למה בקדשים הלילה הולך אחרי היום

נושאים שונים

פותח הנושא
מלמד להועיל
הודעות: 915
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 436 פעמים
קיבל תודה: 367 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

למה בקדשים הלילה הולך אחרי היום

שליחה על ידי מלמד להועיל » 30 מאי 2021, 19:56

ואינו כמו בכל התורה, שהיום הולך אחרי הלילה?


עת הזמיר
הודעות: 501
הצטרף: 30 דצמבר 2020, 20:42
נתן תודה: 176 פעמים
קיבל תודה: 224 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה בקדשים הלילה הולך אחרי היום

שליחה על ידי עת הזמיר » 30 מאי 2021, 20:10

עי' פחד יצחק פסח (מאמרי)


פותח הנושא
מלמד להועיל
הודעות: 915
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 436 פעמים
קיבל תודה: 367 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה בקדשים הלילה הולך אחרי היום

שליחה על ידי מלמד להועיל » 30 מאי 2021, 20:46

עת הזמיר כתב:
30 מאי 2021, 20:10
עי' פחד יצחק פסח (מאמרי)
אינו תחת ידי... אשמח אם תוכל להעלות לי אותו
 


משבט הכהונא
הודעות: 507
הצטרף: 06 ספטמבר 2019, 00:26
נתן תודה: 133 פעמים
קיבל תודה: 156 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה בקדשים הלילה הולך אחרי היום

שליחה על ידי משבט הכהונא » 30 מאי 2021, 20:56

מה הפירוש
ילפינן ויהי ערב ויהי בוקר שהלילה קודם ליום
ובקדשים כתיב ביום קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד בקר


נדיב לב
הודעות: 5408
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 260 פעמים
קיבל תודה: 2809 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה בקדשים הלילה הולך אחרי היום

שליחה על ידי נדיב לב » 30 מאי 2021, 20:57

מלמד להועיל כתב:
30 מאי 2021, 19:56
ואינו כמו בכל התורה, שהיום הולך אחרי הלילה?


טעמא דקרא?
אבל בעצם בכל גווני היום נמשך אחר הלילה וכמעשה בראשית, אלא דבקדשים שעיקר מצוותה היא ביום כדיליף מקראי "ביום צוותו" (ויקרא פ"ז פסוק לח דריש בגמ' זבחים צח.) לכן הלילה דהותר גם בו [כמבואר בגמ' זבחים לו. דיליף מקראי ובחולין פג. עיין שם רש"י ד"ה בקדשים] בהכרח משום שנמשך בתר היום, אבל לא שייך לומר שהיום יהיה נמשך בתר הלילה הקודם, שכן עיקר הקרבתו ביום.

