מה התפללו אברהם ויצחק בהר המוריה


פותח הנושא
טעם זקנים
מאמרים: 0
הודעות: 5
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 22:02
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 6 פעמים
סטטוס: לא מחובר

מה התפללו אברהם ויצחק בהר המוריה

שליחה על ידי טעם זקנים » 13 ספטמבר 2018, 19:43

מישהו יודע מה הפירוש 'מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה וכו' מה התפלל אברהם אבינו בהר המוריה?
וכן מה הפירוש מי שענה ליצחק כשנעקד ע"ג המזבח וכו' מה התפלל יצחק ע"ג המזבח?
היכן מצינו שהתפללו משהו שם?

ערכים:


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה התפללו אברהם ויצחק בהר המוריה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 13 ספטמבר 2018, 19:56

מהרש"א תענית טו.
גמ' ומוסיף עליהן עוד שש ואלו הן זכרונות ושופרות וכו'. כונו בתפלת התעניות באלו שבעה ברכות ובכל אחד מהם אנו מזכירין צדיקים אלו שיעננו בזכותם כמו שענה אותם הקדוש ברוך הוא על ידי תפלתם בנסים נגלים לשנות הטבע ומעשה בראשית שבעה ע"ש שבעה מזלות שצ"ם חנכ"ל המתנגדים לכלל ישראל כמ"ש אין מזל לישראל ובאברהם אמר ויוצא אותו החוצה וגו' מאי דעתיך דקאי צדק במערב והתחיל באברהם שהוא ראש המאמינים שנענה בהר המוריה לא שנענה במה שלא נשחט יצחק אלא על שבקש ממנו ית' אלהים יראה לו השה לעולה וגו' ובאולי חטא במחשבה שעולה באה על המחשבה ונתקיימה מחשבתו והנה איל אחר נאחז גו' ויעלהו לעולה והיה האיל שנברא מימי בראשית והיינו דכתיב איל אחר דבזולת האיל שנברא בימי בראשית לקיום המין נברא זה האיל אחר שיהיה תמורת יצחק ואפרו שמור לדורות. וזה שסיים בו ברכת גואל ישראל. דהיינו בכל דור ודור:
ולגבי מי שענה ליצחק לא מוזכר שם במשנה וכן ראיתי שהרמב"ם פ"ד מהל' תעניות ה"ו השמיט זאת. ומביאים בשם הגרח"ק (ספר ענינו של יום) בשם מדרש ששניהם בכו בתפילה שינצלו.

ועיי"ע ירושלמי תענית פרק ב הלכה ג מתניתין על הראשונה הוא אומר מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם ביום הזה בא"י גואל ישראל: גמרא ולא יצחק נגאל. מכיון שנגאל יצחק כמו שנגאלו כל ישראל. רבי ביבי אבא בשם ר' יוחנן אמר אברהם לפני הקב"ה רבון העולמים גלוי וידוע לפניך שבשעה שאמרת לי להעלות את יצחק בני היה לי מה להשיב ולומר לפניך אתמול אמרת לי (בראשית כא) כי ביצחק יקרא לך זרע ועכשיו את אומר (בראשית כב) והעלהו שם לעולה. ח"ו לא עשיתי כן אלא כבשתי את יצרי ועשיתי רצונך כן יהי רצון מלפניך ה' אלהי שבשעה שיהיו בניו של יצחק בני נכנסים לידי צרה ואין להם מי ילמד עליהם סניגוריא אתה תהא מלמד עליהם סניגוריא. ה' יראה את נזכר להם עקידתו של יצחק אביהם ומתמלא עליהם רחמים מה כתיב בתריה (שם) וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל אחר וגו'. מהו אחר א"ר יודה בי ר' סימון אחר כל הדורות עתידין בניך ליאחז בעונות ולהסתבך בצרות וסופן להגאל בקרניו של איל הזה שנאמר (זכריה ט) וה' אלהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן. רבי חונה בשם ר' חיננה בר יצחק כל אותו היום היה אברהם רואה את האיל נאחז באילן זה וניתור ויוצא נאחז בחורש זה וניתור ויוצא נאחז בסבך זה וניתור ויצא אמר לו הקב"ה אברהם כך עתידין בניך נאחזים בעונות ומסתבכין במלכיות מבבל למדי ממדי ליון ומיון לאדום. אמר לפניו רבון העולמים יהיה כן לעולם א"ל וסופן להגאל בקרניו של איל הזה וה' אלהים בשופר יתקע והלך בסערות תימן:
נ.ב כמו כן בתשובות והנהגות כרך ד סימן קלה עמד בזה באריכות.


