דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

שליחה על ידי סבא » 26 אוגוסט 2018, 17:38

אריך כתב:באמת צריכים לקחת את דברי ר"ש הופמן כדברי חכמה ולא כדברי תורה.

שהרי לא מתוך סמכות תורנית הוא מדבר, אלא בתור מבין בכוחות הנפש.
עורכי הספר טוענים בשמו בדיוק להיפך, שאנו לא מבינים מהי תשובה רק נסמכים על "הרגלי חשיבה מילדות", והרב הופמן הוא שלמד את עניין התשובה מיסודו, והבין כ"למדן" מהי באמת מצוות תשובה.
ואצטט מן ה"ועדים" בעניין "עושין תשובה" [אלול תשע"ח] עמוד 52-
עכשיו אחרי שלמדנו את כל היסודות הנ"ל בדברי רבי ישראל ננסה לבדוק מה חשבנו לפני שלמדנו. האם ידענו מה זו "תשובה"?
...צריך להתרגל ללמוד כ"למדנים" מה זה מצוות תשובה, ולא להימשך להרגלי חשיבה מילדות, שמעולם לא בדקנו אותם האם הם נכונים או לא. כשלומדים בעיון את המצוה של "תשובה" רואים שזו מצווה עם גדרים רבים...
וככל שנתעמק ונבין היטב את היסודות שרבי ישראל מבסס כאן נראה עד כמה קל לבצע את המצוה הזו...
העיקר שהאדם נמצא "בתחילת ההתעוררות לתשובה" הוא נמצא במצב של "מוכשר לתשובה", הו רוצה "ומתייצב על דרך טוב" בכדי להגיע ליעד הגדול לחזור בתשובה שלמה.
למעשה, יש כאן האשמה חמורה מאוד, הרב הופמן כפי שהוא מצוטט ע"י העורך, מאשים אותנו, שיסודותינו הם הרגלי חשיבה מן הילדות, וכלומר שהרגלי החשיבה שהשרישו בנו רבותינו כמו האור יחזקאל ותלמידיו, או ה"לב אליהו" ותלמידיו, שכולם דרשו מאתנו לא רק להיות "מוכשר לתשובה" ו"להתחיל להתעורר לתשובה", אלא לחזור בתשובה! כל אלו ילדותיים הם!
ובהקדמת העורך עמוד 5 כתב שהרב הופמן ז"ל-
היה מתאונן שרבים מהרבנים והמחנכים אינם בקיאים בדברי רבי ישראל דכוליה ביה [כלומר לפי הבנתו המבוארת בקונטרס ה"ועדים"].
כמדומני, שמצוה עלינו להגן על רבותינו מעתיקי השמועה שהשרישו בנו מבט אחר לגמרי על התשובה, ולכן אני טורח להביא כאן ממכתבי הרבנים הגאונים שהוכיחו שדווקא הדרך המושרשת אצל כל בני התורה, היא המחוורת להלכה, ודברי הרב הופמן הם חידושים נגד הנראה מכל דברי רבותינו, וכל המשנה ידו על התחתונה.

ערכים:


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

שליחה על ידי סבא » 26 אוגוסט 2018, 19:03

אגב, יש לציין ששהדבר שהכי מפחיד בכל העניין הזה של התשובה, הוא דווקא מה שכתב שם האור ישראל באיגרת ל' [ושמא לא לחינם נמנעו רבותינו מלצטט דבריו כי לא רצו להפחידנו כל כך, ושמא מצאו איזה קולא בדברים], דז"ל שם-
מה יחיל לב האדם פלצות תאחזנו, פן ח"ו נתקו צורשי לבבו, ונתבטל הרגשו אף גם בדבר אחד אשר יוודע למעלה שהוא בגדר "אינו עושה תשובה" כי בנפשו הוא ח"ו. וכמאמר רז"ל שאלו לנבואה חוטא מהו עונשו אמרה להם הנפש החוטאת היא תמות וכו', אמרו חז"ל (נדה ע:) כתוב אחד אומר (יחזקאל י"ח) כי לא אחפוץ במות המת, וכתוב אחד אומר כי חפץ ה' להמיתם, כאן בעושין תשובה כאן בשאין עושין תשובה,
והגרי"ס לא מצא עצה לזה רק לימוד המוסר בתמידות שעי"ז תתעורר התפעלות בנפשו לשעתה, להרגיש בכל עוונותיו, ובכן, כמה מאיתנו לא לומדים מוסר בקביעות, וכמה מאיתנו שלומדים כבר מוסר, לומדים עניינים מסויימים בעיקר כלליים, ולא נכנסים לבקר המעשים [ולדוגמא הדבר שבו הכי מצוי שאדם כלל אינו מרגיש בחטאו, הוא "מרמת העסק" [וכלשונו "ומרמת העסק על כולנה"], כמה מאיתנו יכולים להעיד שלאחרונה למדו דברי מוסר בעניין מרמת העסק, וא"כ פחד פחדים, לדעת הגרי"ס משום דבר אחד שבו אין לו הרגש כלל, הוא כבר יצא מגדר כי לא אחפוץ במות המת כי אם בשובו מדרכיו וחיה.
כמה אירוני להביא דווקא מדברי האור ישראל האלו יסוד ומקור לכל דברי ההרגעה לדור עני דנן ולהסיק מהם על קלות מצוות התשובה.
אגב, חפשתי בועדים על עושין תשובה, אולי מפרש שם באופן אחר, אך לא ולא, הנה דבריו [של הרב הופמן]-
זאת אומרת אפילו שעל פי האמת הוא מקפיד ומקיים את כל התרי"ג מצוות, מכל מקום מספיק עבירה אחת שהוא "איבד את הרגשו", והוא כבר "לא מרגיש" שהוא עושה עבירה, "הותרה לו", זה כבר נורא ו"פלצות תאחזנו".
כמה אנשים בינינו יכולים לומר שאין להם שום עבירה אפילו אחת לא, שכלפיה הם בגדר "הותרה לו", אני בכל אופן בהחלט לא יכול לומר זאת, וטבעי אם כן שאתמלא אימה ופחד, אולי אתחיל ללמוד דברי השערי תשובה מהחל עד גמירא, [שם בשער ג' עובר על עיקרי המצוות] ועוד [מה שאפילו בהיותי בישיבה לא הספקתי, כי תמיד נגמר האלול באמצע שער ג'], ואיפה ההרגעה בדברי רבי ישראל?


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

שליחה על ידי סבא » 26 אוגוסט 2018, 19:20

בהמשך להנ"ל: שמא תאמר כל שלאדם יש "התרים" מדוע הוא עושה עבירות [אף שאינם נכונים], ולא שבשאט נפש הוא עובר עליהם, כבר אינו נחשב בגדר "איבד הרגשו",
אבל לא כך אומר הרב הופמן כשמבאר עניין נתבטל הרגשו, ואעתיק דבריו-
לדוגמא" "לשון הרע"- אם נשאל את פלוני למה דברת לשון הרע? מיד הוא יענה" מה, אני?!, איך אתנ מעז לחשוב שאני אכשל באיסור חמור כזה? נאמר לו: אתה זוכר הבוקר אחר שחרית פטפטת עם פלוני על פלוני..., הוא מיד יצטדק זה היה לצורך, זה לא נקרא דברי גנאי, זה דבר מפורסם...
דהיינו הוא ימצא עשרות תרוצים להסביר למה הוא כן בסדר, למה הוא דיבר כפי הדין, אבל הוא לא יודה שהוא עבר עבירה, וגם את עצמו הוא ישקר, ויצטדק עם התירוצים כשבהרגשה שלו הוא בטוח שהוא דיבר רק על פי הדין.
ומי יאמר זיכיתי ליבי?
ולמי שבאמת לא מוצא בעצמו שום עבירה ש"הותרה לו", אני מציע להסתכל על חבריו, חזקה על מי שלא מוצא בעצמו, שימצא בחביריו, אם כן לפחות על כל האחרים חוץ ממנו נשאל: האם הם צריכים להיות בלחץ בימים הנוראים, או כמו שלדברי הרב הופמן אמר לו ר' יחזקאל שאדרבה, צריך להיות בשמחה, כי מספיק רק מתייצב על דרך טוב?


