חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

נושאים שונים
סמל אישי של משתמש

אברך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 471
הצטרף: 26 יוני 2017, 19:37
מיקום: ישראל
נתן תודה: 493 פעמים
קיבל תודה: 288 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 28

שליחה על ידי אברך » 04 יוני 2018, 00:41

שו"ת חכם צבי סוף סימן לט
וראיתי בספר נדפס מחדש נקרא פרי חדש הקשה דהר"ן אדהר"ן דבסי' ש"ב הביא הב"י בשמו דכל שהוא אומן יש לדון להלכה ולא למעשה שסומכין עליו וביין רמונים כ' לסמוך ע"ז הלכה למעשה ולק"מ דהא קאמר הר"ן בפירוש דהיכא דאיכא למיקפד טפי עלה דמילתא תגר לא מרע נפשיה דקפידות חלוקות יש דבתכלת שכל עיקר דעתו של לוקח אינו אלא משום הציצית לקיים המצוה וכן ביין הרמונים כל עיקר דעתו של לוקח אינו אלא משום רפואה בכל כי ההוא אמרינן לא מרע נפשיה אבל בחייט גוי שדעת הנותן לו בגדו לתפרו הוא להיות לו בגד ללבוש אף על פי שדעתו ג"כ שלא יהא תפור באיסור עכ"ז אין הקפידא שוה להנך דלעיל וז"ב ובלאו הכי נמי לק"מ דדילמא דוקא בתגר כי ההוא דתכלת ויין רמוני' דאם יודע הרי הוא מפסיד ממונו אמרינן לא מרע נפשיה וסמכינן עליה אבל בחייט שאפי' אם יודע אינו מפסיד ממון מכיסו אלא שהישראלים לא יאמינוהו וכבר אפשר לו לתפור לגוים ולישראלים נמי כשעומדין על גביו בכי האי לא מהימנינן ליה מטעם לא מרע נפשיה: עוד ראיתי בספר הנזכר שהתיר להשהות התבשילין בתנורו של גוי לצורך השבת יום ולילה א' במפתח לבד ומדמי ליה לאומן גם מסתייע מדעת המחלקים בין שולח למפקיד שהרי עתיד לראות חותמו וכל מ"ש בענין זה הוא טעות גמור כי אין זה דומה לאומן ותגר וכמ"ש ומפתח א' וודאי אינו כלום אף שחוזר ורואהו מה יכול להכיר במפתח ובעיקר הקדרה א"א להיות בה סימן בענין גדולה וקטנה ואף בענין השומן שהרי היא מצטמקת והולכת כל הלילה ואית ליה לאישתמוטי וגם אינו מתירא להפסיד אומנותו שהרי יחשוב אם יוודע ולא יאמינו לי יחתמו בחותם תוך חותם גם מה שאסר לקרוע הנייר החתום בשבת ואפי' ע"י עכו"ם והאריך בזה הכל הוא טעות גמור ושרא ליה מאריה שאסר את המותר והתיר את האסור כאשר הוכחתי בראיות ברורות במקום אחר הלא בספרתי וכבר הוכחתיו על פניו בהיותו פה עמנו ושתק לי סוף דבר בנ"ד הדבר פשוט להתיר מכל הטעמים שכתבנו בלי שום פקפוק וצור ישראל יצילנו משגיאות:

ערכים:


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 28

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 04 יוני 2018, 00:42

כל הכבוד ר' @אברך הפתרון מבריק מתחילתו עד סופו.

ידוע שהפר"ח בין השנים 1688-1692 נסע בשליחות לאירופה וידוע גם ששהה באמסטרדם. ובעת הזו פגש את החכם צבי.
כך שהחכם צבי העיר את הנז' לפר"ח בגיל 34 לכל המאוחר. והפר"ח היה בגיל 36.