פותח הנושא
טעם זקנים
מאמרים: 0
הודעות: 5
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 22:02
נתן תודה: 1 פעמים
קיבל תודה: 6 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מה התפללו אברהם ויצחק בהר המוריה

שליחה על ידי טעם זקנים » 13 ספטמבר 2018, 20:13

יש"כ עצום להפקדתי שומרים
א. מה שאבתם מהגר"ח לא הבנתי אטו הם התפללו להנצל מהעקידה (ודלא כהמרש"א) הרי אברהם ביקש לעשות ליצחק לפחות חתך (אין לי אפשרות כעת להביא מקור, אבל זה ידוע, אם יש צורך נביא בהמשך...)
ב. מה שהבתם מהירושל' יל"ע האם זה היה בהר המוריה או זה תפילה שהתפלל אח"כ.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה התפללו אברהם ויצחק בהר המוריה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 13 ספטמבר 2018, 20:22

א. שאלה יפה. וגם מד' הירושלמי לא משמע כד' המדרש הנ"ל.
ב. מה שהסתפקתם בירושלמי, הלא ד' הירוש' קאי על המשנה "מי שענה..בהר המוריה". וגם בתפילת אברהם שאומר "ועכשיו את אומר" מה הצד לאמר שהיה אחר העקידה.


בני תורה
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 246
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 20:43
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 103 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מה התפללו אברהם ויצחק בהר המוריה

שליחה על ידי בני תורה » 13 ספטמבר 2018, 20:26

יש חיבור של רבינו יונה שיצא לאור על ידי הגר"ב זילבר זצ"ל, ואיני זוכר את שמו, ושם יש דברים נפלאים בענין תפילת אברהם ויצחק.
אם יודע אי מי דבר בענין זה.


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה התפללו אברהם ויצחק בהר המוריה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 13 ספטמבר 2018, 20:34