ומצוה נוספת שהלילה הולך אחר היום, היא מצוה ת"ת כמבואר בגמ' עירובין סה. דאיתא שם "אמר רב נחמן בר יצחק אנן פועלי דיממי אנן רב אחא בר יעקב יזיף ופרע". וכתב שם רש"י וז"ל: יזיף ופרע - היה קובע לו לשנות כך וכך פרקים ביום, והיה רגיל לעסוק ביום, ופעמים שהיה טרוד במזונותיו ביום, ופורע קביעות עתו בלילה עכ"ל. הרי שהיה פורע חובת לימודו שביום, בלילה הבא.
ומכח זה כתב רבינו יונה (על הרי"ף ברכות דף ו. ד"ה ואמר) שלענין ברכת התורה הלילה הולך אחר היום וז"ל: ואמר מורנו הרב נר"ו דאכתי איכא למידק דהא חזינן בציצית ותפילין שמצותן כל היום ואפ"ה אם חלץ אותן וחזר ומניחן פעם אחרת צריך לברך ובציצית נמי אע"פ שמצותו כל היום אם מתעטף בו הרבה פעמים ביום צריך לברך על כל פעם ופעם וקבלה בידו מרבותיו שאפי' נפל מעליו ולקחו מיד ונתעטף בו שמברך עליו ואע"פ שלא נתכוין להסירו מעליו והכא נמי אע"פ שמצות הקריאה כל היום היה לו לומר שיברך ברכת התורה בכל פעם ופעם ונראה לו לתרץ שאינו דומה זה לזה מפני שהתפילין כשחולצן או הציצית כשמפשיטן מעליו נגמרה מצותן ולפיכך כשחוזר ומניחן פעם אחרת מצוה אחרת היא וצריך לחזור ולברך אבל בקריאה כשקרא פעם אחת עדיין לא נגמרה מצותה שהיא כל היום ולפיכך כשקורא וחוזר למצותו הוא חוזר ואין צריך לחזור ולברך ואפילו כשקורא בלילה לא נאמר שהלילה מהיום האחר הוא שיצטרך לחזור ולברך שאף על פי שבשאר הדברים אנו אומרים היום הולך אחר הלילה גבי הקריאה הלילה הולך אחר היום וכדאמרינן בירושלמי אמר ר' יוחנן אנן אגירי דיממא אנן יזפינן ביממא ופרעינן בליליא כלומר מי שהוא שכיר אין לו להתבטל ממלאכתו כל היום וכיון שכן ואנחנו מצוה עלינו לקרוא כל היום אם כן אנו כמו פועלים שאין לנו להתבטל מהקריאה ומה שאנחנו מתבטלין ממנה ביום הוא כמו הלואה אצלינו ואנחנו פורעין אותה בלילה הנה שקריאת הלילה היא מהיום ההוא ולפיכך בברכה שבירך בבקר להפטר ממה שלומד ביום באותה ברכה נפטר גם כן במה שלומד בלילה עכ"ל.


אוי טאטע זיסער
הודעות: 156
הצטרף: 06 מרץ 2016, 13:31
נתן תודה: 8 פעמים
קיבל תודה: 44 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה בקדשים הלילה הולך אחרי היום

שליחה על ידי אוי טאטע זיסער » 30 מאי 2021, 21:06

הרב @משבט הכהונא , את הדין יודע הרב @מלמד להועיל , הוא רוצה להבין טעמו של דבר.
והנראה בזה עפ''י המבואר בספרים, שבכל העניינים היום הולך אחר הלילה, כי הסדר הוא ברישא חשוכא והדר נהוראי, דהיינו שהעולם הזה הוא חושך, ומעלים אותו מחושך לאור - לקדושה.
אבל בקדשים, העניין הוא הפוך, כי קדשים זה המשכת האור מלמעלה למטה, ולכן ברישא נהורא שהוא האור והדר חשוכא, שאפשר להמשיך את האור - הקדושה לתוך החושך של עולם הזה.
ובהרחבה קצת: מלמעלה למטה = קודם אור (למעלה) ואחר כך חושך (למטה), ולכן קדשים נאכלים ביום וגם אחרי כן בלילה.
מה שאין כן בשאר הדברים, שהעבודה היא מלמטה למעלה, להעלות את ענייני עוה''ז לקדושה, אז בהתחלה חושך (עוה''ז), ואחרי כן אור (העלאה לקדושה).
זה מה שמצאתי על פי פנימיות העניינים.
אולי מאן דהו ימצא הסבר גם בפשטות העניינים.


דניאלי
הודעות: 296
הצטרף: 30 מאי 2021, 21:45
נתן תודה: 113 פעמים
קיבל תודה: 168 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה בקדשים הלילה הולך אחרי היום

שליחה על ידי דניאלי » 30 מאי 2021, 23:20

הדרי בי


פותח הנושא
מלמד להועיל
הודעות: 915
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 436 פעמים
קיבל תודה: 367 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה בקדשים הלילה הולך אחרי היום