ינון קליין
מאמרים: 0
הודעות: 41
הצטרף: 03 יוני 2018, 17:16
קיבל תודה: 26 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 28

שליחה על ידי ינון קליין » 04 יוני 2018, 01:07

אברך כתב:שו"ת חכם צבי סוף סימן לט
וראיתי בספר נדפס מחדש נקרא פרי חדש הקשה דהר"ן אדהר"ן דבסי' ש"ב הביא הב"י בשמו דכל שהוא אומן יש לדון להלכה ולא למעשה שסומכין עליו וביין רמונים כ' לסמוך ע"ז הלכה למעשה ולק"מ דהא קאמר הר"ן בפירוש דהיכא דאיכא למיקפד טפי עלה דמילתא תגר לא מרע נפשיה דקפידות חלוקות יש דבתכלת שכל עיקר דעתו של לוקח אינו אלא משום הציצית לקיים המצוה וכן ביין הרמונים כל עיקר דעתו של לוקח אינו אלא משום רפואה בכל כי ההוא אמרינן לא מרע נפשיה אבל בחייט גוי שדעת הנותן לו בגדו לתפרו הוא להיות לו בגד ללבוש אף על פי שדעתו ג"כ שלא יהא תפור באיסור עכ"ז אין הקפידא שוה להנך דלעיל וז"ב ובלאו הכי נמי לק"מ דדילמא דוקא בתגר כי ההוא דתכלת ויין רמוני' דאם יודע הרי הוא מפסיד ממונו אמרינן לא מרע נפשיה וסמכינן עליה אבל בחייט שאפי' אם יודע אינו מפסיד ממון מכיסו אלא שהישראלים לא יאמינוהו וכבר אפשר לו לתפור לגוים ולישראלים נמי כשעומדין על גביו בכי האי לא מהימנינן ליה מטעם לא מרע נפשיה: עוד ראיתי בספר הנזכר שהתיר להשהות התבשילין בתנורו של גוי לצורך השבת יום ולילה א' במפתח לבד ומדמי ליה לאומן גם מסתייע מדעת המחלקים בין שולח למפקיד שהרי עתיד לראות חותמו וכל מ"ש בענין זה הוא טעות גמור כי אין זה דומה לאומן ותגר וכמ"ש ומפתח א' וודאי אינו כלום אף שחוזר ורואהו מה יכול להכיר במפתח ובעיקר הקדרה א"א להיות בה סימן בענין גדולה וקטנה ואף בענין השומן שהרי היא מצטמקת והולכת כל הלילה ואית ליה לאישתמוטי וגם אינו מתירא להפסיד אומנותו שהרי יחשוב אם יוודע ולא יאמינו לי יחתמו בחותם תוך חותם גם מה שאסר לקרוע הנייר החתום בשבת ואפי' ע"י עכו"ם והאריך בזה הכל הוא טעות גמור ושרא ליה מאריה שאסר את המותר והתיר את האסור כאשר הוכחתי בראיות ברורות במקום אחר הלא בספרתי וכבר הוכחתיו על פניו בהיותו פה עמנו ושתק לי סוף דבר בנ"ד הדבר פשוט להתיר מכל הטעמים שכתבנו בלי שום פקפוק וצור ישראל יצילנו משגיאות:
ייש"כ גדול!!
אכן לזה כיוונתי.
נהנתי מאד להכנס היום לפורום נפלא זה לראשונה. ומצאתי פה גדולים חקקי לב.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 04 יוני 2018, 01:10

ר' @ינון קליין יש כאן עוד כמה חידות שלא נפתרו. נשמח שתעבור על החידות אולי יעלה בידך הפתרון.
שים לב חידה 25 של @חמד ילד מענינת מאד. נסיתי ולא צלח בידי, אולי בידך.


יצחק
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1043
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 333 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 29

שליחה על ידי יצחק » 07 יוני 2018, 21:01

הבן שלי שאל אותי: היכן מצאתי "חמישית שהוא רבע" בחומש במדבר. בהצלחה


סלע
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 303
הצטרף: 28 מאי 2018, 17:55
נתן תודה: 364 פעמים
קיבל תודה: 117 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 29

שליחה על ידי סלע » 07 יוני 2018, 21:23

חומש מדבר מכונה חומש הפקודים אף שהוא הרביעי.
פדיית מעשר שני, חומש מלבר
אשם גזילות מוסיף חומש מלבר לחבירו.
במדבר.


