מהי שנאת חינם


פותח הנושא
שלו'
הודעות: 955
הצטרף: 27 אפריל 2020, 03:40
נתן תודה: 318 פעמים
קיבל תודה: 238 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

מהי שנאת חינם

שליחה על ידי שלו' » 09 יולי 2021, 01:42

בן עליה יקר שלח לי מקודם מייל, ואני מעתיקו לכאן לתועלת הרבים.

[font]דיבורים שתפסו אותי [העלית פעם הנושא...] בעייני בעזרת השם יתברך, בספר מי מרום להגרי״מ חרל״פ, כרך יח (רזי לי) - עמ׳ מא.
[/font]
 
[font]וזה לשונו הקדוש:[/font]
 
עיקר עוון שנאת חינם, הונח על שנאת דרך העבודה של חברו.
ולאהוב רק את דרכו.
...מבלי לחדור לענינם של שאר הדרכים והסדרים!!!
 
וממשיך שם מרן הגה״ק ז״ל:
...ועיקר הגאולה תלוי בקיבוץ כל הדרכים, לצרפם ולזקקם ...
 
ומוסיף:
׳ועבודה זו מונחת ביותר על אלו המרגישים הכשר לעבודה זו׳.
 
[ומסיים שם, וזל״ק:
והרגשת טעם בזה, הוא ניצוץ גילוי אור אליהו זכור לטוב].
 
עד כאן דבריו הקדושים.


נתנאל_ב
הודעות: 804
הצטרף: 05 פברואר 2021, 02:38
נתן תודה: 2675 פעמים
קיבל תודה: 548 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מהי שנאת חינם

שליחה על ידי נתנאל_ב » 09 יולי 2021, 01:48

שלו' כתב:
09 יולי 2021, 01:42
עיקר עוון שנאת חינם, הונח על שנאת דרך העבודה של חברו.
לא הבנתי, למה א"א לפרש כפשוטו, שנאה בלא סיבה של הוצש"ר או סיבה אחרת, אלא כי חברו לא מוצא חן בעיניו ושונאו?
ואולי יש ליישב שהוא עוסק בשנאת חינם בין קבוצות של יהודים, ששם לא שייך שלא מוצא חן, אלא שדרך עבודתם אינה נראית לו, ורק דרכו של הציבור שלו נראית לו.


שפת הים
הודעות: 266
הצטרף: 15 פברואר 2021, 20:27
נתן תודה: 38 פעמים
קיבל תודה: 67 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מהי שנאת חינם

שליחה על ידי שפת הים » 09 יולי 2021, 01:51

שלך לי מישהו במייל ג' מהלכים ברבותינו בענין זה:


יערות דבש ;
הביטו וראו כמה גדול עון שנאת חנם, וכמה טובה מעכבת על ידה, ובעונותינו הרבים פשתה הנגע צרעת בקרב ישראל, דהיינו ח"ו לומר שלא יאהוב איש את גופו של חבירו, ואם יקרה לו נזק או שיעליל השררה על יהודי, הלא כל ישראל זריזין להצילו בהשתדלות בנפשם ומאודם, ואין צריך לומר להצלת נפשות, הלא אח פדה יפדה, ויתקעו עצמם ממש בנפשם ומאודם יום ולילה לא ישבותו, וכי יחלה אחד, הלא כולם מתפללים ומבקרים, וכל העזר האפשרי לא יאצל מהם, ואפילו לרהוט ג' פרסאות בחלא, וכאשר אשה תהיה מקשה לילד ויבא חבל לה, הלא כל נשים שאננות ועשירות יקומו באישון לילה וילכו להיות נעור לעזור, היש לך אהבה ואחוה וריעות גדולה מזו, זכו חולקכון עמא קדישא קמיה מלכא קדישא, וזוהיא תפארתנו נגד הנכרים אשר יספרו מאהבת ישראל זה לזה, אך זהו הכל באהבת הגוף: אבל באהבת הנפש, שהיא עיקר האהבה, אהבה נצחית ואהבה שסופה להתקיים, בעו"ה אין בינינו אלא מעט, כי אם יראה איש את רעהו הולך שובב בדרך לבו, לא ייסר אותו, ולא יאמר לו אל אחי, לא טוב המעשה ולא זו דרך החיים אשר דרך הקודש יקרא לה, ואדרבה יתן כמעט שמחה בלבו כי חבירו סניא שמועתיה, ואם יראה חבירו מדבר בבית הכנסת במקום שאסור לדבר, לא ימחה בידו, אם יראה מתלוצץ ומרבה שיחה עם נשים, מדבר ניבול פה, ודברי נרגן ולשון הרע וכדומה, לא ימחה בידו כלל: אוי ואבוי, היש לך שונא גדול מזה, רואה חבירו טובע בנהר ואין מוחה, זו שנאת חנם בלי מצוות שהיה בזמן בית שני, כי רבו העוברים ולא מיחו, ובשביל זה, נעשו פרצות רבות בבית שני, שהיו כת צדוקים ויתר כתות, שפקרו בדברי תורה שבעל פה ומרו פי בית דין הגדול שבירושלם, וזהו יותר עון מכל העונות, כי זהו בכלל כפירה, ודרך זרה היא מי שאומר בבית שני לא היה עון גדול נמצא ביניהם כלל, היש עון גדול מאפיקורסים שכפרו בתורה שבעל פה ובהוראת סנהדרין שיושבים על כסא ה' ואלהים נצב בעדתם, ובזה רבו, כמו רבו בשיטות צדוקים, בייסותים, כת יהודא גלילי, וכת שהיו שוכנים ביערות ומדברות, והכל היה נגד רצון חכמי ישראל הפרושים, כי לא קיימו מצות רגלים ומועדי ה', ורבים מכתות שלא נשאו נשים כלל, ויתנהגו כמשפט אחים ואחיות אצל הנוצרים ועכו"ם קדמונים, כי מאתם למדו עכו"ם לעשות כמותם, ורוב מהכתות שפקרו בהשארת הנפש ותחיית המתים, היש לך עון גדול מזה, ומה צריך חולי רע ומר יותר, עד אשר הכהן גדול, שהיה בשנה ההיא שנחרב הבית, היה איש צדוקי, כמ"ש יוסף בן גוריון בספרו לרומיים, תפח רוחיה דהאי כהן און ימ"ש אשר כך עלתה בשנתו, ואיך היה צום נבחר, עת רצון לה' להתמלא רחמים על ישראל ולהנחם מהרעה, אם איש צורר ומתעב כזה בא קודש פנימה, ולכן משחז"ל [יומא ט ע"ב] כי בבית שני היה עון שנאת חנם, הכונה כי זהו שרש המרי, כי על ידי כך באה כל הרעה הזו, וזהו החלי, כי היותם שותקים בעוברי עבירה על ידי כך יסובב כי פשתה הרעה, מרעה אל רעה יצאו, וגברו המינים וצדוקים ואפיקורסים ימ"ש:


בית הלוי ;
ידוע דבית ראשון נחרב בחטא ע"ז ובבית שני לא היה זה החטא כלל רק שנתחדשו אז בישראל כת הצדוקים שכחשו באמונה ובקבלת חכמינו ז"ל בתורה שבע"פ ופירשו התורה כפי שכלם הטבעי ועי"ז נחלקו ישראל לכתות ונעשה פירוד בין הלבבות ורבתה השנאה והמחלוקת וזהו שגרם החורבן. ועל כן צריכים ישראל קודם הגאולה לתקן אותו החטא שגרם להם החורבן והוא הכפירה בתורה שבע"פ וע"כ אינם נגאלים רק בזכות עסק של המשנה דהוא כלל תורה שבע"פ ... וכמו כן תהיה בגאולה העתידה דלבסוף יתעורר ויהיה עיקר התגברות של היצה"ר באותו החטא והוא הכפירה בתורה שבע"פ, וכמו שאמרו בסנהדרין (דף צ"ו) אין בן דוד בא כו' שנאמר כולו הפך לבן טהור הוא, ועי"ז שיתחזקו ישראל באמונתם וירבו לעסוק בהך דבע"פ יזכו לגאולה אותם שנשארו באמונתם וכמו שאמר הכתוב (חבקוק ב) וצדיק באמונתו יחיה. ועיקר הנסיון יהיה באמונה בתורה שבע"פ היפך דברי הצדוקים שהיו בזמן החורבן, וכל החזיון הזה כמעט הוא נראה ברור בחוש עד כי אין צריך לראיה לדברים הללו ... בבית שני לא היה חטא ע"ז כלל ועיקר יסוד חורבנו היה ע"י שאז נתחדשו כת הצדוקים שכפרו באמונה ובקבלת חכמינו ז"ל לפרש התורה שבכתב ע"י קבלתם בתורה שבע"פ והצדוקים הלכו בהתורה לפרשו ע"פ שכלם הטבעי ומזה נצמח לבסוף החורבן וכמו שכתב ביערות דבש דעיקר חורבנו עי"ז שנתחדשה כת הצדוקים. וכן נתחדש ונתרבו אז בעולם כת הפילוסופין תלמידי אריסטו בלימודם החכמה שאחרי הטבע. ומה דאמרו בגמרא דיומא (ט ב) דבית שני נחרב עבור שנאת חנם כתבנו (לעיל) פירושו דעיקר מה שנתחדשו הכופרים אז היה יסודו ע"י שנאת חנם דעל ידי השנאה נתפרדו אלו מן החכמים מקבלי תורה שבע"פ ולבסוף נתפקרו עבור זה לגמרי, ועכ"פ החטא היה בענין ובחינה ניצוץ מחטא מרגלים שיסודו הכפירה בהאמת וחסרון האמונה במה שמחויבין להאמין


הנצי"ב ;
(זה בהקדמה לבראשית, וע"ע בהרח"ד במדבר לה לד, העמ"ד דברים לב ח, מטיב שיר א ה (קרוב לסוף), דרשות הנצי"ב דרשות א ו, משיב דבר א מד,וכ"כ הג"ר שמואל מאלצאן זצ"ל בספרו "האמונה וההשגחה" עמ' יד,ב בהערה בשם "הרה"ג כו' מו"ה צבי ארי' שיחי' מוולאזין")
והענין דנתבאר בשירת האזינו על הפסוק "הצור תמים פעלו... צדיק וישר הוא" (דברים לב ד), דשבח "ישר הוא" נאמר להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית שני, שהיה "דור עקש ופתלתל" (שם פסוק ה); ופירשנו שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. על כן, מפני שנאת חנם שבלבם זה אל זה, חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת ה' שהוא צדוקי ואפיקורס. ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה, ולכל הרעות שבעולם, עד שחרב הבית. ועל זה היה צידוק הדין, שהקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאֵלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם, ולא בעקמימות אף־על־גב שהוא לשם שמים, דזה גורם חורבן הבריאה והריסוּת ישוב הארץ. וזה היה שבח האבות, שמלבד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי ה' באופן היותר אפשר, עוד היו "ישרים", היינו: שהתנהגו עם אומות העולם, אפילו עובדי אלילים מכוערים; מכל מקום היו עִמם באהבה, וחשו לטובתם, באשר היא קיום הבריאה. כמו שאנו רואים כמה השתטח אברהם אבינו להתפלל על סדום, אף־על־גב שהיה שנא אותם ואת מלכם תכלית שנאה עבור רשעתם, כמבואר במאמרו למלך סדום. מכל מקום חפץ בקיומם!