שליחה על ידי מלמד להועיל » 31 מאי 2021, 00:09

נדיב לב כתב:
30 מאי 2021, 20:57
ומצוה נוספת שהלילה הולך אחר היום, היא מצוה ת"ת כמבואר בגמ' עירובין סה. דאיתא שם "אמר רב נחמן בר יצחק אנן פועלי דיממי אנן רב אחא בר יעקב יזיף ופרע". וכתב שם רש"י וז"ל: יזיף ופרע - היה קובע לו לשנות כך וכך פרקים ביום, והיה רגיל לעסוק ביום, ופעמים שהיה טרוד במזונותיו ביום, ופורע קביעות עתו בלילה עכ"ל. הרי שהיה פורע חובת לימודו שביום, בלילה הבא.
ומכח זה כתב רבינו יונה (על הרי"ף ברכות דף ו. ד"ה ואמר) שלענין ברכת התורה הלילה הולך אחר היום וז"ל: ואמר מורנו הרב נר"ו דאכתי איכא למידק דהא חזינן בציצית ותפילין שמצותן כל היום ואפ"ה אם חלץ אותן וחזר ומניחן פעם אחרת צריך לברך ובציצית נמי אע"פ שמצותו כל היום אם מתעטף בו הרבה פעמים ביום צריך לברך על כל פעם ופעם וקבלה בידו מרבותיו שאפי' נפל מעליו ולקחו מיד ונתעטף בו שמברך עליו ואע"פ שלא נתכוין להסירו מעליו והכא נמי אע"פ שמצות הקריאה כל היום היה לו לומר שיברך ברכת התורה בכל פעם ופעם ונראה לו לתרץ שאינו דומה זה לזה מפני שהתפילין כשחולצן או הציצית כשמפשיטן מעליו נגמרה מצותן ולפיכך כשחוזר ומניחן פעם אחרת מצוה אחרת היא וצריך לחזור ולברך אבל בקריאה כשקרא פעם אחת עדיין לא נגמרה מצותה שהיא כל היום ולפיכך כשקורא וחוזר למצותו הוא חוזר ואין צריך לחזור ולברך ואפילו כשקורא בלילה לא נאמר שהלילה מהיום האחר הוא שיצטרך לחזור ולברך שאף על פי שבשאר הדברים אנו אומרים היום הולך אחר הלילה גבי הקריאה הלילה הולך אחר היום וכדאמרינן בירושלמי אמר ר' יוחנן אנן אגירי דיממא אנן יזפינן ביממא ופרעינן בליליא כלומר מי שהוא שכיר אין לו להתבטל ממלאכתו כל היום וכיון שכן ואנחנו מצוה עלינו לקרוא כל היום אם כן אנו כמו פועלים שאין לנו להתבטל מהקריאה ומה שאנחנו מתבטלין ממנה ביום הוא כמו הלואה אצלינו ואנחנו פורעין אותה בלילה הנה שקריאת הלילה היא מהיום ההוא ולפיכך בברכה שבירך בבקר להפטר ממה שלומד ביום באותה ברכה נפטר גם כן במה שלומד בלילה עכ"ל.
לזה כיוונתי...
אסביר את עצמי. היום ראיתי קושיא בספר זכר יצחק, למה אמר הכתוב "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי", והלא תמיד היום הולך אחרי הלילה, וא"כ היה צריך להקדים לילה ליום.
מכח קושייתו התעוררתי שהרי אמרו שבקדשים הלילה הולך אחרי היום, ואולי גם בתלמוד תורה הוא כמו קדשים. לכן שאלתי מה הטעם שכן הוא בקדשים לברר אם אכן יש מקום לדמות תלמוד תורה לקדשים.
הרב @נדיב לב, הביא דברי הרבינו יונה שכותב במפורש שלגבי תלמוד תורה אין היום הולך אחרי הלילה אלא הלילה הולך אחרי היום, כמו בקדשים, ולפ"ז אכן מיושבת היטב קושייתו של הזכר יצחק, שלכן אמר הכתוב "אם לא בריתי יום ולילה", כי אכן בת"ת הלילה הולך אחרי היום.