יצחק
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1043
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 333 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 29

שליחה על ידי יצחק » 07 יוני 2018, 21:31

סלע כתב:פדיית מעשר שני, חומש מלבר
אשם גזילות מוסיף חומש מלבר לחבירו.
במדבר.
גם אני עניתי כך לבני אבל הוא אמר לי "יש תשובה יותר טובה"


שומע כעונה
מאמרים: 0
הודעות: 127
הצטרף: 01 ספטמבר 2017, 10:28
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 75 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 29

שליחה על ידי שומע כעונה » 07 יוני 2018, 23:13

יצחק כתב:הבן שלי שאל אותי: היכן מצאתי "חמישית שהוא רבע" בחומש במדבר. בהצלחה
פרק לא פסוק ח
"ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם את אוי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע חמשת מלכי מדין וגו'"


יצחק
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1043
הצטרף: 07 דצמבר 2017, 23:49
נתן תודה: 329 פעמים
קיבל תודה: 333 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 29

שליחה על ידי יצחק » 07 יוני 2018, 23:16

שומע כעונה כתב:
יצחק כתב:הבן שלי שאל אותי: היכן מצאתי "חמישית שהוא רבע" בחומש במדבר. בהצלחה
פרק לא פסוק ח
"ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם את אוי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע חמשת מלכי מדין וגו'"
אכן זו התשובה


תיובתא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 587
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 282 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

חידה מס' 30

שליחה על ידי תיובתא » 08 יוני 2018, 09:12

בקצירה מוציאים מתמר הבייתיים.
בעקירה לומדים את תורת חבריהם שאינם מדבריים.


שומע כעונה
מאמרים: 0
הודעות: 127
הצטרף: 01 ספטמבר 2017, 10:28
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 75 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה מס' 30

שליחה על ידי שומע כעונה » 17 יוני 2018, 07:18

תיובתא כתב:בקצירה מוציאים מתמר הבייתיים.
בעקירה לומדים את תורת חבריהם שאינם מדבריים.
שמא יתן לנו מר איזשהו רמז?


תיובתא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 587
הצטרף: 10 יולי 2017, 20:56
נתן תודה: 282 פעמים
קיבל תודה: 160 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 30

שליחה על ידי תיובתא » 17 יוני 2018, 08:47

רמזים לחידה 30
1. מה תמר אין לו אלא לב אחד...
2. דבר אחר, למה במדבר? לומר לך שכל מי שאינו עושה עצמו הפקר כמדבר אינו יכול לקנות את התורה...


מבין ענין
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 502
הצטרף: 09 אוקטובר 2017, 23:22
נתן תודה: 293 פעמים
קיבל תודה: 126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

חידה 31 - בהלכות ברכות

שליחה על ידי מבין ענין » 26 יוני 2018, 23:45

כיצד יתכן ששני אנשים מאותה עדה הנוהגים אותו מנהג והלכה ופוסקים על פי אותם הפוסקים, יאכלו את אותו המאכל בדיוק, שעבר את אותו התהליך [בישול / אפיה / טיגון וכד'] חתוך באותו הגודל, באותה כמות, תוך כדי אכילת פרס, ושני האנשים זהים בגדלם ובמאכלם וכו' ולאחד נפסוק לברך על מאכלו בורא מיני מזונות, ולחבירו לברך המוציא?


איש
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 274
הצטרף: 17 יוני 2018, 14:49
נתן תודה: 24 פעמים
קיבל תודה: 33 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה 31 - בהלכות ברכות

שליחה על ידי איש » 27 יוני 2018, 01:11

מבין ענין כתב:כיצד יתכן ששני אנשים מאותה עדה הנוהגים אותו מנהג והלכה ופוסקים על פי אותם הפוסקים, יאכלו את אותו המאכל בדיוק, שעבר את אותו התהליך [בישול / אפיה / טיגון וכד'] חתוך באותו הגודל, באותה כמות, תוך כדי אכילת פרס, ושני האנשים זהים בגדלם ובמאכלם וכו' ולאחד נפסוק לברך על מאכלו בורא מיני מזונות, ולחבירו לברך המוציא?
אולי כשאחד מהם אכל מאכל נוסף שאינו המוציא או מזונות ובצירוף עם מזונות הגיע לכדי שביעה.