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

שליחה על ידי סבא » 26 אוגוסט 2018, 23:23

והנה מה שכתב הכהן הגדול מאחיו הסבא קדישא החפץ חיים זצוק"ל באגרות ומאמרים סימן ה'-
אך עיקר כל העיקרים שצריך לתשובה הוא, הקבלה על להבא שתהיה באמת ובתמים, עד שיוכל להעיד עליו השם יתברך שהסכים בדעתו בהחלטה שלא ישוב לכסלה עוד.
האם גם הוא נמשך ח"ו אחר "הרגלי חשיבה מילדות"?
האמת, אני ממש מתפלא איך אין שום התקוממות כנגד עורכי הספר, אילו היו באים אלו, ומציגים דרך חדשה בתשובה מהרב הופמן, ואף אילו היו אומרים שלדורנו אין ברירה רק ללכת בדרך זו, היה עוד מקום איך שהוא להבין הדברים, אבל להציג דרך שהיא נגד הדרך המקובלת מאז ומעולם, ולבוא ולומר שהדרך המקובלת היא "הרגלי חשיבה מילדות", הלא זה תסמרנה שערות ראש, על מי אומרים דבר זה?
ואיך שותקים, ומרשים לעורכים להמשיך במלאכתם, ולהוציא עוד ועוד שיעורים ו"ועדים" על זו הדרך, ולהתהדר בחוצות על ה"חביבות הגדולה" שבה נתקבלו הדברים עד כה.


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

שליחה על ידי סבא » 27 אוגוסט 2018, 17:30

ציטוט נורא מהאור ישראל במכתב ז'-
היסוד הראשי להיות מגן על על הסכנה הגדולה המרחפת [כלומר סכנת יום הדין] הוא- לשבור את רוחו בשברון לבב, כמאמר חז"ל כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה הוא שברון הלבב, וכמאמרם ז"ל בר"ה כמה דכייף אינש דעתיה טפי מעלי.
ציטוט זה מביא הגר"י סרנא בחיבורו [ליקוט יסודות מהאור ישראל], האם עוד יכול אדם בר דעת לחשוב באמת, שהגר"י שאל בחור שהיה נראה שקיים עצה זו והיה שבור בלבו בעשי"ת, מדוע הוא אינו בשמחה, ומדוע סתם מחמיר בתשובה וכו' [כמובן שיכול להיות מעשה כזה, אבל אז זה מעיד רק באיזה מצב נפשי מסוכן הוא היה באותה עת, עד שהיו צריכים לדבר אליו דיבורים כאלו, אבל אוי למי שבא ללמוד מזה הוראה לרבים].
הנה צילום מהספר-
אור ישראל.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

שליחה על ידי סבא » 27 אוגוסט 2018, 17:33

ועד כמה אירוני הדבר שבמסקנת דבריו של הגרי"ס באיגרת ל' [או מאמר ל'], בנוגע למי שאינו בגדר עושין תשובה כתב וז"ל
ומה היא רפואתו? היא התחדשות ההרגש לעורר הדאגה והיגון ויכנס בגדר "עושה תשובה" ויחיה


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

שליחה על ידי סבא » 29 אוגוסט 2018, 19:09

סבא כתב:
אריך כתב:באמת צריכים לקחת את דברי ר"ש הופמן כדברי חכמה ולא כדברי תורה.