מה שנותר לברר הוא מה הטעם שבת"ת הלילה הולך אחרי היום. גבי קדשים כתבת הטעם כי הקרבנות מחוייבים ביום, וממילא מוכרח שהלילה יגרר אחריהם. גבי ת"ת חשבתי שאולי מפני שברכת התורה היא בתחילת היום, כי מצד הרגילות היא לשון בלילה, ולכן היום הוא זה שמחשיב את הכל כהתחלה [והיינו דגם להרבה שיטות בראשונים שגם אחר שינה ביום צריך לברך, מ"מ לא כל אחד יושן ביום, ויל"ע ולפלפל].
ועפ"י דבריו המתוקים שכתב @אוי טאטע זיסער, אולי יש מקום לבאר שגם בתלמוד תורה אנחנו לוקחים דבר שהוא קדש קדשים מצד עצמותו, ואף שמותיו של הקב"ה, ולומדים אותה לקדש את עצמנו, ולהביא את הקדושה אל החומר, אל גופנו פנימה.


rk1234
הודעות: 254
הצטרף: 18 נובמבר 2020, 11:33
נתן תודה: 81 פעמים
קיבל תודה: 87 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה בקדשים הלילה הולך אחרי היום

שליחה על ידי rk1234 » 31 מאי 2021, 00:16

גם באותו ואת בנו הלילה הולך אחר היום וכן בתפילת הדרך הלילה הולך אחר היום כי הפשט הוא שלגבי הדין מתי מתחיל היום בודאי שהוא מתחיל בלילה אבל לגבי הדינים שאינם קשורים לתאריך או ליום המסוים כמו שבת אלא שבמציאות זה נעשה היום ולכן יש דין אז זה תלוי במציאות של האנשים והמציאות היא שאצל אנשים הלילה הוא לאחר היום


פותח הנושא
מלמד להועיל
הודעות: 915
הצטרף: 10 יוני 2018, 10:41
נתן תודה: 436 פעמים
קיבל תודה: 367 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה בקדשים הלילה הולך אחרי היום

שליחה על ידי מלמד להועיל » 31 מאי 2021, 00:44

rk1234 כתב:
31 מאי 2021, 00:16
גם באותו ואת בנו הלילה הולך אחר היום וכן בתפילת הדרך הלילה הולך אחר היום כי הפשט הוא שלגבי הדין מתי מתחיל היום בודאי שהוא מתחיל בלילה אבל לגבי הדינים שאינם קשורים לתאריך או ליום המסוים כמו שבת אלא שבמציאות זה נעשה היום ולכן יש דין אז זה תלוי במציאות של האנשים והמציאות היא שאצל אנשים הלילה הוא לאחר היום
הסבר נאה. אם כן עלה בידינו עוד הסבר לתרץ את קושיית הזכר יצחק, דלכן נאמר גבי תורה "אם לא בריתי יום ולילה", כי במציאות אצל רוב האנשים היום מתחיל ביום, ולימוד תורה אינו תלוי ביום מן הימים.


מ.ה.
הודעות: 1022
הצטרף: 01 נובמבר 2019, 09:23
נתן תודה: 129 פעמים
קיבל תודה: 409 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה בקדשים הלילה הולך אחרי היום

שליחה על ידי מ.ה. » 31 מאי 2021, 01:01

להבנתי,
ההסבר הפשוט לכך שבקדשים הלילה הולך אחרי היום,
הוא משום שאמנם בטבע העולם היום נמשך אחרי הלילה,
אבל לעניין עבודה הלילה נמשך אחרי היום, שכן דרך העובד, שעובד כל היום, ואז נח ונהנה מיגיע כפיו בלילה.

ודומה לזה, לעניין החורף והקיץ,
שיש בחינה של התחלת שנה בתשרי, כמש"כ שהוא תקופת השנה, וזה ההסתכלות הפשוטה מצד העולם, שיורד גשם ונובטים הצמחים בחורף, ואז בקיץ העולם פורח ומלבלב,
אבל לעם ישראל יש בחינה אחרת, שהשנה שלהם מתחילה בניסן, משום שמהותו של עם ישראל הוא לתקן את העולם, וזמן התחלת העבודה הוא בקיץ, כשמתחיל הקציר, ורק בחורף, אחרי האסיף, מגיע זמן המנוחה וההנאה מעמל הכפיים.