מבין ענין
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 502
הצטרף: 09 אוקטובר 2017, 23:22
נתן תודה: 293 פעמים
קיבל תודה: 126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: חידה 31 - בהלכות ברכות

שליחה על ידי מבין ענין » 27 יוני 2018, 08:59

איש כתב:
מבין ענין כתב:כיצד יתכן ששני אנשים מאותה עדה הנוהגים אותו מנהג והלכה ופוסקים על פי אותם הפוסקים, יאכלו את אותו המאכל בדיוק, שעבר את אותו התהליך [בישול / אפיה / טיגון וכד'] חתוך באותו הגודל, באותה כמות, תוך כדי אכילת פרס, ושני האנשים זהים בגדלם ובמאכלם וכו' ולאחד נפסוק לברך על מאכלו בורא מיני מזונות, ולחבירו לברך המוציא?
אולי כשאחד מהם אכל מאכל נוסף שאינו המוציא או מזונות ובצירוף עם מזונות הגיע לכדי שביעה.
כשכתבתי ש"אכלו באותה כמות" התכוונתי שלא אכלו יותר מזה מאומה.


ינון קליין
מאמרים: 0
הודעות: 41
הצטרף: 03 יוני 2018, 17:16
קיבל תודה: 26 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 32

שליחה על ידי ינון קליין » 08 יולי 2018, 19:01

היכן מצאנו חכם ששמו טיפש?


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 32

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 08 יולי 2018, 19:26

סתם הצעות.
אמר עולא היינו דאמרי אינשי אסתירא בלגינא קיש קיש קריא - ב"מ פה:
ריש לקיש..
או אולי בכלל "חכם בלילה"..
או אולי בכלל רבינו תם..
נ.ב אויל מורדך...מלך חכם מאביו..


אפרים זלמן
מאמרים: 0
הודעות: 1
הצטרף: 17 אוגוסט 2016, 19:53
נתן תודה: 1 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: חידה 31 - בהלכות ברכות

שליחה על ידי אפרים זלמן » 10 יולי 2018, 01:27

מבין ענין כתב:כיצד יתכן ששני אנשים מאותה עדה הנוהגים אותו מנהג והלכה ופוסקים על פי אותם הפוסקים, יאכלו את אותו המאכל בדיוק, שעבר את אותו התהליך [בישול / אפיה / טיגון וכד'] חתוך באותו הגודל, באותה כמות, תוך כדי אכילת פרס, ושני האנשים זהים בגדלם ובמאכלם וכו' ולאחד נפסוק לברך על מאכלו בורא מיני מזונות, ולחבירו לברך המוציא?
אולי: פת הבאה בכסנין, השני אוכל לשם קביעות סעודה והראשון לא.


מבין ענין
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 502
הצטרף: 09 אוקטובר 2017, 23:22
נתן תודה: 293 פעמים
קיבל תודה: 126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: חידה 31 - בהלכות ברכות

שליחה על ידי מבין ענין » 10 יולי 2018, 02:41

אפרים זלמן כתב:
מבין ענין כתב:כיצד יתכן ששני אנשים מאותה עדה הנוהגים אותו מנהג והלכה ופוסקים על פי אותם הפוסקים, יאכלו את אותו המאכל בדיוק, שעבר את אותו התהליך [בישול / אפיה / טיגון וכד'] חתוך באותו הגודל, באותה כמות, תוך כדי אכילת פרס, ושני האנשים זהים בגדלם ובמאכלם וכו' ולאחד נפסוק לברך על מאכלו בורא מיני מזונות, ולחבירו לברך המוציא?
אולי: פת הבאה בכסנין, השני אוכל לשם קביעות סעודה והראשון לא.
לא. שניהם אכלו אותה כמות לשם אותה כוונה.
התשובה הנכונה היא:
מדובר כשאכלו לחם [או מצה בפסח] בגודל של כזית שעברו טיגון / בישול.
כל אחד אכל שיעור של כזית בכדי אכילת פרס.
כל אחד מהם אכל את הפרוסה כשהיא מחולקת ל-6. [בכל חתיכה פחות מכזית לכל השיטות].
רק שהאחד חתך הפרסה בטרם טיגן אותה, והאחר טיגן תחילה ואחר כך חתך.

כשמטגנים / מבשלים פחות מכזית - לית ביה 'תוריתא דנהמא' ואז בטל מזה שם המוציא וברכתו מזונות.
אך אם טיגן פרוסה שלימה שיש בה כזית [יש בה 'תוריתא דנהמא'] - הגם שלאחר מכן פרס אותה לחתיכות קטנות מכזית - עדיין נחשבת להמוציא!