שהרי לא מתוך סמכות תורנית הוא מדבר, אלא בתור מבין בכוחות הנפש.
עורכי הספר טוענים בשמו בדיוק להיפך, שאנו לא מבינים מהי תשובה רק נסמכים על "הרגלי חשיבה מילדות", והרב הופמן הוא שלמד את עניין התשובה מיסודו, והבין כ"למדן" מהי באמת מצוות תשובה.
ואצטט מן ה"ועדים" בעניין "עושין תשובה" [אלול תשע"ח] עמוד 52-
עכשיו אחרי שלמדנו את כל היסודות הנ"ל בדברי רבי ישראל ננסה לבדוק מה חשבנו לפני שלמדנו. האם ידענו מה זו "תשובה"?
...צריך להתרגל ללמוד כ"למדנים" מה זה מצוות תשובה, ולא להימשך להרגלי חשיבה מילדות, שמעולם לא בדקנו אותם האם הם נכונים או לא. כשלומדים בעיון את המצוה של "תשובה" רואים שזו מצווה עם גדרים רבים...
וככל שנתעמק ונבין היטב את היסודות שרבי ישראל מבסס כאן נראה עד כמה קל לבצע את המצוה הזו...
העיקר שהאדם נמצא "בתחילת ההתעוררות לתשובה" הוא נמצא במצב של "מוכשר לתשובה", הו רוצה "ומתייצב על דרך טוב" בכדי להגיע ליעד הגדול לחזור בתשובה שלמה.
למעשה, יש כאן האשמה חמורה מאוד, הרב הופמן כפי שהוא מצוטט ע"י העורך, מאשים אותנו, שיסודותינו הם הרגלי חשיבה מן הילדות, וכלומר שהרגלי החשיבה שהשרישו בנו רבותינו כמו האור יחזקאל ותלמידיו, או ה"לב אליהו" ותלמידיו, שכולם דרשו מאתנו לא רק להיות "מוכשר לתשובה" ו"להתחיל להתעורר לתשובה", אלא לחזור בתשובה! כל אלו ילדותיים הם!
ובהקדמת העורך עמוד 5 כתב שהרב הופמן ז"ל-
היה מתאונן שרבים מהרבנים והמחנכים אינם בקיאים בדברי רבי ישראל דכוליה ביה [כלומר לפי הבנתו המבוארת בקונטרס ה"ועדים"].
כמדומני, שמצוה עלינו להגן על רבותינו מעתיקי השמועה שהשרישו בנו מבט אחר לגמרי על התשובה, ולכן אני טורח להביא כאן ממכתבי הרבנים הגאונים שהוכיחו שדווקא הדרך המושרשת אצל כל בני התורה, היא המחוורת להלכה, ודברי הרב הופמן הם חידושים נגד הנראה מכל דברי רבותינו, וכל המשנה ידו על התחתונה.
כעת השגתי צילום של הדברים המדוברים
חשיבה ילדותית.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


אריך
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1158
הצטרף: 28 דצמבר 2015, 09:22
נתן תודה: 111 פעמים
קיבל תודה: 332 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

שליחה על ידי אריך » 30 אוגוסט 2018, 08:11

הרב סבא: תמהני עליך איך הנך סבור שבזמנינו בחור שמסתובב עצוב מקיים את הדרכת הספרים להיות בשברון וביגון, בשעה שברוב המקרים יש כאן עצבות, דכאון ולחץ שרק דברים רעים יוצאים מהם. חילוק יסודי ישנו בין שברון לב שמגיע מתוך חיות, ובין שברון לב של 'משבר'. ברוב מכריע של המקרים, בפרט אצל צעירים, מדובר בזה האחרון.

לא צריך להיות פסיכולוג כר' שלמה הופמן כדי לדעת זאת.

אשריך שאתה לא מבין את זה, וכמו סבא אמיתי שייך לדורות אחרים, בהם אנשים היו חזקים וחסונים נפשית ויכלו להיות ב'יגון' יחד עם שמחה פנימית.

בדורות שלנו שומה על כל מי שעוסק בחינוך לעודד בחורים לשוב מתוך שמחה ולברוח מכל נסיון לקיים 'יגון', אשר רבים חללים הפילה.