מהמבקשים
הודעות: 62
הצטרף: 18 אוגוסט 2020, 13:19
נתן תודה: 13 פעמים
קיבל תודה: 13 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מהי שנאת חינם

שליחה על ידי מהמבקשים » 09 יולי 2021, 02:20

שמעתי רעיון יפה (בשם הגה"צ ר' אלימלך בידרמן) כאשר אדם משקיע בעבודתו לדוג' 500 ש"ח ולבסוף יוצא אם רווח של 500 הרי גם הוא נחשב לעובד בחינם ואתו הדבר גם שנאת חינם שפירושה היא שנאה שאינה משלתלמת אפי' שיתכן שהוא מרויח משהו ממנה


נדיב לב
הודעות: 5408
הצטרף: 27 אוגוסט 2018, 15:46
נתן תודה: 260 פעמים
קיבל תודה: 2809 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מהי שנאת חינם

שליחה על ידי נדיב לב » 09 יולי 2021, 02:23

שלו' כתב:
09 יולי 2021, 01:42
בן עליה יקר שלח לי מקודם מייל, ואני מעתיקו לכאן לתועלת הרבים.

[font]דיבורים שתפסו אותי [העלית פעם הנושא...] בעייני בעזרת השם יתברך, בספר מי מרום להגרי״מ חרל״פ, כרך יח (רזי לי) - עמ׳ מא.
[/font]
 
[font]וזה לשונו הקדוש:[/font]
 
עיקר עוון שנאת חינם, הונח על שנאת דרך העבודה של חברו.
ולאהוב רק את דרכו.
...מבלי לחדור לענינם של שאר הדרכים והסדרים!!!
 
וממשיך שם מרן הגה״ק ז״ל:
...ועיקר הגאולה תלוי בקיבוץ כל הדרכים, לצרפם ולזקקם ...
 
ומוסיף:
׳ועבודה זו מונחת ביותר על אלו המרגישים הכשר לעבודה זו׳.
 
[ומסיים שם, וזל״ק:
והרגשת טעם בזה, הוא ניצוץ גילוי אור אליהו זכור לטוב].
 
עד כאן דבריו הקדושים.

לחדור לכל הדרכים וכו' יגרום לאדם להיות מבולבל עם עצמו. חרב פיפיות. הא למה הדבר דומה לבחור ישיבה שינסה לשלב בדרך לימודו כמה וכמה שיטות, סופו של אחד כזה ללמוד מבולבל, וכך הוא בשילוב דרכים בעבודת ה' כשאחת סותרת את השניה. כך מקובלני מרבותי. כמובן אין הדברים אמורים שצריך לתעב או לשנוא מי שהולך בדרך שונה ממנו, אלא כלפי אדם שינסה ליישום מספר דרכים במקביל. ומי שסבור שזו נקודה חשובה, אדרבה יבוא וירחיב, יען וכבר טרחתי בכמה הודעות לכתוב בארוכה, וכקול קורא במדבר.


פותח הנושא
שלו'
הודעות: 955
הצטרף: 27 אפריל 2020, 03:40
נתן תודה: 318 פעמים
קיבל תודה: 238 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מהי שנאת חינם

שליחה על ידי שלו' » 09 יולי 2021, 02:39

נדיב לב כתב:
09 יולי 2021, 02:23
שלו' כתב:
09 יולי 2021, 01:42
בן עליה יקר שלח לי מקודם מייל, ואני מעתיקו לכאן לתועלת הרבים.

דיבורים שתפסו אותי [העלית פעם הנושא...] בעייני בעזרת השם יתברך, בספר מי מרום להגרי״מ חרל״פ, כרך יח (רזי לי) - עמ׳ מא.
 
וזה לשונו הקדוש:
 
עיקר עוון שנאת חינם, הונח על שנאת דרך העבודה של חברו.
ולאהוב רק את דרכו.
...מבלי לחדור לענינם של שאר הדרכים והסדרים!!!
 