מוחל וסולח
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 248
הצטרף: 23 יולי 2018, 12:02
נתן תודה: 177 פעמים
קיבל תודה: 52 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 33

שליחה על ידי מוחל וסולח » 24 יולי 2018, 22:50

אני חדש. לא עברתי על כל האשכול. אני לא יודע איך לציין מספר, אך נראה לי שזו חידה 33. חידה 31, הזכירה לי את החידה הבאה:
שתי דמויות מרכזיות מהגמרא, אחד אומר על חברו שהוא טיפש. לא בציניות, אלא שכך הוא חושב. והוא אומר זאת בעקיפין, לא דוגרי.
אגב. ממש מרתק האשכול הזה.


אלימלך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1003
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 122 פעמים
קיבל תודה: 406 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 34

שליחה על ידי אלימלך » 28 יולי 2018, 22:45

היכן מצאנו שמשה רבינו נכנס לא"י?


דרומאי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1343
הצטרף: 09 יולי 2018, 01:54
מיקום: ירושלים עיר הקודש והמקדש
נתן תודה: 370 פעמים
קיבל תודה: 232 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 34

שליחה על ידי דרומאי » 28 יולי 2018, 23:21

אלימלך כתב:היכן מצאנו שמשה רבינו נכנס לא"י?
אולי כוונתך לארץ סיחון ועוג?


מוחל וסולח
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 248
הצטרף: 23 יולי 2018, 12:02
נתן תודה: 177 פעמים
קיבל תודה: 52 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי

שליחה על ידי מוחל וסולח » 16 אוגוסט 2018, 15:20

את השאלה הבאה, איני יודע אם להגדירה כחידה.
השבוע יצא לי להתפלל בירושלים, בשכונה מסויימת, תפילת מנחה לעת שקיעה. וראיתי מנהג מוזר. בעת חזרת הש"ץ, החזן מתפלל ופניו מזרחה, אך הקהל פונה מערבה, במהלך כל חזרת הש"ץ. ורק לאחר מכן, מסבים פניהם חזרה למזרח.
האם יש מי שידע מהו המקום? ומהו טעם מנהג זה?


אלימלך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1003
הצטרף: 23 יולי 2017, 17:36
נתן תודה: 122 פעמים
קיבל תודה: 406 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 34

שליחה על ידי אלימלך » 16 אוגוסט 2018, 16:04

אלימלך כתב:היכן מצאנו שמשה רבינו נכנס לא"י?
רמז: שמות יט'.


מבין ענין
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 502
הצטרף: 09 אוקטובר 2017, 23:22
נתן תודה: 293 פעמים
קיבל תודה: 126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי - חידה 35

שליחה על ידי מבין ענין » 16 אוגוסט 2018, 20:35

שאלה:
איך יכול ששני יהודים בני א"י הגיעו לחו"ל, והם הולכים יחד, ולאחד נורה לעשות יו"ט שני, ואת חבירו נפטור.
לשניהם אותם נתונים - גרים בא"י, אין כוונתם לחזור לא"י וכו' מאותה עדה, נוהגים ע"פ אותם פוסקים, אין ביניהם שום חילוק.


פותח הנושא
אוריאל
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1471
הצטרף: 26 יוני 2017, 22:51
נתן תודה: 673 פעמים
קיבל תודה: 485 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 34

שליחה על ידי אוריאל » 19 אוגוסט 2018, 01:05

אלימלך כתב:היכן מצאנו שמשה רבינו נכנס לא"י?
אלימלך כתב:
אלימלך כתב:היכן מצאנו שמשה רבינו נכנס לא"י?
רמז: שמות יט'.
פירש שם יונתן בן עוזיאל על מה שכתוב ואשא אתכם על כנפי נשרים, "ואובילית יתכון לאתר בית מקדשא למעבד תמן פסחא", ומסתמא משה רבינו היה גם הוא יחד עם כל ישראל באותו המעמד, שהיה זה לפני חטא מי מריבה, וא"כ הרי נמצא שמשה רבינו היה כבר פעם אחת בארץ ישראל.