ואם בשביל זה לבד הדפיסו את הספר של הופמן, דיינו. נניח בצד את כל הדיונים ההלכתיים, משום שמבחינה מעשית שיפור מעשי אמיתי והתקדמות רוחנית, שלכו"ע הם הם החפצא של התשובה ותכליתה, לא תתכן בדרך של עצבות ודיכוי רוח החיים.

צריך להיות חכם, לא רק צודק. ולבסוף החכם נעשה גם צודק, כאשר משקיף על חבירו שהתעקש לקיים את הרבינו יונה ככתבו וכלשונו, ונזקק אח"כ לשיקום... ואילו הוא חיזק עצמו ברוממות רוח ובשמחה מתוך אמון ואמונה, ובנה את עצמו.

זאת ועוד: הצער והיגון שמגיעים אליו צעירים הם אשליה, ותכסיס של היצה"ר. הלא כמה קשה להגיע אל היגון שהיא מכח הנשמה העליונה כמ"ש רבינו יונה, ואיך צעיר שבקושי נפקחו עיניו כבר מעפיל למדרגה שכזו? וגם תוך כמה ימים?

אלא ידוע ליודעים שמדובר ברגשות של גיל ההתבגרות שתופסים טרמפ על ימי התשובה, וחוגגים על רגשותיו של הצעיר, בשעה שאין כאן תוכן אמיתי. רגשות אלה הם כקקיון דיונה שבין לילה היה ובין לילה אבד. ולא לחינם אין מוצאים אותם אצל אברכים (נורמליים).


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

שליחה על ידי סבא » 30 אוגוסט 2018, 09:15

אריך כתב:הרב סבא: תמהני עליך איך הנך סבור שבזמנינו בחור שמסתובב עצוב מקיים את הדרכת הספרים להיות בשברון וביגון, בשעה שברוב המקרים יש כאן עצבות, דכאון ולחץ שרק דברים רעים יוצאים מהם. חילוק יסודי ישנו בין שברון לב שמגיע מתוך חיות, ובין שברון לב של 'משבר'. ברוב מכריע של המקרים, בפרט אצל צעירים, מדובר בזה האחרון.

לא צריך להיות פסיכולוג כר' שלמה הופמן כדי לדעת זאת.

אשריך שאתה לא מבין את זה, וכמו סבא אמיתי שייך לדורות אחרים, בהם אנשים היו חזקים וחסונים נפשית ויכלו להיות ב'יגון' יחד עם שמחה פנימית.

בדורות שלנו שומה על כל מי שעוסק בחינוך לעודד בחורים לשוב מתוך שמחה ולברוח מכל נסיון לקיים 'יגון', אשר רבים חללים הפילה.

ואם בשביל זה לבד הדפיסו את הספר של הופמן, דיינו. נניח בצד את כל הדיונים ההלכתיים, משום שמבחינה מעשית שיפור מעשי אמיתי והתקדמות רוחנית, שלכו"ע הם הם החפצא של התשובה ותכליתה, לא תתכן בדרך של עצבות ודיכוי רוח החיים.

צריך להיות חכם, לא רק צודק. ולבסוף החכם נעשה גם צודק, כאשר משקיף על חבירו שהתעקש לקיים את הרבינו יונה ככתבו וכלשונו, ונזקק אח"כ לשיקום... ואילו הוא חיזק עצמו ברוממות רוח ובשמחה מתוך אמון ואמונה, ובנה את עצמו.

זאת ועוד: הצער והיגון שמגיעים אליו צעירים הם אשליה, ותכסיס של היצה"ר. הלא כמה קשה להגיע אל היגון שהיא מכח הנשמה העליונה כמ"ש רבינו יונה, ואיך צעיר שבקושי נפקחו עיניו כבר מעפיל למדרגה שכזו? וגם תוך כמה ימים?

אלא ידוע ליודעים שמדובר ברגשות של גיל ההתבגרות שתופסים טרמפ על ימי התשובה, וחוגגים על רגשותיו של הצעיר, בשעה שאין כאן תוכן אמיתי. רגשות אלה הם כקקיון דיונה שבין לילה היה ובין לילה אבד. ולא לחינם אין מוצאים אותם אצל אברכים (נורמליים).
אני מסכים בהחלט עם החלק הראשון של דבריך.
ולכן, אילו היו מציגים את הדברים בדרך זו ואומרים, כל דברי הקדמונים אמת לאמיתה, אך היום מסוכן לקיים את מצוות התשובה בגיל צעיר, והוי כמתו אחיו מחמת מילה, ולכן משום שפטור בלא כלום אי אפשר, לפחות בוא נמצא אי אלו דרכים להשתפר מתוך שמחה ונעימות וכו', ויש בזה גם דבר גדול מאוד, ובעז"ה בגיל מבוגר יותר, כשתעמוד על דעתך, תוכל לקיים מצוות התשובה כמאמרה, או לחילופין אילו היו אומרים לנו, את היגון של התשובה תצמצם לרבע שעה ביום בלבד, אז תתבונן בכל מה שכתב הרבינו יונה, ותדאג ותצטער על עוונותיך, ולא יותר מזה כי זה כבר מסוכן [הדרכה ששמעתי כמותה אפילו בנערותי, על אף שהדור באמת היה יותר חזק], היו הדברים מתקבלים על הלב, אם כי הייתי רוצה לשומעם מגדולי הדור, ולא מדרגה נמוכה יותר, משום שסו"ס באים לפטור אותנו מתשובה [והאמת שיש דברים כגון אלו גם מגדולי הדור כמו מכתב הסטייפלר שעל חטאים בקדושה יש לחזור בתשובה רק אחר הנישואין, אם כי שם הסיבה לכאו' אחרת וד"ל, וכן דבריו של הרב שך לתלמידים, שהעיקר להסתכל על העתיד וכו'],
אבל לבוא משום כך, ולומר שכל הדברים שגדלנו עליהם הם הרגלי חשיבה מילדות, והנה הגיע סוף סוף מי שהבין נכון את התשובה, ועכשיו מתברר שזה פשוט דבר קל מאוד, וכל הדורות שמהם קבלנו יסודות התשובה פשוט טעו בזה, על דא קא בכינא.
זאת ועוד, דבריך נכונים ביחס ליגון, אבל מדוע למחוק את חיוב הקבלה לעתיד, ובמקום להתמקד ולהסביר יותר מהם בחינות הקלות, שזה הדרכה מעשית ביותר לכל אחד, לבוא ולומר אין הלכה כרמב"ם, לא צריך קבלה כזו, צריך רק שיהיה אכפת לך ותו לא מידי, כבר אתה עושה תשובה ושמח בחור בילדותך, למה?


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

שליחה על ידי סבא » 30 אוגוסט 2018, 17:41

כלפי מה שכתבתי מקודם כמה פעמים [ובפרט בתשובתי האחרונה ל@אריך] שגם לדור עני שלנו אפשר להנגיש את דרך התשובה [בדגש על "בחינות הקלות"] כפי שניתנה לנו, ואין צורך לעקור את עניין הקבלה לעתיד, או שום עיקר אחר מהתשובה [ה"יגון" אינו עיקר בתשובה, אם כי השע"ת כותב שכפי עוצם היגון כך תקובל תשובתו]
אצרף כאן את הקונטרס הנפלא "דרך תשובה לנשים ונערות" [מבעהמ"ח "מעשה התשובה"], בו מדגים בכעשרה עמודים דרך תשובה מעשית מאוד, ברוגע ושלוה וכו', המתאימה לכל אדם.
[המחבר שליט"א כנראה סובר שהיא פחיתות כבוד לפנות בשפה זו אל בני התורה ולכן כתב את הקונטרס כמופנה לנערות ונשים, אבל באמת כמובן שכל אחד יכול להשתמש בזה, ורק להתאים את המשלים והדוגמאות באופן ששייך אליו, (לדוגמא במקום "אורך החצאית" יכול הדבר להתאים לאורך הזמן שלומד בלי להפסיק, וכן הלאה על זה הדרך)].
דרך תשובה לנשים(1).pdf
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 30 אוגוסט 2018, 18:17

ר' @סבא ישר כח על הקונטרס דרך תשובה. פשוט קונטרס נפלא, מיהו המחבר שליט"א (לא מוזכר שמו)


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

שליחה על ידי סבא » 30 אוגוסט 2018, 18:49

הפקדתי שומרים כתב:ר' @סבא ישר כח על הקונטרס דרך תשובה פשוט קונטרס נפלא, מיהו המחבר שליט"א (לא מוזכר שמו)
איני יודע מה שמו, בכל אופן יצא לי לראות שתלמיד שלו מעיד עליו שהוא ממש מגדולי דורנו.


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

שליחה על ידי סבא » 04 ספטמבר 2018, 19:06

כעת ראיתי שהגר"י סלנטר עצמו באיגרת ח' כותב בזה"ל -
"אכן כשיתבונן האדם היטב בכל פרטיהם, בגדר הקלות והכבדות, נקל לפניו לקבל על עצמו קבלה של קיימא, ולשמור אותו בגדר הקלות לפניו... ובזה ינזר כמעט מרוב עוונותיו בנקל..."
אם הגרי"ס מעיד שבזה יינזר מרוב עוונותיו, ועוד "בנקל", מה לנו לחפש רעיונות חדשים, הרי המחתרת חתורה לפנינו, וכי נהיה קשי יום ולא נצא דרכה?


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

שליחה על ידי סבא » 04 ספטמבר 2018, 19:22

להצטרפות לחבורות העוסקות בתשובה בדרך הגרי"ס-
להצטרפות.jpg
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.


דורדיא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 475
הצטרף: 30 אפריל 2018, 23:31
נתן תודה: 235 פעמים
קיבל תודה: 203 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

שליחה על ידי דורדיא » 05 ספטמבר 2018, 00:38

מחילה מכת"ר..

האם מישהו מבין המגיבים והתוקפים של הרב הופמן
קרא את ספרו מרישא ועד גמירא..?

לא נראה כל כך.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 791 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 05 ספטמבר 2018, 00:40

דורדיא כתב:מחילה מכת"ר..

האם מישהו מבין המגיבים והתוקפים של הרב הופמן
קרא את ספרו מרישא ועד גמירא..?

לא נראה כל כך.
ותאר לך שכל זה רק על חלקים קטנים מתוך דבריו, מה יהיה אם יחפרו עוד? מסתבר שלא כדאי.


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

שליחה על ידי סבא » 05 ספטמבר 2018, 00:52

אני קראתי את כל הספר, עם כל מה שהודפס ממנו, ופורסם לרבים,
יש באמתחתי עוד עשרות הערות על דבריו, אלא שכמדומני שהעיקרון הובן, וכל שאר הדברים הם כבר "לשיטתו", ולא אלאה סתם את הציבור.


פותח הנושא
סבא
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 1800
הצטרף: 19 דצמבר 2017, 14:40
נתן תודה: 516 פעמים
קיבל תודה: 689 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: דיון בדרכו של הרב הופמן בדרך התשובה

שליחה על ידי סבא » 05 ספטמבר 2018, 18:33

אצרף כאן מאמר "כך עושים תשובה" ממוסף יתד נאמן משנת תש"ע, ויהיה לתועלת בעז"ה.
כך עושים תשובה.PDF
אין לך את ההרשאות המתאימות על מנת לצפות בקבצים המצורפים להודעה זאת.

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “אלול, ימים נוראים”

מי מחובר

משתמש הגולש בפורום זה: אין משתמשים רשומים | 1 אורח