וממשיך שם מרן הגה״ק ז״ל:
...ועיקר הגאולה תלוי בקיבוץ כל הדרכים, לצרפם ולזקקם ...
 
ומוסיף:
׳ועבודה זו מונחת ביותר על אלו המרגישים הכשר לעבודה זו׳.
 
[ומסיים שם, וזל״ק:
והרגשת טעם בזה, הוא ניצוץ גילוי אור אליהו זכור לטוב].
 
עד כאן דבריו הקדושים.
 
לחדור לכל הדרכים וכו' יגרום לאדם להיות מבולבל עם עצמו. חרב פיפיות. הא למה הדבר דומה לבחור ישיבה שינסה לשלב בדרך לימודו כמה וכמה שיטות, סופו של אחד כזה ללמוד מבולבל, וכך הוא בשילוב דרכים בעבודת ה' כשאחת סותרת את השניה. כך מקובלני מרבותי. כמובן אין הדברים אמורים שצריך לתעב או לשנוא מי שהולך בדרך שונה ממנו, אלא כלפי אדם שינסה ליישום מספר דרכים במקביל. ומי שסבור שזו נקודה חשובה, אדרבה יבוא וירחיב, יען וכבר טרחתי בכמה הודעות לכתוב בארוכה, וכקול קורא במדבר.

הנה באמת הציטוט המלא לא נשלח לי,
ואשמח אם יש מי שיכול להעלותו,

עכ"פ, גם מהציטוט החלקי שהובא,
נראה לכא' שעיקר ההדגשה היא לא לשנוא את הדרכים האחרות ולהתבצר בדרכו מתוך תחושה שכל דרך אחרת פסולה או טועה וכד', והוא חוסם עצמו מלקבל מדרכים אחרות אפילו נקודות קטנות שאינן סותרות את דרכו אלא אדרבה יכולים להוסיף לה ולהפרותה ולהשביחה, ובודאי כל בר דעת יבין שיש דוגמאות פשוטות לזה.

מלבד זאת, יש כאן דיבור אודות מי שמוכשר באופן מיוחד לעבודת קיבוץ הדרכים, ואיה"נ שאין זה שוה לכל נפש. וכדבריך.


מ אלישע
הודעות: 1174
הצטרף: 05 פברואר 2020, 15:11
נתן תודה: 411 פעמים
קיבל תודה: 291 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מהי שנאת חינם

שליחה על ידי מ אלישע » 09 יולי 2021, 04:14

(מחילה , אבללא הספקתי לעיין בהודעות כאן)

הגר"י אדלשטיין זצ"ל אמר בשם ספר אחד שנכתב היום.
היה מלמד בת"ת שראה ילד שהרביץ לחבירו. לקיים מצות חינוך חתך את ידו.
תבעוהו ההורים ואמר שמותר לשם מצות חינוך.

יש טענות על חבירו. אבל האם יש בכח כל הטענות לשכוח שמדובר כאן בנשמה של יהודי,
וכשיש ריחוק מאהבה, יש בזה כמו חיתוך מהשורש ח"ו.

(לא נכתב בדיוק לא המשל ולא הנמשל)

בברסלב אמרו (שמעתי לאחרונה)
לראות נקודה אחת רעה ולומר "זה כל האדם" זה שנאת חנם.
לראות נקודה אחת טובה ולומר זה אמיתת האדם. וכולו טוב ונחמד - זה אהבת חנם


לבי במערב
הודעות: 5893
הצטרף: 28 נובמבר 2017, 03:37
מיקום: לענינים נחוצים - נא לפנות בהודעה־פרטית. בתודה מראש.
נתן תודה: 3985 פעמים
קיבל תודה: 2937 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מהי שנאת חינם

שליחה על ידי לבי במערב » 09 יולי 2021, 06:09

שלו' כתב:
09 יולי 2021, 02:39
הנה באמת הציטוט המלא לא נשלח לי, ואשמח אם יש מי שיכול להעלותו,
מוסג"פ:
מי מרום חי''ח.pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
שלו'
הודעות: 955
הצטרף: 27 אפריל 2020, 03:40
נתן תודה: 318 פעמים
קיבל תודה: 238 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מהי שנאת חינם

שליחה על ידי שלו' » 16 יולי 2021, 00:39

מצאתי כתוב אצלי מהג"ר אריה פינקל זצ"ל:


שנאת חנם. שנאה זה לאו דוקא "שנאה". אלא "הוא לא מענין אותי". "לא אכפת לי ממנו".

בש"ק כי תצא תשע"ג אחרי מנחה, ביקשו ברכה לבחורים מתיכון שהגיעו לישיבה לשבת, ובירכם במאור פנים, ואמר להם: בנים אתם לה' אלקיכם, איזה דרך ארץ צריך בפניכם!


מ אלישע
הודעות: 1174
הצטרף: 05 פברואר 2020, 15:11
נתן תודה: 411 פעמים
קיבל תודה: 291 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מהי שנאת חינם

שליחה על ידי מ אלישע » 16 יולי 2021, 01:32

ברד"ק (ירמי' פרק ב')
אומות העולם נענשים לעתיד על יסורים שעשו לבני אברהם יצחק ויעקב, ולא על יסורים שעשו למי שהתחייב יסורים למקום בעוונותיו.
אולי ההסבר,
אם היו צדיקים מהם, (או מכוונים רק לקיים גזירת המקום )ניחא.
אבל כעת אין להם זכות לדון את ישראל על מעשיהם. ואם כן לגביהם הרי הם כצדיקים בני אברהם יצחק ויעקב - ועונש הגויים בהתאם.

ולפי זה יש לבאר כך במשנה באבות "וכשנפטרים לפניך יהיו בעיניך כזכאין"
בשלמא בשעה שמוטל על אחד לנהוג עם יהודי אחר במידת הדין מפני כל סיבה. זה תפקידו.
אבל בכל שעה אחרת,
יש להתייחס ליהודי כמו בן אברהם יצחק ויעקב. (כמ"ש בבבא מציעא דף פג.) 


רבינא
הודעות: 424
הצטרף: 17 נובמבר 2020, 18:20
נתן תודה: 830 פעמים
קיבל תודה: 175 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מהי שנאת חינם

שליחה על ידי רבינא » 16 יולי 2021, 08:24

מהמבקשים כתב:
09 יולי 2021, 02:20
שמעתי רעיון יפה (בשם הגה"צ ר' אלימלך בידרמן) כאשר אדם משקיע בעבודתו לדוג' 500 ש"ח ולבסוף יוצא אם רווח של 500 הרי גם הוא נחשב לעובד בחינם ואתו הדבר גם שנאת חינם שפירושה היא שנאה שאינה משלתלמת אפי' שיתכן שהוא מרויח משהו ממנה
במה זה שונה מכל עבירה?
שלא משתלמת גם אם מרויח בגללה


מהמבקשים
הודעות: 62
הצטרף: 18 אוגוסט 2020, 13:19
נתן תודה: 13 פעמים
קיבל תודה: 13 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מהי שנאת חינם

שליחה על ידי מהמבקשים » היום, 02:52

החומרה היא בשנאה ולא בחינם


אור החכמה
הודעות: 639
הצטרף: 08 מרץ 2021, 20:56
נתן תודה: 210 פעמים
קיבל תודה: 210 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מהי שנאת חינם

שליחה על ידי אור החכמה » היום, 02:57

אני חושב כבר הרבה זמן שבפשטות הפירוש של "שנאת חינם" הוא שהשנאה אינה מביאה שום רווח לשונא, ונמצא כי הוא שונא בחינם כי אין מקבל תמורת השנאה כלום...
[ובזה א"ש מה שמקשים, הלא אי"ז בחינם אלא זה עבור מה שחבירו הרע לו]

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “ד' תעניות, בין המצרים, תשעה באב”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 0 אורחים