בדרך אגב, ראיתי פעם שבזה מפרשים מה שאומרים "ויגער ביצר הרע מן הנשואים" שהכוונה לעם ישראל שהיו נשואים ע"י העננים לבית המקדש, מלשון "נשיאים", [ או כפשטיה שנא' ואשא אתכם].
וחשבתי אולי פירוש נוסף, עפ"י מה שאמרו בברכות כ: כתוב בתורתך אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד ואתה נושא פנים לישראל שנא' ישא ה' פניו אליך, אמר להם וכי לא אשא פנים להם לישראל שמאתרי להם ואכלת ושבעת והן מדקדקין על עצמן עד כזית עד כביצה, ואולי זה "מן הנשואים" היינו מעם ישראל שהם נשואי פנים מאת ה' יתברך, ואולי מה שאמרו לשון זו לענין "יגער ביצר הרע" כי כתב רש"י בר"ה שהמשטין מסתתמין טענותיו כשרואה חיבוב מצוה אצל ישראל, ולכן נקטו לשון "נשואים" לרמז על דקדוק וחיבוב הברכה אצל ישראל, שבזה יסתלק המשטין הוא היצה"ר מישראל.

ועיין עוד מה שכתבתי כאן [דגדר בהמ"Z על כזית וכביצה הוא "חומרא", ע"ש ודון מינה ואוקי באתרה].


מבין ענין
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 502
הצטרף: 09 אוקטובר 2017, 23:22
נתן תודה: 293 פעמים
קיבל תודה: 126 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 34

שליחה על ידי מבין ענין » 19 אוגוסט 2018, 01:28

אוריאל כתב:
אלימלך כתב:היכן מצאנו שמשה רבינו נכנס לא"י?
בדרך אגב, ראיתי פעם שבזה מפרשים מה שאומרים "ויגער ביצר הרע מן הנשואים" שהכוונה לעם ישראל שהיו נשואים ע"י העננים לבית המקדש, מלשון "נשיאים", [ או כפשטיה שנא' ואשא אתכם].
למה לא יותר פשוט - אַתֶּם רְאִיתֶם אֲשֶׁר עָשִׂיתִי לְמִצְרָיִם וָאֶשָּׂא אֶתְכֶם עַל כַּנְפֵי נְשָׁרִים וָאָבִא אֶתְכֶם אֵלָי.
וכן - בְּכָל צָרָתָם לא [לוֹ] צָר וּמַלְאַךְ פָּנָיו הוֹשִׁיעָם בְּאַהֲבָתוֹ וּבְחֶמְלָתוֹ הוּא גְאָלָם וַיְנַטְּלֵם וַיְנַשְּׂאֵם כָּל יְמֵי עוֹלָם.

ובדרך צחות אפשר לומר שהרווק יותר עלול לחטא ויצרו גדול, אך כשהוא מתחתן אזי ה' עוזרו "ויגער ביצר הרע מן הנשואים"...


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 36 - לראש השנה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 02 ספטמבר 2018, 19:45

חידה נחמדה - מקורית
ראשית אני עורך דין וברזומה שלי כבר שחררתי אסיר עולם ועם זאת אבקש אל תהללו אותי, שנית אני מכוסה טוב ויש מה לחשוש ממני. אני גם אוהב לעמוד בשלשות לא אחת לא שתיים ולא שלוש קרוב לכפליים. הקולגה שלי העיר לי שעם כל הכבוד יש 4 דברים שאין לי שליטה עליהם קבלתי דעתו 'מה רע שיהיה גם לו פרנסה'. את עריכת הדין אני בונה לא באחת גם לא בשתיים קצת קשה..אולי יטענו שאני מידי שמרן, אבל ככה אני לא נוטה ימין ושמאל. אחד הלקוחות שלי 'משה' -רועה צאן של כבשים הוא לא 'פאר הדור' "ולא יודע לקרוא", אבל כשהוא מיושב הוא יודע לשמוע וגם זה מוגבל עד ארבעים מכאן ואילך 'העסק' "מתערבב לו"
נ.ב כל הזכויות שמורות © על פי דין תורה, מה שמעבר לשורת הדין זה ענין אחר..