ולכן בקדשים, שעניינם עבודה, הלילה הולך אחרי היום.


לבי במערב
הודעות: 5893
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 3985 פעמים
קיבל תודה: 2937 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה בקדשים הלילה הולך אחרי היום

שליחה על ידי לבי במערב » 31 מאי 2021, 06:52

אור התורה צו ח''א ע' יג.JPG
אור התורה שלח ח''ב בהוספות ע' 117.JPG
תורת חיים תצוה.pdf
תורת שמואל תרמ''א.pdf
לקוטי שיחות חל''ה.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


לבי במערב
הודעות: 5893
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 3985 פעמים
קיבל תודה: 2937 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה בקדשים הלילה הולך אחרי היום

שליחה על ידי לבי במערב » 31 מאי 2021, 06:52

אור התורה ויצא ח''ה ע' תתע.JPG
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


זכרונות
הודעות: 575
הצטרף: 31 ינואר 2019, 14:42
נתן תודה: 49 פעמים
קיבל תודה: 135 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה בקדשים הלילה הולך אחרי היום

שליחה על ידי זכרונות » 01 יוני 2021, 03:20

rk1234 כתב:
31 מאי 2021, 00:16
גם באותו ואת בנו הלילה הולך אחר היום וכן בתפילת הדרך הלילה הולך אחר היום כי הפשט הוא שלגבי הדין מתי מתחיל היום בודאי שהוא מתחיל בלילה אבל לגבי הדינים שאינם קשורים לתאריך או ליום המסוים כמו שבת אלא שבמציאות זה נעשה היום ולכן יש דין אז זה תלוי במציאות של האנשים והמציאות היא שאצל אנשים הלילה הוא לאחר היום
מנין לקחת שבאותו ואת בנו הלילה הולך אחרי היום? והס מלהזכיר דבר שהוא נגד משנה מפורשת 
תלמוד בבלי מסכת חולין דף פג עמוד א
מתני'. יום אחד האמור באותו ואת בנו - היום הולך אחר הלילה. את זו דרש רבי שמעון בן זומא: נאמר במעשה בראשית יום אחד, ונאמר באותו ואת בנו יום אחד, מה יום אחד האמור במעשה בראשית - היום הולך אחר הלילה, אף יום אחד האמור באותו ואת בנו - היום הולך אחר הלילה. 
 


rk1234
הודעות: 254
הצטרף: 18 נובמבר 2020, 11:33
נתן תודה: 81 פעמים
קיבל תודה: 87 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה בקדשים הלילה הולך אחרי היום

שליחה על ידי rk1234 » 01 יוני 2021, 08:41

זכרונות כתב:
01 יוני 2021, 03:20
מנין לקחת שבאותו ואת בנו הלילה הולך אחרי היום? והס מלהזכיר דבר שהוא נגד משנה מפורשת 
תלמוד בבלי מסכת חולין דף פג עמוד א
מתני'. יום אחד האמור באותו ואת בנו - היום הולך אחר הלילה. את זו דרש רבי שמעון בן זומא: נאמר במעשה בראשית יום אחד, ונאמר באותו ואת בנו יום אחד, מה יום אחד האמור במעשה בראשית - היום הולך אחר הלילה, אף יום אחד האמור באותו ואת בנו - היום הולך אחר הלילה.
אתה צודק מסתמא הטעות שלי היתה שהיה זכור לי למה צריך לימוד מיוחד הרי ברור שהיום הולך אחר הלילה אלא רואים שבעקרון לא תמיד זה הולך אחר הלילה ולכן צריך לימוד מיוחד

סמל אישי של משתמש

יעקב ר
הודעות: 182
הצטרף: 18 אפריל 2018, 22:12
מיקום: ירושלים עיה"ק
נתן תודה: 201 פעמים
קיבל תודה: 103 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: למה בקדשים הלילה הולך אחרי היום

שליחה על ידי יעקב ר » 01 יוני 2021, 08:54

גם בדין ברכות התורה - הלילה הולך אחר היום.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: חיים., שייף עייל | 4 אורחים