טעם זקנים כתב:יש"כ עצום להפקדתי שומרים
א. מה שאבתם מהגר"ח לא הבנתי אטו הם התפללו להנצל מהעקידה (ודלא כהמרש"א) הרי אברהם ביקש לעשות ליצחק לפחות חתך (אין לי אפשרות כעת להביא מקור, אבל זה ידוע, אם יש צורך נביא בהמשך...)
ב. מה שהבתם מהירושל' יל"ע האם זה היה בהר המוריה או זה תפילה שהתפלל אח"כ.
ראה בד' השל"ה הקדוש - ספר בראשית - פרשת וירא תורה אור:
בסוד הכנסת אורחים האלו של אברהם אבינו יש שלשה ענינים גדולים. ובסעודה הזו נתבשרו אברהם אבינו ושרה אמנו על יצחק אבינו הנעקד בהר המוריה. ונגד שלשה הענינים ההם, יש שלושה טעמים למה נקרא המוריה, וכמו שכתב רש"י (בראשית כב, ב) וזה לשונו, המוריה ירושלים, וכן בדברי הימים בית לה' בהר המוריה. ורבותינו פירשו בבראשית רבה (נה, ט) על שם שמשם יוצאה הוראה לישראל וממנו יבא מורא לאומות העולם. ואונקלוס תרגם על שם הקטורת שיש בה מור דרור ושאר סמים, עכ"ל ? . והם מכוונות נגד שלושה ענינים הנ"ל אשר עליהם יהיה סובב ענין העקידה. כי יש קושיא גדולה ועצומה בענין מעשה העקידה הנקרא מאכלת שאוכלין ישראל בזכותם כי רב הוא מאוד. לקח את בנו יחידו הממלא את מקומו לשוחטו בידיו בשביל ציווי המקום ברוך הוא, וילכו שניהם יחדיו באהבה ובשמחה לעשות רצון אבינו שבשמים, ועמד בנסיון הגדול הזה. אמנם כי דייקת שפיר תמצא בפסוק ובדברי רז"ל שהיו אב ובנו מצדדים ליפטר ממיתה זו, אם בפסוק כתיב ויאמר אברהם אלהים יראה לו השה, וזה היה תפלה ממנו שימציא השם יתברך שה במקומו, וסיים אחר כך ואם לא ימציא לו השם יתברך שה אזי לעולה בני, מכל מקום התפלל הוא שיעשה לו השם יתברך נס, ושעל זה אנו אומרים מי שענה לאברהם אבינו בהר המוריה הוא יעננו, כי הוא נענה על תפילתו. ואם כן מהו זה השבח המופלא. הלא ארז"ל (זח"א קמב, א) המוסר עצמו לקדושת השם על מנת שיעשה לו נס כו' ואם נעשה לו נס בוודאי לא נקרא מקדש השם מאחר שכוונתו היה על הנס. ובדברי רז"ל מצינו גדולה מזה איך היה אב ובנו מתפללים שיהיה נצול ונפדה ממות, איתא בילקוט (וירא צ"ו), וישם אותו על המזבח, עיני אברהם בעיני יצחק, ועיני יצחק בשמי שמים, והיו דמעות מנשרות ונופלות מעיני אברהם, עד שהיתה קומתו משוטטת בדמעות. אמר ליה, בני, הואיל והתחלת על רביעית דמך יוצרך יזמין תחתיך קרבן אחר תחתיו. באותה שעה פער פיו בבכיה וגעה געיה גדולה, והיו עיניו מרופפות וצופות לשכינה, והרים קולו ואמר אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי וגו', עד כאן. אמת מה נהדר מה שהיה מוכן לעשות זה המעשה אם לא יהיה נענה בתפילתו, מכל מקום לא קיים עבדו את ה' בשמחה, וביקש טצדקי לפטור מזה, ואם כן מה זה השבח הגדול שנשתבח. עוד קושיא חזקה במה שנאמר נלכה עד כה, ופירשו רבותינו ז"ל (ב"ר נו, ב) שאמר נראה היכן הוא כה יהיה זרעך, חס ושלום איך יהרהר אברהם אבינו אחר מדותיו של הקב"ה. ובריש פרשת וארא כתב רש"י שאמר השם יתברך אל משה רבינו ע"ה, חבל על דאבדין ולא משתכחין על אברהם אבינו שלא הרהר אחר מדותיו של הקדוש ברוך הוא כו':
והנה האיר ה' את עיני בשלושה דרכים בזה הענין, אשר שם הר המוריה בשלושה פירושיו הנ"ל יהיו נאים להדרכים ההם, והם לעומת שלשה ענינים שאבאר בעזרת השם יתברך בענין סעודה זו של אברהם אבינו בהכנסת אורחים אלו הקדושים. ומתחילה אבאר ענין זה, ואחר כך יתבאר מעשה הגדול של עקידה. א' הכנסת אורחים היא ממדת החסד אשר היא מדת אברהם אבינו כנודע, כי חסד לאברהם, והעולם חסד יבנה ובנין העולם היה בשביל אברהם, כמו שדרשו (בר"ר יב, ו) אלה תולדות השמים והארץ 'בהבראם' 'באברהם', וכמו שבא בארוכה בדרוש לך לך. ומדת החסד היא מדת האהבה הפנימית להקב"ה, ועל כן קראו הקב"ה אברהם אוהבי, כי זה רומז לחסידות. בתיקונים פירשו איזה חסיד זה המתחסד עם קונו, ודבר זה יתבאר לקמן. וגם פה בסעודה היה מתחסד עם קונו כאשר יתבאר בסמוך. ונתבשר בסעודה בלידת יצחק, אשר ענין עקידתו היא גם כן בחינת מתחסד עם קונו כאשר יתבאר. ב' ענין סעודה הקדושה הזו היה בסוד קרבן כאשר יתבאר, ונתבשר בלידת יצחק, ויתבאר ענין העקידה גם כן בסוד קרבן. ג' סוד הסעודה הקדושה הזו היא דוגמא לסוד הסעודה העתידה סעודת לויתן, ונתבשר בלידת יצחק, ועל זה יתבאר ענין העקידה:


בני תורה
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 246
הצטרף: 11 ספטמבר 2018, 20:43
נתן תודה: 28 פעמים
קיבל תודה: 103 פעמים
סטטוס: לא מחובר

Re: מה התפללו אברהם ויצחק בהר המוריה

שליחה על ידי בני תורה » 13 ספטמבר 2018, 21:16

בני תורה כתב:יש חיבור של רבינו יונה שיצא לאור על ידי הגר"ב זילבר זצ"ל, ואיני זוכר את שמו, ושם יש דברים נפלאים בענין תפילת אברהם ויצחק.
אם יודע אי מי דבר בענין זה.
שוב נזכרתי שמדובר כנראה בחיבור שערי העבודה המיוחס לרבינו יונה.
אם יש למישהו את הספר אם יכול להראות את הפרק בענין העקידה העוסק בענין תפילתם של אברהם ויצחק


הפקדתי שומרים
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 2784
הצטרף: 22 ינואר 2018, 00:46
מיקום: ירושלים
נתן תודה: 180 פעמים
קיבל תודה: 822 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה התפללו אברהם ויצחק בהר המוריה

שליחה על ידי הפקדתי שומרים » 13 ספטמבר 2018, 21:22

בני תורה כתב:
בני תורה כתב:יש חיבור של רבינו יונה שיצא לאור על ידי הגר"ב זילבר זצ"ל, ואיני זוכר את שמו, ושם יש דברים נפלאים בענין תפילת אברהם ויצחק.
אם יודע אי מי דבר בענין זה.
שוב נזכרתי שמדובר כנראה בחיבור שערי העבודה המיוחס לרבינו יונה.
אם יש למישהו את הספר אם יכול להראות את הפרק בענין העקידה העוסק בענין תפילתם של אברהם ויצחק
הספר מופיע באוצה"ח בקישור כאן. מי שיש לו אוצה"ח או גישה לאתר יוכל לסייע לך בזה.
https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?10224&lang=eng


יואל נהרי
משתמש ותיק
מאמרים: 0
הודעות: 560
הצטרף: 19 אוקטובר 2019, 22:43
נתן תודה: 175 פעמים
קיבל תודה: 242 פעמים
יצירת קשר:
סטטוס: לא מחובר

Re: מה התפללו אברהם ויצחק בהר המוריה

שליחה על ידי יואל נהרי » 16 ינואר 2020, 00:20

הרמב"ן בפ' חיי שרה כ' וז"ל: "ואברהם אחר העקידה לא שב למקומו לחברון, אבל הלך תחלה אל באר שבע מקום האשל שלו לתת הודאה על נסו", עכ"ל. 
אם התייחס להשארת יצחק בחיים כנס שצריך להודות עליו, מסתבר שגם התפלל בעת צרה כשהיה מחוייב לשחטו, וכדברי המדרשים שהובאו כאן.

ואי"ז סתירה, אמנם מחד גיסא היה מצוה עליו לעקדו, אבל יש כאן גזירה, וחיוב להתפלל בעת צרה, [וזה גופא היה הנסיון במה שהקב"ה גזר עליו גזירה חמורה כזו], וכשנכמרו רחמי הקב"ה וביטל את הגזירה [כלשון הרבה מפיוטי הסליחות בעשי"ת] היה מחוייב להודות על נס ההצלה.

ויתכן שכל מי שמוסר נפשו על קידוש השם, חייב באותו זמן מן הדין להתפלל להנצל מהצרה.

ולשון הירושלמי (מסכת תענית פרק ב) הוא: מתני' על הראשונה הוא אומר מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם ביום הזה בא"י גואל ישראל: גמ' ולא יצחק נגאל. מכיון שנגאל יצחק כמו שנגאלו כל ישראל, ע"כ. ומבואר להדיא, דמה שהקב"ה ענה לתפילת אברהם היינו במה שיצחק נגאל ממיתה, וא"כ מובן שתפילתו היתה ע"ז שינצל יצחק מן המיתה. 

שלח תגובה הנושא הקודםהנושא הבא
  • נושאים דומים
    תגובות
    צפיות
    הודעה אחרונה

חזור אל “סידור התפילה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Google [Bot] | 0 אורחים