סגנון החידה ופתרונה - כעין החידה כאן וכאן


שומע כעונה
מאמרים: 0
הודעות: 127
הצטרף: 01 ספטמבר 2017, 10:28
נתן תודה: 33 פעמים
קיבל תודה: 75 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 36 - לראש השנה

שליחה על ידי שומע כעונה » 02 ספטמבר 2018, 20:55

הפקדתי שומרים כתב:חידה נחמדה - מקורית
ראשית אני עורך דין וברזומה שלי כבר שחררתי אסיר עולם ועם זאת אבקש אל תהללו אותי, שנית אני מכוסה טוב ויש מה לחשוש ממני. אני גם אוהב לעמוד בשלשות לא אחת לא שתיים ולא שלוש קרוב לכפליים. הקולגה שלי העיר לי שעם כל הכבוד יש 4 דברים שאין לי שליטה עליהם קבלתי דעתו 'מה רע שיהיה גם לו פרנסה'. את עריכת הדין אני בונה לא באחת גם לא בשתיים קצת קשה..אולי יטענו שאני מידי שמרן, אבל ככה אני לא נוטה ימין ושמאל. אחד הלקוחות שלי 'משה' -רועה צאן של כבשים הוא לא 'פאר הדור' "ולא יודע לקרוא", אבל כשהוא מיושב הוא יודע לשמוע וגם זה מוגבל עד ארבעים מכאן ואילך 'העסק' "מתערבב לו"
נ.ב כל הזכויות שמורות © על פי דין תורה, מה שמעבר לשורת הדין זה ענין אחר..
אנסה את כוחי,
מדובר על ראש השנה שחל בראש חודש ואעפ"כ אין אומרים בו הלל,
אני מכוסה - "בכסה ליום חגנו",
ויש מה לחשוש ממני - פשוט, אימת הדין.
אני גם אוהב לעמוד בשלשות - אולי שר"ה יכול להיות ג' ימים ברצף [כולל שבת].
לא אחת - "לא אד"ו ראש"
לא שתיים - "לא אד"ו ראש"
ולא שלוש קרוב לכפליים - "לא אד"ו ראש".
אבל כשהוא מיושב הוא יודע לשמוע כו' עד ארבעים - תקיעות דמיושב מ' קולות.
העסק - יצר הרע
מתערבב לו - ע"י התקיעות מערבבים השטן.
מה שמעבר לשורת הדין - המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: חידות וחידודים תורניים - האשכול המרכזי חידה 36 - לראש השנה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 02 ספטמבר 2018, 21:14

שומע כעונה כתב: אנסה את כוחי,
מדובר על ראש השנה שחל בראש חודש ואעפ"כ אין אומרים בו הלל,
אני מכוסה - "בכסה ליום חגנו",
ויש מה לחשוש ממני - פשוט, אימת הדין.
אני גם אוהב לעמוד בשלשות - אולי שר"ה יכול להיות ג' ימים ברצף [כולל שבת].
לא אחת - "לא אד"ו ראש"
לא שתיים - "לא אד"ו ראש"
ולא שלוש קרוב לכפליים - "לא אד"ו ראש".
אבל כשהוא מיושב הוא יודע לשמוע כו' עד ארבעים - תקיעות דמיושב מ' קולות.
העסק - יצר הרע
מתערבב לו - ע"י התקיעות מערבבים השטן.
מה שמעבר לשורת הדין - המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו.
אני מסמן את המשפטים שלא באו על פתרונם. מה שמודגש נפתר, ומה שמוסמן בקו תחתון לא נפתר. יש"כ ר' @שומע כעונה על חלק מהפתרון.

חידה נחמדה - מקורית - 36
ראשית אני עורך דין וברזומה שלי כבר שחררתי אסיר עולם ועם זאת אבקש אל תהללו אותי, שנית אני מכוסה טוב ויש מה לחשוש ממני. אני גם אוהב לעמוד בשלשות לא אחת לא שתיים ולא שלוש קרוב לכפליים. הקולגה שלי העיר לי שעם כל הכבוד יש 4 דברים שאין לי שליטה עליהם קבלתי דעתו 'מה רע שיהיה גם לו פרנסה'. את עריכת הדין אני בונה לא באחת גם לא בשתיים קצת קשה..אולי יטענו שאני מידי שמרן, אבל ככה אני לא נוטה ימין ושמאל. אחד הלקוחות שלי 'משה' -רועה צאן של כבשים הוא לא 'פאר הדור' "ולא יודע לקרוא", אבל כשהוא מיושב הוא יודע לשמוע וגם זה מוגבל עד ארבעים מכאן ואילך 'העסק' "מתערבב לו"
נ.ב כל הזכויות שמורות © על פי דין תורה, מה שמעבר לשורת הדין זה ענין אחר..

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “בית המדרש”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: מבין ענין, מענטשאלע | 4 אורחים