעיל גבי שור נגח. שהפך את טבעו להיות בעל חטא.

וזה היה הוויכוח בין ברוריה לבין ר"מ אם אותם בריונים שקועים בחטא עד שהם כבר בגדר חטאים ויש להתפלל עליהם שייתמו מן הארץ. או"ד אינם אלא חוטאים ודוקא על חטאים נאמר שייתמו.
ואכן אשה מכרת באורחים, ואכן צדקה ברוריה שהיו חוטאים ולא חטאים. וראוי היה להתפלל עליהם שיחזרו בתשובה שלמה. ודפח"ח


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
הודעות: 1511
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 689 פעמים
קיבל תודה: 498 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי אוריאל » 14 ינואר 2020, 00:32

יש להעיר, שבאותו עמוד, ברכות י. איתא ראה דוד במפלתן של רשעים ואמר שירה, שנאמר יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם הללו-יה, ומשמע מזה ג"כ דלא כברוריה, דלפי דבריה הרי הפסוק מדבר על כילוי היצר הרע וממילא לא יהיו עוד רשעים, וא"כ אין כאן מפלת רשעים כלל.


יהודי רציני
משתמש ותיק
הודעות: 340
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 00:44
נתן תודה: 57 פעמים
קיבל תודה: 115 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי יהודי רציני » 14 ינואר 2020, 00:50

לכאו' הדברים פשוטים (ואפש"ל שכבר עמד עליהם רש"י בביאורו לגמ' וכדלקמן) דהנה בפס' כתוב חטאים ולא חוטאים אך מנוקד בפתח תחת החית ובקמץ תחת הטית שמשמעותו חוטאים ולכן פירש רש"י בתהילים כמשמעות הפס' באמת דהיינו דקאי על החוטאים (וכמו שציין הרב אוריאל שגם מהמשך הגמ' משמע דקאי החוטאים גופייהו) אלא דברוריא כוונה להגיד דכיון שכתוב חטאים ואפשר לינקד בחטף פתח תחת החית ואז משמעותו לחטאים במשמעות עוונות ובאה לדרוש מזה לר' מאיר דאף שאכן עיקר הפשט בפס' היא כמו הקרי דהיינו דיתמו הרשעים החוטאים מ"מ כיון שאפשר ע"פ הכתיב לנקד ולקרוא אחרת ולפרש דקאי החטאים במשמעות עוונות הרי שיש לומר דכשנבוא לדון מה עדיף, להתפלל על הרשעים שימותו או שיעשו תשובה י"ל דעדיף להתפלל שיעשו תשובה (ובדוד מיירי אחר מפלת הרשעים ולכך אמר שירה וכדאיתא בגמ' ומיושב מה שהעיר הרב אוריאל לעיל).
ועתה אצטט לשון רש"י- חטאים כתיב. קרי ביה חטאים שיכלה יצר הרע, ולכאו' צ"ב מה כוונת רש"י כתיב חטאים, קרי ביה חטאים, ולהנ"ל א"ש דכוונתו דאף שהקרי הנכון הוא חטאים במשמעות חוטאים מ"מ כיון שכתיב חטאים הרי אפשר לקרות זאת עפ"י הניקוד במובן של עוונות והיינו בחילוף הניקוד כנ"ל (וכך ראיתי היום במהדורות עוז והדר שכבר ניקדו ברש"י כן עיי"ש) ודו"ק.


נדיב לב
משתמש ותיק
הודעות: 2706
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 734 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי נדיב לב » 14 ינואר 2020, 00:55

אוריאל כתב:
14 ינואר 2020, 00:32
יש להעיר, שבאותו עמוד, ברכות י. איתא ראה דוד במפלתן של רשעים ואמר שירה, שנאמר יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם הללו-יה, ומשמע מזה ג"כ דלא כברוריה, דלפי דבריה הרי הפסוק מדבר על כילוי היצר הרע וממילא לא יהיו עוד רשעים, וא"כ אין כאן מפלת רשעים כלל.

זו דרשה אחרת מאשר דרשה ברוריה אבל לא סותרת לגמרי שהרי גם לדרשן הזה דוד אומר השירה רק לאחר שהרשעים מתו ולא מתפלל כרבי מאיר שימותו כעת. ואפשר שאף ברוריה מסכימה בעיקר הדבר לאחר שהרשעים מתו, שהרי הם וחטאם עברו מהעולם


יהודי רציני
משתמש ותיק
הודעות: 340
הצטרף: 13 נובמבר 2019, 00:44
נתן תודה: 57 פעמים
קיבל תודה: 115 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: ברכות י. חטאים או חוטאים?

שליחה על ידי יהודי רציני » 14 ינואר 2020, 01:13

ראיתי להוסיף כאן בביאור עומק הענין שמתבאר בדברי ברוריה והוא לענ"ד יסוד גדול וחשוב בעניני המוסר
הנה בדברי ברוריה יש רעיון מאוד עמוק שאף שהיצר הראשוני של האדם הוא להתפלל על מי שהציק לו שימות או שיקרה לו משהו באה הגמרא ומלמדת אותנו שראוי שאדם יכבוש את יצרו ותאוותו ויחשוב מה בסופו של דבר עדיף יותר שאותו אדם ימות או שישוב בתשובה ועפ"י זה ינהג.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ברכות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים